Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » afaceri
TESTE DE VERIFICARE ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE

TESTE DE VERIFICARE ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE


TESTE DE VERIFICARE ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE

Pe baza indicatorilor:

Nr. crt.

IndicatoriP0

P1

1.

Numarul mediu de salariati (pers.)

240

250

2.

Productia marfa fabricata (mii lei)

55.680

69.300

3.

Cifra de afaceri (mii lei)

4.

Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe (mii lei)

5.

Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe direct productive (mii lei)

Influentele modificarilor gradului de inzestrare tehnica a muncii si a randamentului valoric al activelor fixe direct productive asupra cifrei de afaceri sunt de:

a) + 6.090 mii lei si - 2.923,2 mii lei;

b) - 6.900 mii lei si + 3.465 mii lei;

c) + 6.900 mii lei si + 3.645 mii lei;

d) + 5.846,4 mii lei si + 2.923,2 mii lei;

e) + 6.090 mii lei si + 3.465 mii lei.

2. Pe baza indicatorilor:

- lei -

Nr.

crt.

Indicatori

P0

P1

 

1.

Productivitatea anuala stabilita pe baza cifrei de afaceri

50.000

55.000

2.

Cheltuieli medii anuale cu salarii pe o persoana

10.000

10.500

3.

Cheltuieli cu salarii la 1.000 lei cifra de afaceri

Influenta modificarii productivitatii anuale asupra cheltuielilor cu salariile la 1.000 lei cifra de afaceri este de:

a) + 9,10 lei ;

b) + 10,00 lei ;

c) - 18,19 lei ;

d) - 9,10 lei ;

e) + 18,18 lei .

Pe baza indicatorilor:

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1.

Cifra de afaceri

50.000

60.000

2.

Cheltuieli aferente cifrei de afaceri

45.000

52.800

3.

Volumul efectiv al productiei evaluat in preturi prevazute

x

65.000

4.

Volumul efectiv al productiei evaluat in costuri prevazute

x

54.000

Sa se determine influenta modificarii volumului productiei vandute asupra profitului aferent cifrei de afaceri.

a) - 1.500 mii lei;

b) - 5.000 mii lei;

c) + 15.000 mii lei;

d) + 1.500 mii lei;

e) + 5.000 mii lei.

Pe baza indicatorilor:

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1.

Cifra de afaceri la pret de vanzare (mil. u.m.)

52.200

55.500

2.

Cheltuieli aferente cifrei de afaceri (mil. u.m.)

32.420

32.980

3.

Indicele preturilor de vanzare

-

105%

4.

Indicele costurilor

-

102%

Influenta modificarii costului pe unitate de produs asupra sumei profitului aferent cifrei de afaceri este de:

a) + 646,7 mil. u.m.;

b) + 560 mil. u.m.;

c) 65.313,3 mil. u.m.;

d) - 646,67 mil. u.m.;

e) + 19.780 mil. u.m.

Pe baza indicatorilor:

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1.

Cifra de afaceri la pret de vanzare (mil. u.m.)

2.

Cheltuieli aferente cifrei de afaceri (mil. u.m.)

3.

Indicele preturilor de vanzare

-

103%

4.

Indicele costurilor

Influenta modificarii costurilor asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de:

a)

b)

c)

d)

e)

Indicele fondului de salarii = 97%;

Indicele salariului mediu = 103%;

Indicele productivitatii muncii = 105%.

Aceasta semnifica:

a)     s-a redus numarul de personal si nu s-au modificat cheltuielile cu salariile la 1.000 lei cifra de afaceri;

b)     a crescut numarul de personal si s-au redus cheltuielile cu salariile la 1.000 lei cifra de afaceri;

c)     s-a redus numarul de personal si au crescut cheltuielile cu salariile la 1.000 lei cifra de afaceri;

d)     s-au redus numarul de personal si cheltuielile cu salariile la 1.000 lei cifra de afaceri;

e)     au crescut numarul de personal si cheltuielile cu salariile la 1.000 lei cifra de afaceri.

Se ia urmatoarea situatie:

Nr.

crt.

Denumire

produs

Valoarea productiei fabricate

(mil. lei)

Prevazut

Realizat

1.

A

380

400

2.

B

270

250

3.

C

330

280

4.

D

330

450

TOTAL

1.310

1.380

Coeficientul mediu de sortiment are urmatoarea valoare:

a) 0,44;

b) 0,62;

c) 0,88;

d) 0,94;

e) 0,56.

Pe baza datelor:

- mil. lei -

Indicatori

An baza

An curent

1. Productia exercitiului

1.200

1.300

2. Cheltuieli materiale (consumurile de la terti)

600

620

3. Fondul total de timp de munca (om-ore)

288.000

274.950

4. Numarul mediu de salariati (pers.)

240

235

Influenta modificarii productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este:

a) 30 mil. lei;

b) - 12,50 mil. lei;

c) 76,98 mil. lei;

d) - 14,69 mil. lei;

e) 14, 69 mil. lei.

Nota: Productivitatea medie orara se va calcula cu 5 zecimale nerotunjite.

Se cunosc urmatoarele:

Natura activitatii

Suma cheltuielilor

(mil. lei)

Suma veniturilor

(mil. lei)

Prevazut

Efectiv

Prevazut

Efectiv

Exploatare

3.500

3.650

3.970

4.135

Financiara

300

290

315

300

Extraordinara

180

160

225

185

Total intreprindere

3.980

4.100

4.510

4.620

Influenta modificarii nivelului ratei costurilor pe domenii de activitate asupra cheltuielilor la 1.000 lei venituri totale este de:

a) 0,82 lei ;

b) 4,5 lei ;

c) - 0,82 lei %;

d) 8 lei ;

e) 23 lei .

Nota: Structura veniturilor si rata costurilor pe domenii de activitate se vor calcula cu 2 zecimale nerotunjite.

Plecand de la situatia data:

- mil. lei -

Indicatori

Perioada

precedenta

Perioada

curenta

1. Cifra de afaceri exprimata in pret de vanzare

4.800

5.000

2. Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceri

3.900

4.200

3. Volumul efectiv al productiei vandute exprimat in:

- costuri prevazute

- preturi prevazute

X

X

4.100

4.500

4. Total fonduri alocate/avansate

500

1.000

Influentele modificarilor pretului de vanzare pe produs asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate si asupra ratei rentabilitatii resurselor avansate sunt de:

a) - 20% si 76%;

b) 2% si - 34%;

c) 4% si 33%;

d) 9% si 40%;

e) 11,9% si 50%.

Pe baza indicatorilor:

Indicatori

An baza

An curent

Productia exercitiului (mil.u.m.)

8.780

9.500

Fondul total de timp de munca (om-ore)

480.000

450.000

Valoarea medie adaugata ce revine

la 1 u.m. productie a exercitiului

0,42

0,55

Numarul mediu de salariati

25

30

Valoarea medie adaugata ce revine

la 1 u.m. productie a exercitiului recalculata in functie de structura efectiva a productiei

x

0,78

Influentele modificarii numarului mediu de ore lucrate de un salariat si a structurii productiei pe tipuri de produse (activitati) asupra valorii adaugate sunt de:

a) - 967,9 mil. u.m. si 3.420 mil. u.m.;

b) 533 mil. u.m. si 3.000 mil. u.m.;

c) 18,29 mil. u.m. si 4.455 mil .u.m.;

d) - 300 mil. u.m si 1.000 mil. u.m.

e) - 300 mil. u.m si 1.000 mil. u.m.

Nota: Productivitatea medie orara se va calcula cu 2 zecimale nerotunjite.

12. Pe baza indicatorilor:

- mii lei -

Indicatori

An baza

An curent

Numar mediu de salariati (pers.)

120

136

Cifra de afaceri exprimata in pret de vanzare

11.000.000

12.500.000

Fondul de salarii

14.700

15.800

Influenta modificarii salariului mediu anual asupra fondului de salarii in marime absoluta este de:

a) 860 mii lei;

b) 490 mii lei;

c) - 860,88 mii lei; 

d) 86 mii lei; 

e) - 760 mii lei.

Nota: Salariul mediu anual se va calcula cu 2 zecimale nerotunjite.

Pe baza indicatorilor:

Indicatori

An baza

An curent

Productia marfa comparabila exprimata in costul mediu din perioada precedenta (mii u.m.)

200.000

325.000

Productia marfa comparabila exprimata in costul mediu din perioada curenta (mii u.m.)

180.000

150.500

Volumul efectiv al productiei marfa comparabile exprimat in costul prevazut al perioadei curente (mii u.m.)

-

136.700

Influentele modificarilor volumului fizic asupra economiei sau depasirii absolute si a costurilor unitare asupra economiei sau depasirii relative la costul produselor comparabile sunt de:

a) 12.500 mii u.m. si 4,24%;

b) 40.000 mii u.m. si - 3,24%;

c) 45.530 mii u.m. si 14,5%;

d) - 12.500 mii u.m. si 4,25% ;

e) 42.400 mii u.m. si 2,4%. 

14. Avand urmatoarea situatie:

- mil. lei -

Indicatori

Perioada

precedenta

Perioada

curenta

1. Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceri din care:

- variabile

- fixe

560.000

392.000

168.000

612.000

419.220

192.780

2. Cifra de afaceri exprimata in pret de vanzare

800.000

900.000

3. Volumul efectiv al productiei vandute exprimat in:

- costuri prevazute

- variabile

- preturi prevazute

x

x

x

594.000

409.200

880.000

Influentele modificarii pretului de vanzare asupra nivelului cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri si asupra profitului aferent cifrei de afaceri sunt de:

a) - 4,81 lei si 34.350 mil. lei;

b) 3,31 lei si 45.000 mil.lei;

c) - 15 lei si 20.000 mil. lei;

d) 8,80 lei si 34.000 mil.lei;

e) 15 lei si 20.000 mil. lei.

Pe baza datelor:

- mil. lei -

Indicatori

An baza

An curent

1. Cifra de afaceri

2.300

2.405

2. Fondul de salarii

1.250

1.300

3. Numarul mediu de salariati (persoane)

47

50

4. Fondul de timp consumat (om-ore)

1.275.000

1.395.200

Influenta modificarii numarurului mediu de ore lucrate de un salariat asupra modificarii absolute a fondului de salarii este de:

a) 23,75 mil. lei;

b) - 24,49 mil .lei;

c) 37,86 mil. lei;

d) 24,49 mil. lei;

e) 38,04 mil. lei.

Nota: Salariul mediu orar se va calcula cu 5 zecimale nerotunjite.

16. Pe baza datelor:

Denumire

sortiment

Structura productiei

fabricate (%)

Coeficientul mediu

de calitate pe produs

Prevazut

Realizat

Prevazut

Realizat

A

50

35

1,5

1,4

B


30

35

1,7

2

C

20

30

1,95

1,9

TOTAL

100

100

x

x

Influentele modificarii structurii productiei vandute si a calitatii pe produs asupra coeficientului mediu generalizat de calitate au urmatoarele valori:

a) 0,055 si 0,055;

b) 0,035 si 0,055;

c) 0,045 si 0,055;

d) - 0,055 si - 0,055;

e) 0,055 si 0,025.

Nota: Coeficientul mediu generalizat de calitate se va calcula cu toate zecimale.

Se cunosc urmatoarele date:

Nr.

crt.

Denumire

produs

Valoarea productiei

(mil. lei)

Prevazut

Realizat

1.

A

4.200

7.000

2.

B

2.000

1.500

TOTAL

6.200

8.500

Coeficientul mediu de asortiment are urmatoarea valoare:

a) 0,154;

b) 0,854;

c) 0,554;

d) 0,231;

e) 0,710.

Nota: Structura productiei se va calcula cu 2 zecimale nerotunjite.

18. Indicele cifrei de afaceri = 102%;

Indicele numarului de personal( INs) = 106%;

Indicele productivitatii muncii (calculat pe baza productiei exercitiului) = 99%.

Aceasta semnifica:

a)     a crescut numarul de personal, s-au redus productivitatea muncii si gradul de valorificare a productiei exercitiului;

b)     au crescut numarul de personal, gradul de valorificare a productiei exercitiului si s-a redus productivitatea muncii;

c)     s-a redus productivitatea muncii si a crescut gradul de valorificare a productiei exercitiului;

d)     a crescut numarul de personal si s-a redus productivitatea muncii;

e)     au crescut productivitatea muncii si cifra de afaceri.

19. Pe baza situatiei:

- mii u.m. -

Indicatori

Perioada

precedenta

Perioada

curenta

1. Cifra de afaceri

100.000

120.000

2. Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceri

90.000

95.000

3. Volumul efectiv al productiei vandute exprimat in:

costuri prevazute

preturi prevazute

x

x

93.340

105.400

Influenta modificarii structurii asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de:

a) 1,81%;

b) 12,92%;

c) - 1,81%;

d) 13%;

e) 11,11%.

20. Pe baza indicatorilor:

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1.

Productia exercitiului (mil. u.m.)

8.780

9.500

2.

Fondul total de timp de munca (om-ore)

480.000

450.000

3.

Valoarea medie adaugata ce revine la

1 u.m. productie a exercitiului

0,42

0,55

Influenta modificarii fondului de timp consumat asupra valorii adaugate este de:

a) - 968 mil. u.m.;

b) - 230,45 mil. u.m;

c) 533 mil. u.m.;

d) - 533 mil. u.m.;

e) 230,45 mil. u.m.

Nota: Productivitatea medie orara se va calcula cu 5 zecimale nerotunjite.

Pe baza relatiei:

1.000 - 1.000

unde:

CF reprezinta suma cheltuielilor fixe

qv cantitatea vanduta

p pretul de vanzare pe produs

se determina :

a)       influenta productiei vandute asupra ratei rentabilitatii;

b)       influenta cifrei de afaceri asupra profitului;

c)       influenta preturilor de vanzare asupra nivelului cheltuielilor fixe la 1.000 lei cifra de afaceri;

d)       influenta volumului fizic asupra cheltuielilor fixe la 1.000 lei cifra de afaceri;

e)       influenta sumei cheltuielilor fixe asupra cheltuielilor aferente cifrei de afaceri.

22. Indicele numarului de salariati = 95%;

Indicele productivitatii muncii = 98%;

Indicele gradului de valorificare a productiei marfa fabricate = 96%;

Indicele gradului de inzestrare tehnica a muncii = 99%.

Aceasta semnifica:

a)       a crescut cifra de afaceri si eficienta utilizarii mijloacelor fixe, dar s-a redus stocul de produse finite;

b)       a scazut cifra de afaceri si a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse finite;

c)       a scazut productivitatea muncii, a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe si s-a redus stocul de produse finite;

d)       au scazut productivitatea muncii, eficienta utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse finite;

e)       au scazut cifra de afaceri si eficienta utilizarii mijloacelor fixe, dar a crescut stocul de produse finite.

23. Indicele numarului de salariati = 103%;

Indicele productiei obtinute si destinata livrarii = 101%;

Indicele cifrei de afaceri = 97%.

Aceasta semnifica:

a)       a crescut productivitatea muncii si stocul de produse finite;

b)       a crescut productivitatea muncii si a scazut stocul de produse finite;

c)       a scazut productivitatea muncii si a crescut stocul de produse finite;

d)       a scazut productivitatea muncii si stocul de produse finite;

e)       a scazut cifra de afaceri si stocul de produse finite.

24. Indicele numarului de salariati = 98%;

Indicele productiei obtinute si destinata livrarii = 97%;

Indicele cifrei de afaceri = 101%.

Aceasta semnifica:

a)       a crescut numarul de salariati si productivitatea muncii;

b)       a scazut productivitatea muncii si a crescut stocul de produse finite;

c)       a scazut productivitatea muncii si stocul de produse finite;

d)       a crescut productivitatea muncii si stocul de produse finite;

e)       a crescut productivitatea muncii si a scazut stocul de produse finite.

25. Indicele cifrei de afaceri = 103%;

Indicele numarului de salariati = 105%;

Indicele gradului de valorificare a productiei marfa fabricate = 96%;

Indicele gradului de inzestrare tehnica a muncii = 101%.

Aceasta semnifica:

a)       a crescut productivitatea muncii, s-a redus eficienta utilizarii mijloacelor fixe si a crescut stocul de produse finite;

b)       au crescut productivitatea muncii si eficienta utilizarii mijloacelor fixe;

c)       au scazut productivitatea muncii, eficienta utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse finite;

d)       a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse finite;

e)       a crescut productivitatea muncii, dar s-a redus eficienta utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse finite.

26. Indicele fondului de salarii = 96%;

Indicele veniturilor din exploatare = 88%;

Indicele productivitatii muncii = 98%.

Aceasta semnifica:

a)       a scazut productivitatea muncii si a crescut numarul de personal;

b)       s-a redus numarul de personal si a crescut fondul de salarii la 1.000 lei venituri din exploatare;

c)       a scazut fondul de salarii si salariul mediu;

d)       a crescut salariul mediu, dar s-a redus productivitatea muncii;

e)       a crescut productivitatea muncii si a scazut numarul de personal.

27. Indicele fondului de salarii = 106%;

Indicele veniturilor din exploatare = 108%;

Indicele salariului mediu = 104%.

Aceasta semnifica:

a)       a crescut numarul de personal si productivitatea muncii;

b)       s-a redus numarul de personal si fondul de salarii la 1.000 lei venituri din exploatare;

c)       a crescut fondul de salarii si productivitatea muncii, dar s-a redus fondul de salarii la 1.000 lei venituri din exploatare;

d)       a crescut salariul mediu, dar s-a redus productivitatea muncii;

e)       a crescut productivitatea muncii si fondul de salarii la 1.000 lei venituri din exploatare.

