Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » aeronautica
Instructiunile de zbor ale aviatiei sportive

Instructiunile de zbor ale aviatiei sportive


INSTRUCTIUNILE DE ZBOR ALE AVIATIEI SPORTIVE

si Amendamentul 1 / 1992

NOTIUNI DE BAZA

Generalitati

1.1.1. Instructiunile de zbor ale aviatiei sportive stabilesc modul de organizare, pregatire si desfasurare a zborurilor si salturilor cu parasuta efectuate cu aeronave de sport in portiunile de spatiu aerian (zonele) repartizate - pe perioade de timp determinate sau nedeterminate - pentru activitatea aeronautica sportiva. Ele sunt intocmite pe baza prevederilor Codului Aerian al Romaniei, ale Regimului de Zbor in spatiul Aerian al Romaniei precum si a altor reglementari internationale privind aviatia sportiva adoptata pe plan international.1.1.3. Respectarea prevederilor prezentelor Instructiuni este obligatorie pentru personalul aeronautic civil navigant din aviatia sportiva (personal navigant profesionist, elevi, sportivi) precum si pentru personalul care concura la planificarea, organizarea, asigurarea, executarea, dirijarea si controlul activitatii aeronautice sportive, in scopul asigurarii unei maxime securitati a zborurilor si salturilor cu parasuta.

1.2. Aeronave de sport - clasificare

1.2.1. Se numesc aeronave de sport toate aparatele de zbor, mai grele sau mai usoare decat aerul, destinate unei activitati aeronautice sportive.

1.2.3. Din punct de vedere al folosirii lor, aeronavele de sport pot fi:

de formare;

de antrenament;

de performanta.

La randul lor acestea pot fi:

de dubla comanda;

de simpla comanda.

1.5. Clasificarea zborurilor - salturilor cu parasuta

1.5.1. Zborurile - salturile cu parasuta se clasifica dupa:

scop;

inaltime;

departare fata de aerodromul de decolare;

relief geografic survolat;

ora de executie.

1.5.2. Din punct de vedere al scopului, zborurile- salturile cu parasuta executate cu aeronavele de sport pot fi:

de instruire;

de antrenament;

tentative de recorduri;

competitionale;

de deplasare;

tehnice interne si oficiale (de control dupa revizii, reparatii si intretinerea curenta a aeronavelor, ori de receptie si control al aeronavelor in vederea eliberarii sau prelungirii valabilitatii certificatului de navigabilitate);

de control al personalului navigant;

demonstrative;

alte zboruri (salturi cu parasuta).

1.5.3. Din punct de vedere al inaltimii:

zboruri razante-pana la 50 m;

zboruri la inaltimi mici - intre 51si1000 m;

salturi cu parasuta la inaltimi mici - 600 si 1000 m;

zboruri (salturi cu parasuta) la inaltimi mijlocii - 1001 si 4000 m;

zboruri - salturi cu parasuta la inaltimi mari - peste 4000 m.

1.5.4. Din punct de vedere al indepartarii fata de aerodromul de decolare pot fi:

zboruri - salturi cu parasuta in zona aerodromului de decolare;

zboruri -salturi cu parasuta in afara zonei aerodromului de decolare - cu sau fara aterizare pe alt teren.

1.5.5. Din punct de vedere al reliefului geografic survolat zborurile - salturile cu parasuta executate cu aeronavele de sport pot fi:

deasupra regiunilor plane - ses - sau intinderi de apa - adica deasupra acelor regiuni care sunt situate sub altitudinea 2000 m si al caror relief este uniform, fara variatii bruste de cote care sa depaseasca intre ele 100 m;

deasupra regiunilor deluroase, adica deasupra acelor regiuni care sunt situate sub altitudinea 2000 m si al caror relief este accidentat dar care nu prezinta variatii bruste de cote ce depasesc intre ele 500 m;

deasupra regiunilor muntoase, adica deasupra acelor regiuni care sunt situate sub altitudinea de 2000 m si al caror relief este foarte accidentat, cu variatii bruste de cote care depasesc intre ele 500 m precum si deasupra acelor regiuni- cu orice relief - care se gasesc la altitudini de peste 2000 m.

1.5.6. Din punct de vedere al orei de executie pot fi:

de zi;

de noapte.

Zborurile - salturile cu parasuta de zi sunt executate intre rasaritul si apusul soarelui, iar cele de noapte intre apusul si rasaritul soarelui.

Orele rasaritului si apusului soarelui sunt prevazute in tabele emise de Observatorul Astronautic Roman, cu corecturile respective pentru fiecare pozitie geografica in parte.

1.5.7. Decolarea si efectuarea de zboruri cu aeronavele de sport inmatriculate in Romania, se pot face numai cu conditia existentei ordinului de misiune prin care se stabilesc detaliile tehnice de executare a misiunii respective.

PERSONALUL AERONAUTIC CIVIL NAVIGANT DIN AVIATIA SPORTIVA

2.1. Generalitati

2.1.1. Personalul aeronautic civil navigant din aviatia sportiva este incadrat, conform legii, pentru indeplinirea la bordul aeronavelor a functiilor pentru care poseda brevet nominal "de aptitudine si licenta" cu valabilitatea la zi, eliberat de Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR).

Posesorii de brevete de aptitudine si licenta eliberate de Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) sau de Aeroclubul Romaniei, incadrati in munca in alte unitati decat cele de aviatie civila (piloti si parasutisti amatori sau sportivi) precum si elevii aerocluburilor sportive care se instruiesc in vederea obtinerii unui brevet de aptitudine si licenta, sunt asimilati cu personalul aeronautic civil navigant pe perioada antrenamentului sau instructajului practic in zbor/salt in conditiile stabilite prin documente aparte.

2.1.4. Personalul aeronautic civil navigant din aviatia sportiva este obligat sa aiba asupra sa, pe timpul executarii misiunilor de zbor/salt, brevetul de aptitudine si licenta (sportiva si medicala), pentru a - l prezenta la cererea organelor autorizate in acest sens.

2.1.5. Intreaga activitate de zbor/salturi cu parasuta a personalului aeronautic civil navigant din aviatia sportiva, incepand cu data primului zbor/salt executat in calitatea de elev a unui aeroclub, se consemneaza intr-un carnet individual de zbor/salturi, care se completeaza si se pastreaza conform normelor stabilite in acest scop de Aeroclubul Romaniei.

2.1.7. Din punct de vedere al raspunderii executarii tehnice a misiunii, echipajul unei aeronave se imparte in comandant si executanti. Functia de comandant este indeplinita in toate cazurile de catre pilot, care primeste si denumirea de "pilot comandant de bord".

2.1.10. Pilotul comandant de bord al aeronavei din care se executa lansare de parasutisti trebuie sa urmeze indicatiile instructorului de parasutism in ceea ce priveste elementele de zbor pentru lansare (directia de zbor, inaltimea de zbor, locul de lansare).

2.1.11. Se interzice prezenta la bordul aeronavelor de sport a oricarei persoane care nu este inscrisa in ordinul de misiune.

2.1.14. Personalul navigant va fi admis la zbor/salturi zilnic, numai daca inaintea zborului/saltului a avut repaos normal (minim 8 ore de odihna neintrerupta) si numai daca starea sanatatii este corespunzatoare.

2.1.15. Se interzice urcarea la bordul aeronavelor / saltul cu parasuta a oricarei persoane care, din cauze psihofizice, nu este in masura a suporta conditiile de zbor/salt

2.2. Obligatiile si raspunderile generale ale personalului aeronautic civil din aviatia sportiva precum si ale pilotilor - parasutistilor amatori (sportivi) si elevilor

2.2.1. Intregul personalul aeronautic civil navigant din aviatia sportiva precum si pilotii/parasutistii amatori/sportivi si elevii aerocluburilor, este obligat sa respecte cu strictete toate prevederile documentelor ce reglementeaza activitatea aeronautica sportiva, in scopul asigurarii unei depline securitati a zborului/salturilor.

2.2.2. Prezenta unui superior la bordul aeronavei nu scuteste echipajul respectivei aeronave de raspunderea sa pentru executarea misiunii in cele mai bune conditii.

2.2.3. Principala obligatie si raspundere a echipajului aeronavei este implinirea misiunii de zbor - salturi cu parasuta, la indicele de calitate cel mai inalt, intelegandu-se prin aceasta:

a)     pregatirea minutioasa a misiunii;

b)     respectarea cu strictete a elementelor inscrise in documentele de bord si a celor autorizate de organele de dirijare si control, asigurand o deplina securitate a zborului;

c)     crearea unui climat de inalta tinuta morala si profesionala in vederea cresterii prestigiului unitatii prin:

mentinerea unei discipline ferme intre membrii echipajului si intre acestia si organele aeronautice cu care vin in contact in timpul misiunii (organele de trafic aerian, comandantii de aerodromuri, etc);

abordarea unui comportament prevenitor, dar demn, in relatiile cu alte persoane in afara aviatiei sportive.

2.4. Obligatiile si raspunderile elevului si sportivului pilot sau parasutist

2.4.1. Pilotul/parasutistul amator/sportiv

2.4.1.1. Pilotul/parasutistul amator/sportiv este subordonat nemijlocit instructorului de zbor sau parasutism la care a fost repartizat. Pe timpul stationarii pe alt aerodrom decat cel de baza, sportivul este subordonat comandantului aerodromului respectiv din punctul de vedere al oricarei activitati legate direct de zbor, de exploatarea si intretinerea aeronavei sale.

2.4.1.2. Pilotul/parasutistul amator/sportiv este obligat sa execute in bune conditii misiunea primita, sa respecte toate dispozitiile primite si sa fie disciplinat la sol si la zbor.

2.4.1.3. Pilotul/parasutistul amator/sportiv trebuie:

sa cunoasca functionarea tehnica a aeronavei precum si instructiunile de exploatare a acesteia la sol si in zbor;

sa stapaneasca tehnice de pilotaj - lansare;

sa stie sa analizeze corect situatia meteorologica inaintea si in timpul zborului - antrenamentului de salt cu parasuta;

sa poata sa aprecieze corect posibilitatea de ateriza fara pericol cu parasuta pe terenuri alese din aer;

in simpla comanda, pe timpul circulatiei la sol si al zborului, sa mentina o legatura permanenta radio si la vedere cu organul de dirijare si control, pentru a executa intocmai dispozitiile acestuia;

sa raporteze instructorului de zbor sau parasutism toate datele care survin pe timpul executarii misiunii si care prezinta interes pentru indeplinirea in siguranta a acesteia si a zborului in general;

sa fie disciplinat.

2.4.1.4. Pilotul/parasutistul amator/sportiv poarta intreaga raspundere pentru:

luarea in primire a aeronavei si instalatiilor acesteia in perfecta stare de functionare si cu documentele avand valabilitatea la zi;

buna pregatire si executare a misiunii primite;

respectarea prevederilor reglementarilor referitoare la executarea zborurilor in zonele rezervate sportului aeronautic precum si in afara acestora;

respectarea regimului propriu de odihna si hrana;

respectarea centrajului aeronavei (unde este cazul);

comportarea disciplinata la sol si in zbor.

2.4.2. Elevul pilot sau parasutist

2.4.2.1. Elevul pilot/parasutist este subordonat nemijlocit instructorului de zbor sau parasutism la care a fost repartizat. Pe timpul stationarii pe un alt aerodrom decat cel de baza, cand nu este insotit de instructorul sau, elevul este subordonat comandantului respectivului aerodrom din punct de vedere al oricarei activitati legata direct de zbor si de securitatea aeronavei.

2.4.2.2. Elevul pilot/parasutist trebuie:

sa-si insuseasca in cel mai inalt grad cunostintele teoretice ce i se predau de catre instructor;

sa depuna interes in formarea deprinderilor practice pe timpul antrenamentului pentru salturi;

sa cunoasca si sa aplice toate documentele care reglementeaza activitatea sa la sol in zbor;

sa stie sa analizeze corect situatia meteorologica inaintea si in timpul zborului;

sa raporteze instructorului sau de zbor sau parasutism toate faptele care survin pe timpul zborului sau saltului cu parasuta si care prezinta interes pentru executarea acestuia si a salturilor cu parasuta in general;

sa fie disciplinat si sa dea dovada de o inalta pregatire profesionala si o corecta conduita morala;

sa raporteze instructorului de zbor/parasutism daca constata ca nu indeplineste conditiile de pregatire sau psihofizice pentru zbor;

sa respecte regimul de odihna si de hrana pentru a corespunde permanent conditiilor psihofizice de zbor sau salturi cu parasuta.

2.4.2.3. Elevul pilot/parasutist trebuie:

- sa raporteze instructorului sau de zbor/parasutism daca constata ca nu indeplineste conditiile de pregatire sau psihofizice pentru zbor/salt cu scopul de a se amana sau anula decolarea/saltul cu parasuta.

2.5. Admiterea la zbor a personalului aeronautic civil navigant din aviatia sportiva precum si sportivilor si elevilor piloti sau parasutisti

2.5.2. Pilotii/parasutisti amatori/sportivi vor fi admisi la zbor astfel:

anual, prin decizia directorului Aeroclubului Romaniei, ca urmare a obtinerii de catre respectivii sportivi a licentei sau a prelungirii valabilitatii licentei pe care o detine, in conditiile stabilite de Aeroclubul Romaniei;

la intreruperi mai mari de 30 zile de la zbor sau salt cu parasuta, de catre comandantul de aeroclub, ca urmare a controlului practic in zbor executat de catre un instructor de zbor sau parasutism din aeroclub;

zilnic, de catre instructorul de zbor sau parasutism pe baza rezultatului obtinut in cadrul controlului pregatirii pentru zbor.

2.5.3. Elevii piloti sau parasutisti vor fi admisi la zbor astfel:

anual, prin decizia directorului Aeroclubului Romaniei;

la primul salt cu parasuta comandat in urma rezultatelor obtinute la salt cu parasuta automat efectuat de catre un instructor de parasutism autorizat din Aeroclubul Romaniei;


zilnic, de catre instructorul de parasutism.

2.5.5. Rezultatele tuturor controalelor teoretice si practice executate asupra pregatirii personalului navigant se vor inscrie in mod obligatoriu in fisele de control.

2.6. Oprirea de la zbor sau salt cu parasuta a personalului aeronautic civil navigant din aviatia sportiva

2.6.1.1. Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia sportiva precum si elevii si sportivii pot fi opriti de la executarea zborului sau saltului in cazul:

neprezentarii sau nereusitei la examenul anual de licenta;

nereusitei la controlul periodic in zbor sau salturi executate in cadrul aeroclubului;

neprezentarii sau nereusitei la examinarile medicale periodice;

nereusitei la controlul zilnic asupra pregatirii in vederea zborului sau saltului cu parasuta;

comiterii unor abateri grave de la regulile de zbor sau de la cele de conduita.

In cazurile de la literele a), b) ,c) si d) oprirea de la zbor sau salturi cu parasuta va avea durata necesara inlaturarii cauzelor care au produs-o.

In cazul de la litera e), oprirea va putea avea o durata de :

pentru pilotii ( parasutistii) amatori si sportivi precum si pentru elevii piloti (parasutisti):

pana la o zi, daca sanctiunea este data de instructorul de zbor sau parasutism;

pana la 5 zile, daca este data de comandantul aeroclubului;

pana la 15 zile, daca este data de comandantul aeroclubului sau a detasamentului respectiv din cadrul Aeroclubului Romaniei;

pana la 30 zile daca este data de directorul Aeroclubului Romaniei sau seful serviciului inspectie zbor din cadrul AACR

nelimitat pana la definitiv, daca este data de directorul Aeroclubului Romaniei sau de Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

BAZELE ASIGURARII SECURITATII ZBORURILOR - SALTURILOR CU PARASUTA

3.1. Conditii meteorologice

Zborurile cu aeronavele de spor sau salturile cu parasuta se executa ziua sau noaptea, cand valorile conditiilor meteorologice sunt cel putin:

Conditii

Perioada

In zona aerodromului propriu de dec. / at.

In afara zonei de aerodrom

Ses

Deal si munte

Vizibilitatea

Ziua

4 km

4 km

Noaptea (*)

5 km

10 km

Distanta verticala sub plafon (**)

Ziua

50 m

100 m

300 m

Noaptea (*)

300 m

300 m

500 m

(*) Numai avioane si parasute

(**) Cu pastrarea inaltimii de siguranta corespunzatoare zonei orografice, conform prevederilor Regulamentului de Zbor al Aviatiei Civile.

3.1.2. Zborurile sau salturile cu parasuta noaptea, in afara zonelor repartizate pentru activitatea aeronautica sportiva, se pot executa numai cu aprobarea sefului Autoritatii Aeronautice Civile Romane, data pentru fiecare caz in parte.

3.1.4. Intensitatea maxima a vantului admisa pentru fiecare tip de aeronava in parte, este prevazuta in instructiunile de exploatare emise de constructor. In limitele acestei intensitati maxime admise pentru aeronava si in functie de antrenamentul echipajelor si de tema de zbor (salt cu parasuta) ce trebuie executata, se va stabili intensitatea maxima a vantului, pentru fiecare zi de zbor (salturi cu parasuta).

ORGANIZAREA ZBORURILOR - SALTURILOR CU PARASUTA

4.1. Pregatirea echipajului de zbor sau salturilor cu parasuta

4.1.1. Fiecare zbor sau salt cu parasuta trebuie sa fie precedat de o pregatire minutioasa si temeinica a echipajului. Pregatirea se organizeaza si se executa astfel incat sa se usureze munca echipajului in aer si sa se asigure securitatea, precizia si economicitatea misiunii respective.

4.1.2. Personalul navigant, indiferent de calificare sau grad de antrenament va fi autorizat sa execute o misiune de zbor sau salt cu parasuta daca este apt din punct de vedere medical si numai dupa ce s-a pregatit corespunzator pentru misiunea respectiva.

4.1.3. Organizarea unei activitati de zbor sau salt cu parasuta se face cu participarea intregului echipaj (tuturor elevilor, pilotilor, sportivilor) sub conducerea instructorului de zbor sau parasutism.

4.1.4. Pregatirea pentru zbor sau salt cu parasuta se desfasoara, de regula, in doua etape: pregatirea preliminara (periodica) si pregatirea nemijlocita (briefing) inainte de efectuarea unei/unor misiuni de zbor.

4.1.4.1. Pregatirea preliminara se desfasoara pentru o perioada de maxim 30 de zile calendaristice avand durata stabilita de comandantul de aeroclub in functie de specificul activitatii de zbor planificata. Ea se efectueaza in prima faza cu personalul navigant profesionist si factorii de conducere din aeroclub. Pregatirea este continuata pe grupe de instruire si echipaje de catre instructorii de zbor. Pregatire preliminara se poate executa si cumulat cu pregatirea nemijlocita dar numai pentru sportivii si elevii parasutisti.

4.1.4.2. Pregatirea nemijlocita (zilnica) a zborului sau saltului cu parasuta se efectueaza intrunit cu tot personalul care participa la activitate in perioada imediat urmatoare a zilei si de catre fiecare instructor de zbor/salt cu grupa sa. Pentru misiunile de zbor sau salt cu parasuta izolate (transport avion, lansari demonstrative) pregatirea nemijlocita se efectueaza de catre un instructor de zbor sau parasutism.

4.1.5. Consemnarea activitatii de pregatire pentru zbor se face in registrele de pregatire si organizare a zborului prin grija fiecarui comandant de aeroclub. Pregatirea preliminara se consemneaza obligatoriu de catre elevi, sportivi si personalul navigant profesionist angajat sau voluntar care executa misiunile cuprinse in programul propriu de calificare initiala sau superioara, in caietul de pregatire personala. Pregatirea nemijlocita se consemneaza in mod obligatoriu de catre elevi si sportivi, prin grija instructorului de zbor/parasutism in caietul de pregatire personala. Succesiunea si continutul datelor inscrise in registrele de pregatire si organizare a zborului si in caietele de pregatire personala se stabilesc de catre directorul A.R. si contin, in principal informatiile specificate la punctul 4.1.6. din prezentul regulament.

4.1.6. De regula, pregatirea pentru zbor-salturi cu parasuta se executa in ajunul fiecarei zile de zbor-salturi cu parasuta revazandu-se in ziua zborului-salturilor cu parasuta in scopul actualizarii elementelor variabile. Totusi, pregatirea pentru executarea unei teme de instruire in zbor sau salturi cu parasuta se va putea executa - la aprecierea comandantului de aeroclub - odata pe saptamana revazandu-se insa in fiecare zi de zbor/salturi cu parasuta in scopul actualizarii elementelor variabile. Trecerea la o noua tema de instruire in zbor/salturi cu parasuta va fi precedata, in mod obligatoriu, de o pregatire corespunzatoare a echipajelor.

4.1.7. De regula, cu ocazia pregatirii preliminare si zilnice pentru zbor/salt se procedeaza si la analiza activitatii anterioare.

4.1.8. Controlul pregatirii pentru zbor se executa:

de catre seful de sector sau un instructor parasutism numit in acest sens pentru personalul navigant profesionist;

de catre instructorul parasutism, pentru elevii, sportivii si personalul navigant profesionist ce se intruneste sau este examinat in zbor sau salt cu parasuta in baza unui program aprobat.

4.2. Organizarea si instalarea startului

4.2.1.Startul se va organiza si instala in fiecare zi de zbor sau salt cu parasuta, cu cel putin 30 minute inainte de ora prevazuta pentru prima decolare, in functie de directia vantului.

1. groapa cu nisip ( platforma)

2. punct fix - diametru 0,10 m 1

3. maneca de vant

4. avion (loc de stationare)

5. luneta

6. anemometru

7. masa start

8. loc pentru control echipaj

9. loc pentru echipare

10. masa de pliaj (panza)

11. fanioane rosii

12. porta-voce 2


minim

30 m

3


6 12

7

5

4 8

11

9


10


4.2.3. Controlul organizarii si instalarii startului se executa de catre conducatorul de lansari. Nici-o decolare nu va putea fi efectuata daca in prealabil nu a fost executat controlul asupra instalarii startului.

4.2.4. Desfasurarea simultana a mai multor activitati de zbor diferite pe acelasi teren in acelasi start se executa sub conducerea unui singur conducator de zbor si cu respectarea procedurilor stabilite de comandantul de aeroclub.

4.2.5. Se interzic la start activitati care pot sustrage atentia de la zbor sau saltul cu parasuta a instructorului sau elevilor si sportivilor, cum ar fi ascultarea aparatelor radio, jocul cu mingea, citirea de ziare, reviste, carti, discutii pe alte teme decat cele legate de executarea zborurilor respective.

4.3. Dirijarea si controlul zborurilor sau salturilor cu parasuta

4.3.1. Dirijarea si controlul zborului sunt obligatorii si se asigura de catre personalul autorizat prin decizi directorului Aeroclubului Romaniei.

4.3.2. Conducerea zborurilor sau salturilor cu parasuta se asigura prin legatura radio bilaterala. In cadrul activitatilor competitionale unde regulamentul de desfasurare interzice sau limiteaza folosirea statiilor radio de la bord, in activitatea de parasutism precum si in cazuri exceptionale (defectarea statiei radio) conducerea zborului se efectueaza cu ajutorul semnelor si semnalelor urmatoare.

Semne si semnale optice


Toate cele patru panouri:

LANSARE AUTORIZATA


Numai trei panouri expuse:

PENTRU PARASUTISTE (FETE) SALTUL ESTE INTERZIS !

Nici un panou:

TOATE AVIOANELE CUPRINSE IN ACTIVITATEA DE ZBOR SUNT OBLIGATE SA ATERIZEZE !


Lansare pentru acrobatie

DIRECTIA PENTRU LANSARE ESTE CEA INDICATA DE SAGEATAPanou de restrictie asezat in spatele sagetii

LANSAREA PENTRU ACROBATIE SE EXECUTA MAI DEVREME. SUPRAVEGHEATI RIDICAREA PANOULUI DE RESTRICTIE.


Panoul asezat in fata sagetii

LANSAREA PENTRU ACROBATIE SE EXECUTA MAI TARZIU. SUPRAVEGHEATI RIDICAREA PANOULUI DE RESTRICTIE


- panou de restrictie


- panou de autorizare


- sageata de acrobatie

Semnalele conventionale de dirijare a elevilor parasutisti pentru aterizare:

- Paletele sus - zborul planat cu comenzile sus impotriva vintului (fig.1).

- Paletele in lateral - zbor planat cu 50 % frinare impotriva vintului ( fig.2).

- Paletele jos  - frinare totala a zborului planat impotriva vintului, momentul aterizarii ( fig. 3)


fig.1 fig.2 fig.3

NOTA: Paletele vor fi vopsite in portocaliu - culoare astrala.

- Sageata pentru indicarea directiei de aterizare a parasutistilor, confectionata din material textil de culoare alba, avand dimensiunile 3 x 6 m;
4.4. Asigurarea meteorologica a zborurilor sau salturilor cu parasuta

4.4.1. Asigurarea meteorologica a zborurilor sau salturilor cu parasuta se realizeaza prin informarea prompta si permanenta a echipajelor si organului de dirijare si control al zborurilor sau salturilor cu parasuta asupra elementelor meteorologice reale si prevazute:

directia si taria vantului;

vizibilitatea;

inaltimea plafonului de nori;

nebulozitatea;

umiditatea atmosferei.

4.4.2. Asigurarea meteorologica a zborurilor / salturilor cu parasuta se realizeaza cu ajutorul aparaturii meteorologice din dotarea aerodromurilor, prin legatura existenta intre aerocluburi si organele (statii, centre) meteorologice existente pe aerodromuri (aeroporturi) sau in apropierea acestora precum si prin informatiile furnizate de echipajul care a executat sondajul meteorologic si de toate celelalte echipaje, imediat dupa aterizare.

4.4.3. Asigurarea meteorologica a zborurilor sau salturilor cu parasuta se efectueaza potrivit normelor elaborate de AACR.

4.5. Asigurarea medicala a zborurilor

Asigurarea medicala a zborurilor sau salturilor cu parasuta este obligatorie si se realizeaza prin:

b) pentru elevi si sportivi prin controlul asupra capacitatii psihofizice de zbor sau salturi cu parasuta executat de catre policlinicile teritoriale. Aptitudinea medicala pentru zbor se acorda in conformitate cu normele stabilite de catre A.A.C.R.

Efectuarea zilnica a vizitei medicale a personalului aeronautic mentionata in I.Z.A.S. la acest articol, nu a fost trecuta deoarece a fost abrogata prin Ordinul ministrului transporturilor nr.363/10.07.1998.

4.7. Analiza zborurilor/salturilor

4.7.1. Comandantii de aerocluburi sunt obligati sa organizeze cu personalul navigant subordonat, dupa fiecare zi de zbor/salturi, sedinte de analiza a modului de desfasurare si asigurare a activitatii de zbor/salturi.

In cadrul sedintelor se vor urmari in mod perseverent ridicarea nivelului de disciplina a echipajelor si inlaturarea tuturor cauzelor ce pot duce la scaderea indicelui de securitate si precizie a zborurilor/salturilor.

4.7.2. Analiza trebuie sa scoata in evidenta nu numai lipsurile in organizarea asigurarea, conducerea si desfasurarea zborurilor/salturilor, ci trebuie totodata sa sublinieze si si sa generalizeze experienta pozitiva pe linia indeplinirii indatoririlor si a respectarii reglementarilor aeronautice.

4.7.3. Analiza zborurilor/salturilor va urmari evidentierea tuturor corectiilor ce trebuie aduse elementelor de executare a misiunilor de zbor/salt, pentru fiecare pilot parasutist in parte, evitandu-se in mod categoric generalizarile.

4.7.4. Analiza unei zile de zbor/salturi trebuie facuta fie in aceeasi zi, fie cel mai tarziu a doua zi, pentru ca elementele sa fie cat mai exacte si cat mai clare in memoria personalului.

ACTIVITATEA DE PARASUTISM

7.1. Generalitati

7.1.1. Clasificarea generala a salturilor cu parasuta (aratata la 1.5.) se imparte la randul sau dupa cum urmeaza:

dupa aparatul din care se executa saltul;

dupa modul de deschidere al parasutei;

dupa numarul de parasutisti lansati;

dupa locul de aterizare.

7.1.2. Dupa aparatul din care se executa salturile, acestea pot fi:

din turnul de parasutism;

din aeronava.

7.1.3. Dupa modul de deschidere al parasutei, salturile din aeronava pot fi:

automate (cu deschidere automata);

comandate (cu deschidere comandata).

7.1.4. Dupa numarul de parasutisti lansati, salturile din aeronava pot fi:

individuale (cate unul la fiecare trecere a aeronavei deasupra locului de lansare);

in grup (unul dupa altul, la aceeasi trecere a aeronavei deasupra locului de lansare).

7.1.5. Dupa locul de aterizare, salturile din aeronava pot fi:

cu aterizare pe aerodrom;

cu aterizare in afara aerodromului;

cu aterizare la punct fix;

pe teren accidentat;

pe apa.

7.2. Plierea parasutei

7.2.1. De regula, plierea parasutei se executa in incaperi special amenajate in acest scop. Plierea parasutei pe camp se permite numai cand conditiile atmosferice sunt corespunzatoare, adica:

intensitatea vantului nu depaseste 7 m/s;

umiditatea nu afecteaza starea parasutei.

7.2.2. In toate cazurile, plierea parasutei se executa numai pe mese de pliaj. Se interzice plierea pe alte suprafete. Se interzice intinderea mesei de pliaj de camp pe suprafata framantata sau inclinata a terenului sau pe portiuni ude a acestuia (apa, ulei etc.).

7.2.3. In cazul salturilor executate de elevi sau sportivi care au executat mai putin de 25 salturi, plierea parasutelor se executa de catre instructorii de parasutism la care au fost repartizati; in toate cazurile verificarea modului de pliere a parasutelor se efectueaza de instructorul de parasutism numit pentru efectuarea controlului tehnic la sol.

7.2.4. Se interzice plierea parasutei care prezinta o stare necorespunzatoare (este uda sau umeda are pete de grasime, rosaturi etc.). Parasutele ude sau umede vor fi uscate prin agatarea lor in incaperi special amenajate in acest scop.

7.2.5. La terminarea operatiei de pliere, cel care a facut aceasta operatie va inscrie in mod obligatoriu data plierii si va semna in carnetul de pliaj al parasutei atestand prin aceasta nu numai calitatea operatiei facute, ci si buna stare a parasutei.

7.2.6. Se interzice saltul cu parasuta a carei pliere s-a facut cu mai mult de 30 zile inainte.

7.3. Depozitarea si transportul parasutei

7.3.1. Depozitarea si transportul parasutei se executa numai cu parasuta introdusa in sacul de protectie.

7.3.2. Depozitarea parasutei se face in incaperi special destinate, prevazute cu dulapuri sau rafturi de depozitare, cu perdele de protectie la ferestre (geamuri vopsite de culoare albastra). Temperatura in camera trebuie sa fie de 16s- 18s C. Se interzice depozitarea in incaperile destinate depozitarii parasutelor, a altor materiale si mai ales a celor inflamabile, a acizilor, grasimilor etc. care prin prezenta lor pot deteriora parasutele.

7.3.3. Autovehiculul cu care se executa transportul parasutelor trebuie sa fie bine curatat, descarcat de alte materiale si sa nu prezinte pete de grasimi, ulei etc. Depozitarea parasutelor in masina se va face cu grija, pentru a nu se produce deteriorarea sau deplierea lor.

7.3.4. Pe camp, parasutele vor fi pastrate in saci, iar sacii vor fi asezati pe o panza special destinata sau o masa de pliaj. Se interzice ca pe timpul stationarii pe camp parasutele sa fie utilizate pentru odihna personalului sau in alte scopuri.

7.3.5. In caz de ploaie pe timpul transportului sau depozitarii pe camp, parasutele vor fi acoperite cu prelate.

7.4. Echiparea cu parasuta

7.4.1. Pentru toate salturile echiparea parasutistului se face cu parasuta principala si parasuta de rezerva; verificarea echiparii parasutistului se efectueaza de instructorul de parasutism numit pentru efectuarea controlului tehnic la sol.

7.4.2. Echiparea parasutei principale si a celei de rezerva de catre elevii sau sportivii amatori se executa sub directa supraveghere si indrumare a instructorului de parasutism si in locul special destinat pentru aceasta operatie. Dupa echipare, instructorul de parasutism este obligat sa executa controlul fiecarui elev parasutist in parte, pentru a constata daca echiparea s-a facut corect si daca parasutele respective nu prezinta deteriorari care sa reduca indicele de securitate a saltului.

7.4.3. Se interzice urcarea in aeronava pentru salt a parasutistului ale carei parasuta prezinta nereguli in starea sau echiparea lui.

7.5. Imbarcarea parasutistului

7.5.1. Urcarea la bordul aeronavei de lansare se va face sub supravegherea instructorului. De regula, urcarea se face fara ca motorul aeronavei sa fie in functiune. Se admit exceptii numai cand suflul elicei nu produce dificultati la imbarcare sau nu degradeaza echipamentul parasutistului.

7.5.2. In cazul imbarcarii unui grup de parasutisti, ordinea de imbarcare a acestora va fi invers celei stabilite pentru salt.

7.5.3. Daca pe timpul imbarcarii instructorul observa producerea unei defectiuni sau deteriorari in echipamentul parasutistului, el il va opri de la lansare, dispunand debarcarea lui. Se interzice a se efectua la bordul aeronavei remedieri ale plierii parasutei.

7.6. Transportul parasutistului la bordul aeronavei

7.6.1. Pe timpul transportului la bordul aeronavei parasutistul este obligat:

sa se aseze pe locul destinat;

sa supravegheze terenul pentru a fi orientat asupra locului unde se afla;

sa supravegheze spatiul pentru a urmarii evolutia starii atmosferice si sa asculte sau sa ceara detalii despre aceasta de la instructorul de parasutism sau pilotul comandant de bord;

sa nu faca miscari bruste sau dezordonate sau sa nu-si paraseasca locul fara aprobarea instructorului.

7.6.2. Daca la bordul aeronavei se gasesc mai multi parasutisti, acestia vor fi asezati pe locuri in ordinea stabilita pentru salt. La stabilirea ordinii pentru salt se va tine seama de directia avionului fata de directia vantului si de greutatea parasutistilor.

7.6.3. Se interzic la bord activitati care pot sustrage atentia parasutistilor de la executarea misiunii lor.

7.6.4. Clansarea cablurilor parasutelor elevilor pentru executarea saltului automat, va fi executata de instructor. Prezenta instructorului la borul aeronavei este obligatorie; exceptie face cazul in care se lanseaza parasutisti de performanta, selectionati in lotul national (cu peste 500 salturi).

7.6.5. Instructorul de parasutism este obligat sa supravegheze permanent pe timpul zborului starea psihofizica a parasutistilor si sa opreasca de la salt pe oricare din acestia, la care se observa o crestere a starii de emotivitate sau o inrautatire a starii fizice.

7.7. Parasirea bordului aeronavei

7.7.1. Parasirea bordului aeronavei de catre elevi sau sportivi trebuie executata la comanda si sub supravegherea instructorului de parasutism. In cazul salturilor competitive, momentul saltului poate fi stabilit de parasutist.

7.7.2. Esalonarea minima a parasutistilor la parasirea bordului aeronavei unul dupa altul, este de 2 secunde. Reducerea acestei esalonari se admite numai in cazul salturilor se performanta.

7.7.3. Parasirea bordului aeronavei pentru executarea saltului comandat este admisa numai pentru parasutistii care si-au insusit, pe timpul saltului automat, tehnica deschiderii comandate a parasutei, prin simularea actionarii comenzii manuale.

7.7.4. La primele salturi comandate se va folosi parasuta de spate si de siguranta special construite pentru aceasta faza de instruire. Folosirea parasutelor de performanta este admisa numai dupa insusirea de catre parasutist a pilotarii corpului in atmosfera incat deschiderea parasutei sa se faca in pozitie orizontala a parasutistului, cu fata in jos.

7.7.5. Timpul de cadere libera in saltul comandat se va mari progresiv, pe masura insusirii de catre parasutist a pilotarii corpului in atmosfera. La primele salturi comandate se interzice depasirea timpului de 3-5 secunde de cadere libera.

7.7.6. Salturile comandate, in grup, pot fi executate numai de sportivi antrenamentisti sau de performanta. Deschiderea parasutelor in grup se face numai cu respectarea distantei minime de siguranta de 30 m intre parasutisti. In cazul caderii pe aceeasi verticala sau pe verticale apropiate la mai putin de 30 m, deschiderea se va face in ordine inversa caderii (cel mai de jos va deschide ultimul), cu respectarea inaltimii minime, pentru siguranta deschiderii.

7.7.7. Inaltimea minima fata de sol (apa) pentru siguranta deschiderii parasutei este de 600 m. Sub aceasta inaltime nu se admite a se prevedea deschiderea comandata a parasutei, indiferent de gradul de antrenament al parasutistului.

7.7.8. Executarea figurilor acrobatice in timpul caderii libere se permite numai parasutistilor de performanta.

7.7.9. Folosirea parasutei de rezerva, la toate felurile de salturi, este obligatorie imediat ce parasutistul constata o defectiune la deschiderea sau functionarea parasutei principale.

7.8. Coborarea cu parasuta

7.8.1. Dupa deschiderea parasutei, parasutistul este obligat sa supravegheze:

deschiderea completa a parasutei si starea voalurii;

spatiul inconjurator in scopul prevenirii abordajelor cu alti parasutisti;

terenul deasupra caruia se afla, in scopul orientarii spre locul prevazut de aterizare, sau cand acest lucru nu este posibil, spre un alt teren corespunzator aterizarii;

semnalele optice ale organului de dirijare si control.

In apropierea solului parasutistii elevi si sportivii antrenamentisti pot fi dirijati si in acest caz vor executa comenzile date prin amplificatorul de voce de catre conducatorul de lansari sau cu ajutorul semnalelor vizuale.

7.8.2. Daca aterizarea nu este posibila pe terenul stabilit, la alegerea unui alt teren parasutistul va tine seama de urmatoarele:

directia si viteza de deplasare pe orizontala;

inaltimea la care se gaseste;

posibilitatile de pilotare a parasutei.

In functie de aceste elemente, si pe cat posibil, el va evita:

zonele cladite;

retelele electrice si telefonice;

podurile;

zonele mlastinoase;

soselele;

caile ferate;

terenuri framantate;

ape;

culturi inalte (porumb, floarea soarelui);

alte obstacole.

7.8.3. In apropiere de sol, parasutistul este obligat sa executa manevrele pregatitoare aterizarii de la cel putin 100 m inaltime fata de sol.

7.9. Aterizarea

7.9.1. La toate salturile aterizarea se face cu vantul din fata (pe contra).

7.9.2. Se interzice declansarea sau desfacerea din sistemul de suspensie a parasutei inainte de atingerea solului sau apei.

7.9.3. Imediat dupa aterizare, parasutistul este obligat sa manevreze parasuta pentru a anula actiunea vantului asupra acesteia.

7.9.4. Dupa aterizarea pe aerodrom parasutistul se va ridica imediat in picioare iar dupa strangerea parasutei, in cel mai scurt timp posibil, parasutistul va degaja locul de aterizare deplasandu-se la locul de stationare prevazut.

7.9.5. Dupa aterizarea in afara aerodromului si dupa strangerea parasutei, parasutistul este obligat ca in cel mai scurt timp sa anunte pe orice cale organului de dirijare si control locul aterizarii, starea sa si posibilitatile sau necesitatile de deplasare la aerodrom.Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.