Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » electronica electricitate
Determinarea cresterii curente in volum Iv la arborete

Determinarea cresterii curente in volum Iv la arborete


Determinarea cresterii curente in volum Iv la arborete

Tema lucrarii:

Pentru arboretul relativ dat sa se determine cresterea curenta in volum prin urmatoarele metode:

Metoda inaltimilor reduse

a) Varianta clasica

b) Varianta simplificata

Metoda tabelelor de productieMetoda ecuatiei de regresie echivalenta tabelelor de productie

Determinarea cresterii medii in volum pentru productia principala si productia totala

Metoda inaltimilor reduse

a)      Varianta clasica

Etape:

se inventariaza arboretul

se realizeaza distributia experimentala a numarului de arbori pe categorii de diametre

se determina volumul total al arboretului printr-o metoda fara arbori de proba cu evidentierea volumelor unitare pe categorii de diametre

la circa 20-25 de arbori din toate categoriile de diametre se preleveaza carote de crestere cu burghiul Presler ; pe acestea se masoara latimea inelelor anuale rezultand cresterea radiala ir pe perioada studiata (10 ani)

pe seama legaturii corelative dintre ir si d concretizata prin dreapta cresterilor se stabilesc cresterile radiale pe categorii de diametre care se corecteaza cu coeficientul cojii k

pe seama legaturii corelative dintre ir si d si a determinarii Pihf se stabileste Piv (procentul cresterii in volum) care aplicat volumului total reda cresterea curenta in volum a arboretului

Calculul este redat in urmatorul tabel:

Tabelul 1.

Determinarea cresterii curente prin metoda inaltimilor reduse varianta simplificata

d

nt

vu

vt

ir10

ir ∙ k

Piv

Iv


Iv = vt

Iv - reprezinta cresterea in volum pe suprafata de 0,4 ha pe perioada de 10 ani

- pentru determinarea cresterii curente in volum, ∑Iv se imparte la suprafata (0,4 ha) si la perioada de timp (10 ani)

Iv = 266,006 /0,4 /10

Iv = 66,501 m3 /an/ha

Piv (1-)(1-)+ Pihf

ir ∙ k - reprezinta cresterea radiala corectata cu coeficientul cojii pe categorii de diametre

k

Pihf - reprezinta procentul cresterii in inaltimea redusa

Pihf = m ∙ ٨

Unde: m - numarul de ani din perioada numararii cresterilor

m = 10

٨ - reprezinta procentul in inaltimea redusa pe perioada unui singur an si se stabileste tabelar in functie de specie, varsta arboretului si clasa de productie

٨ = 0,20 pentru clasa I de productie

b)     Varianta simplificata

Principiul procedeului:

- consta in simplificarea muncii de teren in sensul ca nu se mai recolteaza probe de crestere de la arbori din toate categoriile de diametre ci dor de la 10-15 arbori avand d~dg in ipoteza ca arborele mediu ar fi reprezentativ pentru intregul arboret din punct de vedere al cresterilor radiale

b1) - se bazeaza pe folosirea ecuatiei generale de regresie:

ir )

Tabelul 2.

Determinarea cresterii curente prin metoda inaltimilor reduse varianta simplificata, bazata pe folosirea ecuatiei de regresie

d

nt

vu

vt

ir10

ir ∙ k

Piv

Iv

- pentru determinarea cresterii curente in volum, ∑Iv se imparte la suprafata (0,4 ha) si la perioada de timp (10 ani)

Iv = 264,119 /0,4 /10

Iv = 66,029 m3 /an/ha

b2) - se bazeaza pe determinarea procentului mediu al cresterii in volum )

∙(1-)∙(1-)+ Pihf

irdg = a +a dg  a0 = 0,011139 a1 = 0,284864

irdg = 13,90 cm dg = 48,7 cm

Pihf = m ∙ ٨

Pihf

Iv = V= 264,830

- pentru determinarea cresterii curente in volum, se imparte la suprafata (0,4 ha) si la perioada de timp (10 ani)

Iv = 264,830 /0,4 /10

Iv = 66,207 m3 /an/ha

2. Metoda tabelelor de productie

tabela de productie ofera cresterea curenta in volum direct in m3 /an/ha pentru arborete considerate normale in functie de specie, varsta si clasa de productie

Ivc - cresterea curenta in volum

Ivc = 10,4 m3/an/ha - pentru un arboret de fag cu varsta de 120 ani din clasa I  de productie

3. Metoda ecuatiei de regresie echivalenta tabelelor de productie

lgIv = b0 + b1 lgT+ b2T b0 b1 b3 - coeficienti de regresie stabiliti experimental

pe specii si clase de productie

b0

Iv = 10,87 m3 /an/ha b1 = 1,43504

b2 = -0,01271

4. Determinarea cresterii medii in volum

- cresterea medie in volum a productiei principale IVMP

IVMP= 2,665 m3 /an/ha

- cresterea medie in volum a productiei totale IMVT

IVMP= 7,306 m3 /an/ha. VT=557m3 pentru un arboret din clasa I de 

productie

Tabelul 3.

Tabel centralizator

Nr. ctr.

Denumirea procedeului

Formula

Rezultat  

Met. h reduse

a) v. clasica

Iv = vt

b) v. simplificata

b1) ec. de regresie

ir= ()

b2) det. cresterii medii

Iv =  V ∙

Metoda tab. de  productie

Met. ec. echiv tab de prod

lgIv b0 + b1 lgT+ b2T

Concluzii. Interpretari

In aceasta lucrare am determinat cresterea curenta in volum a arboretului de fag prin intermediul a mai multor metode.

Cresterea in volum la arbori este o consecinta a cresterii in diametru, a cresterii in inaltime si a modificarii coeficientului de forma. Intre cresterea in volum a arborilor si diametrul de baza a acestor exista o corelatie nelimitata, astfel incat la cresterea diametrelor se realizeaza si o crestere in volum.

La punctul 1. am determinat cresterea curenta in volum prin metoda inaltimilor reduse cu cele doua variante clasica si simplificata. Varianta clasica este mai complexa decat cea simplificata, dar totodata si mai costisitoare, am obtinut o valoare a lui Iv = 66,501 m3 /an/ha. Varianta simplificata reduce munca de teren in sensul ca nu se mai recolteaza probe de crestere de la toate categoriile de diametre. De asemenea, varianta simplificata prezinta doua modalitati de calcul a cresterii curente in volum, una bazata pe folosirea ecuatiei generale de regresie:

ir= () si alta bazata pe determinarea mediu al cresterii in volum, in primul caz am obtinut o valoare a lui Iv = 66,029 m3 /an/ha iar prin a doua modalitate de calcul o valoarea a lui Iv = 66,207 m3 /an/ha. Se observa ca intre aceste valori ale lui Iv nu exista diferente mari, sub un m3 /an/ha.

Determinarea cresterii curente in volum prin metoda tabelelor de productie este simpla, deoarece tabela de productie ne ofera volumul direct in m3 /an/ha, in functie de specie, clasa de productie si varsta arboretului respectiv. Am obtinut

Iv = 10,4 m3 /an/ha.

O alta modalitate de calcul a cresterii curente in volum este cea a folosirii ecuatiei echivalente tabelelor de productie: lgIv = b0 + b1 lgT+ b2T, in aceasta situatie Iv = 10,87 m3 /an/ha. Ca si in cazul metodelor de mai sus nici intre aceste valori a cresterii in volum nu exista diferente mari.

La punctul 4. am determinat cresterea medie in volum a productiei principale cu ajutorul relatiei: IVMP= 2,665 m3 /an/ha, cresterea medie in volum a productiei totale am determinat prin relatia: IVMP= 7,306 m3 /an/ha.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.