Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » referate » management
PROIECT DE INFIINTARE A UNUI CABINET DE INFORMATICA LA SCOALA CU CLASELE I- VIII CAZACI - PROIECT MANAGEMENTUL ORGANIZATIEI

PROIECT DE INFIINTARE A UNUI CABINET DE INFORMATICA LA SCOALA CU CLASELE I- VIII CAZACI - PROIECT MANAGEMENTUL ORGANIZATIEI
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE "Valahia" Targoviste

SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL ORGANIZATIEIPROIECT DE INFIINTARE A UNUI

CABINET DE INFORMATICA LA

SCOALA CU CLASELE I- VIII CAZACI

CUPRINS

Proiectul.Continut si caracteristici

1.1 Denumirea proiectului

1.2 Viziunea

1.3 Obiectivele proiectului

1.4 Analiza de risc

1.5 Estimari generale

1.6 Diagnoza si prognoza mediului intern si extern al unitatii scolare

1.6.1 Viziunea Scolii Cazaci

1.6.2 Informatii de tip cantitativ

1.6.3 Informatii de tip calitativ

1.6.4 Cultura organizationala

1.6.5 Analiza Pest

1.6.6 Analiza Swot

2.Definitia sistemului de management prin proiect

3.Planificarea, analiza si elaborarea proiectului

4. Programarea activitatii din cadrul proiectului

5. Monitorizarea proiectului

6 .Evaluarea rezultatelor obtinute

6.1 Asteptarile proiectului

6.2 Evaluarea rezultatelor obtinute

7. Finantarea proiectului

Introducere

Au fost formulate definitii diferite pentru sintagma managementul proiectelor. În 'Manualul de management al proiectelor', elaborat in anul 1998 de Guvernul Romaniei[1] se mentioneaza ca 'managementul de proiect consta in planificarea, organizarea si gestionarea (controlul) sarcinilor si resurselor, ce urmareste atingerea unui anumit obiectiv, in conditiile existentei unor constrangeri, referitoare la timp, resurse si costuri'.

Managementul de proiect este o disciplina dedicata planificarii, organizarii si managerizarii resurselor pentru a ajunge la finalizarea cu succes a scopurilor si obiectivelor specifice ale proiectului. Managementul proiectelor (MP) este o abordare metodica a planificarii si ghidarii proceselor proiectului de la start pana la terminare. MP este utilizat pe larg pentru controlul proceselor complexe ale proiectelor de dezvoltare a software.

Managementul proiectelor consta in aplicarea cunostintelor, capabilitatilor, instrumentelor si tehnicilor specifice pentru activitatile unui proiect, care au obiective, scopuri si cerinte definite, referitoare la timp, costuri, calitate si parametri de performanta, activitati considerate ca importante si adecvate pentru finantare. Timpul, costul,calitatea si performantele sunt constrangeri pentru proiect.

Proiectul.Continut si caracteristici

Denumirea Proiectului

Infiintarea cabinetului de informatica la Scoala cu clasele I-VIII Cazaci, din satul Cazaci ,judetul Dambovita. Proiectul consta in infiintarea unui cabinet de informatica ,scopul principal fiind imbunatatirea calitatii procesului de predare invatare si a sistemului, practic sa raspunda nevoilor concrete ale copiilor, carora sa li se asigure conditii optime.

1.2 Viziunea

Ne propunem sa devenim una din scolile de prestigiu din zona , apreciata de catre elevi, parinti si comunitatea locala pentru eficienta activitatii instructiv-educative, asigurarea conditiilor materiale necesare unui invatamant de calitate(Infiintarea unui cabinet de informatica), asigurarea egalitatii sanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite in activitatea de performanta si pentru ancorarea scolii in comunitatea locala si europeana

1.3.Obiectivele proiectului

Obiectivele reprezinta punctul de pornire in elaborarea planului si in acelasi timp constituie referinta fara de care nu vom putea evalua succesul sau esecul proiectului.

In lipsa unei formulari clare a obiectivelor, proiectul nu va avea succes indiferent de eforturile si investitia facuta.

In cadrul proiectului nostru principalul obiectiv este infiintarea unui cabinet de informatica, deoarece este necesar pentru desfasurarea optima a procesului de invatamant.

Consider ca este necesar un mediu ambiant si plin de caldura,unde copii sa se simta ca in familie.

Obiective secundare:

 • Imbunatatirea sistemului de educatie prin perfectionarea cadrelor didactice existente;
 • Dotarea cu mobilier adecvat varstei fiecarui copil;

1.4. Analiza de risc

Riscul este un element omniprezent in desfasurarea oricarei activitati si deci si in cea vizata de prezentul studiu. Acesta nu poate fi inlaturat in totalitate, dar daca se cunosc si se cerceteaza cauzele potential generatoare de riscuri pot fi gasite metode si tehnici pentru prevenirea acestora sau, daca evenimentul s-a produs deja, pentru diminuarea efectelor acestora.

Pentru a analiza viabilitatea proiectului de investitii s-au luat i considerare riscurile ce pot sa apara atat i perioada de implementare a investitiei cat si in perioada de exploatare a obiectivului de studio.

Riscuri pe perioada de implementare

a. Riscuri tehnice:

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor ce vor fi desfasurate, in faza de proiectare sau in faza de executie:

etapizarea eronata a lucrarilor;

erori in calculul solutiilor tehnice;

executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

nerespectarea normativelor si instruirea personalului specializat in intretinerea si exploatarea noilor instalatii.

Administrarea acestor riscuri consta in:

va urmari incadrarea investitiei in standardele de calitate si in termenele prevazute;

va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materiale si echipamente;

va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator; in documentatia de licitatie pentru contractul de executie lucrari se vor face precizari privind minimizarea suprafetelor ocupate temporar, pe perioada lucrarilor ca si precizari privind locul unde vor fi depozitate deseurile rezultate din lucrarile prevazute in contract ca sj lucrarile de refacere a mediului inconjurator (depozitarea stratului vegetal rezultat din decaparea portiunilor de drum, refacerea acestuia dupa terminarea lucrarilor, refacerea terenurilor ocupate temporar pe durata lucrarilor si redarea acestora utilizarilor initiale); Se va solicita furnizorilor echipamentelor §i instalatiilor instruirea personalului responsabil cu intretinerea ii exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere calificarea corespunzatoare posturilor.

b. Riscuri financiare

Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru echipamentele implicate in proiect;

Cresterea peste limitele de 1% - 5% analizate in proiect a preturilor materialelor de constructie;

Modificari majore ale cursului de schimb valutar; Administrarea riscurilor financiare va avea in vedere, in principal:

a) Asigurarea conditiilor pentru spijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si dotari;

b)Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

Includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;

c) Riscuri legate de esecul de furnizare:

In cadrul procesului de achizitie privind contractui de lucrari este posibil sa nu existe operatorieconomici care sa doreasca sa execute contractul in conditiile prevazute in caietui de sarcini, la pretul maxim specificat, sau in termenul specificat. Aceasta ar insemna reluarea procesului de achizitie, ceea ce ar conduce la intarzierea lucrarilor. O alta situatie ar fi aceea a contestatiilor ce ar putea aparea si care atrage intarzierea inceperii lucrarilor. Esecul in achizitii poate fi gestioant printr-o serie de masuri, cum ar fi:

Respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitiile publice, pentru

a evita contestatiile;

Popularizarea pe o scara cat mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile

privind achizitiile publice si fara a favoriza vreun agent economic, pentru ca piata

constructorilor sa fie pregatita.

Riscuri pe perioada de exploatare

d. Riscuri operationale

Acest ris are in vedere are in vedere dificultatile care pot interveni in operarea investitiei din proiect, respectiv in neasigurarea sau neasigurarea la timp a resurselor de finantare pentru functionarea centrului. Astfel, autoritatea locala se va ingriji de acest aspect si va cauta sa suplineasca lipsa temporara sau insuficienta fondurilor prin alocari de la bugetul Consiliului Judetean Dambovita, sau din partea altor organisme de drept public sau privat, inclusiv prin sponsorizari, donatii sau campanii menite sa asigure resursele financiare necesare operarii investitiei

Cu siguranta nu se pot identifica in aceasta faza toate riscurile la care este supus proiectul.Cu toate acestea inca de la aparitia ideii putem identifica cateva riscuri majore,chiar daca din lipsa unor informatii,nu pot fi detaliate.

Documentarea lor, chiar si in aceasta formula succinta constituie un factor de care trebuie tinut cont in planificare,d ar si pentru un bun inceput pentru realizarea activitatilor ulterioare.

Principalele riscuri sunt:

 • Nerespectarea termenului de executie a reabilitarii. Din diverse motive, precum,deficitele bugetare pot intarzia terminarea lucrarii;
 • Rezultatul final sa nu fie cel asteptat.

1.4.Estimari generale

Acest proiect nu poate incepe fara o prima estimare a efortului, de obicei exprimat in ore-munca, a duratei si a costului.Chiar daca estimarile proiectului nu pot fi foarte precise,trebuie sa furnizam totusi un ordin de marime al acestora, indicand si premisele de la care s-a realizat estimarea.

Acest proces va fi continuat si rafinat pe parcursul planificarii proiectului, pe masura ce planurile vor fi detaliate.

Proiectul are o durata de finalizare de aproximativ 3 luni ,in care programul de lucru este de la 8.00-12.00 ,iar costurile ajung la 3000 euro.

1.2 Diagnoza si prognoza mediului intern si extern al unitatii scolare

1.2.1 Viziunea Scolii Cazaci

În urmatorii 4 ani scoala trebuie sa se adapteze la o dinamica in scadere a cifrei de scolarizare,concomitent cu diversificarea cererii pe piata fortei de munca si sporirea infractionalitatii juvenile.

Este credibila o sporire a contributiei economice a administratiei publice si agentilor economici pentru educatie si protectie sociala.

Scoala cu clasele I - VIII Cazaci este o scoala centrata pe promovarea valorilor si principiilor democratice, pe implicarea mai larga a comunitatii in viata scolii si extinderea serviciilor scolii pentru comunitate. Climatul educational al scolii este bazat pe performanta, competitie transparenta si onesta, pe cooperarea si incurajarea initiativei individuale si a inovatiei didactice menite sa sustina dezvoltarea individuala a fiecarui elev si egalitatea de sanse prin educatie.

Scoala Cazaci isi propune sa dezvolte un parteneriat cu comunitatea locala un mediu favorabil invatarii, sa promoveze valorile morale pozitive, in care fiecare elev sa beneficieze de sansa dezvoltarii sale ca persoana, astfel incat sa raspunda motivat si pozitiv unei societati in schimbare.

Scoala , in colaborare cu familiile elevilor si ceilalti factori locali activi isi va diversifica oferta educationala .

Concomitent va dezvolta programme de formare continua, programme comunitare in domeniul educatiei, de protectie sociala , a mediului astfel incat sa se asigure o compensare a dinamicii negative a cifrei de scolarizare.

Va actiona pentru sporirea culturii si civilizatiei scolare, colaborarii cu celelelalte institutii locale in vederea reducerii abandonului scolar cu cel putin un procent si afirmarii ca factor activ de progres social.

1.2.2 Informatii de tip cantitativ

a)     Titulatura oficiala a scolii: SCOALA CU CLASELE I-VIII CAZACI

b)     Adresa: scoala este situata in Cazaci, pe strada Principala, telefon/fax 0245267269, ofera servicii educationale comunitatii.

c)     Resurse umane

115 elevi in ciclul primar

115 elevi in ciclul gimnazial

70 prescolari

varsta elevilor -gradinita 4-5 ani si 5-6 ani

-ciclul primar 6-11 ani

-ciclul gimnazial 11- 14 ani

În ultimul an numarul de elevi este constant.

Rata abandonului scolar: 0%.

Ponderea elevilor cu rezultate bune si foarte bune: 85%.

Promovabilitatea la tezele cu subiect unic: 100%.

Cadre didactice

Scoala are in incadrare 18 cadre didactice (2 in curs de calificare), Din cele 16 cadre didactice titulare, 12 cadre didactice au gradul didactic I, 2 au gradul didactic al II-lea, si 2 au gradul didactic definitiv.

Personal didactic auxiliar

Este format dintr-un secretar sef, un secretar, un bibliotecar, un contabil si un administrator de patrimoniu.

Personal nedidactic

Activitatea de administratie este asigurata de 2ingrijitoare si un muncitor de intretinere.

Resurse materiale

  • spatiu scolar pentru doua schimburi cu incarcare maxima
  • starea cladirilor -nesatisfacatoare
  • biblioteca numara 2490 volume cu 100 cititori
  • nivel de dotare - modest

Sursele de finantare ale scolii sunt: Consiliul Local, venituri extrabugetare realizate din inchirieri de spatii, donatii si sponsorizari, precum si sprijinul financiar primit de la Consiliul Reprezentativ al Parintilor.

1.2.3 Informatii de tip calitativ

Mediul de provenienta a elevilor: elevii provin din familii cu pregatire superiora si medie.

Calitatea personalului didactic: calificat 100% si cu performante in activitatea didactica 60%.

Relatii interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare.

Comunicarea, circulatia informatiei: in scoala exista o buna comunicare intre elevi, cadre didactice, parinti, directori, personal didactic auxiliar, personal nedidactic si de ingrijire, precum si o buna circulatie a informatiei in ambele sensuri.

Ambianta din unitatea scolara: in scoala domina o atmosfera de lucru, caracterizata prin implicare si responsabilitate, prin colaborare si sprijin reciproc.Ambianta din unitatea scolara este placuta ,proprie activitatii intelectuale .Relatii de colegialitate ,respect reciproc si spirit de echipa

Situatia materiala a elevilor este modesta. Managementul scolii este asigurat de director si consilierul pentru activitati educative si extrascolare.

CONCLUZII

Analizand dinamica bugetara, dinamica agentilor economici, informatiile privind sistemele de protectie sociala, dinamica natalitatii in ultimii 7 ani se constata ca in urmatorii ani scoala va beneficia de resurse bugetare si extrabugetare in crestere de la an la an.

Scoala Cazaci este cuprinsa in Programul de 'Relansarea invatamantului rural' cu fonduri Phare nerambursabile prin Banca Mondiala , urmand sa se realizeze lucrari privind asigurarea cu urmatoarele utilitati:

apa curenta

grup sanitar modern

incalzire centrala

refacerea retelei electrice de iluminat

Se constata ca in vecinatatea scolii nu exista surse de criza, poluarea chimica nu depaseste cotele normale , alunecari de teren, avalanse.

Parteneriatele actuale si de viitor permit abordarea de noi programe educationale.

1.2.4 Cultura organizationala

Se caracterizeaza printr-un ansamblu de trasaturi avand ca valori dominante cooperarea, munca in echipa, respectul reciproc, atasamentul fata de copii, atasament fata de profesie, entuziasm si dorinta de afirmare.

Sunt insa si cazuri de elitism profesional, individualism, competitie, rutina, conservatorism si automultumire.

Regulamentul de ordine interioara a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesati si prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Functionare a Unitatilor de Învatamant Preuniversitar. În continutul Regulamentului de Ordine Interioara sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar si a personalului nedidactic.

În ceea ce priveste climatul organizational putem afirma ca este un climat deschis, caracterizat prin dinamism si angajare, relatiile dintre cadre fiind colegiale, de respect si de sprijin reciproc.

Directorul scolii colaboreaza bine cu membrii colectivului, tine seama de sugestiile acestora si ia decizii cu privire la reducerea disfunctiilor semnalate in activitatea scolii. Toate aceste aspecte se reflecta pozitiv in activitatea instructiv-educativa si in conduita cadrelor didactice.

1.2.5 Analiza Pest

A. Factori Politico-Legali

a) Legislatia muncii:

permite angajarea de catre scoala a personalului calificat si a specialistilor pentru  compartimentele deficitare ;

nu permite eliberarea din functie a cadrelor didactice cu performante scazute .

b) Activitatea partidelor politice

toate partidele politice promoveaza masuri si politici educationale menite sa continue dezvoltarea si modernizarea sistemului ;

lipsa de continuitate a masurilor de reforma datorata alternantei partidelor la guvernare.

stimularea cresterii natalitatii prin facilitatile acordate mamelor pentru cresterea copiilor.

c) Activitatea de lobby

parintii reprezinta un factor important in prezentarea realizarilor scolii si a performantelor instructive-educative

cadrele didactice din invatamantul primar colaboreaza cu gradinitele din vecinatatea scolii prezentand principalele realizari in activitatea instructiv-educativa si performantele obtinute de elevi.

B.Factori econimici

a) Activitatea economica

reducerea activitatii economice a unor mari intreprinderi influenteaza bugetele familiilor cu copii;

aparitia unor firme private cu productivitate buna ofera oprtunitati de sponsorizare a scolii;

b) Politica monetara si valutara

fluctuatiile monedei nationale in raport cu valorile de referinta afecteza contractele de achizitii pe termen mediu si lung.

c) Politica bugetara

la nivel local politica bugetara este favorabila scolii, asigurandu-se sursele financiare necesare asigurarii in conditii decente pentru desfasurarea procesului instructive-educativ.

d) Venitul disponibil al familiei

scaderea veniturilor familiei genereaza demotivarea elevilor.

C. Factori socio-culturali

a)Atitudinea fata de munca:

atitudine pozitiva fata de munca a majoritatii elevilor si parintilor.

b) Rata natalitatii:

scaderea anuala a numarului de copii din circumscriptia scolara creaza probleme de incadrare cu personalul didactic.

c) Nivelul educational

majoritatea elevilor provin din familii cu pregatire medie si superioara.

d) Probleme etnice

in comunitate coexista armonios populatii de etnii diferite.

e)Atitudine fata de religie

coexistenta pasnica intre indivizi apatinand diferitelor religii.

D. Factori tehnologici

a)Dotarea, baza materiala

cladire veche, functionala, cu dotari si utilitatile minime necesare desfasurarii procesului instructiv-educativ.

1.2.6 Analiza Swot

I

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- personal didactic calificat;

- relatii bune cu comunitatea locala;

- oferta educationala adecvata cerintelor dezvoltarii societatii actuale si resurselor scolii;

- parteneriate locale;

- realizarea unei activitati sportive, excursii tematice;

- revista literara a scolii - "Logos".

- mediile defavorizate din care provin elevii;

- pozitia scolii;

- slaba implicare a parintilor;

- lipsa mobilierului;

- situatia familiala: familii dezmembrate;

- migrarea famiilor in diferite localitati;

- elevii sunt putin antrenati in C.E.;

- neconectarea la Internet;

- rezultate nesatisfacatoare la Olimpiadele scolare;

- starea avansata de degradare a scolii;

- resurse extrabugetare foarte reduse.

OPORTUNITATI

AMENINTARI

- relatii de colaborare ale scolii cu:

-autoritatile locale;

-Politia;

-Pompierii;

-Biserica;

-Biblioteca Liceului Nucet;

-agentii economici locali.

- scaderea indicelui demografic;

- situatia economica precara a familiilor;

- subfinantarea scolilor;

- agresivitatea, violenta, degradarea unor aspecte ale limbii romane.

II RESURSE MARTERIALE

PUNCTE TARI

v    Scoala detine autorizatie de functionare;

v    Realizarea de venituri extrabugetare din inchirieri de spatii, donatii si sponsorizari;

v    Scoala dispune de o baza didactica buna, innoita permanent prin eforturi proprii, de manuale, auxiliare didactice, parascolare;

v    Mentinerea starii de functionare prin activitati de intretinere si reparatii periodice.

PUNCTE SLABE

v    Scoala dispune de un local vechi

v    Baza materiala neimbunatatita

v    Lipsa unui cabinet de informatica, desi detine calculatoarele

v  Lipsa unei evidente si a unui control in vederea recuperarii pagubelor realizate de catre elevi;

v  Unele cadre didactice nu isi asuma responsabilitatea gestionarii si intretinerii bunurilor din sala de clasa;

v  Lipsa unui proiect cu finantare externa;

v  Utilizarea incorecta a utilitatilor de catre elevi.

OPORTUNITATI

v    Descentralizarea finantarii si autonomia institutionala permit o gestionare mai eficienta a fondurilor;

v    Sprijin din partea Consiliului Reprezentativ al Parintilor pentru rezolvarea problemelor materiale curente

v    Solicitarile de inchiriere a spatiilor scolare in conditii avantajoase pentru scoala;

v    Alocarea de catre Primarie a fondurilor financiare necesare in vederea asigurarii de conditii materiale decente;

v    Programe nationale de dotari cu material didactic pentru laboratoare si sala de sport si cu carte scolara pentru biblioteca.

AMENINTARI

v            Fluctuatiile monedei nationale in raport cu valutele de referinta afecteaza contractile de achizitii pe termen mediu si lung;

v            Bugetul limitat al comunitatii locale fata de nevoile scolii.

III .RELATII COMUNITARE SI DE PARTENERIAT

PUNCTE TARI

v         Colaborarea cu Primaria, Politia municipului, Politia sanitara, Inspectoratul Teritorial de Munca, Grupul de pompieri, Oficiu pentru protectia consumatorului;

v         Colaborare buna cu preotii Bisericii Sf.Cv.Parascheva;

v         Colaborare cu Teatrul "Maria Filotti.", cu Teatrul "Carabusu" si cu Biblioteca judeteana "Panait Istrati";

v         Relatii de parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Parintilor;

v         Relatii de parteneriat cu scoli din Italia, Polonia si Iasi(Romania) dezvoltate in cadrul unui proiect Comenius.

PUNCTE SLABE

v            Numar mic de proiecte de parteneriat cu scoli din municipiu si din tara;

v            Inconsecventa in promovarea imaginii scolii in comunitate.

OPORTUNITATI

v         Paleta larga de oferte pentru proiectele de parteneriat;

v         Asistenta de specialitate in realizarea de proiecte de parteneriat;

v         Lobby din partea parintilor privind realizarile si performantele scolii;

v         Deshiderea spre colaborare a institutiilor si organizatiilor din comunitatea locala.

AMENINTARI

v       Timpul limitat al parintilor conduce la o slaba implicare a acestora in viata scolii;

v       Perceperea eronata de catre o parte a comunitatii a problematicii vaste din activitatea scolii.

CONCLUZII

Avand in vedere ca cifra de scolarizare scade, se impune imbunatatirea ofertei optionale prin crearea unui cabinet de informatica, dorinta exprimata atat de elevi cat si de parinti in cadrul sedintelor cu parintii.

Tehnologiile didactice invechite si depasite in procent de 80% (ne referim atat la spatii cat si la dotari, mijloace de informatizare, modele didactice)

Sistemul de iluminat este invechit, scoala intrand in program Pfare pentru refacerea instalatiilor electrice,asigurarea cu apa curenta, incalzire centrala, grup sanitar modern.

Analizand situatia existenta se impune concluzia ca exista un deficit de finantare de cel putin 50 %pentru mijloace didactice, mobilier scolar, mijloace de informatizare moderna. 

Definitia sistemului de management prin proiect

Sistemul de management prin proiect reprezinta structura organizatorica, responsabilitatile, procedurile, procesele si resursele pentru implementarea conducerii calitatii, tinand cont de tipul specific de afaceri al organizatiei si de conformitatea acestor elemente cu normele internationale. Tranzitia la economia de piata de la o economie centralizata s-a dovedit in tara noastra un proces greu de indeplinit. Organizarea activitatilor pe proiecte si managementul proiectelor au reprezentat, initial, o solutie foarte eficienta pentru atingerea unor obiective de anvergura,in domeniul educational. Odata cu dezvoltarea sistemului informational pentru conducerea activitatilor -in mod special cu generalizarea utilizarii tehnicilor moderne apatinand tehnologiei informationale-managementul proiectelor s-a extins la nivelul tuturor activitatilor din economie, deoarece si-a dovedit capacitatea de a face fata noilor tendinte manifestate pe plan mondial:

 • Cresterea accelerata a volumului de informatie si a cunostintelor;
 • Cresterea cererii pentru servicii educationale tot mai complexe si mai puternic personalizate;
 • Cresterea competitiei intre scoli;

Proiectul este o investitie de resurse pe o perioada determinata,(12 luni) avand ca scop realizarea unui obiectiv sau unui set de obiective precise. In alti termeni, un proiect este o idee de imbunatatire a unei stari de lucruri.

Planificarea si realizarea activitatilor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului presupun utilizarea tehnicilor si instrumentelor specifice managementului proiectelor.

Elementele caracteristice ale unui proiect sunt:

 • are un inceput si un final bine definite;
 • utilizeaza o serie de resurse;
 • implica un numar de activitati, evenimente si sarcini;
 • are un anumit grad de autonomie fata de activitatile curente ale organizatiei;
 • are ca scop o schimbare perceputa ca durabila de initiatorii sai.

Managementul pe proiecte permite:

- un control foarte bun asupra utilizarii resurselor, fiind extrem de util in situatiile cand resursele disponibile in activitatea unei organizatii sunt restranse;

- relatii mai bune cu clientii;

- timpi redusi de dezvoltare a organizatiei, costuri mai mici, calitate mai inalta si marje de profit mai mari;

- cresterea eficientei activitatii in ansamblul, prin orientarea spre rezultate, imbunatatirea coordonarii interdepartamentale si imbunatatirea moralului angajatilor.

Managementul pe proiecte poate duce, in acelasi timp, la:

- cresterea complexitatii organizatiei;

- aparitia unei tendinte mai accentuate de incalcare a unor componente ale politicii interne a firmei, dat fiind gradul ridicat de autonomie a personalului implicat in activitatile organizate pe baza de proiecte;

- cresterea costurilor anumitor activitati, aparitia unor dificultati in organizare, utilizarea incompleta a personalului in intervalul de timp dintre finalizarea unui proiect si initierea urmatorului proiect.

Reusita unui proiect depinde de masura in care organizatia initiatoare reuseste sa evite (sau sa reduca la minim) efectele actiunii unor factori interni si externi:

3.Planificarea, analiza si elaborarea proiectului

Planificarea

Scopul planificarii este stabilirea obiectivelor, tintelor catre care va fi orientata activitatea in viitor, precum si a modalitatilor - actiunile, resursele necesare si alocarea lor, implementarea - de a le realiza.

Obiectivele proiectului trebuie sa tina cont de urmatoarele:

Ø     Performanta si calitate

-Rezultatul final al proiectului trebuie sa corespunda scopului.

Ø     Încadrarea in bugetul alocat

Se asigura profitul si la rata inalta a eficientei investitiei.

Ø     Încadrarea in durata de realizare.

Încheierea proiectului la sau inaintea datei prestabilite.

Efecte negative in cazul nerespectarii termenelor:

se depaseste, cu mare probabilitate bugetul alocat

se afecteaza planificarea resurselor pentru urmatorul proiect

Scopul proiectului este acela de a crea conditii materiale necesare desfasurarii unui invatamant de calitate(crearea unui cabinet de informatica).

Obiectivul general al investitiei il constituie cresterea calitatii infrastructurii serviciilor de natura sociala si educationala pe care le furnizeaza administratia locala a satului Cazaci si care vizeaza populatia scolara din comuna.

Obiectivul specific consta in crearea unei infrastructuri reprezentata de un cabinet de informatica, pentru un numar de 230 scolari, care sa ofere servicii de natura sociala si educationala elevilor din comuna Nucet.

Obiecive strategice

Au in vedere modificarile probabile in cererea si oferta educationala de pe piata muncii, necesitatile de adaptare la dinamica mediului social si dorinta conducerii scolii de crestere a calitatii si eficientei intregii activitati.

Se vor urmari indeplinirea urmatoarelor obiective:

1. Dezvoltarea dotarii didactico- materiale a scolii prin crearea unui cabinetului de informatica

2. Îmbunatatirea mediului ambiental al scolii in vederea sporirii securitatii , sanatatii si muncii.

3. Îmbunatatirea ofertei educationale in concordanta cu programul si specificul local

4. Promovarea de proiecte comunitare in domeniul educatiei

6. Promovarea imaginii scolii in contextul climatului concurential actual de descentralizare si autonomie institutionala.

Echipa de proiect si partenerii

Managerul de proiect - directorul scolii

Echipa de proiect - cadrele didactice care apartin scolii Cazaci

- administratorul

Parteneri si colaboratori :

Primaria Nucet

Colaborarea cu parintii.
Dirigintii au realizat o buna colaborare cu familiile elevilor.( Implicarea in viata scolii.Modalitati,eficienta)

3. Comitetul de parinti pe scoala s-a implicat eficient in viata scolii raspunzand la solicitarile dirigintilor si a conducerii scolii.

4.Colaborarea cu Consiliul Local.Incheierea contractelor-cadru de colaborare Colaborarea cu Consiliul Local se realizeaza in domeniul asigurarii resurselor financiare pentru invatamantul de masa.

Stabilirea bugetului proiectului pentru amenajarea cabinetului

Nr.crt.

Categoria de cheltuieli

Contributie/ partener

Contributie/ partener

a)Grilaje de fier b)Montarea lor

a) 300 / Primaria

b)Consiliul Local

Prizele + fire + tevile  intrerupatoarele

250 / contributia parintilor

Fondul Scolii

Var, vopsea

Lac pentru parchet

150 / Primaria

zapada artificiala, 50 m panza colorata diferit

100 / buget propriu

Jaluzele

230 / invatatori/diriginti

Internet

Primaria

Achizitionarea si montarea mobilierelor

2500 Primaria

Mecanicul scolii sprijinit de parinti

Instalarea soffturilor calculatoarelor si a internetului

Informaticianul scolii

Realizarea unei individualizari a sarcinilor membrilor echipei de proiect si a partenerilor, astfel incat sa reiasa cu claritate cine, ce, cum si ce fel trebuie sa faca ceva anume este foarte importanta. Practic, fiecare actiune este impartita in bucati din ce in ce mai mici, intro structura de tip ciorchine, care va constitui baza managementului proiectului.

PLANIFICAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE SI SPECIFICE

Obiectivul strategic

Obiective specifice

Termen

Coordonator

Produse

Resurse

Rezultate asteptate

1.nstuirea cladirii

12 luni2i bunatatirea ofertei educationale

Proiectare si acreditare oferta optional TIC

sept

Director

Colaborare cu Univ.Tgv.

Asigurarea invatarii utilizarii calculatoarelor

3Îmbunatatirea mediului ambiental

Program de reabilitare a salii destinate crearii cabinetului de informatica al scolii

August , sept.

octombr

Director,Primarie Nucet

-apa curenta

-incalzire centrala

modernizarea instalatiei electrice

Fonduri de la Banca Mondiala

Sporirea securitatii , sanatatii si muncii

4Dezvoltarea dotarii didactico-materiale

Program de imbunatatire a dotarii didactico-materiale a scolii cu cabinetul de informatica

Director

-achizitionare de mobilier modern pentru cabinet

-echipamente didactice

-echipamente

didactice

aparatura birotica

-alocatii bugetare

-finantare externa

Procurarea de mobilier nou pentru cabinetul de informatica-

-procurarea unui xerox

5Perfectionarea

personalului didactic si auxiliar

Program de formare a corpului profesoral in domeniul informaticii

Director

-stagiu de formare de 40 de ore a corpului profesoral in domeniul informaticii

-material bibliografic pentru desfasurarea stagiului de formare

-formatori nationali

-prof. scoala

-prezenta la stagiu a cel putin 60 % din prof. scoala

-selectionarea a cel putin 2 prof. din scoala pentru a fi formatori

PLANURI OPERATIONALE

Crearea unui mediu favorabil in care copii sa se simta in siguranta si unde isi pot insusi noi cunostinte si abilitati

Cresterea eficientei in planul de organizare

Îmbunatatirea calitatii predarii- invatarii, prin apelarea la diverse metode instructiv-educative noi, ( accesarea programului AEL)

Cresterea calitatii curriculum-ului furnizat de scoala

Dezvoltarea la elevi a competentelor de comunicare si relationare interpersonala

CREAREA UNUI MEDIU FAVORABIL ÎNVATARII ÎN CARE COPIII SA SE SIMTA ÎN SIGURANTA

NR

CRT.

OBIECTIVELE ACTIVITATII

TERMEN

RESPONSABILITATI

PARTENERI

INDICATOR DE PERFORMANTA

Un cabinet primitor:

-culori vii( varuit, vopsit );

-parchet vopsit, lacuit.

Înv./ Dir.

Personal administrativ de intretinere

Calitatea lucrarilor executate

Imbunatatirea instalatiei electrice a cabinetului si montarea prizelor necesare instalarii calculatoarelor

Electricianul

Comitetul de parinti

Montarea mobilierului

Personal administrativ de intretinere

Montarea cu sprijinul primariei a unor grilaje atat la ferestre cat si la usa cabinetului

Electricianul

Consiliul local

Procurarea de jaluzele

Înv./ Dir

Procurarea de zapada artificiala, 50 m panza colorata diferit

Comitetul cetatenesc de parinti

Îmbunatatirea pavoazarii cu lucrari executate de elevi

Înv./ Dir

Calitatea pavoazarii

Implicarea parintilor in atragerea resurselor extrabugetare

Parintii

3.2.Analiza si elaborarea proiectului

Dupa ce planificarea proiectului s-a incheiat,mai exact stabilirea planului de lucru,bine structurat si definit,se poate efectua analiza acestuia privind activitatile pe care le contine,a resurselor,a durati necesare reabilitarii,a momentului inceperii si terminarii si bineinteles a rezultatelor acestuia.

Ø     Analiza activitatilor.se pune accent pe realizarea principalelor activitati,ce contribuie la realizarea proiectului.astfel se analizeaza principalele resurse: financiare,umane si materiale.

MEMORIU DE PREZENTARE

Date generate

1. Denumirea obiectivului de investitii:

Infiintare si dotares cabinetului de informatica in comuna Nucet, judetul Dambovita

2. Amplasament Judetul, localitatea, strada, numarul) judetul Dambovita, comuna Nucet, sat Cazaci, strada Principala, nr. 464

3. Titularul investitiei: Comuna Nucet, judetul Dambovita

4. Beneficiarul investitiei: Comuna Nucet, judetul Dambovita

Informatii generale privind proiectul

1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului.

In prezent, in Scoala Cazaci , nu exista un cabinet de informatica in care sa se desfasoare cursurile, tocmai de aceea nu s-a putut apela la optionale de informatica care le sunt atat de necesare copiilor din ziua de azi..

Investitia vizata de prezentul studiu consta in construirea unui cabinet pentru un numar de 230 elevi (clasele primare si generale), avand regim de inaltime parter, in incinta scolii cu clase primare 1- 8 din Sat Cazaci, Comuna Nucet. Jud. Dambovita.

Responsabilitatea implementarii proiectului revine comunei Nucet, prin reprezentantul sau legal - Consliul Local si responsabilul legal al proiectului - primarul comunei, care pe baza acestui studiu de fezabilitate va intocmi o cerere de finantare pentru accesare de fonduri FEADR.

2. Descrierea investitiei.

a). Concluziiile studiului de fezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat.

La data intocmirii prezentului studiu de fezabilitate nu sunt elaborate studii de prefezabilitate sau planuri detaliate de investitii pe termen lung care sa prezinte care sa prezinte situatia actuala a unitatii de invatamant.

Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei

Necesitatea si oportunitatea infiintarii acestui cabinet este determinata de faptul ca in ziua de astazi informatica ocupa un loc important. Astfel, evolutia viitoare a elevilor poate fi periclitata, atat din punct de vedere al pregatirii scolare, nebeneficiind de indrumare calificata pentru pregatirea lectiilor, cat si din punct de vedere al conditiilor. La nivelul cabinetuluii sunt satisfacute nevoile spirituale prin predarea lectiilor sub indrumarea cadrelor didactice sau lucrul pe calculator. In vederea indeplinirii obiectivului propus prin proiect, in cadrul acestui cabinet se vor putea desfasura activitati moderne de predare-invatare care sa-I capteze pe elevi.

Se vor forma abilitati creative si deprinderi / sustinerea performantelor scolare pentru dezvoltarea globala si individuals a personalitatii copiilor; si insusirea unor abilitati in domeniu utilizarii computerului, limbilor straine, precum si a jocurilor logice, distractive.

b) Scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung):

- scenariu nr. 1 : infiintarea unui cabinetului de informatica- constructie noua cu regim

de inaltime -parter, care sa cuprinda:

o sali de studiu (Au=52,00mp si 50,30mp),

Avantajele scenariului recomandat a insemnat realizarea unor constructii durabile, realizate cu sisteme constructive simple si la indemana comunitatii locale, cu volume incadrate in aspectul arhitectonic al zonei, privind respectarea reglementarilor planului de urbanism al localitatii (PUG -unde parcela respectiva este incadrata in categoria curti-constructii- suprafata propusa rezultata din plan cadastral), aliniament, regim de inaltime, plastica arhitectonica adecvata si obtinerea spatiilor necesare cu suprafete utile indicate in tema de proiectare. Parcela are acces pe latura nordica si estica si prezinta posibilitati de racordare la retelele existente de apa, gaze, energie electrica, canalizare si telefonie.

Prin infiintarea cabinetului de informatica , se asigura conditiile ca un numar de elevi sa se bucure de servicii de un invatamant care inclina spre modern,.

Asadar, proiectul este oportun din punct de vedere:

social - existenta nevoii pentru un astfel de cabinet la nivelul comunei si care se

acopera prin infiintarea centrului economic - asigurarea functionarii acestuia din resursele bugetului local al comunei.

Prin oferirea de astfel de conditii optime se are in vedere investitia in viitorul acestora, deci al societatii in ansamblul sau, si de aceea investitia este optima din punct de vedere socio-economic.

b)       descrierea constructive, functionala si tehnologica, dupa caz -Arhitectura

Dispunerea incaperilor pe nivelele imobilului este urmatoarea : parter - sala de studiu Inchiderile exterioare sunt din zidarie : blocuri ceramice tip gvp de 30 cm grosime, compartimentarile interioare din zidarie de 25 cm sau 15 cm si din pereti de gips carton pe structura metalica otel zincat cu termoizolatie vata minerala cu grosimi de 12,5 cm.

Finisajele interioare : pentru pardoseli- gresie ceramica de trafic, antiderapanta si parchet laminat. Peretii si tavanele tencuite si tratate cu vopsea lavabila. Tamplaria exterioara PVC cu geam termoizolant iar cea interioara lemn pentru salile de clasa iar usile de acces in cladire si cele de la grupurile sanitare si centrala termica, din tamplarie aluminiu cu geam termoizolant. Finisajele exterioare vor fi gleturi si vopsele lavabile peste termosistemul de termoizolare a fatadei din polistiren expandat 10cm grosime.

Invelitoarea va fi prevazuta cu jgheaburi si burlane din tabla tratata si vopsita.

Rezistenta

Constructia propusa ca un cabinet de informatica va avea regimul de inaltime parter, va fi realizata pe o structura mixta - zidarie portanta si partial cadre beton armat in zona salilior de clasa, fundatii continui sub ziduri. Acoperisul de tip sarpanta se va realiza din elemente tip lemn ecarisat si invelitoare din tigle metalice.

Fundarea se va face la cota de -1,30m fata de cota terenului natural in stratul de argila prafoasa, cu o incastrare minima de 30cm in terenul bun.

Constructiile au fast conformate respectandu-se prescriptiile urmatoarelor normative :

STAS10101/01 /1990 -Actiuni in constmctii

STAS 10107/1990 - Calculul si alcatuirea elementelor structural din beton, beton armat si precomprimat

CR 0/2005 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii

CR1-1-3 / 2005 - Cod de proiectare . Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor

- NP 082 / 2004 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului.

NP 112 /2004 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

NP 007/1997- Cod de proiectare pentru structmi in cadre din beton armat

P100 /2006 - Cod de proiectare seismica - Prevederi de proiectare pentru cladiri

Instalatii Instalatii electrice.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua aeriana stradala existenta, printr-un record aerian. Solutia defmitiva de racordare va fi data de catre S.C. ELECTRICA S.A. in baza unui Studiu de Solutie comandat de catre beneficiar .

Putere electrica aproximativa este : Pi = 12 KW

Din tabloul electric general TE situat in cancelarie se vor alimenta cu energie electrica: tabloul electric T.CT, circuitele de iluminat si prize si iluminatul de siguranta.

Tabloul electric TE va fi din policarbonat.Tablourile electrice se vor echipa cu intrerupatoare automate si dispozitive de protectie diferentiala (pentru circuitele de prize)

Conform normelor in vigoare, nivelurile de iluminare medie pentru iluminat normal ce trebuie asigurate sunt:

- Sala clasa - 300 Ix

Reteaua exterioara de apa s-a proiectat a se executa din PEHD Dn 40 mm.

ASIGURAREA CERINTELOR MINIME OBLIGATORII   l.Siguranta la foc.

1.1. Cerinte privind siguranta la foc a elementelor componente ale sistemului de alimentare cu apa (conducte si utilaje). Dotarea cu mijloace de interventii in caz de incendiu definite de prevederea cladirilor cu instalatii necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Criteriul de performanta: echiparea si dotarea cladirilor cu instalatii de stingere a incendiilor; retele de hidranti exteriori si interiori.

Aceasta cerinta este satisfacuta prin faptul ca pe reteaua de distributie a apei sunt prevazuti hidranti exteriori pentru stins incendiul iar cladirea este dotata cu hidranti pentru stins incendiul din interior.

Cerinta privind riscul de izbucnire a incendiilor datorita instalatiei electrice.

S-a tinut cont de adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructie urmarindu-se si incadrarea privind pericolul la incendiu si explozie.

1.3. Cerinta - dotarea cu mijloace de interventie in caz de incendiu

Criteriul de performanta propus - Echiparea si dotarea:

- pentru tabloul de distributie sau comanda se utileaza cu mijloace de prima interventie stingatoarele portabile cu praf+ bioxid de carbon ;

- in caz de incendiu, inainte de a se actiona pentru stingerea acestuia, instalatiile electrice se vor scoate de sub tensiune ;

- personalul de interventie va fi dotat cu mijloace de protectie a cailor respiratorii, impotriva electrocutarii si dupa caz impotriva temperaturii;

- mijloacele de prima interventie in caz de incendiu (stingatoare, lopeti, lazi cu nisip, cangi), trebuie sa fie in stare de utilizare in permanenta, amplaste la locuri vizibile ;

- se prevede iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului in camera de vane si clorinare precum si la statiile de ridicare a presiunii.

2. Izolatiile termice, hidrofuge si pentru economia de energie

2.1. Constructii

Amplasarea constructiilor in zona climatica I cu temperaturi exterioare cuprinse intre -120C si +250C (conform STAS 1907/80) a impus prevederea folosirii materialelor corespunzatoare.

Prin aplicarea prevederilor din actele normative de mai sus, s-au propus cele mai bune si eficiente solutii pentru izolarea termica si hidrofuga, in vederea unei cat mai bune functionalitati si a economiei de energie.

2.2. Lucrari de instalatii, utilaje

2.2.1. Cerinta: reducerea pierderilor si risipei de apa

Criteriul de performanta: Realizarea debitelor specifice de apa rece la presiunile minime necesare si reducerea pierderilor de apa.

Pentru evitarea risipei de apa pe reteaua de distributie s-au prevazut vane de sectionare.

Vizual se vor controla robinetii de inchidere.

Referinte: Normativ I 1 si I 9, Reglementari tehnice ale primariei privind distributia apei, conditii de exploatare si intretinere.

2.2.2.. Cerinte: consumul de enersie inslobata in elementele instalatiilor.

De aceea. organizatia ce exploateaza lucrarile trebuie sa fie incadrata cu personal cu pregatire de specialitate si practica in acest domeniu.

Principalele probleme tehnice pe care va trebui sa le urmareasca sunt:

- asigurarea cantitatilor de apa necesare fara intrerupere si la presiunea de serviciu ceruta

- asigurarea cantitatii apei distribuite

- utilizarea cat mai rationala a constructiilor, instalatiilor si utilajelor pentru obtinerea eficientei maxime, cu reducerea la minimum a cheltuielilor de exploatare

- detectarea si combaterea pierderilor de apa.

Pentru rezolvarea acestor probleme cei ce vor exploata sistemul de alimentare cu apa vor trebui sa efectueze urmatoarele operatii:

- mentinerea in stare buna de functionare a tuturor constructiilor, instalatiilor si utilajelor, prin control si intretinere preventiva, curatirea depunerilor, gresarea pieselor in miscare, efectuarea la timp a reparatiilor

- asigurarea functionarii instalatiilor la regimul lor optim, in special la statia de pompare

- localizarea si lichidarea avariilor in eel mai scurt timp

- observatii continue asupra calitatii apei (niveluri ale apei subterane. urmarirea efectului gheturilor asupra constructiilor si instalatiilor, etc.)

- controlul permanent al dozei declor in raport cu variatiile cantitatii apei captate

- observatii sistematice la aparatele de masura si control

- luarea masurilor pentru igiena si protectia personalului de exploatare.

3. Protectia impotriva zgomotului

3.1. Constructii

In ceea ce priveste functionalitatea constructiilor acestea nu produc derajamente, deci nu influenteaza negativ din punct de vedere fonic zona.

S-au respecta normativele: I 9, P122, P121, STAS 6156 si STAS 6161 - Acustica in constructii, STAS 1478.

Date tehnice ale investitiei.

a) - zona si amplasamentul zona in care se va amplasa constructia propusa este situata in comuna Nucet, sat Cazaci, strada Principala, nr.464, judetul Dambovita. Suprafata terenului este 936,75mp, din totalul de 2713mp conform plan cadastral.

Terenul afectat construirii centrului de zi pentru copii este plan, stabil, fara a necesita amenajari importante si este favorabil construirii avand acces direct dinspre doua drumuri comunale, atat pe latura nordica cat si pe latura estica.

b) - statutul juridic al terenului terenul pe care se propune realizarea acestei investitii are categoria curti-constructii in intravilan si apartine domeniului public al comunei Cazaci.

c) - situatia ocuparilor definitive de teren terenul are suprafata de 936,75 mp;

Se va realiza: cabinet cu regim de inaltime patter cu suprafata construita de 52,00mp si 50,30mp

Total suprafata construita : de 52,00mp si 50,30mp

Procent de ocupare al terenului ( POT): 241,30/936.30 x 100 % = 25.70%

Coeficient de utilizare a ( CUT ) : 232,80/936.30  = 0,25

Varianta constructiva de realizare a investitiei si recomandata ca fiind varianta optima pentru aprobare este urmatoarea :

- pentru parter de constructie :

Structura imobilului este de tip zidarie portanta (partial cadre din beton armat), fundatii de tip continui sub ziduri.Inchiderile exterioare sunt din zidarie de caramida gvp 30 cm grosime, compartimentarile interioare din zidarie de caramida gyp de 25 cm si din gips carton pe structure metalica cu grosimi de 12,5 cm.Acoperisul de tip sarpanta se va realiza din elemente tip lemn ecarisat si invelitoare din tigle metalice.

Cladirea va fi prevazuta , pentru evitarea pierderilor de energie cu termoizolatii din polistiren extrudat la nivelul parterului (7cm), cu termoizolatie peste planseul de la ultimul nivel (vata mineral autoportanta 12cm), cat si la peretii exteriori-termoizolatii tip sistem din polistiren expandat cu grosimea de 10 cm si fibre de sticla.

Din aceleasi motive cat si aceea de realizare a unei izolari fonice s-a prevazut ca tamplarie exterioare sa fie realizata din profile de PVC (5 camere) cu geamuri termoizolante cu grosimea de 24 mm.

Finisajele cladirii vor fi superioare : pardoseli din gresie trafic pentru zonele de circulatii, inclusiv terasa de la intrare , parchet de tip trafic intens in salile de studiu, , lambriuri pe circulatii, zugraveli lavabile pe glet de ipsos.

Lucrarile propuse vor influenta benefic zona atat din punct de vedere ambiental cat si din punct de vedere socio-economic si educative.

4.Durata de realizare si etapele principale.Graficul de realizare a investitiei.

Durata de realizare a obiectivului de investitie este de 12 luni.

Graficul de realizare a investitiei

Etape in realizarea investitiei

Nr Luni

Anul 1

 

Proiectare si asistenta tehnica

 

Studii de teren

 

Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

 

Studiu de fezabilitate

 

Proiect tehnic si detalii de executie

 

Verificare proiect

 

Elaborarea documentartiilor obtinerii aviz., ac., aut

 

Expertiza tehnica
 

Organizarea procedurilor de achizitie publica

 

Consultanta

 

Asistenta tehnica din partea proiectantului

 

Dirigentie de santier

 

Investitia de baza

 

Amenajarea terenului

 

Amenajari pentru protectia mediului

 

Asigurarea utilitatiilor

 

Investitia de baza

 

Alte cheltuieli

 

Organizarea de santier

 

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Diverse si neprevazute

Probe tehnologice si teste

Pregatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice si teste

Fazele proiectului

Achizitii

Achizitii +

Achizitii +

Lucrari, dirigentir, asistenta, probe

SF si CF

Proiectare si verificare

Analiza cost beneficiu

Surse de finantare a investitiei

Finantarea investitiei se va face din fonduri externe nerambursabile FEADR - 80% si din fonduri guvernamentale in limita legala de 20%, valoarea totala eligibila nerambursabila fiind de 100%.

Solicitantul va solicita, conform procedurii, un avans de max. 20% din valoarea eligibila a proiectului, pentru care va avea girul Consiliului Judetean Dambovita.

Eventualele cheltuieli neeligibile, cat si cheltuieli de mentenanta dupa terminarea investitiei vor fi suportate din fondurile bugetului local.

Estimari privind forta de munca ocupata prin relizarea investitiei

1. numar de locuri de munca create in faza de executie : 5 locuri

2. numar de locuri de munca create in faza de operare : 2 locuri

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

1. Valoare totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)- 200.146 mii lei

2..Durata de realizare (luni): 12 luni

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei este prezentat in anexa.

Durata de realizare a investitiei (Constructii - montaj) este estimata la 12 luni, etapele principale ale realizarii investitiei fiind :

- terasamente si fundatii;

- structure cladirii ( stalpi, samburi, plansee, centuri si grinzi ) ;

- retele exterioare ( energie electrica, apa, canal);

- realizarea inchiderilor exterioare din caramida gvp ;

- compartimentari interioare din caramida si din gips carton pe structura metalica;

- sarpanta si invelitoarea cladirii;

- instalatiile interioare ( electrice, termice, sanitare );

termoizolatie exterioara si finisaje exterioare ;

- finisaje interioare

3. Capacitati (in unitati fizice si valorice):-Regim de inaltime -parter;

-Hmax cornisa = 4,20 mp;

-Suprafata construita Sc = de 52,00mp si 50,30mp

Avize si acorduri de principiu

Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivitlegislatiei in vigoare , si care se vor obtine pentru realizarea investitiei sunt:

- avize cerute prin Certificatul de Urbanism;

- alte avize si acorduri de principiu specifice.

EVALUARE INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

1 .Corp de iluminat tip aplica

2 bucx70 lei/buc= 140 lei

2.Corp de iluminat fluorescent tip FIRA-03-236 12 buc x 160 lei/buc = 1920 lei

3.Corp de iluminat fluorescent tip FIRA-03-418 2 buc x 160 lei/buc = 320 lei

4.Corp de iluminat fluorescent tip FIDA-12-236

1 bucx 180 lei/buc = 180 lei

5.Corp de iluminat fluorescent tip FIDA-12-418

2 buc x 180 lei /buc = 360 lei

6.Corp de iluminat fluorescent tip FIDA-11-218 8 buc x 90 lei /buc = 7200 lei

7.Corp de iluminat fluorescent tip FIPAD-236 cu acumulatori

1 buc x 320 lei /buc = 320 lei

8.Corp de iluminat de siguranta tip CISA 2 x 8 W prevazut cu acumulatori

2 buc x 160 lei /buc = 320 lei

9.lntrerupatoare , comutatoare

12 bucx 15 lei/buc = 180 lei

10.Comuator impermeabil

1 buc x 20 lei /buc = 20 lei

11.Prize simple cu contact de protectie 9 bucx 15 lei/buc = 135 lei

12.Prize duble cu contact de protectie 2 bucx 25 lei/buc = 50 lei

13.Priza impermeabila cu contact de protectie 1 bucx 20 lei/buc = 20 lei

14.Tub de protectie IPEY ( 016-20 mm ) 320 mix 10 lei/ml = 3200 lei

15.Tub de protectie IPEY ( 0 25-32 mm ) 60 mix 12 lei/ml = 720 lei

16.Conductoare de cupru tip FY ( 1,5 - 2,5 mm ) 950 ml x2 lei/ml = 1900 lei

17.Conductoare de cupru tip FY ( 4 - 6 mm ) 300 mix 3,5 lei/ml = 1050 lei

18.Cabluri de cupru tip CYY

55 ml x 20 lei/ml = 1100 lei

19.Teava Ol pentru protectie cabluri 5 ml x 15 lei/ml = 75 lei

20.Platbanda din Ol-Zn 25 x 4 mm 5 ml x 15 lei/ml = 75 lei

21 .Platbanda din Ol-Zn 25 x 4 mm ( prize de fundatie ) 70 ml x 25 lei/ml = 1750 lei

22.Cutie cu eclisa de separatie

2 buc x 100 lei /buc = 200 lei

23.Tablou electric TE cu intrerupatoare automate + DDR 1 buc x 800 lei /buc = 800 lei

24.Tablou electric T.CT cu intrerupatoare automate 1 buc x 800 lei /buc = 800 lei

TOTAL ( fara TVA ) = 22835 lei

EVALUARE

LISTA DE DOTARI

DENUMIREA

U/M

CANTITATE

PRET UNITAR (Lei/UM)

VALOAREA EXCLUSIV T.V.A. -lei-

Band pupitru pt elevi

bucScaune elev

buc

catreda

buc

800

Dulap

buc

Scaune tapitate cu spatar

buc

150

Sistem complet PC

buc

TOTAL

VALORI FARA TVA


4.Programarea activitatii din cadrul proiectului

In cadrul proiectului de Infiintare a cabinetului de informatica,fiecare activitate s-a bazat pe esalonarea in timp,mai exact in 12luni,programarea activitatilor fiind reprezentata grafic,in succesiunea normala a lor cu evidentierea interconditionarilor a consumului de resurse.

Astfel,programarea activitatilor este urmatoarea:

elaborarea ideei pentru construire

elaborarea planului.

 1. Denumirea proiectului si necesitatea realizarii acestuia;
 2. Gradul de implicare financiara;
 3. Contractele semnate si termenii de decizie;
 4. Analiza nevoilor;
 5. Resursele necesare;
 6. Durata necesara executarii proiectului
 7. Rezultatele asteptate;

3. analiza proiectului.

 1. Analiza activitatilor.
 2. Durata necesara;
 3. Durata transformarii deciziilor in rezultate;

4.analiza riscurilor.

5. analiza rezultatului.

Alaturi de instrumentele utilizate in mod curent pentru colectarea, sistematizarea si analiza informatiilor privind organizatia solicitanta si mediul economico-social in care aceasta functioneaza (bilant, cont de profit si pierderi, alte evidente financiar-contabile ale organizatiei, studii de piata etc.), managementul proiectelor utilizeaza o serie de instrumente si tehnici specifice (de exemplu: metoda cadrului logic, diagramele de tip Gantt sau de tip PERT sau analizele SWOT).

Managementul proiectelor s-a dezvoltat inclusiv ca urmare a cresterii accesului la tehnologii informationale moderne, astfel incat in prezent au devenit instrumente curente tehnologiile care faciliteaza lucrul in echipe multidisciplinare (groupware), utilizarea unor sisteme informationale dedicate managementului proiectelor (care utilizeaza lucrul in cadrul unor birouri virtuale, programe pentru planificarea, realizarea si evaluarea proiectelor, evaluarea riscurilor aferente unui proiect etc.).

Un instrument la fel de util, chiar daca de o natura diferita, il reprezinta asociatiile profesionale pentru managementul proiectului, care faciliteaza accesul la informatii de ultima ora relevante pentru organizatiile care utilizeaza - sau intentioneaza sa-si dezvolte - o organizare manageriala bazata pe proiecte.

5. Monitorizarea proiectului

Proiectul a fost monitorizat inca de la inceput, orindu-se evolutia acestiua intr-un ritm prestabilit.Se are in vedere evolutia factorilor externi care au o influenta asupra gradului de realizare a reabilitarii,cat si impactul acestuia asupra mediului.

Desi aceasta faza este foarte neglijatade multi beneficiari,in cadrul proiectului infiintare a cabinetului,finantatorul a dorit monitorizarea lucrarilor deoarece aceasta are o mare importanta pentru ca numai in acest fel putem avea un control al lucrarii si se poate respecta timpul alocat.

Monitorizarea proiectului cuprinde:

v    Monitorizarea muncitorilor care executa lucrarea si monitorizarea lucrarii propriu-zise,dorindu-se ca lucrarile sa fie finalizate in timpul stabilit;

v    Controlul schimbarilor s-a efectuat pe parcursul proiectului ,asigurandu-ne ca s-au efectuat numai acele schimbari dorite si abrobate;

v    Monitorizarea si controlul progresului ,prin care putem cunoaste ce s-a realizat si cum s-a incadrat reabilitarea in buget si in timp;

v    Rapoartele de progres,ne arata unde se afla proiectul iar activitatea de control ne certifica ca rapoartele de progres sunt corecte;

v    Monitorizarea riscurilor,au fost identificate in faza de analiza a riscurilor.Activitatea de monitorizare a riscurilorcu care s-a confruntat proiectul ne-a ajutat sa luam din timp masurile de prevenire si sa reducem la maxim costurile mecesare depasirii situatiilor de risc.

v    Administrarea contractelor,deoarece in faza de planificare si executie au fost planificate,respectiv incheiate mai multe contracte a fost necesara atenta administrare a acestora,urmarind ca toate marfurile,materialele,resursele umane,utilajele si subcontractorii sa execute contractele asa cum au fost stabilite.

Deoarece s-a efectuat o monitorizare riguroasa a reabilitarii,toata lucrarea s-a desfasurat conform planului si nu s-au depistat foarte multe riscuri care sa puna in dificultate terminarea proiectului

6.Evaluarea rezultatelor obtinute

In realizarea planului pentru infiintarea cabinetului,au fost specificate principalele obiective care trebuiesc atinse,astfel se doreste ca prin aceasta lucrare rezultatele sa fie unele bune,care sa aduca satisfactii atat finantatorului cat si beneficiarului.

Evaluarea rezultatului,impactul proiectului a fost strans legat de durata reabilitarii,astfel evaluarea se concretizeaza in Raportul de Evaluare.

La evaluarea acestui proiect s-a folosit atat metodele calitative cat si cele cantitative.

6.1.Asteptarile proiectului

Asteptarile au fost numeroase si bine definite inca de la inceputul proiectului:

 1. Respectarea termenului de executie;
 2. Folosirea de materiale de calitate;
 3. Lucrarea sa se incadreze in standardele dorite;
 4. Incadradrea in bugetul fixat;
 5. Amenajarea conform planului;
 6. Decorarea cu mobilier de calitate;

Din toate cele sase asteptari ale beneficiarului prezentate mai sus putem spune ca au fost finalizate toate si gradul de satisfactie este foarte mare.

Cu toate ca s-au mai intampinat si dificultati in la nivelul constructiei,acestea s-au remediat in timp util obtinandu-se astfel rezultatul dorit.

6.2.Efectele si rezultatele proiectului

Rezultatul proiectului a fost cel asteptat,cel mai mult beneficiand eleviicare acum isi petrec timpul intr-un cadru mult mai moderm si cu dotari mult mai performante.

Efectele sunt pozitive si au contribuit la bunastarea din cadrul scolii generale Cazaci

Elementele rezultatului sunt:

 • masurabile;
 • vizibile;
 • S specifice;
 • reprezint in fapt atingerea obiectivelor propuse;

7.Finantarea proiectului

I

Structura Cererii de Finantare

1. Titlu

Infiintarea cabinetului de informatica la Scoala cu clasele I-VIII Cazac

2. Locatie

Satul Cazaci,Judetul Dambovita

3. Suma solicitata

Suma de care este nevoie pentru infiintarea cabinetului de informatica este de 30.000 euro.

4. Rezumat

Proiectul consta in infiintarea unui cabinet de informatica scopul fiind imbunatatirea calitatii infrastructurii sistemului,practic sa raspunda nevoilor concrete ale copiilor,carora sa li se asigure conditii optime precum: imbunatatirea infrastructurii actuale a sistemului de educatie prin reabilitarea si dezvoltarea acesteia., In prezent, in Scoala Cazaci , nu exista un cabinet de informatica in care sa se desfasoare cursurile, tocmai de aceea nu s-a putut apela la optionale de informatica care le sunt atat de necesare copiilor din ziua de azi..

Investitia vizata de prezentul studiu consta in construirea unui cabinet pentru un numar de 230 elevi (clasele primare si generale), avand regim de inaltime parter, in incinta scolii cu clase primare 1- 8 din Sat Cazaci, Comuna Nucet. Jud. Dambovita.

Responsabilitatea implementarii proiectului revine comunei Nucet, prin reprezentantul sau legal - Consliul Local si responsabilul legal al proiectului - primarul comunei, care pe baza acestui studiu de fezabilitate se intocmeste o cerere de finantare pentru accesare de fonduri FEADR.

5. Obiective

Obiectivul general al investitiei il constituie cresterea calitatii infrastructurii serviciilor de natura educationala pe care le furnizeaza administratia locala a satului Cazaci si care vizeaza populatia scolara din comuna.

Obiectivul specific consta in crearea unei infrastructuri reprezentata de un cabinet de informatica, pentru un numar de 230 scolari, care sa ofere servicii de natura sociala si educationala elevilor din comuna Nucet.

Obiecive strategice

Au in vedere modificarile probabile in cererea si oferta educationala de pe piata muncii, necesitatile de adaptare la dinamica mediului social si dorinta conducerii scolii de crestere a calitatii si eficientei intregii activitati.

Obiective secundare:

 • Asigurarea materialelor didactice corespunzatoare;
 • Imbunatatirea sistemului de educatie prin perfectionarea cadrelor didactice existente

6. Justificare

Dorinta de a acorda si elevilor de la mediul rural aceleasi conditii ca celor de la oras.

II.

1.Buget

Se doreste obtinerea de finantare nerambursabila.

Finantatorii, pentru a contribui cu fonduri nerambursabile la o idee de proiect, impun ca solicitantii de finantare sa le prezinte ideea de proiect intr-un document formal, elaborat conform unor criterii ce difera de la un finantator la altul si de la o sesiune de finantare la alta.

Datorita faptului ca programele si sursele de finantare sunt atat de numeroase si au criterii atit de complexe, solicitantii de fonduri nerambursabile (fonduri europene, fonduri oferite de organizatii donoare internationale sau instrumente financiare) doresc adeseori ca mai inainte de a se angaja in scrierea si depunerea de proiect propriu-zisa sa se asigure ca ideea lor de proiect este de interes si ca exista sanse reale ca proiectul sa primeasca finantare.

Odata ce proiectul primeste finantare nerambursabila, este momentul ca planul prezentat in proiect sa fie dus la indeplinire. Pentru ca fondurile singure nu sunt suficiente pentru a rezolva problema abordata de proiect, este esential ca toate resursele sa fie utilizate astfel incat efortul financiar si uman investit sa se converteasca in rezultate masurabile.

Recipientii de fonduri nerambursabile care apeleaza la Fondurile nerambursabile primesc sprijin in indeplinirea obligatiilor contractuale asumate fata de finantatorul proiectului: coordonarea activitatilor pentru a obtine rezultatele specificate in proiect, gestionarea eficienta a resurselor alocate in conformitate cu procedurile proiectului, monitorizarea bugetului si a indicatorilor de progres, raportarea periodica solicitata de finantator.

S-au acoperit,prin finantare, urmatoarele servicii:

- consultanta privind calitatea juridica si fiscala in care se solicita finantarea;

- verificarea eligibilitatii solicitantului si incadrarii proiectului;

- intocmirea anexelor cererii de finantare suport in elaborarea sau obtinerea unora din documentele obligatorii care insotesc aplicatia (studiu de fezabilitate, memoriu justificativ, situatii financiare, etc.)

PROGRAMUL DE REPARATII SI ACHIZITII

TINTA STRATEGICA: GESTIONAREA, ÎNTRETINEREA SI MENTINEREA FUNCTIONALITATII PATRIMONIULUI SCOLII

ACTIVITATEA

TERMEN

RESPONSABILI

RESURSE

INDICATORI DE PERFORMANTA

BUGET SI SURSE DE FINANTARE

1.Gestionarea si intretinerea patrimoniului din clase

-ambient scolar igienic si placut

-invatatori

-diriginti

-elevi

-parinti

-personal administrativ

-scaderea cu 50% a pagubelor realizate de catre elevi

-Consiliul Reprezentativ al Parintilor

2.Achizitionarea de calculatoare, aparatura audio

-cresterea calitatii actului didactic

Sep.2008-mar.2009

-director

-calculatoare

radiocasetofoane

-cresterea cu 30% a numarului de calculatoare

-venituri proprii

3. Înlocuirea tamplariei cu tamplarie PVC si geam termopan

-izolare termica si fonica

Aug.2009

-director

-izolare fonica

-consiliul local

-programul "Regio"

4. Zugravirea salilor de clasa, a holurilor si grupurilor sanitare

-crearea de conditii igienice in spatiul scolar

Aug.2009

-director

-consiliul local

-personal adm.

-mediu ambiant igienic si estetic

-consiliul local

5. Sala de sport realizata prin extinderea pe verticala a corpului de legatura

-spatiu pentru practicarea sportului

Aug.2009

-director

-consiliul local

-cresterea suprafetei utile cu 360 mp

-consiliul local

-programul "Regio"

6. Acoperirea cu o copertina a terenului de sport din curte

-practicarea sportului in conditii meteo nefavorabile

Aug.2009

-director

-consiliul local

-50% din curtea scolii acoperita

-consiliul local

-programul "Regio"Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

Disponibilitatea sistemelor de productie si a echipamentelor din dotare
Perfectionarea comunicarii organizationale
Folosirea metodei costului global in determinarea si previzionarea costurilor
MANAGEMENTUL FUNCTIUNII FINANCIAR CONTABILE IN CADRUL FIRMEI S.C. FORAS S.RL.
O NOUA ABORDARE A CALITATII
Educatie antreprenoriala referat
Definirea calitatii produselor in standardele internationale [96]
LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENTTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu