Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Comitetul Economic si Social

Comitetul Economic si Social
Comitetul Economic si Social

Comitetul Economic si Social a fost iintat prin Tratatele de la Roma din 1957, masura sa implice grupurile de interese din domeniile economic si social stabilirea unei piete comune si pentru a asigura un mecanism institutionalizat pentru a furniza Comisiei Europene si Consiliului European informatiile esentiale necesare legatura cu problemele de competenta acestora.

Actul European Unic din 1986, Tratatul de la Maastricht din 1992 si Tratatul de la Amsterdam din 1997, au arit rolul Comitetului Economic si Social al Uniunii Europene.

Calitatea de membru. Cei 222 de membri ai Comitetului Economic si Social al Uniunii Europene provin din cadrul grupurilor de interese din domeniul economic si social. Acesti membri sunt nominalizati de catre guvernele tarilor membre ale U.E. si numiti de catre Consiliul European pe o perioada de 4 ani, mandatul put⮤ fi reoit pentru a un mandat.

Rolul consultativ al Comitetului. Consultarea Comitetului Economic si Social de catre Comisia si Consiliul European este obligatorie cⴥva cazuri timp ce altele este optionala. Cu toate acestea, Comitetul Economic si Social poate adopta opinii si din proprie initiativa. Actul Unic European din 17 februarie 1986 si Tratatul de la Maastricht din 7 februarie 1992 au extins aria de probleme ce necesita un aviz al Comitetului, special noile politici (cele regionale si cele referitoare la protectia mediului). Tratatul de la Amsterdam largeste aria de competenta a Comitetului si permite ca acesta sa fie consultat si de catre Parlamentul European.Rolul de informare si integrare. In ultimii ani Comitetul Economic si Social si-a arit rolul cadrul U.E. si si-a largit aria atributiilor si competentelor, asa cum rezulta din tratatele Uniunii. El actioneaza ca un forum consacrat pietei unice si organizeaza, beneficiind si de sprijinul altor institutii ale Uniunii Europene, o serie de evenimente ce au rolul de a aduce institutiile europene mai aproape de populatie.

Comitetul Economic si Social are sase sectiuni:

  Agricultura si dezvoltare rurala;

  Uniune economica si monetara si coeziune economica si sociala;

  Locuri de munca, probleme sociale si cetatenie;

  Relatii externe;

  Piata unica, productie si consum;

  Transport, energie, infrastructura si informatii.

Opiniile ce urmeaza a fi formulate oficial de catre Comitet sunt elaborate forma de proiect cadrul unor grupuri de lucru. Acestea au de regula, cⴥ 12 membri, incluz⮤ un raportor care poate fi asistat de catre experti (mod normal numar de patru).

Comitetul Economic si Social are dreptul de a stabili, pe o durata limitata, subcomitete pentru solutionarea unor probleme specifice.

Aceste subcomitete actioneaza aceleasi domenii cu cele sase sectiuni. Ca norma, Comitetul Economic si Social se reuneste sedinte plenare de zece ori pe an. ή cadrul acestor sesiuni plenare, diversele opinii sunt adoptate pe baza propunerilor formulate de cele sase sectiuni, cu majoritate simpla a voturilor. Opiniile sunt intate Institutiilor Europene si? publicate Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Comitetul mentine contacte permanente cu consiliile economice si sociale constituite la nivel regional si national din cadrul Uniunii Europene. Aceste legaturi implica, special, schimburi de informatii si discutii ce au loc fiecare an, pe tema unor probleme specifice.

Comitetul mentine contacte cu grupuri de interese din domeniul economic si social dintr-un numar important de tari nemembre si grupuri de tari, incluz⮤ tarile mediteraneene, cele din Europa Centrala si de Est, grupul tarilor EFTA, tarile din America Latina. Pentru aceasta, Comitetul Economic si Social stabileste si trimite delegatii formate din 15 de membri, conduse de catre presedinte sau unul din vicepresedinti. Este de asteptat ca unele reuniuni ce implica participarea tarilor din Europa Centrala si de Est, sa capete un caracter institutionalizat, baza unor #355;elegeri europene.

Comitetul Economic si Social are, afara de cei 222 de membri, doua categorii de personal: personal ce lucreaza exclusiv pentru comitet, numar de 135 de persoane si personal ce are dubla subordonare, catre Comitetul Economic si Social si catre Comitetul Regiunilor (516 persoane, majoritatea membri ai Secretariatului Comitetului Economic si Social).

Comitetul Regiunilor

Este una dintre cele mai noi institutii ale Uniunii Europene, a carei nastere reflecta dorinta tarilor membre nu numai de a respecta identitatea regionala si locala precum si prerogativele institutiilor corespunzatoare, dar si de a implica aceste institutii regionale si locale implementarea si dezvoltarea politicilor specifice ale Uniunii Europene.

Comitetul Regiunilor are 222 de membri (ca si Comitetul Economic si Social). Repartitia pe tari a acestor membri este urmatoarea: Franta, Germania, Italia si Marea Britanie cⴥ 24, Spania 21, Austria, Belgia, Grecia, Olanda, Portugalia si Suedia cⴥ 12 fiecare, Danemarca, Finlanda, Irlanda cⴥ 9 fiecare, iar Luxemburg 6 membri.

Comitetul a fost creat ca un corp consultativ, baza Tratatului Uniunii Europene, devenind prezent un puternic mecanism de pastrare cu consecventa a principiului subsidiaritatii; Comitetul s-a reunit pentru prima data luna martie 1994.

Subsidiaritatea, crisa Tratatul Uniunii Europene, semnifica faptul ca deciziile trebuie sa fie luate de catre acele autoritati publice care sunt cel mai aproape posibil de cetateni. Totodata se are vedere ca actiunea institutiilor Uniunii Europene sa nu fie initiata decⴠcazurile c⮤ este mai eficienta decⴠactiunea institutiilor regionale, nationale sau locale, dupa caz. Acest principiu este contradictie cu centralizarea excesiva a procesului de luare a deciziilor,  unele cazuri considerat prea epartat de cetatean si indiferent la nevoile acestuia. Membrii Comitetului Regiunilor sunt presedinti de Consilii Regionale, primari de orase, presedinti de consilii departamentale si orasenesti, toti fiind alesi aceste functii prin sufragiu, provenind de la nivelurile administratiei publice cele mai apropiate de cetateni.

Toti membrii Comitetului au o experienta directa privinta modului care politicile si legislatia Uniunii Europene afecteaza viata de zi cu zi a cetatenilor. Dispun⮤ de asemenea resurse, Comitetul este masura sa exploateze capacitatea si profesionalismul membrilor sai, folosul tuturor institutiilor Uniunii Europene, av⮤ numeroase prilejuri pentru aceasta. Tratatul Uniunii Europene prevede ca acest Comitet al Regiunilor sa fie consultat probleme referitoare la reteaua trans-Europeana de comunicatii, sanatatea publica, educatie, problemele tineretului, cultura, coeziunea economica si sociala.

Activitatea Comitetului este bazata pe o structura constituita din sapte comisii:

? politica regionala, fonduri structurale, coeziune economica si sociala, cooperare trans-frontaliera si inter-regionala; agricultura, dezvol-tare rurala, pescuit;

? comunicatii trans-europene, transport, informatii;? planificare spatiala, problemele urbanizarii, energie, protectia mediului;

? politica sociala, sanatate publica, protectia consumatorului, cercetare stiintifica, turism;

? locuri de munca, politica economica, piata unica, industrie, re-prinderi mici si mijlocii;

? educatie, pregatirea fortei de munca, cultura, problemele tineretului, sport, drepturile cetatenilor.

Comitetul a constituit o comisie speciala pentru probleme institu-tionale, care este arcinata sa contribuie la dezbaterea asupra reformei institutiilor Uniunii Europene.

Activitatea Comitetului este organizata si condusa de un birou, ales pentru un mandat de doi ani.

scurta sa experienta, Comitetul s-a implicat r-un mare numar de probleme precum: reteaua trans-Europeana de aeroporturi; dezvoltarea turismului rural; dreptul cetatenilor Uniunii Europene de a vota  alegerile locale r-un alt stat membru decⴠacela ai carui cetateni sunt; drumul Europei spre societatea informatizata.

O tema constanta reaga activitate a Comitetului Regiunilor este nevoia de a implica mai mult regiunile si localitatile formularea si imple-mentarea politicilor si strategiilor de interes comun.

Drepturile cetatenesti Uniunea

Fonctionnement du CESE

Le Comité économique et social européen (CESE) est la plateforme institutionnelle, consultative, grace à laquelle les représentants des milieux socio-économiques européens peuvent et doivent exprimer leurs points de vue de manière formelle sur les politiques communautaires.

Il leur permet donc de conseiller les grandes instances que sont le Conseil, la Commission et le Parlement européen et de participer pleinement au processus décisionnel de l'Union européenne.

Présidence

Président

Vice-présidents

Origines

Institué par les Traités de Rome (1957) aux fins d'associer les divers groupes d'intérêts économiques et sociaux à la réalisation du Marché commun et de leur donner un instrument institutionnel pour faire connaitre à la Commission et au Conseil de l'Union européenne leurs points de vue sur toutes les questions d'intérêt communautaire.

L'Acte Unique européen (1986), le Traité de Maastricht (1992), le Traité d'Amsterdam (1997) et le Traité de Nice (2000) ont conforté le CESE dans ses fonctions.

Composition

344 membres (ayant le titre de Conseillers) issus des milieux socio-économiques de l'Europe.

Les membres sont proposés par les gouvernements nationaux et nommés à titre personnel par le Conseil de l'Union européenne pour une période de 4 ans renouvelable. Le prochain renouvellement aura lieu en octobre 2010.

Les Conseillers sont organisés en trois groupes :

 1. Employeurs
 2. Salariés
 3. Activités diverses

La répartition est la suivante :

 • Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni : 24
 • Espagne et Pologne : 21
 • Roumanie : 15
 • Belgique, Grèce, Pays-Bas, Portugal, Autriche, Suède, République tchèque, Hongrie, Bulgarie : 12
 • Danemark, Irlande, Finlande, Lituanie, Slovaquie : 9
 • Estonie, Lettonie, Slovenie : 7
 • Luxembourg et Chypre : 6
 • Malte : 5

Mandat des Conseillers

La mission des membres du CESE est d'adresser des avis sur des thèmes d'intérêt européen au Conseil, à la Commission et le Parlement européen.Fonction consultative

Selon les cas, la consultation du Comité de la part de la Commission ou du Conseil est obligatoire ou facultative mais le Comité peut aussi émettre des avis de sa propre initiative.

L'Acte unique (17/2/86) et le Traité de Maastricht (7/2/92) ont renforcé l'obligation de consulter le Comité, en particulier pour les nouvelles politiques (régionale et environnement).

Le Traité d'Amsterdam élargit les domaines de consultation et prévoit la consultation du CESE par le Parlement européen.

Le CESE émet en moyenne 170 travaux consultatifs et avis par an (dont 15 % environ de sa propre initiative).

Les avis du Comité sont transmis aux instances communautaires de décision et ensuite publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Fonction d'information et d'intégration

Ces dernières années, le CESE a accru son rôle au sein de l'Union européenne au delà des simples obligations qui découlent des Traités.

Jouant le rôle de forum du marché intérieur, le CESE a organisé avec le soutien des autres institutions communautaires de nombreuses actions visant à améliorer les rapports entre le citoyen européen et les institutions européennes.

Organes de travail

1. Présidence et bureau

Le Comité économique et social européen élit en son sein, pour une durée de deux ans, un Bureau composé de 37 membres et comportant un président et deux vice-présidents choisis alternativement dans chacun des trois groupes.

Le président est responsable de la bonne marche des travaux du Comité. Dans l'exercice de ses fonctions il est assisté par les vice-présidents qui le suppléent en cas d'absence.

Le Président a qualité pour représenter le Comité dans ses rapports extérieurs.

Les missions collectives (relations avec l'AELE, les ACP, les PECO, l'UMA, l'Amérique latine et d'autres pays tiers, l'Europe des citoyens) relèvent du Bureau et du Président du Comité.

Le Bureau a pour tache essentielle d'organiser et de coordonner les travaux des différents organes du Comité et d'en fixer les orientations politiques.

2. Sections

Le Comité compte 6 sections :

 1. Agriculture, développement rural, environnement (NAT)
 2. Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale (ECO)
 3. Emploi, affaires sociales, citoyenneté (SOC)
 4. Relations extérieures (REX)
 5. Marché unique, production et consommation (INT)
 6. Transports, énergie, infrastructures, société de l'information (TEN)

Une nouvelle Commission consultative des mutations industrielles a été incorporée au sein du CESE suite à l'expiration du Traité CECA en juillet 2002 (CCMI)

3. Groupes d'étude

La préparation des avis des sections est confiée à des groupes d'étude composés de 12 Conseillers en moyenne (dont un rapporteur) assistés d'experts (4 en règle générale).

4. Sous-comités

Pour certains sujets, le Comité économique et social européen peut recourir à une structure ad hoc, le 'sous-comité', qui fonctionne de manière analogue à une section mais pour un dossier déterminé.5. L'Assemblée plénière

Le Comité siège en Assemblée plénière au cours des différentes sessions (9 sessions par an en règle générale).

Sur base des avis des sections, l'assemblée plénière du Comité adopte ses avis (à la majorité simple), lesquels sont adressés aux institutions et publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Relations du CESE avec les Conseils économiques et sociaux et institutions similaires

Le CESE entretient des contacts réguliers avec les CES régionaux et nationaux de l'Union européenne. Ces contacts consistent essentiellement en échanges d'informations et en une réflexion commune annuelle sur un thème préalablement déterminé.

Par ailleurs, le CESE entretient au niveau mondial des relations similaires avec les Conseils économiques et sociaux dans le cadre des rencontres internationales organisées tous les deux ans.

Relations avec les milieux économiques et sociaux des pays tiers

Le Comité entretient des relations suivies avec les milieux économiques et sociaux de plusieurs pays ou groupements de pays tiers: pays méditerranéens, ACP, Europe centrale et orientale, Amérique latine, AELE, etc.

A cet effet, le Comité constitue en son sein des délégations conduites par la présidence du CESE. Pour les pays d'Europe centrale et orientale, il est prévu d'institutionnaliser certaines de ces rencontres dans le cadre des accords européens, comme c'est déjà le cas avec la Hongrie.

Publications

Le CESE publie et diffuse un certain nombre de publications, notamment ses principaux avis sous forme de brochures, un mensuel d'activité (CESE Info), un Bulletin mensuel reprenant l'ensemble des avis adoptés en Session et un Rapport d'activité de la présidence du Comité.

Secrétariat général

Le Comité est assisté d'un secrétariat général placé sous la direction d'un Secrétaire général qui exerce ses fonctions sous l'autorité du président représentant le bureau du Comité.

L'effectif des fonctionnaires est de quelque 135 personnes. Depuis le 1er janvier 1995, le Comité économique et social et le Comité des régions partagent des services communs dont les effectifs (environ 520) proviennent pour l'essentiel du Secrétariat du CESE.

Papport Annuel d'Activité

Cette version finale du Rapport annuel d'activité (2006) a été établie conformément au
règlement financier. Le rapport est le principal outil utilisé annuellement par le Comité
économique et social européen pour faire rapport à l'autorité budgétaire.
Il est communiqué à la Commission européenne et à la Cour des comptes. La Commission
européenne le transmet aux autorités budgétaires, à savoir au Conseil et au Parlement

317 membri
- format din trei grupuri de membri: patronat, salariati si diferite alte ramuri de activitate. Acesta trebuie consultat inaintea adoptarii unui mare numar de decizii si poate, de asemenea, sa formuleze opinii din proprie initiativa;
Comitetul Economic si Social (CES) este deci organismul consultativ european, are rolul unui forum de dezbatere si reflexie, atat la nivel european cat si la nivelul statelor membre.
Comitetul Economic si Social are trei misiuni fundamentale:
- sa ofere consultanta celor trei mari institutii (Parlamentul European, Consiliul si Comisia);
- sa asigure o mai mare implicare/contributie din partea societatii civile la initiativa europeana si sa edifice si consolideze o Europa apropiata cetatenilor sai;
- sa sporeasca rolul organizatiilor si asociatiilor societatii civile in tarile nemembre (sau grupuri de tari), iar in acest scop sa promoveze dialogul organizat cu reprezentantii acestora si sa constituie organisme similare in zonele vizate: Europa Centrala si de Est, Turcia, tarile EUROMED, ACP si MERCOSUR etc. ('dezvoltare institutionala').

Infiintarea Comitetului Regiunilor (CR) prin Tratatul de la Maastricht a raspuns cererii formulate de autoritatile locale si regionale de a fi reprezentate in Uniunea Europeana.

In prezent, Comitetul Regiunilor este un organism complementar celor trei institutii Comunitare (Consiliul, Comisia, Parlamentul). In sistemul institutional comunitar Comitetul si-a castigat un loc bine definit datorita experientei politice a membrilor sai la diferite niveluri locale si a cunoasterii aprofundate a problematicii regionale si locale.

CR joaca un rol important in procesul de integrare europeana. Unul din principalele sale obiective il reprezinta consolidarea coeziunii economice si sociale a statelor membre.
CR are, ca si consecinta a extinderii, pana la 344 de membri si un numar egal de membri supleanti, numiti pentru o perioada de patru ani de catre Consiliul Uniunii Europene, care isi desfasoara activitatea in exclusivitate pe baza propunerilor venite din partea statelor membre. Mandatul membrilor poate fi reinnoit.

CR este un organism independent. Membrii sai nu se supun nici unor instructiuni obligatorii. Ei actioneaza complet independent pentru indeplinirea atributiilor specifice, urmarind interesul general al Uniunii Europene.
Comitetul Regiunilor reprezinta o 'punte' de legatura intre institutiile europene si regiunile, comunele si orasele Uniunii Europene. Membrii CR detin mandate (administrative) pe plan regional sau local, nu functioneaza permanent la Bruxelles si ca urmare mentin constant legatura cu cetatenii. Se reunesc de cinci ori pe an in sesiune plenara, ocazie cu care adopta recomandarile facute pe baza datelor furnizate de diversele comisii.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul – caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea personajelor negative din basmul
Dialogul- mijloc de caracterizare a personajelor - d-l goe, de i. l. caragiale

Tehnica si mecanica

Determinarea indicilor Micuum (rezistentei), a reactivitatii, umiditatii, si analizei granulometrice a cocsului
Principii de calcul al instalatiei de ungere
Rectificarea - Pietrele abrazive - Masini de rectificat

Economie

Studiul comportamentului de cumparare de apa minerala in randul populatiei din bucuresti
Piata si politica financiara - Definirea si continutul pietei financiare
Bursele de valori

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiCorelatia biblioteconomie-documentare si implicatiile ei contemporane
Gestiunea Financiara - Amortizarea
Definirea auditului in general si tipurile de audit
Costul creditului : dobanda
Opera lui J.M. Keynes si paradigma gandirii lui economice
STATUL SI ECONOMIA
ANALIZA CHELTUIELILOR PENTRU EXPLOATARE
ANALIZA ECONOMICO FINANCIARATermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu