Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
PARTICULARITATI IN EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTITII

PARTICULARITATI IN EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTITIIPARTICULARITATI IN EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTITII

Evaluarea marcii comerciale

Succesiunea formulelor de calcul a valorii marcii comerciale prin capitalizarea supraprofitului net sunt :

Supraprofit (premium price) = pretul produsului vandut cu marca evaluata - pretul produselor identice cu alta marca

Supraprofit anual = supraprofit/produs x numar de produse vandute

Supraprofit net anual = (1-s) x (supraprofit anual - cheltuieli de mentinere a marcii)

Valoarea marcii = supraprofit net anual x k

in care:

s = cota impozitului pe profitk = coeficient multiplicator care exprima numarul anilor in care se estimeaza mentinerea supraprofitului

Pretul de vanzare a unui kg de ciocolata produsa de firma CASNICA este de 6 RON, iar de firma EXCELLENT este de 8,20 RON. Volumul mediu anual al vanzarilor firmei EXCELENT este de 200 tone pe an. Estimand mentinerea supraprofitului pe 4 ani cu cheltuieli medii anuale de 290 mii RON, sa se stimeze valoarea marcii EXCELENT.

Supraprofit = 8,20-6=2,20 RON/kg

Supraprofit anual = 2,2 x 200.000 kg = 440 mii RON

Supraprofit net annual = 0,84 x (440 – 290) = 126 mii RON

Valoarea marcii = 126 x 4 = 504 RON

Evaluarea firmei pe baza valorii contabile ajustate

: Societatea comerciala EXDEL SA este in negociere cu un investitor pentru majorarea capitalului social cu aport in numerar. Socieatea are un capital social compus din 382.825 de actiuni in valoare nominala de cate 2,5 RON fiecare.

Intre activele si pasivele la costul istoric (la valoare contabila) si costurile curente exista o discrepanta, astfel ca sunt necesare ajustari ale elementelor bilantiere.

Bilantul ajustat la finele anului financiar se prezinta in tabelul 1.

Tabel.1.  mil RON

Bilantul ajustat

Milioane lei

Valoarea

contabila

Ajustari

Valoarea

contabila

ajustata

ACTIVE:

Imobilizari corporale si necorporale

Teren

Constructii

echipamente si alte mijloace fixe

Active curente (circulante)

stocuri

creante

disponibilitati banesti

DATORII:

Imprumuturi pe termen lung

Imprumuturi pe termen scurt

Furnizori

Creditori

Alte datorii curente nefinanciare

ACTIV NET (Valoarea neta)

CAPITALURI PROPRII

Capital social

Diferente din reevaluare

Rezerve

Profit

Repartizarea profitului (-)

Fonduri

Valoarea nominala a unei actiuni este de 2,5 RON.

Valoarea contabila a unei actiuni este de: 6,6 mil RON/382.825   actiuni = 17,24 RON/actiune

Valoarea ajustata a unei actiuni este de: 16,8 mil RON/382.825   actiuni = 43,88 RON/actiune

Evaluarea cu ajutorul multiplicatorilor de piata

Castigul din dividende, ca multiplicator

Un actionar detine 1260 actiuni la Compania FOCUS tranzactionata la bursa, investind in 2000 un capital de 31.500.000 lei (3150 RON). Societatea a platit actionarilor sai urmatoarele dividende (Tabel nr. 2):

Tabel nr. 2

Anul

Di

RON

g

(asteptat)

Pretul de piata (pretul mediu la bursa) este 1,60 RON/actiune, valoarea nominala a unei actiuni este 2,50 RON

Se analizeaza trendul in istoricul acordarii de dividende si se calculeaza media geometrica.

Cresterea g va fi intre anul 2001 si anul 2004 de:

Cresterea totala: (0,25/0,10) - 1 = 1,5 , adica dividendele au crescut cu 150% in 4 ani

Cresterea anuala g : 1,2574 -1 = 0,2574 sau 25,74%

Prin urmare, daca politica firmei nu se schimba, dividendul asteptat in anul 2005 va fi:

D1= 0,25 x (1+0,2574) = 0,314 RON sau 31,4 bani pe actiune

Castigul actionarilor (EPS, engl earnings per share) va fi:

E(R1) = 0,314 / 1,60 + 0,2574 = 0,453 sau 45,3%

Evaluarea pe baza de Cash-flow actualizat

SC EXDEL SA are o situatie financiara relativ buna, dar se constata o lipsa acuta de lichiditati pentru a asigura materiile prime necesare productiei. Desi are contractat un descoperit de cont, sursele financiare bancare nu sunt suficiente. Firma are piata asigurata, dar dinlipsa finantarii materiilor prime capacitatile de productie sunt folosite doar in proportie de 35%. Proiectia Cash flow la SC EXDEL SA in situatia investitiei de 800.000 Euro (2.920.000 RON la curs 1 Euro = 3,65 RON) pentru asigurarea fondului de rulment necesar exploatarii la capacitate a echipamentelor si asigurarea numerarului pentru plata partiala a obligatiilor bancare prin aportul unui investitor strain (investitie directa) se prezinta astfel:

Pas 1 : orizontul de previziune 4 ani

Pas 2 : proiectia contului de profit simplificat in tabel nr. 3

Tabel nr.3.  Mil RON

An 1

An 2

An 3

An 4

Venituri din exploatare

Cheltuieli de exploatare

din care materiale

amortizare

Profit din exploatareVenituri financiare

Cheltuieli cu dobanzi

Profit financiar

Profit brut (inainte de impozitare)

Impozit 16%

Profit net

Dividende

Proiectia a avut in vedere cresterea gradului de utilizare a capacitatilor si nu tine cont de inflatie sau de investitiile preconizate, care pot fi finantate din profitul viitor.

Pas 3: Proiectia NFR in tabel nr. 4

Tabel nr. 4 Mil RON

NFR

An 0

An1

An2

An3

An4

Stocuri

Creante

subtotal

Datorii nefinanciare curente

Total NFR

Variatia NFR

Proiectia ia in considerare asigurarea stocului minim de 20% din vanzari, incasarea creantelor in 20 zile si plata datoriilor la 30 de zile.

Pas 4. determinarea ratei de actualizare

Utilizam Ecuatia lui Fisher:

(1 + rata reala) = (1 + rata nominala) / (1+ rata asteptata a inflatiei) (9.18)

Avand in vedere faptul ca in Romania de astazi rata nominala a dobanzii practicata de banci la credite pe termen lung este in medie 12% si rata asteptata a inflatiei de 6,5%, rezulta:

1+ rata reala = (1+ 0,12) / (1+ 0,065) = 1,051

rata reala = 5,1%

Prin urmare, factorul de actualizare ales este 5%.

Pas 5: proiectia cash flow si actualizarea acestuia utilizand rata de actualizare determinata, in table nr.5.

Tabel nr.5

Proiectia cash flow - mld. lei

An 0

An1

An2

An3

An4

Profit din exploatare

Amortizare (+)

PIDIA sau EBITDA sau profit corectat (=)variatia NFR (+/-)

Cash flow din exploatare (=)

Cash intrat din vanzari de active (+)

Dobanzi la credite si imprumuturi (-)

Investitii (-)

Infuzie de capital (+)

Credite si imprumuturi noi (+)

Cash flow din finantare si investitii (=)

Dividende (-)

Impozit 16% (-)

Cash flow an

Cash la inceputul perioadei (+)

Cash flow disponibil (=)

Rata de actualizare 5%

Cash flow actualizat

Suma cash flow actualizat pe orizontul de previziune: 61,63 mil RON

Pas 6: determinarea valorii reziduale Vr

Pentru simplificarea calculelor in exemplul dat s-a utilizat metoda capitalizarii fluxului de numerar net din ultimul an, considerandu-se un multiplicator z = 3

Vr = 16,52 x 3 = 49,56 mil RON

Valoarea intreprinderii ca afacere, daca s-ar vinde, in conditiile infuziei de capital este:

V= 111,19 mil RON si deci valoarea unei actiuni ar deveni:290 RON.

Raspundeti la intrebari!

1. Ce diferenta exita intre valoare si pret in evaluare?

2. Ce este valoarea de piata?

3. Care sunt cele trei abordari in evaluare?

4. Care sunt cele trei tehnici de evaluare aunei fime?

5. Care sunt multiplicatorii de piata si prin ce se deosebesc intre ei?

6. Care sunt pasii de urmat in evaluarea unei firme prin cash flow net actualizat?

7. La ce este utila relatia lui Fisher?

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE CLASA: a X a EDUCATIE MUZICALA - OPERA IN GERMANIA SI RUSIA
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani Limba si comunicare - Strugurele, de Maria Gaitan
 Proiect instalatii electrice - Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului - aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din parcul national muntii macinului
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT INFORMATICA - GESTIONAREA STOCULUI UNEI FARMACII
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE
INVESTITIILE SI DEZVOLTAREA ECONOMICA
ORGANIZAREA STRUCTURALA A INTREPRINDERII - Teste de verificare complexe
TIPURI DE PROIECTE SI FINANTARI EUROPENE
Cultura organizationala si administrarea afacerilor
MATRICEA REZULTATELOR SI A COMPORTAMENTELOR
Abordarea istorica - concept de calitate
LOCUL MANAGEMENTULUI OPERATIONAL AL PRODUCTIEI IN MANAGEMENTUL FIRMEI
Conceptul de dezvoltare organizationala
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu