Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » tehnica mecanica
STABILITATEA CURGERILOR VASCOASE - MECANICA FLUIDELOR

STABILITATEA CURGERILOR VASCOASE - MECANICA FLUIDELOR


STABILITATEA CURGERILOR VASCOASE

1. Introducere

Din punct de vedere matematic, analiza ecuatiei Navier-Stokes implica investigarea (i) existentei, (ii) unicitatii si (iii) stabilitatii solutiei. Daca o solutie exista, este unica si stabila se spune ca problema "este pusa bine" (well-posed), in caz contrar problema "este pusa gresit" (ill-posed). In cazul unei curgeri date (descrisa de ecuatia Navier-Stokes) problema devine "well-posed" sau "ill- posed" in functie de conditiile la limita si initiale pe care le impunem sistemului cu derivate partiale. Dintre cele trei aspecte mentionate problema stabilitatii solutiei este cea mai importanta din punct de vedere aplicativ. O curgere reala laminara a unui fluid newtonian exista prin ea insasi, deci trebuie sa fie descrisa de o solutie a ecuatiei Navier-Stokes. Daca solutia nu se poate obtine (numeric sau analitic) inseamna ca este posibil ca procedura aplicata pentru rezolvarea ecuatiei Navier- Stokes sa fie gresita. De cele mai multe ori insa eroarea trebuie cautata in punerea conditiilor la limita si a celor initiale.Stabilitatea miscarii a fost definita in §7.3 in legatura cu tranzitia ce are loc de la miscarea laminara la cea turbulenta a unui fluid real. Discutia s-a purtat in functie de marimea numarului Reynolds, parametrul adimensional care impune tipul de curgere pentru un fluid newtonian aflat in miscare izoterma si izocora (conditii care se considera si in continuare valabile). In urma analizei trebuie sa fim siguri ca stabilitatea (instabilitatea) solutiei are un corespondent in stabilitatea (instabilitatea) curgerii reale. Cu alte cuvinte, o solutie (numerica sau analitica, exacta sau aproximativa) trebuie sa devina instabila la un numar Reynolds aflat in vecinatatea numarului Reynolds la care miscarea reala (observabila experimental) devine instabila (respectiv, caracteristicile miscarii se modifica calitativ).

Formal, notiunea de stabilitate a unei solutii este similara cu cea de continuitate a unei functii bijective; de asemenea, notiunea de stabilitate se poate asemana cu limita unui sir. O functie este continua intr-un punct daca in vecinatatea infinitezimala a punctului respectiv valorile functiei difera infinitezimal de valoarea functiei in punct. Un sir de valori ale unei functii f(x0, t1), f(x0, t2), .. f(x0, tk), .(k ) are limita f(x0) daca pentru orice valoare a parametrului t, t > tk (tk < tk+1) avem , unde este o valoare infinitezimal mica.

Conceptul clasic de stabilitate hidrodinamica este legat de existenta unei perturbatii in curgere, perturbatie generata de cele mai multe ori de modificarea conditiilor initiale sau la limita impuse. In acest sens, o miscare se considera stabila daca la o perturbatie mica (infinitezimala), corespunde o modificare mica (infinitezimala) a solutiei (v. §7.2 si §7.3). Fie si doua solutii ale ecuatiei Navier-Stokes unde

(1)

la orice timp t. Daca

(2)

si

pentru (3)

(unde si sunt marimi strict pozitive interdependente, iar este simbolul normei folosite), atunci solutia este stabila. In literatura de specialitate conceptul se stabilitate astfel definit poarta numele de stabilitate in sens Liapunov . In (1), este asociata curgerii de baza, iar reprezinta perturbatia. Solutia este asimptotic stabila (v. §7.3) daca cand , ceea ce este echivalent cu postularea expresiei

(4)

unde exponentul iar functia ramane finita pentru , astfel incat conditia (3) sa fie satisfacuta. In general (4) se pune sub forma complexa

(5)

unde kj reprezinta numarul de unda specific coordonatei xj (j = 1, 2, 3), iar s poate fi real sau complex (din punct de vedere fizic se interpreteza numai solutiile reale obtinute).

In afara stabilitatii solutiei se poate investiga si stabilitatea structurala a unui sistem de ecuatii; un sistem este structural stabil daca modificarea infinitezimala a unui termen din ecuatie nu modifica calitativ solutia. De exemplu, ecuatia Navier-Stokes in forma (11.4) reprezinta echilibrul dintre forta de inertie (reprezentata de acceleratie) si fortele masice de greutate, forta de presiune, forta de frecare vascoasa. Ecuatia este instabila structural daca o modificare infinitezimala a ponderii unei forte din ecuatia de miscare genereaza modificarea calitativa a tipului ecuatiei cu derivate partiale (eliptica, parabolica sau hiperbolica). In functie de valorile parametrilor adimensionali definiti in (5.34) aceeasi ecuatie de miscare se poate transforma calitativ in campul curgerii, de exemplu de la o ecuatie parabolica la una eliptica (cele doua tipuri de ecuatii coexistand in domeniul de miscare). In acest caz ecuatia de miscare este considerata structural instabila.

In lipsa perturbatiilor exterioare, instabilitatea hidrodinamica asociata miscarii unui fluid newtonian este generata de cresterea ponderii fortelor de inertie din ecuatia de miscare in detrimentul celor de viscozitate. Cresterea fortelor de inertie se poate datora urmatorilor factori: (i) marirea vitezei, respectiv accelerarea curentului de fluid, (ii) prezentei unei "interfete" ce separa curentul de fluid sau separa doua fluide imiscibile ce sunt in contact.

Primul caz poarta numele de instabilitate Rayleigh-Taylor. Un exemplu tipic este cresterea vitezei unui jet de fluid ce duce la "ruperea jetului" si la aparitia picaturilor (v. figura 1).

Fig. 1. Ruperea jetului in picaturi (exemplu de instabilitate Rayleigh-Taylor).

Al doilea caz poarta numele de instabilitate Kelvin-Helmholtz. Prezenta interfetei genereaza gradienti spatiali locali mari de viteza si duce la aparitia macro-vartejurilor in campul curgerii (v. figura 2), aparitia valurilor pe suprafata marii datorita vantului fiind un astfel de caz de instabilitate.

Fig. 2. Miscarea relativa a doua straturi de fluid (exemplu de instabilitate Kelvin-Helmholtz).

Existenta interfetei poate fi generata de miscarea relativa: (i) a straturilor aceluiasi fluid, datorita conditiilor la limita (v. miscarea de forfecare Couette §11.2.1), (ii) a doua lichide imiscibile de densitati diferite ce vin in contact, (iii) a unui lichid cu un gaz (de exemplu, suprafata libera a apei la contact cu aerul).

Miscarea Taylor intre cilindri concentrici

Investigatiile moderne asupra stabilitatii curgerii au fost initiate de Taylor[2] in anul 1923 printr-un studiu complet (teoretic si experimental) dedicat miscarii de rotatie a unui fluid vascos intre cilindri circulari concentrici. Aceasta miscare a devenit un "caz clasic" de studiu, probabil cea mai studiata problema "fundamentala" din mecanica fluidelor.

Stabilitatea miscarii unui fluid ideal (lipsit de viscozitate) intre cilindri coaxiali a fost pentru prima oara investigata de Rayleigh. Conditia de stabilitate a miscarii ce are loc pe cercuri concentrice este

(), (6)

respectiv circulatia fluidului (2.28) creste cu cresterea razei (v. figura 3).

Fig. 3. Zonele de stabilitate in miscarea de rotatie intre cilindri concentrici. Dreapta Rayleigh reprezinta limita superioara a stabilitatii curgerii unui fluid ideal (independent de numerele Reynolds, respectiv

Taylor, parametrii asociati miscarii fluidului vascos).

In (6) si reprezinta vitezele de rotatie ale suprafetelor de curent reprezentate de cilindrii concentrici aflati la razele , respectiv > . Conditia de stabilitate (6) a fost obtinuta de Rayleigh prin analiza echilibrului dintre fortele centrifuge de inertie si cele de presiune


Pentru simplitate, sa presupunem ca miscarea Couette studiata are loc intre doi cilindri, cilindrul interior cu raza fiind in miscare de rotatie cu turatia constanta , iar cilindrul exterior de raza aflandu-se in repaus. Scara spatiala asociata este definita de spatiul dintre cei doi cilindri, (v. §11.3.1), respectiv

. (7)

Stabilitatea curgerii de baza a fluidului vascos este determinata de produsul adimensional Re Ti, parametru ce confera pondere fortelor de inertie in fata fortelor de frecare (v. ecuatia de miscare (5.36)). In cazul studiului miscarii unui fluid newtonian cu viscozitatea scara timpului se poate obtine din echilibrul fortelor vascoase cu cele de inertie, in cazul analizat

; (8)

din (5.34) rezulta .

Avand in vedere ca numarul Reynolds are expresia

, (9)

produsul devine

. (10)

Expresia (10) reprezinta numarul lui Taylor, parametrul in functie de care se defineste stabilitatea curgerii intre cilindri coaxiali.

Se considera miscarea unidirectionala de rotatie de tip Couette prezentata in §11.3.1 (miscare de baza) peste care se suprapune o perturbatie; in conformitate cu (1) distributia de viteze a noii miscari este

,

(11)

unde reprezinta coordonatele cilindrice (v. figura 11.4), iar este distributia de viteze a miscarii de baza neperturbate (11.34).

Componentele vitezei de perturbatie, presupuse axial-simetrice, au expresiile

(12)

cu i . In (12) s-a luat in consideratie numai partea reala a perturbatiei (5), k fiind numarul de unda asociat perturbatiei axial-simetrice infinitezimale. Practic, prin postularea formei (12) s-a anticipat existenta unui camp de viteze periodic in z, deci formarea unei curgeri secundare 3-D sub forma unor toruri a caror structura se repeta la infinit in lungul axei z, in cazul in care cilindrii au lungime infinita (v. figura 4).

DETALIU

 

Fig. 4. Vizualizarea vartejurilor Taylor intre cilindri coaxiali (cilindrul interior se roteste cu viteza constanta, cilindrul exterior este in repaus;

vizualizari efectuate in cadrul laboratorului REOROM din UPB)

Expresiile vitezelor (11) si (12) se introduc in ecuatiile de miscare si continuitate (11.25) si (11.26). Aceste ecuatii, devenite dupa liniarizare ecuatii diferentiale, se rezolva avand ca necunoscute componentele vitezei de perturbatie , ce se presupun reprezentate in acest caz de serii Bessel (v. referinta2). In final problema se reduce la aflarea coeficientilor seriilor Bessel care verifica conditiile la limita impuse, respectiv pulsatiile de viteza sunt nule la frontierele solide. Solutiile nenule obtinute, ce implica calculul valorilor proprii ai unui determinant, sunt date sub forma unor functii dependente de geometria curgerii (R si ), de viteza de rotatie a cilindrului interior, marimile caracteristice perturbatiei k si s (v. relatia (12)) si de proprietatile fluidului. In limita , relatia rezultanta se poate pune sub forma dependentei numarului Taylor de marimile asociate perturbatiei, respectiv

(13)

unde este numarul de unda caracteristic.

In cazul in care s este strict negativ (sau are partea reala negativa, in cazul in care s este complex) perturbatiile sunt amortizate si miscarea este asimptotic stabila. Pentru s > 0 miscarea este instabila, perturbatiile fiind amplificate in timp. Pentru s = 0 perturbatia se conserva fara insa sa se amplifice (v. §7.3), deci s = 0 reprezinta limita de stabilitate (stabilitate neutrala). Miscarea asociata acestui caz, denumita si primul mod de instabilitate, poarta denumirea de vartejuri Taylor. Vartejurile Taylor reprezinta practic o curgere secundara 3-D, perpendiculara pe distributia de tip Couette (v. figurile 4 si 5). Lungimea de unda caracteristica vartejurilor Taylor este

, ; (14)

unde este dimensiunea pe verticala a unei perechi de vartejuri Taylor (v. figura 5). Pentru s = 0 reprezentarea relatiei (13) este schitata in figura 6. Valoarea minima a numarului Ta la care miscarea devine instabila, (deci valoarea lui Ta la care se instaleaza vartejurile Taylor) se obtine in cazul analizat pentru , ceea ce corespunde dimensiunii . Odata cu cresterea lui , respectiv al raportului dintre razele celor doi cilindrii, numarul Taylor critic creste, ajungand la pentru (a = 3,1631), (v. referinta2). Vartejurile Taylor reprezinta primul mod de manifestare a instabilitatii hidrodinamice asociate miscarii de rotatie intre cilindri concentrici. Prin cresterea vitezei de rotatie, pana la instalarea turbulentei dezvoltate, se obtin o succesiune de moduri de manifestare a instabilitatii.[4]

Studiul de stabilitate prezentat a fost extins si la alte suprafete de rotatie concentrice aflate in miscare relativa (spatiul dintre corpuri fiind cu mult mai mic decat raza corpurilor): sfere, conuri, discuri[5] (rezultatele nu difera calitativ de cele obtinute in cazul cilindrilor coaxiali).

In cazul in care miscarea are loc pe surafete curbe si curgerea fluidului este decelerata - de exemplu oprirea brusca a rotatiei unui cilindru circular (v. §11.3.2) - pot aparea in fluid structuri topologic similare cu vartejurile Taylor, acestea purtand insa numele de vartejuri Görtler5.

Fig. 5. Perechea vartejurilor Taylor formate intre cilindri concentrici; curgerea secundara 3-D este suprapusa peste miscarea de

baza (curgerea principala).

Fig. 6. Diagrama de stabilitate a miscarii de rotatie intre cilindri coaxiali pentru s = 0. Minimul curbei determina valoare

numarului Taylor critic (valoare la care apar vartejurile Taylor).

Stabilitatea miscarii plan-paralele

Studiul stabilitatii miscarii fluidelor vascoase este o problema deosebit de complexa, chiar si in ipoteza micilor perturbatii. Aceasta ipoteza implica valabilitatea relatiei (1), deci atat campul vitezei de baza (curgerea neperturbata) cat si viteza perturbata (obtinuta prin suprapunerea aditiva a perturbatiei peste curgerea de baza) sunt solutii ale ecuatiei de miscare Navier-Stokes. Sistemele de ecuatii astfel rezultate, completate cu conditiile la limita pentru curgerea de baza si perturbatii, sunt insa insuficiente pentru caracterizarea miscarii de baza ca stabile (sau instabile). Se impun astfel conditii restrictive suplimentare asupra perturbatiilor, de exemplu postularea unor relatii de tipul (5) in care functia de timp este o exponentiala ce multiplica functia dependenta de spatiu. In acest caz se obtine asa numita teorie a stabilitatii liniare, procedura ce s-a aplicat cu succes la studiul tranzitiei de la miscarea laminara la cea turbulenta, dar in configuratii relativ simple ale curgerii de baza (miscarea Taylor analizata in paragraful precedent fiind un astfel de exemplu, pentru detalii a se consulta Georgescu precum si monografia de Constantinescu ).

Un alt exemplu de aplicare a procedurii mentionate este investigarea stabilitatii unei miscari de baza presupus plan-paralele (v. §11.5).

Se considera o miscare de baza plan-paralela de forma

(15)

vitezele de perturbatie (5) avand forma

(16)

cu j = 1, 2 (in cazul general perturbatia este tridimensionala chiar daca miscarea de baza este plana); unde este numarul de unda (valoare reala), iar reprezinta pulsatia asociata perturbatiei (valoare reala sau complexa).

Avand in vedere (1) si introducand (15) si (16) in ecuatiile (11.5) se obtine

(17)

, (18)

, (19)

unde s-a neglijat termenul neliniar perturbatia corespunzatoare presiunii s-a considerat de forma si s-a folosit notatia

Eliminand presiunea din (18) si (19) se obtine ecuatia

. (20)

Prin introducerea functiei de curent

(21)

in (20) si adimensionalizare rezulta

. (22)

Relatia (22) poarta denumirea de ecuatia Orr-Sommerfeld, ecuatie diferentiala de ordinul patru ce are ca necunoscuta amplitudinea functiei de curent atasata perturbatiei (conditiile la limita corespund ipotezei ca pulsatiile si derivatele lor sunt nule la limita domeniului).

Gasirea unor solutii nenule pentru (22) implica rezolvarea unei probleme de valori proprii, identica in principiu cu cea corespunzatoare miscarii Taylor studiate in paragraful precedent. Se obtine astfel o dependenta de tipul

(23)

similara cu (13).

Conditia ci in (23) defineste curba de stabilitate neutrala (respectiv, limita de stabilitate), dependenta separand zona de stabilitate de cea de instabilitate (v. figura 7). Valoarea minima a numarului Re ce apartine curbei este numarul Recr de la care miscarea de baza (unidimensionala si unidirectionala, in acest caz) isi pierde stabilitatea.

