Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » transporturi
Notiuni generale referitoare la infrastructura feroviara

Notiuni generale referitoare la infrastructura feroviara
NOTIUNI GENERALE REFERITOARE LA INFRASTRUCTURA FEROVIARA

Elementele infrastructurii feroviare

Infrastructura feroviara reprezinta ansamblul elementelor necesare circulatiei trenurilor si manevrei vehiculelor feroviare, cladirilor statiilor de cale ferata cu dotarile aferente, precum si celelalte cladiri tehnologice destinate desfasurarii operatiunilor de transport feroviar.

Infrastructura feroviara se compune din urmatoarele elemente:

a. liniile ferate de circulatie, manevra, de evitare si de scapare materializate prin infrastructura caii suprastructura caii precum si terenurile situate de o parte si alta a axei caii ferate, care constituie zona de siguranta a infrastructurii feroviare potrivit legii.

b. podurile si alte lucrari de arta care au legatura cu liniile ferate deschise circulatiei si manevrei precum si terenurile aferente acestorac. lucrarile geotehnice de protectie si de consolidare, plantariile de protectia a liniilor ferate si terenurile aferente pe care sunt amplasate

d. instalatiile fixe de siguranta, de conducere operativa a circulatiei ternurilor si manevrei vehiculelor feroviare si cele fixe de alimentare cu energie electrica a liniei de contact, constructiile si facilitatile aferente acestora, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate

e. cladirile statillor de cale ferata cu facilitatile aferente inclusiv terenurile pe care sunt amplasate

g. alte constructii, cladiri si facilitati destinate desfasirarii operatiunilor de transport feroviar

Elementele infrastructurii feroviare vor fi proiectate ei executate astfel incat sa asigure desfasurarea operatiunilor de transport feroviar in conditii de siguranta a circulatiei trenurilor si de securitate a transporturilor, la vitezele trenurilor si masele stabilite ale acestora.

Elementele infrastructurii feroviare se urmaresc in exploatare, in scopul mentinerii caracteristicilor tehnico - functionale, pe toata durata de existenta a acestora. Modificarile survenite se evidentiaza obligatoriu in documentele specifice prevazute in normele in vigoare.

Elementele infrastructurii feroviare vor fi intretinute si reparate astfel incat sa fie mentinute in limitele tehnice de functionare prevazute in documentatiile ai normele tehnice in vigoare. Este interzisa orice modificare a elementelor infrastructurii feroviare, fara aprobarea organelor competente stabilite prin reglementarile in vigoare.

Elementele infrastructurii feroviare nou construite, modernizate sau reparate vor fi verificate din punct de vedere tehnic si functional si receptionate de catre comisii ale gestionarului infrastructurii. Comisiile vor urmari daca s-a respectat documentatia tehnica si vor verifica calitatea lucrarilor.

Punerea in exploatare a liniilor, constructiilor si instalatiilor feroviare nou construite sau reparate periodic sau capital, se face numai dupa receptia acestora, respectiv numai dupa aprobarea si verificarea cunoasterii reglementarilor specifice de catre personalul, care urmeaza sa asigure functionarea acestora.

Pe durata exploatarii, se va urmari si analiza periodic starea tehnica a liniilor, constructiilor si instalatiilor, tinandu-se evidenta defectarilor, luandu­se masurile de remediere in cel mai scurt timp posibil.

o      Identificarea elementelor de infrastructura feroviara  aferente districtului

Districtul SCB Medgidia cuprinde toate elementele de infrastructura feroviara mai putin tunelui si viaducte. Infrastructura caii ferate este alcatuita din straturile de repartitie, terasamentele, amenajarile destinate colectarii si indepartarii apelor de suprafata, lucrarile de aria si terenurile de baza.

Dimensiunile suprafetei superioare a platformei terasamentelor in aliniamente si curbe sunt reglementate prin norme tehnice.

o      Zona de siguranta si zona de protectie

Zona de siguranta reprezinta 20 m (stanga/dreapta) fata de axele cailor vecine iar zona de protectie reprezinta 100 m (stanga/dreapta) fata axele cailor vecine.

o      Revizia si controlul tehnic al caii; constructiilor si instalatiilor feroviare

Calea ferata, constructiile si instalatiile trebuie sa fie revizuite tehnic de catre personal de specialitate, conform actelor normative si reglementarilor specifice.Revizia tehnica a instalatiilor se face periodic de personalul din subunitatile de intretinere si/sau reparare ale gestionarul infrastructurii feroviare publice astfel:

Controlul starii tehnice a aparatelor de cale si a instalatiilor de siguranta ale infrastructurii feroviare se va efectua in comun de catre sefii subunitatilor feroviare care le intretin si le exploateaza dupa cum urmeaza:

a) lunar, la aparatele de cale amplasate pe infrastructura feroviara publica;

b) lunar, la aparatele de cale amplasate pe infrastructura feroviara privata peste care se efectueaza parcursuri de circulatie;

c) trimestrial, la aparatele de cale amplasate pe infrastructura feroviara privata, peste care se efectueaza parcursuri de manevra, precum si la instalatiile feroviare prevazute in reglementarile specifice.

Constatarile facute cu ocazia controlului comun, defectele si termenele la care acestea trebuie eliminate precum si responsabilii de executarea masurilor stabilite se consemneaza in registrul de revizie a liniilor si instalatiilor de siguranta circulatiei.

Personalul de intretinere este obligat sa verifice starea caii ferate si sa asigure vizibilitatea normala a semnalelor semafoarelor si indicatoarelor. In acest scop, personalului prevazut in reglementarile specifice i se va permita accesul si calatoria in interesul serviciului in cabina de conducere a vehiculelor feroviare motoare.

Personalul care asigura conducerea vehiculelor feroviare motoare va aviza prin raport de eveniment, in prima statie unde trenul are oprire, toate deficientele privind vizibilitatea normala a semnalelor si indicatoarelor. Personalul de linii si instalatii este obligat sa remedieze operativ neajunsurile semnalate.

Programare, organizare, efectuare, finalizare

Programarea se face inainte de inceputul anului calendaristic de catre sectia CT si se inainteaza catre toate sectiile L si sefilor de statii cu datele la care au loc aceste revinzii lunare in comisie mixta M,L,CT. Se intocmeste un tabel unde se evidentiaza datele lunare pe tot anul in curs in care au loc aceste revizii. La datele respective se intruneste o comisie M,L,CT care se deplaseaza pe teren pentru efectuarea controlului starii tehnice a aparatelor de cale si a instalatiilor de siguranta ale infrastructurii feroviare. La sfarsitul controlului se va intocmi un proces verbal cu deficientele constatate, termene de remediere si responsabili, deasemeni se va efectua si masurarea ecartamentului la macaze de catre organ L si rezultatele acestor masuratori precum si deficientele neremediate din revizia anterioara. Se va verifica cunostintelel IDM privind manipularea instalatiei in conditii de deranjament a organelor M care manipuleaza instalatia si autorizatiile de manipulare a instalatiilor. Acest proces verbal se redacteaza in 3 exemplare si se va consemna si in registrul RRLISC cu semnaturile membrilor comisiei.

Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca orice instalatie de centralizare

Instalatiile de centralizare de toate tipurile trebuie sa asigure zavorarea reciproca a macazelor si semnalelor astfel in cat sa nu permita:

a) punerea pe liber a semnalelor corespunzatoare parcursului comandat, daca macazurile care intra in acest parcurs, precum si macazele care acopera parcursul, nu sunt asezate si zavorate in pozitia corecta, iar semnalele de acoperire ale parcursurilor incompatibile nu sunt blocate pe oprire;

b) manevrarea macazurilor care intra in parcursul comandat, precum si macazurile care acopera parcursul sau punerea pe liber a semnalului unui parcurs incompatibil, atunci cand semnalul care acopera parcursul comandat este pus pe liber;

c) dezavorarea macazurilor din parcurs, inaite de a fi depasite de tren, chiar daca semnalul care a comandat parcursul a fost adus pe oprire ;Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Folosirea altor instrumente de evaluare (investigatia, proiectul, protofoliul)
 PROIECT DIDACTIC - Cunoasterea numarului cinci
 Proiect iluminat electric si instalatii
 Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA MANAGEMENT CRESTEREA VANZARILOR PRIN METODA IMBUNATATIRII SERVICIILOR CATRE CLIENTI

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 ATESTAT LA INFORMATICA - Baza de date relationala aplicata intr-o biblioteca scolara
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 GENERATOR DE TESTE GRILA - Proiect atestat Visual FOX PRO
 Proiect atestat - comercializarea produselor turistice balneare in statiunea sangeorz - bai

Legitimatii de calatorie tip "Foaie"
Infiintare metrou de suprafata - Tren Expres Regional
Franta - tara cu un transport feroviar de elita
Echipamentul de transport containerizat
LISTA LEGITIMATIILOR DE CALATORIE CE SE POT EMITE IN SISTEM ELECTRONIC PE CATEGORII, FACILITATI SI MOTIVE
Restructurarea CFR in contextul european
Sporirea sigurantei si confortului participantilor la trafic
Clasificarea transporturilorTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu