Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Componenta activului bilantier

Componenta activului bilantier


Componenta activului bilantier

I.            ACTIVE IMOBILIZATE - bunuri economice de folosinta indelungata ( mai mare de 1 an).

1.Imobilizari Necorporale - bunuri economice ce nu imbraca o forma fizica de bunuri materiale.Ex : cheltuieli de constituire, cheltuile de dezvoltare, fond comercial, brevete, licente,drepturi similare,alte imobilizari necorporale (programele informatice);

2.Imobilizari Corporale ( mijloace fixe)

Ex : terenuri propriu-zise si amenajari de terenuri,echipamente tehnologice, constructii,mijloace de transport,mobilier,aparatura birotica;

3.Imobilizari Financiare - titluri de participare la capitalul altor societati.

II.         ACTIVE CIRCULANTE - bunuri care au o durata de intrebuintare la nivelul firmei sub 1 an.

Stocuri : materii prime, materiale, produse finite, marfuri, ambalaje, obiecte de inventar ;

Creante : valori ce urmeaza a fi incasate ;

Investitii financiare pe termen scurt : actiuni achizitionate in scop speculativ ;

Casa si contul la banci : numerarul aflat in casieriile societatii.

III.    CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS.

Componenta pasivului bilantier ( Cp+D)

I.            CAPITALURILE PROPRII :

Capital social

Prime legate de capital : VE (valoarea de emisiune) - VN (valoarea nominala)

Rezerve din reevaluare

Rezerve : legale (profit brut),statutare (profit net), alte rezerve

Rezultatul reportat : R= V (venituri) - C (cheltuieli)

Profit nerepartizat

Pierdere neacoperita

Rezultatul exercitiului curent -profit

-pierdere curenta

II.         DATORII - comerciale (furnizori)

-finaciare (credite,dobanzi)

-fiscale (impozite si taxe)

-salariale

-asociati/actionari (dividendele)

III.           PROVIZIOANE Remunerație procentuala data celui care a mijlocit o afacere comerciala; comision

IV.           VENITURI INREGISTRATE IN AVANS.

Contul de profit si pierdere.Rolul lui in reflectarea performantelor firmei.

Daca bilantul este considerat documentul ce descrie situatia patrimoniala,pozitia financiara si rezultatul obtinut de catre intreprindere,contul de profit si pierdere reprezinta instrumentul de modelare contabila ce explica modul de constituire al rezultatului si permite totodata desprinderea unor concluzii legate de performantele activitatii intreprinderii.

Structurile calitative ce sunt reprezentate si comparate in contul de profit si pierdere sunt :

Veniturile, adica valorile produse si vandute pe piata clientilor;

Cheltuielile,adica valorile utilizate pentru obtinerea unor venituri ce sunt de fapt costuri angajate pe alte piete.

Veniturile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari ale activelor sau scaderi ale datoriilor ce se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu,altele decat cele rezultate din contributii ale asociatilor sau actionarilor.

Organizarea si inregistrarea veniturilor se face dupa natura lor astfel :

venituri din exploatare;

venituri financiare;

venituri extraordinare;

venituri din provizioane.

Cheltuielile reprezinta diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul unei perioade contabile sub forma de iesiri ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor ce se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu,altele decat cele rezultate din distribuiri catre actionari.

Dupa natura lor cheltuielile se grupeaza astfel :

cheltuieli din exploatare;

cheltuieli financiare;

cheltuieli extraordinare;

cheltuieli cu amortizarile si provizioane;

cheltuieli cu impozitul pe profit.

Inregistrarea in contabilitate atat a veniturilor cat si a cheltuielilor se face cu respectarea principiului independentei exercitiilor sau a contabilitatii de angajamente.

Obiectivele generale in auditul financiar.

Auditul financiar contabil reprezinta:

O examinare independenta a bilantului contabil a unui agent economic efectuata de un auditor financiar.

Este un aport de credibilitate asupra informatiilor contabile publicate de agentul economic.

Este o trecere in revista,o examinare,inainte de a se ajunge la o evaluare sau apreciere,o examinare critica pentru evaluarea unei situatii financiare determinate.Sub denumirea de audit se desemneaza activitatea generala de revizie,principiile si metodele utilizate,controlul practic conform acestor principii si metode.

Este o cercetare sau o metodologie aplicata in mod coerent de profesionisti utilizand un ansamblu de tehnici de informare si evaluare in scopul de a produce o judecata motivata si independenta cu referinta la normele de evaluare.

S-au constituit 4 fundamente ce stau la baza teoriei auditului financiar:

a)   Postulatele sunt afirmatii ce stau la baza unei teorii si reprezinta exprimari adevarate sau adecvate ca fiind adevarate fara a fi demonstrate.

La baza auditului stau 7 postulate mai importante:

datele lucrarilor financiare sunt verificabile;

nu este necesara existenta unui conflict de interese intre auditori si conducerea intreprinderii;

existenta unui sistem satisfacator de control intern elimina probabilitatea aparitiei de nereguli;

aplicarea standardelor contabile conduce la o prezentare adevarata a pozitiei financiare si a rezultatelor;

ceea ce a fost corect in perioada trecuta pentru intreprindere se va mentine si pentru perioada viitoare in afara cazului in care exista un fapt evident ce demonstreaza contrariul;

auditorul functioaneaza exclusiv in aceasta calitate atunci cand exprima o opinie independenta

statutul profesional al unui auditor independent presupune stabilirea obligatiilor profesionale.

b)  Conceptele reprezinta generalizari,iar in acest sens s-au delimitat 5 concepte primordiale:

dovezile trebuie sa contina toate problemele ce influenteaza judecata auditorului asupra afirmatiilor facute in lucrarile financiare;

preocuparea pentru respectarea profesiei de auditor;

independenta consta in necesitatea ca auditorul sa fie liber,nepartinitor si fara prejudecati;

conduita etica este in stransa legatura cu independenta auditorului si presupune faptul ca acesta sa actioneze conform codului etic al profesiei;

corectitudinea contabila se refera la necesitatea ca documentele contabile sa fie elaborate conform prevederilor contabile si standardelor contabile.

c)   Standardele.Avem 3 categorii de standarde :

generale;

de performanta si de lucru;

de raportare.

d)  Procedurile sunt actiuni implicate in realizarea auditului.Acestea sunt selectate si depind de experienta si profesionalismul auditorului.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.