Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Gestiune Financiara

Gestiune Financiara


Universitatea din Oradea

Facultatea de Stiinte Economice 

CUPRINS

Cap. 1. Consideratii generale

Cap. 2. Realizarea diagnosticului financiar

2.1. Analiza structurii bilantului

2.1.1. Analiza ratelor de structura ale activului

2.1.2. Analiza ratelor de structura ale pasivului

2.2. Analiza echilibrului financiar

2.2.1. Situatia neta

2.2.2. Fondul de rulment

2.2.3. Nevoia de fond de rulment

2.2.4. Trezoreria neta

2.3. Analiza soldurilor de gestiune

2.3.1. Marja comerciala

2.3.2. Productia exercitiului

2.3.3. Valoarea adaugata

2.3.4. Excedentul brut de exploatare

2.3.5. Rezultatul din exploatare

2.3.6. Rezultatul curent

2.4. Analiza ratelor de structura a capitalului

2.4.1. Ratele de echilibru

2.4.2. Ratele de lichiditate

2.4.3. Capacitatea de autofinantare

2.4.4. Ratele de indatorare

2.5. Analiza ratelor cinetice

2.5.1. Durata de rotatie a stocurilor

2.5.2. Durata de incasare a creantelor

2.5.3. Durata de incasare a furnizorilor

2.6. Analiza rentabilitatii

2.6.1. Rata de rentabilitate economica bruta nominala

2.6.2. Rata de rentabilitate economica bruta reala

2.6.3. Rata de rentabilitate economica neta

2.6.4. Rata rentabilitatii financiare

2.7. Analiza pragului de rentabiliate din exploatare

2.8. Analiza riscului de faliment

Cap. 3. Concluziile diagnosticului financiar

3.1. Puncte tari

3.2. Puncte slabe

Capitolul 1. Consideratii Generale

Evolutia cifrei de afaceri, a rezultatului net si

a activelor totale ale societatii

Societatea comerciala ANTREN SRL a fost infiintata in anul 2005 si are ca pricipal obiect de activitate realizarea de trasnporturi rutiere de marfuri. Principalii clienti sunt companii particulare.

Principalii indicatori financiari ai SC ANTREN SRL pentru anul 2007 si 2008 sunt

Indicator

Cifra de Afaceri

Rezultatul Net

Active totale

Asa cum se observa si din tabelul de mai sus societatea inregistreaza o scadere a cifrei de afaceri in anul 2008 fata de anul 2007. Cresteri importante s au inregistrat in ceea ce priveste rezultatul net (o crestere de 229,27%) dar si la nivelul activelor totale (128,44%).

Capitolul 2. Realizarea diagnosticului financiar

2.2. Analiza structurii bilantului

2.1.1 Analiza ratelor de structura ale activului

Denumire indicator

valoric

procentual

valoric

Procentual

Imobilizari necorporale

Imobilizari corporale

Imobilizari financiare

Active imobilizate

Stocuri

Creante

Investitii financiare pe TS

Disponibilitati  banesti

Active circulante 

Cheltuieli in avans

TOTAL ACTIV

Rata activelor imobilizate masoara gradul de investire a capitalului fix. In anul 2008 are loc o crestere a ponderii acestei rate, de la 43,16% la 57,99%, pe plan valoric are loc o crestere de 129661 RON.

Rata imobilizarilor necorporale este 0 atat in anul 2007, cat si in anul 2008.

Rata imobilizarilor financiare este de asemenea 0.

Rata imobilizarilor corporale este cea care detine o pondere semnificativa in cadrul activului total, aceasta aflandu se in crestere de la 43,16% in anul 2007, la 57,99% in anul 2008, desi valoric este in crestere cu 129661 RON

Rata activelor circulante exprima ponderea activelor circulante in totalul activelor imobilizate, si are o valoare in scadere in cei doi ani studiati.

Observam ca rata stocurilor creste cu 6,13% in intervalul studiat.

Rata creantelor prezinta o tendinta de scadere, in 2008 fata de 2007, ca urmare a scaderii creantelor totale cu 6,61%.

Rata disponibilitatilor banesti este influentata de raportul dintre durata medie de incasare a creantelor si durata medie de plata a obligatiunilor. Oservam o scadere majora a disponibilitatilor banesti in intervalul 2007

2.1.2 Analiza ratelor de structura ale pasivului

Denumire indicator

Valoric

procentual

valoric

Procentual

Capital social

Rezerve

Rezultatul reportat


Profit net

Repartizarea profitului

Capital Propriu

Datorii pe termen lung

Datorii pe termen scurt

Venituri in avans

Datorii totale

Capital permanent

TOTAL PASIV

Rata autonomiei financiare exprima gradul de independenta financiara a societatii, adica ponderea capitalului propriu in totslul pasivului.

Aceasta pondere a crescut in anul 2008 fata de anul 2007, cu 5,10%. Valorile ridicate ale ratei evidentiaza faptul ca societatea se bucura de o buna autonomie financiara, mai ales in anul 2008.

Rata stabilitatii financiare exprima ponderea capitalului permanent in pasivul total. In anul 2007, capitalul permanent a fost de 292734 RON, iar in anul 2008 atingea nivelul de 342796 RON.

Rata de indatorare globala exprima ponderea datoriilor totale in totalul

pasivului. Aceasta rata atinge valori mari, atat in anul 2007, cat si in anul 2008.

2.2 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR

2.2.1 Situatia neta(SN)

SN=AT-DT

AT=AI+AC+Cheltuieli in avans

AT=active totale

DI=datorii totale

AC= active circulante

AI= active imobilizate

AT0= 178635

AT1= 308296+ 215921+ 7357= 531573

DT=DTS+DTL+Venituri in avans

DTS= datorii pe termen scurt

DTL= datorii pe termen lung

DT0= 121113+ 228361+ 0= 349474

DT1= 188777+ 233054+ 0= 421831

SN0=AT0-DT0= 413847- 349474= 64373

SN1=AT1-DT1= 531573- 421831= 109742

ΔSN=SN1-SN0= 109472- 64373= 45369

Situatia neta pozitiva si crescatoare reflecta cresterea valorii patrimoniale a societatii, adica activul net, degrevat de datorii.

Situatia neta pozitiva este rezultatul profitului obtinut de societate din activitatea desfasurata si a reinvestirii acestuia, ca urmare a unei gestiuni economice sanatoase.

Situatia neta reflecta valoarea capitalurilor proprii ale societatii, acestea avand o evolutie crescatoare, in anul 2008 fata de anul 2007.

2.2.2 Fondul de rulment(FR)

FR=Cperm-AInete

Cperm=Cpr+DTL

Cperm=capitaluri permanente

Cpr=capital propriu

AInete=active imobilizate nete

Cperm0= 64373

Cperm1= 109742+ 233054= 342796

FR0= 292734- 18635= 114099

FR1= 342796-308296= 34500

ΔFR=FR1-FR0= 34500- 114099= - 79599

Fondul de rulment negativ reflecta dezechilibru financiar pe termen lung al societatii.

Acesta reprezinta un deficit de surse permanente ( capitaluri permanente) sub nevoile permanente de acoperit (active imobilizate).

Fondul de rulment are o evolutie descrescatoare nefavorabila in perioada analizata, deoarece cresterea capitalului propriu este dublata de o crestere mai mare a activelor imobilizate.

Datoria fondului de rulment descrescator societatea nu dispune de o marja de securitate care sa o puna la adapost de evenimente neprevazute.

FRP=Cp - AInete FRP=fondul de rulment propriu

FRP0= 6434

FRP1= 109742- 308269= - 198554

ΔFRP=FRP1-FRP0= 198554- (- 114262)= -84292

FRI=Datorii pe termen lung si mediu FRI= fondul de rulment imprumutat

FRI0= 228361

FRI1= 233054

ΔFRI=FRI1-FRI0= 233054- 228361= 4693

Sau

! FRI=FR-FRP !

Fondul de rulment propriu este negativ ceea ce reflecta ca societatea este lipsita de autonomie financiara.

Fondul de rulment imprumutat are valori crescatoare ceea ce reflecta ca detine cea mai mare importanta in asigurarea echilibrului pe termen lung.

2.2.3 Nevoia de fond de rulment(NFR)

NFR=Nevoi temporare-Surse temporare

Nevoi temporare=stocuri+creante+cheltuieli in avans

Surse temporare=datorii de exploatare+venituri in avans

NFR0=

NFR1= ( 161812+ 38875+ 7357)- ( 188777-157800+0)= 177067

ΔNFR=NFR1-NFR0= 177067- 86754= 90313

Nevoia de fond de rulment este pozitiva, ceea ce reflecta un deficit al surselor temporare, fata de nevoile de capitaluri circulante.

Cresterea nevoii de fond de rulment este datorata cresterii stocurilor si totodata a creantelor.

2.2.4 Trezoreria neta(TN)

TN=FR-NFR

TN0=FR0-NFR0= 114099- 86754

TN1=FR1-NFR1= 34500- 177067= - 142567

ΔTN=TN1-TN0=- 142567- 27345= - 169912

Trezoreria neta este negativa, ceea ce reflecta dezechilibrul financiar al societatii pe termen scurt si foarte scurt.

Fiind negativa, trezoreria neta reflecta un deficit monetar la sfarsitul exercitiului, adica o scadere a capacitatii reale de finantare a investitiilor.


2.3 ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE

2.3.1 Marja comerciala(Mcom)

Mcom=Venituri din vanzarea marfurilor-Cheltuieli cu marfurile

Mcom0= 0- 0= 0

Mcom1= 0- 0= 0

0

M

M0com0

M1com0

Mcom0

Societatea nu a desfasurat activitate de comert in ambii ani de analiza.

2.3.2 Productia exercitiului(Qex)

Q = Q + Q + Q

Q

Q

Qex = Q - Q

Productia exercitiului este formata doar din productia vanduta, care prezinta o tendinta nefavorabila de descrestere

2.3.3 Valoarea adaugata(VA)

VA=Mcom+Qex-Consumurile externe

Consumurile externe=Cheltuieli materiale+Cheltuieli cu serviciile executate de terti

Cons.ext0= 173675

Cons.ext1= 120955+ 11031+ 0+ 25168= 157154

VA0= 0+ 292514- 222074= 70440

VA1= 0+ 274280- 157154= 11126

VA=VA1-VA0= 117126- 70440= 46684

Valoarea adaugata reflecta cresterea de valoare rezultata din utilizarea factorilor de productie munca si capital peste valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, lucrarilor si serviciilor executate de terti. In cazul societatii analizate in ambele perioade valoare adaugata prezinta valori pozitive. Valoarea adaugata inregistreaza o tendinta favorabil crescatoare, in special datorita cresterii productiei exercisiului dar si a adaosului comercial, practicat de societate.

2.3.4 Excedentul brut de exploatare(EBE)

EBE=VA+subventii de exploatare-cheltuieli cu personalul-cheltuieli cu alte impozite si taxe

EBE0= 70440+ 0- 31593-2006= 36841

EBE1= 117126+ 0- 32313- 7265= 77548

EBE=EBE1-EBE0= 77548- 36841= 40704

Excedentul brut de exploatare reflecta capacitatea de autofinantare a investitiilor, de rambursare a datoriilor catre bugetul statului si de remunerare a creditorilor si actionarilor.

EBE inregistreaza o tendinta favorabila crescatoare, in special datorita cresterii productiei exercitiului realizate de catre societate.

2.3.5 Rezultatul exploatarii(RE)

RE=EBE+alte venituri din exploatare-alte cheltuieli din exploatare(cont 658) +venituri din provizioane din exploatare-cheltuieli cu amortizarile si provizioanele din exploatare

RE0= 36841+ 0- 2130+ 0- 0= 34711

RE1= 77548+ 0- 0+0- 0= 77548

RE=RE1-RE0= 77548- 34711= 42837

Profitul din exploatare reflecta marimea absoluta a rentabilitatii activitatii de exploatare. Aceasta inregistreaza o tendinta favorabila crescatoare, in special datorita cresterii EBE.

2.3.6 Rezultatul curent(RC)

RC=RE+venituri financiare-cheltuieli financiare

RC0= 34711+ 18- 9091= 25638

RC1= 77548+ 51- 25374= 52225

RC=RC1-RC0= 52225- 25638= 26587

Rezultatul curent are o tendinta favorabila de crestere si este influntat in special de EBE, care creste in 2008 fata de anul 2007.

2.3.7 Rezultatul net(RN)

RN=RC+venituri extraordinare-cheltuieli extraordinare-impozit pe profit

RN0= 25638+ 0- 0+ 5850= 19788

RN1= 52225+ 0- 0- 6856= 45369

ΔRN=RN1-RN0= 45369- 19788= 25581


In ambii ani societatea a inregistrat profit net. In anul 2008, acesta a fost considerabil mai mare decat in anul 2007, acest lucru datorandu se cresterii excedentului brut de exploatare.

2.4 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE CAPITALULUI

2.4.1 Ratele de echilibru

2.4.1.1 Rata de finantare a imobilizarilor(RFR)

R =

C = capital permanent

AI = active imobilizate nete

R =

R =

Rata de finantare a activelor fixe ( imobilizarilor) este supraunitara si in scadere usoara pe intreaga perioada de analiza, dar cu toate acestea putem spune ca se pastreaza un echilibru financiar pe termen lung al societatii.

2.4.1.2 Rata de finantare a fondului de rulment propriu(RFRP)

R

R

R

Rata fondului de rulment propriu este pozitiva dar este subunitara in ambele perioade datorita faptului ca fondul de rulment propriu este negativ. Acest lucru reflecta o autonomie financiara scazuta a societatii.

2.4.1.3 Rata de finantare a nevoii de fond de rulment(RNFR)

R

R = 1,31

R =

Atat in anul 2007 cat si in anul 2008, rata fondului de rulment este pozitiva, datorita faptului ca nevoia de fond de rulment este pozitiva.

2.4.2 Ratele de lichiditate

2.4.2.1 Rata lichiditatii generale(R)

R

AC = active circulante

DTS = datorii pe termen scurt

R

R =

Rata lichiditatii generale are valori buna in ambele perioade, fiind supraunitare, ceea ce dovedeste ca societatea are capacitatea de a si achita datoriile exigibile pe termen scurt numai din activele circulante detinute in patrimoniu.

2.4.2.2. Rata lichiditatii reduse (R

R

DB = disponibilitati banesti

DTS = datorii pe termen scurt

R = 1,11

R = 0,28

Rata lichiditatii reduse reflecta capacitatea societatii de a si onora datoriile scadente din creantele si disponibilitatile banesti din conturi bancare si casa.

Teoria financiara a stabilit o valoare optima a ratei lichiditatii reduse ca fiind cuprinsa intre 0,80 1,00. Societatea inregistreaza in anul 2008 valori sub nivelul de referinta ceea ce este nefavorabil pentru societate.

2.4.2.3. Rata lichiditatii imediate (R

R

DB = disponibilitati banesti

DIE = datorii imediat exigibile (datorii pe termen scurt)

R

R =

Avand in vedere ca nivelul de referinta conform standardelor bancare este de 0,3 observam ca daca in anul 2007 societatea inregistra valori peste acest nivel, societatea fiind astfel capabila sa si acopere datoriile pe seama disponibilitatolor. In anul 2008 societatea inregistra valori sub acest nivel.

2.4.3 Capacitatea de autofinantare(CAF)

Metoda deductiva

CAF = EBE + Alte venituri din exploatare - Alte cheltuieli de exploatare(cont 658) + Venituri financiare - Cheltuieli financiare+Venituri extraordinare - Cheltuieli extraordinare - Impozitul pe profit

CAF0= 36841+ 0- 2130+ 18- 9091+ 0- 0- 5850= 19788

CAF1= 77548+ 0- 0+ 51- 25374+ 0- 0- 6856= 45369

CAF=CAF0-CAF1=

Metoda aditionala

CAF=Profitul net + Cheltuieli cu amortizari si provizioane - Reluari asupra amortizarilor si provizioanelor

CAF0= 19788+ 0- 0= 19788

CAF1=45369+ 0- 0= 45369

ΔCAF=CAF1-CAF0= 45369- 19788= 25581

2.4.4. Ratele de indatorare

2.4.4.1. Rata levierului (L)

L = DT = datorii totale

L = = 5,42

L = = 3,84

Levierul ( rata indatorarii) compara marimea datoriilor totale cu cea a capitalului propriu.

Normele bancare impun o rata mai mica de 1. Societatea studiata depaseste acest nivel, lucru care se datoreaza datoriilor mari pe care le are. Tousi, levierul prezinta o tendinta favorabila de reducere.

2.4.4.2. Rata datoriilor financiare ( R)

R

R =

R = 0,67

Avand in vedere ca valorile acestui indicator sunt in scadere insa sunt situate peste 0,5 limita stabilita de normele bancare, putem constata faptul ca societatea nu poate solicita acordarea unui nou credit pe termen lung.

2.4.4.3. Rata capacitatii de rambursare a datoriilor financiare prin capacitatea de autofinantare (R

R

R

R

Rata capacitatii de rambursare exprima in numar de ani capacitatea societatii de a si rambursa datoriile pe temen lung contractate. Limita impusa este de 3 ani.

Atat in anul 2007 cat si in anul 2008 societatea depaseste aceasta limita, aceasta fiind nefavorabil pentru societate.

2.4.4.4. Rata de prelevare a cheltuielilor financiare ( R

R =

R

R

Rata de prelevare a cheltuielilor financiare separa societatile sanatoase de cele falimentare. Limita maxima impusa de normele bancare este de 0,6. Societatea analizata inregistreaza valori cu mult sub aceasta limita datorita cheltuielilor financiare foarte reduse (in anul 2007) si a cresterii excedentului brut din exploatare in anul 2008.

2.5. ANALIZA RATELOR CINETICE (DE GESTIUNE)

2.5.1. Durata de rotatie a stocurilor (D)

D =

D = 123, 38 zile

D = 212, 38 zile

In activitatea comerciala se considera ca durata medie de rotatie a stocurilor trebuie sa fie mai mica de 30 de zile, deoarece este mai eficient un stoc mai mic care se roteste rapid prin cifra de afaceri decat un stoc mai consistent care se reinoieste mai greu.

Durata de rotatie a socurilor arata numarul de zile necesar pentru reinoinrea stocurilor. In 2007 durata de rotatie a societatii este de aproximativ 83 de zile. Durata de reinoire a stocurilor materiale si a stocurilor de produse finite prin intermediul cifrei de afaceri creste in 2008 ajungand la 153 de zile.

2.5.2. Durata de incasare a creantelor (D)

D

D = = 70, 92 zile

D = = 51,02 zile

Durata de incasare a creantelor reprezinta numarul de zile in care fondurile financiare ale societatii sunt imobilizate in gestiunea clientului. Se doreste ca durata de incasare a creantelor sa fie cat mai mica si sa nu depaseasca 30 de zile.

In perioada analizata, durata de incasare a creantelor este de peste 30 de zile, aspect nefavorabil.

2.5.3. Durata de achitare a furnizorilor (D

D

D

D

Durata de achitare a furnizorilor exprima numarul de zile in care se face plata furnizorilor. In cadrul acestei societati, aceasta are valori mai mari in anul 2007, lucru favorabil pentru societate deoarece isi platesc furnizorii mai tarziu sau dupa ce incaseaza creantele. In anul 2008 aceasta are valori mai mici reprezentand un lucru favorabil pentru societate.

2.6 ANALIZA RENTABILITATII

2.6.1 Rata de rentabilitate economica bruta nominala(RebN)

R =

Cap.inv.=Active fixe brute+NFR+Disponibilitati banesti

Cap inv0= 178635

Cap inv1= 308296+ 177067+ 15233= 500596

R =

R =

2.6.2 Rata de rentabilitate economica bruta reala(RebR)

R = , daca Ri>10

R = RebN-Ri, daca Ri<10

Ri0= 4,01%

Ri1= 6,3%

RebR0=RebN0-Ri0= 10,76%

RebR1=RebN1-Ri1= 15,49%- 6,3%= 9,19%

In ambele perioade, societatea inregistreaza o rata a rentabilitatii economice brute peste rata inflatiei, ceea ce inseamna ca avem o crestere reala din activitatea de exploatare.

In anul 2008, societatea inregistreaza o crestere semnificativa a ratei rentabilitatii economice brute, datorita faptului ca excedentul brut de exploatare a crescut intr o masura mai mare (o rata mai mare) decat capitalul investit.

2.6.3 Rata rentabilitatii economice nete nominale(RenN)

R =

R =

R =

In perioada analizata, rata rentabilitatii economice nete este superioara ratei inflatiei, lucru favorabil pentru societate. Acest fapt arata ca societatea isi poate pastra intregul activ economic.

2.6.4 Rata rentabilitatii financiare(Rf)

R =

R =

R =

Rentabilitatea financiara reflecta randamentul utilizarii capitalurilor proprii. Ea trebuie sa fie superioara ratei medii a dobanzii pe piata interbancara.

Nivelurile ridicate ale rentabilitatii financiare ne indica o activitate financiara profitabila a SC ANTREN SRL, fiind cu adevarat relevante pentru analiza rentabilitatii. Se observa o crestere foarte mare a ratei rentabilitatii financiare in 2008, datorita cresterii nivelului profitului.

2.7 ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE DIN EXPLOATARE

INDICATOR

Cifra de afaceri neta(reala) CA

Cheltuieli variabile(CV)

Marja asupra cheltuielilor variabile MCV=CA-CV

Marja asupra cheltuielilor variabile(%)

MCV% =

Cheltuieli fixe(CF)

Pragul de rentabilitate din exploatare(punctul critic)

CA =

Pragul de rentabilitate in zile

CA =

1,3 zile

0,77 zile

Rata riscului de exploatare

R =

Indicele de securitate

I =

Pozitia absoluta fata de CA(flexibilitatea absoluta)

a=CAreala- CA

Pozitia relativa fata de CA(coeficientul de volatilitate)

a` =

CF=5%*(consumuri externe+cheltuieli cu marfurile) +20%*(cheltuieli cu personalul) +cheltuieli cu amortizarile si provizioanele de expl+cheltuieli cu alte impozite si taxe

CF0=5%*

CF1=5%*(120955+11031+0+25160)+20%*31593+0+7265= 21441,30

CV=95%*(consumuri externe+cheltuieli cu marfurile)+80%*cheltuieli cu personalul+cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate

CV0= 95%*(173675+17250+0+31149+0)+80%*32313+2130=238950,70

CV1=95%*(120955+11031+0+25160)+80%*31593+0=174570,70

Societatea analizata nu prezinta un risc de exploatare ridicat, deoarece rata riscului de exploatare este extrem de redusa. Se poate observa o tendinta favorabila de scadere a acesteia in anul 2008. Aceasta imbunatatire a valorilor ratei, corelata cu cresterea indicelui de securitate reduc riscul de exploatare al societatii.

Pozitia absoluta a societatii este foare mare, acest lucru evidentiind capacitatea societatii de a si adapta productia la cerintele pietei si indicand un risc de exploatare scazut. Productia relativa inregistreaza valori mai mari cand riscul este minim, asa cum este cazul societatii analizate unde pozitia relativa are valori extrem de mari si in crestere in perioada analizata.

In raport cu pragul de rentabilitate, situatia societatii este una confortabila, deoarece cifra de afaceri neta depaseste cu mult de 20 punctul critic.

2.8 ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT

2.8.1 Metoda lui Altman

Z=1,2*R5+1,4*R4+3,3*R1+ 0,6*R3+ R2

R = RC=rezultatul curent

R = AT=active totale

R =

R = CA=cifra de afaceri

R =

R =

R =

R1 are semnificatia unei rate de rentabilitate economica, sau de eficienta a utilizarii activelor si este de dorit sa fie cat mai mare si sa creasca.

R =

R =

R2 este un indicator de eficienta a utilizarii activelor care exprima rotatia activului prin cifra de afaceri. Cu cat activitatea societatii este mai eficienta, cu atat vanzarile sunt mai mari, iar activele se vor reinnoi mai rapid prin cifra de afaceri.

R =

R =

R3 semnifica gradul de indatorare al intreprinderii prin imprumuturi pe termen scurt, mediu sau lung. Se recomanda ca aceasta rata sa fie de o valoare cat mai mare.

R 0, pentru ca nu avem profit reinvestit

R = 0, pentru ca nu avem profit reinvestit

R4 are semnificatia capacitatii de finantare interna a societatii si se recomanda ca valoarea sa fie cat mai mare.

R =

R =

R5 are semnificatia flexibilitatii societatii si arata ponderea activului circulant in activul total si se recomanda ca acest raport sa fie cat mai mare.

Z2007=3,3

Z2008=3,3*0,10+0,52+0,6*0,27+1,4*0+1,2*0,40= 1,50

Atat in anul 2007 cat si in anul 2008, Z este mai mic decat 3, sugerand o situatie a societatii nefavorabila.Cu toate acestea, consideram ca acest scor nu este neaparat relevant deoarece calculul nu a tinut cont de obiectul de activitate a firmei.

2.8.2 Metoda centralei bilanturilor franceze

100Z=-1,225R1+2,003R2-0,824R3+5,221R4-0,689R5-1,164R6+0,706R7+1,408R8-85,544

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R6 =

R6 =

R7 =

R7 =

R8 =

R8 =

Z2007=-0,997

Z2008=-1,123

2.8.3 Metoda Conan-Holder

Z=16*R1+22*R2-87R3-10R4+24R5

R

R

R

R

R

R

R

R

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

Z2007=16*0,32+22*0,71-87*0,03-10*0,45+24*0,93=35,95

Z2008=16*0,10+22*0,64-87*0,09-10*2,90+24+0,18=-16,83

Capitolul 3. Concluzii

3.1. Puncte tari

Societatea inregistreaza o crestere in ceea ce priveste rezultatul net, o crestere de la 19788 lei in anul 2007 la 45369 lei in anul 2008. Dar si la nivelul activelor totale se inregistreaza o crestere de la 413847 lei in anul 2007 la 531573 lei in anul 2008.

Structura activelor corespunde obiectului de activitate.

Societatea se bucura de o buna autonomie financiara, mai ales in anul 2008.

Cresterea capitalurilor proprii in anul 2008 fata de anul 2007, de la 64373 lei la 109742 lei.

Situatia neta pozitiva este rezultatul profitului obtinut de societate din activitatea desfasurata si a reinvestirii acestuia, ca urmare a unei gestiuni economice sanatoase.

Valoarea adaugata inregistreaza o tendinta favorabil crescatoare, in special datorita cresterii productiei exercisiului dar si a adaosului comercial, practicat de societate.

EBE inregistreaza o tendinta favorabila crescatoare, in special datorita cresterii productiei exercitiului realizate de catre societate.

Rezultatul curent are o tendinta favorabila de crestere si este influntat in special de EBE, care creste in 2008 fata de anul 2007.

In ambii ani societatea a inregistrat profit net. In anul 2008, acesta a fost considerabil mai mare decat in anul 2007, acest lucru datorandu se cresterii excedentului brut de exploatare.

Rata lichiditatii generale are valori buna in ambele perioade, fiind supraunitare, ceea ce dovedeste ca societatea are capacitatea de a si achita datoriile exigibile pe termen scurt numai din activele circulante detinute in patrimoniu.

Durata de achitare a furnizorilor este mai mare decat durata de incasare a creantelor.

Rata rentabilitatii economice nete este superioara ratei inflatiei, lucru favorabil pentru societate. Acest fapt arata ca societatea isi poate pastra intregul activ economic.

Societatea analizata nu prezinta un risc de exploatare ridicat, deoarece rata riscului de exploatare este extrem de redusa.

Pozitia absoluta a societatii este foare mare, acest lucru evidentiind capacitatea societatii de a si adapta productia la cerintele pietei si indicand un risc de exploatare scazut.

3.2. Puncte slabe

Societatea inregistreaza o scadere a cifrei de afaceri in anul 2008 fata de anul 2007.

Disponibilitatile banesti sunt in scadere cu 15,73 %.

Fondul de rulment negativ reflecta dezechilibru financiar pe termen lung al societatii

Fondul de rulment are o evolutie descrescatoare nefavorabila in perioada analizata.

Fondul de rulment propriu este negativ ceea ce reflecta ca societatea este lipsita de autonomie financiara.

Nevoia de fond de rulment este pozitiva, ceea ce reflecta un deficit al surselor temporare, fata de nevoile de capitaluri circulante.

Trezoreria neta este negativa, ceea ce reflecta dezechilibrul financiar al societatii pe termen scurt si foarte scurt.

Avand in vedere ca valorile acestui indicator sunt in scadere insa sunt situate peste 0,5 limita stabilita de normele bancare, putem constata faptul ca societatea nu poate solicita acordarea unui nou credit pe termen lung.

In ce priveste rata capacitatii de rambursare, atat in anul 2007 cat si in anul 2008 societatea depaseste aceasta limita, de 3 ani, aceasta fiind nefavorabil pentru societate

In perioada analizata, durata de incasare a creantelor este de peste 30 de zile, aspect nefavorabil.

3.3. Masuri propuse pentru imbunatatirea situatiei financiare

Reducerea gradului de indatorare, prin achitarea datoriilor

Micsorarea duratei de incasare a creantelor

Imbunatatirea strategiilor de promovare a produselor, avand drept scop cresterea vanzarilor si implicit a profitului firmei.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.