Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » tehnica mecanica
STABILIREA NORMELOR DE TIMP

STABILIREA NORMELOR DE TIMP


STABILIREA NORMELOR DE TIMP

Norma tehnica de timp este durata necesara pentru executarea unei operatii in conditii tehnico-organizatorice determinate si cu folosirea cea mai ratioanala a tuturor mijloacelor de productie.

In norma tehnica de timp intra o suma de timpi, astfel:

[min], in care:

Tn = timpul necesar pentru operatie [min];

Tb = timpul de baza (tehnologic, de masina) [min];

Ta = timpul auxiliar (ajutator) [min];

Ton = timpul de odihna si necesitati firesti [min];

Td = timpul de deservire tehnica si organizatorica [min];

Tpt = timpul de pregatire-incheiere [min];

n = lotul optim de piese care se prelucreaza la aceiasi masina in mod continuu.

Timpul de baza este timpul in cursul caruia un executant efectueaza -cu ajutorul masinii unelte si al SDV-urilor corespunzatoare- sau supravegheaza lucrari necesare pentru modificarea nemijlocita a dimensiunilor formei, proprietatilor, starii obiectului muncii.Suma dintre timpul de baza si timpul auxiliar se numeste timp efectiv sau operativ.In continuare se vor calcula normele de timp pentru prelucrarea fusurilor (strunjire de degrosare,strunjire de finisare, rectificare de degrosare si recvtificare de finisare).

Normarea tehnica pentru strunjirea de degrosare

Timpul de baza se va calcula conform schemei de prelucrare I din tabelul 12.1 (6):

[min], unde:

l=32 mm;

Din tabelul 12.1 (6), rezulta:

mm;

mm.

Rezulta timpul de baza:

min;

Timpul de pregatire-incheiere (timpul pentru primirea si studierea documentelor comenzii cu indicatiile respective, examinarea materialului, sculelor, dispozitivelor si aparatelor de masurat):

min;

Timpul ajutator pentru prinderea si desprinderea piesei (tab. 12.12 (6)):

min;

Timpul ajutator pentru comanda masinii unelte:

min;

Timpul de deservire a locului de munca:

timpul de deservire tehnica:

min;

Obs: La alegerea acestui timp s-a tinut cont ca ascutirea cutitelor se va face centralizat, si nu de catre strungar.Aceasta presupune existenta unei ascutitorii care deserveste sectia si a unui personal specializat incadrat la aceasta ascutitorie.

timpul de deservire organizatorica:

min;

Timpul de odihna si necesitati firesti se alege din tab. 12.27 (6):

min;

Astfel rezulta timpul normat pentru strunjirea de degrosare:

min

Normarea tehnica pentru strunjirea de finisare

Intrucat strunjirea de finisare se face din aceeasi prindere ca strunjirea de degrosarew, in relatia de calcul a timpului normat nu va mai apare timpul de prindere-desprindere a piesei, care a fost luat in calcul la timpul normat pentru strunjirea de degrosare.

Timpul de baza:

min;

Timpii ajutatori se aleg din normative:

timpul ajutator pentru comanda masinii din tab 12.21 (6):

min;

timpul ajutator pentru masuratori de control din tabelul 12.24 (6):

min;

Rezulta: min.

Timpul de deservire tehnica din tab. 12.26 (6):

min;

Timpul de deservire organizatorica din tab. 12.26 (6):

min;

Timpul de odihna si necesitati firesti din tab. 12.27(6):

min.

Rezulta timpul unitar pentru strunjirea de finisare:

min.

Timpul normat pentru strunjirea de finisare:

min.

Rezulta ca timpul normat pentru operatia de strunjire (degrosare si finisare) este:

min.

Normarea tehnica pentru rectificarea de degrosare

In acest caz, timpul de baza se calculeaza cu relatia(conf. tab. 12.75 (6)):

[min] , unde:

h=adaosul de prelucrare pe raza

h=0,138 [mm];

vsp= avansul de patrundere

vsp =1,58 [mm/min];

k=coeficient de corectie a timpului de baza dat in tab. 12.75 (6)

k=1,3;

Cu aceste valori se obtine un timp de baza:

Tb=0,114 [min].

Timpul auxiliar pentru prinderea si desprinderea piesei (conf. tab. 11.134(6)):

ta1=0,16 [min];

Timpul auxiliar pentru marimile de masurare la rectificare (conf. tab. 11.135(6)):

ta2=0,055 [min];

Timpul auxiliar in legatura cu faza (conf. tab. 11.132 (6)):

ta3=0,14 [min];

Timpul auxiliar in legatura cu masuratorile de proba (conf. tab. 11.132 (6)):

ta4=0,49 [min];

Timpul auxiliar total:

Ta=0,845 [min].

Timpul de odihna si necesitati firesti (conf. 11.137 (6)):

[min].

Timpul de deservire:

-timpul de deservire tehnica: tdt=1,3 [min];

-timpul de deservire organizatorica:

[min];

Rezulta timpul de deservire a locului de munca:

Td=1,314 [min].

Timpul de pregatire incheiere:

Tpi=5,5 [min].

Rezulta timpul normat pentru rectificarea de degrosare:

[min].

S-a considerat ca lotul care se prelucreaza in mod continuu la aceeasi masina de rectificat este de 42 piese.

Normarea tehnica pentru rectificarea de finisare

[min] , unde:

h=0,114 [mm];

vsp =1,22 [mm/min];

k=1,3;

Cu aceste valori se obtine un timp de baza:

Tb=0,121 [min].

Timpul auxiliar pentru prinderea si desprinderea piesei (conf. tab. 11.134(6)):

ta1=0,16 [min];

Timpul auxiliar pentru marimile de masurare la rectificare (conf. tab. 11.135(6)):

ta2=0,065 [min];

Timpul auxiliar in legatura cu faza (conf. tab. 11.132 (6)):

ta3=0,14 [min];

Timpul auxiliar in legatura cu masuratorile de proba (conf. tab. 11.132 (6)):

ta4=0,58 [min];

Timpul auxiliar total:

Ta=0,945 [min].

Timpul de odihna si necesitati firesti (conf. 11.137 (6)):

[min].

Timpul de deservire:

-timpul de deservire tehnica: tdt=1,3 [min];

-timpul de deservire organizatorica:

[min];

Rezulta timpul de deservire a locului de munca:

Td=1,316 [min].

Timpul de pregatire incheiere:

Tpi=5,5 [min].

Rezulta timpul normat pentru rectificarea de finisare:

[min].

S-a considerat ca lotul care se prelucreaza in mod continuu la aceeasi masina de rectificat este de 42 piese.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.