Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » didactica pedagogie
Sarcini si atributii ale profesorului consilier

Sarcini si atributii ale profesorului consilier


Sarcini si atributii ale profesorului consilier

In cadrul CAPP, coordonatorul are urmatoarele atributii, stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare:

coordoneaza metodic si evalueaza activitatea CJAPP, a Cabinetelor Scolare si Interscolare de Asistenta Psihopedagogica;

asigura colaborarea permanenta dintre Centru si unitatile din teritoriu;elaboreaza regulamentul de ordine interioara al Centrului si fisa postului pentru fiecare angajat;

coordoneaza activitatea de orientare a carierei elevilor;

coordoneaza activitatea de cercetare stiintifica cu tematica psihopedagogica;

poate participa in calitate de lector la programele de formare continua a personalului didactic, la solicitare;

participa la inspectii ale ISJ, corespunzator cerintelor;

stabileste legaturi cu ministerul si cu ISE, pe problematica metodologica.

Profesorilor consilieri incadrati la CAPP le revin urmatoarele obligatii:

consiliaza elevii, parintii si cadrele didactice in probleme legate de cunoasterea/autocunoasterea personalitatii, adaptarea reciproca elev-scoala, optimizarea relatiilor interumane si cu comunitatea locala, prevenirea/diminuarea factorilor de abandon, esec scolar sau disconfort psihic, observarea elevilor cu comportamente deviante, orientarea carierei;

examineaza elevii sub aspect psihopedagogic, la solicitarea parintilor, a scolii, a Inspectoratului (atunci cand apar probleme care afecteaza functia educativa a scolii);

elaboreaza materiale de specialitate, diseminate prin CCD, ISJ si alte institutii interesate;

colaboreaza cu factorii locali implicati in realizarea obiectivelor educationale;

sprijina activitatea de formare continua pedagogica a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, activitatea de cercetare metodico-stiintifica si valorifica experienta cadrelor didactice in acest domeniu.

Personalul auxiliar din CAPP are urmatoarele atributii:

secretar, conform fisei postului;

asistent social (depisteaza copiii cu probleme sociale, in vederea reintegrarii lor in comunitatile locale, investigheaza cauzele sociale ale fenomenului de devianta juvenila, asista social familiile cu copii problema, colaboreaza cu institutii care pot contribui la rezolvarea unor disfunctii in activitatea scolara, realizeaza studii de caz, anchete sociale in situatii speciale).


Profesorii consilieri din Cabinete Scolare si Interscolare de Asistenta Psihopedagogica au aceleasi atributii cu ale profesorilor incadrati la CAPP, insa la nivelul unitatilor in care functioneaza. Ei sprijina activitatea comisiilor metodice ale invatatorilor si dirigintilor, activitatea de formare continua psihopedagogica si metodica din scoala/din scolile arondate, popularizeaza informatiile de specialitate pentru cunoasterea si dezvoltarea personalitatii elevului, pentru orientarea carierei.

Atributii cu privire la OSP au insa toate cadrele didactice, in masura in care isi concep disciplina proprie dintr-o perspectiva formativa, dinamica, adaptata la cerintele realitatii sociale si ale varstei elevilor. Finalitatea transformatoare a oricarei achizitii trebuie plasata in relatie cu trebuintele individuale de invatare, cu disponibilitatile prezente si cu capacitatile de dezvoltare ulterioara ce se intrevad in cazul fiecarui elev.

Pe parcursul ciclului primar si, in special, in clasa a IV-a, invatatorii trebuie sa aduca la cunostinta parintilor si elevilor segmentul urmator de scolaritate (invatamantul secundar inferior), continutul ariilor curriculare, numarul minim-maxim de ore, existenta extinderilor si optionalelor, alte informatii referitoare la oferta educationala a scolii. Prezentarea acestor date permite formularea unei optiuni in cunostinta de cauza a parintilor si elevilor cu privire la schemele orare din anul/ciclul scolar urmator si o orientare preliminara catre o filiera ulterioara de studiu. Un rol important in apropierea treptata fata de nivelul urmator de scolaritate si configurarea unor asteptari cat mai realiste ale elevilor fata de scoala il au lectiile demonstrative ale profesorilor de la ciclul gimnazial sustinute la clasele a IV-a. Astfel, pot fi prevenite o serie de reactii dezadaptative, stari de confuzie, blocaje in invatare care marcheaza deseori trecerea copiilor de la un model de interactiune didactica la altul.

De-a lungul claselor gimnaziale, profesorii consilieri din scoli, care au obligatie de catedra sub forma orelor de Consiliere si Orientare, vor urmari, indeosebi, ca elevii sa-si descopere propriile afinitati, interese, aspiratii si valori, sa-si dezvolte capacitatea de analiza a competentelor dobandite prin invatare in sensul orientarii spre profesie. In mod special, in clasele VII-VIII (ciclul de observare si orientare), accentul dezbaterilor pe teme de OSP trebuie sa fie pus pe urmatoarele aspecte:

studiile liceale (durata, filiere, specializari, structura curriculara a invatarii: curriculum nucleu si CDS);

studiile in scoala profesionala (durata, meserii, structura curriculara);

studiile in scoala de ucenici (durata, meserii, structura curriculara);

posibilitatile oferite de fiecare cale pentru continuarea studiilor;

posibilitatile de dezvoltare profesionala si de insertie sociala la absolvire;

conditiile de admitere in ciclul secundar superior (liceu).

La incheierea cursurilor gimnaziale, profesorul diriginte organizeaza intalniri intre corpul profesoral care a predat la clasa - inclusiv profesorul consilier - si parinti, pentru a se formula aprecierile cadrelor didactice asupra nivelului de pregatire, motivatiei pentru invatare si conduitei generale a elevilor. La solicitare, profesorii stabilesc intalniri individuale cu parinti/elevi. Astfel, se obtine un element suplimentar valoros in procesul de OSP. Profesorul este cel care, timp de cativa ani, a fost martorul evolutiei intelectuale, al maturizarii afective, al diversificarii relatiilor sociale ale puberului, iar la acest moment aprecierea sa este extrem de importanta pentru ajustarea dorintelor cu posibilitatile reale de acces in invatamantul liceal de un anumit tip.

Directorii unitatilor gimnaziale, prin intermediul profesorilor diriginti si profesorilor consilieri, vor aduce la cunostinta parintilor si elevilor din anul terminal reteaua unitatilor scolare de tip liceu, scoala profesionala, scoala de ucenici, precum si propunerile de plan de scolarizare pentru anul scolar viitor, transmise de la Inspectoratul Scolar.

Directorii unitatilor de invatamant liceal si profesional sunt liberi a gasi mijloacele considerate cele mai directe si atractive de aducere la cunostinta potentialilor candidati la admitere oferta scolii respective: pliante de prezentare, zile ale portilor deschise, intalniri comune intre elevi si parinti, organizarea unor "targuri ale educatiei".

Directorii liceelor sunt in mod prioritar centrati pe problematica OSP. Prin intermediul profesorilor diriginti si al profesorului consilier, ei trebuie sa anunte parintii si elevii inca din anul I asupra unor chestiuni de fond:

diferentele curriculare dintre diferitele filiere, profiluri si specializari pe care le ofera fiecare liceu;

disciplinele optionale pe care scoala le propune si datele pana la care se pot face optiuni pentru disciplinele din CDS pentru anul II;

tipul de bacalaureat la care conduce alegerea unei anumite filiere, profil sau specializare (discipline obligatorii, discipline la alegere);

posibilitatile de continuare a studiilor si de insertie profesionala deschise de fiecare optiune.

In cursul semestrului II din primul an de invatamant secundar, corpul profesoral al clasei impreuna cu profesorul consilier au datoria de a organiza intalniri similare cu cele sus amintite, spre a da parintilor un feedback despre modul de adaptare a elevilor la cerintele deosebite ale scolii si profilului ales. Daca un elev indeplineste anumite conditii si este spre binele lui, Consiliul profesoral ii poate aproba transferul la alt profil/specializare in interiorul aceleiasi unitati; in caz contrar, elevul se poate transfera la alt liceu, in conditiile legii. In functie de performantele deosebite ale elevilor din clasa a IX-a, precum si de resursele materiale si umane ale scolii, Consiliul de administratie al liceului are dreptul sa decida infiintarea unor clase speciale.

Pe durata ciclului de aprofundare (clasele X-XI), toate cadrele didactice impreuna cu profesorul consilier vor colabora pentru a da posibilitatea elevilor sa aleaga disciplinele optionale cele mai relevante, sa-si cunoasca propriile aspiratii, sa-si consolideze cunostintele si competentele, in vederea orientarii si optiunii scolare/profesionale in cunostinta de cauza.

In timpul ciclului de specializare (clasele XII-XIII) si in anii terminali ai scolii profesionale, prioritatile de informare a parintilor/elevilor de catre profesorii de la clasa - inclusiv profesorul consilier - sunt:

structura bacalaureatului, respectiv a examenului de absolvire in specialitatea aleasa;

posibilitatile de continuare a studiilor prin scoli postliceale sau universitati;

posibilitatea absolventilor de scoala profesionala de a-si continua studiile la liceu;

posibilitatea de integrare directa pe piata muncii la sfarsitul liceului/scolii profesionale;

informatii despre meserii si posibilitatea de dezvoltare profesionala ulterioara.

Exista variate forme de a prezenta acest tip de informatii, de exemplu, intalniri cu profesori, studenti, absolventi ai unor institutii de invatamant superior, fosti elevi, reprezentanti ai intreprinderilor/firmelor importante din judet, prezentarea unor materiale informative (scrise sau pe suport electronic) privind cariera si dezbaterea lor.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.