Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » electronica electricitate
INCALZIREA PRIN PIERDERI DIELECTRICE

INCALZIREA PRIN PIERDERI DIELECTRICE
INCALZIREA PRIN PIERDERI DIELECTRICE

1. Probleme generale

Incalzirea capacitiva (dielectrica) prin campuri electrice de frecventa ridicata se datoreaza curentilor de deplasare ce apar in materialele dielectrice, care sunt izolatori imperfecti, precum si a histerezisului dielectric.

Instalatiile industriale ce lucreaza pe acest principiu se utilizeaza la: sudarea foliilor de material plastic, obtinerea placilor aglomerate din lemn, uscarea materialelor pe baza de celuloza (celofibra, hartie, lemn), a materialelor textile, a miezurilor de turnatorie, a produselor alimentare (zahar, sare, faina) etc.

In cazul uscarii, energia campului electric va fi in cea mai mare parte absorbita de apa continuta in materiale, obtinandu-se in acest fel o uniformizare a gradului de umiditate, ceea ce prin alte procedee de incalzire necesita o supraincalzire, urmata de umidificare. Indiferent de materialul tratat, cantitatea de caldura dezvoltata in unitatea de timp este direct proportionala cu frecventa campului electric alternativ aplicat.

Incalzirea dielectrica prezinta o serie de avantaje, cum ar fi:- timp de incalzire redus, ceea ce confera procesului tehnologic o productivitate ridicata;

- caldura se dezvolta in toata masa materialului (dielectricului), distributia temperaturii fiind relativ uniforma. Aceeasi distributie a campului termic nu poate fi obtinuta prin alte procedee de incalzire, intrucat dielectricii sunt materiale cu difuzivitate termica scazuta;

instalatia este nepoluanta si ocupa un spatiu redus.

2. Principiile incalzirii dielectrice

Incalzirea dielectrica se realizeaza prin introducerea materialului de incalzit intre placile unui condensator ce este conectat la circuitul anodic al unui oscilator (generator) de inalta frecventa (fig.14.1). Sub influenta campului electric, dipolii electrici moleculari se orienteaza in directia si sensul campului. La schimbarea polaritatii campului, reorientarea dipolilor este franata de actiunea dezordonata a agitatiei termice si se face cu intarziere datorita frecarilor de natura vascoasa (vascozitate electrica), prin intermediul carora energia electrica se transforma in energie termica.

La un dielectric ideal nu apar pierderi de energie activa deoarece curentul este in intregime capacitiv si are valoarea:

In cazul real, in dielectric apar pierderi datorita vascozitatii electrice si conductivitatii materialului, iar defazajul tensiune-curent este mai mic de 90˚ cu un unghi d numit unghi de pierderi dielectrice.

Daca se are in vedere schema echivalenta a unui condensator real, cu pierderi (fig.14.2-a), precum si diagrama fazoriala a curentilor pentru cazul considerat (fig.14.2-b), atunci valoarea Pd a pierderilor de putere in dielectric care se transforma in caldura va fi:

, [W]

unde:   R - rezistenta echivalenta ce corespunde pierderilor de energie activa, [Ω];

U - valoarea eficace a tensiunii alternative aplicata condensatorului, [V];

w p·f - pulsatia tensiunii de alimentare, [s-1];

C - capacitatea condensatorului de lucru, [F];

tgδ - tangenta unghiului de pierderi dielectrice a carui valoare depinde de: natura materialului, frecventa, temperatura, intensitatea campului electric E=U/d si impuritatile din dielectric.

In ipoteza unui camp electric omogen intre placile condensatorului si neglijand efectele de capat, se poate scrie:

, [F]

unde: εo = 8,85·10-12 - pemitivitatea vidului , [F/m];

εr - permitivitatea relativa a dielectricului introdus intre placi;

S - suprafata unei placi, [m2];

d - distanta dintre placi, [m].

Cu aceasta valoare, expresia pierderilor in dielectric devine:

, [W]

cu:   S·d=V - volumul de material introdus intre placi, [m3],

, [F/m].

Puterile specifice in raport cu volumul V sau masa m a incarcaturii sunt:

puterea dezvoltata in unitatea de volum:

, [W/m3]

pierderile specifice pe unitatea de masa:

, [W/kg]

in care ρ este masa specifica a materialului, [kg/m3].

Puterea dezvoltata in dielectric se stabileste pe baza bilantului energetic care evidentiaza: incalzirea materialului pana la o anumita temperatura, intr-un interval de timp dat; incalzirea pentru transformari de faza; schimbarea starii polimorfe sau pentru efectuarea unor reactii chimice; acoperirea pierderilor termice in mediul ambiant.

In cazul particular al proceselor de uscare, temperatura finala a produsului nu depaseste 150˚C, deci pierderile termice prin conductie, convectie si radiatie se pot neglija, iar ecuatia de bilant termic poate fi pusa sub forma:

, [J]

care integrata conduce la valoarea puterii specifice medii Pdm necesara incalzirii unui kilogram de dielectric, caracterizat prin caldura specifica c [J/kg grd] si temperaturile initiala θ1 si finala θ2, in intervalul de timp t1..t2:

, [W/kg]

Viteza de incalzire dθ/dt este direct proportionala cu frecventa si intensitatea campului electric, iar valori suficient de ridicate ale acestui parametru se obtin pentru frecvente mai mari de 10MHz si la campuri de maxim 107V/m (la campuri mai ridicate apare pericolul de conturnare).3. Alegerea frecventei de lucru

Puterea, respectiv cantitatea de caldura dezvoltata intr-un dielectric sunt direct proportionale cu frecventa, cu patratul intensitatii campului electric si cu produsul εr·tgδ, denumit factor de pierderi.

Unul din principalii parametri functionali ai unei instalatii de incalzire dielectrica este frecventa acesteia, care se adopta tinand seama de:

- frecventa de lucru sa fie conforma normativelor care stabilesc domeniul frecventelor industriale si urmaresc evitarea perturbarii canalelor si dispozitivelor de telecomunicatii;

- variatia factorului de pierderi εr·tgδ cu frecventa si temperatura, intrucat modificari importante ale acestuia pot conduce la scaderea puterii disipate in dielectric;

- aparitia fenomenelor de propagare a undelor electromagnetice de-a lungul armaturilor condensatorului.

Frecventele de lucru fiind de ordinul zecilor sau sutelor de megahertzi, se impune: ecranarea generatorului electronic, a condensatorului de lucru si a cablului de alimentare, prevederea de filtre LC pe conductoarele de alimentare ale generatorului; carcasa generatorului sa fie legata la o priza de pamant eficace, cu o rezistenta maxima admisa de 2 ohmi.

Marimea factorului de pierderi εr·tgδ permite aprecierea posibilitatii de incalzire dielectrica a unui material. Astfel, la valori supraunitare incalzirea este buna, intre 1 si 0,1 este posibila, iar sub 0,1 aceasta devine practic imposibila.

La frecventa constanta, puterea absorbita de dielectric se modifica in cursul procesului de incalzire (variaza εr·tgδ) si are un caracter crescator sau coborator.

Daca factorul de pierderi εr·tgδ creste cu temperatura, procesul de incalzire va incepe la o valoare scazuta a puterii generatorului pentru a asigura o rezerva de putere. In cazul in care puterea limita a sursei este depasita inainte de a atingerea temperaturii finale, generatorul este deconectat prin protectia de suprasarcina.

Daca factorul de pierderi εr·tgδ scade cu temperatura, procesul de incalzire va incepe la valoarea maxima a puterii generatorului pentru a atinge temperatura finala a materialului pe durata stabilita a procesului tehnologic.

Marimea frecventei de lucru este limitata superior de aparitia fenomenului de propagare de-a lungul armaturilor condensatorului (cand aceasta are suprafata mare), ceea ce duce la modificarea campului electric si implicit, la neuniformitatea incalzirii.

Daca dimensiunile dielectricului sunt mari, se recurge la alimentarea in mai multe puncte a condensatorului de lucru (fig.14.3) ce permite frecvente de lucru ridicate si puteri specifice de volum apreciabile. Alimentarea se poate face in trei puncte (fig.14.3-a) sau intr-un singur punct central (fig.14.3-b), caz in care se utilizeaza inductante fara miez pentru reducerea neuniformitatilor campului electric.


Inductantele, impreuna cu portiuni ale placilor din jurul punctelor de conexiune, se acordeaza pe frecventa de lucru a generatorului. In acest caz, in punctele de conexiune a inductantelor, tensiunile sunt in faza si au acelasi modul. In decursul procesului de incalzire acordul se reface daca parametrii dielectricului se schimba.

4. Campul electric intre armaturile unui condensator de lucru plan

Campul electric ce se stabileste intre armaturile unui condensator plan, ce contine un dielectric, are valoarea:

, [V/m]

Sunt frecvente cazurile in care materialele ce se incalzesc se compun din mai multe straturi de dielectrici diferiti, dispusi paralel sau perpendicular pe armaturile condensatorului.

In cazul a n straturi de dielectric paralele cu armaturile condensatorului, asociind fiecarui condensator (format din acelasi material) o schema echivalenta (fig.14.4) si neglijand efectele de capat obtinem pentru puterea specifica pe unitatea de volum a stratului k expresia:

, [W/m3]

sau

, [W/m3]

si se observa ca incalzirea maxima are loc in stratul in care raportul tgδkrk este maxim, unde tgδk si εrk sunt tangenta unghiului de pierderi si permitivitatea relativa a stratului k.


