Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » familie » diverse
Utilizarea eficienta a resurselor financiare necesare derularii unui proces investitional folosind tehnologii IT

Utilizarea eficienta a resurselor financiare necesare derularii unui proces investitional folosind tehnologii IT


 1. Modalitati de utilizare a tehnologiilor informatice pentru fundamentarea bugetelor multianuale intr-o S.C:

In vederea stabilirii modului de fundamentare a bugetelor multinauale intr-o S.C. se vor utilize metode asistate de calculator pentru exercitarea atributului de previziune. Este necesara cunoasterea previzionala a evolutiei bugetului, intrucat acesta poate influenta pozitiv sau negative activitatea economica a respectivei organizatii si implicit rezultatele ec-financiare.

Pt. fundamentarea bugetului se porneste de la fenomenul de extrapolare, astfel, pornind de la o evolutie anterioara a bugetului si luand in considerare faptul ca in viitorul apropiat nu se vor modifica factorii care au influentat aceasta evolutie, se va prognoza evolutia bugetului pe un anumit orizont de timp.

INSTRUMENTAR:

Metoda extrapolarii eurisitce se realizeaza prelungirea in viitor a evolutiei constante a bugetului in trecut prin luarea in considerare a unui factor de corectie a trend-ului (ex: evolutia cheltuielilor)

Metoda scenariilor multiple presupune in acest caz elaborarea mai multor variante de fundamentare a bugetului, fiecare avand o anumita probabilitate de a se realiza.Metoda analizei si sintezei consta in identificarea tuturor elementelor care conditioneaza evolutia bugetului (venituri si cheltuieli) si recompunerea lor in vederea identificarii directiei de evolutie.

Este necesara gasirea unei relatii matematice de forma y=f(xi,d2.xn) care sa defineasca cel mai bine evolutia bugetului pentru perioada analizata, si care sa dea nivelul probabil cu o probabilitate suficient de apropiata de 1.

y = valoarea reala a veniturilor

___

xi = 1,n variabile independente, reprezinta facori care influenteaza nivelul bugetului

y* = valoarea venitului prin intermediul functiei f

abaterea = y - y*

- pt. a satisface necesitatea ca functia f sa aproximeze cel mai bine nivelul viitor de evolutie a indicatorului economic y trebuie ca aceasta abatere sa fie cat mai mica, in

n  2

realizarea unei optimi de forma (min S) = ∑(yi - yi - suma patratelor abaterilor

i=1

valorilor calculate de la valorile reale sa fie minime.

- pe baza metodei celor mai mici patrate se demonstreaza ca minimul e satisfacut cand coeficientii a si a sunt solutii ale unui sistem de ec. omogen

Identificarea exacta a expresiei y = f(x x xn) se rezolva astfel:

se simuleaza relatia dintre variabila dependenta si variabilele independente prin toate functiile pachetului de programe (regresia exponentiala, polinomiala, trigonometrica, logistica).

se selecteaza functia care indica un coeficient de corelatie intre variabilele independente si cele dependente de min. 0,9 si o abatere medie patratica cat mai apropiata de 0.

se selecteaza din functiile ramase cea care aproximeaza cel mai bine valorile calculate fata de valorile reale

 1. Conceptualizati determinarea duratei de viata a unui serviciu

In cazul determinarii duratei de viata a unui serviciului se pune problema cunoasterii previzionale a evolutiei unor factori de stare caracteristici acestora, care influenteaza pozitiv/negativ durata de viata a serviciului.

Este necesara astfel identificarea unor metode in conditiile asistate de calculator care sa permita managerului organizatiei exercitarea atributiei de previziune in conditii de eficienta economica.

O serie de metode ce pot fi utilizate sunt metode ca:

- metoda extrapolarii euristice - presupune prelungirea in viitor a unei evolutii anterioare a duratei de viata a serviciilor similare constatata in trecut prin luarea in considerare a unui factor de corectie a trend-ului. (se pleaca de la o evaluare a unor indicatori economici si ia in considerare faptul ca in viitorul apropiat nu se vor modifica factorii care au influentat evolutia).

- metoda comparatiilor internationale - poate fi utilizata pentru identificarea evolutiei duratei de viata a unui serviciu la nivelul altor piete nationale

- metoda analizei si sintezei - permite identificarea tuturor elementelor care conditioneaza evolutia duratei de viata a serviciului si recompunerea lor in vederea identificarii directiilor de evolutie

- y = f(x , x xn) y = valoarea reala; y* = valoarea nivelului calculat prin functia f

abaterea y - y* trebuie sa fie cat mai mica

Identificarea exacta a expresiei y = f(x x xn ) se rezolva astfel:

- se simuleaza relatia dintre variabilele independente si cele dependente prin toate functiile pachetului de programe (exponentiala, polinomiala, trigonometrica, logistica).

- se selecteaza functia care indica un coeficient de corelatie intre variabilele indep si variabilele dependente de minim 0,9 si o abatere medie cat mai aproape de 0.

- se selecteaza din functiile ramase cea care aproximeaza cel mai bine valoarea calculata fata de cele reale

 1. Utilizarea eficienta a resurselor financiare necesare derularii unui proces investitional folosind tehnologii IT.

Determinarea modului de utilizare eficienta a resurselor financiare necesare derularii unui process investitional folosind tehnologiile IT se realizeaza prin utilizarea metodei ADC.

Prin resursa, in general, se intelege orice intrare in procesul de productie, utilizatorul concentrandu-se fie asupra resurselor deficitare, fie asupra celor foarte scumpe, cum este si cazul resurselor financiare.

Pe durata derularii unui proces investitional , necesarul de resurse financiare ar trebui sa se mentina pe cat posibil la un nivel constant pentru ca acestea sa fie considerate a fi eficiente.

Aplicatiile software care au la baza metoda ADC presupun o serie de etape cum sunt: identificarea tuturor activitatilor care compun proiectul, determinarea duratei de viata a activitatii, stabilirea relatiei de precedenta intre activitati urmata de trasarea graficului retea, precizarea resurselor si a intensitatilor acestora, etapa in care se poate include si utilizarea eficienta a resurselor financiare.

Se poate utiliza teoria ordonantarii,conform careia, activitatea trebuie stabilita astfel incat interdependentele dintre ele sa fie respectate in conditiile minimalizarii resurselor (financiare) si a duratei de executie.

Utilizarea metodei ADC si algoritmul FORD simplificat prezinta o serie de avantaje pentru membrii echipei de proiect printre care si posibilitatea de a efectua calcule pentru utilizarea eficienta a resurselor financiare in vederea optimizarii proiectului.

4. Comentati necesitatea integrarii sistemelor informatie in cadrul unei instituii publice

Necesitatea integrarii sistemului informatic in cadrul unei institutii publice poate avea o serie de efecte benefice asupra acesteia.

Sistemul ERP destinate gestiunii resurselor umane, materiale si financiare pot simplifica activitatile din cadrul institutiei publice, faciliteaza identificarea si palnificarea resurselor necesare in vederea satisfacerii cerintelor clientilor, eficientizarea activitatilor.

Integrarea sistemului ERP in institutia publica presupune o serie de beneficii precum: eficientizarea generala a procesului de munca, reducerea timpului de acces la informatiile necesare fundamentarii deciziilor, cresterea avantajului competitiv, perfectionarea lantului de distributie.

SCM este o modalitate optima de satisfacere a unei comenzi, presupune reducerea cheltuielilor materiale, simplificarea procesului de negociere si contractare, reducerea cheltuielilor cu personalul, reducerea cheltuielilor de aprovizionare, reducerea nivelului stocurilor (lipsa/suprastocare).

CRM - cresterea gradului de satisfacere a cerintelor explicite si implicite ale clientilor, perfectionarea relatiilor cu clientii, eficientizarea activitatii de deservire a comenzilor primite de la consumatori, imbunatatirea calitatii serviciului, comunicare cu clienti, diminuarea costurilor de comunicare cu clientii, reducerea timpului de raspuns la problemele sesizate, imagine mai buna a institutiei publice in relatiile cu clientii.

Dezavantaje: consum mare de resurse financiare si durata mare de implementare.

Sistemele informatice au fost dezvoltate in mod eterogen, nu se poate asigura o gestiune unitara a resurselor; pornind de la aceasta concluzie trebuie gasita o solutie ca sistemul informatic sa poata fi integrat in cadrul institutiei publice.

SCM = ansamblu de metode si tehnici prin care se realizeaza urmarirea si coordonarea resurselor financiare, materiale si inforemationale pe traseul furnizori-instituie publica-consumatori si aparatul informatic asociat acestora.

CRM = ansamblu de aplicatii informatice prin care se identifica asteptarile si preferintele clientilor institutiei publice si utilizarea eficienta a informatiilor obtinute in vederea perfectionarii relatiilor cu acestia

ERP = ansamblu de subsisteme destinate gestionarii resurselor umane, financiare si materiale; identificarea si planificarea resurselor necesare satisfacerii cerintelor clientilor; eficientizarea principalelor activitati desfasurate intr-o institutie publica.

5. Solutii IT pentru selectarea firmei care urmeaza sa implementeze procedura de managment al calitati la o sc privata care are contract de delegare a gestiunii unui serviciu public cu autoritatea administratiei publice locala

Selectarea firmei care urmeaza sa implementeze procedura de managment al calitati la o societate se poate realiza prin determinarea deciziei optimale asistate de calculator in conditii multicriteriale de certitudine

Se pot utiliza o serie de metode precum:

teoria multimilor fuzzy;se considera x=multimea alternativelor decizionale din care se va selecta decizia optima, in cazul nostru firma care urmeaza sa implementeze procedura de managment al calitatii, iar functia u(x) ->[0,1] functia care indica gradul in care alternativele decizionale x satisfac criteriile economice luate in considerare.

Factorul de decizie e pus in situatia de a selecta dintr-un set , de regula finit,de alternative posibile varianta optimala capabila sa satisfaca simultan un set de criterii si obiective si o multime de restrictii; matricea consecintelor absolute.

teoria multimilor vagi -asociaza criteriilor decizionale coeficienti de apartenenta la varianta optima in intervalul [2,6]

-matricea consecintelor relative.

-dupa determinarea consecintelor relative ,elaborarea schemei logice de program si a calculului elementelor matricei ajutatoare se foloseste o serie de metode ca:

-metoda pesimista-varianta optima-cea care asigura obtinerea unor avantaje maxime cand conditiile obiective se prezinta cel mai nefavorabil.

-metoda optimista-alegerea variantei optimale cand conditiile obiective se prezinta cel mai favorabil

-tehnica proportionalitati-alternativa optimala e cea pentru care media aritmetica a functiei caracteristice e cea mai favorabila.

-se stabilesc factori care influenteaza alegerea firmei si factori care determina schimbarea firmei

-se stabilesc o serie de criterii decizionale de care se tine cont in alegere.

-se stabileste numarul de alternative decizionale,numarul de criterii decizionale,natura criteriilor luate in considerare,coeficienti de apartenenta,matricea.

6. Solutii IT pentru recrutarea si selectarea personalului unei institutii publice

Formalizarea cerintei problemei - la concursuri se pot inscrie mai multe persoane (n variante alternative) care trebuie sa indeplineasca mai multe cerinte.

Fundamentarea cerintelor in conditii multicriteriale de certitudine:

n = nr de persoane care se inscriu in concurs

m = nr criterii care rezulta din fisa postului

Fiecarui decident i se acorda un coeficient de importanta care se incadreaza in intervalul [2, 6].

Exemplu:

- Se inscriu 5 candidati, exista 4 criterii, se caorda coeficienti de importanta pentru fiecare criteriu.

- Se porneste de la multimea unor valori absolute care se preiau din dosarul personal al candidatilor (varsta, vechime, experienta)

- Se transforma aceste valori in consecinte relative.

Consecinta relativa = consecinta absoluta / ∑ consecintelor absolute

- Datele de intrare se gestioneaza in matrice/ vectori

- Se pot folosi o serie de metode precum Tehnica LaPlace, metoda optimista

In urma aplicarii acestei metode se specifica varianta aleasa, in acest caz specificandu-se concurentul care a castigat concursul.

Factori care influenteaza recrutarea si selectia: prezentarea la interviu, recomandarea

Factori care determina respingerea

N= nr de alternative decizionale - candidati

N=nr de criterii decizionale - 5 criterii( vechime, varsta, experienta, aspect fizic, mod de prezentare

T (N)=natura criteriilor

Acordarea coeficientilor de importanta criteriilor [2, 6]

Matricea onsecintelor absolute

Matricea consecintelor relative - formula

Calculul elementelor matricei ajutatoare z Zij=Crij - C*j

C*j

C*j=consecinta relativa cea mai favorabila ( cea mai mica/cea mai mare)

7. Comentati modul de alegere a pachetului de solutii globale necesrae informatizarii managementului unei institutii publice.

In cazul in care sunt luate in considerare mai multe criterii de alegere a pachetului de solutii globale, se utilizeaza algoritmul multimilor vagi.

Este necesara efectuarea analizei preliminare a procesului de informatizare, in vederea identificarii problemei care justifica procesul de perfectionare a sistemului informational, stabilirea activitatii economice implicate in procesul de analiza, stabilirea obiectivelor fundamentale si a obiectivelor derivate ale sistemului informatic, analiza modului de organizare structurala si procesuala a companiei (se poate intocmi o matrice de asociere intre principalele grupe de activitati desfasurate in organizatie si elementele de structura organizatorica), elaborarea si prezentarea variantelor de solutii globale.

In vederea optarii asupra unei categorii de solutii propuse trebuie avute in vedere alternativele, costurile estimate si termenele propuse.

Intrucat se presupune ca vor fi elaborate mai multe variante de solutii globale, decidentul poate apela astfel la o metoda asistata de calculator: teoria multimilor vagi.


Astfel, se vor lua in considerare urmatoarele elemente:

n = nr. de pachete de solutii globale luate in considerare

m = nr. de criterii luate in considerare (ex.: durata de realizare a fiecarei variante, costul fiecarei variante).

Fiecarui criteriu i se acorda un anumit coeficient de importanta, cuprins in intervalul inchis [2;6].

Se porneste de la multimea unor valori absolute, care se preiau din documentatia fiecarui pachet de solutii globale.

Aceste valori sunt transformate in consecinte relative dupa forma Crel=

Se exprima algoritmul de calcul intr-o forma care sa permita formalizarea sa ulterioara printr-un limbaj acceptat de calculator.

Se stabilesc criteriile luate in considerare (min,max).

Se intocmeste matricea consecintelor???? Pentru setul de criterii si alternative decizionale luate.

In vederea stabilirii alternativei optimale se pot aplica o serie de tehnici precum : tehnica echillibrului (La Place), metoda optimista, urmand a se determina astfel, in functie de natura crieriilor luate in considerare, pach. Solutiei global ales.

8. Prezentati modalitatile de rationalizare a proceselor traditionale de comunicatie companie = client prin integrarea lor pe platforme Internet.

O prima solutie de rationalizare a proceselor traditionale de comunicatie companie-client prin integrarea lor pe platforme Internet este reprezentata de utilizarea de sisteme CRM, care reprezinta un ansamblu de aplicatii informatice si proceduri care vizeaza identificarea principalelor asteptari si preferinte ale clientilor organizatiei si utilizarea eficienta a informatiilor acumulate in scopul perfectionarii relatiilor cu acestia.

Pentru implementarea unor sisteme CRM, trebuie parcurse urmatoarele etape:

I-        identificarea clientilor organizatiei si gruparea acestora in functie de preferinte, comp.

II-      proiectarea bazei de date de gestiune a clientilor ce contine informatii legate de : date de identificare a a persoanelor, profesiei, situatiei sociale, etc.

III-            identificarea modului de culegere a informatiilor; principalele metode utilizate pentru culegerea datelor include: fax, telefon, e-mail, Internet(modalitate de culegere a informatiei)

IV-           Utilizarea Internetului(sondajul electronic) in vederea culegerii informatiilor si actualizarea bazei de date

V-     Operationalizarea de modificari in plan organizational in vederea amplificarii satisfactiei clientilor prin imbunatatirea si diversificarea serviciilor furnizate.

Instrumente utilizate:

liste de adrese postale si servicii de e-mail personalizate prin intermediul carora sunt transmise mesaje standardizate clientilor din baza de date.

Servicii de chat/dialoguri interactive - servicii de web prin care un client poate solicita asistenta on-line de la personalul de specialitate din organizatie.

Prin intermediul internetului se pot utiliza o serie de canale de comunicare precum web, e -mail, ceea ce presupune o comunicare superioara din punct de vedere calitativ.

Internetul presupune totodata accesul la informatii de interes general prin crearea paginii de web a organizatiei, reducerea consumului de timp a clientilor prin obtinerea acestor informatii direct de pe internet.

O a doua modalitate de rationalizare a .., este reprezentata de comertul electronic care presupune automatizarea tranzactiilor comerciale utilizand sistemele de calcul si tehnici de comunicatie.

Aceasta presupune securitatea si protejarea consumatorilor, prin protejarea informatiilor si comunicarii pe internet, drept conditie esentiala pentru asigurarea progresului tehnologiei informatiilor.

Conceptul presupune de asemenea eforturi pentru asigurarea infarastructurii fizice pentru livrarea serviciilor de comert electronic, prin cresterea competivitatii pietei telecomunicatiilor, si prin asigurarea accesului pe scara larga la reteaua Internet. '

Pot fi incluse pe net cataloagele cu produse si servicii oferite de organizatie, prin intermediul portalurilor poate avea loc intalnirea dintre cererea si oferta de produse-> clientii stau acasa.

9. Exemplificati modalitatile principale de perfectionare a activitatilor dintr-o primarie utilizand tehnologii informatice si de comunicatie

10. Tehnologii informatice si de comunicatie pentru cresterea transparentei in relatia companie-client.

Infochiosc si magazinele virtuale.

-Idem subiectul 8.

-acces direct si instantaneu la informatii

-reducerea timpului de asteptare

-informatia este intotdeauna actualizata, astfel clientii luand la cunostinta de3 problemele sau serviciile noi aparute.

11. Cresterea performatelor manageriale a unei organizatii prin implementarea solutiilor software de gestiune integrata.

Sistemele de planificare a resurselor intreprinderii (erp) reprezinta o solutie software de gestiune integrata, aplicata ca piata acestor produse este cea mai dinamica piata de software.

Sistem de planificare a resurselor reprezinta un sistem IT orientat pe identificarea si planificarea resurselor necesare in vederea satisfacerii cerintelor clientilor organizatiei, sistem proiectat in vederea eficientizarii principalelor activitati desfasurate in organizatie.

ERP integreaza toate procesele desfasurate in cadrul organizatiei sub forma de module, acoperind in general urmatoarele sfere de activitate:

management financiar - contabila : evidenta financiar- contabila completa, urmarirea incasarilor si platilor

managementul productiei: identificarea principalilor indicatori de performanta ; informarea in timp real asupra indicatorilor; calculul costurilor ante-post productie.

MRU- simularea de variante salariale pentru alocarea corespunzatoare a bugetului; urmarirea eficientei activitatii angajatilor si evaluarea performantelor acestora care influenteaza implicit performantele organizatiei.

Managementul stocurilor- eliminarea fenomenuluil de suprastocare/lipsa de stoc, care influenteaza in mod negativ organizatia, realizeaza aprovizionarea pe baza unui model optim.

Managementul mijloacelor fixe - gestionarea mijloacelor fixe pe intreaga durata de utilizare.

Implementarea sistemelor ERP contribuie la cresterea performantelor organizatiei prin eficientizarea generala a proceselor de munca, reducerea timpului de acces la informatiilor necesare fundamentarii deciziilor, raspuns rapid la modificarile conditiilor de mediu cu rezultate in cresterea avantajului competitiv.

SCM - ansamblu de metode si tehnici de urmarire si coordonare a fluxurilor materiale, informationale si financiare pe traseul furnizori-organizatie-client.

Implementarea SCM presupune o serie de beneficii ca: reducerea cheltuielilor materiale, reducerea cheltuielilor cu pers. De aprovizionare. Prin implementarea SCM, compania este capabila sa gestioneze in mod eficient activitatea comerciala-> p perf.

CRM- aplicatii informatice- identifica principalele asteptari si preferinte ale clientilor organizatiei si utilizarea eficienta a informatiilor cumulate in scopul perfectionarii relatiilor cu clientii.

ETAPE PE SCURT:

Implementarea CRM presupune o serie de avantaje menite sa contribuie la cresterea performantelor organizatiei- eficientizarea actiunilor de deservire a comenzilor primite de la clienti, imbunatatirea calitatii serviciilor prestate, diminuarea costurilor de comunicare cu clientii, imagine mai buna a organizatiei.

Sistemul de management al documentelor si fluxurilor de lucru- utilizat pentru introducerea, stocarea, prelucrarea si administrarea documentelor in format electronic.

Asigurarea implementarii lucrului direct cu documente in format electronic, mentinerea integritatii documentelor; autentificarea si securizarea eficienta a documentelor prin intermediul semnaturii electronice( secvente de caractere care, atasata unui document, demonstreaza ca o anumita persoana a scris) a fost de acord cu continutul acestuia.

12. Perfectionarea procesului decizional dintr-o companie prin SIAD

Sistemul informatic ocupa un loc central in cadrul SI, avand rolul de a trata si administra (creare, consultare, modificare, suprimare) datele ajungand in sistem prin intermediul canalelor de comunicare.

SIAD- sunt utilizate in rezolvarea problemelor de decizie cu caracter structurat si semistructurat.

Definitie: sistem informatic interactiv, care are menirea de a perfectiona procesul decizional pentru probleme slab structurate( incerte, necuantificabile, imprecise)

Instrumente:

foloseste o serie de instrumente de modelare precum analiza de regresie, teoria grafurilor, algoritmul lui Little, combinand rationamentul uman cu prelucrarea automata a datelor, venind astfel in ajutorul decidentului in vederea adoptarii celei mai bune decizii.

SIAD are drept componente: o baza de date cu un sistem de gestiune asociat lui asigurand stocarea, organizarea datelor intr-un SGBD; o baza de modele cu sistem de gestiune asociat, incluzand modele generale( trieri de date, calcule cu medii) si modele specifice problemelor de decizie.

Instrumente utilizate:

tabloul de bord electronic- prezinta informatia sub forma grafica/tabelara, maniera de concepere flexibila;

sistem informatic de optimizare unicriteriala a deciziilor: - modele matematice liniare, presupune fundamentarea deciziilor prin satisfacerea unui criteriu unic definit de decident, in functie de obiectiv.

Sistem informatic de optimizare multicriteriala a deciziilor: au la baza algoritmi derivati din teoria multimilor fuzzy;

Tot acest instrumentar - SIAD- are menirea, prin utilizarea acestor serii de metode si tehnici sa contribuie la facilitarea activitatii decidentului si implicit va perfectiona procesul decizional.

13. Dimensionarea economica a costurilor antecalculate necesare reproiectarii sistemului de management al unei organizatii.

Dimensionarea ec. ...unei organizatii poate fi realizata prin utilizarea metodei ingineriei valorii, care reprezinta o tehnica de analiza a proceselor de realizare, proiectare/reproiectare a unui sistem, in scopul identificarii componentelor sale cu costuri antecalculate supradimensionate.

O prima etapa consta in stabilirea functiilor sistemului clasificandu-le DR PP si secundare.

In urma stabilirii functiei, se analizeaza influenta fiecaruia asupra celor 4 subsisteme ale sistemului, stabilind relatii de interdependenta.

Etape:

determinarea nivelului de importanta ale functiilor, prin elaborarea matricii functiilor, in functie de importanta acordata de decident fiecarei functii in comparatie cu celelalte, facand apoi insumarea valorilor de pe fiecare coloana, stabilind astfel nivelul de importanta a fiecarei functii.

Se determina costurile functiei; se repartizeaza costuri antecalculate pe fiecare sistem, in functie de nivelul de importanta ale lor si influenteaza astfel subsistemul sistemul de management, prin intocmirea matricei costurilor partiale ale functiei; In mod similar, prin insumarea valorilor pe fiecare coloana se determina costurile functiei sistemului de management.

Determinarea costurilor antecalculate supradimensionate ale functiei; se determina costurile reale ale functiei, comparandu-se costurile antecalculate ale acestora, in vederea identificarii costurilor supradimensionate. Intre costul real al unei functii si nr. Nivelurilor sale de importanta exista o relatie de forma y=a*x unde a este coeficientul de regresie.

Functia pentru care costul real e mai mic decat cel antecalculat..

14. Exemplificati avantajele pregatirii profesionale a personalului unei organizatii larg distribuit din punct de vedere georgrafic, prin intermediul metodelor de training asistate de calculator.

Metodele de training asistate de calculator, prin intermediul Internet, Intranet/Extranet reprezinta o parte componenta a E- Learning( ansamblu de metode, tehnici, instrumente si proceduri prin care se asigura furnizarea de programe de invatare/training, folosing mijloace electronice, precum si evaluarea gradului de asimilare a cunostintelor de catre cursanti).

Necesitatea cautarii unor solutii inovatoare de perfectionare a fortei de munca dispersata din punct de vedere geografic este unul din motivele care au influentat evolutia sistemelor de training.

Utilizarea acestor metode in scopul pregatirii profesionale a persoanelor presupune o serie de avantaje.

Principiul instrumentului de auto-formare- biblioteca virtuala(colectii de arta si publicatii in format electronic, care pot fi apelate folosind tehnica Internet, de un grad ridicat de utilizatori , accesibil on -line) presupune o serie de avantaje: eficientizarea proceselor de gestionare a cunostintelor, valorificarea rapida a cunostintelor cuprinse in colectiile de documente; cresterea calitatii informatiilor furnizate.

posibilitatea accesarii din orice loc a cursurilor virtuale, avantajul accesului permanent la informatii.

Ofera persoanelor prof. posibilitatea evaluarii, prin intermediul testelor electronice

Persoana poate beneficia de pregatire exact in momentul in care doreste, in care simte ca ii este necesara aceasta pregatire.

Prin stimularea creativitatii si competentei, salariatii se vor stradui sa obtina cele mai bune rezultate.

Fiecare salariat poate alege ce anume doreste sa invete in functie de ceea ce simte ca ii este necesar si ar dori sa aprofundeze.

15. Conducerea proceselor investitionale ale unei companii utilizand managementul pe baza de proiect.

Un proiect invetitional reprezinta o multime de actiuni, intre care exista o relatie de ordine si o serie de relatii de interdependenta, fiecare activitate fiind identificata prin durata si un consum de resurse.

Structura proiectului este data, de regula , de fisele tehnologice, grafice de executie.

In vederea conducerii procesului investitional, aparatul informatic vine in ajutor cu metoda ADC, metoda care isi propune sa determine care este durata minima de realizare a unui proiect, in conditiile reducerii consumului de resurse.

Drumul critic desemneaza o succesiune de activitati critice(care au rezerva totala de timp = 0) care formeaza un drum intre nodul initial si cel final al grafului unui proiect. Lungimea drumului critic reprezinta durata minima de executie a proiectului.

16. Optimizarea repartizarii persoanelor unei organizatii pe posturi in functie de cerintele acestora

Optimizarea repartizarii persoanelor unei organizatii ..se poate realiza prin folosirea instrumentarului informatic, respectiv teoria multimilor fuzzy, care utilizeaza drept concept de baza testarea valorilor de adevar a unei prop., reprezentata in sistem fuzzy printr-un nr. Real apartinand intervalului [0,1], 0 e fals, 1 e adevarat.

x - multimea alternativelor decizionale din care se va selecta decizia optimala

(x) [0,1] functie care indica gradul in care alternative decizionala x satisface criteriile economice luate in considerare

Decizia considerate a fi optima trebuie sa satisfaca o serie de obiective cat si o serie de restrictii. Astfel, reuniunea multimii obiectivelor cu restrictii se realizeaza in baza relatiei:

D(x) = G (x) ∩ G (x) ... ∩ Gm(x) ∩ C (x) ∩C (x).....∩ Cn(x)

D(x) = apartenenta alternativei x la multimea fuzzy

Gi(x) = gradul de satisfacere al obiectivului j de alternativa x

Cy(x) = gradul de staisfacere al restrictiei j de alternativa x

decizia optima e cea pentru care gradul de apartenenta al alternativei decizionale la multimea valorilor fuzzy e maxima

Dopt = [D(x)]

- matricea consecintelor absolute

17. Comentati componentele strategiei de informatizare a unei institutii publice.

18. Evidentiati utilitatea analizei circuitelor si fluxurilor informationale dintr-o primarie

Analiza circuitelor si fluxurilor informationale dintr-o organizatie au loc in cadrul etapei de analiza detaliata in cadrul realizarii sistemului informatic pentru managemnet.

Circuitele informationale repreznta traseul parcurs de o informatie de la sursa la destinatie.

Importanta analizei circuitelor informationale prezinta interes din punct de vedere al identificarii si eliminarii principalelor deficiente ale sistemului informatic:

distorsiunea = modificarea neintentionata a traseului unei informatii;

filtrajul = modificarea intentionata a informatiei, fie direct, fie indirect;

redundanta = inregistrarea aceorasi informatii in mod repetat sau a unora asemanatoare;

alomerarea canalelor informationale = vehicularea unui volum de informatii mai mare decat este necesar dea lungul circuitului

Fluxuri informationale- desemneaza ansamblul informatiilor care parcurg circuitul informational. Si in cazul fluxurilor informationale este necesara evidentierea existentei unor eventuale deficiente cum ar fi: prezenta redundantei, documente inutile care circula in sistem, paralelism existent intre circuitele care contin informatii identice sau foarte asemanatoare, nr mare de exemplare din fiecare document.

Anumite fluxuri tb sa permita identificarea zonelor de prelucrari care se preteaza cel mai bine procesului de automatizare.

Pe plan mondial sunt utilizate diagrame flowchart, care surprind schimbarile generate de desfasurarea uni proces in cadrul organizatiei.

19. Prezentati un punct de vedere personal referitor la actiunile necesare realizarii unui portal in cadrul unei primarii.

Realizarea unui portal in cadrul primariei poate reprezenta un obiectiv general in cadrul strategiei de informatizare a primariei.

Totodata reprezinta un mijloc de realizare a relatiilor de transparenta intre primarie si cetateni, cetatenii putand obtine o serie de informatii direct de pe protalul insitutiei fara a fi necesara deplasarea pana la centrul primariei.

O prima actiune necesara in vederea realizarii unui portal este reprezentata de constituirea unei echipe de specialisti care trebuie sa faca un studiu de piata cu privire la necesitatea realizarii portalului.

Trebuie identificati clientii primariei si gruparea lor pe categorii in functie de preferinte, stabilirea informatiilor necesare si proiectarea arhitecturii sistemului.

Trebuie intocmite o serie de chestionare pertinente in vederea obtinerii unor puncte de vedere in ceea ce priveste necesitatea realizarii portalului.

Intr-o alta etapa se vor organiza intruniri cu cetatenii, grupuri socio-profesionale in vederea stabilirii categoriilor de informatii pe care ar dori sa le obtina prin intermediul portalului.

Se va achizitiona domeniul necesar realizarii portalului.

Se vor colecta o serie de pareri in ceea ce priveste impactul implementarii portalului asupra sistemului informational si asupra populatiei (reducerea timpului de asteptare si acces la informatii, promovarea culturii informatice in randul cetatenilor, informatii mereu actualizate).

De asemenea, sistemul de management al documentelor poate contribui la realizarea portalului prin introducerea, stocarea, prelucrarea si aducerea documentelor in format electronic de care cetatenii au nevoie.

Relizarea unui portal in cadrul primariei are o serie de beneficii atat asupra primariei cat si asupra populatiei:

trimiterea formularelor in format electronic

eficientizarea comenzilor primite de la consumator

comunicarea cu clientii la un nivel calitativ superior

diminuarea costurilor de comunicare cu clientii

imagine buna a primariei.

20. Modalitati de utilizare in cadrul unei institutii publice a sistemelor electronice de informare a cetatenilor.

Sistemele CRM - ansamblul de aplicatii informatice si proceduri care vizeaza identificarea principalelor asteptari si preferinte ale clientilor institutiei publice si utilizarea eficienta informatiilor acumulate in scopul perfectionarii relatiilor cu acestia.

Etape:

 1. identificarea clientilor
 2. stabilirea informatiilor necesare si proiectarea arhitecturii sistemului
 3. identificarea modului de culegere a informatiilor
 4. culegerea informatiilor si actualizarea bazei de date
 5. operatii de modificare in plan organizational (organizatoric)

Componente:

ghiseul unic - punct de intrare in sistem a informatiilor legate de solicitarile si sesizarile clientilor sub forma unor documente

centre de contact (call center, contact center, help desk) - entitati care acorda asistenta de specialitate clientilor care solicita date si informatii referitoare la serviciile oferite

- perfectionarea relatiilor cu clientii

Beneficii: -eficientizarea activitatii de deservire a comenzilor primate de la consumatori, imbunatatirea calitatii serviciilor prestate, comunicare la nivel calitativ superior.

E-commerce - activitate de realizare a transferului de bani, bunuri si servicii

- oferirea de cataloage on-line

- facilitati de cumparare si plata

21. Utilizarea managementului pe baza de proiect pentru fundamentarea corecta a componentelor strategiei e informatizare a unei institutii publice

stabilirea necesarului de resurse

durata de realizare

activitati + interdependenta

22. Comentati modelul economico-matematic al unei solutii IT de prognoza a veniturilor ce vor fi atrase la bugetul local al unei primarii in cursul unui an fiscal.

- modelul economico-matematic de prognoza a veniturilor ce vor fi atrase la bugetul local al unei primarii in cursul unui an fiscal este reprezentat de metoda asistata de calculator pentru exercitarea atributiei de previziune

Idem 1 - extrapolare, scenarii multicriteriale, ... analiza si sinteza

23. Prezentati avantajele implementarii unui sistem ERP la nivelul unuei functiuni dintr-o institutie publica.

ERP reprezinta un ansamblu intercorelat de subsisteme informatice destinate gestionarii resurselor umane, materiale si financiare ale unei institutii publice, system informatic orientat pe identificarea si planificarea resurselor necesare in vederea satisfacerii cerintelor clientilor, sistem informatic multimodular proiectat in vederea eficientizarii principalelor activitati desfasurate intr-o insitutie publica.

Pentru exemplificare se vor prezenta avantajele implemenatrii ERP la nivelul functiunii de resurse umane.

Prin intermediul implemenatrii ERP la nivelul functiunii de resurse umane se prezinta o serie de avantaje precum:

acces imediat la date cuprinzand istoricul angajatilor existenti la un moment dat in institutie

managementul salariatilor in cadrul structurii institutiei publice

se pot simula multiple variante de modificare salariale pentru alocarea corespunzatoare a bugetului

se pot incarca automat proiectele cu cheltuieli salariale si cu alte cheltuieli generate de actiunile angajatilor

se poate urmari eficienta activitatii angajatilor

pot fi evaluate performantele acestora

24. Exemplificati avantajele utilizarii managementului documentelor si al fluxurilor de lucru si a semnaturii digitale in procesul de eficientizare a comunicarii dintre o institutie publica si cetateni.

Sistemul de management al documentelor si al fluxurilor de lucru reprezinta un sistem informatic utilizat pentru introducerea, stocarea, prelucrarea si administrarea documentelor in format electronic.

Utilizarea managementului documentelor si fluxurilor de lucru prezinta o serie de avantaje precum:

urmarirea starii documentelor (ex. In momentul in care se doreste obtinerea unei autorizatii de constructii, angajatul poate vedea exact in ce stadiu se afla, la ce departament).

Posibilitate de cautare rapida a documentelor ( ex. Cand se doreste gasirea unui document, bilantul pe anul x, acest lucru se poate realiza cu usurinta).

Determinarea cu precizie a momentului in care se trimite un document, numarul de exemplare si destinatarii)

Presupune interfete grafice usor de utilizat de personalul operator, folosind simboluri.

Securizarea si criptarea documentelor.

Posibilitate de multiplicare electronica a unui document

Semnatura digitala - secventa de caractere care, atasata unui document demonstreaza ca o anumita persoana a scris/ a fost de acord cu continutul acesteia.

securizare eficienta a documentelor

nu pot fi falsificate

permit autentificarea documentului in interiorul sistemului

25.Utilitatea platformelor e-comm, e-learning, e-procur, e- business

Platforma e-commerce reprez automatizarea tranzactiilor comerciale utilizarea sistemelor de calcul si tehnologii de comunicatii. Se realizeaza transfer de bani , bunuri, servicii intre pers/organizatie

Este utila deoarece:

permite man org sa dezvolte politici si strategii care sa stimuleze cresterea cererii si a consumului

are loc liberalizarea puterilor electronice

cresterea competitivit pietei telecom

permite oferirea de cataloage de prod/ serv online cu facilit de cumparare si plata, prin intermediul carora cl pot cunoaste mai usor prod/serviciul org.

Platforma e-learning- ansamblul de metode si tehnici, instrumente si proceduri prin care se asig fz. de progr de invatare/training folosind mijloace electronice, precum si evauarea gradului de asimilare a cunostintelor de catre cursanti.

Se poate realiza form prof a curs prin 3 modalitati:

auto-formarea (bibl virtuala)- perfect angaj, autoperf prof, eficientizarea procesului de gestionare a cunostiintelor, valorificarea cunostiintelor in cadrul org, cresterea calitatii informatiilor furnizare

formarea individuala (e-mail, chat)

clasa virtuala

Stimularea creativitatii si competitivitatii, reducerea cheltuielilor de instruire , diminuarea timpului neproductiv, amplificarea receptivitatii si gradului de asimilare a cunostintelor

Platforma e-procurement- reprez sist de procurare electronica, de achizitii electronice, suport virtual pt activ de aprovizionare

reduceree timpului

Platforma e-bussiness -

crearea unui set complex de variante decizionale

facilitatea platilor

26. Partic cont etap met de realiz a unui sist info la niv unei act intr-o inst publica

Se vor particualriza etapele met pentru activitatea de asigurare a resurselor materiale

Analiza - preliminara - identificarea problemelor care justifica dpdv economic si decizional rationalizarea sist info.

1.identifica problemele care justifica procesul de perfectioanre a SIT

necorelarea activitatii de asigurare a resurselor materiale cu ?dinam progr de fabricatie

imposibilitatea cunoasterii in timp util a stocurilor de materiale, mat prime, prod de baza

absenta sistemelor integrate de conducere a activitatii de prod care sa permita controlul in t. Reducere a procesului tehnic si corelarea cu consum efect de materii prim, materiale

2.stab activitatii economice implicate in proc de analiza

fundamentarea activitatii de asigurare a resurselor materiale

inregistrarea mat prime, materrilor existente

stabilirea cauzelor obiective si subiective care au generat abaterile

3.stabilirea de obiective fundamentale si a obiectivelor derivate ale sist info

- ob fundam - perf ectionarea activitatii de asigurare a resurselor materiale

- ob derivate - corelarea activitatii de asigurare a resurselor materiale cu div pr de ?

- cunoasterea in timp util a stocurlor de materiale, mat prime

4. analiza modului de organizare structurala si procesuala a org- se va inlocui matricea de asociere a pp gr de activitate desfasurata in org si elemente ale str organizat

5. elaborarea si prezentarea varinatelor de soluttii globale - se va elabora variante care pp asig cu res mat la un niv optim

Detaliata

1.ev doc din sistem - din doc fisa aproviz, NIR

destin fiec doc

tip doc - mod de obtinre; manual, intersistemele

2. an flux int

- pt fiec doc se va evid posib exist unor eventuale dific

3. evid tuturor cer deciz - cun si prez detaliata a categ de deciz info de inf care circula in sistem; stab listei de cerinte funct

4.eval critica a fc sist int-? detal pr identif in eval preliminara, preciz cauzelor care fav probl

Proiectarea

 1. prezentare solutiilor de perfectionare a SI - perfectionarea circuitelor si fluxurilor inf-ale
 2. id subsistemelor info care corespund cost anticalculate supradimensionate prin met ingineriei valorii
 3. proiectarea logica a S IT
 4. proiectare detaliata a S IT - prezinta rapoarte finale, evidentierea de schimb?  log de pr, cuantificarea impactului implementarii noului sist asociat? companiei sist de management
 5. elab unui pr de mas priv implem sist - resp ce revin factorilor de decizie si persoanei de executie, termenul de finalizare a fiecareei actiuni si pers rasp de implementare

Implementarea - activitate desfasurata si mas pt inlocuirea sistemului cu cel nou

Exploatarea si mentinerea in functiune - durata med 5 ani

27. Evid implic utiliz SIAD as proc dec dintr-o inst

Idem 12

28.Exemplif o sit man rezolv prin interm unui SIAD SC REBU SA Bucuresti

Obiectiv de activ - colectarea deseuri MB

Program? de decizie - stabilirea zilnica a neces de masini, a.i. sa fie stabilite toate conditiile restrictive

Restrictii

minim c? de transport

satisfacerea integrala a cererilor int. loc din zona desemn de societate

elab pt func masina a traseului optim

satisfacerea cerintelor in perioada de varf a anului

Informare accesibila in BD

lista punctelor de colectare din zona deserv de agent

situatia numerica a parcului auto

caracteristici tehnice ale fiecarei masini

harta rutiera a traseelor

Baza de modele disponibila

model de calcul al distantelor parcurse in functie de pct de colectare

model pt urmarirea planificarii privind colectare deseurilor

model de cautare a locatiilor in functie de vol ridicat

Modul de functionare a sist

decidentul util un model euristic

dialog interactiv de tipul "ce se intampla dc?"

29.Evid struct si continut modulelor componente ale unui sist inf integrat pt manag unui primarii

1 Subsist informatic pt gestiunea resurselor financiare si umane, mat

conducerea tuturor activitatilor din org; utiliz bazelor de date distribuite teritorial ; extinderea subsistemelor la activitati comerciale, de planificare si prognoza; fundamentarea bugetelor asigura confidentialitate si securitatea info ; dezv propr rap utiliz BD; posib arhiv period a inf din BD

2.Subsist informatic pt realiz bancii de date urbane

- inventarierea informatiilor, actualiz BDU, gestiunea administrativa, legala, financiara bugetara , gestiunea tehnica(cadastru, patrim)

3. Subsist info pt realizarea Arhivei Electronice

- trecerea documentelor existente pe suport electron ( scan; fax); accesarea documentelor directoare pe suport electronic acces rapid, simultan la orice document; arhivarea in cond de securitate max ; administrarea autonoma a fiecarui tip de doc ; scanarea in diferite forme, marimi ,culori, printr-o singura operatie..

4.Subsist inf pt Mesageria Electr

- import automat al faxurilor; fz sv de e-mail , forum online; instant mesaging ,chat , data conferencing; baza de date nelimit,securitate la niv de unitate

5.Subsisteme inf de man la flux de lucru si soc

- trans pe fluxuri numai a imaginii electronice

- posibilitatea de implementare a sistemelor de management al datelor

- interfata cu sist de msg electronic

- asistarea documentelor pe intr ciclului de viata

6. Subs Inf pt M Rel Pub

-SCC-sist call center-interactiunea prin telefon fara interventie umana despre toate serviciile oferite, trimitere apel catre un operator ;dc nici un operator nu e disponibil, trebuie se preia msg de la client.

-subsistem pt mg sesiz- probl trebuie sa poata fi preluata de pe web, prez fz a clientului, e-mail

7. pag internet intranet a organizatiei -portalul-

- posibilitatea utilizarii de a mentine o agentie electronica

- Oferirea posibilitatii utile de a comunica intre ei

- acces usor la zona de informare

30. P.d.v. personal

Exista o serie de tehnici informatice si de comunic ce se pot utiliza in interiorul organizatiei precum CRM,SCM cu o serie de efecte directe/indirecte in cadrul organizatiti precum :

se fluidizeaza circuitele informationale

perfectionarea SI

legatura buna intre actiune si decizie

Ex - introducerea TIC in cadrul sistemului de invatamant are drept implicare "efectul de invatare" rezultand dintr-o motivare crescatoare, si resurse de inalta calitate.

- studentilor li se ofera posibilitatea de a-si exprima ideile folosind, creativitatea si productivitatea TIC , urmarea cailor educationale alternative

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.