Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » turism
POSIBILITATI DE PERFECTIONARE A AGROTURISMULUI IN TARA HATEGULUI

POSIBILITATI DE PERFECTIONARE A AGROTURISMULUI IN TARA HATEGULUI


POSIBILITATI DE PERFECTIONARE A AGROTURISMULUI IN TARA HATEGULUI

POSSIBILITIES FOR IMPROVEMENT OF AGRO TOURISM IN THE HATEG COUNTRY

Turismul in mediul rural ofera posibilitatea ca oamenii sa se apropie, sa cunoasca conditiile vietii materiale si spirituale a celorlalti cu care intra in contact. Din experienta altor tari - dar mai ales cele europene - s-a putut constata ca spatiile rurale sunt propice pentru turism si dispun, din multe puncte de vedere, de conditiile necesare pentru dezvoltarea activitatiilor de turism.

Ce poate fi mai minunat decat un mic dejun cu lapte proaspat, o plimbare pe cararile muntilor sau a vailor, sa privesti panorame unice, un apus sau rasarit de soare, sa auzi susurul unui izvor sau zgomotul unei cascade, sa te plimbi pe ulita satului, sa stai cateva clipe in fata unei expozitii sau in casa unor mesteri artizanali, o plimbare cu sania trasa de cai, cateva ore visand in fata sobei, iata doar cateva momente din viata universul satului romanesc?Avantajul major al proiectarii unei strategii de dezvoltare a turismului rural este acela ca se pot identifica de la inceput o serie de probleme care pot sa apara pe parcursul derularii proiectelor.

Orice program de dezvoltare porneste de la evaluarea resurselor existente, fara de care nici un proiect nu este realizabil. Programul de dezvoltare a turismului rural in zona aleasa se realizeaza printr-o serie de proiecte, a caror aplicare asigura succesul programului. Pentru a derula un proiect este necesar sa se cunoasca si sa se inteleaga atat cerintele organizatorilor cat si situatia de fapt la nivelul acestora si la nivelul organizatiei care va derula proiectul, precum si mediul in care se va desfasura activitatea.

1 DIRECTII DE DEZVOLTARE TURISTICA

DIRECTIONS FOR TOURIST DEVELOPMENT

O directie de dezvoltare turistica, rurala, trebuie sa fie caracterizata cel putin prin doua aspecte:

- In primul rand trebuie sa aiba continuitate, pentru ca in general, vizeaza un orizont mare de timp, pentru realizarea ei este necesara continuitatea eforturilor. Efortul guvernelor   din Romania in tranzitie a fost orientat spre sublinierea erorilor guvernelor anterioare, renuntandu-se in multe cazuri la investitiile deja facute si redirectionandu-se sursele de finantare. Initiativele bune trebuie preluate si continuate, indiferent de culoarea politica a partidelor aflate la guvernare.

- In al doilea rand o directie unitara de dezvoltare turistica trebuie sa fie strans corelata cu directiile de dezvoltare din celelalte ramuri industriale, care asigura infrastructura pentru serviciile turistice.

In baza analizelor si studiilor efectuate exista necesitatea sa fie prioritizate urmatoarele sectoare:

Turismul montan-schiul pe timp de iarna si drumetiile in timpul verii;

Turismul cultural;

Turism rural-dezvoltarea traseelor (vin/manastiri) si promovarea festivalurilor;

Turismul balnear;

Turism de afaceri si evenimente.

O concentrare asupra noilor tipuri de turism, si asupra noilor produse, va incuraja dezvoltarea unei industrii diverse atat in oportunitate cat si ca sezonalitate.

In urma analizei resurselor turistice din zona Tarii Hategului si a evaluarii starii si modului actual de valorificare, se apreciaza ca optime urmatoarele directii de dezvoltare turistica:

promovarea unui turism montan ecologic in spatiul protejat al Parcului National Retezat prin modernizarea structurilor actuale de primire din interiorul Parcului, rezolvarea problemelor legate de retelele tehnico-edilitare deficitare prin realizarea unor captari de apa potabila, retele de canalizare, ministatii de epurare a apelor uzate menajere, managementul deseurilor. Realizarea unor noi structuri de primire, cu grad de confort ridicat in zonele limitrofe Parcului, in apropierea principalelor puncte de acces;

incurajarea si stimularea dezvoltarii turismului rural prin cresterea numarului pensiunilor turistice in toate localitatile zonei, punandu-se accent pe particularizarea ofertelor prin scoaterea in evidenta a specificitatii arealelor fiecarui sat;

dezvoltarea turismului cultural prin promovarea si introducerea in circuitul turistic international a valoroaselor vestigii dacice, romane si medievale din zona;

realizarea unor capacitati noi de primire turistica cu un grad ridicat de confort (3 - 4 stele) pentru dezvoltarea turismului itinerant international si pentru asigurarea cantonarii in zona a fluxurilor de turisti aflate in tranzit;

dezvoltarea si diversificarea ofertei de agrement prin realizarea de noi structuri si prin promovarea unor forme noi de turism: turismul de aventura (rafting, parapanta, canioning, catarare libera), speoturism, agrement nautic pe lacurile de acumulare care nu reprezinta surse de apa potabila, etc.;

promovare valorilor traditionale specifice zonei, obiceiuri, manifestari folclorice, mestesuguri, prin incurajarea continuarii practicarii vechilor meserii, crearea unui ,,muzeu al satului", crearea unei retele de ateliere mestesugaresti si magazine de desfacere a produselor traditionale; continuarea organizarii unor manifestari folclorice cu traditie in zona ("nedei"), esalonate in timp astfel incat sa poata fi receptate de un numar cat mai mare de turisti.

Tara Hategului dispune de o relativ buna echipare a teritoriului cu cai de comunicatie. Pentru o cat mai buna, eficienta si rapida circulatie atat rutiera cat si feroviara se propun urmatoarele directii de dezvoltare a infrastructurilor de transport si circulatie:

lucrari de reabilitare pe drumul national DN 68 Hateg - limita judet Caras-Severin

modernizarea si intretinerea drumurilor locale, judetene si comunale, cu prioritate a celor care asigura legatura cu obiectivele turistice

reabilitarea tronsonului de cale ferata Simeria - Petrosani - Tg. Jiu (130,87 km)

repunerea in functiune a caii ferate Hateg - Bautar.


Modernizarea retelei locale, drumurile judetene si comunale, cat si intretinerea permanenta a acestora faciliteaza legatura directa intre Tara Hategului si judet.

Accesibilitatea siturilor incluse in structurile fizice ale geoparcului va fi asigurata de-a lungul unor trasee de vizitare.

Acestea vor fi amenajare ca drumuri pietonale si pentru cicloturism, avand profilele, infrastructura, suprastructura si stratul de uzura proiectate si executate ca atare. In punctele de suprapunere intre reteaua traseelor de vizitare si reteaua rutiera majora se vor lua masuri pentru impiedicarea interferentei fluxurilor de trafic specifice fiecarei retele.

Linia de cale ferata Bautar - Hateg se afla in prezent in administrarea Societatii Feroviare de Turism ,,SFT - CFR" SA, care analizeaza posibilitatea de a include aceasta linie in circuitul turistic, un demers benefic pentru marirea accesibilitatii in Tara Hategului.

Se propune, de asemenea, evaluarea urgenta a posibilitatilor si necesarului de resurse pentru refacerea si repunerea in functiune, in cadrul circuitului turistic, a caii ferate istorice cu ecartament ingust care a functionat pe teritoriul comunei Sarmizegetusa.

Iluminarea si alimentarea cu energie electrica a siturilor naturale

Sistemele de iluminat decorativ au rolul de a realiza punerea in evidenta la lasarea serii a  unor monumente de arta sau, in speta, ale naturii, a unor constructii reprezentative sau a unor vestigii. Sistemul de iluminat artificial poate realiza noaptea efecte decorative spectaculoase, mai interesante decat cele de zi.

Pentru cele 15 situri naturale, dintre care cele mai interesante sunt cele cu fosile de dinozauri, se prevad integrari in peisaj dublate de posibilitati de comunicare a unor informatii turistilor.

In acest scop vor fi amenajate muzee de sit ce constau in mulaje, reconstructii ale unor situatii caracteristice existentei dinozaurilor, elemente de protectie (ecrane, acoperisuri transparente), elemente de confort si mobilier, elemente de informare si signaletica.

Iluminarea si alimentarea cu energie electrica a traseelor de vizitare

Pentru promenade si vizitarea siturilor naturale sunt propuse anumite trasee. In scopul unor facilitarii demersului turistic se propune instalarea - etapizata - a unor retele de iluminat public.

Obiectivele principale ale gospodaririi apelor in zona studiata sunt:

Mentinerea cantitatii si calitatii resurselor de apa necesare acoperirii cerintelor de apa ale diversilor consumatori;

Reducerea efectului distructiv al apelor prin reabilitarea unor lucrari existente de indiguiri si regularizari ale albiilor raurilor, prin realizarea de noi lucrari hidrotehnice specifice;

Asigurarea alimentarii cu apa a populatiei din zona, prin sistem centralizat;

Reducerea poluarii apelor, cu accent pe cele care constituie surse de apa pentru alimentarea populatiei prin dezvoltarea si modernizarea sistemelor de canalizare si epurare a apelor uzate si prin realizarea de noi lucrari, acolo unde este cazul.

Pentru realizarea obiectivelor sunt necesare diverse actiuni. O atentie deosebita se va acorda reducerii efectului distructiv al apelor. Aceasta se concretizeaza prin realizarea lucrarilor de consolidari si indiguiri de maluri pe sectoarele de rauri afectare de inundatii.

Asigurarea alimentarii cu apa a populatiei la nivelul standardelor si normativelor in vigoare se realizeaza prin reabilitarea sau realizarea unor sisteme centralizate de apa. De asemenea trebuie respectata prevederea din legislatia specifica de a asigura obligatoriu canalizarea si epurarea apelor uzate provenite de la populatia racordata la sistemul centralizat de apa (Legea nr. 107/1996 - Legea apelor).

Amenajarea retelei de drumuri de acces, a parcarilor si sistemelor de marcaj  in zonele turistice:

Refacerea infrastructurii rutiere de acces spre obiectivele turistice din judetul Hunedoara si de interconectare a  statiunilor turistice in scopul crearii unor circuite turistice judetene si regionale;

Construirea de parcari in statiunile/zonele turistice din judet;

Crearea si dezvoltarea infrastructurii necesare ariilor protejate, parcurilor si muzeelor naturale si traditionale din regiune (ex. Geoparcul Dinozaurilor - Tara Hategului, Parcul national Retezat, etc.);

Infiintarea de centre de informare turistica;

Sistem judetean integrat de marcare  si inscriptionare in mai multe limbi a cailor de acces catre obiectivele turistice din regiune;

Extinderea panourilor stradale cu informatii turistice.

PROPUNERI PENTRU DIVERSIFICAREA OFERTEI TURISTICE REGIONALE SI DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI IN TURISM

PROPOSALS FOR REGIONAL DIVERSIFICATION AND TOURISM DEVELOPMENT IN THE BUSINESS TOURISM

Necesitatea cunoasterii mediului economic pentru punerea in practica a politicii micro si macroeconomice in vederea dezvoltarii turismului a impus intensificarea preocuparilor pentru cunoasterea nivelului resurselor si a raportului dintre resursele turistice tot mai limitate si nevoile turistilor in continua crestere. Toate acestea impun necesitatea optimizarii echilibrului dintre cererea si oferta turistica, a luarii in considerare, in mod explicit, in procesul elaborarii deciziilor de dezvoltare a turismului, a comportamentului, variabilelor economice. In cele ce urmeaza a realizat o serie de propuneri de dezvoltare a turismului la nivel de regiune pe cateva directii mari.

Crearea si reabilitarea obiectivelor turistice:

Restaurarea obiectivelor cu valoare culturala, turistica si istorica din judet, inventariate de Ministerul Culturii si Autoritatea Nationala de Turism in vederea (re)introducerii acestora in circuitul turistic;

Reabilitarea spatiilor de cazare si tratament din zonele cu potential turistic (Geoagiu bai);

Restaurarea si/sau reabilitarea cladirilor cu valoare istorica din judet si introducerea acestora in circuitul turistic (Cetatea Colt, Castelul Nalati, etc.); Reabilitarea siturilor istorice, incluzand accesul, restaurarea exterioara  si interioara, iluminarea, semnalizarea acestora, crearea unor puncte de receptie a turistilor, sali pentru expozitii; 

Modernizarea/ crearea dotarilor de agrement din zonele de interes turistic din judet;

Sprijinirea crearii si dezvoltarii de noi obiective turistice in judet;

Crearea de muzee tematice in regiune (muzeul industriei, muzeul satului, muzeul mineritului, geoparcul dinozaurilor, etc);

Inventarierea si prioritizarea obiectivelor turistice din regiune.

Diversificarea ofertei turistice regionale si dezvoltarea mediului de afaceri in turism

Crearea si promovarea produselor turistice cu specific regional; 

Diversificarea si cresterea calitatii ofertei turistice regionale  prin realizarea (in parteneriat public-privat) a unor pachete turistice competitive si activitati de  promovare  turistica;

Atragerea marilor operatori internationali de turism in judet si integrarea judetului in circuitele turistice internationale;

Asistenta pentru dezvoltarea unor metode moderne de furnizare a serviciilor turistice; 

Servicii de consultanta pentru firmele care au ca obiect de activitate turismul;

Sprijinirea firmelor din domeniul turismului in vederea obtinerii certificatelor de calitate;

Realizarea unor sisteme informationale centralizate de prezentare a ofertelor turistice si de rezervari on-line.

Calificarea personalului din turism:

Formarea profesionala a resurselor umane din domeniul turismului;

Sustinerea initiativelor judetene de formare in domeniul turismului prin adaptarea invatamantului profesional si tehnic la exigentele U.E. pentru viitorii angajati din unitatile de tip restaurant, bar si cele hoteliere; 

Crearea unui cadru unitar de operare pentru profesiile, meseriile si functiile personalului care activeaza in industria turismului;

Motivarea si formarea administratiei publice in ceea ce priveste activitatea turistica prin formare si schimb de experienta cu organizatii de relevanta  din Europa;

Crearea unui Centru de Promovare si Instruire in domeniul turismului realizat in parteneriat cu institutele de invatamant superior, administratiile locale si judetene, precum si cu firme private;

Adaptarea curriculei din scolile de arte si meserii cu profil turistic la noile cerinte de pe piata fortei de munca in domeniul turismului;

Implementarea unui sistem de dezvoltare si promovare turistica pentru judetul Hunedoara:

Incurajarea crearii de retele si structuri  locale, judetene si regionale in vederea dezvoltarii si promovarii turismului in zona;

Elaborarea de strategii zonale de dezvoltare turistica si punerea in practica a acestora;

Sprijinirea  instrumentelor si actiunilor promotionale: brosuri, site-uri de internet, harti turistice, ghiduri turistice;

Participarea la targuri de turism si organizarea la nivel regional a unui salon anual pentru a incuraja agentiile de turism sa ofere produsele turistice ale judetului;

Promovarea produselor turistice din judet pe plan national si international;

Imbunatatirea retelelor de comunicare in zonele turistice (dispecerat integrat de alarmare si comunicare interactiva intre unitati de interventie: politie, pompieri, ambulanta, jandarmerie, protectie civila , gardieni publici, salvamont);

Organizarea unor targuri si seminarii internationale de turism in locatii din judet;

Crearea unei pagini de internet judeteana  de promovare a turismului;

Realizarea unei retele de rezervari si centralizare a ofertelor de cazare. 

3 PROPUNERI PENTRU DEZVOLTAREA UNOR FORME DE TURISM

IN TARA HATEGULUI

PROPOSALS FOR DEVELOPMENT OF NEW TOURISM FORMS IN HATEG COUNTRY

Dezvoltarea turismului rural

Sprijinirea asociatiilor familiale, proprietarilor de pensiuni si micro-intreprinderilor din mediul rural pentru a oferi diverse produse si servicii turistice care promoveaza specificul zonei: spectacole folclorice, cursuri traditionale de mestesuguri, cazare si case traditionale, promovare, muzee populare;

Valorificarea prin turism a creatiei artizanale, a mestesugurilor populare, a arhitecturii populare si a manifestarilor folclorice;

Renovarea unor cladiri traditionale din zonele rurale pentru protectia si conservarea mostenirii rurale si valorificarea acestora in activitatea turistica;

Organizarea unor campanii de informare si promovare a agroturismului si a turismului rural. 

Dezvoltarea turismul montan

Reabilitarea partiilor de schi existente, a schilifturilor si crearea de noi partii de schii, instalatii de ski lift si telescaun cu  respectarea standardelor europene;

Renovarea si extinderea spatiilor de cazare, masa si agrement; 

Crearea si reabilitarea infrastructurii de utilitati (alimentare cu  apa, gaze naturale, canalizare, depozitare reziduri menajere);

Crearea cailor de acces si a potecilor marcate in zonele montane; 

Crearea punctelor de colectare a deseurilor, cu acces al mijloacelor de transport pentru ridicare, si in zonele potecilor marcate;

Montarea de WC-uri ecologice. 

Conservarea si valorificarea ariilor naturale protejate din regiune in vederea exploatarii acestora ca atractii turistice

Crearea unor centre pentru informarea turistilor in cadrul ariilor naturale protejate; 

Amenajarea potecilor si pasarelelor pentru trasee in cadrul ariilor protejate;

Marcarea si semnalizarea ariilor protejate;

Amenajarea facilitatilor necesare pentru practicarea unor activitati sportive (piste de catarare, piste pentru ciclism, mountain - bike etc) in cadrul ariilor naturale protejate;

Amenajarea unor locuri pentru popasul turistilor in cadrul ariilor  naturale protejate.

Crearea si valorificarea unor circuite turistice tematice

Crearea unor circuite turistice regionale traditionale (drumul vinului, drumul fierului, drumul laptelui, drumul romanilor, etc.), prin amenajarea unor spatii de cazare, muzee, zone de campare etc.;

Dezvoltarea unor trasee tematice de turism in judet (ecumenic, de aventura, cultural-istoric, de odihna si recreere, de afaceri, termal-balnear, montan, de vanatoare si pescuit sportiv, etc.)

Valorificarea potentialului turistic speologic

Amenajarea potecilor sau a unor cai de acces catre pesterile din regiune;

Actiuni de conservare a pesterilor;

Amenajarea si introducerea unor noi pesteri in circuitul turistic judetean si regional.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.