In cazul particular, cand intre armaturile condensatorului de lucru exista un strat de aer (de grosime d1 si εr1=1) si unul de material dielectric (d2 si εr2), campurile electrice in aer (E1) si dielectric (E2) au expresiile:

si

din care se desprind urmatoarele concluzii:

- intensitatea campului electric in stratul de aer este mai mare decat intensitatea campului electric in dielectric;

- intensitatea campului electric in aer creste proportional cu permitivitatea dielectricului, pe cand in dielectric intensitatea campului electric scade;

- prin apropierea armaturii superioare de dielectricul avand o grosime constanta (se reduce grosimea stratului de aer) intensitatea campului electric creste in ambele straturi, dar mai mult in aer.

Conform ultimei concluzii, puterea dezvoltata in dielectric se poate modifica la U=ct. prin variatia grosimii stratului de aer, dar valoarea maxima a acestei puteri este de cel mult:
in care este amplitudinea intensitatii campului electric la care are loc strapungerea stratului de aer (Estr = 35 kV/cm).

In cazul unui material format din n straturi de material dielectric, perpendiculare pe armaturile condensatorului, puterea dezvoltata in unitatea de volum a stratului k este:

, [W]

relatie dedusa in aceleasi conditii ca si in cazul precedent.

Se observa ca pentru stratul care factorul de pierderi εrk·tgδk=max. cantitatea de caldura degajata va fi maxima.

5. Generator electronic industrial pentru incalziri prin pierderi dielectrice

Generatorul electronic industrial de tip GIF-1,5c-20 este destinat preincalzirii pastilelor de bachelita in vederea turnarii sau pentru tratamentul termic al maselor plastice si similarelor acestora. Puterea debitata la frecventa de 15..25 MHz este de 1,5kW, la o tensiune de aproximativ 3kV   si un curent de 0,5.0,6A.

Schema de forta a instalatiei (fig.14.5) cuprinde filtrul de retea FR, sigurantele automate S1, S2 si S3, transformatorul ridicator de tensiune TIT ce alimenteaza redresorul cu tuburi electronice (gazotroane) T1,T2 si T3, de la care inalta tensiune se aplica tubului oscilator TO (trioda de putere cu gaz).

Schema de comanda are in componenta: intrerupatorul general de comanda I; transformatorul TBA de alimentare a circuitului de suprasarcina si a lampii se semnalizare cu montura alba, notata cu BA; transformatorul ferorezonant TFTO care alimenteaza filamentele tubului oscilator TO cu tensiune constanta; transformatorul TFTR pentru alimentarea filamentelor tuburilor redresoare T1..T3;   ventilatorul V de racire a tubului de emisie; contorul de ore CH; releul termic RT;releul de suprasarcina RS; releul de lucru RL.

Dupa ce releul termic RT a lucrat, se apasa pe butonul de pornire BP si daca microintreruptoarele actionate de usi (MU1, MU2) si capac (MC1, MC2) sunt inchise, cupleaza contactorul C, se pune sub tensiune transformatorul ridicator TIT si intre placile condensatorului de lucru CL avem un camp electric de frecventa ridicata. In acelasi timp, se aprinde lampa cu montura verde BV si incepe sa lucreze releul RL ce determina durata procesului de incalzire.

In caz de avarie, ca de exemplu aparitia conturnarilor sau a strapungerii dielectricului, schema este scoasa de sub tensiune de catre releul de suprasarcina RS si se aprinde becul cu montura rosie BR. Dupa inlaturarea defectului (prin indepartarea armaturilor), pentru repornire se apasa pe butonul de deblocare a avariei BAV si apoi din nou pe butonul BP.

5. Desfasurarea aplicatiei

- Se va studia cartea tehnica a instalatiei "Generator electronic industrial pentru incalziri prin pierderi dielectrice" tip GIF-1,5c-20;

- Se vor identifica elementele componente ale instalatiei si se va explica functionarea schemelor de forta si de comanda;

- Se vor incalzi diferite probe de material format din unul sau mai multe straturi, masurandu-se temperaturile finale;

- Se va determina intensitatea campului electric si pierderile dielectrice in unitatea de volum pentru diferite distante dintre placi. Tensiunea de lucru, in valoare eficace este de 3000V, iar curentul anodic se va citi pe aparatul de pe panoul frontal;

- Se consemneaza concluziile studiului efectuat.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

Masurarea parametrilor bobinelor
Deconectarea circuitelor monofazate
Interactiunea campului cu sarcina electrica
Teorema a doua a lui Kirchhoff
REALIZAREA UNEI INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
Detectori cu semiconductori de tip n-i-p (NIP)
Marimi periodice alternative sinusoidale
Proiectarea pt. testabilitate (stari initiale, cicluri inerzise,fortari la 0 si la 1)Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu