Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » afaceri
ANALIZA CIFREI DE AFACERI

ANALIZA CIFREI DE AFACERI


ANALIZA CIFREI DE AFACERI

Cifra de afaceri reprezinta suma totala a veniturilor din operatiuni comerciale, efectuate de o firma, respectiv vanzarea de marfuri si produse efectuate intr-o perioada de timp determinata.

Cifra de afaceri reprezinta un indicator esential pentru cunoasterea locului, societatii, de a lansa si dezvolta activitati comerciale.

Indiferent de subiectul care realizeaza analiza si scopul ei, analiza cifrei de afaceri a unei firme trebuie sa raspunda mai multor probleme, dupa cum urmeaza:

sursele principale de venit, evolutia in timp si tendinta acestora in viitorul apropiat;

cum sunt determinate veniturile si care este modul de masurare;

raportul dintre cifra de afaceri si productia fabricata a unei perioade care se compara cu valoarea acestuia in perioada precedenta. Astfel se urmareste gradul de realizare a productiei fabricate putandu-se trage o concluzie privind pozitia firmei pe piata.ANALIZA DINAMICA SI STRUCTURII CIFREI DE AFACERI

Datorita riscurilor si incertitudinilor care pot aparea pe pietele pe care activeaza, multe firme, pentru a le diminua, tind sa-si diversifice oferta de produse si servicii, determinand astfel o structura variata a veniturilor.

Prin analiza dinamica a structurii cifrei de afaceri, se urmareste evolutia pe total si pe elementele componente fata de perioada precedenta, precum si modificarile intervenite in structura cifrei de afaceri. De asemenea analiza dinamicii si structurii cifrei de afaceri sesizeaza cauzele care au determinat evolutia acestui indicator si modificarile structurale in vederea stabilirii masurilor corespunzatoare pentru reglarea activitatii.

Situatia dinamicii si a structurii cifrei de afaceri la SC INTFOR

Nr. crt.

Indicatori

mii lei

mii lei

Dinamica (%)

Structura veniturilor pe activitati

Venituri din activitatea de baza

Venituri din activitati industriale si comerciale

Venituri din alte activitati

Total venituri (CA)

Situatia dinamicii si structurii cifrei de afaceri reprezentata grafic:

Din datele prezentate, se constata o evolutie ascendenta a veniturilor din activitatea de baza si a veniturilor din activitati industriale si comerciale.

Evolutia ascendenta a cifrei de afaceri inregistrata in perioada 2003 – 2004, semnifica faptul ca intreprinderea dispune de un potential care ii permite sa isi consolideze pozitia pe piata.

ANALIZA FACTORIALA

Cifra de afaceri poate fi analizata atat structural determinand ponderea fiecarui venit in valoarea totala a veniturilor din vanzari, si comparativ, calculand evolutia indicatorilor pe mai multe exercitii succesive (cu ajutorul indicilor cu baza in lant si a abaterilor absolute). In afara celor doua tipuri de analiza, cifra de afaceri poate fi studiata si din punct de vedere factorial.

Analiza factoriala a cifrei de afaceri prezinta interes deoarece permite determinarea influentei pe care a avut-o fiecare factor asupra evolutiei indicatorului.

Unul dintre factorii importanti care influenteaza nivelul cifrei de afaceri este forta de munca, respectiv numarul de angajati in procesul de productie si, ca o consecinta fireasca, nivelul productivitatii muncii.

Nivelul productivitatii muncii este influentat, pe langa numarul de angajati de gradul de inzestrare tehnica si, respectiv, de influenta pe care o are ponderea mijloacelor fixe productive asupra acestuia. In analiza care se face se urmaresc in mod distinct aceste influente, precum si cea a randamentului mijloacelor fixe active asupra productivitatii muncii.

Tot in cadrul analizei cifrei de afaceri sub aspect factorial, se urmareste in mod curent si modul de valorificare a productiei realizate.

Relatiile matematice utilizate ca modele de analiza ale influentei acestor factori sunt urmatoarele:

in care:

CA reprezinta cifra de afaceri

N reprezinta numarul mediu de angajati

Qf reprezinta valoarea productiei fabricate

Mf reprezinta valoarea medie a mijloacelor fixe

Mf reprezinta valoarea medie a mijloacelor fixe productive.

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Simbol (raport)

UM

Numar mediu de salariati

N

Pers.

Valoarea productiei marfa fabricata

Qf

Mii lei

Cifra de afaceri

CA

Mii lei

Nivelul de valorificare a productiei marfa fabricata

kV

( CA/Qf )

Productivitatea muncii

W (Qf   / N)

Mii lei/ pers.

Valoarea medie a mijloacelor fixe din care:

Mf

Mii lei

productive

Mf


Mii lei

Ponderea structurala a mijloacelor fixe productive

KM

(Mf/ Mf )

Randamentul mijloacelor fixe productive

RMf

(Qf   / Mf)

Gradul de inzestrare tehnica

It

( Qf   / Mf )

Mii lei/ pers.

In perioada 2003-2004:

Modificarea cifrei de afaceri a fost de:

ΔCA=CA2004-CA2003

DCA = 448.432.220.000 – 416.396.474.000

DCA = 32.035.746.000 lei

Se constata ca in perioada 2003-2004, cifra de afaceri a crescut cu 32.035.746 mii lei ca urmare a evolutiei factorilor urmatori:

a)      Influenta numarului mediu de salariati asupra marimii cifrei de afaceri se calculeaza folosind formula urmatoare:

ΔCA(N) = -12.697.097.000 lei

b)     Influenta productivitatii muncii asupra marimii cifrei de afaceri se calculeaza folosind formula urmatoare:

din care:

b1) Influenta gradului de inzestrare tehnica asupra marimii productivitatii si a cifrei de afaceri se determina folosind formula urmatoare:

ΔCA(It) = 191.229.446.000 lei

b2) Influenta ponderii activelor fixe productive asupra marimii productivitatii si a cifrei de afaceri se determina folosind formula urmatoare:

ΔCA(kM)= - 45.654.606.000 lei

b3) Influenta randamentului mijloacelor fixe productive asupra ponderii productivitatii si a cifrei de afaceri se determina folosind formula urmatoare:

ΔCA(RMf)= 101.609.028.000 lei

Aportul productivitatii muncii la modificarea cifrei de afaceri se determina folosind formula urmatoare:

ΔCA(W) = ΔCA(It) + ΔCA(kM) + ΔCA(RMf)

ΔCA(W) = 191.229.446.000 lei - 45.654.606.000 lei + 101.609.028.000 lei

ΔCA(W) = 247.183.868.000 lei

c) Influenta gradului de valorificare a productiei fabricate asupra modificarii cifrei de afaceri se determina folosind formula urmatoare:

CA(kv) = -202.451.025.000 lei


Cresterea cifrei de afaceri s-a realizat pe suportul, evolutiei ascendente a productivitatii muncii (247.183.868.000 lei) ca urmare atat a gradului de inzestrare tehnica (191.229.446.000 lei) dar si a randamentului activelor fixe productive (101.609.028.000 lei).

S.C. INTFOR S.A. trebuie sa aiba in vedere aspectele negative care au condus la scaderea din valoarea, a cifrei de afaceri dupa cum urmeaza:

nivelului de valorificare a productiei fabricate

numarul de personal

ponderii activelor fixe productive

3. ANALIZA CIFREI DE AFACERI IN CORELATIE CU CAPACITATEA DE PRODUCTIE SI CEREREA

Elementele principale de care depinde marimea cifrei de afaceri sunt urmatoarele[1]:

capacitatea de productie;

resursele materiale, umane, financiare;

cererea de produse (piata).

Fiecare element poate constitui o restrictie in formularea si aprecierea obiectivelor pentru o anumita perioada, dar si un factor stimulator.

Daca nu exista cerere pentru un produs si nu se foloseste integral capacitatea de care dispune, atunci, structura productiei va fi modificata in conformitate cu cererea.

In analiza cifrei de afaceri, din activitatea de baza, in corelatie cu capacitatea de productie si cererea, se urmareste tocmai masura in care, prin deciziile care s-au luat, s-a asigurat o asemenea concordanta care sa valorifice intr-o proportie corespunzatoare potentialul productiv al societatii.

Practic, analiza cifrei de afaceri in corelatie cu capacitatea de productie si care utilizeaza indicatori, sunt sintetizati in urmatorul tabel:

Nr. crt.

Indicatori

Capacitatea de productie (mii lei)

Productia fabricata (mii lei)

Cifra de afaceri (mii lei)

Cererea estimata la inceputul intervalului (mii lei)

Gradul de utilizare a capacitatii de productie

Gradul de satisfacere a cererii

Gradul de valorificare a productiei

Situatia cifrei de afaceri in corelatie cu capacitatea de productie si cererea reprezentata grafic:

Din datele prezentate se constata urmatoarele:

gradul de utilizare a capacitatii de productie a crescut cu 3,22 %, ceea ce semnifica preocuparea permanenta a societatii INTFOR privind innoirea liniilor tehnologice.

gradul de valorificare a productiei a scazut cu 4,5 %.(acest aspect nu influenteaza negativ societatea deoarece a fost determinat de cresterea cererii pe piata a produselor, ca urmare a sporirii calitatii acestora, a realizarii unor produse la standarde internationale).

In fundamentarea cifrei de afaceri si a programului de fabricatie pe langa diagnosticul intern, trebuie avute in vedere si piata si concurenta.

In legatura cu concurenta, cunoasterea acesteia si a puterii competitive sunt probleme esentiale ale managementului societatii pentru fundamentarea programelor viitoare.

In stransa legatura cu piata este si analiza clientelei care urmareste:

prezentarea principalilor clienti interni si externi;

schimbarile intervenite in structura si numarul clientelei in ultimii ani;

cauzele care le-au determinat si implicatiile asupra vanzarilor proprii;

atitudinea clientelei proprii fata de produsele firmelor concurente.

Urmarirea unor asemenea aspecte este importanta in ceea ce priveste masurile care trebuie luate, pentru mentinerea si apoi sporirea numarului de clienti.

Cresterea cifrei de afaceri ar trebui sa se situeze, in general, cel putin la nivelul inflatiei. Aceasta crestere determina si cresterea cheltuielilor si in special a celor variabile. Cresterea acestora din urma trebuie sa fie redusa pentru a nu conduce la o micsorare a profitului brut.

Pentru aceasta trebuie supravegheate foarte atent si pe fiecare faza a procesului de productie, toate cheltuielile, iar pe baza datelor furnizate de sistemul informational sa se poata efectua in orice moment o analiza pe grupe de costuri, iar in urma concluziilor desprinse, sa se intervina prompt acolo unde situatia o impune.

REFLECTAREA CIFREI DE AFACERI IN PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO –FINANCIARI AI SOCIETATII COMERCIALE

Reflectarea cifrei de afaceri[2] asupra profitului brut

Se calculeaza rentabilitatea la 1 leu cifra de afaceri:

I1 = (CA2004-CA2003) RV 2003

I1 = (448.432.220.000 – 416.396.474.000)

I1 = 6.528.885.000 lei

Reflectarea cifrei de afaceri asupra ratei rentabilitatii economice a activului se calculeaza cu ajutorul formulei urmatoare:

unde:

A – total activ

Reflectarea cifrei de afaceri asupra ratei rentabilitatii financiare se determina folosind formula urmatoare:

unde:

Kp – capital permanent

Capitalul permanent[3] = Capital propriu + Datorii financiare

Reflectarea cifrei de afaceri asupra vitezei de rotatie a activelor circulante se determina cu ajutorul formulei urmatoare:

unde:

AC –active circulante

T –timpul (365 zile)

Reflectarea cifrei de afaceri asupra eliberarilor de active circulante se calculeaza cu ajutorul formulei urmatoare:

Reflectarea cifrei de afaceri asupra eficientei activelor fixe (cifra de afaceri la 1000 lei active fixe), se determina cu ajutorul formulei urmatoare:

unde:

Mf – active imobilizate fixe

%

Reflectarea cifrei de afaceri asupra eficientei activelor de exploatare se determina cu ajutorul formulei urmatoare:

unde:

Ae – active de exploatare

Activele de exploatare cuprind urmatoarele elemente patrimoniale:

stocuri

clienti si conturi asimilate, minus avansuri primite de la (clienti creditori)

alte creante

I7 = 187,97‰

Reflectarea cifrei de afaceri asupra eficientei muncii caracterizate pe baza profitului pe un salariat se determina folosind formula:

ANALIZA VALORII ADAUGATE

Valoarea adaugata este un indicator semnificativ al activitatii intreprinderii.

Din punct de vedere al continutului valoarea adaugata, exprima cresterea care se obtine prin activitatea tehnico - productiva. Exprimand aportul intreprinderii in cadrul productiei de bunuri si servicii, valoarea adaugata permite aprecierea structurii si metodelor de productie ale societatii, prin intermediul gradului de integrare (raportul dintre valoarea adaugata si productia corespunzatoare sau cifra de afaceri), precum si dezvoltarea sau regresul activitatii.

Cu ajutorul valorii adaugate se pot calcula o serie de indicatori necesari pentru caracterizarea eficientei factorilor de productie (capitalul, munca). In cadrul fiscalitatii valoarea adaugata reprezinta baza impozitului datorat statului (TVA).

Deci, in analiza diagnostic, valoarea adaugata, prezinta interes in primul rand ca indicator de performanta economico-financiara, iar in al doilea rand in sistemul fiscalitatii.

Valoarea adaugata (Qa) se poate determina prin doua metode, astfel:

Metoda sintetica, potrivit careia valoarea adaugata se calculeaza scazand din productia exercitiului (Qe) consumurile intermediare (M).

Qa= Qe – M

Daca societatea desfasoara si activitati de comert, atunci valoarea adaugata totala se determina insumand diferenta dintre valoarea productiei exercitiului si consumurile intermediare, cu valoarea marjei comerciale (diferenta dintre valoarea marfurilor vandute si costul acestora).

2. Metoda de repartitie sau aditiva, conform careia se insumeaza urmatoarele elemente:

cheltuielile cu personalul salariat;

impozitele si taxele;

amortizarea;

profitul.

Prin analiza valorii adaugate, se urmareste dinamica acesteia, gradul de realizare a nivelului prevazut si explicarea modificarii absolute, a schimbarilor care au survenit in structura pe elemente, precum si directiile de actiune in viitor pentru sporirea acesteia.

Analiza valorii adaugate, este importanta deoarece permite evaluarea performantelor intreprinderii in perioada curenta comparativ cu perioada precedenta, cu nivelul prevazut, precum si cu performantele firmelor concurente.

Situatia si dinamica valorii adaugate la S.C. INTFOR S.A.

Nr. crt.

Indicatori

Dinamica %

Mii lei

Mii lei

Cheltuieli cu salarii

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

Total cheltuieli cu personalul

Amortizarea

Rezultatul exploatarii

Alte cheltuieli privind valoarea adaugata

Valoarea adaugata

Situatia si dinamica valorii adaugate reprezentata grafic

Dinamica valorii adaugate pe perioada 2001 -2002

Structura valorii adaugate este ponderea pe care o are fiecare element component a valorii adaugate in valoarea sa totala si rezulta din impartirea elementului respectiv la valoarea totala a valorii adaugate.

Structura valorii adaugate pe perioada 2003 -2004

Nr.crt.

Indicatori

mii lei

mii lei

Structura

Diferente

Cheltuieli cu salarii

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

Total cheltuieli cu personalul

Amortizarea

Rezultatul exploatarii

Alte cheltuieli privind valoarea adaugata

Valoarea adaugata

Structura valorii adaugate pe perioada 2003-2004

In perioada 2003 – 2004 se inregistreaza o crestere a valorii adaugate cu 29.211.990.000 lei(106,97 %). Cresterea valorii adaugate a fost rezultatul evolutiei urmatorilor indicatori:

cresterea cheltuielilor cu personalul(136,47 %) este rezultatul evolutiei ascendente a cheltuielilor cu salarii (144,57 %) si a cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala (119,36 %).

Se constata ca ritmul de crestere a valorii adaugate realizata de un salariat (106,97 %) este inferioara ritmului de crestere a remunerarii personalului, de unde rezulta ca surplusul incasarilor este depasit de cheltuielile cu (personalul aspect nefavorabil).

cresterea amortizarii cu 2.991.634.000 lei reprezentand 113,55% a fost determinata de cresterea imobilizarilor corporale, a caror valoare s-a marit cu 143,03%, ca urmare a achizitiei acestora.

IA> IQe (113,55% > 109,3%) se constata ca au crescut cheltuielile cu amortizarea la 1 leu de productie a exercitiului.

o pondere importanta, privind cresterea valorii adaugate, au avut-o alte cheltuieli privind valoarea adaugata (111,47%) reprezentand cheltuielile financiare.

rezultatul exploatarii detine o pondere foarte mica in valoarea adaugata determinand faptul ca investitorul isi asuma un risc minim. In perioada 2003 –2004 se constata o diminuare a rezultatului exploatarii ca urmare a cresterii cheltuielilor din exploatare (124,2%), fata de anul 2003, intr-un ritm mult mai mare decat veniturile din exploatare (110,64%).

Pe baza valorii adaugate si ale elementelor sale se pot construi urmatorii indicatori:

2003:

2004:

contributia factorului uman la formarea valorii adaugate

2003:

2004:

determinarea aportului activelor fixe

2003:

2004:

Indicatori calculati pe baza valorii adaugate si ale elementelor sale:

Nr. crt.

Indicele

Gradul de integrare pe verticala

Aportul factorului munca

Aportul activelor fixe

Evolutia indicatorilor calculati pe baza valorii adaugate si ale elementelor sale:

Se costata, din datele prezentate in tabel, ca gradul de integrare pe verticala in cei doi ani tinde catre 1 de unde rezulta ca intreprinderea INTFOR S.A. are un grad ridicat de integrare.

Marimea si evolutia celorlalti indicatori furnizeaza informatii cu privire la situatia rentabilitatii potentiale proprii, un element foarte important in strategiile de retehnologizare si modernizare ale firmei.

Valoarea adaugata este un indicator cu caracter net, dar cuprinzand amortizarea capitalului fix, include si cheltuielile materiale de unde rezulta caracterul sau brut.

Aceasta dubla pozitie justifica de altfel si modul ei de considerare respectiv de indicator cu caracter intermediar.Isfanescu A. –„Analiza economico-financiara”, Ed. Economica, Bucuresti, 1999, pag. 58

Isfanescu A. –„Analiza economico –financiara”, Ed. Economica, Bucuresti, 1999, pag. 65.

Stoian Ana – „Contabilitate si gestiune financiara”, Ed. Margaritar, Bucuresti, 2001, pag. 585

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.