Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice



Acasa » referate » management
ORGANIZAREA STRUCTURALA A INTREPRINDERII - Teste de verificare complexe

ORGANIZAREA STRUCTURALA A INTREPRINDERII - Teste de verificare complexe



ORGANIZAREA STRUCTURALA A INTREPRINDERII

Teste de verificare complexe

I.CHESTIONAR

Raspundeti la urmatoarele intrebari:

1)Care sunt elementele componentele ale unei piramide ierarhice?

2)Cine influentzeaza inaltimea unei piramide?

3)Care sunt elementele componente ale unei structuri organizatorice, dar ale unei structuri generale?

4) ce elemente cuprinde o structura functionala?

5) Care sunt elementele ce compun o structura de productie?

6)Ce relatii exista intre o sectie de baza si una auxiliara?



7)Ce rol au functiile de executie?

8)care este cel mai mare compartiment de munca?

9)cum se clasifica din punct de vedere juridic legaturile dintre compartimente?

10)cum caracterizati o legatura de stat major?

11)intre cine se stabilesc relatii de reprezentare, cine sunt reprezentantii?

12)care sunt factorii de influenta ai marimii pondeii ierarhice?

13)care este forma piramidei ierarhice pt o intreprindere mare?

14)ce tendinte se manifesta in organizarea structurala a intreprinderii?

15)ce sunt echipele “intercompartimente” si care este rolul lor?

II .ITEMI CU COMPLETARE DE RASPUNS

Completati spatiile libere cu cuvintele sau expresiile corespunzatoare contextului dat:

Structura(1) cuprinde totalitatea.(2).compartimentelor de..(3).a verigilor de (4)si (5) modul lor de distribuire in(6)si (7) si relatiile care se stabilesc intre ele pt realizarea (8) intreprinderii in conditii de eficienta(9)

Functiile de management(conducere) au atributii de (1) cu grad de (2) si autoritate si actioneaza la nivel (3), (4)si (5)

Piramida ierarhica are ca(1)componente (2)si (3) piramidei si poate avea forma (4) sau (5)

Locul de munca este veriga primara a structurii de (1)si (2) dispune de o anumita (3)este inzestrata cu (4) pentru realizarea unei operatii sau lucrari in (5) de munca precizate , de un (6) sau (7) de muncitori.

Componentele structurii(1) de productie si (2) sunt : (3) si de servire , atelierele de productie si (4), laboratoarele de (5) si cercetare a locurilor de (6)

III .ITEMI DE TIPUL ALEGERE MULTIPLA

Alegeti variantele de raspuns corecte din variantele de raspuns date:

Care din urmatoare tendinte privind organizarea structurala a intreprinderii apropie activitatea de productie de cea de conducere:

a)     Modificarea continutului postului

b)     Reducerea numarului de nivele ierarhice

c)     Crearea unor forme de conducere participanta

d)     Crearea de subdiviziuni cu dubla functionalitate

Structura organizatorica a intreprinderii se compune din:

a)     Nivele ierarhice

b)     Ponderea ierarhica

c)     Structura manageriala si functionala

d)     Structura manageriala(de conducere) si structura de productie si conceptie

Care din elementele enumerate apartin structurii functinale:

a)     Sectiile auxiliare si anexe

b)     Sectiile auxiliare, anexe si de baza

c)     Pretul, functia ,ponderea ierarhica

d)     Atelierele

Postul are una din urmatoarele trasaturi :

a)     Numarul posturilor coincide cu cel al managerilor

b)     Se defineste prin sarcini ,competente si responsabilitati

c)     Elementele sale sunt precizate prin Regulamentul de ordine interioara

d)     Se intalnesc la nivel superior, mediu si inferior

Compartimentele de munca se clasifica dupa:

a)     Numarul de persoane pe care le contine

b)     Numarul de persoane incluse, importanta si volumul de munca

c)     Relatiile stabilite intre ele

d)     Functiile persoanelor in cadrul lor

Posturile cu atributii si sarcini relativ stabilite sunt subordonate unei autoritati unei reprezinta:

a)     Nivelul ierarhic

b)     Ponderea ierarhica

c)     Functia

d)     Compartimentul

Compartimenetele de ansamblu sun subordonate:

a)     Direct si indirect

b)     Ierarhic

c)     Numai direct

d)     Numai indirect

Functiile de conducerecuprind atributii si sarcini:

a)     De coordonare si autoritate

b)     De coordeonare si mare responsabilitate

c)     De reprezentare

d)     De coordonare, de autoritate si cu mare responsabilitate

Functiile prin care se executa sarcini fara a se lua decizii sunt functii de:

a)     Management

b)     Conducere

c)     Executie

d)     Reprezentare

Numarul d persoane sau compartimente conduse direct de acelasi cadru de conducere reprezinta:

a)     Nivelul ierarhic

b)     Treapta ierarhica

c)     Un birou

d)     Ponderea ierarhica

Factorii de influenta ai ponderii ierarhice sunt:

a)     Dispersia teritoriala a subdiviziunilor

b)     Natura activitatilor desfasurate ,pregatirea si capacitatea conducatorului

c)     Obiectul de activitate al intreprinderii

d)     a+b

dupa numarul de persoane, importanta si volumul de munca avem urmatoarele tipuri de compartimente:

a)     directii

b)     functionale

c)     servicii si birouri



d)     a+c

Relatiilde de autoritate implica legaturi:

a)     De stat major

b)     Functionale

c)     Ierarhice, de stat major si functionale

d)     Numai ierarhice

Compartimentele care asigura asistenta de specialitate conducerii elaborand studii, analize ,informari , sunt compartimente:

a)     Ierarhice

b)     De ansamblu

c)     De stat major

d)     de conducere

Din punct de vedere juridic legaturile dintre compartimente sunt:

a)     De stat major

b)     Formale

c)     Formale si informale

d)     De cooperare

Dupa continutul informatiilor trimise legaturile dintre compartimente pot fi:

a)     Ierarhice si functionale

b)     De cooperare si reprezentare

c)     De stat major

d)     a +b+c

Totalitatea treptelor ierarhice si legaturile structurale dintre compartimentele aflate pe diferite niveluri ierarhice reperzinta:

a)     Boza piramidei

b)     Piramida ierarhica

c)     Ponderea ierarhica

d)     Nimelul ierarhic

Repreentarea grafica a unei structuri organizatorice reprezinta:

a)     Piramida ierarhica

b)     Organigrama

c)     Diagrama intreprinderii

d)     Nivelul ierarhic

Sectiile in care se realizeaa conditii necesare productiei de baza sunt sectii:

a)     Auxiliare

b)     Anexe

c)     Auxiliare si anexe

d)     De baza

Modifucarea continutului postului consta in :

a)     Reducerea sarcinului si a competentelor

b)     Reducerea sarcinilor de rutina si cresterea celor relative, de control si supraveghere

c)     Reducerea responsabilitatilor

d)     a+c

IV. ITEMI DE TIPUL ALEGERE DUALA

Scrieti alaturat “A” daca afirmatia este corecta si litera “F” daca este falsa pentru enunturile de mai jos:

structura organizatorica a intreprinderii cuprinde: structura de conducere, structura de productie si conceptie si sectorul social cultural.

Functiile   pot fi de conducere si de executie.

Descrierea postului face referiri la:sarcini, competente,esponsabilitati.

Biroul se constituie din minum 5 persoane.

Intr-un serviciu de 10 persoane se pot constitui birouri.

Functiile de executie cuprind si sarcini de coordonare.

Nivelul de pregatire si capacitate organizatorica a conducatorului si subordonatiilor influenteaza marimea ponderii ierarhice.

In compartimentele de baza subalterniiau doar functii de executie.

Compartimentele de stat major emit decizii.

Relatiile de cooperare se stabilesc intre posturi si compartimente situate la acelasia nivel ierarhic

Legaturile de stat major se stabilesc intre compartimentele de stat major si celelalte compartimente ajutand la luarea decizilor.

Piramida ierarhica cuprinde totalitatea treptelor ierarhice si legaturile structurale dintre compartimente de pe niveluri ierarhice diferite.

Piramidele aplatizte se intalnesc la intreprinderile mari

Atelierul d eproductie este format din mai multe locuri de munca.

Sectia mecano-energetica este sectie de baza intr-o intreprindere producatoare de mobila.

V.ITEMI DE TIP PERECHE

1) stabiliti corespondenta dintre criteriul de clasificare si tipul de compartiment asociind cifra cu literele corespunzatoare

1)numarul persoanelor, importanta si volumul se munca

2)structura interna si modul de distribuire a autoritatii ierarhice

3)natura activitatilor executate prin delegare

a)ierarhice

b)de baza

c)functionale

d)de stat major

e)directie

f)de ansamblu

g)birou

h)serviciu

2)Tendintelor actuale de organizare structurala a intreprinderii prezinta trasaturi specifice. Indicati-le prin sageti de corespondenta.

1)constituirea de echipe intercompartimente

2)modificarea continutului postului

3)crearea de subdiviziuni cu dubla functionalitate

4)dezvoltarea organizatorica in retea

a)se stabilesc intre subdiviziuni relatii sub forma d etranzactii

b)reunesc persoane din diferite compartimente pt rezolvarea de probleme si formularea de solutii

c)se pot concretia in aparitia unor intreprinderi speciale

d)creste ponderea sarcinilor de creativitatea ,supraveghere, control


3) indicati pt fiecare tip de structura compartimentele specifice, asociin cifra cu literele

1)structura functionala

2)structura de productie si conceptie

a)laboratoarele

b)compartimentul de munca

c) sectii de productie

d)nivelul ierarhic

e)ponderea ierarhica

f)sectii auxiliare si de servire

g)postul

h)ateliere

i)functia

j)locuri de munca

k)relatii organizatorice

VI . ITEMI EXTRASI DIN SUBIECTELE DE LA PRETESTARE SI EXAMEANU DE BACALAUREAt 2003,2004

Postul si compartimentul d emunca sunt componente structurale ale conducerii intreprinderii. Celelalte componente sunt:

a)     Sarcinile, functiunile,functiile,relatiile organizatorice

b)     Sarciniile atributiile si obiectiveke individuale

c)     Functia ,nivelul ierarhic,competentele

d)     Functia, nivelul ierarhic, ponderea ierarhica, relatiile organizatorice.

Piramida ierarhica aplatizata are ca avantaj:

a)     Aparitia unor elemente subiective

b)     Apropierea conducerii de locul de actiune

c)     Impunerea adoptarii deciziilor

d)     Cheltuieli ridicate cu salariile personalului de conducere

e)     v

Piramida ierarhica inalta are ca avantaj :

a)     Numarul mare de personal administrativ

b)     Prelungirea circuitelor informationale

c)     Posibilitatea luarii unor decizii multilateral fundamentate

d)     Incetinirea procesului decizional

Atelierul reprezinta :

a)     O anumita suprafat de productie inzestrata cu mijloace de munca unde se executa aceeasi operatie tehnologica de unul sau mai multi muncitori

b)     Unutate de productie care reuneste mai multe locuri de munca unde se executa aceeasi operatie tehnologica pt obtinerea unei piese sau a unui produs.

c)     Unitate de productie bine determinata in care se executa o parte a procesuui tehnologic

d)     O unitate de productie bine determinata in care se executa un produs sau o parte a acestuia

Structura de productie si conceptie de tip tehnologic se intalneste la intreprinderile cu productie :

a)     Individuala si de serie mica

b)     De serie mijlocie si mica

c)     De serie mare si mica

d)     De masa si serie mare

La proiectarea unei structuri organizatorice se iau in considerare factorii :

a)     Specificul procesului tehnologic, volumul productiei, amplasarea intreprinderii,formele si nivelul specializarii si cooperari in productie

b)     volumul productiei,specializarea si cooperarea in productie

c)     specificul procesului tehnologic si particularitatile produsului fabricat

d)     amplasarea intreprinderii,nivelul si formele specializarii si cooperari in productie

Structura de productie pe obiect este intalnita la intreprinderi cu productie:

a)     de serie mica si mijlocie

b)     de masa si serie mare

c)     individuala si de serie mica

d)     de serie mare si individuala

ponderea ierarhica se defineste prin:

a)     numarul de persoane conduse direct de un cadru de conducere

b)     totalitatea compartimentelor aflate sub aceeasi distanta de organul ierahic superior

c)     totalitatea posturilor care au sarcini si atributii omogene

d)     numarul de persoane din intreprindere

elementele structurii organizatorice a cpnducerii sunt:

a)     postul, functia,ponderea ierarhica,nivelurile ierarhice, compartimentul de munca,relatiile dintre compartimente

b)     postul, functia, compartimentul de munca, nivelul ierarhic

c)     postul, functia,ponderea ierarhica,nivelurile ierarhice, compartimentul de munca

d)     ponderea ierarhica si legaturile dintre compartimente

structura organizatorica a unei intreprinderi cuprinede cele doua compartimente:

a)     a productiei si control

b)     organizatorica a conducerii si financiara

c)     operationala si contabila

d)     organizatorica a conducerii si de productie-conceptie

12)Nivelul ierarhic reprezinta distanta compartimentelorfata de compartimentele :

a)     operationale

b)     functionale

c)     organul ierarhic inferior

d)     organul ierarhic superior

13) in functie de structura interna si modul de distribuire a autoritatii ierarhice compartimentele de munca pot fi:

a)     ierarhice si de stat major



b)     de baza si de ansamblu

c)     de baza si ierarhice

d)     ierarhice si functionale

14) veriga structurala de baza a intreprinderii o reprezinta sectia de :

a)     proiectare

b)     cercetare

c)     productie

d)     desfacere

reprezentarea grafica a structurii organziatorice poarta denumirea de:

a)     Regulament de organizare si functionale

b)     Fisa postului

c)     Organigrama

d)     Fisa de evaluare a personalului

Veriga primara a structurii de productie si conceptie este:

a)     Locul de munca

b)     Atelierul

c)     Ponderea ierarhica

d)     Sectia de baza

Intre compartimentele organizatorice de pe acelasi nivel ierarhic se strabilesc relatii de :

a)     Control

b)     Cooperare

c)     Reprezentare

d)     Stat major

In functie de continutul informatiilor transmise, legaturile dintre compartimente sau relatiile organizatorice sunt:

a)     Ierarhice, formale si informale

b)     Ierarhice ,formale si functionale

c)     Ierarhice , formale, de cooperare si de reprezentare

d)     Ierarhice,functionale,de cooperare, de stat major, reprezentare

Ponderea ierarhica se defineste prin

a)     Numarul de persoane conduse direct de un cadru de conducere

b)     Numarul de persoane din intreprindere

c)     Totalitatea compartimentelor aflate la aceeasi distanta fata de organul ierarhic superior

d)     Totalitatea posturilor care au sarcini si atributii omogene

Incercuiti litera A sau F daca considerati ca enuntul este adevarat sau fals:

-sectia de productie reprezinta veriga structurala de baza a undei intreprinderi industriale A / F

-piramida ierarhica aplatizata are ca avantaj aparitia unor elemente subiective  A / F

21)explicati ce se intelege prin functie, ca element al structurii functionale a intreprinderii;inducati tipurile de functii;

22)enumerati cinci dintre elementele de baza ale structurii organizatorice a conducerii unei intreprinderi

23)explica in ce constau urmatoarele tipuri de relatii organizatorice:

-relatii ierarhice

-relatiile de cooperare

24)precizati tipurile de sectii de productie ale unei intreprinderi

25)se da o structura organizatorica reprezentata printr-o organigrama

Se cere:

a)precizarea tipului de societate comerciala dupa caracterul materiei prime consumate si obiectul de activitate;raspunsul trebuie argumentat

b)indicati motivele care duc la infiintarea pentru compartimentul marketing a unui birou in timp ce pentru financiar-contabil s-a infiintat un serviciu

c)indicati compartimentele aferente stucturii operationale

Indicatii pentru rezolvare

a)in functie de caracterul materie prime trebuie sa stiti ca intreprinderile pot apartine ramurilor prelucratoare sau extractive

b)obiectul de activitate il poate reprezenta:productia(industriala, agricola,..)sa prestatii de servicii(comerciale,consulting,transport, intermediere); analizati in cadrul structurii elementele de baza ale structurii de conducere si productie care va ofera informatia;

c)aceste compartimente sunt: sectii ateliere,laboratoare,magazine, depozite, locuri de munca

26)in coloana a sunt indicate compartimente structurii functionale(de management)iar in coloana B trasaturile acestora.

Ascociati corect cifrele din coloana A cu literele din coloana B.

A)Compartimente functionale

B)Trasaturi

1)postul de munca

2)relatiile organizatorice

3)compartimentul

4)nivelul ierarhic

5)ponderea ierarhica

a)reueste un numar de persoane cu sarcini bine precizate sun aceeasi autoritate ierarhica

b)reprezinta numarul de persoane subordonate nemijlocit unui cadru de conducere

c)reprezinta  cea mai mica subdiviziune organizatorica

d)reprezinta distanta compartimentelor fata de conducerea intreprinderii

e)cuprinde ansablulatributiilor ce-i revin unui angajat

f)evidentiaza raporturile existente intre diferite compartimente organizatorice





loading...




Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE CLASA: a X a EDUCATIE MUZICALA - OPERA IN GERMANIA SI RUSIA
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani Limba si comunicare - Strugurele, de Maria Gaitan
 Proiect instalatii electrice - Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului - aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din parcul national muntii macinului
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT INFORMATICA - GESTIONAREA STOCULUI UNEI FARMACII
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE




ORGANIZATIA IN TEORIA SI PRACTICA MANAGERIALA
ORGANIZAREA INTREPRINDERII
Abordarea holonica a organizarii firmei
PROIECT STRUCTURA ORGANIZATORICA A INTREPRINDERII
CENTRUL DE INFORMARE SI CONSILIERE
Gestiunea bugetara a productiei unei intreprinderi
Cresterea intreprinderii
Depozitele de date in sprijinul analistilor financiari




Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu