Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie
Specificatii Modul Costuri - CMTIS

Specificatii Modul Costuri - CMTIS


Specificatii Modul Costuri - CMTIS

I.        Generalitati

Modulul financiar va avea aceeasi arhitectura web ca si celelalte doua module existente. Acesta se va integra in sistemul CMTIS si va folosi informatii introduse atat in modululcopil, cat si in cel de personal.

Acest modul nu va avea istoric, deoarece caracterul sau financiar nu permite acest lucru.

Numai operatorii care au primit dreptul de a accesa acest modul, vor putea actualiza informatiile din acesta. Exista mai multe categorii de utilizatori ai modulului financiar.

Informatiile vor fi disponibile in acelasi mod ca si in modulele precedente. Operatorii din judete vor putea accesa numai informatiile din judetele lor, iar opratorii nationali vor putea accesa informatiile din toate judetele.II.     Tipuri de cheltuieli

In urma analizei efectuate cu reprezentantii ANPDC, reprezentantii directiilor judetene pentru asistenta sociala, domnul Jim Storey din partea Walter Mc. Donalds si membrii echipei CMTIS, s-au identificat urmatoarele categorii de costuri:

Cheltuieli salariale

Cheltuieli cu utilitatile

Cheltuieli prevazute de legislatie

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli privind investitiile

Cheltuieli cu materiale, altele decat cele anterioare

Toate tipurile de cheltuieli au doua componente:

directe

indirecte

Cheltuieli directe reprezinta acele cheltuieli care au ca destinatie un copil ce se poate identifica prin CNP.

Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care se fac pentru un grup de copii, grupul fiind beneficiarul (ex. aprovizionare, curent electric,.).

 1. Cheltuieli salariale

Reprezinta cheltuielile salariale pe care trebuie sa le faca unitatea respectiva pentru a oferii suportul necesar copiilor.

Pentru personalul ce are legatura directa cu copilul, salariul respectiv se va distribui tuturor cazurilor copiilor care au primit activitati efectuate de acestia.

Pentru personalul administrativ dintr-o unitate salariul se va distribui tuturor cazurilor din unitatea respectiva.

Pentru personalul administrativ din directie, salariul se va distribui tuturor cazurilor din judet.

Astfel pentru cheltuielile cu personalul avem urmatoarele formule de calcul pentru costul pe copil:

a)     cost direct = salariu personal direct / nr. cazuri

b)     cost indirect = salariu personal indirect / nr. cazuri din unitate

c)     cost indirect = salariu personal indirect / nr. cazuri din judet

 1. Cheltuieli cu utilitatile

Aceasta categorie contine toate cheltuielile cu utilitatile efectuate de unitati pentru a functiona. Lista cu aceste cheltuieli va fi disponibila prin intermediul unui nomenclator national.

La nivel national se va crea un nomenclator(o lista) cu toate utilitatile posibile. Pe baza acestei liste se vor introduce sumele respective pe fiecare unitate in parte.

Lista va contine urmatoarele elemente:

apa

gaze naturale

curent electric

caldura

telefon fix

salubritate

Aceasta lista se poate modifica oricand, adaugand sau eliminand elementele necesare.

 1. Cheltuieli prevazute de legislatie

Aceasta categorie contine toate cheltuielile obligatorii, prevazute de lege, pe care trebuie sa le faca directia pentru copii.

Lista va contine urmatoarele elemente:

alocatie de hrana

alocatie de plasament

Aceasta lista se poate modifica oricand, adaugand, modificand sau eliminand elementele respective.

 1. Cheltuieli cu personalul

Reprezinta acele cheltuieli pe care unitatea respectiva trebuie sa le faca pentru personalul sau pentru a mentine sau imbunatatii situatia copiilor.

Aceasta categorie cuprinde cheltuieli cu angajatii privind cursurile de perfectionare, evaluari periodice(analize, evaluari externe,.). Va fi disponibil un nomenclator cu aceste tipuri de cheltuieli, creat la nivel national.

Toate aceste cheltuieli vor fi indirecte, adica se vor considera cheltuieli ce se efectueaza pentru toti copii din unitate, respectiv judet.


 1. Cheltuieli privind investitiile

Aceasta categorie de cheltuieli nu va fi monitorizata de catre sistemul informatic. S-a dovedit ca ea nu reprezinta un procent important din costul pe copil. Acest cost se poate adauga ulterior fie prin introducerea sumei respective fie prin aplicarea unui procent.

 1. Cheltuieli cu materiale, altele decat cele anterioare

Aceasta categorie de cheltuieli contine orice cheltuiala materiala care se face, altele decat cele prevazute anterior. De accea acesta categorie va fi tratata in mod identic cu cea privind investiile.

Daca va fi necesar aceasta suma se va adauga costului pe copil determinat de sistem, fie prin valoare, fie prin intermediul unui procent.

III.          Interfete modul costuri

 1. Nomenclator utilitati

Acest nomenclator contine lista cu utilitati pe care sistemul informatic le va monitoriza. Elementele acestui nomenclator se vor regasi in fereastra de cheltuieli cu utilitatile.

Acesta se poate actualiza ori de cate ori este nevoie, prin adaugarea, modificarea sau stergerea elementelor sale.

OBSERVATII

 1. Nomenclator drepturi

Contine lista de drepturi pe care o au copii ocrotiti de serviciile publice specializate, pentru protectia copilului, stabilite de lege. Elementele acestei liste se vor regasii atat in nomenclatorul cu valorile fiecarui drept, cat si in fereastra de cheltuieli cu drepturile cuvenite.

In prezent aceste drepturi sunt stabilite de legea 326/2003 si modificata de legea nr.111/2004.

Acesta se poate actualiza ori de cate ori este nevoie, prin adaugarea, modificarea sau stergerea elementelor sale.

OBSERVATII

 1. Nomenclator valori drepturi

Aceasta fereastra permite inregistrarea cuantumului prevazut de lege pentru fiecare drept in parte si pe categorii de varsta.

De aceste drepturi beneficiaza copiii aflati in servicii publice specializate pentru protectia copilului in regim rezidential si semirezidential, mamele aflate in centre maternale si copiii incredintati sau aflati in plasament la un asistent maternal.

Pentru copii ce au un grad de handicap, se va introduce un procent ce se va aplica cuantumului prevazut de lege. Astfel conform OUG 102/1999 alocatia de intretinere este majorata cu 50% fata de cuantumul prevazut de lege.

Categoriile de varsta sunt precizate in ani. Categoriile de varsta nu trebuie sa se intersecteze(ex. 0-3 ani, 3-7 ani,.).

Acesta se poate actualiza ori de cate ori este nevoie, prin adaugarea, modificarea sau stergerea elementelor sale.

OBSERVATII

 1. Nomenclator alocatii de stat

Acest nomenclator contine lista tuturor alocatiilor de stat ce se vor furniza catre copii. Aceste tipuri de alocatii sunt furnizate o singura data pe luna. In prezent exista o singura alocatie de stat cea prevazuta de legea 61/1993.

Pentru copiii ce au un grad de handicap, aceasta alocatie este majorata cu 100% fata de cuantumul prevazut de lege (OUG 102/1999).

Aceste alocatii de stat sunt primite de toti copiii pana la varsta de 18 ani. Dupa implinirea varstei de 7 ani, copiii care nu urmeaza invatamantul general obligatoriu, nu primesc alocatie de stat.

Copiii care se afla mai mult de 15 zile in institutiile statului pentru ocrotire sau asistenta sociala care le asigura intretinerea completa, nu beneficiaza de alocatia de stat.

Se va preciza si ziua din luna cand se va inregistra aceasta cheltuiala.

Acesta se poate actualiza ori de cate ori este nevoie, prin adaugarea, modificarea sau stergerea elementelor sale.

OBSERVATII

 1. Nomenclator alocatii hrana pe serviciu

Reprezinta lista cu alocatiile zilnice de hrana ce se ofera in diferite tipuri de servicii. Alocatia se inregistreaza pe categorii de varsta cu diferite cuantumuri. Aceasta alocatie este oferita zilnic catre copii, in functie de numarul de zile petrecute in institutiile care efectueaza serviciul respectiv.

Daca in serviciul respectiv, pe langa copil, primeste alocatie de hrana si o persoana din jurul copilului(ex. mama in centrul maternal), atunci cuantumul inregistrat va fi suma dintre cuantumul pentru copil si cuantumul pentru persoana.

Categoriile de varsta sunt precizate in luni sau ani. Categoriile de varsta nu trebuie sa se intersecteze.

Acesta se poate actualiza ori de cate ori este nevoie, prin adaugarea, modificarea sau stergerea elementelor sale.

OBSERVATII

 1. Nomenclator alocatii pe masura

Este o lista cu alocatiile care se dau copiilor care primesc o anumita masura. Aceste tipuri de alocatii se inregistreaza pe categorii de varsta si cu diferite cuantumuri. Acest tip de alocatie este oferit lunar tuturor copiilor care au masura respectiva.

Categoriile de varsta sunt precizate in ani. Categoriile de varsta nu trebuie sa se intersecteze.

Acesta se poate actualiza ori de cate ori este nevoie, prin adaugarea, modificarea sau stergerea elementelor sale.

OBSERVATII

 1. Nomenclator indemnizatii pe categorii de boli

Contine lista cu indemnizatii ce se dau copiilor in functie de categoria de boala. Aceste tipuri de indemnizatii se inregistreaza pe categorii de varsta cu diferite valori.

Aceasta indemnizatie este oferita lunar tuturor copiilor ce se incadreaza la categoria de boala specificata.

Se va preciza si ziua din luna cand se va inregistra aceasta cheltuiala.

Categoriile de varsta sunt precizate in ani. Categoriile de varsta nu trebuie sa se intersecteze.

Acesta se poate actualiza ori de cate ori este nevoie, prin adaugarea, modificarea sau stergerea elementelor sale.

OBSERVATII

 1. Nomenclator operatori

Contine lista cu utilizatorii autorizati sa acceseze modulul financiar. Sunt disponibile 5 roluri in acest modul:

administrator operatori;

administrator national;

raportor national;

operator;

raportor;

Operatorul introduce informatii numai in judetul sau, iar raportorul creeaza si vizualizeaza rapoarte numai din judetul sau.

Interfata cat si functiile nomenclatorului sunt identice cu cele din modulul copil sau personal.

OBSERVATII

 1. Cheltuieli cu utilitatile

Prin intermediul acestei ferestre se inregistreaza cheltuielile lunare ce se efectueaza de catre unitatile prestatoare de servicii, cu utilitatile inregistrate.

Se vor monitoriza numai utilitatile care au fost inregistrate in nomenclatorul cu utilitati.

Informatiile se vor inregistra pentru fiecare unitate in parte, in momentul in care s-a primit factura respectiva, de catre operatorii din judete.

Optional lista cu cheltuielile efectuate poate sa contina numai pe cele realizate in luna curenta, folosind optiunea de filtrare din fereastra.

OBSERVATII

 1. Cheltuieli cu personalul

Reprezinta acele cheltuieli care se fac cu personalul, altele decat cele salariale. Pentru fiecare cheltuiala se va preciza persoana pentru care s-a efectuat si informatiile despre factura necesare.

In aceasta categorie intra pregatirea si mentinerea personalului la un anumit standard(cursuri de formare, analize obligatorii,.)

Aceste cheltuieli se inregistreaza atunci cand sunt efectuate si ori de cate ori este nevoie. Aceasta categorie de cheltuieli nu are o data bine stabilita, ea se face atunci cand este nevoie.

Optional lista cu cheltuielile efectuate poate sa contina numai pe cele realizate in luna curenta, folosind optiunea de filtrare din fereastra.

OBSERVATII

 1. Cheltuieli copil/unitate cu drepturile cuvenite

Prin intermediul acestei ferestre se pot inregistra cheltuielile efectuate cu drepturile copiilor. Copii care beneficiaza de aceste drepturi sunt cei care au o masura de plasament sau incredintare.

Se inregistreaza pe fiecare cheltuiala cu drepturile prevazute de lege, pe fiecare copil in parte, ori de cate ori este nevoie.

Optional lista cu cheltuielile efectuate poate sa contina numai pe cele realizate in luna curenta, folosind optiunea de filtrare din fereastra.

OBSERVATII

 1. Rapoarte

Aceasta sectiune cuprinde lista rapoartelor predefinite. Rapoartele predefinite sunt:

cost/copil;

cost/unitate;

cost/judet;

Aceste rapoarte se vor genera pentru o anumita perioada.

 1. Rapoarte individuale

Este o sectiune unde utilizatorii pot crea propriile rapoarte, folosindu-se de un mecanism alcatuit din mai multi pasi. Acest mecanism este disponibil atat in modulul copil cat si in cel de personal.

Aceasta sectiune este disponibila numai utilizatorilor care au rolul de raportor national sau raportor.

 1. Rapoarte comune

Sectiunea cuprinde acele rapoarte individuale care sunt de interes national si care au atributul de raport comun. Rapoartele trebuie sa fie construite astfel incat sa poata fi utilizate de operatorii din judete.

 1. Ajutor

Este o legatura catre manualul de utilizare al modului financiar. Ca si celelalte doua modul, va fi disponibil un manual de utilizare online.

Acesta va contine o descriere a tuturor ferestrelor, cat si a modului de utilizare al acestora.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.