Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
Asigurari –generalitati

Asigurari –generalitati
ASIGURARI –GENERALITATI


Asigurarea joaca un rol important in protejarea bunurilor ( mobile si imobile ) de care cineva dispune. Asigurarea de bunuri compenseaza cheltuielile impuse de repararea sau de inlocuirea acelor bunuri care sunt avariate, distruse sau pierdute. In asigurarea de bunuri, asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca asiguratului sau beneficiarului desemnat o despagubire.

Interesul asigurabil este valoarea pecuniara a bunului, expus avariilor, distrugerii sau pierderii, sau valoarea patrimoniala ce poate fi pierduta de asigurat sau beneficiar, ca urmare a producerii evenimentului asigurat. Asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial asupra bunului asigurat, la fel si beneficiarul asigurarii incheiate trebuie sa aiba interes, daca acesta nu este cel care efectueaza asigurarea.Conditiile esentiale pentru existenta unui interes asigurabil in cazul unui bun sunt: in cazul pierderii sau degradarii bunului, asiguratul sa sufere o dauna, ce poate fi evaluata in bani, bunul mentionat sa constituie obiectul asigurarii, asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat, acesta trebuie sa fie intr-o relatie directa, recunoscuta legal, cu obiectul asigurarii, astfel incat sa aiba de suferit in urma distrugerii sau pierderi acestuia.

Regula de baza in asigurarile de bunuri este ca interesul asigurabil sa existe atat in momentul incheierii asigurarii, cat si in momentul producerii riscului asigurat.

Obiectul asigurarii este bunul mobil sau imobil care poate fi asigurat impotriva deteriorarii sau pierderii si care poate fi asigurat facultativ: bunurile apartinand persoanelor fizice si juridice, bunurile primite in folosinta sau aflate la acestea spre pastrare, reparare, prelucrare, curatire, vopsire, vanzare ori spre a fi expuse in cadrul muzeelor sau expozitiilor, bunurile care fac obiectul unor contracte de concesionare, inchiriere sau locatiile de gestiune privind pensiile ocupationale

Dupa cum se poate vedea mai sus, la bunurile ce se supun asigurarii, interesul asigurabil nu este numai al proprietarului acestuia, ci si alte persoane cum ar fi :

 1. Proprietate in comun o persoana care detine in comun cu una sau mai multe persoane un bun sau o cladire, are dreptul legal de a asigura cadirea respectiva la intreaga valoare. Acest lucru nu inseamna ca, in caz de distrugere totala a bunului sau cladirii asigurate, persoana respectiva va fi singura care va fi despagubita. Acesta va putea beneficia de despagubire numai in limita dreptului de proprietate, iar daca incaseaza valoarea totala a despagubirii, va actiona ca agent al celorlalti proprietari, fiind obligat sa le ofere acestora partea ce li se cuvine din despagubire.
 2. Proprietate ipotecata in cazul unui contract de ipoteca, ambele parti au un interes asigurabil, debitorul ipotecar  in calitate de proprietar si societatea ipotecara in calitate de creditor. De obicei in asemenea cazuri se incheie o asigurare in numele ambelor parti.
 3. Proprietate inchiriata chiriasul nu este obligat sa incheie un contract de asigurare a proprietatii inchiriate, insa, in cazul in care incheie o astfel de asigurare, el o incheie in numele si folosul proprietarului, neputand pretinde incasarea despagubirii in urma producerii unui risc asigurat, ci doar sa pretinda proprietarului restituirea primelor de asigurare.
 4. Proprietate aflata in custodie custodele are un interes asigurabil in ceea ce priveste proprietatea sau bunul pe care il detine in custodie, deoarece este responsabil din punct de vedere legal, pentru orice dauna produsa bunului respectiv.
 5. Asiguratul sa faca parte din familia proprietarului persoanele din familia asiguratului pot utiliza obiectul asigurarii, ceea ce determina existenta unui interes asigurabil al acestora fata de bunul respectiv.

Nu se pot asigura bunurile care, din cauza degradarii, nu mai pot fi utilizate potrivit destinatiei. Despagubirile ce se platesc de asigurator se stabilesc in functie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat.Despagubirile nu pot depasi valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei si nici suma la care s-a facut asigurarea.

Aceasta valoare a bunului scade o data cu trecerea timpului, datorita folosirii acestuia de catre proprietar, a modului in care l-a intretinut, a uzurii morale care are o viteza din ce in ce mai mare, avand in vedere ca in ziua de azi apar noi materiale, produse, tehnologii noi ( a se vedea domeniul calculatoarelor) . Acestea au calitati superioare, sunt mai fiabile, cu o durata mai mare de viata, sunt mai sigure. S-a observat totusi ca in perioada 1990 – 2005 valoarea imobilelor a crescut in continuu, chiar daca acestea s-au invechit, nu a aparut acea uzura morala si aceasta s-a datorat cererii mari de locuinte fata de oferta slaba datorata faptului ca nu s-au mai construit. In prezent, datorita investitiilor efectuate in domeniul constructiilor, se constata ca valoarea imobilelor stagneaza.

In contractul de asigurare poate fi stipulata o clauza conform careia asiguratul ramane propriul sau asigurator pentru o fransiza sau o suma determinata care nu se despagubeste de catre asigurator

Bunurile se asigura pentru sumele declarate de asigurat si care nu trebuie sa depaseasca valoarea lor la data asigurarii, adica: la mijloacele fixe si obiecte de inventar – valoarea din nou a acestora, din care s-a scazut uzura in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea de intretinere a bunurilor respective; la materii prime, materiale, produse finite, marfuri si alte asemanatoare – pretul de cost al acestora si la obiectele de muzeu sau de expozitie, precum si la obiectele de arta pe sticla, din sticla ori pe placi de marmura – sumele corespunzatoare valorii lor de circulatie.


Obligatiile asiguratului si asiguratorului

Asiguratul este obligat sa intretina bunul asigurat in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii riscului asigurat.

Asiguratorul are dreptul sa verifice modul in care bunul asigurat este intretinut.

In cazurile stabilite prin contractul de asigurare, in asigurarile de bunuri, asiguratorul nu datoreaza indemnizatie, daca riscul asigurat a fost produs cu intentie de catre asigurat sau de catre beneficiar ori de catre un membru din conducerea persoanei juridice asigurate, care lucreaza in aceasta calitate.

In cazurile prevazute in conditiile de asigurare, la producerea riscului, asiguratul este obligat sa ia, pe seama asiguratorului si in cadrul sumei la care s-a facut asigurarea, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor.

Asiguratului ii revine obligatia de a-i comunica asiguratorului, in scris, orice modificare fata de asigurarea existenta la incheierea asigurarii, modificare ce poate agrava riscul asigurat, ca de exemplu: 1. Mijloacele de siguranta care existau la momentul cind s-a facut oferta sau au fost ulterior stipulate in polita sunt inlaturate sau reduse ca numar, dimensiune sau capacitate.
 2. Urmare a pierderii unei chei de la intrarea cladirii in care se afla bunurile asigurate sau de la un seif sau tezaur, incuietoarea nu este inlocuita cu una de aceeasi calitate.
 3. In cladirea asigurata sau in care sunt bunurile asigurate ori intr-o cladire invecinata se desfasoara lucrari de constructie, se monteaza schele, instalatii.
 4. Incaperile direct invecinate cu cele in care se afla bunurile asigurate, sau situate deasupra si dedesuptul acestora, devin permanent sau permanent locuite.
 5. Activitatea este permanent sau temporar intrerupta.
 6. Cladirea care de altfel este permanent ocupata, este nelocuita sau nesupravegheata mai mult de 30 de zile

Asiguratul are obligatia de a permite reprezentantului asiguratorului sa efectueze inspectia de risc ori de cite ori este necesar si sa puna la dispozitia acestuia toate informatiile necesare pentru evaluarea riscului.

Deci atunci cand riscul de producere a unui eveniment se mareste atunci si primele de asigurare se maresc proportional. Aici s-ar mai putea comenta si in sensul ca atunci cind invers, folosim mijloace de siguranta mai bune decit atunci cind am incheiat contractul de asigurare, deci am mai micsorat riscul de producere a evenimentului asigurat, ar trebui ca aceste prime sa scada.

In cazul producerii unui risc asigurat, asiguratul este obligat :

 1. Sa ia, pe seama asiguratorului si in limita sumei asigurate, masuri pentru limitarea pagubelor, prin protejarea, salvarea, transportarea, depozitarea si pastrarea resturilor valorificabile in conditii corespunzatoare specificului fiecaruia.
 2. Sa instiinteze imediat, incaz de incediu, explozie, furt, dupa caz, organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate.
 3. Sa instiinteze imediat asiguratorul, personal sau printr-o alta persoana imputernicita, despre producerea pagubei. In instiintare trebuie precizate seria, numarul si data emiterii politei de asigurare, felul bunurilor avariate sau distruse, locul, data, ora, cauzele, si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, locul unde se afla resturile avariate sau distruse, marimea probabila a pagubei.
 4. Sa contribuie alaturi de asigurator la determinarea naturii si cuantumului pagubei. El trebuie sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca toate investigatiile necesare.
 5. Sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunei.

Asiguratorii si imputernicitii lor au obligatia de a pune la dispozitia asiguratilor sau contractantilor asigurarii informatii in legatura cu contractele de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestora. Aceste informatii vor fi prezentate in scris, in limba romana, vor fi redactate intr-o forma clara si vor cuprinde cel putin urmatoarele elemente:a) clauzele optionale/suplimentare si beneficiile rezultate din fructificarea rezervelor tehnice;

b) momentul inceperii si cel al incetarii contractului, inclusiv modalitatile de incetare a acestuia;

c) modalitatile si termenele de plata a primelor de asigurare;

d) elementele de calcul ale indemnizatiilor de asigurare, cu indicarea sumelor de rascumparare, a sumelor asigurate reduse, precum si a nivelului pana la care acestea sunt garantate;

e) modalitatea de plata a indemnizatiilor de asigurare;

f) legea aplicabila contractului de asigurare.

Problema asigurarii bunurilor, este abordata diferit de la o societate la alta de asigurari, astfel ca unele asigura bunurile indiferent de riscurile la care este supus bunul sau cladirea, pe cand altele asigura bunurile doar la anumite riscuri.Printre cele mai raspindite polite de asigurare a bunurilor si cladirilor se numara :

 1. Asigurarea cladirilor, a altor constructii si a continutului acestora impotriva pagubelor produse de incendiu si alte calamitati.
 2. Asigurarea masinilor, utilajelor si a instalatiilor impotriva avariilor accidentale.
 3. Asigurarea lucrarilor de constructii montaj si a raspunderii constructorului.
 4. Asigurarea bunurilor si a valorilor impotriva furtului prin efractie sau prin acte de talharie.
 5. Asigurarea complexa a gospodariilor persoanelor fizice.

Politica de confidentialitate.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

U/W MEDICAL ING - Corectitudinea declaratiilor
Allianz-Tiriac Asigurari S.A - Activitatea de asigurari generale
CONCEPTUL DE ASIGURARE
INTERNETUL IN ASIGURARI
SARA MERKUR – SOCIETATE DE ASIGURARI ROMANO-AUSTRIACA S.A.
Asigurarea complexa a locuintei persoanelor fizice
Contabilitatea operatiilor privind cota parte din rezervele tehnice ce intra in sarcina reasiguratorilor
Cerere de asigurare si a politei de asigurare pentru calatorii in strainatateTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu