Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » referate » matematica
Prelucrarea multirata a secventelor sau schimbarea ratei de esantionare

Prelucrarea multirata a secventelor sau schimbarea ratei de esantionare
PRELUCRAREA MULTIRATA a SECVENTELOR  sau SCHIMBAREA RATEI DE ESANTIONARE

Obiectivele lucrarii

1) Studiul operatiilor de baza specifice prelucrarii multirata a secventelor numerice;

2) Asimilarea functiilor MATLAB dedicate prelucrarii multirata a secventelor;

3) Studiul unor exemple care sa ilustreze utilizarea prelucrarii multirata in diverse aplicatii ale prelucrarii numerice.

Desfasurarea lucrariiComenzi MATLAB pentru prelucrarea multirata

decimate - realizeaza functia de decimare a unei secvente cu , astfel incat rezulta secventa decimata cu .

interp - realizeaza functii de interpolare a unei secvente cu , astfel incat rezulta secventa interpolata , cu

Decimarea si interpolarea secventelor

Generati cu ajutorul comenzilor MATLAB versiunile decimate si interpolate cu 4 ale unei secvente armonice. Verificati refacerea secventei dupa decimare si interpolare.

Fe=32000;T=1/Fe;t=0:T:1;

x=sin(2*pi*1000*t)+0.3*sin(2*pi*3000*t);

figure(1)

stem(x(1:33)) xlabel('nT, T=31.75 microsec');grid

xd=decimate(x,4);figure(2)

stem(xd(1:9));xlabel('nTd, Td=4T=125 microsec');grid

xr=interp(xd,4);figure(3)

stem(xr(1:33));xlabel('nT, T=31.75 microsec');grid

Analizati transformatele Fourier ale secventelor: initiala, decimata, interpolata si refacuta.

Interpolatorul de ordinul zero

Un interpolator de ordinul zero transforma o secventa aplicata la intrarea sa repetand fiecare valoare a secventei de ori, astfel incat functia pondere a unui astfel de interpolator este:

Semnalul interpolat se obtine din relatia .

Programul MATLAB de mai jos ilustreaza interpolarea de ordinul zero cu pentru secventa .

x=[2 1 0.5 0 0 0 0 0];xe=expa(x,3);

h0=[1 1 1 0 0 0 0 0];y=conv(xe,h0);

subplot(311)

stem(x);title('Semnalul x[n]');grid

subplot(312)

stem(xe);title('Semnalul xe[n]');grid

subplot(313)

stem(y);title('Semnalul y[n]');grid

In secventa de mai sus s-a folosit o functie auxiliara expa.m, care insereaza intre fiecare doua esantioane succesive ale secventei un numar de zerouri.

Iata codul MATLAB al acestei functii:

function xe=expa(x,L)

N=L*length(x);xe=zeros(1,N);xe(1:L:N)=x;

Transmultiplexorul numeric

Transmultiplexorul realizeaza in sens bidirectional legatura dintre formatele de linie numerice si analogice ale sistemelor de multiplexare a canalelor cu diviziune in timp (MDT) si a celor cu diviziune in frecventa (MDF).

In figura 9.1 este prezentat cazul simplu al unui multiplexor cu doua canale.

Semnalul este, in acest caz, rezultat din conversia A/N a unui semnal de linie analogic, ce contine spectrele de frecventa a doua cai multiplexate in frecventa (vezi fig. 9.1 b)

Semnalele si sunt secventele corespunzatoare celor doua cai in format numeric separate din semnalul . Semnalele si , pot fi utilizate separat sau pot fi multiplexate in timp, intr-un format numeric specific echipamentelor MDT.

Prelucrarea numerica a semnalului pentru obtinerea semnalelor si , precum si prelucrarea lor inversa, pentru refacerea semnalului pot fi urmarite cu usurinta pe schema bloc a transmultiplexorului si pe spectrele semnalelor notate de la 1 la 8.

Figura 9.1

Urmatoarea secventa MATLAB simuleaza functionarea acestui transmultiplexor. Pentru simplitatea programului am considerat ca cele doua canale sunt caracterizate de catre o singura sinusoida de frecventa (joasa) de 200 Hz si una (inalta) de 5000Hz.

Fe=16000;t=0:1/Fe:0.01;

x=sin(2*pi*200*t)+sin(2*pi*5000*t);

X=abs(fftshift(fft(x,512)));vf=((-255:256)/512)*Fe;

figure(1),subplot(211),plot(vf,X),

title('Spectrul semnalului x[n]')

b0=fir2(50,[0 .5 .5 1],[1 1 0 0]);

b1=fir2(50,[0 .5 .5 1],[0 0 1 1]);

[h0,w0]=freqz(b0,1,512);[h1,w1]=freqz(b1,1,512);

subplot(212),plot(w0/pi,abs(h0),w1/pi,abs(h1)),

title('Spectrele H0 si H1')
x0=filter(b0,1,x);x1=filter(b1,1,x);

x0d=x0(1:2:length(x0));y0=x0d;

x1d=x1(1:2:length(x1));

td=(0:length(x0d)-1)/Fe;

X0=abs(fftshift(fft(x0,512)));

X1=abs(fftshift(fft(x1,512)));

figure(2);subplot(211),plot(vf,X0),

title('Spectrul semnalului x0 sau y0')

subplot(212),plot(vf,X1);

title('Spectrul semnalului x1')

vf=((-255:256)/512)*(Fe/2);

X0d=abs(fftshift(fft(x0d,512)));

X1d=abs(fftshift(fft(x1d,512)));

figure(3);subplot(211),plot(vf,X0d),

title('Spectrul semnalului x0d')

subplot(212),plot(vf,X1d);

title('Spectrul semnalului x1d')

N2=length(x1d);

for k=0:N2-1

y1(k+1)=((-1)^k)*x1d(k+1);

end

figure(4),subplot(211),plot(td,y1),title('Semnalul y1')

Y1=abs(fftshift(fft(y1,512)));

subplot(212),plot(vf,Y1),title('Spectrul semnalului y1')

Proiectarea filtrelor de banda ingusta

Sa proiectam un FTJ cu specificatiile date in figura 9.2 a). Fie gradul necesar pentru acest filtru (cu banda de tranzitie foarte mica!).

In locul proiectarii acestui filtru, care are , sa proiectam un FTJ mai simplu, care are specificatiile prezentate in figura 9.2 b). Evident, in acest caz: si, in consecinta, ordinul filtrului va fi , care inseamna ca in realizarea sa numarul de multiplicari si de adunari se va reduce de doua ori. Daca cu este notata functia de transfer a acestui filtru, atunci caracteristica de transfer a functiei este cea din figura 9.2 c). Insa, acest filtru are doua benzi de trecere. Prima este cea care intereseaza, iar cea centrata in jurul lui p este nedorita. Aceasta banda poate fi suprimata cu ajutorul unui filtru trece jos , foarte simplu, a carui caracteristica de transfer este ilustrata in figura 9.2 d).

Ansamblul format din filtrele caracterizate de functiile de transfer si indeplineste conditiile initial dorite.

Figura 9.2

Sa exemplificam procesul proiectarii ilustrat in figura 15.10 cu urmatorul program MATLAB in care si .

Fe=8000;f=[600 800];a=[1 0];

[n,f0,a0,w]=remezord(f,a,[0.01 0.001],Fe);

n

b=remez(n,f0,a0,w);[h,w]=freqz(b,1,1024);

figure(1),

plot(w/pi,20*log10(abs(h)));title('H(z)'),grid

N=2*length(b);be=zeros(1,N);be(1:2:N)=b;

[h2,w2]=freqz(be,1,1024);

figure(2),

plot(w2/pi,20*log10(abs(h2)));title('G(z2)');grid

[n,f0,a0,w]=remezord([300 3600],[1 0],[0.01 0.001],Fe);

n

b3=remez(3,f0,a0,w);[h3,w3]=freqz(b3,1,1024);

figure(3),

plot(w3/pi,20*log10(abs(h3)));title('I(z)');grid

b4=[b3,zeros(1,length(be)-length(b3))];

b5=conv(be,b4);[h5,w5]=freqz(b5,1,1024);

figure(4),

plot(w5/pi,20*log10(abs(h5))),

title('I(z)G(z2)');gridPolitica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

Procese stochastice
Formula dreptunghiurilor de stinga
Solutia generala. Curbe integrale
ANALIZA SERIILOR TEMPORALE
Studiul transformatelor aplicate secventelor numerice - desfasurarea lucrarii
Test scris la Matematica
Limite de functii reale de o variabila reala
ASUPRA UNUI CRITERIU DE IREDUCTIBILITATE IN INELUL POLINOAMELORTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu