Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
FACTORII CARE INFLUENTEAZA PROCESUL TEHNOLOGIC

FACTORII CARE INFLUENTEAZA PROCESUL TEHNOLOGIC


FACTORII CARE INFLUENTEAZA PROCESUL TEHNOLOGIC

Exista factori/variabile: -de intrare

-de iesire

-intermediari

* Factorii de intrare pot fi:

Factori comandabili - sunt marimi ce pot fi modificate de om in sensul dorit;

De ex tensiunea electrica, viteza, nivelul temp., presiunea etc

Factori necomandabili - nu pot fi modificati de om, dar acesta trebuie sa tina seama de ei;

se mai numesc si perturbatii.

exemple: factori de clima (precipitatii abundente, temp. f. ridicate, cutremure), uzura utilajelor, factori de organizare, factori sociali (greve, conflicte intre tari) etc

*Factori de iesire / factori de performanta pot fi:

-cantitatea de produse, calitatea produselor;-profitul;

-siguranta in exploatare;

-protectia mediului etc.

*Factori intermediari - se urmaresc pe parcursul procesului tehnologic pentru a modifica factorii

comandabili in vederea obtinerii performantelor.

De ex: gradul de transformare al materiei prime in produse; se pot urmari

pierderile de materiale, rebuturile etc.

Bilantul de materiale si de energie

Bilanturile - sunt egalitati intre cantitati de materiale intrate (energie intrata) intr-o instalatie si

cantitatile rezultate de materiale (de energie);

- daca nu e indeplinita egalitatea inseamna ca avem pierderi.

! suma {mi = {mr + {mp unde mi = masa de materiale intrate

mr = masa de materiale rezulatate

mp = masa de materiale pierdute

*Bilantul de materiale se face cu unitati de masa (tone, kg, g) sau masa/timp (t/an, kg/h, g/s).

*Bilantul de energie:

{Ei = {Er + {Ep unde Ei = energii intrate

Er = energii rezultate

Ep = energii pierdute

-se poate face pentru toate formele de energie.

- de obicei, in practica, se calculeaza pentru caldura (pentru energia termica), pentru a

determina cantitatea de combustibil necesara sau valoarea pierderilor etc.

*Bilanturile pot fi:

Bilantturi totale (globale) - se calculeaza pentru toate materialele/energiile si toata instalatia

Bilanturi partiale - se calculeaza pentru: un material si toata instalatia; un material si un utilaj

sau toate materialele sau un utilaj.

*Bilanturile se utilizeaza pentru: -evidenta materialelor sau energiilor

-pentru calcularea pierderilor

-pt. calcularea stocurilor

-pt. calcularea necesarului de materiale sau energie

- pt. calculele de proiectare a utilajelor.

*Aprecierea performantelor proceselor tehnologice cu indicatori tehnico-economici

*Indicatori - sunt marimi scalare cu sau fara dimensiuni utilizati pentru aprecierea unei activitati, a

unui fenomen etc.

*Principalii indicatori tehnico-economici sunt:

1. Indicatori de consum;

2. Indicatori de utilizare;

3. Indicatori de mecanizare / automatizare.

Indicatorii de consum - apreciaza cum se valorifica (consuma) materialele/energia.

a. Consumurile specifice - repr. rapoarte dintre cantitati de materii prime, mat. aux.

utilitati, combustibil, energie SI unitatea de produs.

Cs = cantitate MP (aux, utilit, combustibil, E) / 1 unitate de produs P

se calculeaza consumul pentru fiecare material sau energie

U.M t/t, kg/kg, g/g, metru cub/kg, l/g, kg/ 1buc, m/buc, kh/h/kg etc.

Se diferentiaza : - consumnuri specifice teoretice = reprezinta valoarea minima,

Se calculeaza din considerente fizice, chimice, biologice.

norma de consum care se calculeaza din consumul teoretic plus pierderi minime de materiale sau energie.

Csn = Cst + pierderi de materiale sau energie / 1 unitate de produs

Csn consum specific ca norma; Cst = consum specific teoretic

*Sunt situatii cand consumurile reale depasesc normele de consum datorita unor pierderi mai mari.

Csr >= Csn > Cst

b.Randamentele - se calculeaza diferit in functie de activitate

n (eta) = (Cst / Csr) * 100 , %

de ex. - la prelucrarea materialelor : n = mteoretica / mreala * 100 ; n mai mic sau egal cu 100%

- in energetica : n = Eutila / Econsum * 100

ntotal = n n nn

*Cresterea randamentelor arata reducerea pierderilor.

Indicatori de utilizare - se refera la utilizarea utilajelor, a timpului si POT FI: - intensivi

- extensivi

a. Indicatorii intensivi sunt:

1.Gradul de utilizare a capacitatii de productie = reprezinta productia maxima in unitate

de timp.

Cp = Productia max / timp

Grad utilizare Cp = (Productia reala/timp) / Cp * %

2. Productia specifica = Productie / (timp*K); unde K= o caracteristica a utilajului sau act.

Ex K= volum, arie, nr de utilaje

b. Indicatori extensivi - se refera la timp; se calculeaza un coeficient de activitate (Ka), dar si

coeficient de inactivitate (Ki).

Ka = timp activitate / timp calendaristic * 100; timp calendaristic:8h, 7h

Ki = timp de inactivitate / timp calendaristic * 100

Indicatori de mecanizare / automatizare

Imec = volum lucrari mecanizate / volum total lucrari * 100

EX: Imec = 30%

Iautom = 40 %

I manuale = 30%

Total 100%

*In procesul tehnologic se urmareste si realizarea calitatii.

Calitatea = este o notiune complexa, care se refera la procese, activitati, materiale etc.

Pentru procese tehnologice, calitatea se exprima cu indicatori.

Pentru produse, materiale, calitatea se exprima prin totaliatea proprietatilor fizice,

Chimice, uneori biologice, prin proprietati estetice, pret, fiabilitate, mentenabilitate.

Fiabilitatea = reprezinta probabilitatea ca un produs sa nu se defecteze o anumita perioada de

timp. f = 0...1

Mentenabilitatea = usurinta in intretinere.

Totalitatea masurilor pentru a asigura intretinerea si buna functionare a unui utilaj -> mentenanta.

*Calitatea se impune de la proiectarea unui produs, apoi se urmareste in timpul fabricatiei prin materiale de calitate, utilaje corespunzatoare, prin forta de munca calificata, depozitare corespunzatoare.

*Uneori, se urmareste calitatea si la beneficiar o perioada de timp.

*Pentru cresterea fiabilitatii se utilizeaza piese de schimb, subansamble sau chiar utilaje de rezerva.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.