Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » comert
Operatiunile de cooperare industriala

Operatiunile de cooperare industriala


Operatiunile de cooperare industriala

1 Subproductia internationala

Subproductia internationala reprezinta o relatie contractuala intre o firma principala (ordonator) si una sau mai multe firme executante, firme care fabrica pe baza documentatiei primite de la ordonator produse finite sau subansamble componente, piese care sunt livrate contra cost ordonatorului, acesta utilizand produsele sub marca proprie.

Cooperarea intre firme separate cunoaste o diversitate de forme:Cooperarea intre firme separate

Cooperarea institutionalizata

Prin specializare

Proiecte economice comune

Cooperare organica

Cooperare in productie

1. subproductia

2. coproductia

1. livrare de echipamente contra produse (buy - back)

2. construirea de obiective in comun

1. societati mixte de productie

Cercetare - dezvoltare

1. programe comune de cercetare

2. schimb de informatii si documentatie

1. licentierea cu plata in produse

2. consortii tehnico - stiintifice

1. institute comune de cercetare

Comercializare - finantare

1. specializarea in vanzari

2. oferta comuna

1. consortii bancare

1. societati mixte de comercializare

2. banci mixte

Subproductia (sub-contracting) cuprinde toate operatiile bazate pe relatii contractuale intre o firma principala (ordonator) si una sau mai multe firme executante in temeiul carora subcontractantii fabrica, pe baza documentatiei tehnologice a ordonatorului, produse finite sau subansamble, componente, piese, care sunt livrate contra cost ordonatorului, acesta asigurand si comercializarea (integrala sau partiala) a produsului finit pe piata internationala, sub marca sa.

Din punctul de vedere al ordonatorului, se transfera fabricarea unei parti din productie catre firme terte, care asigura suplimentarea ofertei de produse finite a ordonatorului sau procurarea unor componente specializate. In subproductia internationala firma principala deplaseaza in strainatate o parte din capacitatea de productie, substituind astfel relatia traditionala productie-export cu un raport mai complex: transfer de documentatie tehnica- import sau componente - productie - export.

Din punctul de vedere al executantului: productia subcontractantului nu este destinata comercializarii libere pe piata, ci satisfacerii unei cereri specifice, a ordonatorului, care preia integral sau partial productia realizata de executanti si are beneficiile si riscurile comercializarii pe piata externa. Deoarece subcontractantii realizeaza un produs cu o destinatie specifica, strict determinat din punct de vedere tehnic si calitativ pentru necesitatile ordonatorului, ei pot intampina dificultati in desfacerea produsului direct pe piata.

Se disting doua forme ale subcontractarii: subproductia de capacitate si cea de specialitate. Subproductia de capacitate presupune fabricarea de catre subcontractanti a unor produse finite identice cu cele realizate de ordonator, care preia productia executantului si o desface sub marca proprie, permitand eventual si subcontractantului sa comercializeze, pe o arie limitata si, de regula, sub aceeasi marca, restul productiei. O varianta o reprezinta productia la comanda (lohn), situatie in care ordonatorul, care poate fi o firma producatoare sau comerciala, preia integral si comercializeaza exclusiv sub marca sa produsele realizate de subcontractant.

Obligatiile partilor in subproductia de capacitate

Ordonator

Subcontractant

1. sa livreze documentatia in termenul stabilit

2. sa asigure asistenta tehnica necesara, pe o perioada determinata

3. sa asigure formarea si specializarea cadrelor care participa la actiunea de cooperare

4. sa livreze gratuit modele de referinta pentru compararea caracteristicilor tehnice ale produselor la verificari

1. sa comande la timp si sa procure de la partener sau din terte surse subansamble, piese, etc. pe care nu le-a asimilat in productie

2. sa livreze ordonatorului, dupa un grafic de esalonare lunara sau trimestriala, cantitatea anuala de produse pe care acesta s-a obligat prin contract s-o preia

3. sa asigure pe o perioada de timp convenita piese de schimb pentru produsele livrate partenerului

Subproductia de specialitate inseamna realizarea de catre subproducatori, in urma unei specializari mai accentuate a unor piese componente, subansamble ce urmeaza a fi integrate in produsul finit la ordonator.

Avantajele subproductiei internationale

Ordonator

Subcontractant

1. reducerea costurilor de productie, prin valorificarea diferentei de cost al manoperei

2. valorificarea situatiilor conjuncturale favorabile fara extinderea capacitatilor de productie

3. diminuarea riscurilor asociate afacerilor internationale

4. concentrarea pe activitatile productive si comerciale de baza si cresterea competitivitatii

5. posibilitatea crearii si coordonarii unor structuri internationale productive si comerciale cu caracter durabil

1. utilizarea capacitatilor proprii de productie, crearea de noi locuri de munca

2. acces la tehnologie fara angajare de lichiditati internationale

3. specializarea mai avansata pe produse / subansamble si cresterea productivitatii

4. posibilitatea afirmarii pe piata ca producator independent de piese, subansamble, etc.

2 Coproductia internationala

Coproductia reprezinta o forma de cooperare industriala ce presupune un grad ridicat de complexitate tehnica a activitatii si de complementaritate a potentialului partenerilor. Ea consta in intelegerea dintre doua firme din tari diferite de a fabrica independent, sub aspect tehnic, anumite subansamble si de a-si livra elementele fabricate pentru a se efectua asamblarea in vederea obtinerii produsului finit.

Avantajele coproductiei:

) potenteaza eforturile partenerilor, deoarece fiecare va executa acele subansamble sau produse finite pentru ca are avantaj comparativ

) determina o sporire a nivelului calitativ al rezultatelor cooperarii, folosindu-se specialistii si abilitatea tehnica, experienta de productie si anumite procedee de fabricatie, know-how, brevete de inventie, etc.

) prin coproductie pot fi surmontate dificultatile pe care le ridica cerintele largirii capacitatilor de productie carora intreprinderile cu potential mic sau mijlociu le rezista destul de greu in mod autonom

) fiind o cooperare de tip structural, bazata pe specializare, in cadrul careia interesele partenerilor sunt, in principiu, convergente, coproductia are un caracter stabil si durabil, fapt ce faciliteaza o riguroasa esalonare temporala a activitatilor si elaborarea unei strategii optime de firma

) nu afecteaza autonomia partilor contractante, pentru ca fiecare partener este independent in organizarea productiei in propria firma si poate angaja si alte raporturi de cooperare cu alte forme de terti

) prezinta avantaje si in sfera comercializarii produselor rezultate din cooperare: clientii uneia dintre parti devin cumparatori potentiali ai celeilalte parti

Inconveniente ale coproductiei:

din punct de vedere tehnic, este necesara o riguroasa sincronizare a executarii subansamblelor si o maxima promptitudine a livrarilor.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.