Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » familie » animale pasari
TEHNICI MANAGERIALE - FAUNA

TEHNICI MANAGERIALE - FAUNA


Tehnici manageriale - fauna

Introducere

Problema faunei de interes cinegetic in Romania constituie o preocupare permanenta si importanta, avand in vedere valoarea sa biologica, economica si stiintifica a acestuia.

In general, preocuparile organismelor administrative si stiintifice s-au concentrat pentru urmarirea unor obiective majore precum:Gestionarea durabila a resurselor cinegetice

Cunoasterea si conservarea biodiversitatii faunei

Elaborarea unei legislatii corespunzatoare atingerii acestor obiective

Promovarea si dezvoltarea formelor de invatamant si de pregatire pentru toate nivelurile profesionale, ca si a unei cercetari stiintifice eficiente

Ele fac parte si din practica si strategia de dezvoltare a sectorului forestier, adoptata de guvernul Romaniei. Acest program guvernamental cuprinde:

Elaborarea planurilor de gestionare durabila pentru principalele specii si grupe de specii de interes cinegetic si piscicol

Elaborarea planurilor de management cinegetic si piscicol pentru fondurile de vanatoare si pescuit

Armonizarea in cadrul amenajamentelor forestiere a intereselor cinegetice si piscicole cu cele ale gospodaririi durabile a padurilor

Crearea unui sistem informational modern pentru sectorul cinegetic si salmonicol din Romania

Modernizarea metodelor de evaluare a efectivelor faunei de interes cinegetic si piscicol

Eficientizarea activitatii de combatere a braconajului cinegetic si piscicol

Desigur ca aceste obiective, cu totul generale, au in spate numeroase activitati, investigatii, reglementari etc., care, in ansamblu, se constituie ca o strategie proprie domeniului cinegetic si piscicol (salmonicol) care, fara a se desprinde, in primul rand, de strategia sectorului forestier - de care este legata direct - se dedica solutionarii complexelor probleme ce apar in conditiile biogeografice ale Romaniei, suport al marii biodiversitati a speciilor de plante si animale.

Importanta unei strategii integrate a sectorului cinegetic cu silvicultura, agricultura si zootehnia rezida si din constatarile specialistilor, care releva un declin al efectivelor la majoritatea speciilor, datorat ineficientei pazei, unui control necorespunzator al raportului prada-pradator, traficului ilegal de vanat si trofee, lipsei unor masuri corespunzatoare destinate profilaxiei bolilor, insuficientei hranei complementare etc.

S-a propus ca obiectivele strategice sa fie impartite in obiective pe termen scurt si pe termen lung. Astfel, printre prioritati in conditiile tarii noastre se pot mentiona:

realizarea echilibrului silvo-agro-zoo-cinegetic

realizarea in fondurile de vanatoare, refacerea sau mentinerea biodiversitatii

cointeresarea agricultorilor, crescatorilor de animale, proprietarilor de paduri etc. in mentinerea faune cinegetice diverse si in efective cat mai ridicate

respectarea prevederilor legale in vigoare, inclusiv a conventiilor internationale la care Romania este parte, prin refacerea si mentinerea unor populatii viabile

utilizarea capacitatii de suport cinegetic a fondurilor de vanatoare si ameliorarea conditiilor de existenta a faunei de interes cinegetic prin corectarea minusurilor din habitate

mentinerea genofondului valoros, a valorii ridicate a trofeelor

adoptarea unor metode de vanatoare selective, care sa permita realizarea unor structuri pe varste si sexe corespunzatoare

salvgardarea unor specii pe cale de disparitie, cum ar fi dropia si cocosul de mesteacan

repopularea unor fonduri de vanatoare cu specii care pot valorifica mai bine capacitatea cinegetica, inclusiv specii disparute din fauna noastra

studierea si popularea fondurilor de vanatoare cu specii din alte tari, cum ar fi curcanul salbatic, cerbul de Virginia, gasca canadiana etc., dupa exemplul altor tari europene

dezvoltarea actiunilor de prevedere a imbolnavirii, ca si a celor de consangvinizare

delimitarea unor rezervatii de genofond cinegetic pentru conservarea si protectia faunei de interes cinegetic autohtone

delimitarea diferentiata cu fondurile de vanatoare a unor zone de protectie a faunei de interes cinegetic, pentru perioadele de imperechere si cresterea progeniturilor

perfectionarea permanenta a metodelor de evaluare a efectivelor optime, prin revizuirea cheilor de bonitate

efectuarea de inventarieri anuale corecte si credibile ale efectivelor reale

modernizarea si perfectionarea metodelor de evaluare a efectivelor, prin cercetari sistematice

controlul permanent al raporturilor dintre categoriile de consumatori, astfel incat pradarea sa nu ameninte existenta consumatorilor primari

aplicarea unor masuri de imbunatatire a conditiilor naturale de vietuire, prin introducerea pe scara cat mai larga a plantatiilor de ros, a arbustilor in terenuri degradate, o crestere sensibila a suprafetei ogoarelor de hrana si a remizelor in zonele lipsite de paduri

stabilirea unor reglementari privind protectia culturilor agricole, silvice si a animalelor domestice

stabilirea cotelor de vanare corelate cu sporul natural, structurate pe sexe si pe categorii de varsta, in cazul unor specii la care acest lucru se impune; stabilirea, prin cercetari, a varstei optime de recoltare a vanatului mare

elaborarea de criterii moderne aplicabile la noi pentru selectia speciilor cu trofeu

elaborarea de proiecte de amenajare cinegetica pentru fiecare fond de vanatoare in parte dupa criterii generale stiintifice si practice

in vederea atingerii obiectivelor strategice se impune reformarea structurilor administrative, pentru a fi cat mai eficiente din toate punctele de vedere

stimularea si intensificarea actiunilor de cercetare in vederea fundamentarii stiintifice a actiunilor de management cinegetic; intocmirea unor programe de cercetare fundamentala si aplicativa

infiintarea unui institut national de cercetari cinegetice

perfectionarea invatamantului cinegetic de toate gradele, prin adaptarea permanenta a programelor de invatamant si dezvoltarea bazei de aplicatii practice; initierea cu Ministerul Educatiei Nationale a unor cursuri de perfectionare periodica a cadrelor in vanatoare si salmonicultura

dezvoltarea unui sistem de informare si documentare stiintifica in vanatoare si salmonicultura care sa aiba, impreuna cu toate organismele abilitate, si rol in castigarea opiniei publice pentru fauna de interes cinegetic si peste

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.