Exista numeroase studii dedicate rezolvarii ecuatiei (22) pentru miscarile intre plane paralele considerate infinite (v. §11.2.1). Valorile critice la care miscarea plana isi pierde stabilitatea difera insa atat in functie de metoda de rezolvare folosita7, [8], cat si de conditiile suplimentare ce se pot impune evolutiei perturbatiilor sau energiei acestora, respectiv de forma distributiei vitezei de baza. Se obtin astfel valori pentru numarul Reynolds critic al miscarii plane Couette in jur de 300, iar pentru miscarea plana Poiseuille in jur de 5500 - 5800 (viteza medie si distanta dintre plane fiind dimensiunile caracteristice). Asa cum era de asteptat, valorile experimentale obtinute difera de cele calculate, fiind in general mai mici decat cele calculate teoretic, de exemplu Recr 1100 pentru miscarea plana de tip Poiseuille. In cazul miscarii Poiseuille axial-simetrice, respectiv miscarea Hagen-Poiseuille (v. §11.2.2), diferenta dintre valorile calculate si cele obtinute experimental este mai mare decat in cazul plan, respectiv Recr 10.000 (teoretic) fata de Recr 2300 (experimental, v. referinta8).

Aceste diferente se datoreaza in principal dificultatii modelarii experimentale a unei curgeri ce are loc pe linii paralele; in realitate miscarea de baza este o miscare complexa si nu plan paralela. Studiul teoretic al stabilitatii unei miscari complexe 3-D este deosebit de dificil deoarece neliniaritatile din ecuatia de miscare nu mai pot fi neglijate.

Fig. 7. Curba de stabilitate neutrala asociata miscarii plan-paralele.

O alta cauza a neconcordantei dintre teorie si experiment este generata de forma impusa perturbatiilor, respectiv de limitarea introdusa de teoria stabilitatii liniare (in care viteza de perturbatie este produsul dintre o functie necunoscuta de spatiu si o functie exponentiala de timp). Pentru simplificarea calculelor, expresiile postulate (5), (16) sunt functii cu variabile separabile, ceea ce determina in final obtinerea unor ecuatii diferentiale (si nu cu derivate partiale!) pentru amplitudinea marimilor perturbatorii.

Studiul stabilitatii miscarilor plan-paralele are mai mult o importanta conceptuala (calitativa) decat aplicativa (cantitativa). Investigarea stabilitatii liniare a miscarilor de baza simple este insa o etapa obligatorie din punct de vedere metodologic, premergatoare studiilor de stabilitate a miscarilor complexe de interes practic. Astfel, din analiza stabilitatii miscarilor plane se pot obtine informatii calitative valoroase ce se pot extinde si in cazul miscarilor complexe. De exemplu, in ipoteza unui numar Reynolds mare (Re pentru un fluid nevascos) din (22) se observa ca termenul

, (23)

respectiv curbura functiei v (x2) joaca un rol important in apreciarea stabilitatii curgerii de baza (pentru detalii vezi teoremele Rayleigh si Fjørtoft9). Rayleigh a sezizat ca existenta unui punct de inflexiune in distributia de viteze plana (fluidul fiind presupus fara viscozitate) este o conditie necesara pentru ca miscarea sa nu fie stabila. Conditia necesara pierderii stabilitatii curgerii de baza in conformitate cu teorema lui Fjørtoft este redusa la inegalitatea

, (24)

unde vs reprezinta valoarea vitezei in punctul de inflexiune.

Aceste rezultate se pot extrapola si la curgeri complexe: daca o distributie de viteza aproximativ plana (de exemplu, o miscare in apropierea peretelui) prezinta un punct de inflexiune, deci isi schimba concavitatea, atunci curgerea este susceptibila sa-si piarda stabilitatea in zona respectiva.

Remarci finale

Studiul stabilitatii curgerilor reale este un domeniu dificil si fascinant. Dificultatea prezenta nu rezida atat in complexitatea ecuatiilor ce trebuie rezolvate, cat mai ales in formularea ipotezelor legate de reprezentarea perturbatiilor. Datorita multiplelor conexiuni ce pot lua nastere intre perturbatii si miscarea de baza (intre pulsatii si curgerea de baza laminara), problema stabilitatii devine practic irezolvabila daca abordarea ramane limitata la mecanica fluidelor clasica. Lipsa unui model teoretic complet al curgerii si reologiei fluidelor reale face din calculul stabilitatii miscarilor de interes practic piatra de incercare a cercetarilor din domeniul hidrodinamicii aplicate. Evident stabilitatea curgerii este conceptual legata de stabilitatea si evolutia sistemelor dinamice, deci un obiect de studiu multidisciplinar prin definitie, in care similitudinile calitative dintre diferite domenii stiintifice si social-umane ii ofera o fascinatie aparte. Astfel, cei tentati sa cerceteze stabilitatea curgerii vor face cunostinta cu teoria fractalilor10, reprezentarea structurilor disipative , termodinamica proceselor ireversibile si bineinteles sinergetica .

Fig. 8. Din punct de vedere calitativ structura unui brocoli (sau a unei conopide) este independenta de scara observatiei. Similar, macro-turbulenta (vestitele spirale stelare sau campurile devastate de furtuni pe Jupiter) se regaseste calitativ in turbulenta provocata de ingustarea unei conducte sau in

microvartejurile de dimensiunea micronilor.Lyapunov, A. M., The general problem of the stability of motion, Taylor & Francis, London, 1992

Taylor, G. I., Stability of a viscous liquid contained between two rotating cylinders, Phil. Trans. Royal Soc., A, vol. ccxxiii, 289 - 343, 1923

Koschmieder, E. L., Benard cells and Taylor vortices, Cambridge Univ. Press, 1993

Coles, D., Transition in circular Couette flow, J. Fluid Mech., 21(3), 385 - 425, 1965

Andereck, C. D., Liu, S. S., Swinney, H. L., Flow regimes in a circular Couette system with independently rotating cylinders, J. Fluid Mech., 164, 155 - 183, 1986

Constantinescu, V. N., Pan, C. H. T., Smalley, A. J., Vohr, J. H., Lubrication phenomena in a film of low kinematic viscosity, Rev. Roum. Sci. Techn. Mec. Appl., 15(2), 479 - 502, 1970

Wimmer, M., Viscous flows and instabilities near rotating bodies, Prog. Aerospace Sci., 25, 43 - 103, 1988

Georgescu, Adelina, Teoria stabilitatii hidrodinamice, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1976

Constantinescu, V. N., Dinamica fluidelor vascoase - stabilitatea miscarilor laminare, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 1993

Panaitescu, V., Contributii la studiul miscarii fluidelor vascoase in domeniul numerelor Reynolds mici si mijlocii cu referire la tranzitia de la miscarea laminara la turbulenta, teza de doctorat, IPB, 1973

Drazin, P. G., Reid, W. H., Hydrodynamic stability, Cambridge Univ. Press, p. 131, 1981

Boutot, A., Inventarea formelor, Ed. Nemira, Bucuresti, 1997

Mandelbrot, B., Obiecte fractale, Ed. Nemira, Bucuresti, 1998

Mori, H., Kuramoto, Y., Dissipative structures and chaos, Springer Verlag, Berlin, 1998

Prigogine, I., Introduction to thermodynamics of irreversible processes, J. Wiley & Sons, New York, 1961

Springer Series in Synergetics, edit. By H. Haken, 1977 - prezent

Georgescu Adelina, Sinergetica - o noua sinteza a stiintei, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1987

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul – caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea lui Gavilescu
Caracterizarea personajelor negative din basmul

Tehnica si mecanica

Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice.
Actionare macara
Reprezentarea si cotarea filetelor

Economie

Criza financiara forteaza grupurile din industria siderurgica sa-si reduca productia si sa amane investitii
Metode de evaluare bazate pe venituri (metode de evaluare financiare)
Indicatori Macroeconomici

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnului

Procese fizice care au loc la topirea aliajelor neferoase
Constructia si calculul camasii cilindrului
Placa omogena sub forma de sector de cerc
Schimbul de energie mecanica prin intermediul arborelui. Principiul de functionare a turbinei
ROLLS ROYCE MARINE TYNE RMIC ADGAS
Constructia si calculul bielei
Calculul mecanismului biela-manivela.Determinarea fortelor mecanismului biela-manivela.
Programarea geometriilor pe masini unelte CN

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu