Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » tehnologie » constructii
STUDIU GEOTEHNIC - „ CONSTRUIRE CLADIRE PROTOIERIA BAILESTI”

STUDIU GEOTEHNIC - „ CONSTRUIRE CLADIRE PROTOIERIA BAILESTI”
STUDIU GEOTEHNIC

„ CONSTRUIRE CLADIRE PROTOIERIA BAILESTI”

PAGINA DE PREZENTARE
Proiect de specialitate STUDIU GEOTEHNIC

Denumire proiect: „ CONSTRUIRE CLADIRE PROTOIERIA BAILESTI”


I. TEMA

Conform contractului incheiat cu Protoieria Bailesti, SC GEO STUD PROIECT SRL Craiova executat o serie de investigatii geotehnice pentru „ Construire cladire Protoieria Bailesti”.

II. DATE GEOLOGICE GENERALE

Orasul Bailesti se afla in jumatatea sudica a judetului Dolj, la 57 km sud-vest de Craiova si 32 km nord-est de Calafat, la o departare de 18 km de Dunare in directia sud-est prin Rast.

Incadrarea in judet a orasului Bailesti.

Perimetrul studiat din punct de vedere geomorfologic se inscrie in terasa IV a Dunarii (terasa Bailesti) si lunca paraului Balasan, in prezent amenajat.

Structura geologica este tipica zonelor de terasa si este alcatuita din nisipuri ,nisipuri argiloase,nisipuri prafoase, argile nisipoase roscate, uneori loessoide si umpluturi pe anumite portiuni, necesare constructiei strazilor si cladirilor..

Aceste depozite au o dispozitie cvasiorizontala, dar pot prezinta si indintari de facies datorate unor vai colmatate sau materialului de umplutura.

Panza freatica este cantonata in depozite poros permeabile, nisipuri uneori cu pietrisuri marunte si este prezenta in oras la adancimi cuprinse intre 1.00 m si 14.00 m adancime.

Acviferul freatic este in acest sector cu nivel ascensional si prezinta variatii de nivel in functie de anotimp si regimul pluviometric din regiune.

Zona de studiu este situata in orasul Bailesti – Str Victoriei, avand ca vecinatati la:

Est: Cristescu Petre,

Vest: Strada Victoriei,

Sud: Banca Harnicia,

Nord: Marina Alexandru.

Incadrarea in oras a strazii Victoria.

Imobilul este in perimetrul construibil al municipiului Bailesti in unitatea teritorial administrativa „C”. Conform PUG unitatea teritorial administrativa „C” are destinatie de locuinte si functiuni complementare de interes public.

Din punct de vedere morfologic amplasamentul este un platou. La alcatuirea ansamblului geologic al zonei, iau parte formatiuni de varsta neogena si cuaternara

Vederi de ansamblu a perimetrului cercetat.

III. DATE CLIMATICE

Incadrarea eoliana: zona A-STAS 10101/20-92

Incadrarea din punct de vedere al incarcarii cu zapada: zona C conform STAS 10101/21-92.

IV. SEISMICITATEA ZONEI, ADANCIMEA MEDIE DE INGHET

in conformitate cu Normativul P100-1/2006, obiectivul se situeaza in zona de hazard seismic caracterizata de o acceleratie de varf ag = 0.16g si de o perioada de control (de colt) Tc= 1.0 secunde.

 

Zonarea teritoriului Romaniei in termenii Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de

valorii de varf ale acceleratiei ak de perioada de control (colt) Ti

Adancimea medie de inghet este conform STAS 6054/77= 0,85 m de la cota terenului natural.

V. LUCRARI DE EXPLORARE GEOTEHNICA

Explorarea geotehnica s-a facut prin:

- observatii directe, asupra zonei studiate.

- executarea unui foraj geotehnic cu diametrul ø 3 ', la adancimea de 4.00metri.

Conform cartarii de suprafata a zonei, rezulta ca terenul prezinta o stratificatie uniforma.

VI. DATE HIDROGEOLOGICE

Panza freatica este cantonata in depozite poros permeabile, nisipuri uneori cu pietrisuri marunte si este prezenta in amplasament la adancimi cuprinse intre 0.30 m si 2.00 m in functie de cotele terenului. Acviferul freatic este in acest sector cu nivel ascensional si prezinta variatii de nivel in functie de anotimp si regimul pluviometric din regiune.

VII. DATE PRIVIND LITOLOGIA SI CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE TERENULUI

Formatiunile litologice intalnite in forajul geotehnic sunt reprezentate prin urmatoarele tipuri litologice

0.00 – 0.30 m – umplutura.

0.30 – 4.00 m - nisip cenusiu galbui, argilos, plastic consistent ; de la -2.00 m umed, de la 2.50 m apar infiltratii de apa.

Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului

Pamanturile slab coezive, interceptate de la ad. de – 0.30 m c.t.n si in care se recomanda a se sapa fundatia viitoarei constructii, din punct de vedere al granulometriei sunt nisipuri argiloase cenusiu-galbui cu urmatoarele caracteristici geotehnice:

- umiditati variabile w= 6.5-17.3%

- greutatea volumetrica = 17.3 KN/m3

- compresibilitate M2-3= 12.000 kpa

- unghiul de frecare interna

- coeziunea C= 6 KN/ m2

VIII. INCADRAREA LUCRARII INTR-O CATEGORIE GEOTEHNICA

Categoria geotehnica sau riscul geotehnic depinde de doua categorii de factori care trebuiesc studiati:

1. factori legati de teren - conditiile de teren si apa;

2. factori legati de structura si de vecinatatile acesteia.

conditiile de teren

Teren dificil conf. tab. B1 din “Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare”

apa subterana

Din punct de vedere al prezentei apei subterane in amplasament in situatia studiata , excavatia nu coboara sub nivelul apei subterane, deci nu sunt necesare epuismente.

Riscul-redus.

clasificarea constructiilor dupa importanta

In vederea definirii categoriei geotehnice in conformitate cu HG 766/1997

anexa 2 categoria de importanta a contructiei ce urmeaza a fi executate este – redusa.

4. Vecinatatile

prin analiza modului in care realizarea excavatiilor, a epuismentelor (in situatia de fata nu este cazul) si a lucrarilor de infrastructura, aferente constructiei care se proiecteaza pot afecta vecinatatile si retelele subterane - riscul este mediu.

Sintetizand si punctand situatiile mentionate mai sus rezulta ca lucrarea de constructie ce urmeaza a fi ridicata se incadreaza la categoria geotehnica I (9puncte)

X. Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale

Pconv. de baza - 200 kpa

Conform STAS 3300/2-85 Anexa B, tab. 17.

p conv.= p. conv. + CB +CD

Pentru situatia studiata B < 5m corectia de latime a fundatiei ,este:

CB = pconv.* K1*(B-1) Kpa

unde:

K1= coeficient = 0.05

B = latimea fundatiei, in metri

cb = - 4 kPa

CD= corectia CD de adancime si se determina cu relatiile:

pentru.Df < 2

Pentru adancimea de fundare = 1,00 m

CD = pconv * Df - 2 kpa

4

B = 0.60m

cd= -50 kpa

cb = - 4 kPa

Pconv = 150 kPa = 1.50 kg/cm2

B = 1.00 m

cb =

cd =-50 kpa

Pconv = 150 kPa = 1.50 kg/cm2

Pentru B > 5m;

CB = 0.2 Pconv.

cb = kpa

cd= -50 kpa

Pconv = 190 kPa = 1.90 kg/cm2

Pentru adancimea de fundare = 1,50 m

B = 0.60m

cb = - 4 kPaCD = -20 kPa

Pconv = 180 kPa = 1.80 kg/cm2

B = 1.00 m

cb =

CD = -20 kPa

Pconv = 180 kPa = 1.80 kg/cm2

Pentru B > 5m;

cb = kpa

CD = -20 kPa

Pconv = 220 kPa = 2.20 kg/cm2

Pentru adancimea de fundare = 2,00 m

B = 0.60m

cb = - 4 kPa

CD = 0.00 kPa

Pconv = 196 kPa = 1.96 kg/cm2

B = 1.00 m

cb = kPa

CD = 0.00 kPa

Pconv = 200 kPa = 2.00 kg/cm2

Pentru B > 5m;

cb = kpa

CD = 0.00 kPa

Pconv = 240 kPa = 2.40 kg/cm2

Pentru adancimea de fundare = 2,50 m

CD = K2γ (Df-2) (Kpa)

γ = 20 KN/m3

B = 0.60m

cb = - 4 kPa

CD = 20kPa

Pconv = 215 kPa = 2.15 kg/cm2

B = 1.00 m

cb = kPa

CD = 20kPa

Pconv = 220 kPa = 2.20 kg/cm2

Pentru B > 5m;

cb = kpa

CD = 20 kPa

Pconv = 260 kPa = 2.60 kg/cm2

Pentru adancimea de fundare = 3,00 m

B = 0.60m

cb = - 4 kPa

CD = 40 kPa

Pconv = 236 kPa = 2.36 kg/cm2

B = 1.00 m

cb = kPa

CD = 40 kPa

Pconv = 240 kPa = 2.40 kg/cm2

Pentru B > 5m;

cb = kpa

CD = 40kPa

Pconv = 280 kPa = 2.80 kg/cm2

Ad. De

fundare

Df(m)

Presiunea conventionala de calcul

Pconv Kpa ;kg/cm2

B= 0.60

B=1

B>5

180 = 1.80

196 = 1,96Pentru calculul presiunilor se va avea in vedere ca :

1tona /mc = 10 KN/mc = 10 kpa

1kg/cmp = 100 kpa

Conform indicatiilor din STAS 3300/2-85 p. 21, la calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale, trebuie sa se respecte conditiile:

la incercari centrice :

pcf ≤ 1,2 p.conv.

p′ ef ≤ 1,2 P.conv.

la incarcari cu:

excentricitati dupa o singura directie:

p ef max. ≤ 1,2 p.conv. in gruparea fundamentala

p′ ef max. ≤ 1,4 p.conv.  in gruparea speciala

excentricitati dupa ambele directii

p ef max. ≤ 1,4 p.conv.  in gruparea fundamentala

p′ ef max. ≤ 1,6 p.conv. in gruparea speciala,

in care:

p ef, p′ ef = presiunea medie verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din gruparea fundamentala, respectiv din gruparea speciala.

p.conv.= presiunea conventionala de calcul determinata conform anexei B

p ef. max; p′ ef max. = presiunea efectiva maxima pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din gruparea fundamentala, respectiv din gruparea special

XI. CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE LA STAREA

LIMITA DE DEFORMATIE PLASTICA (P pl.)

Constructia fiind susceptibila la tasari conf.punclui 1.8.2.din STAS 3300/2-85 trebuie facut si calculul terenului la starea limita de deformatii (s.l.d.).

In acest calcul capacitatea portanta a terenului este presiunea limita de cedare plastica P pl. care se calculeaza cu relatia:

Pentru fundatie de forma dreptunghiulara in plan P pl se calculeaza cu relatia:

Ppl = ml BN1 + qN2 + cN3 ) Kpa

unde P pl. = presiunea limita de cedare plastica

ml = 1,1 coeficient al conditiilor de lucru conform tab.3 din STAS 3300/2/85

= 19.23 KN/mc = greutatea volumetrica medie a straturilor de sub fundatie

Calculele s-au efectuat pentru latimi ale fundatiei de:

B= latura mica a fundatiei

q = suprasarcina calculata la nivelul talpii fundatiei, dar lateral fata de fundatie (Kpa)

N1, N2, N3 = coeficienti adimensionali in functie de unghiul de frecare interna a pamantului de sub fundatie pentru =

N1 = 0.43

N2 = 2.72

N3 = 5.31

C= 15 Kpa= valoarea de calcul a coeziunii stratului de pamant de sub talpa fundatiei.

q= h= 19,2 x 1.00 = 19 (Kpa) pentru adancimea de 1.00 m

q= h= 19,2 x 1,5 = 29 (Kpa) pentru adancimea de 1.50 m

q= h= 19,2 x 2.0 = 38 (Kpa) pentru adancimea de 2.0 0 m

q= h= 19,2 x 2,5 = 48 (Kpa) pentru adancimea de 2,50 m

q= h1= 19.2 x 3.00 =58 (Kpa) pentru adancimea de 3.00 m

B=0,60 m

Ppl = 150 (Kpa) pt. h = 1.00 m

Ppl = 180 (Kpa) pt. h = 1,50 m

Ppl = 200 (Kpa) pt. h = 2,00 m

Ppl = 230 (Kpa) pt. h = 2,50 m

Ppl = 260 (Kpa) pt. h = 3,00 m

B=1,00 m

Ppl = 150 (Kpa) pt. h = 1.00 m

Ppl = 180 (Kpa) pt. h = 1,50 m

Ppl = 210 (Kpa) pt. h = 2,00 m

Ppl = 240 (Kpa) pt. h = 2,50 m

Ppl = 270 (Kpa) pt. h = 3,00 m

Ad. De fundare

Df(m)

Latimea fundatiei

B(m)

Presiunea de

deformatie   plastica Ppl

Kpa ;kg /cm2

0.60

1.00Pentru calculul presiunilor se va avea in vedere ca :

1tona /mc = 10 KN/mc

1kg/cmp = 100 kpa

Pentru efectuarea calculului trebuie indeplinite conditiile:

pentru fundatii incarcate centric

P ef < P pl.

pentru fundatii incarcate excentric

P ef < P pl ; P ef ≤ 1,2 P pl. ; P ef max. < 1,4 P pl

in care:

P ef – presiunea verticala pe talpa fundatiei, provenita din incarcarile de calcul din gruparea fundamentala.

P ef max – presiunea verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din gruparea fundamentala in cazul excentricitatii dupa o singura directie.

P ef΄ max – presiunea maxima pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din grupa fundamentala, in cazul excentricitatii dupa ambele directii.

CONCLUZII SI RECOMANDARI

A.CONCLUZII

Ca urmare a cercetarilor geotehnice efectuate pe amplasamentul mentionat, a analizelor de laborator si birou efectuate se pot concluziona urmatoarele:

*     Stratul de pamant prospectat de la suprafata ( 0.00-4.00m), este constituit din umplutura si nisipuri argiloase, plastic consistente, umede – terenuri medii pentru fundatii – cu caracteristicile fizico-mecanice urmatoare:

- umiditate w= 18%

- greutatea volumetrica = 18 KN/m3

- indice de consistenta Ic = 0.57-0.60

- indicele porilor e = 0.85

-compresibilitate M2-3= 9.000kpa

- unghiul de frecare interna

- coeziunea C= 15 KN/ m

*      In urma calculelor efectuate a rezultat ca Presiunea conventionala de calcul este :

Ad. De

fundare

Df(m)

Presiunea conventionala de calcul

Pconv Kpa ;kg/cm2

B= 0.60

B=1

B>5

180 = 1.80

196 = 1,96

*      S-au interceptat infiltratii de apa la adancimea de -2.00 metri.

*      Categoria geotehnica I

*      Dupa modul de comportare la sapare ,pamanturile din zona studiata se incadreaza in categoria II-a –teren mijlociu conf. T5/1981.

*      Taluzele sapaturilor vor avea inclinarea minima de 1/1.

B.RECOMANDARI

*      Avand in vedere ca pamantul in care se recomanda a se funda este sensibil la umezire, pentru evitarea producerii tasarilor inegale in timp se recomanda turnarea betonului de egalizare pe o perna de balast bine compactata de cca 50 cm din care 30 cm piatra sparta si 20 cm balast stabilizat.

*      Eventualele gropi de imprumut se vor curata (excava) de pamantul de umlutura si se va asterne material granular pe toata suprafata lor. pana la cota de fundare .

*      Sunt posibile epuismente.

*      Sa se prevada protejarea terenului de fundare prin trotuar de beton de cca 1.00m la exteriorul constructiei pentru evitarea infiltratiilor de apa .

*      Se va respecta normativul privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire P7-2000 pt.4.3 (Masuri de protectie pentru evitarea infiltrarii apei in teren).

*      Trotuarul din jurul constructiilor vor avea o latime minima de 1.00 metru si se prevede cu o panta de 5% spre exterior.

*      Apele colectate de pe acoperis vor fi deversate in reteaua de canalizare.

*      Conductele purtatoare de apa ce intra si ies din cladire la traversarea elevatiilor vor fi prevazute cu racorduri etanse si flexibile.

*      Nu se permite cultivarea plantelor prasitoare in jurul constructiei. Pomii fructiferi si arborii ornamentali vor fi plantati la o distanta mai mare de 5 m de cladire.

*      Executarea lucrarii sa se faca intr-un anotimp in care nu sunt asteptate variatii mari de temperatura si anume primavara sau toamna.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Proiect Tehnician in constructii si lucrari publice - Documentatia tehnico – economica de executie a unei zidarii simple si profilul longitudinal al u
DIMENSIONAREA RANFORSARILOR CU STRATURI BITUMINOASE A SISTEMELOR RUTIERE NERIGIDE – AND 550/1999
NOTIUNI INTRODUCTIVE CU PRIVIRE LA MIJLOACELE DE MUNCA IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII
DIAGRAME DE EFORTURI SECTIONALE
Dimensionarea fundatiilor
Calculul structurilor la actiunea seismica
CAIET DE SARCINI GENERALE - STRAT DE BETON DE CIMENT LA TROTUARE
Instructiuni privind avizarea investitiilor in constructii pe linia protectiei civile

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu