Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
MODELE DE GENERARE A CERERII GLOBALE

MODELE DE GENERARE A CERERII GLOBALE


MODELE DE GENERARE A CERERII GLOBALE

Pentru 3 zone specificate intr-un spatiu de analiza, se cunosc urmatoarele date (obtinute dintr-o ancheta la domiciliu, a se vedea modelul unei astfel de anchete in Anexa 1), prezentate in tabelul 1:

Tabelul 1

Caracteristici sociale si economice ale spatiului de analiza, agregate la nivelul fiecarei zone omogene

Zona

Numar mediu de membri pe familie (gospodarie)Numar mediu de persoane active din gospodarie

Venit mediu pe gospodarie

[u.m.]

Populatia totala a zonei

G1

G2

G3

Modelul de regresie, obtinut cu ajutorul datelor din ancheta efectuata pe un esantion relevant de gospodarii, specifica numarul de deplasari efectuate in medie, pe ziua de lucru a saptamanii medii din an, la nivelul fiecarei familii - y, in functie de structura familiei (numar mediu de persoane active dintr-o familie - x) si in functie de veniturile medii ale familiei:

(1)

unde z este o variabila binara cu urmatoarele valori:

z=1, pentru gospodariile cu venituri mari (mai mult de 70.000 u.m.),

z=0, in toate celelalte cazuri.

Pentru determinarea cererii globale, in acelasi spatiu de analiza, se foloseste si un model "cu date pe categorii sau clase de utilizatori" - veniturile familiei (gospodariei) si structura acesteia, dupa cum urmeaza:

clasa a) - Familii cu unu sau mai putini membri activi si cu:

- un venit modest - a1);

- un venit mare - a2)

clasa b) - Familii cu doi sau mai multi membri activi si cu:

- un venit modest - b1);

- un venit mare - b2);

Ratele de deplasare (numar de deplasari pe familie pe zi) estimate corespunzator acestor clase de gospodarii, sunt cele prezentate in tabelul 2.

Tabelul 2.

Ratele deplasarilor, in raport cu clasele de utilizatori

clasa gospodariei

Numar de deplasari generate intr-o gospodarie, intr-o zi, in cazul unui:

Venit modest

Venit ridicat

clasa a

clasa b

Se cere:

Sa se determine care este numarul total de deplasari generate intr-o zi, in spatiul analizat.

2. Sa se realizeze o comparatie a rezultatelor obtinute cu cele 2 modele (modelul regresiei liniare si modelul datelor pe categorii de utilizatori).

Rezolvare

Se foloseste modelul regresiei liniare din relatia (1) pentru determinarea numarului de deplasari generate intr-o zi de lucru a saptamanii medii din an, in fiecare din cele 3 zone (Tab. 3).

Tabelul 3.

Calculul numarului total de deplasari dintr-o zi, folosind modelul regresiei liniare

Zona

Numar mediu de membri pe familie (gospodarie)

Populatia totala a zonei

Numar de familii din zona

Numar mediu de persoane active din gospodarie, x

Venit mediu pe gospodarie

[u.m.]

Variabila binara, z

Numar de deplasari, pe familie, y

Numar total de deplasari, in zona, intr-o zi

G1

G2

G3

Total

Corespunzator modelului de regresie liniara, numarul total de deplasari generate in spatiul constituit din cele 3 zone de studiu este de 119.000 deplasari in medie intr-o zi.

Cu ajutorul modelului "cu date pe categorii sau clase de utilizatori" se obtine un numar total de deplasari asa cum este prezentat in tabelul 4.

Tabelul 4

Calculul numarului total de deplasari dintr-o zi, folosind modelul cu date pe categorii

Zona

Numar de familii din zona

Numar mediu de persoane active din gospodarie,

Venit mediu pe gospodarie

[u.m.]

Numar de deplasari pe zi generate de o familie

Numar total de deplasari, in zona, intr-o zi

G1

G2

G3

Total

Tema:

1. Cu prilejul unei anchete la domiciliu sunt inregistrate deplasarile zilnice pe care le efectueaza 790 de indivizi, care locuiesc intr-un spatiu urban dat.

Varsta acestora este grupata pe categorii de varsta astfel:

categoria 1 - indivizi cu varsta mai mica de 18 ani;

categoria a 2-a - indivizi cu varsta cuprinsa in intervalul ( 18-25];

categoria a 3-a - indivizi cu varsta cuprinsa in intervalul ( 25;60];

categoria a 4-a - indivizi cu varsta mai mare de 60 ani;

Rezultatele anchetei sunt concentrate in tabelul 5.

Tabelul 5

Numarul de deplasari zilnice in functie de categoria de varsta

Treapta de varsta

Numar de deplasari

I

II

III

IV

a) Poate fi identificata o relatie liniara intre numarul de deplasari zilnice si varsta indivizilor. Care este acea relatie?

b) Gasiti o relatie neliniara intre numarul de deplasari zilnice si categoria de varsta a respondentilor.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.