Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » transporturi
- Imbunatatirea servicilor de taximetrie

- Imbunatatirea servicilor de taximetrie


Competente pentru competitivitate.

I. Informatii proiect

Titlul

"Imbunatatirea servicilor de taximetrie prin intermediul formarii profesionale continue"Tipul proiectului

National

Clasificarea sectorului de implementare:

Urban

Locatia proiectului:

Romania

Obiective orizontale ale proiectului:

Egalitatea de sanse, dezvoltare durabila, TIC si inovatie, abordare interregionala, abordare transnationala.

Durata proiectului:

36 luni

Experienta relevanta a solicitantului in implementarea proiectului:

(ne lipseste aceasta parte)

Asociatii proiectului:

Pentru a duce la bun sfarsit planul formativ propus, colaboreaza ca si partner transnational, o societate care presteaza servicii de consultanta specializata in gestionarea integrala a proiectelor de formare, trecand prin toate fazele de creare, elaborare, consiliere si orientare in executarea si monitorizarea planurilor formative pentru fiecare sector de activitate (agricultura, comert, constructii, transport, textile, alimentatie publica, metalurgie, pescuit, formare lingvistica, etc).

Serviciile si produsele pe care le ofera cuprind actiuni de formare profesionala continua pentru muncitori, formare profesionala ocupationala pentru someri, implementare de servicii lingvistice, proiecte europene, etc.

Partenerul transnational dezvolta actualmente planuri de formare profesionala continua la nivel national in Spania dar si in alte tari ca de exemplu Polonia, Irlanda si Marea Britanie.

Asociatia realizeaza urmatoarele planuri formative:

- Planuri de formare profesionala continua a diverselor sectoare de activitate prin subventii acordate de catre Ministerul Muncii din Spania, cofinantate de catre Fondul Social European;

- Planuri de formare profesionala continua pentru intreprinderi la nivel national, cofinantate de catre Fondul Social European;

- Programe pentru noi tehnologii subventionate de catre Ministerul Industriei, Comertului si Cercetarii;

- Programe de formare profesionala pentru someri la nivel regional;

- Programe de formare pentru industria ospitalitatii si turismului la nivel regional;

- Programe de formare acordate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

- Proiecte europene referitoare la imigrare si flexibilitatea laborala.

Aceste programe formative se stabilesc prin conventii collective cu asociatiile impresariale si sindicate, prin sistemele de credite formative, prin intermediul acordurilor cu societatile.

Deasemenea, a organizat seminarii de difuzare referitoare la formarea profesionala continua si egalitatea de sanse si de gen, specializand pe diferite teme relationate cu acestea.

Trebuie mentionat de asemenea ca asociatia are deja aprobate diferite proiecte in Polonia referitoare la formarea profesionala destinata sindicatelor si proiecte de implementare lingvistica promovate de catre Ministerul Apararii in Irlanda si Marea Britanie, demonstrand o vocatie internationala clara.

II. Descrierea proiectului I

Titlul proiectului

"Formarea profesionala - O garantie pentru calitatea serviciilor turistice"

Obiectivul proiectului (3000 bytes)

Actuala dezvoltare economica si sociala, in contextul globalizarii, are efecte asupra tuturor sectoarelor economice ale unei tarii. Aceste schimbarii au repercutat si asupra activitatii sectorului de transport. Datorita faptului ca schimbarile produse au fost intense, generale si de lunga durata, angajatii firmelor din sectorul de transport sunt nevoiti sa se actualizeze mereu din punct de vedere al cunostintelor necesare pentru a putea face fata exigentelor.

In contextul dezvoltarii accentuate, una dintre conditile de baza ce garanteaza dezvoltarea continua in sectorul transportului, o reprezinta formarea profesionala pe tot parcursul vietii. Capata o importanta deosebita insusirea cunostintelor necesare pentru a putea oferi servicii de calitate relationate cu circulatia persoanelor , si cele relationate cu securitatea si sanatatea la locul de munca.

Domeniul taximetriei este, in acest moment, retrasat fata de alte sectoare in ceea ce priveste formarea profesionala a angajantilor pe tot parcursul vietii. Putem afirma ca in acest sector formarea profesionala continua este practicamente inexistenta.

Prin intermediul actiunilor formative multidisciplinare propuse in proiect vrem sa furnizam acestui colectiv de angajatii o oferta de formare profesionala in concordanta cu necesitatiile existente pe o piata a muncii concurentiala. Aceasta recalificare va ajuta firmele din domeniul taximetriei sa fie mai competitive si in acelas timp participantii vor obtine o imbunatatire pe plan profesional si personal.

Prezentul proiect se adreseaza nevoilor de imbunatatire a aspectelor releritoare la calitatea servicilor oferite in domeniul taximetriei, si a securitatii taximetristilor, necesare pentru ca Romania sa poata raspunde exigentelor cerute de Uniunea Europeana referitoare la calitate si securitate.

In alta ordine de idei, se urmareste insusirea cunostintelor necesare invati unei limbi straine, deoarece in prezent se pune baza pe acest domeniu atat in panorama economica europeana cat si in cea internationala. Cunoasterea de catre taximetristi a unei limbi straine imbunatateste imaginea tarii in strainatate.

Cu ajutorul Fondului Social European, acest proiect isi propune sa se dedice la formarea profesionala continua a taximetristilor cu scopul de a obtine urmatoarele rezultate specifice:

Insusirea cunostintelor necesare recalificarii;

Imbunatatirea capacitatii de comunicare a cursantilor;

Imbunatatirea formarii si a orientarii profesionale a cursantilor in concordanta cu politicile europene.

Prin intermediul cazurilor practice realizate pe durata cursurilor se pretinde imbunatatirea capacitatilor cursantilor de a rezolva problemele ce pot aparea in activitatea de zi cu zi a unui taximetrist.

Activitati (7000 bytes):

Proiectul va fi organizat si structurat in etapele descrise in continuare. Dorim sa evidentiem ca orice document referitor la implementarea proiectului va detalia in mod clar si prin mijloacele adecvate (afise, brosuri, presa) ca proiectul a fost selectat de catre POSDRU si cofinantat de catre FSE.

Faza 1: Elaborarea studiului de piata referitor la situatia necesitatilor formative din domeniul taximetriei in diferite regiuni ale Romaniei

Combinarea sondajelor din domeniu cu realizarea de anchete in timp real cu personalul din sector, in legatura cu lipsa formarii resurselor umane din domenul taximetriei, impreuna cu interviuri individuale.

Faza 2: Selectarea si dezvoltarea infrastructurii necesare: Achizitii

Cautarea mijloacelor tehnice necesare, contractarea si organizarea logistica de distribuire a mijloacelor tehnice si didactice, precum si desemnarea unei echipe calificate in vederea achizitionarii materialelor didactice si a echipamentelor tehnologice.

Faza 3: Organizarea Operativa a Programului de Formare: Consiliere si Orientare in vederea recrutarii cursantilor si a documentatiei necesare

Echipa coordonatoare va concepe o procedura caracteristica in vederea reunirii cursantilor, organizarii si executarii cursurilor.

Faza 4: Recrutarea participantilor in vederea executarii cursurilor si desfasurarea de activitati de informare si publicitate

Se va elabora o baza de date de potentiali participanti, pentru organizarea cursurilor; convocarile se vor face in general pe cale scrisa, telefonic sau electronic. In acelas timp se vor realiza materialele si comunicatele necesare in vederea difuzarii campanilor de informare neceare convocariilos cursurilor. Aceste campanii de publicitate referitoare la actiunile foramative se vor realiza prin intermediul ziarelor, radioului, internetului, etc.

Faza 5: Executarea planului de formare

Se va realiza ulterior, recrutarii cursantilor, alegerii locatiei de predare, elaborarii materialului didactic si dupa cautarea profesorilor cu profilul necesar. Dupa finalizarea fiecarui curs, participantul va primi un certificat de calificare.

Planul formativ, va fi alcatuit din urmatoarele cursuri, si fiecare grup va fi compus din 15 participanti:

Relatia cu clientul - serviciul de comunicare (40 ore)

Grupuri:

Cunoasterea importantei pe care o are relatia cu clientii in procesul de pastrate in timp a acestora si a procedeelor prin care se poate imbunatatii aceasta relatie.

Engleza - lexic de specialitate in domeniul taximetriei (60 ore)

Grupuri: 50

Insusirea cunostintele de linba engleza necesare taximetristilor,pentru a putea oferii un serviciu de calitate si cu un nivel bun de comunicare clientilor straini.

Spaniola- lexic de specialitate in domeniul ( ore)

Grupuri: 40

Insusirea cunostintele de linba spaniola necesare taximetristilor,pentru a putea oferii un serviciu de calitate si cu un nivel bun de comunicare clientilor straini.

Curs de mecanica (40 ore)

Grupuri: 40

Insusirea cunostintelor mecanice legate de functionarea corecta a taxiurilor, necesare intretinerii acestora in bune conditii.

Conducere preventiva si securitate rutiera (40 ore)

Grupuri: 40

Marirea securitatii rutiere si reducerea numarului de accidente de trafic prin intermediul cunostintelor profesionale ce infuenteaza in mod direct deprinderile si reactile conducatorilor in monentul evitarii unui risc imprevizibil.

Ghid urban (70 ore)

Grupuri: 40

Insusirea cunostintelor necesare pentru a putea oferi un serviciu eficient si de calitate relationat cu destinurile turistice si culturale ale oresului.

Noi tecnologii in domeniul taximetriei- GPS (40 ore)

Grupuri: 40

Cunoasterea caracteristicilor generale ale sistemelor GPS, GSM si GPRS, si modul de utilizare a acestora pentru a creste calitatea servicilor din domeniul taximetriei.

Curs de baza - electrician auto : (40 ore)

Grupuri:

Obtinerea cunostintelor necesare diagnosticarii si repararii defectiunilor aparute in sistemele electice si electronice ale automobilelor.

Curs de informatica de baza (40 ore)

Grupuri:

Dobandirea in mod rapid si simplu a cunostintelor referitoare la functionarea calculatorului si a modului de utilizare a pachetului office, e-mailului si internetului

.

Faza 6: Consiliere si orientare in executarea cursurilor

Aceasta faza este implementata de partenerul transnational, Erasmus, si consta in coordonarea, orientarea si consilierea executarii planului formativ, garantand buna dezvoltare a acestuia pentru a atinge obiectivele propuse.

Faza 7: Monitorizarea actiunilor formative pe durata predarii: verificari si evaluari ale procesului formativ

Reprezinta evaluarea continua, ce se va desfasura pe toata durata executarii proiectului, rezultatete obtinute folosindu-se la introducerea corectarilor necesare in implementarea cursurilor. Se va aplica in toate activitatile prevazute, prin verificari in situ, telefonice,etc.

Faza 8: Evaluarea programului si a impactului planului de formare: analizarea informatiei adunate prin intermediul evaluarilor

Se doreste evaluarea executiei activitatilor si a rezultatelor proiectului prin intermediul compararii cu obiective propuse. Evaluarea finala va fi orientata spre analiza volutiei proiectului, precum si spre determinarea rezultatelor atinse, plecand de la evaluarile activitatilor anterioare, si de la rezultatele obtinute din alte surse pertinente (anchete, opinii ale participantilor, etc.)

Faza 9: Justificarea Actiunilor Formative realizate

In vederea justificarii, lunar se va pregati un raport tehnic care sa justifice rezultatele obtinute si calendarul implementarii fazelor desfasurate in cadrul proiectului.

Se va elabora o anexa pentru a putea tine un control al indeplinirii procentajului de cursanti formati in cadrul grupului obiectivul.

Rezultate anticipate:

Planul nostru Formativ incearca sa raspunda studiului necesitatilor din domeniul taximetriei realizat de catre asociatia noastra. In el se incearca adaptarea sistemelor educative si formative la un process de formare pe tot parcursul vietii, incercand sa ofere participantilor :

→ Calificari si competente necesare in vederea integrarii acestora in societatea cunoasterii, contribuind la cresterea numarului si a calitatii locurilor de munca din acest sector;

→ Favorizarea formarii pe tot parcursul vietii a angajatilor si a managerilor din domeniul taximetriei, imbunatatind capacitatile lor profesionale si dezvoltarea personala;

→ Sa le furnizeze participantilor cunostiintele si practicile adecvate competentelor profesionale cerute pe piata muncii, acestea fiind in acelas timp necesare si adecvate necesitatiilor companiilor de taxi;

→ Sa contribuie la imbunatatirea productivitatii si competitivitatii companiilor de taxi;

→ Sa garanteze continuitatea in munca a participantilor, in special a celor care au mari dificultati in mentinerea locului de munca;

→ Pretindem ca, competentele profesionale dobandite de catre participanti atat prin intermediul proceselor formative (formale si nonformale), cat si prin experienta laborala, sa fie obiect de acreditare;

→ Promovarea formarii tinerilor angajati cu calificare profesionala slaba;

→ Promovarea calificarii colectivelor de angajati si manageri din domeniul taximetriei, in vederea adaptarii la schimbarile tehnologice si a inovatiilor care au loc, cu scopul de a imbunatati stabilitatea la locul de munca;

→ Adaptarea sistemelor educative si formative la un invatamant pe tot parcursul vietii.

→ Promovarea locului de munca prin investitia in cunoastere si competente.

→ Promovarea unui culturi corporative in concordanta cu principiile de coeziune sociala.

Planul formativ va pregati un numar de 6.150 persoane din cadrul colectivului de taximetristi.

Proiectul va avea ca si obiectiv principal obtinerea de catre participanti a tuturor informatiilor necesare pentru a putea oferi servicii de calitate , imbunatatindu-si cunostintele necesare pentru a se putea mentine pe o piata a muncii in continua schimbare.

Contextul proiectului (5000 bytes):

Romania aproba Etrategia Europeana de Ocupare, luptand in acest sens ca formarea profesionala continua sa fie o modalitate de a obtine mana de lucru calificata in concordanta cu evolutia pietii muncii. Strategia nationala a Romaniei referitoare la formarea profesionala continua, are ca si obiectiv major de la politica de educatie si formare profesionala, investitile in capitalul uman considerandu-se cele mai rentabile pe termen lung. Romania prin intermediul strategiilor propuse are ca si scop marirea procentajului de participare la cursuri de formare profesionala continua, ajungand la 7% in 2010, in randul populatiei adulte (grupurile de varsta cuprinse intre 25 - 64 ani)

Formarea profesionala in domeniul taximetriei este practicamente inexistenta, anul trecut participand la cursuri 0.25% din totalul persoanelor ce muncesc in acest sector.

Acest sector are o influenta indirecta asupra situatiei socio-culturale si economice a Romaniei, avand un contact direct cu turistii straini care viziteaza pentru afaceri sau pentru as petrece vacanta. Turistul are nevoie de servicile de taximetrie, si nu in putine cazuri au intimapinat probleme de comunicare, deoarece majoritatea taximetristilor nu detin cunostintele necesare de engleza pentru a putea purta o conversatie elementara.

Potrivit studiului realizat de Internacional House doar 10% din taximetristii romani detin cunostintele necesare desfasurarii unei conversatii elementare. Acest procentaj denota necesitatea de imbunatatire a cunostintelor taximetristilor in acest sens, pentru a putea oferii servici de mai buna calitate turistilor straini.

Prezentul proiect sprijina realizarea de actiuni de formare profesionala continua specifice necesitatilor colectivului de taximetristi, ce sunt in acord cu politicile de integrare europeana referitoare la formarea pe tot parcursul vietii si imbunatatirea calificarilor muncitorilor, cuprinse in Strategia de la Lisboa si in programul de lucru "Educatie si Formare 2010".

Planul nostru de formare profesionala are ca si scop imbunatatirea calitatii servicilor de taximetrie prin intermediul formarii pe tot parcursul vietii a resurselor umane din acest sector. In acest fel se va reusi imbunatatirea imaginii acestui sector si eliminarea ideii referitoare la proasta calitate a servicilor oferite de taximetristi ce in acest moment exista.

Fiind un sector ce prezinta importante riscuri pentru sanatatea si securitatea angajatilor, are nevoie de mai multe informatii pentru a se putea preveni riscurile inecesare, si pentru a imbunatatii calitatea muncii specifice acestui domeniu.

Informatile ce vor fi implementate, prin intermediul activitatilor proiectului, sunt orientate spre rezolvarea problemelor, sau pentru ameliorarea carentelor existente in procesul de productie al sectorului de transport in regim de taxi. Aceste imbunatatiri se vor realiza in doua circumstante:

Carente o disfunctiuni actuale in procesul de productie, cu posibilitatea de imbunatatire difinitiva a securitatii, sanatatii si calitatii la locul de munca;

Posibilitatea de mai mari realizari prin introducerea cunostintelor necesare, dand un valor sporit activitatii acestui sector.

Nivelul de calificare al acestui sector este recunoscut in general ca fiind scazut, la toate nivelele, atat in cazul persoanelor fizice autorizate cat si in cazul angajatilor si a managerilor. In multe cazuri aceias persoana indeplineste functia de sofer, manager si proprietar de taxi, fiind pregatit pentru a putea conduce automobilul in bune conditii, dar putin adaptat exigentelor profesionale ale pietei.

In contextul existent in acest sector de activitate proiectul va transmite prin intermediul planului formativ cunostintele necesare reciclarii taximetristilor pentru a-si putea indeplini functile mai eficient si in conditii mai sigure. In acest mod vor reusi sa raspunda mai bine exigentelor clientilor si in acelas timp isi vor imbunatatii contile de munca.

Justificare (5000 bytes):

O societatea bazata pe cunoastere are nevoie de investitii pentru dezvoltarea resursele umane cu scopul de imbunatatii calitate maini de lucru. Aceasta imbunatatire are ca si rezultat cresterea productivitatii si a calitatii servicilor realizate de angajati.

Schimbarile care s-au produs in ultimii ani in Romania o data cu intrarea in Comunitatea Europena, cer schimbari pentru a putea alinea servicile oferite in tara noastra cu cele oferite in celelalte tari membre ale Uniuni.

Toate aceste transformari care s-au produs, pe piata munci romanesti, au generat probleme importante relationate cu calificarea lucratorilor din domeniul taximetriei.

In anul 2008 au vizitat Romania pentru motive de afaceri 2.000.000 cetateni straini. Majoritatea acestora au apelat la servicile oferite de taximetristi, si au intampinat probleme de comunicarese cu soferii. Profesia de taximetrist in Romania este exercitata de persoane cu diferite grade de pregatire profesionala, deaorece aceasta meseria a fost vazuta in perioada tranzitiei ca o iesire pentru multi angajati care au iesit in somaj. Majoritatea acestor persoane nu aveau cunostintele specifice si necesare unui post de prestari de servici, de intretinere mecanica si electrica a autovehiculelor sau de limbi straine atat de necesare intr-o economie globalizata.

Chiar daca taximetristi doresc sa isi imbunatateasca cunostintele pentru a putea oferi un serviciu mai bun este foarte dificil sa gaseasca un curs gratis specific domeniului lor, deoarece oferta de formare profesionala in acest sector este practic inexistenta. Cursurile care sunt pe piata nu sunt specializate pe acest sector , iar cele existente in marea lor majoritate sunt aproape inaccesibile din cauza preturilor , cele gratuite lipsind aproape cu desavarsire.

In prezent sunt aproximativ 60.000 taximetristi, majoritatea lor avand o pregatire destul de slaba. Meseria de taximetrist nu se limiteaza doar la conducerea masinii, acesta trebuie sa stie sa se relationeze cu clientii, sa intretina autovehiculul in bune conditii si in acelas timp sa se ocupe cu partea administrativa in cazul in care este o persoana fizica autorizata. Pentru a putea repara micile defectiuni care pot aparea in timpul unei curse taximetristul are nevoie de cunostinete de mecanica si electricitate, acestea fiindui de folos si pentru a intretine masina in bune conditi.

Din aceasta perspectiva, cu prezentul proiect intentionam sa consolidam competitivitatea sectorului de taxi prin intermediul formarii profesionistilor sai, imbunatatind in acest fel calitatea servicilor oferite. Aceste servici de multe ori repercuta de un mod indirect asupra altor sectoare de activitate, ca de exemplu cel turistic.

Programul este dirijat taximetristilor din diferite regiuni ale Romaniei, si isi propune sa implementeze un set de actiuni formative incercand sa adapteze si sa reduca diferentele existente intre cunostintele practice, competentele tehnice si abilitatile sociale actuale ale angajatilor si managerilor din sector, la exigentele pieti muncii. Nu trebuie sa uitam importanta perfectionarii si dezvoltarii personale, contextul schimbarilor socio- economice ale unei pietie globalizate.

Alt aspect ce urmareste prezentul proiect il reprezinta capacitarea participantilor pentru a putea desfasura functi elementare de prevenire a riscurilor profesionale generale. Datorita acestui motiv parte din cursuri se vor ocupa de diverse aspecte referitoare la legislatia in vigoare, la masurile de prevenire specifice sectorului si la cunostintele de prim ajutor. Planul vrea sa ofere o viziune globaba a sectorului pentru a putea intelege mai bine modul de munca in domeniul taximetriei. Se vor explica participantilor care sunt daunele care rezulta in cazul in care muncesc in conditi inadecvate, datorate in marea lor majoritate lipsei de cunoastere, si a pregatiri profesionale in acest sens.

Tendinta care exista in prezent in Romania este accea de a actua in sensul cresteri procentuajului de persoane care participa la cursuri de formare profesionala, imbunatatind in acest fel competitivitatea resurselor umane. Sectorul transportului in regim de taxi, din pacate, a fost si este marginalizat in acest sens. Proiectrul oferind acestui sector o posilibitate de imbunatati conditile de munca si calitatea servicilor prestate.

In concluzie putem spune ca in prezent, pentru ca o societate din sectorul prestarilor de servici sa isi optimizeze competitivitatea, nu este suficient sa se adapteze din punc de vedere tecnologic, necesita deasemenea un personal calificat capabil sa faca fata schimbarilor si avansurilor constante ale societatii. Acest proiect reprezinta un instrument efectiv de ameliorare a carentelor formative din sectorul transportului in regim de taxi.

Resurse alocate implantarii proiectului

Echipa de implementare, formata din echipa de management si de expertii pe termen lung se va ocupa de buna desfasurare a proiectului nostru, si pentu a putea realiza toate activitatile prevazute vor conta cu sprijinul specializat al expertilor pe termen scurt.

Aceasta echipa va fi formata din tehnicieni de formare, persoane capabile sa duca la bun sfarsit controlul si monitorizarea cursurilor, profesori, responsabili predarea cursurilor precum si de personalul auxiliar.

Personalul auxiliar va avea sarcina de a se ocupa de actiunile necesare bunei desfasurari a activitatilor din prezentul proiect, sprijinind echipa de implementare in actiunile de administrare, gestionare, control si urmarire a cursurilor.

RESURSE MATERIALE

Materialul didactic destinat fiecarei actiuni formative reuneste elementele necesare pentru buna desfasurare a actiunilor formative propuse. Se compune din:

Mapa tip servieta, in care cursantul poate sa pastreze si sa poarte cu sine materialul didactic proportionat pe durata cursului, notitele, etc.

Manual didactic specific actiunii formative, cu exercitii care vin in ajutorul desfasurarii teoretice a actiunii.

Caietul sau agenda, pe care participantul le poate folosi pentru a lua notite si a rezolva exercitii, cazuri practice.

Pix si creioane, necesare pentru a lua notite.

Materiale de papetarie.

Materiale care se vor folosi in clasa: Video/retro proiector, Laptop, Imprimanta, Televizor, DVD.

Salile sunt dotate cu mobilier pentru toti participantii si cu mobilierul auxiliar necesar bunei desfasurari a cursurilor.

Salile unde se vor preda cursurile vor permite patrunderea lumnii naturale, fiind dotate in acelas timp cu instalatii electrice ce indeplinesc normele de joasa tensiune si sunt pregatite apentru a permite utilizarea corespunzatoare a aparatelor electronice: video, proiector de diapozitive, televizor, calculatoare, etc.

Racordul electric este constituit de prize de curent de 220 V pana la 12 Kw. Ventilarea se va realiza prin intermediul aparatelor de aer conditionat: 18s-24s.

Aceste locatii vor dispune de suficient spatiu de desfasurare, atat pentru activitatile teoretice cat si pentru realizarea tuturor activitatilor practice necesare de implementat, care au legatura cu actiunea formativa.

Salile vor avea intre 40 si 60 m², si vor fi echipate cu calculator de ultima generatie pentru fiecare persoana, Pentium IV, imprimante pentru listarea lucrarilor si retroproiector pentru prezentari multimedia. In cazul localilatilor mici, unde nu se vor gasi sali care sa indeplineasca conditiile necesare de functionare, se vor imbunatati salile deja existente.

Gestionarea proiectului

Echipa de management a proiectului va fi formata din:

Managerul de proiect

Responsabilul financiar

Consilierul juridic

Echipa de implementare a proiectului este formata din:

1 Responsabil cu coordonarea si executarea

2 Responsabili cu controlul si monitorizarea planului formativ

2 Tehnicieni de Formare


Profesori

Responsabilitatile fiecarui membru:

Managerul de proiect:

Calificare Expert de tip A

Experienta profesionala: 5 ani

Responsabilitati

Responsabil principal cu realizarea executarii planurilor formative, organizarea de cursuri;

Principalul responsabil al departamentului administrativ;

Responsabil cu coordonarea activitatii echipei de implementare a proiectului.

Responsabilul financiar

Calificare Expert de tip A

Experienta profesionala: 5 ani de experienta

Responsabilitati in cadrul implementarii proiectului

Controlul administrativ intern;

Realizarea contabilitatii societatii; controlul bancar, al incasarilor si platilor;

Administrarea tuturor documentelor finaciare si de personal;

Selecteaza si prezinta managerului de proiect ofertele pentru achizitia echipamentelor prevazute in proiect;

Realizeaza platile la termenele stabilite;

Asistenta pentru justificarea economica.

Consilier juridic

Calificare Expert de tip A

Experienta profesionala: 5 ani

Responsabilitati

Asistenta in domeniul juridic;

Reprezentarea in fata tuturor instantelor juridice;

Analizarea actelor normative;

Stabilirea de relatii cu institutiile publice;

Relatiile cu Registrul Comertului.

Responsabilul cu coordonarea si executarea actiunilor formative

Calificare Expert de tip B

Experienta profesionala: 4 ani

Responsabilitati

Responsabil cu planificarea, coordonarea, executia, controlul, monitorizarea si gestionarea economica a actiunilor formative

Executarea planurilor formative, controlul cursurilor, evaluarea profesorilor;

Responsabil cu Departamentul Administrativ si fiind persoana de contact cu furnizorii;

Coordoneaza tehnicieni de formare.

Responsabil cu controlul si monitorizarea:

Calificare Expert de tip B

Experienta profesionala: 4 ani

Responsabilitati

Inspectii pe durata desfasurarii cursurilor;

Controlul si monitorizarea in executare si calitate;

Sprijinirea executarii cursurilor (recrutarea intreprinderilor, participantilor, a locatiilor de predare, etc).

Tehnician de Formare

Calificare Expert de tip B

Experienta profesionala: 4 ani

Responsabilitati

Planificarea, coordonarea, executarea si monitorizarea planului formativ, rezolvand problemele care pot sa apara pe durata desfasurarii cursurilor, fiind responsabil de controlul pedagogic, controlul documentatiei necesare si de elaborarea materialul pedagogic.

Profesori

Calificare Expert de tip A

Experienta profesionala: 5 ani

Responsabilitati

Desfasurarea cursurilor conform metodologiei prevazute de proiect;

In vederea executarii proiectului, se va solicita o prefinantare de 10-30% din subventia acordata, care va fi garantata in baza dispozitiilor AMPOSDRU. Gestiunea financiara va cadea in atributiile responsabilului financiar, si a responsabilului juridic. Pe masura ce se vor finaliza actiunile formative se vor realiza si justificarile corespunzatoare, imputand costurile eligibile semnalate in ghidul solicitantului. In plus, vom certifica actiunile formative cu ajutorul documentatiei necesare, referitoare la participantii la curs (Fisa de asistenta, Receptie material, etc) impreuna cu documentatia justificativa (Facturi, Chitante, etc) care explica cheltuielile facute si achitate. Acest suport justificativ cerut de Administratie va fi arhivat in mod corect, asigurandu-se o pista de audit corespunzatoare tuturor activitatilor realizate pe durata implementarii proiectului.

Metodologia de implementare

Proiectul formativ va avea urmatoarele faze de implementare:

→ Elaborarea studiului de piata referitor la situatia necesitatilor formative din domeniul taximetriei, in diferite regiuni ale Romaniei. -Studiul permite cunoasterea evolutiei si a realitatii pietei, identificand necesitatile taximetristilor precum si principalele obstacole formative pe care le intalnesc in evolutia si desfasurarea activitatilor la locul de munca. Aceasta faza va fi implementata de catre tehnicianul de formare sub supravegherea responsabilului cu coordonarea si executarea, folosindu-se parte din resursele de birotica, papetarie si logistice in vederea finalizarii sale eficiente.

→ Selectarea si dezvoltarea infrastructurii necesare: - ACHIZITII - In aceasta etapa se va desemna tehnicianul de formare calificat in vederea achizitionarii materialelor didactice si tehnologice specifice fiecarui curs.

→ Organizarea operativa a Programului Formativ: consilierea si orientarea in vederea recrutarii cursantilor si a documentatiei necesare. - In vederea desfasurarii acestei etape, responsabilul cu coordonarea si executia, impreuna cu echipa sa, vor pregatii planificarea cursurilor desemnate, stabilind datele de predare, orarul si impartirea saptamanal a orelor corespunzatoare fiecarui curs , pregatind in acelas timp documentatia ceruta. Aceasta echipa se va ocupa si de orientarea si consilierea personalului responsabil cu recrutarea participantilor.

→ Recrutarea cursantilor in vederea executarii cursurilor si desfasurarea de activitati de informare si publicitate. - Personalul responsabil cu controlul si monitorizarea, impreuna cu tehnicienii de formare, vor prezenta planul formativ, facand vizitele la firme sau prin intermediul altor mijloace publicitare, in functie de conditile existente in zona de predare a cursurilor.

→ Executarea planului de formare - Profesorii vor preda cursurile, in baza calendarului stabilit in planul formativ. Tehnicienii de formare ce se vor ocupa de aceasta etapa impreuna cu persoanele responsabile cu controlul si monitorizarea se vor pune de accord cu privire la orarul organizarii cursurilor, conform necesitatilor grupurilor formate. In paralel se va realiza desemnarea salilor pentru predarea activitatilor teoretice; in cazul in care desfasurarea actiunilor formative are loc in localitati caracterizate prin slaba utilizare a instrumentelor tehnologice vom echipa salile deja existente cu toate echipamentele necesare unei bune desfasurari a cursurilor.

→ Consilierea si orientarea privind executarea planului formativ. - Partenerul transnational va raspunde in fata oricarei indoieli cu privire la efectuarea cursurilor, asigurand controlul si calitatea acestuia.

→ Monitorizarea actiunilor formative pe durata predarii: verificari si evaluari ale procesului formativ. Pentru fiecare curs se va face o inspectie preliminara, una pe parcursul cursului si una la terminarea lui din partea personalului de control si monitorizare pentru comprobarea bunei desfasurari si a rezultatelor obtinute.

→ Evaluarea programului si a impactului planului de formare: analizarea informatiei adunate prin intermediul evaluarilor. - Obtinerea informatiei care sa permita luarea de decizii in vederea imbunatatirii actionarii in fiecare faza a procesului formativ.

→ Justificarea Actiunilor Formative Realizate. - Se va realiza o informare tehnica cu privire la fiecare actiune formativa de catre personalul tehnic de formare responsabil, care sa justifice modul de desfasurare a acesteia, insotita de o justificare economica in consonanta cu reglementarile impuse de catre administratie, cu numarul de participanti, cu materiale folosite, etc.

Echipa de management va ajuta la implementarea tuturor fazelor, managerul fiind principalul responsabil de buna desfasurare a planului formativ.

Proiect care genereaza sau nu beneficii.

Nu.

III. Descrierea proiectului II.

Sustenabilitatea proiectului.

Proiectul de FPC propus este conceput ca fiind un instrument de formare, dezvoltare si revalorizare a taximetristilor din Romania, care va contribui la reducerea deficitului existent de cunostinte necesare in utilizarea Noilor Tehnologii- GPS, invatarea limbilor straine si in cunoasterea notiunilor referitoare la securitatea si sanatatea in munca.

Formarea participantilor din grupul obiectiv pe langa meritul de a actualiza cunostintele participantilor, are o valoare adaugata prin oferirea de noi oportunitati care deriva din revalorizarea resurselor umane in contextul actual al pietei muncii.

In consecinta, proiectul va genera urmatoarele efecte positive, care vor asigura continuitatea proiectului:

→ Ofera o formare diversificata care raspunde necesitatilor specifice taximetristilor si in consecinta a intereselor economiei din Romania, facilitand imbunatatirea ofertei de munca pentru angajati si managerii companiilor de taxi.

→ Intensifica procesele de integrare a Noilor Tehnologii de Informare si Comunicare in domeniul taximetriei, apropiind de realitatea pietei muncii resursele umane din acest sector, prin intermediul tehnologiilor avansate care raspund noilor exigente ale Societatii de Cunoastere.

→ Contribuie la crearea unei "Culturi a informatiei" in Romania prin intermediul constientizarii si apropierii de Noile Tehnologii, si prin pregatirea pentru autoformare.

→ Constientizarea participantilor cu privire la necesitatea formarii pe tot parcursul vieti si a reciclarii ca si mijloace indispensabile pentru cresterea competitivitatii, eficientei si stabilitatii pe piata muncii, in conditiile actuale ale industriei romanesti.

→ Garantarea locului de munca al angajatilor din sectorul transportului in regim de taxi, ce vor lua parte la cursurile oferite in prezentul plan formativ, avand in vedere ca dobandirea acestor cunostinte imbunatateste capacitatea lor de munca.

→ Cunoasterea noilor posibilitati aparute odata cu introducerea noilor tehnologii de informare si comunicare; cu ajutorul lor taximetristi vor putea fi mai competitivi si vor infrunta mai usor dificultatile care ar putea sa apara in evolutia pietei si in acelasi timp participantii vor spori abilitatile lor profesionale.

→ Folosirea resurselor formative ce vor permite taximetristilor sa cunoasca riscul pe care il presupune locul lor de munca.

→ Sa contribuie la crearea unei "culturi de prevenire" in diferite zone ale Romaniei prin intermediul constientizarii asupra masurilor de securitate si sanatate ocupationala, astfel incat taximetristi sa cunosca riscurile relationate cu conditile de securitate si cele referitoare mediului inconjurator.

→ Constientizarea necesitatii nediscriminarii pe piata muncii prin modulele complementare de egalitate de sanse care se vor preda in toate actiunile formative pe care si le propune proiectul.

Dorim sa subliniem faptul ca, proiectul nostru cuprinde actiuni formative care doresc sa optimizeze la maximum calificarea participantului din cadrul planului formativ.

Pentru a incheia, evidentiem ca programul nostru de formare profesionala continua are o abordare interregionala si transnationala, cu avantajele pe care le aduce aceasta in ceea ce priveste schimbul de informatii, experiente si rezultate.

Egalitatea de sanse

Discriminarea este ceva negativ, ilegal si o risipa de talente si competente; Normele Uniunii Europene (UE) din anul 2000 referitoare la egalitate scoteau in afara legii discriminarea din cauza apartenentei etnice, a celei rasiale sau ca si consecinta a orientarii sexuale, religiei, credintei, handicapului sau varstei persoanelor. Aceste norme se bazeaza pe legislatia ampla a UE in ceea ce priveste dezvoltarea egalitatii intre femei si barbati. Fara indoiala, chiar daca sunt esentiale, legile nu ajung pentru a pune capat discriminarii. Sunt multe persoane care nu se bucura de egalitate de sanse si in consecinta, societati europene care le dispretuiesc talentul.

Resursa cea mai apreciata a Europei este diversitatea bogata de cetateni. Fara indoiala, prejudecatile si stereotipurile impiedica uneori ca toti europenii sa se bucure de tratamentul egal la care au dreptul. Multi sunt lipsiti de egalitate de sanse din motive de gen, rasa sau etnie, religie sau credinta, handicap, varsta sau orientare sexuala.

Daca Europa vrea sa infrunte obstacolele globalizarii si sa creeze un numar mai mare de locuri de munca si care sa ofere conditii mai bune, e necesar ca toti cetatenii sai sa se bucure de aceleasi oportunitati.

Intr-o ancheta recenta a Comisiei Europene, 83% dintre firmele care impulsioneaza politicile de promovare a diversitatii considera ca aceasta aduce avantaje autentice firmelor lor, cum ar fi accesul la o diversitate mai mare de potentiali angajati, imbunatatirea motivarii personalului si o mana de lucru mai inventiva.

Uniunea Europeana a decis sa declare anul 2007 ca An European al Egalitatii de Sanse pentru Toti, cu intentia de a sensibiliza cetatenii cu privire la drepturile la egalitate de sanse si la o viata fara discriminare.

Pe de alta parte, subliniem ca respectiva Comisie a scos in evidenta faptul ca formarea reprezinta un element cheie pentru constituirea unei identitati europene depline. Acest obiectiv este cel care se doreste a fi dus la capat prin acest modul formativ complementar, ce se va preda in fiecare din cursurile acestui plan formativ, elaborat pentru a sensibiliza si promova tema egalitatii de sanse. Necesitatea acestui modul este evidenta datorita faptului ca desi s-au facut pasi importanti in acest domeniu si s-au produs mari schimbari in politicile de egalitate din cadrul Uniunii Europene si a Programelor de Actiune a Natiunilor Unite, mai exista inca obstacole importante.

Modulul Complementar de Egalitate de Sanse

1. Introducere in egalitatea de sanse

a. Egalitatea de sanse in Europa

b. Egalitatea de sanse in Romania

2. Actiunile descrise: Origine, Definitie, Cadru Juridic

a. Discriminarea directa si indirecta

b. Justificarea juridica a actiunii pozitive

c. Instrumentele actiunii pozitive

3. Inegalitatea si violenta de gen.

Obiective

Introducerea cursantilor in aspectele referitoare la conceptul de egalitate de sanse.

Informarea cursantilor in legatura cu egalitatea de sanse in cadrul profesional si a celui social.

Constientizarea societatii cu privire la avantajele diversitatii existente in cadrul societatilor europene.

Alte obiective orizontale:

Prezentul proiect are printre principalele sale obiective sensibilizarea pe tema egalitatii de sanse. Toate cursurile propuse vor avea un modul formativ complementar referitor la tema egalitatii, deoarece, chiar daca s-au facut pasi importanti in acest domeniu si in ceea ce priveste drepturile dintre sexe si s-au produs mari schimbari in politicile de egalitate din cadrul Uniunii Europene si in Programele de Actiune a Natiunilor Unite, mai exista inca obstacole importante legate de necesitatile, interesele, dorintele si cererile femeilor.

In ceea ce priveste obiectivul orizontal de dezvoltare durabila, accentuam ca unul dintre obiective esentiale ale Comisiei Europene este Informarea populatiei pentru ca aceasta sa actioneze in mod respectuos in raport cu mediul inconjurator. Din acest motiv, pentru fiecare curs a acestui plan, propunem un modul complementar de sensibilizare medioambientala, oferind in acest fel informatile necesare pentru pregatirea in vederea dezvoltari competentelor de management al mediului si a tehnologiei de mediu.

Noile tehnologii de Informare si Comunicare sunt piese fundamentale ale mediului economic si impresarial actual. Implantarea lor in diferite sectoare economice permite modernizarea si accelerarea proceselor, cresterea nivelurilor de productivitate si de fapt, cresterea competitivitatii pe o piata din ce in ce mai globalizata si prin urmare mult mai competitiva, in care instrumentul Internet joaca un rol decisiv.

Progresul rapid al Tehnologiilor de Informare si Comunicare (TIC) accelereaza procesul de globalizare care transforma mediul relatiilor sociale si restructureaza organizarea muncii si a economiei.

Dezvoltarea societatii de Cunoastere, desi reprezinta imaginea vie a evolutiei tehnologice, nu se poate reduce doar la evolutia tehnica si la dezvoltarea infrastructurii. Eforturile facute in acest sens, vor avea un impact redus daca un vor fi completate cu schimbari in domeniul formarii profesionale si al dezvoltarii unei culturi a inovatiei.

In acest context, educatia si formarea pot constitui elementele cheie dezvoltarii unei societati bazate pe cunoastere, inovatoare si cu o capacitate de actiune care sa lase locul unei noi economii, din care vor fi eliminate barierele existente din fata expansiunii si a utilizarii TIC.

Pentru aceea, vom preda un modul complementar de "Alfabetizare Informatica si Internet" in fiecare dintre cursuriel care compun planul formativ.

Pe de alta parte trebuie sa facem referinta la accidentele de munca ca fiind una din problemele cele mai grave de pe piata munci. Obiectivul general al Prevenirii de Riscuri Profesionale la locul de Munca este acela de a proteja muncitorul de riscurile care rezulta din munca sa; de aceea, o actionare oportuna in ceea ce priveste Prevenirea Riscurilor in Munca implica evitarea sau minimalizarea cauzelor de accidente si de boala rezultate din munca. Acest lucru trebuie obtinut in primul rand prin promovarea unei adevarate culturi de prevenire prin intermediul formarii.Din acest motiv propunem predarea unui modul complementar de Prevenire a Riscurilor Profesionale, in fiecare curs din acest plan formativ.

Pentru a incheia, evidentiem ca prezentul proiect are o abordare interregionala si transnationala, cu avantajele care decurg in acest sens si schimbarile produse in ceea ce priveste informatiile, experientele si rezultatele obtinute.

Complementaritatea cu alte proiecte / strategii

In definirea conceptului de formare profesioanala continua, intalnim o infinitate de oportunitati pentru a evidentia importanta pe care aceasta o are referitor la necesitatile de adaptare, de inovare, de implementare de noi modele care sa permita oferirea de solutii noilor necesitati care apar pe piata muncii si a economiei actuale.

Politica sociala a UE este compusa dintr-un set de politici complementare care s-au dezvoltat si s-au multiplicat de-a lungul timpului si care activeaza in acele sectoare economice ce afecteaza si genereaza o bunastare sporita atat individuala cit si sociala.

Stabilitatea locurilor de munca si cresterea calificarilor prin formarea pe tot parcursul vietii urmareste un efect complementar fata de contextul ocupational, acela de a invata o profesie prin confruntarea cu realitatea firmei si cu capacitatea sa de a se adapta la schimbarile pietii, fortificand aspectele de gestionare si adaptare in fata schimbarilor tehnologice si/sau organizatorice.

Proiectul completeaza strategiile Uniunii Europene, a carei principala prioritate o constituie formarea profesionala continua si cresterea nivelului de calificare a fortei de munca, pentru a putea crea o piata a muncii competitiva la care sa participe toti membrii Uniunii, dintre care face parte acum si Romania.

Oferta formativa a proiectului adapteaza la diferitele asteptari si la situatiile personale si profesionale care apar de-a lungul vietii cetatenilor. Astfel se garanteaza accesul eficient la formarea profesionala a diferitelor colective din sectorul transportului in regim de taxi care ar putea avea nevoie de aceasta posibilitate, cum ar fi de exemplu angajati, manageri si liber profesionisti.

Situatia legislativa a formarii profesionale din Romania prezinta un cadru care se armonizeaza cu directivele europene. In plus, formarea profesionala va capata o incredere sociala din ce in ce mai mare, la care contribuie si proiectul in mod direct prin oferta de FPC prezentata in acest proiect.

Pe de alta parte, prin intermediul modulelor de egalitate de sanse predate in toate cursurile, proiectul raspunde cu eficienta si transparenta obiectivelor de egalitate, formulate in cadrul politicilor Uniunii Europene.

Eforturile de formare profesionala continua in materii tehnice si organizationale orientate spre cresterea competitivitatii companiilor de taxi si a intaririi locului de munca trebuie sa se completeze cu masuri de securitate in munca a resurselor umane. Pentru aceasta, prezenta initiativa se suprapune cu un plan formativ orientat exclusiv catre formarea specifica in securitatea muncii.

Majoritatea companiilor de taxi se confrunta cu o serie de schimbari tehnologice care produc efecte negative asupra stabilitatii profesionale a angajatilor si, in consecinta afecteaza competitivitatea firmelor. Proiectul ofera posibilitatea de a accede la informatiile si cunostintele actualizate necesare acestui sector, referitoare la utilizarea eficienta a Noilor Tehnologii, ceea ce duce la imbunatatirea capacitatii de adaptare a taximetristilor la noile scenarii de pe piata muncii.

Din experientele anterioare pe care le avem, legate de la implementarea de actiuni formative destinate calificarii/recalificarii persoanelor am invatat ca este necesar sa se acorde o importanta deosebita urmatoarelor aspecte:

  • Gestionarea adecvata a datelor si proceselor realizate. Controlul eficient al diferitelor variabile ale procesului de gestionare a datelor statistice permite o monitorizare adecvata a procesului formativ.
  • Nevoia de a controla actiunile implementate. Este necesar controlul in situ a actiunilor formative care sa permita ca obiectivele actiunilor sa se aproximeze cu cele mai mici devieri posibile.
  • Controlul strict al documentatiei de certificare a participantilor.
  • Continutul cursurilor sa fie de calitate.

Alte informatii relevante:

Modul de a actiona in fiecare faza a proiectului va fi evaluat si informatiile obtinute ne vor permite sa luam decizii in vederea imbunatatirii procesului formativ.

Procesul de evaluare se va realize in 3 faze:

*Initiala (pentru adecvarea programului formative la necesitatile, caracteristicile si asteptarile participantilor). In plus, se vor realiza chestionare pretest referitoare la cunostiintele anterioare achizitionate de catre cursanti, in legatura cu tematica prezentata la inceputul cursului.

*Intermediara ( pentru a valorifica desfasurarea cursului si a rezolva eventualele schibari/ variatiile care pot surveni). In plus, ne vom asigura ca personalul in cauza a obținut capacitatile si cunostintele marcate in fiecare modul.

* Finala (prin chestionarele post-test se verifica dobandirea cunostintelor, dezvoltarea abilitatilor, utilizarea resurselor si capacitatea de munca).

Dupa reunirea informatiilor acestor trei faze, vom obtine o caracterizare generala a:

Gradului de acceptare si a interesului aratat de catre participanti

Evaluarii gradului de valorificare a cursului

Calitatii instalatiilor utilizate din punctul de vedere al cursantilor

Calitatii corpului didactic

Metodologiei folosite

Influentei asupra dispozitiei participantilor de a continua sa participe la programe de formarea profesionala continua

Gradului de indeplinire a obiectivelor Actiunii Formative

Posibilitatii de aplicare a cunostintelor

Asteptarilor cu privire la promovarea, mentinerea competentelor sale profesionale, etc.

Instrumentele de evaluare vor fi: observatia directa, probele, munca in grup, rol-playing, proiecte realizate de catre cursanti, anchete, chestionare si rapoarte. Criteriile de evaluare propuse pentru diferitele elemente sunt:

* Pentru cursanti (motivarea pentru invatare, evolutia invatarii, si a cunostintelor dobandite pe durata cursului, participarea la ore si interesul, prezenta, capacitatile dobandite sau dezvoltate, lucrari realizate, precum si aplicarea lor in practica daca este cazul, activitati sau munca de camp).

* Pentru profesori (folosirea unei metodologii participative, adecvarea continuturilor si a explicatiilor la caracteristicile grupului, facilitarea procesului de invatare)

* In ceea ce priveste cursul (atingerea obiectivelor propuse, utilitate, structurarea si consecventa continuturilor cursurilor, metodologia folosita, planificarea cronologica a cursului, resurse folosite, coordonare).

Prin anchetele stabilite putem aduna informatii care ulterior ne vor permite sa evaluam:

Gradul de satisfactie cu privire la formarea profesionala a participantilor

Gradul de satisfactie din partea firmelor in care se vor implementa cursuri

Evaluarea gradului de satisfactie al participantilor cu privire la instalatiile folosite, materialele didactice utilizate, precum si si referitor la profesori.

In ceea ce priveste metodologia de predare a cursurilor, continutul actiunilor formative va fi teoretico-practic, fiecare tema a programului va utilize un set de documente pentru consultare si documente teoretice si se vor dezvolta diferite situatii si cazuri practice. Aceasta metodologie va permite cursantului sa participe la desfasurarea programului, sa avanseze progresiv si sa poata asimila fara nici o dificultate toate cunostintele.

IV. Graficul activitatilor

Anul intai:

Activitatea

Anul

Luna de incepere

Luna de

incheiere

Organizatia care o implementeaza

Elaborarea studiului de piata referitor la situatia necesitatilor formative din domeniul taximetriei, in diferitele regiuni ale Romaniei

1

luna 1

luna 3

Solicitant

Selectarea si dezvoltarea infrastructurii necesare: - ACHIZITII

luna 1

luna 3

Solicitant

Organizarea Operativa a Programului de Formare: consiliere si orientare in vederea recrutarii participantilor si a documentatiei necesare

1

luna 1

luna 12

Partener

Transnational

Recrutarea participantilor in vederea executiei cursurilor si desfasurarea de activitati de informare si publicitate

luna 1

luna 9

Solicitant

Executarea planului de formare

luna 2

luna 12

Partener

National

Consiliere si orientare in executarea cursurilor

1

luna 2

luna 12

Partener

Transnational

Monitorizarea activitatilor formative pe durata predarii: verificari si evaluari ale procesului formativ

1

luna 2

luna 12

Solicitant

Evaluarea programului si a impactului planului de formare: analizarea informatiei adunate prin intermediul evaluarilor

1

luna 8

luna 12

Partener

National

Justificarea Actiunilor Formative Realizate

Luna2

luna 12

Solicitant

Anul doi:

Activitatea

Anul

Luna de incepere

Luna de

incheiere

Organizatia care o implementeaza

Selectarea si dezvoltarea infrastructurii necesare: - ACHIZITII

Luna1

Luna 3

Solicitant

Organizarea Operativa a Programului de Formare: consiliere si orientare in vederea recrutarii participantilor si a documentatiei necesare

Partener

Transnational

Recrutarea participantilor in vederea executiei cursurilor si desfasurarea de activitati de informare si publicitate

Solicitant

Executarea planului de formare

Partener

National

Consiliere si orientare in executarea cursurilor

Partener

Transnational

Monitorizarea activitatilor formative pe durata predarii: verificari si evaluari ale procesului formativ

Solicitant

Evaluarea programului si a impactului planului de formare: analizarea informatiei adunate prin intermediul evaluarilor

Partener

National

Justificarea Actiunilor Formative Realizate

Solicitant

Anul trei:

Activitatea

Anul

Luna de incepere

Luna de

incheiere

Organizatia care o implementeaza

Selectarea si dezvoltarea infrastructurii necesare: - ACHIZITII

Luna1

Luna3

Solicitant

Organizarea Operativa a Programului de Formare: consiliere si orientare in vederea recrutarii participantilor si a documentatiei necesare

Partener

Transnational

Recrutarea participantilor in vederea executiei cursurilor si desfasurarea de activitati de informare si publicitate

Solicitant

Executarea planului de formare

Partener

National

Consiliere si orientare in executarea cursurilor

Partener

Transnational

Monitorizarea activitatilor formative pe durata predarii: verificari si evaluari ale procesului formativ

Solicitant

Evaluarea programului si a impactului planului de formare: analizarea informatiei adunate prin intermediul evaluarilor

Partener

National

Justificarea Actiunilor Formative Realizate

Solicitant

V. Buget

Categorii/subcategorii

Costuri directe

Anul 1

Anul 2

Año 3

TOTAL

1.Resurse umane

2.Participanti

3.Alte tipuri de costuri, din care:

4.FEDR (maxim 10% din total costuri proiect)

Total costuri directe (1+2+3)

Total cheltuieli generale de administratie (max. 7% din total costuri directe)

Valoarea elegibila a proiectului (5+6)

activitati transnationale **:

Contributia solicitantului (2% din valoarea elegibila)

Asistenta financiara nerambursabila solicitata (7-9)

Valoarea neelegibila a proiectului

Valoarea totala a proiectului (7+11)

Detalierea bugetului:

Conform datelor din tabel, bugetul este impartit in diverse sectiuni si in continuare o vom explica pe fiecare dintre ele.

In sectiunea 1 referitoare la Resursele Umane implicate in desfasurarea proiectului, am propus un manager care va lucra pe toata perioada desfasurarii planului formativ, a carui misiune este dirijarea si coordonarea desfasurarii proiectului si indrumarea personalului pentru a garanta instruirea acestuia cu privire la necesitatile cursantilor. In colaborare cu intreaga echipa va identifica si va raspunde necesitatilor formative ale participantilor, identificate in implementarea cursurilor.

Activitatea desfasurata de catre manager va fi sprijinita prin participarea unui responsabil cu coordonarea si executarea actiunilor formative care va raspunde de planificarea, coordonarea, monitorizarea si gestionarea economica a actiunilor formative, rezolvand orice situatie care ar putea sa apara pe durata desfasurarii acestora.

De asemenea vom conta cu participarea Tehnicienilor de Formare, care vor fi responsabili pe toata durata proiectului de executarea planurilor formative care sunt propuse, de controlul documentatiei cursurilor, asumandu-si controlul pedagogic al cursurilor si in general fiind in contact permanent cu managerul de proiect pentru gestionarea corecta a cursurilor.

In ceea ce priveste persoanele responsabile cu controlul si monitorizarea, acestea vor verifica desfasurarea cursului din punct de vedere al planificarii acestuia prin inspectii in timp real, reportaje fotografice, si vor fi in contact direct cu cursanti prin intermediul liniilor telefonice puse la dispozitia lor, cu scopul de a verifica nivelul de satisfactie cu privire la curs.

Pentru fiecare actiune formativa vor dispune de profesori, cu profilul necesar pentru a preda cursurile propuse in prezentul proiect. Acestia vor fi angajati de catre partenerul national care va avea responsabilitatea efectuarii cursurilor.

In paralel vom conta cu sprijinul unui consilier juridic care va fi responsabil de stabilirea relatiilor cu institutiile publice si in general cu asistenta in sectorul juridic; si cu sprijinul unui responsabil financiar ce va gestiona documentatia financiara si documentatia referitoare la personal pe toata durata implementarii proiectului.

In sectiunea a doua referitoare la participanti, propunem o bursa de transport pentu participantii la cursuri, cuprinsa intre 15 si 20 Euro de cursant. Cantitatea variaza in functie de durata fiecarui curs si de numarul de cursuri care se vor organiza in fiecare an.

In sectiunea a treia referitoare la alte tipuri de costuri, se vor include cheltuielile referitoare la material didactic oferit, compus din manuale de teorie/practica pentru fiecare dintre participanti si material de natura obiectelor de inventar (pix, creion cu mine, bloc notes, markere, etc), precum si alte cheltuieli necesare pentru gestionarea proiectului.

Pe de alta parte vom deschide un cont bancar, costurile aferente acestei operatiuni fiind incluse in aceasta sectiune.

In ceea ce priveste instalatiile, cantitatea propusa rezulta din inchirierea de sali dotate cu echipamentele informatice necesare pentru un total de 17.400 ore, rezultat obtinut inmultind orele fiecarei actiuni formative cu numarul de grupuri corespunzator fiecareia dintre ele. Responsabilul cu inchirierea salilor este partenerul national Pro Formare Europeana, care este si cel ce se va ocupa de executia cursurilor.

Cheltuielile de publicitate reprezinta costurile realizate pentru executarea de afise, brosuri, reviste si publicitate online a cursurilor ce se vor preda si a profilului cursantilor. In aceasta sectiune sunt cuprinse si cheltuielile referitoare la actunile de informare si publicitate obligatorii pentru implementarea proiectului, impuse de organismele publice care subventioneaza proiectul.

In afara cheltuielilor mentionate mai sus, tot in aceasta categorie mai includem si cheltuielile referitoare la consilierea si orientarea care este realizata de catre asociatul transnational, cu privire la organizarea operativa a programului formativ, executarea cursurilor si evaluarea programului si masurarii planului formativ.

In sectiunea a patra, sunt rezumate cheltuielile realizate cu instalatiile tehnice, mobilierul si echipamente tehnologice necesare pentru dotarea adecvata a salilor formative.

Cat despre cheltuielile generale de administratie (sectiunea 6), acestea rezulta din costurile corespunzatoare salariilor si asigurarilor sociale a personalului auxiliar si din cheltuielile cu utilitatile (lumina, apa, electricitate, Internet, etc.).

Cheltuielile corespunzatoare activitatilor transnationale (sectiunea 8) reprezinta costurile necesare fiecarui an de implementare pentru realizarea activitatilor desfasurate de catre partenerul transnational, care constau in: organizarea operativa a programului formative si orientare in executarea planului formativ .

Pentru a incheia, subliniem faptul ca solicitantului reprezinta o asociatie profesionala, iar contributia acestuia va fi in consecinta de 2% din totalul cheltuielilor eligibile si nu exista cheltuieli neeligibile.

VI. INDICATORI DE REALIZARE

Indicatori de realizare imediata/ output

Valoare

Numarul cursantilor in managementul si organizarea muncii

Din care femei

Numarul cursantilor pentru actualizarea si imbunatatirea competentelor

Din care medici

Din care asistente

Numarul campaniilor de constientizare si informare co-finantate privind combaterea discriminarii la locul de munca

Numarul cursurilor de formare profesionala co-finantate

Dintre care in TIC

Dintre care in probleme legate de mediu

Dintre care in probleme legate de sanatate si securitate

Indicatori de rezultat

Ponderea cursantilor certificati in management si organizarea muncii

Ponderea participantilor certificati pentru actualizarea si imbunatatirea competentilor

Alti indicatori de realizare imediata si rezultatul

(Maxim 5 din fiecare) (Specificati numarul si valoarea)

Indicatori de realizare imediata

Valoare

Numarul de participanti care vor dobandi principiile de baza ale alfabetizarii digitale, egalitatii de sanse si mediu inconjurator

Numarul de participanti care vor obtine certificat de participare

Numarul de participanti care apartin IMM-urilor

Indicatori de rezultat

Ponderea participanti care vor implementa cunostintele dobandite la locul de munca

Procentajul de participanti care vor obtine prin intermediul acestei formari, stabilitatea locului de munca

VII. GRUPURI OBIECTIV

Grupuri Obiectiv

Valoare

Angajati

Intreprinzatori

Manageri

Persoane fizice autorizate

Personal din sectorul sanatatii

Specialisti in domeniul medicinii muncii

VIII. FINANTARE ANTERIOARA (nu avem informatii.)

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.