Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » asigurari
METODE SI TEHNICI DE REALIZARE A ASIGURARILOR DE VIATA

METODE SI TEHNICI DE REALIZARE A ASIGURARILOR DE VIATA
METODE SI TEHNICI DE REALIZARE A ASIGURARILOR DE VIATA

1. Structura produselor de asigurari - viata

Abordarea metodelor si tehnicilor de asigurare specifice asigurarilor de viata are ca punct de referinta sistemul produselor sau formelor de asigurari de viata. O structurare a acestui sistem al formelor de asigurari de viata este dificila, in lipsa unor criterii riguroase

In fond, ar putea fi structurate in functie de natura si sfera riscului in : asigurari de viata cu risc unic si asigurari mixte de viata sau mixte de viata si suplimentare de accidente.

Apoi, s-ar putea formula urmatoarele elemente de structura in sistemul formelor de asigurari de viata incluse in portofoliul societatilor de asigurari din tara noastra:

- Asigurarea de viata cu formare de capital;

- Asigurarea de viata cu acumulare de capital sau adaptare dinamica;

- Asigurare de deces cu acumulare de capital;

- Asigurarea de deces cu acumulare de capital in fonduri.

- Asigurari mixte de viata in urmatoarele variante:- asigurarea mixta de viata obisnuita;

- asigurarea mixta de viata si suplimentara de accidente;

- asigurarea familiala mixta de viata;

- asigurarea mixta de viata cu pensie pentru urmasi;

- Asigurarea mixta de viata cu formare de capital

- Alte asigurari de viata, in mai multe variante:

- asigurarea de economie si de invaliditate permanenta din accidente;

- asigurarea viagera de deces: a) cu prima unica si b) cu plata primelor de asigurare pe timp limitat;

- asigurarea cu termen fix;

- asigurarea de renta pe timp limitat.

Evident pot fi luate in seama si alte criterii pentru a reda sistemul formelor (produselor) in asigurarile de viata. Gama cea mai larga a politelor de asigurari - viata o detine Asigurarea Romaneasca (asigurari mixte si alte asigurari de  viata). Asigurarile de viata cu formare de capital sau cu adaptare dinamica fac parte din portofoliul societatii de asigurare UNITA, iar asigurarea mixta de viata cu formare de capital se regaseste la societatea de asigurari FELIX-viata. Asigurarile de deces cu acumulare de capital si cu acumulare de capital in fonduri sunt specifice societatii CAR.

Dar, asigurari de natura celor mentionate anterior se regasesc si la alte societati, iar sub aspect tipologic gama acestora se extinde.

2. Tehnici caracteristice ale asigurarilor de viata

Asigurarile de viata, desi se incadreaza in mecanismul general de realizare a asigurarilor comerciale, totusi prin formele pe care le imbraca, ele comporta anumite elemente, tehnici specifice.

Pentru o caracterizare mai adecvata a diferitelor tipuri, forme sau produse de asigurari - viata, nu putem ignora autonomizarea societatilor care activeaza pe piata asigurarilor. Autonomia acestora isi pune, macar in parte, amprenta asupra conditiilor de asigurare specifice fiecarui produs, forma de asigurare.

In consecinta, in abordarea problemei enuntate, vom adopta solutia care ne permite caracterizarea tipologica a principalelor forme de asigurari-viata, in functie de conditiile de asigurare emise de societatea de asigurari in al carui portofoliu se regasesc.

2.1.Asigurari de viata ASIROM

Asigurarea mixta de viata, varianta de baza

Constituie cea mai uzuala forma de asigurare de viata, reprezentand atat o masura de prevedere cat si un mijloc de economisire pe termen mai lung.

Se incheie de catre persoane in varsta de la 16 la 65 de ani, dar fara a depasi 75 de ani la expirarea politei de asigurare la sume asigurate stabilite de asigurat cu acordul societatii de asigurare dar prin excluderea de la asigurare a persoanelor care prezinta o invaliditate mai mare decat 50%.

Suma asigurata se stabileste la cererea asiguratului plecandu-se de la plafonul minim cu acordul societatii de asigurare. Pentru sume care depasesc un anumit plafon, emiterea politei, este conditionata de avizul favorabil al medicului desemnat.

Primele de asigurare se platesc lunar, trimestrial sau anual.

Cu ocazia emiterii politei de asigurare, se atribuie pentru fiecare 10.000 de lei suma asigurata cate 3 combinatii de litere, in vederea participarii la tragerile de amortizare trimestriale.

Aceasta asigurare se caracterizeaza prin modul de plata a sumei asigurate si anume:

a) in perioada de valabilitate a contractului de asigurare in urmatoarele trei cazuri:

- invaliditate permanenta ca urmare unui accident, caz in care se plateste suma asigurata totala sau partiala in functie de gradul de invaliditate permanenta: ;

- deces din orice cauza, se plateste suma asigurata totala majorata cu cota de excedent dupa al doilea an de asigurare: ;

pe calea amortizarii prin trageri la sorti, lunare: ;

pe calea rascumpararii politei de asigurare in care caz: ;

b) dupa expirarea contractului de asigurare, daca asiguratul va fi in viata, ocazie cu care se acorda suma asigurata majorata cu o bonificatie variabila:

unde,

SaC reprezinta suma asigurata cuvenita in ipoteza producerii cazului asigurat;

Sa suma asigurata;

Gi gradul de invaliditate;

C combinatii de litere;

Sar suma asigurata redusa;

k cota de excedente.

Bonificatia calculata la sumele asigurate cuvenite este variabila pe ani, fiind acordata atat in caz de supravietuire, cat si in caz de deces, in functie de durata asigurarii sau a platii efective a primelor de asigurare.

La celelalte variante suma asigurata se plateste in general, in acelasi fel, existand totusi unele deosebiri.

In situatia cand primele de asigurare au fost platite cel putin 6 luni, la contractele incheiate pe durate de pana la 10 ani inclusiv si cel putin un an de cele incheiate pe durate mai mari, se acorda suma asigurata redusa cuvenita, la expirarea politei.

Rascumpararea asigurarii nu se poate solicita mai devreme de un an, decat prin pierderea unei parti din primele achitate anterior.

2. Asigurarea mixta de viata si suplimentara de accidente

Caracteristic este faptul ca, in baza contractului de asigurare, cu primele achitate la zi, societatea de asigurare plateste dupa cum urmeaza:

a) la expirarea asigurarii, daca asiguratul este in viata, suma asigurata inscrisa in polita de asigurare, majorata cu cota de excedent stabilita de societatea de asigurare:

b) in caz de amortizare se plateste suma fixa pentru fiecare combinatie de litere inscrisa in polita, daca a iesit castigatoare la tragerea de amortizare;

c) in caz de invaliditate permanenta din accident se plateste de 6 ori suma asigurata inscrisa in polita, integral sau in parte, dupa cum invaliditatea permanenta este totala sau partiala:

d) in caz de deces al asiguratului din accident se plateste de 6 ori suma asigurata inscrisa in polita, iar in caz de deces din alte cauze, suma asigurata inscrisa in polita de asigurare, majorata cu cota de excedent, dupa al doilea an de asigurare, respectiv: , respectiv .

e) in caz de rascumparare a politei de asigurare: .

Reiese ca in aceasta forma de asigurare se ofera posibilitatea unei asigurari de accidente suplimentara, dar pe baza unor prime de asigurare corespunzatoare mai mari.

3. Asigurarea familiala mixta de viata

Se caracterizeaza prin faptul ca in asigurare se cuprind mai multe persoane din aceeasi familie (care sunt in varsta de la 5 la 65 de ani, fara a depasi 75 de ani la expirarea perioadei de asigurare). Persoana care incheie contractul de asigurare se numeste asigurat principal.

Tariful de prime este diferit pentru asiguratul principal, fiind mai mare, in raport cu tariful de prime pentru fiecare din membrii familiei asiguratului , in care caz, primele sunt mai reduse.

Suma asigurata se plateste astfel:

a) in caz de invaliditate permanenta din accident sau deces din orice cauza, a oricaruia dintre membrii familiei astfel asigurati: sau ;

b) prin amortizare: ;

c) la expirarea contractului, daca asiguratul principal este in viata, suma fiind majorata cu o cota de excedent variabila: .

Rezulta ca pentru asiguratul principal asigurarea actioneaza ca o asigurare mixta de viata, obisnuita, iar pentru membrii familiei (asigurati) doar ca o asigurare de deces din orice cauza si de invaliditate permanenta din accident. Deci in aceasta varianta de asigurare plata primelor de asigurare continua si in caz de invaliditate permanenta mai mare de 50%, iar la decesul asiguratului principal contractul de asigurare se desfiinteaza.

4. Asigurarea mixta de viata cu pensie pentru urmasi

Se incheie pentru sume care depasesc un anumit plafon (valoare) cu persoane in varsta de 16 la 50 de ani, astfel ca la expirarea contractului sa nu depaseasca varsta de 60 de ani.

Aceasta varianta de asigurare se deosebeste de celelalte variante prin aceea ca in caz de deces a asiguratului, in termenul de valabilitate a contractului, suma asigurata se plateste beneficiarului asigurarii astfel:

a) la data decesului se achita jumatate din suma asigurata;

b) dupa un an de la data decesului asiguratului pana la expirarea contractului se achita persoanelor indicate in contract o pensie anuala in cuantum de 10% din suma asigurata inscrisa in polita;

c) la termenul de expirare a asigurarii se achita cea de-a doua jumatate a sumei asigurate, odata cu plata pensiei pentru ultimul an sau pentru fractiunea ramasa. Intrucat suma asigurata se plateste in doua transe, precum si o pensie lunara pe un anumit numar de ani, se ajunge ca suma achitata sa intreaca suma asigurata. Acest fapt se rasfrange asupra nivelului primelor de asigurare.

In caz de invaliditate permanenta suma asigurata se plateste asiguratului in corelatie cu gradul de invaliditate: .

In cazul supravietuirii asiguratul beneficiaza de suma asigurata la care se bonifica o cota de excedente, deci: .

In afara asigurarilor mixte de viata,retinem si specificitatea altor asigurari de viata din portofoliul ASIROM.

5. Asigurarea de economie si de invaliditate permanenta din accidente

Asigurarea se incheie cu persoane in varsta de la 16 ani, pentru sume fixe, pe durate variate de 5-10 ani.

Aceasta a fost instituita ca urmare preferintei unor asigurati de a combina asigurarea de accident cu cea de supravietuire. Aceasta dubla functie a asigurarii se datoreaza modului de plata a sumei asigurate.

In aceasta varianta de asigurare suma asigurata se plateste in totalitate sau in parte, in perioada valabilitatii contractului, in caz de invaliditate din accident: ; in caz de deces din accident: ; ori la expirarea contractului daca asiguratul este in viata:

Riscul de deces din orice cauze nu se cuprinde in aceasta asigurare. Ca urmare in caz de deces a asiguratorului rezerva de prime acumulata pana la data decesului se restituie beneficiarilor de asigurare.

Primele de asigurare nu sunt diferentiate dupa varsta, astfel ca tariful de prime variaza doar in functie de suma asigurata si durata pentru care se incheie contractul de asigurare.

Primele de asigurare se platesc anual sau in rate lunare, anticipat. Durata de plata a primelor este egala cu cea de valabilitate a asigurarii.

In acest context se retine faptul ca nu este stabilita o limita superioara de varsta pentru cuprinderea in asigurare.

6. Asigurarea viagera de deces

Se incheie cu persoane in varsta de la 16 la 65 de ani, pentru sume asigurate fixe.

Aceasta forma de asigurare se fundamenteaza pe ipoteza ca asiguratul doreste, ca in caz de deces, sa asigure mijloace suplimentare de existenta celor pe care ii are in intretinere sau in grija. Deci asigurarea, in aceasta varianta, este limitata la riscul de deces. Asigurarea se incheie pentru sume asigurate propuse de asigurati, peste limita plafonului minim fixat de asigurator.

Asigurarea viagera de deces se realizeaza in doua variante:

- cu plata intregii prime la data incheierii contractului de asigurare (cu prima unica);

- cu plata primei, in rate, intr-un anumit timp limitat (intre 5 si 15 ani).

Indiferent insa de modul de plata a primelor de asigurare, suma asigurata se plateste la decesul persoanei asigurate beneficiarilor inscrisi in polita de asigurare, respectiv:


Daca plata primelor de asigurare s-a efectuat cel putin 6 luni, la contractele de asigurare de pana la 10 ani si 1 an pentru cele incheiate pe durate de asigurare de peste 10 ani, atunci contractul de asigurare ramane valabil, dar pentru o suma de asigurare redusa, deci .

Pentru intarzieri la plata primelor de asigurare termenul de pasuire este de doua luni.

7. Asigurarea cu termen fix

Se incheie pe durate variabile (5-20 ani) cu persoane in varsta de la 16 la 60 de ani, fara a depasi 65 de ani la expirarea asigurarii.

Are ca element caracteristic ideea conform careia plata sumei asigurate sa se faca la expirarea perioadei de asigurare, indiferent ca asiguratul va fi sau nu, in viata, respectiv: .

Prin urmare in acesta varianta de asigurare perioada de asigurare si termenul de plata pot fi legate de anumite evenimente din viata beneficiarilor (majoratul copiilor, absolvirea unui ciclu de instructie publica, evenimente matrimoniale etc.).

Asigurarea se incheie pentru o suma minima sau pentru sume mai mari in fractiuni fata de plata minima. Daca asiguratul decedeaza in perioada de la 6 luni la 2 ani, de la inceperea platii primelor de asigurare, atunci asigurarea ramane valabila, la o suma asigurata redusa, fara a se mai continua plata primelor neachitate, deci: .

8. Asigurarea de renta pe timp limitat

Poarta si denumirea de asigurare de pensie (renta). Suma asigurata are un plafon minim propus de asigurator, iar durata contractului de asigurare maxima este de 15 ani. Se caracterizeaza prin aceea ca dupa expirarea contractului, suma asigurata se achita sub forma de pensie lunara, beneficiarilor de asigurare inscrisi in polita de asigurare.

Daca asiguratul decedeaza pe parcursul asigurarii, obligatia de plata a primelor de asigurare inceteaza. La expirarea politei de asigurare societatea de asigurare plateste suma stabilita initial, la incheierea contractului de asigurare, beneficiarului de asigurare, indiferent daca asiguratul este sau nu in viata, adica .

Plata indemnizatiei lunare este limitata in timp, la 4-7 ani. O asigurare cu plata de pensie pe timp nelimitat (viagera) ar insemna stabilirea unor prime de asigurare relativ mai mari, si desigur greu de suportat de catre asigurati, in ansamblu, pentru a produce dispersia de risc.

9. Asigurarea mixta de viata reevaluabila - VALUTA FORTE

Constituie o asigurare clasica, dar suma asigurata si primele de asigurare sunt convenite prin contractul de asigurare in USDD si se platesc in lei la cursul oficial al BNR.

Asigurarea se incheie cu persoane in varsta de la 16 la 65 de ani fara a depasi 75 de ani la expirarea asigurarii. Suma asigurata minima este de 1000 USD, iar durata asigurarii este cuprinsa intre 5 si 20 de ani.

Prin aceiasi polita se poate incheia asigurarea suplimentara de invaliditate permanenta si deces din accident. In acest caz suma asigurata poate fi mai mare cu de pana la 4 ori suma asigurata corespunzatoare contractului de baza.

2.2. Asigurari de viata UNITA

Societatea de asigurare UNITA si-a inclus in portofoliu asigurarii de viata sub doua forme specifice si anume: asigurarea de viata cu formare de capital si asigurarea cu acumulare de capital (sau adaptare dinamica, ambele putand fi completate cu asigurarea suplimentara contra deceselor din accidente.

1. Asigurarea de viata cu formare de capital

Se poate incheia distinct sau in corelatie cu asigurarea suplimentara de accidente, de catre persoane fizice cuprinse intre 18-60 de ani fara a depasi 65 de ani la expirarea asigurarii, dar pentru persoane cuprinse intre 0-60 de ani.

Riscurile agreate in asigurare sunt: supravietuirea, decesul si invaliditatea permanenta (daca asiguratul a contractat si o asigurare suplimentara de accidente).

Asigurarea se incheie pe baza declaratiei de asigurare depuse de asigurat din care rezulta:elementele de identificare a titularului si beneficiarului politei de asigurare (nume si prenume, calitatea, varsta, adresa etc.); profesia sau meseria in raport cu care se stabilesc sporurile de prime in functie de gradul de periculozitate; suma asigurata propusa de asigurat; starea de sanatate atestata prin acte medicale;

Declaratia de asigurare se semneaza de catre contractantul asigurarii, asiguratul in varsta de peste 14 ani si unul din parinti sau tutore pentru copii sub 18 ani.

Suma asigurata se propune de catre contractant si se negociaza cu societatea de asigurari. La sume ce depasesc un anumit plafon este necesara examinarea medicala.

Primele de asigurare sunt anuale, fiind exprimate in lei la 1000 lei suma asigurata, dar pot fi platite si in rate trimestriale. Tarifele de prime de asigurare sunt diferite pentru: a) asigurarile contractate de medici si farmacisti si b) pentru asigurarile contractate de celelalte categorii de persoane.

Pentru unele profesii sau meserii, cu grad ridicat de periculozitate, cotele de prima tarifara sunt sporite.

Plata primelor de asigurare poate avea loc cu anticipatie, caz in care, societatea acorda reduceri anuale de 5% incepand cu al doilea an de asigurare.

Asigurarea de viata cu formare de capital este o asigurare de protectie, de economie si de valorificare. Suma cuvenita se acorda asiguratului, la expirarea asigurarii sau, in caz de deces, beneficiarului de asigurare.

Asigurarea face parte din categoria asigurarilor cu formare de capital individual si participare la excedente. Execedentele se acorda fiecarui Contract de asigurare sub forma unor cote din excedentele anuale incepand cu al treilea an de asigurare.

Reiese ca pe parcursul asigurarii suma cuvenita va fi:

in cazul decesului: .

la rascumpararea politei: .

in cazul decesului din accident (daca s-a perfectat asigurarea suplimentara contra decesului din accidente, , unde k = 1 sau k = 2, dupa caz;

La expirarea asigurarii: .

In mecanismul asigurarii de viata cu formare de capital, pot surveni, dupa caz: rezilierea contractului de asigurare; transformarea asigurarii intr-o asigurare fara plata primelor; acordarea unor anticipatii din suma asigurata; adaptarea unor clauze contractuale pentru riscul de razboi, serviciul militar sau tulburari sociale; posibilitatea rascumpararii sumei asigurate etc.

2. Asigurarea de viata cu acumulare de capital (sau adaptare dinamica)

Se incheie, in principiu, in aceleasi conditii ca si asigurarea de viata cu formare de capital. Caracteristice sunt cateva aspecte astfel:

a) Se ofera asiguratului posibilitatea ca pe parcursul asigurarii, incepand cu al doilea an de asigurare si pana cel mult cu 3 ani inainte de expirarea asigurarii, sa-si mareasca suma asigurata, fara un nou control medical;

b) asiguratul accepta sau nu, oferta de majorare a asigurarii, odata cu asumarea obligatiei de plata a surplusului primelor de asigurare;

c) majorarea sumei asigurate se efectueaza in functie de: majorarea primelor de asigurare, varsta persoanei asigurate in anul adaptarii dinamice si duratei ramasa pana la expirarea perioadei de asigurare. Se tine seama de coeficientul de inflatie.

d) adaptarea dinamica a sumei asigurate nu opereaza atunci cand asiguratul o contesta in prima luna de la primirea ofertei sau daca nu achita prima de asigurare majorata;

e) daca asiguratul nu accepta oferta anuala de majorare a sumei asigurate, mai mult de doua ori consecutiv atunci, aceasta facilitate nu i se mai acorda in continuare, fara examinare medicala;

f) introducerea clauzei de adaptare dinamica intr-un contract de asigurare presupune, in fapt, intocmirea unui nou contract de asigurare.

Suma asigurata se cuvine asiguratului in aceleasi conditii ca in asigurarea de viata cu formare de capital, dar se are in vedere faptul ca suma asigurata initiala se adapteaya dinamic cu acordul asiguratului.

3. Asigurarea suplimentara contra deceselor din accidente

Formeaza o unitate cu asigurarea principala de viata, neputand fi contractata distinct si nici continuata, fara asigurarea de baza cu care s-a cuplat.

Asigurarea suplimentara contra deceselor din accidente are in vedere protectia contra urmatoarelor riscuri generatoare de deces:

a) riscuri generale - explozia, lovirea, caderea, alunecarea, inteparea, taierea, atacul din partea altor persoane sau animale, traznetul, actiunea curentului electric, arsura, degerarea, innecul, intoxicatia si asfixierea subita, evenimentele de circulatie, actiunea unor masini, aparate si instalatii, scule si arme;

b) infectii produse ca urmare unui accident si generatoare de deces;

c) urmarile imediate ale efortului fizic excesiv si subit.

Nu sunt considerate riscuri asigurate: urmarile bolilor profesionale; bolile contractate ca urmare atacului animalelor (cu exceptia turbarii), intepatura insectelor, serpilor; malaria, tifosul exantematic si alte boli infectioase; otravirea; iradierea; sinuciderea.

Sunt excluse din asigurare: accidentele provocate de evenimentele de razboi sau tulburari interne; accidentele suferite atunci cand persoana comite fapte pedepsite de lege; accidente generate de incercari autoterapeutice ale asiguratului; accidente cauzate de aploplexii, crize spastice, tulburari mintale etc.

Varsta de cuprindere in asigurare si durata asigurarii sunt cele stabilite prin contractul de asigurare principala, de viata.

Suma asigurata in limita careia societatea de asigurare preia riscurile este cea prevazuta la asigurarea de viata (cu acumulare de capital sau cu adaptare dinamica).

Tariful de prime corespunzatoare asigurarii suplimentare contra deceselor din accidente este inclus in tariful asigurarii principale, de viata.

In conditiile acestei asigurari, suma asigurata cuvenita ca urmare producerii riscului asigurat se plateste dupa 24 de ore de la expirarea zilei in care s-a achitat prima rata, aferenta primei de asigurare stabilite, iar daca evenimentul s-a produs dupa cel putin un an de la semnarea contractului de asigurare atunci se plateste dublul sumei asigurate.

Prin urmare suma asigurata se plateste daca decesul a intervenit: in cadrul derularii perioadei de asigurare; in decursul de un an de la producere, si ca urmare accidentului, inainte ca asiguratul sa fi implinit varsta limita de 65 de ani.

Asigurarea suplimentara nu da dreptul la cote din excedente, la rascumparare, in caz de reziliere a sumei asigurate si nici la continuarea asigurarii fara plata primelor de asigurare.

2.3. Asigurarea mixta de viata Mondragon

Societatea de asigurare Mondragon S.A. a incheiat in anii 1994-1995, asigurari mixte de viata fara examinare medicala cu persoane in varsta de la 12 la 59 de ani inclusiv, pe durata de 10 ani.

Asigurarea s-a incheiat in conditiile participarii la tragerea de amortizare si acumulare de capital precum si prin facilitarea garantarii unor imprumuturi acordate de societate, cu ajutorul politei.

Riscurile agreate in asigurare: decesul si supravietuirea asiguratului.

Un solicitant putea achizitiona un numar nelimitat de polite de asigurare, iar suma asigurata totala se determina in functie de numarul de polite.

Suma asigurata varia pe grupe de varste la nivelul unei prime anuale de 25.000 lei anual pentru fiecare polita. Primele de asigurare se plateau intr-o singura transa sau in rate anuale.

Asigurarea incepea la orele 24 ale zilei in care s-a emis polita de asigurare si a fost achitata prima de asigurare.

Polita de asigurare expira la aparitia urmatoarelor evenimente: decesul asiguratului urmat de plata sumei cuvenite in cadrul perioadei de asigurare; plata sumei de rascumparare a politei; plata sumei asigurate si a acumularilor de capital la expirarea contractului; imprumutul garantat de polita si dobanda fiind neachitate la termen depaseau valoarea politei de asigurare.

In baza clauzelor precizate prin Conditiile de asigurare politele de asigurare puteau inregistra majorarea valorii prin adaugarea la rezerva matematica a cotei din profit obtinut prin investirea rezervelor.

Despagubirea era conditionata, in caz de deces, de faptul daca decesul a survenit dupa cel putin doi ani de la data emiterii politei si au fost achitate 3 rate anuale la prima de asigurare. Suma cuvenita beneficiarului de asigurare cumula: suma asigurata, acumularea de capital aferenta fiecarei polite, corectia sumei asigurate cu procentul de risc, corectia sumei asigurate cu valoarea imprumutului acordat si nerambursat inclusiv dobanda aferenta.

Despagubirea urma sa se acorde la expirarea asigurarii (in caz de supravietuire) asiguratului, platindu-se acestuia: suma asigurata, acumularea de capital anual, corectandu-se suma asigurata cu valoarea imprumutului acordat si nerambursat inclusiv cu dobanda aferenta.

In mecanismul asigurarii  era posibila, dupa caz, acordarea unor imprumuturi garantate de polita de asigurare, schimbarea beneficiarului politei de asigurare, rascumpararea, dupa plata a cel putin trei rate anuale ale primei de asigurare, mentinerea in vigoare a politei, anularea politei, repunerea in vigoare a politei de asigurare etc.

Politele de asigurare Mondragon au fost preluate incepand cu anul 1995 de catre o alta societate de asigurare.

2.4. Asigurari de deces - C.A.R.

In portofoliul societatii NATIONALA Casa de Ajutor Romanesc sunt inscrise doua asemenea forme de asigurare care evident au impus elaborarea conditiilor de asigurare si adoptarea unor tehnici de realizare specifice.

1. Asigurarea de deces cu acumulare de capital. Se incheie cu persoanele solicitante avand varsta intre 16-65 de ani, pe baza cererii de asigurare pentru perioade variabile de timp (12-30 de ani).Cateva caracteristici ale asigurarii: - cererea de asigurare prin informatiile pe care le ofera este esentiala in facilitarea sau blocarea asigurarii; protectia pentru riscul de deces exclude cazul de razboi si alte tulburari social-politice precum si sinuciderea.

- suma asigurata se negociaza intre parti, la propunerea asiguratului, iar primele de asigurare stabilite pe ani, in lei/1000 lei suma asigurata, diferentiat in functie de grupele de varsta ale asigurarii si durata contractului, se platesc in rate anuale:

- plata sumei asigurate are loc in favoarea beneficiarilor asigurarii daca asiguratul a decedat pe parcursul perioadei precizate prin contract. In cazul supravietuirii asiguratului, la expirarea contractului i se plateste o parte din sumele capitalizate pe seama primelor de asigurare achitate (30% din primele de asigurare capitalizate), suma care constituie echivalentul unei pensii private.;

- rezilierea contractului de catre asigurat in primii 3 ani ai perioadei de asigurare duce la pierderea dreptului acestuia asupra sumelor platite cu titlu de prime de asigurare, dar din anul al patrulea poate beneficia de efectele asigurarii cu suma de asigurare redusa.

Beneficiarul asigurarii, la decesul asiguratului, trebuie sa prezinte societatii de asigurare toate informatiile si dovezile cu privire la decesul acestuia pentru a proba dreptul pe care il invoca asupra efectelor politei de deces contractata de asiguratul decedat.

2. Asigurarea de deces cu acumulare in fonduri. Mecanismul acestei forme de asigurare se asimileaza in linii mari asigurari de deces cu acumulare de capital. Deci in cazul in care survine decesul asiguratului pe parcursul duratei contractului de asigurare, beneficiarul inscris in polita de asigurare va incasa de la asigurator suma asigurata cuvenita. Deosebirea rezida in modul de capitalizare a sumelor provenind din cota de 30% asupra primelor de asigurare incasate de la asigurat in baza contractului.

Aceste sume ce vor reveni asiguratului la expirarea contractului de asigurare, daca acesta supravietuieste, se capitalizeaza de catre asigurator in fonduri cu o crestere valorica, de regula, peste nivelul dobanzilor bancare si a ratei inflatiei.

In plus, societatea de asigurari, prin intermediul acumularii in fonduri a unor sume reprezentand cote parti din primele de asigurare, faciliteaza asiguratului, printr-o in cadrul derularii contractului finantari pentru constructii, cumpararea unor apartamente, terenuri, autovehicule si alte bunuri de folosinta indelungata.

2.5. Asigurari de viata - ARDAF

Societatea de asigurari de viata ARDAF s-a inscris pe piata asigurarilor de viata prin intermediul fostei societati de asigurari de viata FELIX s.a., la care era actionar principal si pe care, dupa cativa ani de functionare autonoma, a inglobat-o in structura sa organizatorica. In portofoliul sau identificam  asigurarea mixta de viata cu formare de capital, la care se poate atasa fie o asigurare suplimentara pentru deces din accident, fie o asigurare suplimentara pentru invaliditate si deces din accident.

1. Asigurarea mixta de viata cu formare de capital se apreciaza a fi bine cunoscuta si solicitata intrucat ofera o dubla protectie pentru riscul de deces si de supravietuire, iar prin parghia acumularii capitalului scuteste asiguratul de efectele nedorite ale inflatiei. Se poate incheia de orice persoana care a implinit varsta de 18 ani, pentru persoane a caror varsta este intre 4-70, astfel incat la expirarea contractului asiguratului sa nu depaseasca varsta de 75 de ani.

Suma asigurata se stabileste la propunerea asiguratului cu acceptul societatii de asigurare, dar pentru asiguratii minori suma maxima asigurata nu poate depasi 5 milioane lei.

Asigurarea intra in vigoare dupa emiterea politei de asigurare si plata anticipatiei sau primei unice de asigurare. Primele de asigurare variaza functie de suma asigurata, varsta asiguratului si durata asigurarii.

In mecanismul asigurarii poate surveni, dupa caz, rezilierea si rascumpararea contractului; transformarea asigurarii, intr-o asigurare libera de plata primelor, pe baza sumei asigurate reduse; denuntarea de catre asigurator a asigurarii in primii 3 ani ai perioadei; repunerea in vigoare a contractului.

Plata sumei asigurate are loc pe parcursul duratei asigurarii, in cazul decesului asiguratului sau la expirarea asigurarii, daca asiguratul este in viata. Polita de asigurare da dreptul asiguratului la excedente din profitul societatii incepand cu cel de-al doilea an, pentru asigurari incheiate pe o durata de pana la 10 ani si al treilea an, pentru asigurarile a caror durata este mai mare de 10 ani. Excedentele bonificate fiecarei polite se platesc odata cu suma asigurata cuvenita la expirarea asigurarii ori pe parcursul acesteia, daca asiguratul a decedat.

Reiese ca pe parcursul asigurarii suma asigurata cuvenita va fi:

in cazul decesului:

in cazul rascumpararii politei, sau .

La expirarea asigurarii si supravietuirii asiguratului, .

2. Asigurarea suplimentara de deces din accident poate  fi incheiata odata cu asigurarea de viata cu formare de capital.

In conditiile contractului de baza, deci a sumei asigurate si a duratei asigurarii stabilite, asiguratorul preia si riscul de deces din accident dar percepand suplimentar o prima de asigurare (1,5 din suma asigurata).

Riscurile de accidente preluate in asigurare au o sfera vasta de cuprindere, incluzand calamitatile naturale, atacul persoanelor si animalelor, evenimente de circulatie, folosirea mijloacelor tehnice etc. In schimb, nu sunt asigurate riscurile de deces din accidente datorate alienarii mintale, alcoolismului, drogurilor, savarsirea unor fapte ilicite, evenimente de razboi, iradierea; participarii la curse automobilistice; actelor de otravire, sinucidere etc.

Suma asigurata platita se dubleaza atunci cand asiguratul decedeaza din cauza unui accident, deci .

Suma asigurata se plateste daca decesul din accident a survenit dupa intrarea in vigoare a asigurarii principale, intr-un interval de timp de un an de la data accidentului sau accidentul care a generat decesul asiguratului s-a produs inainte ca asiguratul sa fi implinit varsta de 65 de ani.

Asigurarea suplimentara de deces din accident formeaza cu asigurarea principala o unitate, deci nu se poate derula independent de asigurarea principala.

3. Asigurarea suplimentara pentru invaliditate si deces din accident, comporta principial regimul asigurarii suplimentare de deces din accident, principalele elemente caracteristice fiind cele ce urmeaza:

- asigurarea se incheie, intra in vigoare si expira odata cu asigurarea principala - asigurarea de viata, suma asigurata fiind cea stabilita prin contract la asigurarea principala;

- riscurile preluate in asigurare sunt invaliditatea si decesul provocate de accidente.

- prima de asigurare anuala reprezinta 10% din suma asigurata convenita la asigurarea principala - asigurarea de viata;

- suma asigurata platita se dubleaza daca asigurantul a decedat din accident, se plateste daca decesul din accident a survenit in perioada derularii contractului; in timp de un an si ca urmare accidentului sau inainte de implinirea varstei de 65 de ani: ;

- in cazul invaliditatii permanente totale din accident, suma asigurata se plateste integral; iar in cazul invaliditatii permanente partiale, suma asigurata se plateste partial corespunzator gradului de invaliditate: ;

- protectia prin asigurarea pentru accidente are valabilitate oriunde in lume;

- excluderea asiguratului de la plata sumelor asigurate pentru invaliditati permanente sau deces poate avea loc atunci cand invaliditatea sau decesul au fost cauzate de accidente generate de alienarea mintala a asiguratului, alcoolism, consum de droguri, infarct, epilepsie, de incercarea  asiguratului de a infaptui o infractiune, actiuni de razboi, folosirea aparatelor de zbor fara motor, sarituri cu parasuta, energia nucleara, participarea la curse automobilistice, infectii, otraviri, sinucidere etc.

Aceasta asigurare formeaza impreuna cu asigurarea principala - asigurarea de viata, o unitate, deci nu este operanta decat impreuna cu cea de baza. Dar, asigurarea suplimentara se poate rezilia fara asigurarea principala, care astfel ramane in vigoare, in schimb nu da dreptul la excedente.

2.6. Nederlanden - asigurari de viata

Societatea Nederlanden Asigurari de Viata Romania S.A. face parte din Grupul ING. In Romania si-a inceput activitatea la 1 iulie 1997 ca societate pe actiuni cu 5 actionari, intre care 4 erau de origine olandeza, iar un actionar roman. (Hall Dickler Romania SRL) cu o participare de 0,330%. Actionarul principal, ING Continental Europe Holdings BV, detinea 99,009% din capitalul social de 14,45 miliarde lei la data constituirii societatii.

Pe parcursul perioadei care marcheaza functionarea societatii in Romania au avut loc mai multe majorari ale capitalului social.

In structura portofoliului societatii Nederlanden asigurari de viata se regasesc doua categorii de produse de asigurare respectiv: asigurari de viata si alte asigurari de persoane fizice.

2.6.1. Produse de asigurare viata

Tehnica asigurarilor de viata Nederlanden comporta unele aspecte specifice. Produsele de asigurare viata la care ne referim sunt:

REGAL asigurarea mixta de viata;

PHOENIX asigurarea mixta redusa;

PRUDENT asigurarea de viata pe o durata limitata;

MARATON asigurarea de viata pe o durata nedeterminata a riscului de deces;

ACADEMICA asigurarea tip renta pentru studii;

DEBUT asigurarea tip dota.

1. Asigurarea mixta de viata

Constituie un produs clasic de asigurare acoperind riscul de deces si de supravietuire. Se incheie cu persoane cuprinse intre 15-65 ani, perioada de asigurare fiind de minim 5 ani si maxim 59 de ani. Suma asigurata initiala este nelimitata iar prima de asigurare poate fi unica sau esalonata (anuala) in care caz se aplica protectia automata impotriva inflatiei, exceptand ultimii 3 ani ai perioadei de asigurare.

Efectele asigurarii pot fi acordate dupa cum urmeaza:

a) pe parcursul perioadei de asigurare: in cazul decesului asiguratului beneficiarul asigurarii va incasa suma asigurata, deci ;

in cazul rezilierii contractului de asigurare incepand cu al doilea an de asigurare asiguratul beneficiaza de valoarea de rascumparare a politiei (intre 85-95% din rezerva de polita, care cumuleaza rezerva matematica si rezerva participantii la beneficii), adica .

b) la expirarea asigurarii daca asiguratul supravietuieste va incasa suma asigurata prevazuta in contractul de asigurare la care se adauga participarea la profit rezultata din capitalizarea rezervei matematice, adica: .

Protectia impotriva inflatiei se realizeaza in cazul platii esalonate in acest sens, prin majorarea primei de asigurare cu ocazia aniversarii politei, cu rata la suma asigurata.

2. Asigurarea mixta redusa

Se incheie in aceleasi conditii ca si asigurarea mixta de viata. Se caracterizeaza prin modul de acordare de catre asigurator a sumei cuvenite la producerea riscului.

a)     pe parcursul perioadei de asigurare:

- in caz de deces se restituie beneficiarului asigurarii suma reprezentand prime de asigurare deja platite de asigurat in contul asigurarii de baza la care se adauga beneficiul de deces: ;- in cazul rezilierii contractului de asigurare se plateste valoarea de rascumparare a politei: ;

b)     la expirarea asigurarii se plateste asiguratului, daca este incasata suma asigurata cumulata cu participarea la profit: .

3. Asigurarea de viata pe o durata limitata

Asigurarea se incheie in conditii de varsta si durata similare asigurarii mixte de viata. Constituie o asigurare impotriva unui risc determinat (decesul). Prin urmare daca decesul survine pe parcursul asigurarii societatea plateste beneficiarului de asigurare suma asigurata: .

In cazul supravietuirii, asiguratul nu beneficiaza de efecte banesti ale acestei asigurari. Nu se prevede posibilitatea ca asiguratul sa beneficieze de valoarea de rascumparare (in cazil rezilierii contractului de asigurare) si nici de participarea la profit.

Aceasta asigurare este recomandata persoanelor cu venituri mici sau celor care intra intr-o afacere investind un capital semnificativ.

4. Asigurarea de viata pe o durata nedeterminata a riscului de deces

Ofera protectie impotriva riscului de deces, la orice data ar surveni pana la varsta de 95 de ani, dupa care daca asiguratul supravietuieste se transforma intr-o asigurare mixta.

Varsta minima pentru incheierea asigurarii este de 16 ani, iar cea maxima variaza (52 de ani pentru femei si 57 pentru barbati sau chiar 65 de ani, daca primele se vor achita pana la 95 de ani).

Durata contractului de asigurare variaza intre minim 30-45 de ani si maxim 79 de ani, iar plata primelor de asigurare se poate face intre minim 5 ani si maxim 79 de ani, dupa caz.

Primele de asigurare pot fi unice sau esalonate, iar in care caz pot fi platite pana la data pensionarii sau pana la data decesului.

Suma asigurata initiala este nelimitata si ramane constanta, dar in cazul politelor cu plata esalonata a primelor de asigurare se asigura, la cerere, protectia automata impotriva inflatiei.

Efectele asigurarii pot fi relevante astfel:

a) in cazul decesului asiguratului se va plati asiguratului suma asigurata influentata cu participarea la profit: .

b) in cazul rezilierii contractului de asigurare se plateste asiguratului valoarea de rascumparare a politei: .

5. Asigurarea tip renta pentru studii

Are drept scop acumularea unor sume de bani in vederea sustinerii studiilor de catre copiii asiguratului, in cadrul unei perioade de 4+5 ani.

Asiguratul se poate incadra in ecartul de varsta intre 18 ani la 60 de ani; durata contractului poate fi de minim 9-10 ani pentru rente esalonate pe o perioada de 4+5 ani; premiile de asigurare se platesc esalonat in cadrul unei perioade de minimum 5 ani.

Suma initiala asigurata este nelimitata.

Efectele asigurarii se releva ca alternative:

a) plata sumei asigurate sub forma de rente in favoarea beneficiarului asigurarii, dar numai pana la implinirea varstei de 27 de ani;

b) plata forfetara a valorii de rascumparare (95% din valoarea actuala a rentelor cuvenite) incepand cu al doilea an de asigurare.

c) in cazul decesului beneficiarului de asigurare in perioada de plata a sumelor de asigurare, asigurarea se converteste intr-o asigurare mixta de viata a persoanei asigurate;

d) in cazul decesului beneficiarului de asigurare pe parcursul platii rentelor, asiguratul poate incasa in continuare rentele ramase in plata sau poate incasa restul de plata ca suma forfetara;

e) daca asiguratul decedeaza in perioada de plata a primelor de asigurare inceteaza obligatia de plata a primelor de asigurare viitoare.

Participarea la profit este operationala pe toata durat asigurarii.

6. Asigurarea de tip dota

Se incheie de catre parinti sau tutori in favoarea copiilor. Contractantul asigurarii poate avea varsta intre 18-60 an; durata contractului se inscrie intre 10-25 ani, iar plata primelor de asigurare se poate efectua intre 5-20 ani.

Prin aceasta asigurare se urmareste acumularea unui fond de zestre dota pentru copil, in cazul casatoriei. Suma asigurata va fi  platita beneficiarului de asigurare in urmatoarele cazuri:

a) la expirarea perioadei de plata a primelor daca beneficiarul s-a casatorit pana la acea data;

b) in momentul casatoriei daca evenimentul se produce intre varstele 20-25 ani, dar cu conditia ca primele de asigurare sa fi fost platite integral pana la aceea data.

c) la expirarea contractului de asigurare, daca beneficiarul asigurarii nu s-a casatorit pana la aceea data, varsta de iesire din asigurare fiind pentru beneficiar 25 de ani.

In cazul decesului beneficiarului de asigurare, persoana asigurata poate opta intre:

a)     incasarea valorii de rascumparare a politei

b)     transferarea asigurarii tip dota intr-o asigurare mixta de viata pentru sine;

c)     incasarea sumei de asigurare acumulate (daca primele de asigurare au fost achitate integral).

2.6.2. Produse Unit Linked

In a doua jumatate a secolului incheiat, in Statele Unite si in unele tari vest-europene au fost introduse, pe piata asigurarilor, produsele Unit Linked care imbina protectia de risc-viata cu fructificarea unei parti din primele de asigurare platite de asigurat prin plasamente investitionale in fonduri constituite si gestionate de societatea de asigurare pe riscul asiguratului.

Societatea Nederlanden are in portofoliul sau doua asemenea produse de asigurare respectiv: Unit Linked Activ si Unit Linked Gold.

1. Produsul UL-Activ

Consta in faptul ca prin intermediul sau se asociaza unei asigurari de viata un produs tip investitie in cadrul unui contract unic.

Componenta de protectie o constituie asigurarea de viata pe termen nelimitat, pentru care primele de asigurare se platesc din momentul perfectarii asigurarii pana la implinirea varstei de 62 de ani (barbatii) si 57 de ani (femeile). In cazul in care asiguratul decedeaza beneficiarul desemnat va incasa maximul dintre valoarea sumei asigurate corespunzatoare asigurarii de viata si valoarea contului contractantului la momentul respectiv.

Componenta investitionala consta in achizitionarea de unituri ale fondurilor de investitii administrate exclusiv in scopul asigurarii.

2. Produsul UL Gold

Se caracterizeaza prin faptul ca unei asigurari de viata i se asociaza un produs tip investitie iar dupa expirarea perioadei de plata a primelor de asigurare, asiguratul are posibilitatea sa-si transforme valoarea contului intr-un sir de rente care vor fi platite lunar. Produsul UL Gold are trei componente.

Componenta de protectie este reprezentata de o asigurare de viata pe termen limitat, respectiv perioada de plata a primelor de asigurare intre 18-57 ani pentru femei si intre 18-62 ani pentru barbati. In cazul in care asiguratul decedeaza beneficiarul desemnat va incasa maximul dintre valoarea sumei asigurate corespunzatoare asigurarii de viata si valoarea contului contractantului la momentul decesului acestuia.

Componenta investitionala o constituie achizitionarea de unituri ale fondurilor de investitii ce vor fi administrate exclusiv in scopul asigurarii.

Componenta de renta consta in transformarea valorii contului contractantului asigurarii, dupa expirarea perioadei de plata a primelor de asigurare intr-o serie de rente lunare platibile atata timp cat asiguratul va fi in viata.

Cu privire la produsele UL cateva observatii se impun.

1. Produsele UL pot fi promovate in lei sau in dolari SUA. In cazul exprimarii lor in lei componenta investitionala se valorifica prin doua fonduri Nederlanden UL interne. Primul fond are in vedere plasamente in titluri de valoare cu dobanda fixa (bonuri de Tezaur), depozite bancare in lei si alte plasamente pe piata monetara, valoarea acestuia modificandu-se in functie de performantele diferitelor plasamente reflectate in fond.

Al doilea fond are in vedere pe langa plasamente in titluri de valoare cu dobanda fixa (Bonuri de Tezaur) si depozite bancare in lei, plasamente in actiuni cotate la Bursa de valori Bucuresti.

2. Produsele Unit Linked in dolari (Activ, Gold si Capital) faciliteaza valorificarea componentei investitionale in trei Fonduri Nederlanden Unit Linked in dolari cu diferite grade de risc: Fond Rosu (agresiv), Fond Alb (neutru) si Fond albastru (conservator).

Plasamentele fiecarui Fond Nederlanden Unit Linked in dolari se structureaza astfel:

- 95% investitii la ING Multicolor din Luxemburg, respectiv obligatiuni, actiuni si instrumente ale pietei monetare.

- 5% lichiditati in dolari investite in depozite bancare si sume cash retinute in Romania pentru a facilita retragerile din fond.

Contractantii au latitudinea de a stabili proportia plasamentelor in cadrul celor trei fonduri.

3. Plasamentele in fonduri se efectueaza pe riscul asiguratului contractant. Valoarea fondurilor Nederlanden va depinde de performantele acestora ca fonduri de investitii pe pietele financiare.

4. In cazul produselor UL in dolari, contractantul asigurarii poate rascumpara partial uniturile in dolari.

5. In cazul decesului persoanei asigurate, beneficiarul va incasa beneficiul in caz de deces (maximul dintre valoarea sumei asigurate si valoarea contului sau) in lei precum si valoarea in dolari a uniturilor din fondurile in dolari.

6. In cazul rezilierii contractului de asigurare, asiguratul are dreptul sa incaseze valoarea de rascumparare a contractului, la care se cumuleaza valoarea uniturilor din fondurile in dolari.

7. Evaluarea fondurilor se efectueaza zilnic stabilindu-se doua tipuri de preturi de vanzare pentru evaluarea activelor fondului in cazul retragerii lichiditatilor sau rascumpararii contractului; de cumparare adica pretul la care se pot achizitiona uniturile de catre solicitanti la un moment oarecare).

2.6.3. Clauze si asigurari suplimentare asigurarilor de viata de baza

In practica societatii Nederlanden Asigurari de Viata Romania, la oricare dintre asigurarile de baza pot capata valabilitate anumite clauze suplimentare sau asigurari suplimentare in conditii specifice.

1. Clauza de scutire de plata primelor, daca asiguratul a dobandit o invaliditate de gradul III din accident ori de gradul II, I din orice cauza, dupa intrarea in vigoare a contractului de asigurare. Clauza este valabila pana la varsta de pensionare a persoanelor asigurate (57 de ani pentru femei si 62 de ani pentru barbati) iar rata de prima reprezinta 5% din prima totala de asigurare.

2. Clauza temporara flexibila care permite cresterea beneficiului in caz de deces pentru asiguratii care platesc esalonat primele de asigurare. Rata de prima se calculeaza la fel ca in cazul asigurarii temporare a riscului de deces; clauza are valabilitate pana la varsta de 75 de ani.

3. Clauza de crestere garantata a sumei asigurate se ofera asiguratilor din 3 in 3 ani cu exceptia ultimelor 3 ani din perioada de asigurare. In baza acestei clauze prima aferenta asigurarii de baza si celorlalte clauze suplimentare poate creste cu 30% si pe aceasta baza are loc cresterea primei asigurate. Clauza are valabilitate pana la varsta de 62 de ani si presupune o rata de prima de 1,5% din prima aferenta asigurarii de baza.

4. Asigurarea suplimentara de deces din accident da posibilitate platii sumei cuvenite daca asiguratul a decedat din accident pe parcursul valabilitatii asigurarii si a clauzei enuntate. Rata de prima lunara este de 1,15 lei la 1000 lei suma asigurata. Clauza are valabilitate pana la varsta de 62 de ani.

5. Asigurarea suplimentara de invaliditate permanenta din accident da dreptul la o suma derivata din produsul sumei asigurate cu gradul de invaliditate stabilit de comisia medicala. Rata de prima lunara aferenta este de 0,25 lei la 1000 lei suma asigurata. Asigurarea are valabilitate pana la implinirea de catre asigurat a varstei de 62 de ani.

6. Asigurarea suplimentara de invaliditate permanenta si deces din accident imbina protectia oferita de cele doua asigurari suplimentare prezentate anterior, rata de prima lunara fiind de 0,35 lei la 1000 lei suma asigurata. Asigurarea respectiva se poate extinde pana la varsta de 62 de ani.

La asigurarile de viata, de baza, mai pot fi cuplate si alte clauze suplimentare specifice, intre care: clauza suplimentara de interventie chirurgicala in caz de imbolnavire si accident; clauza suplimentara de spitalizare in caz de imbolnavire si accident, clauza suplimentara de spitalizare in caz de accident.

Aceste clauze de asigurare sunt oferite suplimentar oricarei asigurari de viata, de baza; varsta asiguratului este incadrata intre anumite limite; suma asigurata este fixata intre limitele agreate de asigurator (200.000 lei-500.000 lei). Rata lunara de prima este stabilita la 1000 lei suma asigurata fiind diferentiata pentru barbati, mai mare si femei, mai mica.


Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea lui Gavilescu
Caracterizarea personajelor negative din basmul

Tehnica si mecanica

Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice.
Actionare macara
Reprezentarea si cotarea filetelor

Economie

Criza financiara forteaza grupurile din industria siderurgica sa-si reduca productia si sa amane investitii
Metode de evaluare bazate pe venituri (metode de evaluare financiare)
Indicatori Macroeconomici

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiISTORIC. EVOLUTIA ASIGURARII DE VIATA
ASIGURARILE SI REASIGURARILE IN CONTEXTUAL TRANZITIEI LA ECONOMIA DE PIATA
Conditii specifice pentru riscul de imbolnavire grava (6 afectiuni)
MECANISMUL ASIGURARILOR DE VIATA
Contractul de garantie
CLIENTUL IN DOMENIUL ASIGURARILOR DE VIATA: TIPOLOGIE. ABORDARI. OBIECTIILE PE CARE LE RIDICA UN POTENTIAL CLIENT LA INCHEIEREA UNEI POLITE DE ASIGURA
Marketingul produselor de asigurare
CLASIFICAREA ASIGURARILORTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu