Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » comunicare si relatii publice
Sistemul informational al institutiilor publice

Sistemul informational al institutiilor publice


Sistemul informational al institutiilor publice.

Exercitarea rolului institutiilor publice in cadrul administratiei unui stat presupune existenta unor informatii, circuite si fluxuri informationale. Acestea se constituie intr-un sistem informational.

Sistemul informational cuprinde ansamblul de date, informatii cuprinse in documente, circuite informationale, fluxuri informationale si mijloace de tratare a informatiilor, implicate in procesul de fundamentare a deciziilor elaborate de organele care fac parte din sistemul administratiei publice si care contribuie prin continutul lor, la satisfacerea necesitatilor generale ale populatiei. (Armenia Androniceanu, 1997, p.121)

1. Informatia.

Informatia este o constructie cognitiva ce reprezinta totodata "cunoastere si constructie , organizare conceptuala a lumii si practica de cunoastere fundamentala. Din variate materiale semiotice (cuvinte, imagini, gesturi, desene etc.), respectand anumite principii, in cadrul a diferite proceduri (operatii, actiuni, miscari, manevre, mecanisme, strategii) prin utilizarea de mijloace (limbaje, coduri, subcoduri) si instrumente specifice (cunostinte, concepte, categorii) adaptate scopului, intre pamant (ca autocreatie prin feed-back) si cer (ca anticipare prin feed-forward) se ridica un edificiu impunator, o constructie cognitiva: aceasta este informatia". (Stefan Vladutescu, 2002, p.5)La nivelul bunului simt informatia desemneaza in mod curent orice fel de date, stiri, descrieri, constatari, prescriptii, ori predictii despre un obiect persoana, fenomen ori eveniment. Practic, informatia este formularea intr-un limbaj oarecare a unei cunoasteri in legatura cu organizarea structurala, functionala ori actionala ori cu starea unui eveniment, obiect, fenomen ori persoana. Ea exprima o relatie intre laturi, dimensiuni ale aceluiasi fapt ori intre fapte, evenimente ori obiecte. (Stefan Vladutescu, 2002, p.30)

2.Clasificarea informatiilor.

Informatiile care circula in cadrul autoritatilor si institutiilor se pot clasifica in raport cu mai multe criterii, si anume:

- dupa modul de exprimare:

- verbale;

- scrise;

- audiovizuale.

- dupa natura continuturilor informatiilor:

- economice;

- sociale;

- stiintifice;

- culturale;

- sportive;

- ecologice

etc.

- dupa gradul lor de prelucrare:

- informatii primare, care nu au suferit nici un grad de prelucrare anterior;

- informatii intermediare, care se afla in diferite faze de prelucrare;

- informatii finale, care au trecut prin diferite faze de prelucrare si se regasesc in documente ce stau la baza deciziei administrative.

- dupa destinatie, informatiile sunt:

- interne, cele care circula in interiorul institutiilor si au un caracter preponderent tehnic;

- externe, informatii care circula in afara institutiilor publice.

- dupa sensul in care circula informatiile:

- ascendente, informatii care se transmit de la birouri, compartimente la factorii de decizie, de la organele administratiei locale la cele centrale (rapoarte, informari, situatii sesizari, propuneri etc.)

- descendente, informatii care se transmit de la factorii de decizie compartimentelor, birourilor in cadrul institutiilor publice si sau de la organele administrative centrale la cele locale (decizii, hotarari, ordine, instructiuni, metodologii de aplicare a unor legi etc.)

- orizontale, informatii care circula intre diferite persoane, birouri, compartimente, institutii d pe acelasi nivel administrativ.

- dupa modul lor de evidenta, informatiile pot fi:

- curente, reflecta o anumita situatie la un moment dat;

- statistice, reflecta gradul de indeplinire a unor sarcini, obiective.

- dupa frecventa producerii, informatiile sunt:

- permanente, informatiile necesare functionarii institutiei publice;

- periodice, informatii care se repeta la anumite perioade (saptamana, luna, trimestru etc.)

- ocazionale, care au o frecventa aleatoare, se produc ori de cate ori este cazul.

- dupa caracterul continuturilor informatiilor:

- informatii cu caracter general, de interes public: sunt constituite din informatii, date, documentare de interes general si sunt accesibile tuturor cetatenilor (ex. Anuarul statistic al Romaniei etc.)

- informatii clasificate: sunt constituite din informatii, date, documentare de interes pentru securitatea nationala si, care datorita prejudiciilor ce s-ar produce prin dezvaluirea sau diseminarea lor trebuie sa fie protejate. Dupa clasele de secretizare, acest tip de informatii se clasifica in:

- informatii secrete de stat, sunt considerate acele informatii care privesc securitatea nationala, si care prin divulgarea sau diseminare lor pot prejudicia siguranta si apararea nationala;

- informatii secrete de serviciu, sunt acele informatii a caror divulgare este de natura sa aduca prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat.

- dupa nivelurile de secretizare informatiile din clasa secrete de stat sunt:

- strict secrete de importanta deosebita, sunt acele informatii a caror divulgare neautorizata este de natura sa produca o gravitate exceptionala securitatii si apararii nationale;

- strict secrete, sunt informatii a caror divulgare neautorizata este de natura sa produca daune grave securitatii si apararii nationale;

- secrete, sunt informatiile a caror divulgare neautorizata este de natura sa produca daune securitatii si apararii nationale.

3. Informatiile de interes public.

Informatiile de interes public sunt acelea care privesc activitatea sau rezultatelor obtinute din activitatile unei autoritati sau institutii publice, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, potrivit Constitutiei, indiferent de suportul, sau modul de exprimare a informatiei.

Accesul liber si neangradit al persoanei la orice informatie de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei, Legii nr. 544 din12.10.2001 privind liberul acces la informatii de interes public, cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului de relatii publice sau a unei persoane desemnate in acest scop.

Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

- lista cu documentele de interes public;

- sursele de finantare, bugetul si bilantul contabil al institutiei sau autoritatii publice respective;

- modul in care pot fi contestate sau atacate deciziile autoritatile respective, in cazul in care o persoana este vatamata in drepturile sale privind accesul la informatiile de interes public;

- numele si prenumele persoanelor cu functii de conducere din institutiile respective si ale celor care raspund de aplicarea legii informatiilor publice;

- organizarea si atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

- actele normative in baza carora functioneaza institutiile si autoritatile publice (legi, hotarari ale Guvernului, hotarari ale Consiliului local etc.);

- programele si strategiile adoptate de institutie;

- coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice,respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet.

Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor la urmatoarele informatii:

- informatii clasificate din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinei publice, deliberarile autoritatilor publice, precum si cele privind interesele economice si politice ale Romaniei;

- informatii despre activitatile comerciale si financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei neloiale;

- informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

- informatii despre procedura in timpul anchetelor penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale sau se pun in pericol viata, integritatea corporala sau un interes legitim al unei persoane;

- informatii despre procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului la un proces echitabil ori interesului uneia din partile implicate in proces;

- informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

De retinut ca, Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001,privind liberul acces la informatii de interes public, specifica ca:

- nu se includ in categoria informatiilor clasificate a acelor informatii sau date care furnizeaza sau ascund incalcarea legii de catre o autoritate sau institutie publica. Ele constituie informatii de interes public;

- informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai in masura in care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice;

- informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate intre autoritatile publice decat in temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil in scris al persoanei care are accesul la acele informatii.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.