Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » criminalistica
Cerintele specifice standardului i.s.o. 17025

Cerintele specifice standardului i.s.o. 17025


CERINTELE SPECIFICE STANDARDULUI I.S.O. 17025

Standardul de referinta aplicabil laboratoarelor de expertiza criminalistica prevede la:

- punctul 5.2.1. "Managementul laboratorului trebuie sa se asigure de competenta tuturor celor care lucreaza cu echipamente specifice, care efectueaza incercari si/sau etalonari, care evalueaza rezultate si semneaza rapoarte de incercari si certificate de etalonare" si ca "Laboratorul este responsabil pentru indeplinirea cerintelor specificate de certificare a personalului.

- punctul 5.2.5. Managementul trebuie sa autorizeze personal specific pentru efectuarea anumitor tipuri de esantionari, incercari si/sau etalonari, pentru emiterea rapoartelor de incercare si a certificatelor de etalonare si pentru formularea opiniilor si interpretarilor si pentru a lucra cu anumite tipuri de echipament. Laboratorul trebuie sa mentina inregistrari referitoare la autorizarile relevante, competenta, scolarizarea si calificarile profesionale, instruirea, abilitatile si experienta intregului personal tehnic, inclusiv a personalului contractat.Aceste informatii trebuie sa fie usor disponibile si trebuie sa mentioneze data la care autorizarea si/sau competenta respectiva au fost confirmate."

Organismul de inspectie trebuie sa stabileasca etapele de instruire necesare pentru fiecare membru al personalului sau. Aceste etape pot include:

o perioada de initiere;

o perioada de activitate supravegheata de inspectori cu experienta;

o instruire continua, pe intreaga perioada a angajarii, pentru a tine pasul cu dezvoltarea tehnologiei.

Organismul de inspectie trebuie sa mentina inregistrari referitoare la studiile superioare sau la alte calificari, la instruirea si experienta fiecarui membru al personalului sau.

Standardul I.S.O. 17024 reglementeaza "Evaluarea conformitatii pentru organisme care efectueaza certificarea persoanelor"

Organismul de certificare trebuie sa defineasca proceduri si politici pentru acordarea, mentinerea reinnoirea, extinderea si restrangerea calitatii de acreditare a expertilor precum si suspendarea sau retragerea certificarii.

Cerinte pentru examinatori

Sa fie familiarizati cu procedurile acreditarii expertilor.

Sa posede cunostinte amanuntite despre metodele si documentele de examinare.

Au competenta adecvata pentru domeniul in care trebuie sa fie examinator.

Sa nu aiba interese care sa le afecteze evaluarile impartiale si nediscriminatorii.

Daca un examinator are conflict de interese, organismul trebuie sa intreprinda masuri pentru a asigura impartialitatea.

Procesul de certificare/acreditare a expertilor

Organismul de certificare trebuie sa furnizeze candidatului:

o      descriere detaliata a desfasurarii examenului.

o      documentele cu cerintele ptr. Acreditare.

o      drepturile candidatului.

o      obligatiile expertului, care includ codul deontologic.

Evaluarea

Organismul de certificare trebuie sa analizeze cererea candidatului pentru a verifica daca:

are capabilitatea de a examina in domeniul cerut.

poate sa se adapteze unor eventuale dizabilitati ale candidatului.

solicitantul are studiile, experienta si instruirea corespunzatoare prezentarii la examen.

Examinarea va viza competenta, pe baza cerintelor schemei de acreditare, prin mijloace scrise, orale, practice, prin observatii sau prin alte mijloace.

Supravegherea

Organismul de certificare trebuie sa defineasca un proces pro-activ de supraveghere pentru a asigura o evaluare impartiala in vederea confirmarii continuitatii competentei persoanelor certificate.

Recertificarea

Trebuie sa se defineasca cerinte pentru recertificare, pentru a se asigura ca persoanele certificate continua sa indeplineasca cerintele de certificare curente.

Este necesar ca organismul sa defineasca proceduri si conditii pentru mentinerea certificarii in care sa fie inclusa frecventa si continutul activitatilor de recertificare, pentru a confirma continuitatea competentei persoanelor certificate.

Institutul de Criminalistica al Politiei Romane practica o schema de certificare a expertilor in concordanta cu cerintele standardelor invocate si a propus o schema de certificare comuna pentru toti expertii judiciari, privati sau oficiali din Romania, care sa respecte standardele si procedurile.

Acestea pot fi implementate sub cupola unei asociatii profesionale recunoscute ca fiind de utilitate publica, care ar putea fi Asociatia Criminalistilor din Romania.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.