28. Indicele cheltuielilor aferente cifrei de afaceri = 98%;

Indicele profitului aferent cifrei de afaceri = 105%;

Indicele ratei rentabilitatii comerciale = 103%.

Aceasta semnifica:

a)       a crescut profitul aferent cifrei de afaceri si au scazut cheltuielile si rata rentabilitatii resurselor consumate;

b)       au crescut cheltuielile si rata rentabilitatii resurselor consumate;

c)       au crescut cifra de afaceri si cheltuielile la 1.000 lei cifra de afaceri;

d)       au scazut cheltuielile si a crescut rata rentabilitatii resurselor consumate;

e)       au scazut cheltuielile la 1.000 lei cifra de afaceri si a crescut cifra de afaceri.

29. Indicele cifrei de afaceri = 94%;

Indicele profitului aferent cifrei de afaceri = 98%;

Indicele ratei rentabilitatii resurselor consumate = 90%.

Aceasta semnifica:

a)       a crescut profitul aferent cifrei de afaceri si au scazut cheltuielile si rata rentabilitatii comerciale;

b)       au crescut cheltuielile si rata rentabilitatii comerciale;

c)       au crescut rata rentabilitatii comerciale si cheltuielile la 1.000 lei cifra de afaceri;

d)       au scazut cheltuielile si a crescut rata rentabilitatii comerciale;

e)       au scazut cheltuielile la 1.000 lei cifra de afaceri si a crescut cifra de afaceri.

Intreprinderea 'A' prezinta un indice de corelatie intre dinamica salariului mediu anual si dinamica productivitatii muncii (< 1) subunitar.

Aceasta semnifica:

a)       o reducere a costurilor pe seama cheltuielilor cu salariile;

b)       remunerarea nejustificat de mare a personalului;

c)       o activitate ineficienta a personalului operativ;

d)       o utilizare mai buna a timpului de munca exprimat in ore;

e)       o crestere a costurilor pe seama cheltuielilor cu salariile.

Imbunatatirea calitatii productiei vandute actioneaza asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate:

a)       direct prin intermediul preturilor de vanzare;

b)       direct prin intermediul productiei fizice vandute;

c)       direct prin intermediul costurilor;

d)       indirect prin intermediul soldului activelor circulante;

e)       direct prin intermediul indicelui volumului fizic al productiei vandute.

Influenta soldului mediu al creditelor acordate asupra nivelului cheltuielilor cu dobanda la 1.000 lei cifra de afaceri, se determina dupa relatia:

a)       Δ= 1.000;

b)       Δ= 1.000;

c)       Δ= 1.000;

d)       Δ= 1.000;

e)       Δ= 1.000.

in care: - soldul mediu al creditelor acordate;

- rata medie a dobanzilor platite;

CA - cifra de afaceri.

Modificarea structurii creditelor acordate, influenteaza asupra reducerii nivelului cheltuielilor cu dobanda prin:

a)       intermediul cifrei de afaceri;

b)       intermediul incetinirii vitezei de rotatie;

c)       intermediul ratei medii a dobanzilor recalculate (ceea ce presupune o crestere a ponderii creditelor cu o rata a dobanzilor mai mare decat media);

d)       in mod indirect, prin intermediul creditelor rambursate intern;

e)       intermediul accelerarii vitezei de rotatie.

Cifra de afaceri marginala reprezinta:

a)       incasarea medie pe unitate de produs vanduta;

b)       variatia veniturilor unei firme generata de variatia cu o unitate a cantitatii vandute;

c)       acel nivel al cifrei de afaceri care asigura acoperirea in totalitate a cheltuielilor fara sa se obtina profit;

d)       totalitatea veniturilor din productia vanduta;

e)       nivelul maxim al cifrei de afaceri realizate de o firma.

Coeficientul de nomenclatura (Kn), calculat pentru o firma industriala care realizeaza cinci produse, poate avea urmatoarele valori si semnificatii:

a)       Kn=1 si semnifica realizarea si chiar depasirea volumului productiei la toate sortimentele;

b)       Kn=1 si semnifica nerealizarea volumului productiei la cel putin un sortiment;

c)       Kn=1,4 si semnifica depasirea volumului productiei la toate sortimentele;

d)       Kn=0,2 si semnifica nerealizarea volumului productiei la toate sortimentele;

e)       Kn=0,9 si semnifica nerealizarea volumului productiei la cel putin un sortiment.

Cheltuielile la 1.000 lei cifra de afaceri sunt influentate de urmatorii factori directi, in urmatoarea ordine de analiza:

a)       cantitate, pret, cost;

b)       cantitate, structura, cost;

c)       structura, cost, pret;

d)       cost, structura, pret;

e)       structura, pret, cost.

Rata rentabilitatii resurselor consumate este influentata de urmatorii factori directi, in urmatoarea ordine de analiza:

a)       structura, cost, pret;

b)       cantitate, pret, cost;

c)       structura, pret, cost;

d)       pret, structura, cost;

e)       cantitate, structura, cost.

Rata rentabilitatii vanzarilor (comerciala) este influentata de urmatorii factori directi, in urmatoarea ordine de analiza:

a)       pret, structura, cost;

b)       structura, cost, pret;

c)       pret, structura, cost;

d)       cantitate, structura, cost;

e)       structura, pret, cost.

Economia sau depasirea absoluta a costurilor intregii productii marfa comparabile este influentata de urmatorii factori directi, in urmatoarea ordine de analiza:

a)       cantitate, structura, cost;

b)       cantitate, structura, cost, pret;

c)       structura, pret, cost;

d)       structura, cost;

e)       structura, cost, pret.

Economia sau depasirea relativa a costurilor intregii productii marfa comparabile este influentata de urmatorii factori directi, in urmatoarea ordine de analiza:

a)       structura, cost;

b)       cantitate, structura, cost, pret;

c)       structura, cost, pret;

d)       pret, structura, cost;

e)       structura, pret, cost.

Modificarea absoluta a fondului de salarii este influentata de urmatorii factori, in urmatoarea ordine de analiza:

a)       productivitatea muncii si salariul mediu anual;

b)       numarul de personal, productivitatea muncii si salariul mediu anual;

c)       salariul mediu si productivitatea muncii;

d)       numarul mediu de personal si salariul mediu anual;

e)       volumul productiei si timpul lucrat de un salariat.

Pe baza relatiei:

1000 - 1.000

se determina influenta:

a)       structurii asupra cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri;

b)       pretului asupra cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri;

c)       costului asupra cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri;

d)       structurii asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate;

e)       cantitatii asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate.

Scaderea productivitatii muncii (calculata pe baza cifrei de afaceri) are ca efect:

1. cresterea cheltuielilor cu salariile la 1.000 lei cifra de afaceri;

2. reducerea cifrei de afaceri;

3. reducerea cheltuielilor cu salariile la 1.000 lei cifra de afaceri;

4. cresterea cifrei de afaceri;

5. reducerea cheltuielilor intreprinderii.

Varianta corecta este:

a)       1+2;

b)       3+4;

c)       4+5;

d)       1+5;

e)       2+3.

Se cunosc urmatoarele date:

Indicatori

An baza

An curent

Productia exercitiului (mil. lei)

10.000

14.000

Consumuri provenind de la teti (mil. lei)

6.000

8.000

Numarul mediu de personal (pers.)

100

110

Timpul total efcetiv lucrat (om-ore)

160.000

181.500

Influenta modificarii timpului lucrat de un salariat asupra valorii adaugate este:

a) 175,5 mil. lei;

b) - 175,5 mil. lei;

c) 537,5 mil. lei;

d) 137,5 mil. lei;

e) 272,3 mil. lei.

Nota: Productivitatea medie orara se va calcula cu 4 zecimale nerotunjite.

Se cunosc urmatoarele date:

- mil. lei -

Indicatori

P0

P1

Productia comparabila exprimata in costurile din anul de baza

1.200

1.320

Productia comparabila exprimata in costurile din anul curent

1.150

1.230

Volumul efectiv al productiei comparabile la cost prevazut

-

1.250

Influenta modificarii structurii asupra economiei sau depasirii absolute si asupra economiei sau depasirii relative la costul produselor comparabile este de:

a) - 40 mil. lei si - 2,33%;

b) - 15 mil. lei si - 1,14%;

c) 15 mil. lei si 0,8%;

d) - 15 mil. lei si - 2,95%;

e) 40 mil. lei si 1,87%.

46. Indicele salariului mediu anual =130%;

Indicele productivitatii medii = 135%;

Ponderea efectiva a cheltuielilor cu salariile in costul productiei este de 53%.

Ca urmare a acestei situatii, costul pe produs a crescut sau s-a redus cu:

a) - 1,96%;

b) 5%;

c) - 5%;

d) 0,96%;

e) 0,4%.

47. Pe baza indicatorilor:

Nr.

crt.

Indicatori

P0

P1

1.

Cifra de afaceri (mil. lei)

70.000

74.000

2.

Cheltuieli aferente cifrei de afaceri (mil. lei)

52.000

54.000

3.

Indicele preturilor de vanzare

-

104%

4.

Indicele costurilor

-

97%

Influenta modificarii costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de:

a) 31,76%;

b) - 3,95%;

c) 27,81%;

d) 3,95%;

e) - 31,76%.

48. Pe baza indicatorilor:

- mil. u.m.-

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1.

Cifra de afaceri

75.000

70.000

2.

Cheltuieli aferente cifrei

de afaceri

40.000

34.000

3.

Indicele preturilor

de vanzare

-

125%

4.

Indicele costurilor

-

115%

Influenta modificarii pretului de vanzare asupra sumei profitului aferent cifrei de afaceri este de:

a) 14.000 mil. u.m.;

b) 56.000 mil. u.m.;

c) - 14.000 mil. u.m.;

d) 5.000 mil. u.m.;

e) 6.000 mil. u.m. 

49. Pe baza indicatorilor:

- lei-

Indicatori

P

P1

1. Salariul mediu anual

52.000

59.900

2. Productivitatea medie anuala

180.000

250.000

Influenta modificarii salariului mediu anual asupra cheltuielilor cu salariile la 1.000 lei productie este de:

a) + 49,28 lei ;

b) + 239,6 lei ;

c) 31,6 lei ;

d) - 208 lei ;

e) + 447,6 lei .

50. Pe baza indicatorilor:

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1.

Numar mediu de salariati (pers.)

250

200

2.

Productia exercitiului (mil. u.m.)

35.000

46.000

3.

Cifra de afaceri (mil. u.m.)

38.000

42.000

Influenta modificarii numarului de salariati asupra cifrei de afaceri este de:

a) - 50 mil. u.m.;

b) 7.000 mil. u.m.;

c) - 9.000 mil. u.m.;

d) 140 mil. u.m.;

e) - 7.560 mil. u.m.

51. Indicele fondului de salarii = 109%

Indicele salariului mediu = 104%

Indicele cheltuielilor cu salariile la 1.000 lei cifra de afaceri = 96%

Aceasta semnifica:

a)       a crescut numarul de personal si a crescut productivitatea muncii intr-un ritm superior salariului mediu;

b)       s-a redus numarul de personal si a crescut productivitatea muncii intr-un ritm superior salariului mediu;

c)       s-au redus numarul de personal si productivitatea muncii;

d)       a crescut numarul de personal si salariul mediu intr-un ritm superior productivitatii muncii;

e)       a scazut fondul de salarii si numarul de personal.

52. Pe baza indicatorilor:

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1.

Productia exercitiului (mil.u.m.)

8.780

9.500

2.

Fondul total de timp de munca (om-ore)

480.000

450.000

3.

Valoarea medie adaugata ce revine la

1 u.m. productie a exercitiului

0,42

0,55

Influenta modificarii productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este de:

a) 21,11 mil. u.m.;

b) 532,98 mil. u.m.;

c) - 200 mil. u.m.;

d) 720 mil. u.m.;

e) 18,29 mil. u.m.

Nota: Productivitatea medie orara se va calcula cu 5 zecimale nerotunjite.

53. Se cunosc urmatoarele:

- mil. lei -

Indicatori

An baza

An curent

Cifra de afaceri

4.000

7.000

Cheltuieli aferente cifrei de afaceri

3.000

4.200

Productia vanduta in perioada curenta exprimata in:

- pretul perioadei de baza

- costul perioadei de baza

-

-

5.000

3.500

Influentele modificarilor structurii productiei asupra cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri si asupra profitului aferent cifrei de afaceri sunt de:

a) - 50 lei si 150 mil. lei;

b) - 50 lei si 250 mil. lei;

c) - 50 lei si - 250 mil. lei;

d) - 100 lei si 250 mil lei;

e) 50 lei si 250 mil. lei.

54. Se cunosc urmatoarele:

- mil. lei-

Indicatori

An baza

An curent

Cifra de afaceri

6.200

10.800

Cheltuieli aferente cifrei de afaceri

4.600

7.500

Productia vanduta in perioada curenta exprimata in:

- pretul perioadei de baza

- costul perioadei de baza

-

-

8.500

6.200

Influentele modificarilor structurilor productiei asupra profitului aferent cifrei de afaceri si a costului de productie asupra cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri sunt de:

a) 106,45 mil. lei si 55,45 lei ;

b) 106,56 mil. lei si 120,37 lei ;

c) 180,36 mil. lei si 120 lei ;

d) 180,36 mil. lei si - 66 lei ;

e) - 88 mil. lei si 55,44 lei .

O firma industriala realizeaza in perioada de baza doua produse (X si Y), iar in perioada curenta patru produse (X, Y, Z, W), pentru care se cunosc urmatoarele date:

Produse

Productia fizica

Costul pe unitate de produs (mii lei)

Prevazut

Efectiv

Per. de baza

Prev.

Efectiv

X

500

700

1.000

950

900

Y

300

160

500

450

550

Z

800

900

-

100

120

W

700

660

-

110

140

TOTAL

*

*

*

*

*

Influentele modificarilor volumului fizic al productiei asupra economiei sau depasirii absolute si a structurii productiei asupra economiei sau depasirii relative la costul produselor comparabile sunt de:

a) 8.000 mii lei si - 0,64%;

b) - 8.000 mii lei si 0,64%;

c) - 3.000 mii lei si 0,64%;

d) 8.000 mii lei si 0,15;

e) - 8.000 mii lei si - 0,64%.

56. Pe baza indicatorilor:

- mil. u.m.-

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1.

Cifra de afaceri

150.000

160.000

2.

Cheltuieli aferente cifrei de afaceri

130.000

142.000

3.

Indicele preturilor de vanzare

-

108%

4.

Indicele costurilor

-

103%

Influenta modificarii cantitatii vandute asupra sumei profitului aferent cifrei de afaceri este de:

a) 148.148 mil. u.m.;

b) 142.000 mil. u.m.;

c) - 100.000 mil. u.m.;

d) 20.000 mil. u.m.;

e) - 248 mil. u.m. 

57. Pe baza indicatorilor :

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1

1.

Productia marfa comparabila exprimata in costul mediu din perioada precedenta (mii u.m.)

300.000

315.000

2.

Productia marfa comparabila exprimata in costul mediu din perioada curenta (mii u.m.)

240.000

220.500

3.

Indicele costurilor fata de perioada precedenta

-

125%

Influenta modificarii structurii productiei marfa comparabile asupra reducerii medii procentuale este de:

a) 5%;

b) - 30%;

c) 14,5%;

d) - 24%;

e) 24%. 

58. Pe baza indicatorilor:

Nr.

crt.

Indicatori

P0

P1

1.

Cifra de afaceri la pret de vanzare (mii u.m.)

1.250.000

1.400.000

2.

Cheltuieli aferente cifrei de afaceri (mii u.m.)

600.000

630.000

3.

Indicele preturilor de vanzare

-

125%

4.

Indicele costurilor

-

122%

5.

Capital propriu

5.640.500

6.390.000

6.

Impozit pe profit

89.000

150.500

Influenta modificarii profitului net asupra ratei financiare este de:

a) - 0,92%;

b) 8,77%;

c) - 9,94%;

d) - 1,17%;

e) 0,92%.

59. Pe baza datelor de mai jos:

- mil. lei -

Indicatori

Perioada

precedenta

Perioada

curenta

1. Numarul mediu de salariati

170

200

2. Productia marfa fabricata

1.598

1.700

3. Valoarea medie a activelor fixe, din care:

- productive

140

98

144

108

4. Cifra de afaceri

1.582,02

1.649

Influenta modificarii gradului de inzestrare tehnica al salariatilor si a gradului de valorificare a productiei fabricate asupra cifrei de afaceri (cu 2 zecimale nerotunjit) este de:

a) 225,91 mil. lei si - 34 mil. lei;

b) 116,22 mil. lei si - 34 mil. lei;

c) - 225,91 mil. lei si - 60,50 mil. lei;

d) 116,22 mil. lei si 279,18 mil. lei;

e) - 178,20 mil. lei si 279,18 mil. lei.

60. Pe baza datelor de mai jos:

- mil. lei -

Indicatori

Perioada

precedenta

Perioada

curenta

1. Numarul mediu de salariati (pers.)

800

815

2. Productia marfa fabricata

7.560

8.279

3. Valoarea medie a activelor fixe, din care:

- productive

720

504

741

534

4. Cifra de afaceri

7.875

7.912,5

Influenta modificarii productivitatii muncii anuale si a ponderii activelor fixe productive asupra cifrei de afaceri este de:

a) 601,5 mil. lei si - 233 mil. lei;

b) 37,5 mil. lei si - 712 mil. lei;

c) 37,5 mil. lei si 148 mil. lei;

d) - 601,5 mil. lei si 233 mil. lei;

e) 593,32 mil. lei si 254,28 mil. lei.

61. Pe baza datelor:

- mil. lei -

Indicatori

Perioada

precedenta

Perioada

curenta

1. Cifra de afaceri exprimata in pret de vanzare

1.280

1.340

2. Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceri

1.110

1.155

3. Volumul efectiv al productiei vandute exprimat in:

costuri prevazute

preturi prevazute

x

x

1.345

1.160

4. Total fonduri alocate/avansate

500

1.000

Influenta modificarii costurilor asupra profitului aferent cifrei de afaceri si asupra ratei rentabilitatii resurselor avansate/alocate este de:

a) + 190 mil. lei si 19%;

b) - 5 mil. lei si 22% mil. lei;

c) 6,5 mil. lei si 8% mil. lei;

d) 8,5 mil. lei si 4% mil. lei;

e) - 8,5 mil. lei si 25% mil. lei.

62. Pe baza indicatorilor:

- mil. lei -

Indicatori

An baza

An curent

Productia exercitiului

26.208.000

30.029.000

Fondul total de timp de munca (om-ore)

1.048.320

1.000.960

Valoarea medie adaugata ce revine

la 1 leu productie a exercitiului

0,58

0,6

Numarul mediu de salariati (persoane)

560

544

Valoarea medie adaugata ce revine

la 1 leu productie a exercitiului recalculata in functie de structura efectiva a productiei

x

0,59

Influenta modificarii numarului mediu de personal si a valorii medii adaugate ce revine la un leu productie a exercitiului asupra valorii adaugate este de:

a) 968.000 mil. lei si 452.300 mil. lei;

b) - 434.304 mil. lei si 300.290 mil. lei;

c) 182.905 mil. lei si 455.980 mil lei;

d) - 434.304 mil. lei si 600.580 mil. lei;

e) 300.000 mil. lei si 910.000 mil. lei.

63. Pe baza datelor:

- mil. lei -

Indicatori

An baza

An curent

1. Cifra de afaceri

2.300

2.405

2. Fondul de salarii

1.250

1.300

3. Numarul mediu de salariati (persoane)

47

50

4. Fondul de timp consumat (om-ore)

1.275.000

1.395.200

Influenta modificarii numarului mediu de ore lucrate de un salariat asupra modificarii absolute a fondului de salarii este de:

a) 23,75 mil. lei;

b) - 24,49 mil. lei;

c) 27,86 mil. lei;

d) 38,04 mil. lei;

e) 24,49 mil. lei.

Nota: Salariul mediu orar se va calcula cu 5 zecimale nerotunjite.

64. Se cunosc urmatoarele:

- mii lei -

Indicatori

An baza

An curent

1. Cifra de afaceri

5.000

8.000

2. Cheltuieli aferente cifrei de afaceri

4.000

5.200

Productia vanduta in perioada curenta

exprimata in:

- pretul perioadei de baza

- costul perioadei de baza

x

x

6.000

3.500

Influenta modificarii structurii productiei asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de:

a) 38,46%;

b) - 24%;

c) 46,42%;

d) 9,62%;

e) - 9,62%.

65. Avand urmatoarea situatie:

- mil. lei -

Indicatori

Perioada

precedenta

Perioada

curenta

1. Cifra de afaceri exprimata in pret de vanzare

4.007

4.375

2. Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceri

3.289

3.546

3. Volumul efectiv al productiei vandute exprimat in:

- costuri prevazute

- preturi prevazute

x

x

3.672

4.500

Influenta modificarii structurii productiei asupra nivelului cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri si a modificarii costului marfurilor si serviciilor asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate sunt de:

a) 28,80 lei si 34%;

b) 23,31 lei si 0,5%;

c) - 28,80 lei si 1,8%;

d) - 4,81 lei si 4,36%;

e) - 23,31 lei si 11%.

66. Pe baza situatiei:

-mil. lei-

Indicatori

An baza

An curent

Cifra de afaceri exprimata

in pret de vanzare exclusiv T.V.A.

911.067

1.082.357

2. Cheltuieli aferente cifrei de afaceri

796.487

862.239

3. Indicele preturilor de vanzare

x

121%

4. Indicele costurilor

x

118%

Influenta modificarii volumului fizic al productiei si a structurii productiei asupra profitului aferent cifrei de afaceri este de:

a) - 2.085,35 mil. lei si 51.304,26 mil. lei;

b) 11.676 mil. lei si 51.300 mil. lei;

c) 2.000 mil. lei si 67.000 mil. lei;

d) 4.899 mil. lei si - 33 mil. lei;

e) 89 mil .lei si 22 mil. lei.

Nota: Indicele volumului fizic se rotunjeste la a doua zecimala.

67. Pe baza indicatorilor:

Indicatori

An baza

An curent

Cifra de afaceri la pret de vanzare (mil. u.m.)

399.840

447.305

Cheltuieli aferente cifrei de afaceri (mil. u.m.)

283.532

315.873

Indicele preturilor de vanzare

-

113%

Indicele costurilor

-

109%

Influenta modificarii pretului mediu de vanzare pe unitatea de produs-vandut asupra profitului aferent cifrei de afaceri si asupra cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri este de:

a) 58.479,36 mil. u.m. si - 98,44 u.m. ;

b) - 20.854,97 mil. u.m. si 74,56 u.m. ;

c) 62.978,90 mil. u.m. si 78,24 u.m. ;

d) 51.459,87 mil. u.m. si - 84,22 u.m. ;

e) - 77.572,57 mil. u.m. si 68,22 u.m. .

68. Se ia urmatoarea situatie:

Nr.

crt.

Denumire

produs

Valoarea productiei

(mil. lei)

Prevazut

Realizat

1.

A

380

400

2.

B

270

250

3.

C

330

280

4.

D

330

450

TOTAL

1.310

1.380

Coeficientul mediu de sortiment are urmatoarea valoare:

a) 0,44;

b) 0,62;

c) 0,88;

d) 0,56;

e) 0,94.

69. Pe baza indicatorilor:

- mii u.m.-

Indicatori

An baza

An curent

1. Salariul mediu anual

45.000

56.000

2. Productivitatea medie anuala

200.000

260.000

Influenta modificarii salariului mediu anual asupra cheltuielilor cu salariile la 1.000 u.m. productie este de:

a) 42,31 u.m. ;

b) - 225 u.m. ;

c) 51,93 u.m. ;

d) - 56 u.m. ;

e) 51,92 u.m. .

70. Pe baza situatiei:

- mil. lei -

Indicatori

An baza

An curent

1. Cifra de afaceri exprimata in pret

de vanzare

835.000

975.508

2. Cheltuieli aferente cifrei de afaceri

745.000

850.000

3. Valoarea medie a fondurilor avansate

2.300.000

2.700.000

4. Indicele preturilor de vanzare

x

1,125

5. Indicele costurilor

x

0,959

6. Profitul brut aferent cifrei de afaceri

150.000

190.000

Influenta modificarii structurii productiei asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate si asupra ratei rentabilitatii resurselor avansate este de:

a) 8,5 % si 9,34%;

b) 6,76% si 5,13%;

c) 14,25% si 6,48%;

d) - 14,24% si - 6,47%;

e) - 8,5% si - 9,34%.

Nota: Indicele volumului fizic se rotunjeste la a doua zecimala.

71. Avand urmatoarea situatie:

- mil. lei -

Indicatori

Perioada

precedenta

Perioada

curenta

1. Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceri din care:

- variabile

- fixe

560.000

392.000

168.000

612.000

419.220

192.780

2. Cifra de afaceri exprimata in pret de vanzare

800.000

900.000

3. Volumul efectiv al productiei vandute exprimat in:

- costuri prevazute

- variabile

- preturi prevazute

x

x

x

594.000

409.200

880.000

Influenta modificarii preturilor de vanzare asupra nivelului cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri si asupra profitului aferent cifrei de afaceri este de:

a) - 4,81 lei si 34.350 mil. lei;

b) 3,31 lei si 45.000 mil. lei;

c) - 15 lei si 20.000 mil. lei;

d) 8,80 lei si 34.000 mil.lei;

e) 15 lei si 20.000 mil. lei.

72. Se cunosc urmatoarele:

Natura

activitatii

Suma cheltuielilor

(mil. lei)

Suma veniturilor

(mil. lei)

Prevazut

Efectiv

Prevazut

Efectiv

Exploatare

3.500

3.650

3.970

4.135

Financiara

300

290

315

300

Extraordinara

180

160

225

185

Total intreprindere

3.980

4.100

4.510

4.620

Influenta modificarii structurii veniturilor totale asupra cheltuielilor la 1.000 lei venituri totale este de:

a) 0,47 lei ;

b) 4,15 lei ;

c) - 0,82 lei %;

d) 8 lei ;

e) 23 lei .

Nota: Se lucreaza cu toate zecimalele.

73. Pe baza indicatorilor:

- mii u.m. -

Indicatori

An baza

An curent

1. Salariul mediu anual

45.000

56.000

2. Productivitatea medie anuala

200.000

260.000

Influenta modificarii productivitatii muncii asupra cheltuielilor cu salariile la 1.000 u.m. productie este de:

a) 173,07 u.m. ;

b) - 225 u.m. ;

c) 51,93 u.m. ;

d) - 56 u.m. ;

e) - 51,93 u.m. .

74. Pe baza datelor:

- mil. lei -

Indicatori

An baza

An curent

1. Productia marfa comparabila evaluata in costurile perioadei

curente

220.000

215.000

2. Productia marfa comparabila evaluata in costurile perioadei

precedente

300.000

320.000

Volumul efectiv al productiei marfa comparabile exprimat in

costuri prevazute

x

227.600

Influenta modificarii volumului fizic asupra economiei sau depasirii absolute si a costurilor unitare asupra economiei sau depasirii relative la costul produselor comparabile este de:

a) - 5.336 mil lei si - 5.000%;

b) - 5.336 mil. lei si - 3,94%;

c) - 9.663 mil. lei si 9,34%;

d) 106,67 % si - 3,94%;

e) 106,67 mil. lei si - 3,5%.

Nota: Indicele volumului fizic se rotunjeste la a doua zecimala.

Se cunosc urmatoarele date :

Nr.

crt.

Denumire

produs

Valoarea productiei

(mil. lei)

Prevazut

Realizat

1.

A

4.200

7.000

2.

B

2.000

1.500

TOTAL

6.200

8.500

Coeficientul mediu de sortiment are urmatoarea valoare:

a) 0,154;

b) 0,919;

c) 0,554;

d) 0,231;

e) 0,710.

RASPUNSURI GRILA ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

Numar grila

Raspuns

Numar grila

Raspuns

1.

E

41.

D

2.

C

42.

B

3.

D

43.

A

4.

D

44.

D

5.

A

45.

B

6.

D

46.

A

7.

D

47.

D

8.

C

48.

A

9.

B

49.

C

10.

E

50.

E

11.

A

51.

A

12.

C

52.

B

13.

D

53.

B

14.

C

54.

B

15.

E

55.

B

16.

A

56.

E

17.

B

57.

D

18.

A,D

58.

E

19.

A

59.

A

20.

B

60.

E

21.

C

61.

A

22.

E

62.

B

23.

C

63.

D

24.

C

64.

C

25.

B,D

65.

D

26.

B,D

66.

A

27.

A,C

67.

D

28.

D,E

68.

E

29.

B,C

69.

A

30.

A

70.

D

31.

A

71.

C

32.

B

72.

A

33.

C

73.

E

34.

B

74.

B

35.

A

75.

B

36.

E

 

37.

A

 

38.

B

 

39.

A

 

40.

A

 

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.