Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Realizarea si utilizarea produselor software - Serviciul comercializare titei din cadrul S.N.P Petrom S.A.

Realizarea si utilizarea produselor software - Serviciul comercializare titei din cadrul S.N.P Petrom S.A.


Academia de Studii Economice

Faculatatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

Realizarea si utilizarea produselor software

Serviciul comercializare titei

din cadrul S.N.P Petrom S.A.Rezolvarea de sarcini cu ajutorul produsului-program Systat

Activitatea departamentului de comercializare titei si gaze din cadrul S.N.P. Petrom S.A. este axata in principal pe vanzarea de titei, gaze si alte produse derivate catre diversi clienti. Servicul comercializare titei din cadrul acestui department este cel care se ocupa cu inregistrarea documentelor emise diversilor clienti.

Tipurile de produse comercializate sunt: titei condensate si titei C Selectionat, codificare c resprectiv t. Produsele pot fi achizitionate de firme din afara sistemului (terti) dar si de firme din sistemului(sist), in acest caz nemaicalculandu-se impozitul aferent acestei tranzactii. In situatia in care produsul este comercializat in afara sistemului este emisa o factura, in caz contrar un aviz.

Se cere :

statistici descriptive care permit calcularea unor indicatori pentru variabilele selectate precum: numarul de cazuri (N OF CASES), minim (MINIMUM), maxim(MAXIMUM), media(MEAN), abaterea standard(STANDARD DEV), suma(SUM)

analiza de corelatie - pe  baza coeficientului de corelatie Pearson este calculata corelatia intre tipurile de titei vandute de Petrom, condensat si selectionat si valoarea vanzarilor;

analiza de corelatie liniara - pentru a obtine ecuatia de regresie ce va arata relatia dintre variabilele dependente si variabila analiza se calculeaza coeficientii de regresie.Semnificatia acestor factori este data de valoarea testului F calculat cu o anumita probabilitate. Aceasta analiza a fost prezentata in cazurile:

simpla

multipla

analiza dispersionala

grafice.

  1. Statistici descriptive

Calculul numarului de cazuri, minimului, maximului, mediei, abaterii standard si sumei s-a facut pe baza incasarilor (exprimate in RON) din cele patru trimestre ale unui an, de la patru clienti: ROBALIM, STEAUA ROMANA, BRAZI, ARPECHIM. Valorile incasarilor se pot observa in tabelul urmator, exista trimestre in care clientii nu au achizitionat titei (valoarea incasarii fiind 0.000) :

ROBALIM STEAUA BRAZI ARPECHIM

CASE 1 137794.600 0.000 0.000 1478526.500

CASE 2 0.000 3025030.650 6422482.500 0.000

CASE 3 255478.400 0.000 688841.400

CASE 4 37638.000 2546872.400 4561257.400 1852322.500

4 CASES AND 4 VARIABLES PROCESSED

Rezultatele obtinute in urma aplicarii comenzii Statistics din meniul Stats -> Stats sunt:

TOTAL OBSERVATIONS: 4

ROBALIM STEAUA BRAZI ARPECHIM

N OF CASES 4 4 4 4

MINIMUM 0.000 0.000 0.000 0.000

MAXIMUM 255478.400 3025030.650 6422482.500 1852322.500

MEAN 107727.750 1392975.763 4067014.325 1004922.600

STANDARD DEV 114385.476 1620271.948 827075.974

SUM 430911.000 5571903.050 .162681E+08 4019690.400

Interpretare : Indicatorii au fost aplicati fiecarui client, astfel se poate ca numarul de cazuri este patru (cele patru semestre), minimul ste 0.000 RON intrucat sunt trimestre in care clientii nu au achitionat titei. Valoarea maxima a incasarilor este, de exemplu, pentru ROBALIM de 255478,400 RON corespunzatoare trimestrului III.

Pentru caracterizarea tendintei centrale, din manifestarea unui fenomen de masa, se calculeaza media valorilor individuale ale caracteristicii urmarite. In cazul clientului BRAZI, media incasarilor in decursul unui an este de 4067014,325 RON.

Abaterea standard arata imprastierea datelor. Prezinta interes pentru aprecierea omogenitatii valorilor individuale ale observatiilor (incasarilor). Daca distributia unitatilor din colectivitatea investigata, dupa caracteristica urmarita, este sub forma de "clopot" sau este usor asimetrica atunci: - in intervalul (medie - abaterea standard;medie + abaterea standard) se afla 68,26% din observatii;

- intervalul (medie -2 * abaterea standard,medie + 2* abaterea standard) contine 95,44% din observatii.

In cazul ROBALIM, se poate observa ca din intervalul (medie - abaterea standard;medie + abaterea standard), adica (6657.726 , 222113.226) fac parte trei valori, adica 75%.

Indicatorul SUM reprezinta valoarea totala a incasarilor in decursul unui an pentru fiecare client.

  1. Analiza de corelatie

Corelatia (coeficientul de corelatie) este o masura numerica a puterii legaturii liniare intre doua variabile aleatoare. Pentru a calcula corelatiile s-a folosit coeficientul de corelatie Pearson. Scopul acestei analize a fost de a determina corelatia dintre categoriile de titei vandute, condensat si selectionat, reprezentate prin valorea cantitatiilor (in tone) in decursul a patru trimestre si valoarea vanzarilor (RON) la nivelul fiecarui trimestru. Datele utilizate sunt reprezentate in tabelul urmator:

CONDENSA SELECTIO VANZARI

CASE 1 94.000 137794.600

CASE 2 0.000 9935.000 .123956E+08

CASE 3 57.000 938.600 1219804.360

CASE 4 2.279 30.000 3062003.650

4 CASES AND 3 VARIABLES PROCESSED.

Rezultatele analizei sunt prezentate in tabelul de mai jos :

PEARSON CORRELATION MATRIX

CONDENSA SELECTIO VANZARI

CONDENSA 1.000

SELECTIO -0.553 1.000

VANZARI -0.726 0.970 1.000


NUMBER OF OBSERVATIONS: 4

Interpretare : Coeficientii de corelaie intre variabilele studiate apar sub forma matricei lui Pearson. Domeniul de definitie al coeficientilor lui Pearson este cuprins intre -1 si +1, asa incat in masura in care coeficientul se apropie de 1 se considera ca asemanarea (asocierea, expresia unei posibile legaturi intre cele 2 variabile) este mai intensa. Apropierea de -1 ar semnala acelasi aspect (asocierea, legatura intensa) dar de sens invers. De exemplu, coeficientul Pearson intre variabila condensat si vanzari are valoarea -0.726, apropiata de -1, fapt ce arata ca cele doua variabile sunt aproximativ disociate, analiza demostrata si de valoarea mica a cantitatilor de condensat ce au fost vandute in perioada analizata comparativ cu cantitatile de selectionat.

  1. Analiza de corelatie liniara

Simpla - s-a folosit pentru a determina dependenta dintre variabilele selectionat si vanzari pe baza datelor folosite la analiza de corelatie. Rezultatele obtinute sunt :

DEP VAR: VANZARI N: MULTIPLE R: 0.972 SQUARED MULTIPLE R: 0.945

ADJUSTED SQUARED MULTIPLE R: .889 STANDARD ERROR OF ESTIMATE: 1992873.183

VARIABLE COEFFICIENT STD ERROR STD COEF TOLERANCE T P(2 TAIL)

CONSTANT 1693285.383 1482859.140 0.000 . 1.142 0.458

SELECTIO 1063.648 257.372 0.972 1.000 4.133 0.151

ANALYSIS OF VARIANCE

SOURCE SUM-OF-SQUARES DF MEAN-SQUARE F-RATIO P

REGRESSION .678317E+14 1 .678317E+14 17.079 0.151

RESIDUAL .397154E+13 1 .397154E+13

Interpretare : Valorile coeficientilor de regresie se gasesc in coloana COEFFICIENT, astfel incat ecuatia de regresiei intre variabilele selectionat si vanzari este :

Vanzari = 1693285.383 + 1063.648*selectionat

Probabilitatea testului F = 17.079 este de 15 ,1%.

Multipla - s-a folosit pentru a determina dependenta dintre variabilele TVA si IMPOZIT si variabila VENIT. Datele utilizate reprezinta valoarea TVA agregata de la toti clientii Petrom pe parcursul fiecarui trimestru, valoarea IMPOZIT agregata de la toti clientii Petrom pe parcursul fiecarui trimestru si valoarea Venitului trimestrial al Petrom. Datele sunt prezentate in tabelul urmator :

TVA IMPOZIT VENIT

CASE 1 26180.970 1334.800 136459.800

CASE 2 574755.820 32817.600 2527273.538

CASE 3 0.000 0.000 0.000

CASE 4 7151.220 408.000 37230.000

Rezultatele obtinute sunt :

DEP VAR: VENIT N: 4 MULTIPLE R: 1.000 SQUARED MULTIPLE R: 1.000

ADJUSTED SQUARED MULTIPLE R: 1.000 STANDARD ERROR OF ESTIMATE: 4089.433

VARIABLE COEFFICIENT STD ERROR STD COEF TOLERANCE T P(2 TAIL)

CONSTANT 2870.555 2912.624 0.000 . 0.986 0.505

TVA 11.027 1.768 2.516 0.000 6.236 0.101

IMPOZIT -116.205 30.925 -1.516 0.000 -3.758 0.166

ANALYSIS OF VARIANCE

SOURCE SUM-OF-SQUARES DF MEAN-SQUARE F-RATIO P

REGRESSION .458330E+13 2 .229165E+13 137032.074 0.002

RESIDUAL .167235E+08 1 .167235E+08

Interpretare : In cazul in care valoarea testului F este de 137032.074 cu o probabilitatea de 0.2%, ecuatia de regresie multipla obtinuta este :

Venit = 2870.555 + 11.027*TVA - 116.205*IMPOZIT

Relatia liniara este semnificativa.

  1. Analiza dispersionala - pe baza testului ANOVA se analizeaza cantitatea de titei selectionat vandut pe parcursul celor patru trimestre. Datele utilizate sunt :

TRIM$ SELECTIO

CASE 1 TRIM1 0.000

CASE 2 TRIM2 5169.000

CASE 3 TRIM2 3230.000

CASE 4 TRIM2 972.000

CASE 5 TRIM2 564.000

CASE 6 TRIM3 783.000

CASE 7 TRIM3 55.000

CASE 8 TRIM3 100.600

CASE 9 TRIM4 30.000

9 CASES AND 2 VARIABLES PROCESSED.

Rezultatele obtinute sunt:

LEVELS ENCOUNTERED DURING PROCESSING ARE:

TRIM$

TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4

DEP VAR:SELECTIO N: 9 MULTIPLE R: 0.675 SQUARED MULTIPLE R: 0.455

ANALYSIS OF VARIANCE

SOURCE SUM-OF-SQUARES DF MEAN-SQUARE F-RATIO P

TRIM$ .117608E+08 3920260.117 1.393 0.347

ERROR .140709E+08 5 2814172.491

LEAST SQUARES MEANS.

LS MEAN SE N

TRIM$ =TRIM1 0.000 1677.550 1

TRIM$ =TRIM2 2483.750 838.775 4

TRIM$ =TRIM3 312.867 968.534 3

TRIM$ =TRIM4 30.000 1677.550 1

Interpretare : Testul statistic F se realizeaza comparand valoarea calculata a statisticii F cu valoarea critica tabelata Ftab pentru (r-1) si (n-r) grade de libertate si probabilitatea (1-α)%

de garantare a rezultatelor aleasa. Rezultatul este semnificativ daca:

Fcalc(r-1) > Ftab(r-1),(n-r),α

deoarece acest lucru indica diferente mai mari intre mediile grupelor decat cele datorate intamplarii.

Se constata diferente semnificative intre cele patru medii calculate pentru o valoare a testului F = 1.393, unde probabilitatea este de 34.7%. In partea de jos sunt afisate mediile pe valori (LEAST SQUARES MEANS).

  1. Grafice

Sa se reprezinte grafic cantitatile de titei vandute diversilor beneficiari pe anul 2005. Pentru a realiza aceasta cerinte s-a folosit un grafic placinta(pie). Datele utilizate se regasesc in urmatorul tabel:

CLIENT$ CANTITAT

CASE 1 Robalim 124.000

CASE 2 Steaua 2279.000

CASE 3 Brazi 9371.000

CASE 4 Arpechim 1502.600

4 CASES AND 2 VARIABLES PROCESSED.

Graficul rezultat:

Interpretare: din graficul 'Structura cantitatilor vandute pe beneficiari' se oberva ca cea mai mare cantitate de produs, 9.371,0 tone, respectiv 71% a fost achizitionata de BRAZI. Pe pozitia a doua se situeaza STEAUA ROMANA care a achizitionat 17% din cantitatea totala, echivalentul a 2.279 tone. ARPECHIM a achizitionat 1.502,6 tone in timp ce ROBALIM doar 124 tone, respectiv 1% din cantitatea totala.

Sa se reprezinte grafic evolutia vanzarilor pe cele 4 trimestre ale anului 2005. Pentru a realiza aceasta cerinte s-a folosit un grafic sub forma de bare verticale. Datele utilizate se regasesc in urmatorul tabel:

TRIM$ VANZARI

CASE 1 Trim1 1782433.000

CASE 2 Trim2 .118330E+08

CASE 3 Trim3 163975.574

CASE 4 Trim4 3644575.694

4 CASES AND 2 VARIABLES PROCESSED.

Graficul rezultat:

Interpretare: din graficul 'Evolutia vanzarilor pe trimestre' se observa ca in primul trimestru al anului valoarea vanzarilor a fost de 1782433 lei. In trimestrul doi vanzarile au crescut foarte mult atingand suma de 11833012,66 lei. In lunile iulie, august, septembrie, respectiv trimestrul trei, s-a inregistrat o scadere brusca a vanzarilor, ajungand la 163975,574. In ultimul trimestru al anului vanzarile au mai crescut dar mult sub nivelul celor din trimestrul 2.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.