Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » electronica electricitate
Metoda variabilelor instrumentale (MVI) implementata in Matlab/Simulink

Metoda variabilelor instrumentale (MVI) implementata in Matlab/Simulink


Metoda variabilelor instrumentale (MVI) implementata in Matlab/Simulink

Pasul 1

Se introduce A si B (coeficientii acestora se trec in ordinea crescatoare a puterilor lui z-1)

Pasul 2

Se scrie sistemul in operatorul "theta"; rezultatul va fi pus in tho(starea initiala a sistemului reprezentata de A si B)

Pasul 3

Se genereaza un semnal de intrare cu 300 de elemente, semnalul fiind aleator binar ('rbs') si un semnal aleator e de tip vector coloana cu 300 de linii

Pasul 4

Se obtine iesirea y pentru sistemul descries de A si B. In acest scop, in Matlab se utilizeaza instructiunea idsimPasul 5

Se construieste vectorul z ce contine matricele (vectorii) de intrare si de iesire si apoi, prin intermediul comenzii iv4 pentru estimarea parametrilor (coeficientilor) din A si B, se obtine estimarea sistemlui in forma theta (

m este ordinal numitorului functiei de transfer discreta in variabila z-1, iar n reprezinta ordinal numaratorului.

Pasul 6

Se obtin caracteristicile de frecventa pentru cazul identificarii prin metoda celor mai mici patrate (CMMP) - comanda spa , dar si caracteristicile de frecventa pentru cazul identificarii cu metoda variabilelor instrumentale - instructiunea badeplot. Se afiseaza (utilizand instructiunea present) estimarea parametrilor (coeficientilor) din A si B tho si cei din estimarea sistemului in forma theta () - th.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.