Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » transporturi
Legitimatii de calatorie tip "Foaie"

Legitimatii de calatorie tip "Foaie"


Legitimatii de calatorie tip "Foaie"

1. Biletul de calatorie special

Biletul de calatorie special este o legitimatie de calatorie cu pret fix, valabila pentru o singura persoana, pentru tren persoane, la clasa a 2-a.

Biletul de calatorie special se tipareste pe zone kilometrice separate, respectiv pentru distante de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 km.

Este format dintr-o singura fila pe care sunt tiparite seria, zona km de valabilitate a biletului, clasa si mentiunea " Pentru o singura persoana".

Biletul se completeaza la emitere cu denumirea statiei de destinatie si pretul corespunzator zonei km de valabilitate si se stampileaza cu stampila cu tipe a casei emitente.

2. Suplimente de tren si suplimente combinate cu tichet de rezervareSuplimentul de tren tip foaie, o anexa la legitimatia de calatorie, contine 12 zone kilometrice si se tipareste ca supliment pentru tren accelerat, rapid, intercity, cu 50% reducere pentru copil la tren accelerat, rapid, combinat cu tichet de rezervare la tren accelerat, rapid, clasa 1 sau clasa a 2-a.

Suplimentul de tren este compus din doua parti si anume :

- suplimentul propriu-zis, care se inmaneaza calatorului,

- cuponul de control, care ramane la carnet.

Casierul cf are obligatia ca inainte de intrebuintarea unui carnet cu suplimente de tren, sa aplice pe verso stampila dreptunghiulara a statiei atat pe cuponul de control cat si pe biletul propriu-zis, in spatiul afectat pentru "stampila statiei emitente".

La emitere, casierul cf va completa rubricile prevazute de formular, in mod citet, fara a depasi spatiul afectat, dupa cum urmeaza :

- pe cuponul de control va inscrie numarul trenului si data pentru care este valabil suplimentul respectiv. In cazul cand suplimentul de tren a fost emis cu anticipatie de o agentie de voiaj sau de o statie care emite legitimatii de calatorie cu anticipatie, casierul emitent va completa si data emiterii acestuia.

- pe suplimentul propriu-zis va inscrie data emiterii si numarul legitimatiei de calatorie pe care o completeaza. In cazul in care tariful tiparit pe bilet nu mai corespunde cu tariful real pe zone kilometrice, casierul va proceda la inscrierea tarifului in vigoare la data emiterii.

- pe suplimentele de tren combinate cu tichete de rezervare va inscrie statia pana unde s-a facut rezervarea si datele de rezervare (numarul trenului, numarul vagonului si locul) conform cerintelor formularului.

In cazul in care se solicita anticiparea sau amanarea calatoriei, casierul cf din statia de plecare sau agentia de voiaj va aplica stampila "Anticipat" sau "Amanat" pe verso suplimentului propriu-zis, in spatiul corespunzator afectat pentru "viza statiei de plecare pentru anticipare, amanare".

In parcurs, atunci cand calatorul solicita intreruperea calatoriei, stampila pentru "Intrerupere" se va aplica pe verso suplimentului propriu-zis in rubrica "viza statiei de intrerupere".

In cazul intreruperii calatoriei suplimentul combinat cu tichet de rezervare ramane valabil mai departe numai ca supliment de tren.

Suplimentul se decupeaza din carnet astfel incat calatorului sa i se inmaneze partea suplimentului care are inscrisa zona kilometrica pentru care a fost emis si tariful incasat.

In tren, cu ocazia reviziei legitimatiilor de calatorie, personalul de tren perforeaza datele de valabilitate pe calendarul tiparit pe marginea suplimentului.

Valoarea de imputare a unui supliment, respectiv supliment combinat cu tichet este stabilita la valoarea acestora la distanta de peste 600 km, la clasa si rangul de tren pentru care este tiparit acesta.

3. Biletul de calatorie, tren persoane, pentru distribuitori autorizati

Biletul de calatorie tren persoane este o legitimatie de calatorie cu pret fix, valabila pentru tren persoane, clasa 1-a sau clasa a 2-a, pret intreg sau cu 50% reducere, utilizat de distribuitorii autorizati.

Biletul de calatorie tren persoane, utilizat de distribuitorii autorizati, se tipareste pe zone kilometrice, respectiv pentru zonele 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-120, 121-140 si 141-160 km, ca bilet pret intreg clasa 1 sau clasa 2, bilet 50% reducere clasa 1 sau clasa 2.

Este format din doua parti, astfel:

- cupon de controlul vanzarii, pe care sunt tiparite seria, nr, in caseta orage, zona km de valabilitate a biletului, care ramane la carnet.

- biletul de calatorie tren persoane, propriu zis, pe care sunt tiparite seria, nr., zona km de valabilitate a biletului, clasa, pretul si parcursul prin rubricile "DE LA .." si " PANA LA ...", care se inmaneaza calatorului.

Biletul se completeaza la emitere cu denumirea statiei de plecare, a statiei de destinatie si se stampileaza pe verso cu stampila cu tipe a distribuitorului autorizat..

Pe marginea superioara si inferioara a biletului sunt scrise zilele lunii iar pe marginea din dreapta sunt scrise lunile anului, date ce vor fi perforate de conductor in tren cu ocazia reviziei legitimatiilor de calatorie.

Valoarea de imputare a unui bilet este stabilita la valoarea de vanzare a biletului, functie de clasa, zona km pentru care este tiparit biletul.

4. Biletul bianco cu plata

Biletul bianco este o legitimatie de calatorie individuala, cu pret variabil, format dintr-un grup de patru file suprapuse, confectionata din hartie autocopiativa. Biletul prezinta ca elemente de securizare caseta orange unde este tiparita numerotatia biletului, iar in masa hartiei, pe mijlocul fiecarei file se regaseste sigla "CFR Calatori" cu cerneala invizibila, care sub actiunea lampii UV devine vizibila.

Filele biletului bianco sunt urmatoarele :

-Fila I - cuponul de control care se retine de casier si se ataseaza la filele lunii la contul legitimatiilor cu pret variabil . Aceasta se confectioneaza din hartie alba.

-Fila II - biletul de calatorie propriu-zis, care se inmaneaza calatorului; acesta se confectioneaza din hartie cu filigran CFR tiparit in culoare roz pe fata.

-Fila III - fisa de scontrare, care se inmaneaza, de asemenea, calatorului. Se retine de personalul de tren la prima revizie a biletelor si se anexeaza la decontul sumelor incasate in tren.

-Fila IV - matca biletului, care ramane la carnet.

Mentiunile obligatorii din biletul bianco se inscriu de agentul caii ferate sau sunt tiparite dupa cum urmeaza:

- seria si numarul sunt tiparite;

- parcursul se completeaza in spatiile respective, statia de pornire exprimandu-se prin stampila cu numele acestei statii, cea de destinatie, eventual si ruta, inscriindu-se de casier in momentul intocmirii. Denumirea statiei de destinatie trebuie inscrisa complet, cu numele prevazut de indicatorul kilometric in vigoare la data emiterii. Ca statii care indica ruta se folosesc statiile mai importante sau mai cunoscute, situate dupa punctele de ramificatie. Indicarea rutei prin statii de ramificatie nu este permisa, intrucat se pot produce confuzii asupra rutei reale pe care calatorul trebuie sa o urmeze;

- clasa se inscrie de agentul caii ferate, folosindu-se cifrele arabe (1,2) repetate in litere ('una', 'doua'). Folosirea cifrelor romane (I,II) nu este permisa;

- pretul se inscrie de agentul caii ferate in spatiile respective, aratandu-se ce reprezinta fiecare suma. La sfarsit, totalul se repeta in litere.

- timpul de valabilitate a biletului bianco se inscrie de casier indicandu-se numarul trenului pentru care s-a emis, ziua, luna si anul. Nu este permisa inscrierea timpului zilei ca in cazul compostarii sau al vizarii, ci numai a numarului trenului scris complet, a zilei, exprimata prin doua cifre ( de exemplu: 03,06,23), iar luna trebuie inscrisa in litere, si nu prin cifre (IAN, AUG, DEC si nu I, VIII, XII sau 1, 8, 12).

Ca mentiuni ajutatoare, pe biletul bianco trebuie sa figureze:

- stampila statiei emitente sau de domiciliu a personalului de tren

- semnatura emitentului;

- distanta kilometrica dintre statia de plecare si cea de destinatie;

- calendarul pe margine, pentru a fi perforat de personalul de tren cu ocazia reviziei biletelor in tren.

- data emiterii

Este cu desavarsire interzis ca filele biletului bianco sa se completeze pe rand.

Biletul bianco se emite de agentul caii ferate pentru toate tarifele platite de calator la trenul respectiv. Completarea biletului bianco de catre agentul caii ferate cu alte bilete, suplimente sau tichete de carton nu este permisa. Astfel, un bilet bianco emis la un tren accelerat, rapid sau intercity va cuprinde pretul biletului si al suplimentului pentru tren accelerat sau rapid si al tichetului sau al suplimentului de tren intercity. La emiterea biletului bianco cu plata pentru un tren cu locuri rezervate se va completa si spatiul anume rezervat in formular pentru indicarea locului.

In cazul in care calatorul poseda o legitimatie de calatorie pentru un anumit tren si solicita la casa completarea ei pentru a calatori cu un tren de categorie superioara, intr-o clasa superioara, pe alta ruta si alte situatii similare, se va emite un bilet bianco pe care se va mentiona numarul, seria si felul legitimatiei de calatorie la care se refera diferenta (bilet de carton, bianco, special, abonament si altele similare).

Biletul bianco se emite pentru un singur calator.

Biletul bianco se foloseste in lipsa biletelor de carton intr-o anumita relatie, pentru incasarea tarifului de transport, al suplimentului de tren ( A, R, IC) si al tichetului de rezervare a locului, pentru diferente de clasa sau de ruta, pentru prestatii suplimentare, precum si in cazul in care se solicita continuarea calatoriei corespunzatoare unei alte legitimatii pe care o poseda calatorul. In astfel de cazuri, unitatea emitenta mentioneaza pe biletul bianco eliberat 'in legatura cu legitimatia nr.', felul acesteia, si incaseaza preturile de transport corespunzatoare pentru relatia, clasa si ruta inscrisa pe biletul respectiv.

Agentiile de voiaj pot elibera bilete bianco pentru calatorii simple cu anticipatie de 10 zile, respectiv cu anticipatie de 30 zile pentru locurile de inapoiere in cazul calatoriei efectuate pe baza biletului dus-intors, valabile din orice statie pentru orice statie.

In cazul in care biletul bianco se emite ca diferenta de ruta, clasa sau supliment de tren, se va mentiona pe acesta numarul, seria si felul legitimatiei de calatorie la care se refera.

Pe biletul bianco se incaseaza si tarifele de transport si suplimentare, prevazute in procesele-verbale de contraventie. In acest caz, biletul bianco se va completa cu urmatoarele date: numarul procesului-verbal si data intocmirii lui, numele si prenumele contravenientului, distanta pe care a calatorit si statia de domiciliu a organului care a intocmit procesul-verbal de contraventie. Alaturi de semnatura agentului caii ferate emitent se va trece si data intocmirii biletului bianco cu plata. Fisa de scontrare si procesul verbal de contraventie pentru calatoria fara legitimatie de calatorie se retin de agentul caii ferate sau se inmaneaza contravenientului care le va trimite impreuna cu duplicatul PV, in plic recomandat, la RTFC de care apartine organul constatator pentru anularea PV.

Valoarea de imputare a unui bilet este stabilita la contravaloarea unui bilet pentru tren rapid, clasa I, la zona 501 - 600 km.

5. Suplimentul de pat

Suplimentul de pat este o anexa a legitimatiei de calatorie, cu pret variabil, care se emite calatorilor ce folosesc vagoanele de dormit si cuseta.

Este compus din 4(patru) file confectionate din hartie autocopiativa si anume:

Fila I - Cuponul de control - este de culoare alba si este utilizat pentru a fi transmis la serviciul VV regional.

Fila II - Suplimentul de pat propriu-zis este de culoare rosie si se inmaneaza calatorului.

Fila III - Chitanta - este de culoare galbena si se inmaneaza calatorului odata cu suplimentul de pat propriu-zis, pentru a fi retinut de conductorul VD la prezentarea la vagonul de dormit.

Fila IV - Matca - este de culoare verde si ramane la carnet.

Chitanta suplimentului de pat, retinuta in tren de conductorul VD, va fi predata casierului VD responsabil, la intoarcerea din turnus, odata cu varsarea banilor rezultati din incasari.

Suplimentul de pat are urmatoarele elemente de securizare :

-sigla SNTFC se regaseste in masa hartiei si este tiparita cu cerneala invizibila, vizibila la UV.

-numarul suplimentului de pat este inscris in chenar in caseta orange, fluorescent sub actiunea lampii UV.

-chenarul unde se aplica Stampila cu data emiterii  si  Semnatura emitentului  este alcatuit din microtext  SNTFC CFR Calatori  continuu, text ilizibil, vizibil numai cu ajutorul lupei.

Completarea datelor din formular se face cu pix cu pasta, astfel:

5.1. Rubrica  Valabil cu legitimatia seria . nr  se va completa cu datele specifice legitimatiei de calatorie la care se anexeaza. Ea trebuie sa corespunda categoriei si clasei trenului la care circula vagonul de dormit. In caz contrar, se vor incasa diferentele cu bilet de taxare in tren, dupa caz.

5.2. Rubricile  De la ..  si  Pana la .  se vor completa cu statia de plecare sau de urcare in vagonul de dormit sau cuseta, respectiv statia de destinatie solicitata de calator. Completarea se va face cu majuscule.

5.3. Rubrica  Data plecarii ..  se va completa cu cifre arabe astfel : 22.12.2003 adica ziua - 2 cifre -, luna - doua cifre - si anul - 4 cifre, separate prin punct.

5.4. Rubrica  Ora .  se va completa cu cifre arabe astfel : 22,30 adica ora - 2 cifre, minutul - 2 cifre, separate de virgula.

5.5. Trenul se va inscrie cu cifre arabe.

5.6. Vagonul se va inscrie cu cifre arabe, eventual litere mici, dupa caz. Ex. 4 bis.

5.7. Locul se inscrie cu cifre arabe.

5.8. Clasa se inscrie cu cifre arabe si in paranteza cu litere. In cazul in care se calatoreste  single , se va completa cu termenul  single .

5.9. Rubrica  Categoria .  se va completa cu litere dupa felul vagonului adica, cuseta, dormit, etc.

5.10. Tariful pentru o persoana se va completa cu cifre arabe, aferent datelor completate mai sus, conform Tarifului Intern de Calatori.

5.11. Numarul de persoane se completeaza cu cifre arabe corespunzator celui aferent grupului de persoane pentru care se prezinta legitimatii de calatorie valabile la trenul respectiv si care solicita calatoria la vagonul de dormit.

5.12. Valoarea totala se afla prin inmultirea tarifului pentru o persoana cu numarul de persoane. In cazul unui singur calator valoarea totala coincide cu tariful pentru o persoana.

5.13. Filele II (suplimentul de pat) si III (chitanta) sunt prevazute cu chenar. Pe orizontala, cu cifre arabe, deasupra si dedesubt, sunt zilele lunii. Pe verticala, cu cifre romane, sunt lunile anului. Acestea sunt perforate de conductorul VD, la ocuparea locului si prezentare, acesta retinand chitanta. Ziua si luna de pe chenar pot fi marcate corespunzator zilei de valabilitate cu  X  care poate fi inscris de conductorul VD, cu pix cu pasta. Se interzice perforarea a mai multor date de valabilitate, sau marcarea ca atare. Conductorul VD ramane direct raspunzator de marcarea incorecta a chenarului.

5.14. Stampila emitentului este aplicata numai de catre personalul de la statii si agentii de voiaj c.f. Emiterea in tren a suplimentului de pat nu este conditionata de aplicarea unei stampile de catre conductorul VD. Data de emitere va fi completata in mod obligatoriu de catre emitent.

5.15. Semnatura emitentului se va inscrie in rubrica corespunzatoare in toate cazurile de emitere.(statie, agentie, conductor VD).

5.16. Valoarea de imputare a unui supliment de pat este stabilita la contravaloarea unui supliment de pat, clasa I, single.

6. Biletul de calatorie in grup

Biletul de calatorie in grup, cu plata sau creditat, este o legitimatie de calatorie ce se emite pentru transportul calatorilor in grup cu trenurile in circulatie, sau cu trenuri ori vagoane special comandate.

Biletul de calatorie in grup creditat se emite atunci cand tariful de transport se achita ulterior prin facturare, in baza unui ordin scris. Numarul ordinului, data si unitatea care l-a dat se mentioneaza in rubricile special afectate din biletul de calatorie in grup creditat.

Biletul de calatorie in grup se compune dintr-un grup de 4 file, si anume :

Fila I - cuponul de control, la care se anexeaza un exemplar din tabelul nominal, daca este cazul;

Fila II - biletul de calatorie propriu-zis, care se inmaneaza conducatorului de grup;

Fila III - buletinul de control, care se inmaneaza conducatorului de grup si va fi retinut ulterior de personalul de tren;

Fila IV - matca, care ramane la carnet.

Biletele de calatorie in grup sunt valabile 30 de zile de la data inceperii calatoriei.

Calatoria in grup trebuie sa se termine cel mai tarziu la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate.

Biletele de calatorie in grup pentru trenuri sau vagoane special comandate se elibereaza numai pe baza ordinelor pentru punerea in circulatie a acestora. Numarul ordinului si denumirea unitatii care a aprobat punerea in circulatie, se vor nota pe biletul de calatorie in grup, iar ordinul se va anexa la cuponul de control al biletului in grup respectiv.

Orice modificari survenite in compunerea trenului special trebuie comunicate din timp agentului caii ferate pentru a le avea in vedere la calcularea tarifelor.

La intocmirea biletului de calatorie in grup se vor respecta spatiile prevazute in formular, completandu-se numai cele necesare, in cazul pentru care se intocmeste, restul spatiilor anulandu-se prin barare.

Cuantumul reducerii acordate la aplicarea tarifelor se va inscrie in rubrica 'pret unitar'.

Pentru fiecare calator care face parte dintr-un grup organizat se emite cate un bilet de control prin care se justifica apartenenta la grupul respectiv. Biletele de control sunt valabile numai in legatura cu biletele de calatorie in grup si se utilizeaza in aceleasi conditii ca si biletul de calatorie in grup in legatura cu care au fost emise. Biletele de control se predau conducatorului de grup, care este obligat sa le distribuie fiecarui calator inainte de inceperea calatoriei. Biletele de control prezentate in tren fara biletul de calatorie in grup nu sunt valabile.

In cazul cand biletul de calatorie in grup este emis pentru un grup de calatori care nu beneficiaza de reducere din tariful de transport precum si in cazul vagoanelor si trenurilor special comandate, costul biletelor de control nu se incaseaza.

Valoarea de imputare a unui bilet este stabilita la contravaloarea unui bilet de calatorie dus-intors eliberat la clasa I pentru tren rapid, la zona 901-1000 km.

7. Biletul de calatorie special pentru agenti economici

Biletele de calatorie speciale, pe zone kilometrice sunt legitimatii de calatorie tip foaie, clasa 1 si clasa a 2-a, si se compun din trei parti, si anume: biletul de calatorie propriu-zis, cuponul statistic si matca. Aceste bilete se pun la dispozitia agentilor economici, contra cost, prin agentiile de voiaj ale caii ferate.

Biletele se completeaza de emitent numai cu pix sau la masina de scris.

Primele doua parti se prezinta agentului caii ferate care retine cuponul statistic si vizeaza biletul de calatorie, iar matca ramane la emitent. Biletul special se poate utiliza in orice relatie si pe orice ruta, cu conditia sa nu depaseasca zona kilometrica tiparita pe bilet.

In lipsa biletelor speciale pe o anumita zona kilometrica, se pot folosi maximum doua bilete de zone diferite, care, impreuna, totalizeaza cel putin tariful zonei solicitate, cu conditia ca fiecare bilet sa fie completat cu relatia in limita zonei kilometrice tiparite pe bilet.

Daca emitentul a trecut din eroare ca destinatie o localitate care nu corespunde cu denumirea statiei caii ferate, agentul caii ferate care vizeaza biletul va inscrie deasupra denumirii inscrisa de emitent denumirea corecta a statiei caii ferate de destinatie, aplicand stampila cu tipe.

Biletele de calatorie speciale pentru agenti economici pot fi vizate pentru plecare oricand, fara a se tine seama de data emiterii lor, cu conditia de a nu avea nici un fel de corecturi, stersaturi si alte modificari de orice fel, nici chiar certificate.

Aceste bilete sunt nominale, se intocmesc pentru o singura persoana si dau dreptul la calatoria cu tren de persoane.

Pentru a calatori cu un tren de rang superior trebuie sa se plateasca suplimentul corespunzator categoriei de tren, respectiv tichetul de rezervare.

Daca distanta kilometrica intre statia de pornire si cea de destinatie pe ruta indicata pe bilet este mai mare decat zona kilometrica tiparita pe bilet sau se solicita sa se calatoreasca la o clasa superioara sau pe o ruta care se incadreaza intr-o zona kilometrica mai mare, se admite plata diferentelor de clasa, zona sau ruta, calculate conform tarifului biletelor speciale. Aceste diferente se incaseaza cu bilet bianco, pe care se face mentiunea "diferenta de la zona /clasa /ruta - la zona /clasa /ruta, bilet special nr .".

Valoarea de imputare a unui bilet este stabilita la valoarea de vanzare a biletului.

8. Biletul de calatorie in circuit


Biletul de calatorie in circuit este o legitimatie de calatorie care da dreptul titularului sa plece dintr-o anumita statie si sa calatoreasca pe anumite parcursuri pana la inapoierea in statia de pornire, pe un traseu in circuit, stabilit de titular.

Biletul poate fi emis si pentru grupuri de maximum sase persoane (un conducator si cinci insotitori).

Acest bilet se emite pentru calatoria cu tren de persoane, la clasa 1 sau la clasa a 2-a.

Pentru a putea calatori cu trenurile accelerate FRRL, precum si cu trenurile accelerate si rapide CRRL sau cu trenurile intercity, posesorii de bilete in circuit trebuie sa isi procure, dupa caz, suplimente corespunzatoare categoriei trenului, precum si tichete de rezervare, pentru toate persoanele care fac parte din grupul respectiv.

La solicitarea calatorilor, se pot emite bilete de calatorie in circuit valabile si la trenuri accelerate, rapide sau intercity caz in care, biletele respective sunt valabile pentru calatoria cu trenuri rapide sau accelerate CRRL numai daca se procura tichete de rezervare pentru toate persoanele din grupul respectiv

Biletul de calatorie in circuit este valabil doua luni si da dreptul la un numar nelimitat de intreruperi in termenul de valabilitate, din care cel putin trei intreruperi obligatorii de minimum 24 ore.

Biletul de calatorie in circuit se compune din trei file :

- cuponul de control, care se retine de emitent si se anexeaza la cont;

- biletul de calatorie propriu-zis, care se inmaneaza calatorului sau conducatorului de grup;

- matca biletului, care ramane la carnet.

Completarea se face numai cu pix cu pasta prin calchiere cu indigo.

Biletul de calatorie in circuit se emite la cererea scrisa a calatorilor, adresata agentiilor de voiaj sau statiilor care emit legitimatii de calatorie cu anticipatie, cel mai tarziu cu 24 ore inainte de inceperea primei calatorii.

Cererea de emitere a biletului in circuit trebuie sa contina urmatoarele elemente:

numele si prenumele solicitantului

domiciliul;

numarul buletinului de identitate si emitentul acestuia;

clasa;

circuitul pe care solicita emiterea biletului;

numele si prenumele persoanelor care il insotesc pe solicitant, inclusiv al copiilor, pentru care se va preciza varsta;

data inceperii calatoriei.

Clasa la care este valabil biletul se inscrie in cifre arabe si litere. Datele de valabilitate se inscriu pe bilet si se perforeaza pe calendarul de pe marginea din partea dreapta a biletului.

Pe biletul de calatorie in circuit se specifica, separat, numele copiilor sub 10 ani, care beneficiaza de reducerea de 50% din tarifele de transport.

Parcursurile care formeaza circuitul ales de calatori se trec in ordinea lor succesiva. Nu se admite ca circuitul sa se inchida de doua ori in statia de pornire . Se admite ca in circuitul solicitat de calatori sa fie portiuni care se parcurg de doua ori o data la dus si o data la intors. In cazul in care in circuitul solicitat de calator sunt portiuni pe care se folosesc alte mijloace de transport (auto, navale), aceste portiuni se vor trece in bilet, fara a se mentiona distanta kilometrica si fara a se calcula tarifele de transport. Nu se admite ca pe parcursurile pe care exista cale ferata sa se foloseasca alte mijloace de transport.

Biletul de calatorie in circuit se completeaza de agentul caii ferate cu toate datele cerute de formular.

Tarifele se calculeaza numai pentru distantele efectiv parcurse pe calea ferata.

Pretul unui bilet de calatorie in circuit se calculeaza in functie de distanta kilometrica totala a circuitului si se inscrie in spatiul afectat in acest scop pe fata biletului, in functie de clasa pentru care a fost emis si de numarul de persoane care calatoresc cu tarif intreg si cu tarif redus pe baza biletului respectiv.

In cazul in care se solicita calatoria cu trenuri accelerate, rapide sau intercity pe tot circuitul, pe langa tariful pentru trenul de persoane, pe toata distanta, se va incasa si dublul tarifului suplimentului corespunzator rangului trenului si zonei kilometrice in care se incadreaza jumatate din lungimea totala a circuitului.

Pe versoul biletului se inscriu numele si prenumele persoanelor care il insotesc pe titularul biletului si felul actului cu care se legitimeaza in tren, adica buletinul de identitate, pentru adulti, si certificatul de nastere, pentru copii.

Inainte de inceperea calatoriei, pe biletul de calatorie in circuit trebuie aplicata viza de plecare. Aceasta viza se poate aplica in momentul emiterii biletului de catre unitatea emitenta (statie sau agentie de voiaj sau de statia de pornire) prevazuta in bilet. Viza de plecare se face prin aplicarea stampilei cu tipe pe fata biletului in spatiul din partea stanga jos notandu-se numarului trenului cu care se incepe calatoria.

Biletul de calatorie in circuit poate fi vizat, de asemenea, si de una din statiile din interiorul primului parcurs inscris pe bilet. In acest caz calatorii nu au dreptul la restituirea diferentelor de tarife pentru parcursul neefectuat de la statia de pornire, inscrisa pe bilet, si pana la statia de la care s-a inceput efectiv calatoria.

La fiecare intrerupere calatorul este obligat sa prezinte biletul pentru viza la statia de intrerupere, in decurs de maximum o ora de la sosirea trenului. Agentul caii ferate va aplica vizibil, pe prima casuta libera de pe versoul biletului, stampila statiei si va trece numarul trenului, data si ora sosirii. Inainte de reluarea calatoriei, posesorii biletelor de calatorie in circuit trebuie sa se prezinte din nou la statie pentru a li se nota pe bilet numarul trenului, data si ora plecarii.

In cazul in care pe biletul de calatorie in circuit sunt indicate unele sectiuni pe care calatoria nu se face cu mijloace de transport ale caii ferate, calatorul este obligat sa se prezinte la statia de la care se paraseste parcursul caii ferate, pentru a i se aplica pe bilet stampila statiei. Viza continand data si numarul trenului cu care se reia calatoria cu mijloacele caii ferate se va aplica pe bilet de statia de la care se reia calatoria indicata pe bilet. Viza de reluare a calatoriei se poate face si de alta statie care urmeaza dupa statia de reintrare in circuit, fara ca aceasta sa dea dreptul calatorului sa solicite restituirea tarifelor pentru parcursul caii ferate neefectuat.

Calatoria trebuie efectuata in termenul de valabilitate indicat pe bilet, si anume trebuie sa se termine cu un tren care soseste in mod regulat in statia finala pana la ora 24,00 a zilei respective, biletul ramanand valabil pana la sosirea la destinatie.

In cazul in care, din motive intemeiate, calatorul constata ca nu isi poate termina calatoria in termenul de valabilitate fixat (caz de boala, accidente, retineri de catre autoritati etc.), pe baza de acte doveditoare, termenul de valabilitate poate fi prelungit de catre sefii agentiilor de voiaj ale caii ferate sau de catre sefii statiilor, cu timpul cat calatorul a fost in imposibilitatea de a-si continua calatoria. In asemenea cazuri pe bilet se face mentiunea "prelungit valabilitatea pana la data de ." si se aplica stampila unitatii cu semnatura sefului de agentie de voiaj sau al statiei respective.

Daca se solicita diferenta de clasa, pentru fiecare calator din grup se emite cate un bilet de carton diferenta de clasa, pe care se inscrie numarul biletului de calatorie in circuitul respectiv, sau un singur bilet bianco pentru intregul grup.

In cazul in care intre doua statii situate pe unul si acelasi parcurs din circuit calatorul doreste sa calatoreasca pe o alta ruta decat cea prevazuta in bilet, se procedeaza astfel :

1. cand noua ruta este mai scurta decat cea initiala, biletul se vizeaza de statia la care s-a solicitat schimbarea de ruta conform normelor stabilite, facandu-se mentiunea "valabil pe distanta ... via ..." in spatiul pe care se aplica viza. In astfel de cazuri calatorii nu au dreptul la restituirea diferentelor tarifare;

2. cand noua ruta intre cele doua statii este mai lunga decat ruta initiala, se compara zonele kilometrice tarifare corespunzatoare si se incaseaza diferenta cea mai mare de tarif care rezulta, dupa caz, fata de parcursul initial sau fata de distanta totala in kilometri a circuitului respectiv.

Tarifele incasate pentru biletele de calatorie in circuit se restituie numai in urmatoarele cazuri :

in cazul renuntarii la calatorie, in conditiile stabilite de tarif ca pentru orice legitimatie de calatorie;

in cazul utilizarilor partiale, din motive bine intemeiate (boala, accidente, retineri de catre autoritati etc.) pe baza de acte doveditoare.

In cazul in care utilizarea partiala a fost provocata de cauze de forta majora (intreruperi de circulatie, calamitati etc.), dovada trebuie facuta numai prin viza de neutilizare a statiei in care s-a intrerupt calatoria cu indicarea motivelor.

Aceste restituiri se pot efectua numai de catre compartimentul comercial calatori de care apartine unitatea emitenta si numai in baza unei cereri scrise, insotita de acte doveditoare. In astfel de cazuri, pe bilete trebuie aplicata viza de neutilizare (totala sau partiala) de catre seful statiei de pornire sau al agentiei de voiaj din localitatea respectiva, in termen de cel mult o ora de la plecarea trenului, sau de catre seful statiei in care s-a intrerupt calatoria, cu indicarea motivului, dupa cum urmeaza:

"Neutilizat total" (in statia de pornire);

"Neutilizat pe distanta..,pentru motivul...";

"Au calatorit numai...calatori in loc de...din motivul...".

Biletele care nu sunt prevazute cu viza de pornire, pot fi vizate de neutilizare totala pana la ultima lor zi de valabilitate.

Valoarea de imputare a unui bilet este stabilita la contravaloarea unui bilet dus-intors cu reducere 10%, eliberat la clasa I-a, tren rapid, zona 901-1000 km.

Personalul de tren este obligat sa perforeze cate un cerculet negru prevazut in marginea din stanga de pe fata biletului din dreptul parcursului respectiv, precum si toate cerculetele din dreptul parcurselor anterioare, depasite, ce au ramas neperforate.

In cazul in care se constata ca biletul nu are cel putin trei intreruperi, de minimum 24 ore fiecare, ca este folosit pe alta ruta, fara viza sau fara bilet de diferenta valabil pe noua ruta, sau ca are modificari, stersaturi, calatorii sunt considerati in neregula si sunt tratati conform reglementarilor pentru tratarea contraventiilor pe calea ferata.

9. Biletul eliberat in tren

Biletul de calatorie eliberat in tren este de tip "foaie", cu pret variabil, format dintr-un grup de trei file suprapuse, confectionat din hartie autocopiativa. Biletul prezinta ca elemente de securizare caseta orange unde este inscrisa numerotatia biletului care sub actiunea lampii UV devine fluorescenta iar in masa hartiei, pe mijlocul fiecarei file, se regaseste sigla "CFR Calatori" cu cerneala invizibila, care sub actiunea lampii UV devine vizibila.

Biletul este format din 3 file si anume:

Fila I - cuponul de control (ramane la carnet si se ataseaza la decontul efectuat catre casa statiei)

Fila II - biletul de calatorie eliberat in tren (biletul propriu - zis) se inmaneaza calatorului dupa completarea si incasarea tarifelor corespunzatoare situatiei;

Fila III - cuponul de decont care:

ramane la carnet si se va retine de personalul de tren pentru efectuarea decontului lunar, in cazul in care biletul a fost eliberat pentru incasarea tarifului auxiliar B 2 ;

se elibereaza calatorului cand biletul a fost eliberat pentru 100% reducere (DL 118 sau DL 367) ;

ramane la carnet si se inainteaza la casa statiei pentru verificare cand biletul a fost eliberat pentru incasarea tarifului de deservire generala nr.1.

Este cu desavarsire interzis ca filele biletului bianco sa se completeze pe rand.

Aceasta legitimatie de calatorie se emite in tren calatorilor fara legitimatie de calatorie care se urca din puncte de oprire fara vanzator de bilete, celor fara legitimatie de calatorie sau cu legitimatie incompleta si se utilizeaza pentru incasarea tarifelor de transport.

Biletele de calatorie eliberate in tren pentru calatorii care se urca in tren din halte sau puncte de oprire nedeservite de vanzatori de bilete, sau cu program de lucru suspendat in anumite zile, se emit cu aplicarea tarifului de la casele de bilete, integral sau cu reducere de 50% sau 100%.

Valoarea de imputare a unui bilet este stabilita la contravaloarea unui bilet eliberat in tren dupa tariful auxiliar B2 la distanta de peste 600 km, clasa I, la rangul de tren maxim ce este deservit de personalul statiei respective.

Biletul de calatorie eliberat in tren se emite pentru o singura persoana.

Biletele de calatorie eliberate pentru incasarea tarifului integral sau 50% reducere dau dreptul la intreruperea calatoriei conform prevederilor Regulamentului de transport.

Biletele de calatorie eliberate pentru 100% reducere(DL 118 sau DL 367) dau dreptul la o singura intrerupere a calatoriei de maximum 5 zile. In aceste cazuri, viza de intrerupere se aplica pe verso filei a III-a care se inmaneaza calatorului si reprezinta biletul de calatorie propriu- zis.

Bilete de calatorie eliberate in tren calatorilor fara legitimatie de calatorie se emit cu aplicarea tarifului de taxare in tren corespunzator tarifului auxiliar B2, functie de rangul trenului si nu dau dreptul la intreruperea calatoriei. Biletele de calatorie eliberate in tren calatorilor cu legitimatie de calatorie incompleta , care completeaza o alta legitimatie urmeaza regimul legitimatiei pe care o completeaza.

Completarea biletului eliberat in tren se face conform rubricilor prevazute de formular, cu urmatoarele precizari:

"clasa" se bareaza cu "x" casuta corespunzatoare pentru 1 sau 2,

"data emiterii ././20." se completeaza ziua, luna si anul cu doua cifre arabe (01, 02, etc

"FELUL TARIFULUI INCASAT se va completa:

A. In cazul emiterii biletului la tren persoane pentru calatori care se urca din statii nedeservite de vanzator bilete se va proceda dupa cum urmeaza:

1.Se va specifica tipul de tarif deservire generala nr.1 pentru care s-a emis biletul prin bararea cu "x" a casutei corespunzatoare( TARIF INT sau 50% red. copil el/stud pens) .Se inscrie tariful pe randul corespunzator tarifului nr.1. Tariful incasat se va inscrie si pe randul "Total Incasat". La emiterea pentru elevi sau studenti se va bara cu "x" casuta corespunzatoare Valabil cu leg si se va inscrie nr. legitimatiei pentru reducere la transport. La emiterea pentru pensionari se va bara cu "x" casuta corespunzatoare Valabil cu cupon si se va inscrie nr. cuponului.

2. Daca biletul se emite pentru beneficiar de facilitate conf. DL 118 sau DL 367 se va bara cu "x" casuta corespunzatoare( DL 118 sau DL 367 )si se va inscrie tariful real la distanta completata pe cupon pe randul aferent tarifului nr.1. fara a se inscrie si pe randul "Total Incasat". Se bareaza cu "x" casuta corespunzatoare Valabil cu cupon si se inscrie nr. cuponului.

La emiterea biletului pentru calatori aflati in neregula (fara legitimatie de calatorie sau cu legitimatie de calatorie incompleta) se va proceda astfel:

La tren persoane se inscrie tariful corespunzator la Tarif auxiliar nr.2 astfel:

- tariful 2.1 corespunzator distantei km pe randul "bilet de calatorie" cand nu are legitimatie de calatorie, tariful incasat inscriindu-se si pe randul "Total Incasat",

- tariful 2.1 diferenta clasa corespunzator distantei km pe randul "diferenta clasa, ruta, rang tren" cand calatoreste la clasa I-a cu legitimatie valabila la clasa a II-a, va bara cu "x" casuta corespunzatoare Valabil cu leg inscriind nr. leg pe care o poseda, barand cu "x" casuta "P" si "2" de la rubrica "emisa pentru tren" respectiv "clasa", tariful incasat inscriindu-se si pe randul "Total Incasat",

- diferenta de tarif 2.1 pe randul "diferenta clasa, ruta, rang tren" cand calatoreste cu legitimatie valabila pe alta ruta. Se bareaza cu "x" casuta corespunzatoare Valabil cu leg inscriind nr. leg pe care o poseda. Se bareaza cu "x" casuta "P" si "2" sau "1" de la rubrica "emisa pentru tren" respectiv "clasa" inscriind statia emitenta la rubrica "de statia." si distanta pentru care a fost emisa legitimatia in rubrica "km". Tariful incasat se inscrie si pe randul "Total incasat". La rubrica "mentiuni speciale .." se inscrie "valabil ruta(via ..) Km. " pe care a circulat calatorul inscriind si distanta totala in km.

La tren de rang superior se inscrie tariful corespunzator la Tarif auxiliar nr.2 astfel:

- tariful 2.2-2.5 corespunzator rangului trenului si distantei km pe randul "bilet de calatorie" cand nu are legitimatie de calatorie. Tariful incasat se va inscrie si pe randul "Total incasat",

- tariful calculat conform TIC (2.2 la 2.5 minus 2.1) corespunzator rangului de tren si distantei km pe randul "supliment tren" cand calatoreste cu legitimatie valabila la tren persoane. Se bareaza cu "x" casuta corespunzatoare Valabil cu leg inscriind nr. leg pe care o poseda, barand cu "X" casuta "P" de la rubrica "emisa pentru tren" Tariful incasat se va inscrie si pe randul "Total Incasat",

- tariful calculat conform TIC (2.3 la 2.5 minus 2.2 la 2.4) corespunzator rangului trenului cu care circula si rangului de tren pentru care are legitimatie, la distanta km pe randul "diferenta clasa, ruta, rang de tren" cand calatoreste cu legitimatie valabila la un tren de rang inferior (altul in afara de tren persoane). Se bareaza cu "x" casuta corespunzatoare Valabil cu leg inscriind nr. leg pe care o poseda, barand cu "X" casuta "Ac", "R" sau "IC" de la rubrica "emisa pentru tren" corespunzator categoriei de tren pentru care are legitimatie si tariful 4 al tichetului de rezervare pe randul "tichet de rezervare". Tariful total incasat se va inscrie pe randul "Total incasat".

- pentru celelalte cazuri se va proceda similar, prin calcularea tarifului conform TIC.

Dupa completarea tuturor datelor emitentul va semna in rubrica "emitent ."

Inainte de a se elibera calatorului, biletul se perforeaza cu datele de valabilitate din calendarul de pe marginea biletului (fila II), si anume cu ziua si luna.

Carnetele cu biletele de calatorie eliberate in tren se stampileaza cu stampila dreptunghiulara a statiei de domiciliu inainte de aprovizionarea personalului de tren. Stampila va fi aplicata in spatiul special destinat "L.S. Statia de Domiciliu".

10. Bilete de calatorie gratuite

Bilete de calatorie gratuita pentru calatoria pe calea ferata a beneficiarilor de facilitati se emit ca urmare a unor acte normative.

Calea ferata, in baza conventiilor incheiate cu asociatiile reprezentante ale beneficiarilor, pune acestora la dispozitie bilete de calatorie gratuita, tiparite conform comenzilor primite si drepturilor de calatorie prevazute in actul normativ (calatorie simpla sau dus-intors, cu tren de persoane sau de rang superior, clasa 1 sau clasa a 2-a). Distribuirea catre beneficiar a biletelor gratuite cade in sarcina asociatiilor reprezentante ale acestora (ca organe emitente).

Pe bilete este tiparit anul de valabilitate si aplicata stampila organului emitent.

Biletele de calatorie gratuite, eliberate pe baza de conventii, se compun din:

-biletul propriu-zis care, dupa aplicarea vizei, se inapoiaza calatorului,

-cupon statistic, doua cupoane statistice in cazul biletelor dus - intors, care se retine de agentul caii ferate,

-cupoane anexa, cate doua pentru fiecare calatorie (dus sau intors), in cazul biletelor valabile pentru calatoria cu trenuri de rang superior.

Cuponul anexa se completeaza la schimbarea trenului cu regim de rezervare in parcurs ( la dus sau la intors) respectand aceleasi instructiuni de pe verso biletului propriu-zis.

Cuponul statistic sau cupoanele anexa se retin de casier cu ocazia aplicarii vizei statiei, respectiv cand se elibereaza bilet bianco pentru continuarea calatoriei cu tren de rang superior si se evidentiaza in "Contul legitimatiilor cu pret variabil".

Aceste bilete trebuie completate de beneficiar cu datele prevazute de formular (numele si prenumele, statia de pornire si de destinatie, via), fara stersaturi si modificari.

Completarea biletului cu ruta se face de agentul caii ferate, atat pe cuponul statistic, cat si pe biletul propriu-zis. Agentul caii ferate va inscrie, de asemenea, distanta kilometrica, atat pe biletul propriu-zis, cat si pe cuponul statistic.

Pentru a fi valabile, biletele de calatorie gratuita eliberate pe baza de conventii trebuie sa fie vizate de statia de pornire, respectiv de statia de inapoiere. Viza consta in aplicarea unei anexe de control, a stampilei cu data si in retinerea cuponului statistic.

Pentru calatoria cu un tren de categorie superioara sau la clasa superioara, posesorii biletelor de calatorie gratuita valabile la tren persoane vor achita tariful integral, dupa caz, pentru suplimentul de tren accelerat, rapid, intercity, tichetul de rezervare si/sau diferenta de clasa, separat pentru ducere si separat pentru inapoiere in cazul biletelor dus-intors.

Biletele de calatorie gratuita valabile la toate categoriile de tren (P,A, R-E, IC) pot fi folosite pentru calatoria cu vagoane de dormit sau cuseta sau pe alta ruta decat cea inscrisa pe bilet numai cu plata diferentelor tarifare corespunzatoare.

Biletele de calatorie gratuita eliberate pe baza de conventii dau dreptul la o singura intrerupere pentru fiecare calatorie de maxim 5 zile.

11. Biletul de calatorie in interes de serviciu

Biletul de calatorie in interes de serviciu, poate fi individual sau colectiv, cu una sau mai multe calatorii. Este valabil 30 zile de la data emiterii numai cu delegatie de serviciu, la trenurile de persoane sau la trenurile de persoane, accelerate si rapide, clasa I sau clasa a II-a.

Biletele de calatorie in interesul serviciului sunt confectionate din hartie cu fond de garantie roz cu sigla "CFR - Calatori" SA, pentru biletele valabile la trenurile de persoane, fond de garantie vernil cu sigla "CFR - Calatori" SA, pentru biletele valabile la trenurile de persoane, accelerate si rapide, seria si numarul sunt tiparite si au timbru sec. Numarul biletului este tiparit intr-o caseta oranj fluorescenta.

Biletul de calatorie in interes de serviciu este format din doua file si anume :

Fila I - biletul propriu-zis se inmaneaza titularului. Dupa expirarea valabilitatii sau dupa efectuarea calatoriilor se inapoiaza emitentului,

Fila II - matca ramane la carnet.

Fila I este prevazuta cu cupon statistic care se completeaza de emitent respectand aceleasi instructiuni ca pentru biletul propriu-zis. Pe verso cuponului statistic se aplica stampila cu tipe a statiei de plecare, se inscrie numarul biletelor de control creditate eliberate de statie in cazul utilizarii biletului pentru grup sau parcursurile pentru biletul in interesul serviciului cu mai multe calatorii.

Biletul de calatorie in interes de serviciu este nominal si da dreptul la una sau mai multe calatorii dus-intors, pe relatiile inscrise.

Biletul de calatorie in interesul serviciului, individual, da dreptul in termenul de valabilitate, la un numar nelimitat de intreruperi fara viza de intrerupere.

Biletul de calatorie in interesul serviciului, colectiv, este valabil pentru o singura calatorie dus-intors si nu da dreptul la nici o intrerupere. In acest caz pe bilet se inscrie numele conducatorului de grup si numarul insotitorilor. Fiecare insotitor trebuie sa posede un bilet de control creditat.

Biletul de calatorie in interesul serviciului (individual sau colectiv) nu este valabil si nu se vizeaza in cazul cand :

-prezinta stersaturi sau corecturi chiar certificate,

-titularul nu prezinta actul de identitate,

-titularul nu prezinta tabelul nominal in cazul calatoriilor in grup

La controlul in tren, personalul de tren va perfora calendarul de pe marginea biletului, tiparit pe verso, corespunzator zilei si lunii in care s-a efectuat calatoria. In cazul biletelor valabile pentru mai multe calatorii dus-intors, fiecare calatorie va fi marcata prin perforarea casutei corespunzatoare parcursului efectuat si a calendarului de pe marginea biletului, pentru calatoria efectuata in aceeasi zi, data efectuarii calatoriei se perforeaza atat la dus cat si la intors pe calendarul de pe marginea biletului.

Biletul de calatorie gratuita in interes de serviciu este valabil numai insotit de delegatia de serviciu, la clasa si tipul de tren la care da dreptul buletul respectiv. Pentru calatoria la clasa superioara sau tren de rang superior este obligatorie plata diferentelor tarifare.

Pentru biletul cu o singura calatorie, valoarea de imputare este stabilita la valoarea unui bilet eliberat pentru 25 persoane, la zona 501-600 km, clasa I, la rangul de tren pentru care este valabil biletul (personal sau rapid).

Pentru biletul cu mai multe calatori, valoarea de imputare este stabilita la valoarea unui bilet eliberat pentru 15 calatorii, la zona 501-600 km, clasa I, la rangul de tren pentru care este valabil biletul (personal sau rapid).

12. Permisul de calatorie in interes de serviciu

Permisul de calatorie in interes de serviciu, poate fi individual sau colectiv, cu una sau mai multe calatorii. Este valabil 30 zile de la data emiterii numai cu delegatie de serviciu, la trenurile de persoane, accelerate, rapide sau IC, clasa I sau clasa a70 II-a.

Permisele de calatorie in interesul serviciului sunt confectionate din hartie cu fond de garantie albastru cu sigla " CFR- Calatori " SA, numarul fiind tiparit in caseta orange care devine fluorescenta sub actiunea razelor UV.

Permisul de calatorie in interes de serviciu este format din doua file si anume:

Fila I - permisul propriu-zis se inmaneaza titularului. Dupa expirarea valabilitatii sau dupa efectuarea calatoriilor se inapoiaza emitentului,

Fila II - matca ramane la carnet.

Fila I este prevazuta cu cupon statistic care se completeaza de emitent respectand aceleasi instructiuni ca pentru biletul propriu-zis. Pe verso cuponului statistic se aplica stampila cu tipe a statiei de plecare, se inscrie numarul biletelor de control creditate eliberate de statie in cazul utilizarii permisului pentru grup sau parcursurile pentru biletul in interesul serviciului cu mai multe calatorii.

Completarea permisului se face prin bifarea cu "X" a casutei corespunzatoare clasei si rangului de tren la care este valabil permisul, precum si prin completarea tuturor datelor cerute de formular.

Permisul de calatorie in interes de serviciu este nominal si da dreptul la una sau mai multe calatorii dus-intors, pe relatiile inscrise.

Permisul de calatorie in interesul serviciului individual da dreptul in termenul de valabilitate, la un numar nelimitat de intreruperi fara viza de intrerupere.

Permisul de calatorie in interesul serviciului eliberat pentru grup de persoane este valabil pentru o singura calatorie dus-intors si nu da dreptul la nici o intrerupere. In acest caz pe permis se inscrie numele conducatorului de grup si numarul insotitorilor. Fiecare insotitor trebuie sa posede un bilet de control creditat.

Permisul de calatorie in interesul serviciului (individual sau colectiv) nu este valabil si nu se vizeaza in cazul cand :

- prezinta stersaturi sau corecturi chiar certificate,

- titularul nu prezinta actul de identitate,

- titularul nu prezinta tabelul nominal in cazul calatoriilor in grup.

La controlul in tren, personalul de tren va perfora calendarul de pe marginea permisului, tiparit pe verso, corespunzator zilei si lunii in care s-a efectuat calatoria. In cazul permiselor valabile pentru mai multe calatorii dus-intors, fiecare calatorie va fi marcata prin perforarea casutei corespunzatoare parcursului efectuat si a calendarului de pe marginea permisului, pentru calatoria efectuata in aceeasi zi, data efectuarii calatoriei se perforeaza atat la dus cat si la intors pe calendarul de pe marginea permisului.

Permisul de calatorie gratuita in interes de serviciu este valabil numai insotit de delegatia de serviciu, la clasa si tipul de tren marcate cu "X" de catre emitent. Pentru calatoria la clasa superioara sau tren de rang superior este obligatorie plata diferentelor tarifare.

13. Permisul pentru calatoria gratuita pe calea ferata

Este o legitimatie de calatorie gratuita, tip foaie, care este compusa din doua parti, astfel:

permisul pentru calatoria gratuita propriu zis, care ramane la titular;

cuponul statistic care se retine de casier in momentul vizarii.

Permisul de calatorie este pe fond filigran verde pentru clasa 1-a si pe fond maron CFR pentru clasa a 2-a. Numarul permisului este scris in caseta orange, care devine fluorescenta sub actiunea razelor UV. Acestea se prezinta in carnete de 3, 6, 12 si 24 file.

Permisele pentru calatoria gratuita sunt valabile numai vizate, avand aplicata anexa de control.

Permisele se completeaza cu cerneala sau pix de catre titular la rubricile "De la ." si "Pana la .", rubricile "km ." si "Via ." completandu-se de casierul cf.

Permisul pentru calatoria gratuita da dreptul la o singura intrerupere de 5 zile, cu viza statiei de intrerupere.

Permisele pentru calatorie gratuita sunt prezentate in carnete cu coperta, pe fata copertei fiind tiparite cu caractere de culoare neagra sigla SNTFC CFR Calatori, seria, titulatura "Permise pentru calatoria pe calea ferata", codul statistic al categoriei de calatori care utilizeaza permisul (7.2, 7.3, 7.4), numarul de file din permis, "valabile pe anul" si anul de valabilitate care este inscris in caseta orange ce devine fluorescenta sub actiunea razelor UV. Pe interiorul copertei, pe fond filigran verde pentru clasa 1-a si fond maron CFR pentru clasa a 2-a, sunt scrise urmatoarele date:

  • pagina 2:

CNP scris in caseta orange, care devine fluorescenta sub actiunea razelor UV,

NR.CONTROL scris in caseta orange, care devine fluorescenta sub actiunea razelor UV,

Numele, Prenumele, Calitatea (salariat, sot, sotie, fiu), functia, unitatea, data emiterii, semnatura emitentului si stampila.

  • pagina 3:

Instructiuni de utilizare a permisului.

14. Anexa de control

Anexa de control este un imprimat, format timbru, care se aplica pe toate legitimatiile de calatorie tip foaie prevazute cu cupon statistic utilizate pentru calatoria pe calea ferata de catre beneficiarii de facilitati la transport (permise de calatorie gratuita, bilete de calatorie gratuita in interes de serviciu, bilete foi eliberate pe baza de conventii, foi de drum militare, bilete speciale pentru agenti economici, etc.).

Anexa de control asigura inregistrarea tuturor legitimatiilor de calatorie a caror valabilitate se stabileste prin vizarea lor, la casele de bilete din statii si la agentiile de voiaj. Anexele de control sunt tiparite in coli a 200 de bucati fiecare.

Anexa de control se aplica, in mod obligatoriu, de catre casierii de bilete din statii si de la agentiile de voiaj, prin lipirea pe legitimatiile prezentate pentru vizare in spatiul "viza statiei de plecare". Dupa lipirea pe legitimatia de calatorie, pe anexa de control se aplica in mod lizibil stampila casei, cu data zilei de incepere a calatoriei si prin inscrierea numarului de tren si a datei .Daca prin aplicarea stampilei cu tipe a statiei nu se poate identifica statia si gestiunea care a vizat legitimatia de calatorie, casierul va inscrie denumirea statiei si numarul gestiunii pe care o gireaza (Brasov-bil.11, Constanta-bil.23, Sinaia TR4, etc.). Aceasta stampila se aplica si pe cuponul statistic al legitimatiei de calatorie. In momentul vizarii legitimatiei de calatorie, cuponul statistic trebuie sa aiba completate toate rubricile cerute de formular.

In statiile de cale ferata unde se elibereaza legitimatii de calatorie in sistem electronic, vizarea legitimatiilor tip foaie se face prin aplicarea stampilei cu denumirea statiei si nr. gestiunii, inscrierea datei si a trenului pentru care se vizeaza legitimatia. In aceste statii CF nu se aplica anexa de control.

In cazul in care, pentru efectuarea unei calatorii individuale, se folosesc doua bilete speciale pentru agenti economici, anexa de control se va aplica pe fiecare bilet special in parte, retinandu-se cupoanele statistice respective.

La legitimatiile de calatorie colective se aplica o singura anexa de control, indiferent de numarul persoanelor care calatoresc in baza legitimatiei respective.

Justificarea anexelor de control utilizate se face prin cupoanele statistice retinute de casieri la vizarea legitimatiilor de calatorie supuse regimului anexelor de control.

Valoarea de imputare a unei anexe de control este de 250.000 lei.

15. Cartea VSD

Cartea VSD este un imprimat "tip foaie" cu pret variabil, nominala, valabila la tren persoane, clasa1 sau 2, cu perioada de valabilitatea de una luna.

Este formata dintr-un grup de patru file suprapuse, confectionat din hartie autocopiativa cu urmatoarele elementele de securizare :

1.Sigla CFR simbolizand o locomotiva cu initialele CFR suprapuse, aplicata in masa hartiei, fiind vizibila in U V ( ultra violete),

2.Numarul cartii VSD este mentionat pe o caseta de culoare orange ce devine fluorescenta la actiunea razelor ultraviolet,

3.In rubricile "Numele" si "Prenumele" au inserat un micro text "SNTFC CFR Calatori" continuu, text ilizibil cu ochiul liber, fiind vizibil numai cu o lupa.

Filele cartii VSD sunt urmatoarele:

Fila 1 - Cuponul de Control, de culoare alba se retine de casier si ataseaza la contul legitimatiilor cu pret variabil numit "Cartea V S D";

Fila 2 - Legitimatia de calatorie "Dus - Intors" propriu-zisa, este de culoare rosie si se inmaneaza calatorului;

Fila 3 - Fisa de scontrare, este de culoare galbena si se inmaneaza calatorului odata cu legitimatia de calatorie si se retine obligatoriu de personalul de tren;

Fila 4 - Matca este de culoare verde si ramane la carnet.

Cartea VSD nu are aplicat timbru sec.

Completarea datelor din formular se face cu pix cu pasta astfel :

"Data emiterii" se va completa cu ziua , luna si anul la care se emite cartea V S D astfel : ziua exprimata prin doua cifre arabe ( 05, 08 ..); luna se inscrie cu litere majuscule, exemplu IAN , FEB, IUL, etc, iar anul cu cifre arabe-toate cele patru cifre;

"Valabila de la data.." si "Pana la data." se completeaza similar modul de completare a rubricii " Data emiterii". Ultima zi de valabilitate se stabileste scazand o unitate din data primei zile de valabilitate si avand in vedere trecerea in luna urmatoare, exemplu " Valabila de la data 07 MAR 2003" " Pana la data 06 APR 2003"; "Valabila de la data 23 DEC 2003" " Pana la data 22 IAN 2003". Cand prima zi de valabilitate este prima zi a lunii, ultima zi de valabilitate va fi ultima zi a lunii respective;

"Numele si Prenume, BI / CI serie.numar.., carnet elev / carnet student nr.." se vor completa cu majuscule conform actului de identitate si de justificare a dreptului la reducere pentru elevi-studenti prezentat in momentul emiterii;

"Clasa"- pentru care va fi valabila " Cartea VSD" se marcheaza cu "X" in casuta corespunzatoare 1 sau 2;

"Procentul de reducere " acordat din tariful de deservire generala grupa A1, se marcheaza prin bifarea cu X a casutei corespunzatoare procentului de reducere acordat 50 % respectiv 60 %;

Dus-intors pe relatiile corespunzatoare randurilor de la I la V se vor completa prin inscrierea cu majuscule a denumirii statiilor de plecare si de destinatie conform cu cele din Indexul alfabetic al statiilor. Toate relatiile de calatorie alese vor avea obligatoriu aceeasi localitate de plecare;

"Via " va fi definita conform Regulamentului de Transport;

"Kilometri" se inscrie distanta simpla dintre statia de plecare si cea de destinatie pentru fiecare relatie in parte;

"Tarif Redus" se completeaza prin inscrierea rezultatului inmultirii dintre valoarea tarifului de deservire generala grupa A1 corespunzatoare zonei kilometrice a relatiei respective cu doi (pentru calatoria dus-intors) si inmultit cu 0,5 sau 0,4 in functie de reducerea acordata de 50 % respectiv 60 % .

Pentru urmarirea depozitului, a utilizarii acestor legitimatii de calatorie "Cartea VSD" se foloseste formularul  Contul legitimatiilor cu pret variabil  utilizand aceeasi procedura ca pentru legitimatii cu pret variabil potrivit Instructiei de casa, nr. 60/1981. Contul va fi denumit  Contul legitimatiilor cu pret variabil - Cartea de Calatorie VSD .

Cupoanele de control ale legitimatiilor de calatorie "Cartea VSD", se anexeaza la originalul contului aranjate in ordinea inregistrarii lor in conturi si se inainteaza la S.V.V. regional potrivit cap. XII din Instructia de casa, nr. 60 / 1981.

Valoarea de imputare a unei legitimatii de calatorie Carte VSD este stabilita la contravaloarea unei legitimatii eliberate la clasa I, pentru cinci calatorii dus-intors efectuate la distanta de 300 km.

Legitimatiile de calatorie "Cartea VSD" se elibereaza de orice statie c.f. autorizata sa emita cu 5 zile anticipatie, numai cu plecarea din aceeasi localitate pentru relatiile de calatorie stabilite si de agentiile de voiaj cu plecare din orice localitate de pe retea.

Se emit obligatoriu pentru toate week-endurile, pe o distanta de valabilitate cu parcurs fix de la 51 la 300 km .

Dupa completare, casierul va aplica stampila cu numarul gestiunii si semneaza.

Nu se admite emiterea legitimatiei de calatorie "Cartea VSD" cu modificari, stersaturi sau corecturi certificate chiar de emitent.

In perioada de valabilitate, cartea VSD da dreptul la efectuarea unei calatorii dus- intors, in fiecare week-end, cu incepere de la ora zero a zilei de vineri si cu inapoierea pana cel tarziu cu un tren care are sosirea regulata pana la ora 24 a zilei de duminica.

In perioada de valabilitate se vor efectua 4 sau 5 calatorii dus-intors cate week-enduri are aceasta perioada.

Daca ultima zi a perioadei de valabilitate este vineri sau sambata valabilitatea Cartii VSD se prelungeste pana in ziua de duminica, numarul de week-enduri calculandu-se si tarifandu-se ca atare.

La inceperea fiecarei calatorii, calatorul are obligatia de a inscrie in rubricile de pe verso cartii, data efectuarii calatoriei corespunzatoare parcursului mentionat pe fata in randurile I la V.

Cartea VSD este cu parcurs fix si nu da dreptul la diferente de ruta.

In perioada de week-end permite anticiparea sau amanarea calatoriei.

In caz de forta majora dovedit cu acte, in termen de 3 zile de la expirarea perioadei de valabilitate, se admite restituirea partiala numai pentru week-end uri intregi .

Restituirea se face cu retinerea unui procent de 10 % din valoarea totala a cartii VSD, drept cheltuieli pentru procesarea legitimatiilor de transport .

Ultimul week-end nu se restituie.

Cererea, impreuna cu cartea V S D si actele doveditoare, vor fi inaintate Diviziei Comerciale din Regionala de Transport Feroviar de Calatori pentru efectuarea restituirii.

Contravaloarea "Cartii VSD" nu se restituie in caz de pierdere .

Renuntarea la legitimatia de calatorie "Cartea VSD" se poate face cel mai tarziu in preziua primei zi de Vineri, al primului week-end din perioada de valabilitate.

Tarifele se restituie cu o retinere de 10% din valoarea totala drept cheltuieli pentru procesarea legitimatiilor de transport suma pentru care se va emite un bilet bianco

Pentru una calatorie ocazionala, la dus sau la intors pentru un parcurs, la clasa I, diferenta de clasa se incaseaza conform tarifului de deservire generala A.1, prin emiterea unui bilet de carton de diferenta de clasa.

Pentru calatoria la clasa I pentru intreaga perioada de valabilitate se va incasa cu bilet bianco diferenta dintre tariful legitimatiei de calatorie " Cartea VSD" la clasa 1 si cel aferent clasei a 2-a pentru parcursurile de calatorie alese.

Cartea VSD este valabila la trenurile de rang superior (A, R, IC) cu plata suplimentului de tren corespunzator tarifelor de deservire generala A2, A3 si a tichetului de rezervarea a locului corespunzator tarifelor de deservire generala A4, respectiv tarifele auxiliare din grupa 3 - IC.

In cazul calatoriei cu trenul de rang superior, casierul va inscrie cu pix cu pasta, numarul trenului si data pe verso biletului in casutele 1 la 5, dus - intors corespunzator calatoriei pentru care va emite supliment si eventual tichet de rezervare .

Personalul de tren are obligatie sa verifice actul de identitate al titularului, respectiv carnetul de elev / student cu viza anului scolar la zi, care da dreptul la reducere, daca se afla in perioada de valabilitate pe ruta respectiva, la clasa si trenul corespunzator tarifelor incasate.

Personalul de tren va inscrie numarul trenului in casuta corespunzatoare calatoriei efectuate.

Personalul de tren va urmari modul de completare a "Cartii VSD" retinand cartile VSD care nu sunt completate prin autocopiere, care au stersaturi, corecturi. Orice neconcordanta se va trata conform reglementarilor in vigoare.

16. Biletul dus-intors

Biletului de calatorie dus-intors este un imprimat tip foaie, alcatuit dintr-un set de trei file denumite astfel:

- cuponul de control pe fond alb, textul cu caractere negre, se anexeaza la contul legitimatiilor cu pret variabil ;

- biletul pentru una calatorie dus-intors pe fond roz, textul cu caractere negre si cu un text de siguranta pe caseta "Via." se inmaneaza calatorului.

- matca pe fond vernil, textul cu caractere negre, ramane la carnet.

Numarul de ordine al biletului este inscris pe o caseta de culoare oranj, care sub actiunea razelor ultraviolete devine fluorescenta.

Biletul pentru una calatorie dus / intors se emite pentru maxim 6(sase) persoane si este valabil pentru calatorie la clasa 1 sau clasa a 2-a cu trenuri de persoane, accelerate, rapide - exprese, IC. Persoanele pentru care se emite biletul trebuie sa se incadreze in aceeasi categorie tarifara (adult sau copil), sa circule cu aceleasi trenuri si pe aceleasi parcursuri.

Perioada de valabilitate este de 20 zile calendaristice, incepand cu data stabilita si mentionata de casier la cererea calatorului. Calatoria poate sa inceapa chiar din prima zi de valabilitate si cu inapoiere in statia initiala pana la ora 24 a celei de a douazecea zi de valabilitate.

Pentru cazul in care calatoria se efectueaza cu trenuri de ranguri diferite pe anumite distante din cadrul parcursului, tariful se calculeaza astfel:

- se stabileste, functie de clasa solicitata (1 sau 2), tariful biletului dus - intors la tren persoane, corespunzator distantei kilometrice dintre statia de plecare si statia de destinatie

- pe relatiile din parcurs unde se solicita circulatia cu trenuri de rang superior, (A, R, IC) se calculeaza diferenta intre tariful biletului dus-intors la tren de rang superior si tariful biletului dus-intors la tren persoane, corespunzator zonei km respective.

La trenurile cu regim de rezervare se vor incasa obligatoriu tichetele de rezervare la dus, valoarea acestora inscriindu-se in rubrica 'tichet lei-dus .'

Tariful total ce se incaseaza de la calator se obtine insumand valorile obtinute calculate ca mai sus.

Tariful tichetului de rezervare se incaseaza separat si nu este inclus in tariful pentru calatoria dus / intors.

Casierul emitent este obligat sa completeze corect cu majuscule rubricile prevazute de formular, cu urmatoarele precizari :

- tariful de rezervare loc la dus se mentioneaza pe randul rezervat pentru tichet la dus, iar cand se incaseaza valoarea tichetului si pentru intors se va mentiona pe randul rezervat pentru tichet la intors;

- totalul sumei incasate in cifre si litere, pentru tariful auxiliar pentru o calatorie dus-intors B1 la care se adauga dupa caz valoarea tichetului de rezervare la dus si pentru intors daca este cazul;

In cazul cand la emitere a fost stabilit numarul trenului de inapoiere, in rubrica 'INTORS tren .data . vag. nr. .loc.' casierul emitent va mentiona numarul trenului, numarul vagonului si numarul locului, iar tariful incasat il va mentiona in rubrica 'tichet lei /intors .

In cazul cand la emitere s-a incasat tariful de rezervare (sistem OPEN) dar nu s-a stabilit trenul, calatorul se va prezenta la casa de bilete care deserveste localitatea de inapoiere unde i se va elibera un tichet de rezervare gratuit. Pentru eliberarea tichetului de rezervare gratuita a locului, casierul este obligat sa verifice tarifarea efectuata la emiterea biletului pentru a se convinge ca tariful de rezervare pentru inapoiere a fost incasat .

In cazul cand la emitere nu s-a stabilit data si trenul de inapoiere casierul emitent va bara cu o linie toate rubricile de pe randul 'INTORS tren .data .vag. nr. . loc .'

In cazul solicitarii unui bilet pentru una calatorie dus-intors la care se folosesc atat la dus cat si la intors doua sau trei trenuri de ranguri diferite pe anumite parcursuri, se emite cate un bilet pentru fiecare parcurs. Pe parcursul respectiv se utilizeaza obligatoriu tren de acelasi rang atat la dus cat si la intors. Completarea biletelor se face cu respectarea spatiilor prevazute si bifarea rangului de tren utilizat, astfel:

a) Biletele emise vor fi in ordinea crescatoare a numerelor de pe bilet. Daca biletul care urmeaza la vanzare este ultimul din carnet si nu se poate asigura continuitatea numerelor, se va emite bilete din carnet nou pentru a se respecta conditia de mai sus. Biletul sarit se va emite pentru o alta solicitare.

b) Pe primul bilet se va inscrie tariful dus/intors pentru intreaga calatorie, la care se adauga eventual tichetele de dus sau intors pentru primul tren, iar pe manseta superioara se va inscrie numarul biletului(elor) care il completeaza.

c) Pe biletul(ele) urmator(oare) se va(or) inscrie parcursul pentru care se utilizeaza categoria de tren, la rubrica tarif dus / intors lei se va inscrie zero barat. La trenurile cu regim de rezervare se vor inscrie tarifele tichetelor pentru dus sau intors, la rubrica total lei inscriindu-se totalul tarifelor tichetelor dus si intors. In continuarea siglei SNTFC "CFR Calatori" se va inscrie "ANEXA". Pe manseta superioara a biletelor se va inscrie numarul biletului(elor) cu care este valabil.

In cazul in care posesorul mai multor bilete emise pentru aceeasi calatorie solicita vize pentru amanare, anticipare, intrerupere, la DUS sau INTORS, vizele se vor aplica pe toate biletele prezentate.

Parcursul pentru care au fost emise biletele este determinat de statia de plecare inscrisa in rubrica "De la ." a primului bilet si statia de destinatie inscrisa in rubrica "Pana la " a ultimului bilet.

La emiterea biletului pentru mai mult de una persoana, completarea biletului se va face cu respectarea urmatoarelor:

a) Tarifele se vor inscrie, atat la rubrica "Tarif dus/intors lei ." cat si la rubrica "tichet lei-dus .", respectiv "/intors .",cele valabile pentru una persoana (considerand biletul emis pentru una persoana).

b) In continuarea titulaturii biletului "PENTRU UNA CALATORIE DUS INTORS" se va inscrie numarul de calatori in cifre urmate de litere de forma "cifre (litere) calatori".

c) In rubrica "Total lei ." se va inscrie in cifre si litere totalul rezultat din inmultirea numarului de persoane cu suma tarifelor.

d) Pentru calatoria la care s-a facut rezervarea locurilor, locurile vor fi inscrise la rubrica "loc ." in ordine succesiva, despartite prin virgula (31, 33, 35, 32, etc.).

Viza de neutilizare se aplica de forma "Au calatorit numai . calatori in loc de . din motivul .".

Biletele dus-intors eliberate in sistem electronic se emit in continuare pentru o singura persoana, in cazul unei solicitari pentru mai multe persoane repetandu-se ultima comanda din lista legitimatiilor emise.

Valoarea de imputare a unui bilet este stabilita la contravaloarea unui bilet dus-intors eliberat la clasa I-a, la tren IC la distanta de 501-600 km.

Modificarea contractului de transport

Biletul dus-intors da dreptul la anticiparea calatoriei, amanarea calatoriei fata de prima zi de valabilitate, intreruperea calatoriei, atat la dus cat si la intors, in perioada sa de valabilitate de 20 zile. Modificarea contractului de transport nu conduce la prelungirea duratei de valabilitate.

Diferente tarifare

Biletul pentru una calatorie dus-intors este o legitimatie de calatorie cu parcurs fix. Nu da dreptul la diferenta de ruta si este valabil la intoarcere numai pe ruta de ducere.

Pentru calatoria simpla, diferentele tarifare de clasa sau de rang de tren se calculeaza si se incaseaza integral pentru distanta efectiv parcursa, corespunzator tarifului cu bilet separat (bilet carton diferenta de clasa, bilet carton supliment tren, bilet bianco, etc.).

Pentru calatoria dus - intors cand se solicita pe o anume portiune a traseului sa se calatoreasca cu o clasa superioara sau cu un tren de rang superior celui pentru care a fost procurat initial biletul, diferentele tarifare se calculeaza la distanta efectiv parcursa la tariful de calatorie dus-intors. Diferenta de tarif astfel calculata se va incasa cu bilet bianco, cu obligatia ca in rubrica "specificatia diferentelor" se va mentiona 'tarif dus-intors in legatura cu biletul dus/intors nr. emis la tren (P, A, R, IC) ;

Restituirea contravalorii biletului

Restituirea contravalorii biletului dus-intors neutilizat total, sau partial (la intors) se efectueaza conform regulamentului de transport, ca si in cazul legitimatiilor simple, avandu-se in vedere urmatoarele:

- daca la emiterea legitimatiei nu s-a asigurat rezervarea locului, restituirea se va face ca pentru o legitimatie valabila la tren de persoane, respectiv un tren FRRL;

- daca s-a asigurat rezervarea la dus / intors, restituirea se va face ca pentru o legitimatie valabila la tren cu CRRL, pentru fiecare calatorie in parte;

- contravaloarea suplimentului de pat se trateaza la restituire conform reglementarilor in vigoare, separat de legitimatia de calatorie.

Pentru biletul dus-intors emis la mai mult de una persoana se admite restituirea partiala pentru cazul in care nu au calatorit toate persoanele, pe bilet fiind obligatorie aplicarea vizei de neutilizare de catre seful statiei de plecare sau a agentiei de voiaj. Viza de neutilizare se aplica de forma "Au calatorit numai . calatori in loc de . din motivul .".

La orice restituire partiala din tariful auxiliar cu reducere 10 % pentru una calatorie dus- intors, se va retine valoarea unei calatorii simple pentru distanta parcursa, calculata in baza tarifului de deservire generala A1 coroborata cu A2, A3, A4 si respectiv B3 - IC, neacordandu-se nici o reducere.

17. Foaia de drum militara

Militarii din subordinea Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne calatoresc individual in interes de serviciu, cu foi de drum militare.

Foaia de drum militara este o legitimatie de calatorie nominala, prevazuta cu serie si numar de ordine inscris intr-o caseta orange. Ca elemente de securizare prezinta sigla SNTFC "CFR - Calatori" SA cu cerneala invizibila in masa hartiei, sigla care devine vizibila sub actiunea razelor UV si caseta orange care devine fluorescenta sub actiunea razelor UV. Este valabila pentru o singura calatorie cu tren de persoane, la clasa 1 sau la clasa a 2-a.

Foaia de drum militara este confectionata din hartie alba cu filigran si este tiparita cu caractere de culoare verde pentru clasa 1 si cu caractere de culoare maro pentru clasa a 2-a.

Foaia de drum militara este formata din patru parti si anume :

Foaia de drum pentru un calator militar, care inmaneaza calatorului.

Fisa Foii de drum, se vizeaza de casier odata cu Foaia de drum si ramane la foaia de drum in timpul calatoriei. Dupa efectuarea calatoriei se restituie organului militar care a emis foaia de drum;

Cuponul statistic care se retine de casier;

Matca raport, care ramane la carnet.

Foaia de drum se completeaza de emitent cu numele militarului, nr. unitatii militare, statia de plecare, statia de destinatie, ruta si cu data emiterii.

Se vizeaza de statia de plecare prin aplicarea stampilei cu data inceperii calatoriei in spatiul "Stampila statiei CFR cu data de plecare" de pe Fisa foii de drum, prin aplicarea anexei de control pe verso in rubrica "Viza statiei de plecare", aplicarea lizibila a stampilei cu tipe, inscrierea datei si a numarului de tren pentru care se vizeaza.

Foaia de drum militara nu este valabila fara viza statiei de plecare. Militarii gasiti in tren cu foaia de drum nevizata vor fi tratati ca fara legitimatie de calatorie.

Foaia de drum pentru militari da dreptul la o intrerupere de 24 ore .

In tren personalul de tren perforeaza data efectuarii calatoriei, respectiv ziua si luna, in calendarul de pe marginea Foii de drum .

18. Biletul de calatorie tren autocuseta

Biletul de calatorie tren autocuseta are urmatoarele parti:

- cuponul de control (I);

- biletul de calatorie (II), care se inmaneaza calatorului si este tiparit pe hartie de culoare vernil avand ca filigran o locomotiva de epoca care tracteaza un vagon specializat pentru transportul autoturismelor;

- fisa de scontrare (III), care se inmaneaza calatorului si se retine de conductorul de bilete la prima revizie a biletelor;

- matca (IV), care ramane la carnet.

Biletul de calatorie tren autocuseta se emite numai de catre agentiile de voiaj din statiile cap de sectie, in baza cererilor scrise, in limita locurilor disponibile si cu pana la maximum 6 ore inainte de plecarea trenului.

Biletul de calatorie tren autocuseta da dreptul la calatoria numai cu trenul autocuseta pentru care a fost eliberat. Nu se admite intreruperea calatoriei.

Biletul de calatorie tren autocuseta se completeaza de catre casierul agentiei emitente, prin calchiere cu indigo, conform rubricilor formularului.

Nu se admit corecturi si stersaturi pe aceasta legitimatie de calatorie.

Tariful pentru transportul autoturismului se inscrie in rubrica 'tarif auto', dupa calcularea valorii acestuia prin inmultirea tarifului (lei/km autoturism) cu distanta parcursa, plus comisionul agentiei de voiaj a caii ferate. Pentru acest tarif nu se acorda nici o facilitate. Tarifele pentru transportul conducatorului auto si al insotitorilor acestuia se vor calcula si se vor inscrie in rubricile : 'Bilet', 'Supliment de tren', 'Supliment de pat', 'Diferenta de clasa', 'Diferenta de ruta'. Exceptie fac elevii si studentii, precum si pensionarii neferoviari pentru care se vor emite, ca si pana acum, bilete de carton cu 50% reducere, sau bilete bianco, valabile la tren de persoane clasa a 2-a. Diferentele de clasa, suplimentele de tren, suplimentele de pat sau cuseta se vor incasa o data cu biletul de calatorie de tren autocuseta

In cazul persoanelor care beneficiaza de gratuitati si facilitati de calatorie pe calea ferata (senatori, deputati, posesori de permise CFR sau autorizatii de calatorie, veterani de razboi, detinuti politici, revolutionari, persoane cu handicap, elevi si studenti, pensionari) se va specifica numarul tuturor legitimatiilor respective in rubrica 'Biletul insoteste legitimatia nr.'.

Valoarea de imputare a unui bilet este stabilita la contravaloarea unui bilet eliberat pentru o persoana si un autoturism la distanta de peste 600 km, clasa I, la rangul de tren in care circula trenul autocuseta.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.