Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » agricultura
Studiu pedologic special pentru evaluarea calitativa a terenului propus pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol

Studiu pedologic special pentru evaluarea calitativa a terenului propus pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol
OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE

HUNEDOARA DEVA
STUDIU PEDOLOGIC SPECIALPENTRU


EVALUAREA CALITATIVA A TERENULUI

PROPUS PENTRU SCOATEREA DEFINITIVA DIN CIRCUITUL AGRICOLObiectiv :          AMPLASARE statie DE betoane
Adresa : EXTRAVILANUL SATULUI BALATA

COMUNA SOIMUS


Judetul : HUNEDOARAI. DATE GENERALE


Studiul executat urmareste incadrarea in clase de calitate a suprafetei, de 500 m2, propusa pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol. Lucrarea asigura baza de date pedologice necesare la calculul taxei de protectie pentru „ Fondul de ameliorare a fondului funciar agricol „.

Terenul propus pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol este necesar pentru „ Amplasare Statie de betoane', in extravilanul satului Balata, comuna Soimus.

Din punct de vedere fizico - geografic obiectivul studiat urmeaza sa fie amplasat in Culoarul Muresului.

Din punct de vedere administrativ terenul, propus pentru scoaterea din circuitul agricol apartine la teritoriul cadastral al comunei Soimus, satul Balata.

Beneficiarul a obtinut terenul conform contractului de comodat nr. 6 din 15.XI.2006 a dreptului de folosinta asupra terenului extravilan in sprafata totala de 500 m2 situat in extravilanul satului Balata, comuna Soimus, notat in cartea funciara cu numarul 487 N, avand numarul topo 3695/5 – 3695/8 – arabil – extravilan.

Baza topografica folosita la intocmirea studiului „ Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate scara 1: 1000, a fost asigurata de catre beneficiar.

Lucrarea a fost executata, in luna septembrie 2007, de catre un colectiv de pedologi format din : ing. expert pedolog Voica Florin, ing. Caragut Gratian si ing. Pop Armand, pe baza comenzii nr.320 din 22.11.2007.II .CONDITIILE NATURALE


1. Relieful. Amplasamentul obiectivului de investitii se face in Culoarul Muresului, respectiv a luncii joase formata la confluenta dintre Mures si Valea Certejului.

Sectorul studiat apartine unui con de dejectie al vaii Certejului, care paraziteaza Lunca Muresului .

Prezenta solurilor fosile ingropate, demonstreaza ca zona studiata apar6ine unui con de dejectie.

Morfologia luncii, in sectorul studiat a fost intens afectata de activitatea antropica, prin construirea statiei de betoane. Suprafata initiala a luncii a fost nivelata si s-a depus piteis.


2. Geologia – litologia. Din punct de vedere geologic zona studiata este alcatuita din formatiuni de varsta holocene, reprezentate prin depozite aluviale

( nisip si pietris).


3. Clima. Caracterizarea climatica a zonei s-a facut pe baza datelor extrase din „ Atlasul climatic al Romaniei”.

Temperatura medie anuala a aerului are valori cuprinse intre 9,8 – 100, iar media anuala a precipitatiilor este cuprinsa intre 580 – 600 mm.

Directia dominanta a vantului este VSV, fiind usor afectata de confluenta dintre Culoarul Muresului si cel al Certejului.


4. Hidrografia – hidrologia. Din punct de vedere hidrografic perimetrul studiat apartine la bazinul Certej.

Nivelul freatic este cel specific conurilor de dejectie, unde acesta se afla la adancimi variabile functie de pozitia in cadrul conului de dejectie si de microrelieful existent.

In sectorul studiat apa freatica, fiind situata la 0.8 -1.3 m, afecteaza profilul de sol.


5. Vegetatia. Din punct de vedere al vegetatiei parcela studiata se incadreaza in zona padurilor de foioase, subzona gorunului. Modul de folosinta actuala a terenului este arabil.


6. Invelisul de sol. Pentru delimitarea tipului de sol s-au executat un profil de sol si s-au recoltat 4 probe pentru analizele de laborator.

Delimitarea si caracterizarea tipului de sol s-a executat conformcriteriilor din “ Sistemul roman de taxonomie a solurilor” – I.C.P.A. Bucuresti – -editia 2003.

Din punct de vedere genetic solurile delimitate apartin la clasele protisoluri si cambisoluri :


A. Clasa protisoluri (US.1)- Solurile acestei clase se caracterizeaza prin prezenta orizontului Ao, urmat de material parental.

Unitatea de sol cuprinsa in aceasta clasa apartine la tipul aluviosol, subtipul calcaric, gleic si se caracterizeaza prin :

grosimea orizontului Ao mai mica de 50 cm

prezenta unui singur orizont genetic (Ao)

Incadrarea la subtipul calcaric gleic , a fost determinata de prezenta carbonatilor din primii 50 cm si a proprietatilor gleice intre 50 si 100 cm.

Solul este afectat puternic de procesele de hidromorfism, determinate de nivelul freatic si de prezenta orizontului fosil greu permeabil.

Sistemul de orizonturi este de tipul : Apg– AoGo– A/CGo – CGo – bAGor.

Solul se caracterizeaza prin : reactie slab alcalina, continut mic in humus si mijlociu CaCO3.


Caracterizarea morfologica si fizico-chimica a solurilor, delimitate in perimetrul ocupat de constructie se prezinta in fisele unitatilor de sol anexate.UNITATEA DE SOL NR. 1


Denumirea US: ALUVIOSOL CALCARIC GLEIC, PE SOL FOSIL, GLEIZAT PUTERNIC , INGROPAT LA ADANCIME MODERATA, PUTERNIC GLEIZAT, PUTERNIC PROFUND, PROXICALCARIC, lm/lng (lam SOLUL FOSIL)


Suprafata mp, reprezinta .._ % din suprafata cartata

Unitatea de sol se situeaza pe :lunca

Cu roca mama constituita din :depozite fluviatile

Si apa freatica la 0.8 - 1m

Profilul reprezentativ nr: 1 se situeaza

Si prezinta urmatoarele caractere morfologice:


Apg 0 – 22 cm               - Brun slab patat ruginiu , poliedric angular mic, moderat structurat, jilav, radacini dese, poros, moderat compact, lut mediu.

AoGo 22 – 40 cm - Brun ruginiu, poliedric angular mic, slab structurat, jilav, radacini frecvente, poros, moderat compact, lut mediu.

A/CGo 40 – 50   cm - Brun galbui cu pete ruginii, poliedric angular foarte mic, foarte slab stabil, poros, moderat compact, pete frecvente de gleizare, lut nisipos grosier.

CGo50 – 75 cm             - Galbui cenusiu cu pete ruginii astructurat, umed, poros, friabil, pete de gleizare, textura, lut nisipos grosier.

bAGo 75 – 120 cm   - Brun galbui cu pete ruginii vinetii, poliedric angular mare, poros, compact, textura : lut argilos prafos.
Orizont
Apg

AoGo


CGo


bAGor


Adancimea cm

0-22


22-40


50-100


100-120


pH in H2O

7.33

7.76

8.13

7.71


Humus (5)

2.12

1.80
Nr.total (%)
CaCO3(%)

4.40

4.80

4.60

4.00


P(ppm)extr.in:


K(ppm)extr.in:


Sol SB


me/100g SH


Ah


Al mobil


T


V(%)


Schelet(%)


Fract.   Ng.2-0,2mm

granul%


Nf.0,2-0,002mm


P0,02- 0,002 mm


A 0,002 mm


Textura
Orizontul Apg – are reactie slab alcalina , continut mic de humus si mijlociu CaCO3.

Orizontul AoGo– are reactie slab alcalina , continut mic de humus si mijlociu CaCO3.

Orizontul CGo – are reactie slab alcalina , continut mijlociu de CaCO3.

Orizontul bAGor – are reactie slab alcalina , continut mijlociu de CaCO3.


III. EVALUAREA CALITATIVA (BONITAREA) TERENULUIBonitarea terenului s-a executat conform instructiunilor din “Metodologia elaborarii studiilor pedologice-partea II-a – Elaborarea studiilor pedologice in diferite scopuri” – I.C.P.A. Bucuresti –editia 1986. Deasemenea in cadrul acestei actunii s-a avut in vedere si ord. MAAP nr. 223/2002, care prevede ca bonitarea sa se execute pentru un numar de 8 culturi (grau, orz, porumb, floarea soarelui, cartofi, sfecla, soia, mazare – fasole).

Pentru bonitarea terenului s-au folosit urmatorii indicatori ecopedologici:


Nr

crt

Cod

Denumirea indicatorului

1

3 C

Temperatura medie anuala corectata

2

4 C

Precipitatii medii anuale corectate3

14

Starea de gleizare a solului

4

15

Starea de pseudogelizare a solului

5

16-17

Salinizare - alcalizare

6

23

Textura solului in primii 20 cm

7

29

Gradul de poluare

8

33

Panta terenului

9

38

Alunecari de teren

10

39

Adancimea apei freatice

11

40

Inundabilitate prin revarsari

12

44

Porozitatea totala

13

61

Continutul de carbonati

14

63

Reactia solului in primii 20 cm

15

133

Volumul edafic util

16

144

Rezerva de humus (0-50 cm)

17

181

Excesul de umiditate de suprafataInfluenta indicatorilor ecopedologici asupra capacitatii de productie

a terenului se exprima prin coeficientii de bonitare , a caror valoare oscileaza, intre 0,1 – 1, in functie de modul de folosinta a terenului si de planta cultivata.Notele de bonitare pentru modul de folosinta arabil si pentru principalele plante de cultura se prezinta in urmatorul tabel :


Unitatea de sol


Modul de folosinta si cultura

Nr

Suprafata

AR

GR

OR

PB

FS

CT

SF

SO

MF

1

500 m2

26

23

23

26

24

21

30

30

30

Clasa

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IVClasa de calitate a terenului se apreciaza in functie de nota obtinuta pentru modul de folosinta arabil.


IV.          CONCLUZIIDin punct de vedere calitativ terenul, propus pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol se incadreaza in clasa a IV –a .


Articolul 100 – aliniatul 1, din Legea 18//1991, republicata, prevede ca beneficiarul investitiei este obligat sa ia masuri pentru decopertarea stratului fertil, pe care sa-l depoziteze si sa-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive.
CALCULUL TAXEI pentru scoaterea din circuitul agricol


Valoarea taxei pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol se stabileste conform prevederilor din Anexa nr. 1, la Legea fondului funciar nr.18/1991 – republicata si ale celor din Legea 341/17.06.2006 (M.O. nr. 626/20.07.2006).


Legea 341 modifica, Anexa 1 din Legea 18/1991 si stabileste taxa in lei/m2,, functie de clasa de calitate a terenului.Conform acestei legi taxa pentru 1 m2 de teren incadrat in clasa a

IV -a de calitate, este de 2.50 lei/m2.

Taxa pentru scoaterea terenului din circuitul agricol, se calculeaza conform formulei :VTx = Sm2 x Tx lei/m2 in care:


VTx = Valoarea taxei pentru scoaterea din circuitul agricol (lei)

Sm2 = Suprafata propusa pentru scoaterea din circuitul agricol

( m2)

Tx lei/m2= Taxa in lei/m2, functie de clasa de calitate,

stabilita prin Legea 341/2006VTx = 500 m2 x 2.50 lei/m2 = 1.250 lei


PROCES VERBAL DE RECEPTIE


Incheiat cu ocazia predarii lucrarii : STUDIU PEDOLOGIC SPECIAL PENTRU EVALUAREA CALITATIVA A TERENULUI PROPUS PENTRU SCOATEREA DEFINITIVA DIN CIRCUITUL AGRICOL “ – in suprafata de 500 m2

Terenul studiat este necesar pentru obiectivul : amplasare statie de betoane

Lucrarea a fost executata pe baza comenzii nr. 320 din 22.11.2007 , lansata de catre beneficiar.

Din verificarea lucrarii se constata urmatoarele:


1.     Conditiile de calitate si cantitate au fost indeplinite.

2.   Lucrarea s-a executat conform instructiunilor in vigoare.

3. Beneficiarul a primit 3 exemplare din lucrare.


Valoarea studiului executate este de 1021 lei (fara TVA),conform situatiei de plata anexata. Plata se face in contul executantului , O.S.P.A. Hunedoara - Deva, nr. RO75TREZ3665025XXX000189 deschis la Banca Trezoreria Deva , cod fiscal 4633587.

Decontarea lucrarii se face pe baza procesului verbal si al facturii talon emisa de executant.

Procesul verbal s-a incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.situatia de plata


Lucrarea : EVALUAREA CALITATIVA A TERENULUI PROPUS PENTRU SCOATEREA DEFINITIVA DIN CIRCUITUL AGRICOL


Obiectiv: AMPLASARE STATIE BETOANE


Suprafata : 500 m2

Beneficiar: S.C. ROGO TAXI PREST S.R.L. DEVA


Baza legala : Ord.MAAP nr.223/2002 si adresa I.C.P.A.

Nr. 5557/08.09.2006


Nr

crt


Denumirea actiunii


UMCantitate


Pret

Unitar

lei

(RON)

Valoarea

- lei – (RON)

1

MANOPERA SPECIALIST

a) faza teren


OMC


37.28


11,67


435.06


b) faza birou

OMC

37.28

7,81

291.16


TOTAL specialist
726.22


ANALIZE LABORATOR

2

-pH –   II SCS 18

analiza

4

6.00

24.00


- CaCO3 II SCS 20

analiza

4

5.70

22,80


- Humus II SCS 21

analiza

2

19.00

36.00


TOTAL LABORATOR
82.80

3

multiplicare – 3 ex.

OF

8

6.90

55,20


FOND. DEZVOLTARE 20 %
156.28
TOTAL GENERAL (fara TVA)

Rotunjit
1020,50

1021,00intocmit,                       verificat,
Politica de confidentialitate.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

NOTIUNI DE PEDOLOGIE
Apicultura in Romania
Resursele naturale
MASINI PENTRU COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR
LUCRARE DE DIPLOMA AGRICULTURA - IAURTUL
Referat - agrotehnica - clasificarea araturilor dupa felul plugului cu care se executa
Bolile porumbului
Masini si instalatii pentru decorticarea semintelor oleaginoaseTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu