Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » familie » sport
Regulament de organizare si functionare a federatiei romane de culturism si fitness

Regulament de organizare si functionare a federatiei romane de culturism si fitness
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A FEDERATIEI ROMANE DE CULTURISM SI FITNESS

ISTORIC -ORGANIZARE

Sportul, in larga acceptiune care i se da astazi acestei notiuni, a fost

din cele mai vechi timpuri o componenta a vietii sociale a tuturor civilizatiilor umane pe care istoria le consemneaza.

Sportul, ca activitate specific umana, a fost cel mai adesea un mijloc prin care oamenii trageau foloase imediate pentru progresul lor, si nu de putine ori a fost considerat si un simplu mijloc de recreere, de agrement. Aceste 2 alternative au coexistat de-a lungul vremurilor, cu accente mai puternice sau mai slabe asupra evolutiei societatii omenesti, indiferent de epoca, popor sau zona geografica in care s-au situat, pana in zilele noastre.Culturismul, sport cunoscut si practicat in antichitate, a fost prezent in diferite forme, in concordanta cu stadiul de dezvoltare al umanitatii, ocupand un loc demn printre diferitele discipline sportive.

Culturismul este un sport, o stiinta, o arta.

Este un sport pentru ca include toate elementele ca sport - un antrenament adecvat, specific, cu mijloace si metode proprii, un circuit competitional cuprinzand organizatori, antrenori, arbitrii si un numar impresionant de practicanti.

Este o stiinta. Cei care vor sa ajunga pe culmile maiestriei sportive ale acestei discipline trebuie sa aiba notiuni insemnate cu privire la anatomie, fiziologie, biomecanica, nutritie, recuperare dupa efort, etc.

Este o arta. Este nevoie de un deosebit simt artistic pentru elaborarea unui program de prezentare a musculaturii de inalt nivel estetic. Este necesara o deosebita armonie intre miscari si fondul muzical.

Este suficient sa mentionam in acest sens cultul grecilor si al romanilor pentru arhitectura externa a trupului uman, materializat prin opere de arta de o exceptionala valoare artistica, create de artisti nemuritori (Fidias, Praxitel, Lisip).

Cel dintai atlet care a folosit metoda antrenamentului progresiv cu greutati a fost Milon din Cretona, de 6 ori invingator in Jocurile Olimpice.

Parintele Culturismului modern este considerat medicul Frederich Muler, cunoscut sub numele de Eugen Sandow.

Insa cand se vorbeste de culturism este imposibil de a se evita numele lui Bob Hoffman, dar mai ales cel al fratilor Weider, care prn efortul lor neobosit reusesc sa formeze o puternica organizatie - International Federation of Body-Builders - I.F.B.B. - in anul 1946.

Aceasta federatie, al carei presedinte este renumitul "ambasador al culturismului" Ben Weider, cuprinde actualmente peste 150 de natiuni, printre care face parte si Romania, prin afilierea ce a avut loc in anul 1990.

In Romania, in perioada 1965-1969 s-au pus bazele culturismului din punct de vedere teoretic si practic, organizatoric si competitional, anul 1966 marcand inceputul unei noi etape in viata culturismului cand se organizeaza sub egida Federatiei Romane de Haltere, primul Campionat National la Craiova pentru Juniori si la Cluj-Napoca pentru Seniori, la acea vreme pe categorii de inaltme.

La 24 martie 1970, Biroul Consiliului National pentru Educatie Fizica si Sport a hotarat ca Federatia Romana de Haltere sa-si schimbe denumirea in Federatia Romana de Haltere si Culturism- F.R.H.C. - pe care a mentinut-o pana in anul 1989.

Anul 1990 marcheaza trecerea la cea de-a doua etapa in care visul tuturor culturistilor din Romania se realizeaza: crearea la 11 Ianuarie a Federatiei Romane de Culturism.

Avand in vedere noile prevederi legislative ale Romaniei un pas important in activitatea culturismului si fitness ului din Romania, a fost reorganizarea federatiei in baza Legii Educatiei Fizice si a Sportului nr. 69/2000, a Regulamentului sau de aplicare si a Ordonantei 26/2000, FRCF fiind constituita in conditiile legii, prin asocierea Cluburilor Sportive profilate pe culturism si fitness, precum si a Asociatiilor Judetene de Culturism si Fitness si cea a municipiului Bucuresti, urmarind desfasurarea unor activitati de interes general pentru dezvoltarea si afirmarea culturismului si fitness ului pe plan local, national si international , fiind structura de interes national.

F.R. Culturism si Fitness este singura autorizata sa organizeze si sa controleze activitatea de culturism si fitness din Romania.

F.R. Culturism si Fitness organizeaza sau tuteleaza competitiile oficiale de culturism si fitness cu caracter national si cele internationale care au loc pe teritoriul Romaniei.

F.R. Culturism si Fitness are sigla, fanion, insigna si stampila proprii.

Prevederile statutului FRCF sunt in concordanta cu O.G. 26 2000, cu Legea 69 2000 si cu Regulamentul sau de aplicare si sunt obligatorii pentru toti membrii sai.

SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL M.T.S.

Ministerul Tineretului si Sportului exercita supravegherea si controlul asupra structurilor sportive,persoane juridice de drept public sau privat.

M.T.S. numeste delegati in cadrul structurilor sportive persoane juridice de drept privat de utilitate publica,cu care a incheiat contracte de finantare,pe baza de programe.

MTS retrage avizul si autorizatia de functionare a FRCF in toate cazurile prevazute in statutul FRCF.

AFILIEREA INTERNATIONALA

FRCF este un organism national afiliat la Federatia Internationala a Culturistilor,este recunoscuta legal de aceasta (IFBB) pe principiul unei singure federatii pentru fiecare tara,avind avizul MTS,platind taxa anuala de membru IFBB.

FRCF asigura reprezentarea Romaniei in competitiile sportive si in organismele internationale la care este afiliata,stabileste si intretine relatii de colaborare si schimburi sportive cu federatiile similare din alte tari si cu diferite organizatii internationale.

SCOPUL,OBIECTIVELE SI ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL ALE F.R.C.F.

Scopul,obiectivele si atributiile FRCF precum si drepturile si indatoririle membrilor afiliati sunt prevazute in statutul FRCF,aprobat de Adunarea Generala.

Organele de Conducere si Control ale FRCF sunt

Adunarea Generala Ordinara

Extraordinara

-de Alegeri

Biroul Federal format din Presedinte

Vicepresedinte


- Secretar General

- 4 Membrii

Componenta numerica a Biroului Federal se poate modifica conform art.62 din statutul FRCF.

Comitetul Executiv al Biroului Federal Presedinte

-Vicepresedinte

-Secretar General

Comisia de Cenzori Cenzorul

Organele de conducere si control ale FRCF au atributii precis stipulate in statutul FRCF.

Pentru indeplinirea eficienta a atributiilor si obligatiilor prevazute in statul si regulamente,Biroul Federal are in subordine urmatoarele colegii si comisii centrale.

1.Colegiul Central al Antrenorilor.

2.Colegiul Central al Arbitrilor.

3.Comisia Centrala de Competitii,Clasificari,Legitimari si Transferari.

4.Comisia de Disciplina,Toleranta si Fairplay.

5.Comisia Medicala,Antidoping si de Cercetare Stiintifica.

6.Comisia Centrala de Femei.

7.Comisia de Presa,Relatii cu Publicul,Mass-media.

8.Comisia de Apel.

1.Colegiul Central al Antrenorilor

Colegiul este format din 3 5 membrii condus de un presedinte ales de Biroul Federal,avind urmatoarele sarcini

a.Stabileste orientarea,continutul si metodica procesului de antrenament tinind cont de particularitatiile de virsta,sex si aptitudinile individuale ale sportivilor.

b.Participa la intocmirea tuturor planurilor de pregatire ale loturilor nationale reprezentative si are drept de control asupra procesului de antrenament la nivelul acestora,precum si al sectiilor din tara.

c.Asigura selectionarea si promovarea sportivilor in loturile nationale,cu aprobarea Biroului Federal.

d.Colaboreaza cu celelalte colegii si comisii centrale la elaborarea calendarului sportiv intern si international,a regulamentelor si normelor de clasificare sportiva.

e.Studiaza literatura de specialitate,colaboreaza cu Institutul National de Cercetare pentru Sport,cu Institutul National de Medicina Sportiva pentru elaborarea unor studii si cercetari stiintifice referitoare la practicarea sportului de performanta.

f.Tine evidenta activitatii antrenorilor din tara.

g.Analizeaza participarea sportivilor romani la competitiile internationale in cel mult 30 de zile de la participare,informind Biroul Federal.

h.Stabileste criteriile de selectie a sportivilor pentru loturile nationale si propune normele de finantare pentru componentii loturilor.

i.Asista la recoltarea probelor doping,in statia de recoltare,cu un membru desemnat din cadrul comisiei.

j.Organizeaza anual un colocviu de specialitate cu antrenorii si instructorii de culturism si fitness.

2.Colegiul Central al Arbitrilor

Colegiul este format din 3 5 membrii condus de un presedinte ales de BF,avind urmatoarele sarcini

a.Indruma si controleaza activitatea tuturor arbitrilor din tara.

b.Rezolva contestatiile privind abaterile de la regulamentul tehnic de concurs.

c.Elaboreaza instructiuni privind interpretarea si imbunatatirea regulamentului tehnic al FRCF.

d.Organizeaza examene pentru promovarea arbitrilor de la o categorie la alta,stabileste si aproba clasificarea arbitrilor.

e.Tine evidenta tuturor arbitrilor aproba propunerile privind promovarea,retrogradarea si redierea arbitrilor.

f.Propune BF arbitrii pentru competitiile interne si internationale.

g.Califica noi arbitrii,in urma testelor de arbitraj sustinute la cel putin 2 etape de campionat national,conform cerintelor prevazute in regulamentul de competitii,clasificari si arbitraj al FRCF.

3.Comisia Centrala de Competitii,Clasificari,Legitimari si Transferari.

Comisia este formata din 3 membrii condusa de un presedinte ales de BF,avind urmatoarele atributii

a.Elaboreaza regulamentele competitiilor nationale si a competitiilor internationale desfasurate in Romania.

b.Aproba si omologheaza bazele sportive si instalatiile necesare desfasurarii competitiilor,conform regulamentului de competitii al FRCF.

c.Supune aprobarii BF cererile de transfer ale sportivilor in conformitate cu regulamentul de transferari al FRCF.

d.Tine evidenta participarii sportivilor romani la competitiile interne si internationale.

e.Supune aprobarii BF acordarea clasificarilor sportive in conformitate cu hotaririle MTS.

f.Legitimeaza si tine evidenta sportivilor legitimati,tine evidenta cluburilor afiliate,a instructorilor sportivi ,in registre speciale.

g.Incheie contracte de organizare cu organizatorii tuturor competitiilor interne si internationale care se desfasoara in Romania.

h.Acorda vizele anuale si de participare la competitii.

i.Modifica cu aprobarea BF,aducind la cunostiinta adunarii generale,eventualele modificari efectuate in structura competitiilor.

j.Omologheaza materialele folosite in antrenament(aparaturile) si echipamentul necesar,de antrenament si competitional si elibereaza avize de functionare licenta de specialitate a salilor de antrenament pentru culturism si fitness,contra taxelor stabilite de Biroul Federal.k.Indeplineste orice alte atributii prevazute in regulamentul de competitii,clasificari si arbitraj al FRCF.

4.Comisia de Disciplina,Toleranta si Fair play.

Comisia este formata din 3 membrii condusa de un presedinte ales de BF,avind urmatoarele atributii

a.Analizeaza si judeca abaterile de la statutul si regulamentele FRCF si de la disciplina sportiva,savirsite de sportivi,antrenori,instructori si arbitrii.

b.Tine evidenta sanctiunilor aplicate sportivilor,antrenorilor,instructorilor si a arbitrilor.

c.Hotaririle luate de comisia de disciplina vor fi supuse aprobarii BF.

d.Propune spre aprobare BF,ridicarea unor sanctiuni acordate de catre comisie.

f.Activitatea comisiei are la baza statutul FRCF cap.XIII si XVI.

5.Comisia Medicala,Antidoping si de Cercetare Stiintifica.

Comisia este formata din 3 membrii condusa de un presedinte ales de BF si are urmatoarele atributii

a.Activitatea comisiei se desfasoara sub autoritatea Comisiei Nationale Antidoping,respectind regulamentele Federatiei Internationale,ale CIO, respectiv ale COR.

b.Aplica masuri de prevenire,control si reprimare a folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor.

c.Propune BF efectuarea controlului antidoping la competitiile organizate de FRCF.

d.Stabileste numarul de sportivi selectionati pentru testarea doping in timpul antrenamentelor si in afara lor.

e.Anunta sportivii selectionati sa se prezinte la testarea doping.

f.Informeaza BF in ce priveste rezultatele testului antidoping si propune sanctiunu in caz de depistare pozitiva.

g.Desemneaza un membru al comisiei sa participe la recoltarea probelor in vederea testarii doping.

h.Indeplineste atributiile cap.XV din statutul FRCF.

6.Comisia Centrala de Femei.

Comisia este formata din 3 5 membrii condusa de un presedinte ales de BF, avind urmatoarele atributii

a.Popularizarea culturismului si fitnessului la nivel national.

b.Sprijina participarea sportivelor de la culturism si fitness in competitii interne si internationale.

c.Impreuna cu Colegiul Central al Antrenorilor si Colegiul Central al Arbitrilor promoveaza cadre de specialitate din rindul femeilor.

d.Se preocupa permanent de starea de sanatate si de diferitele probleme specifice sexului feminin.

7.Comisia de Presa,Relatii cu Publicul,Mass-media.

Comisia este formata din 3 membrii condusa de un presedinte ales de BF, avind urmatoarele atributii

a.Promovarea si cultivarea imaginii culturismului si fitnessului ca model educational in viata de toate zilele.

b.Atragerea in cadrul activitatii comune sportive a unui numar cit mai mare de persoane de virste si profesii diferite,persoane cu handicap,precum si diverselor categorii sociale cu grad mare de risc copii din orfelinate,centre de plasament,minoritati etnice.

c.Colaboreaza cu revistele de specialitate,presa,televiziune,radio in vederea promovarii imaginii FRCF.

8.Comisia de Apel.

Comisia este formata din 3 membrii condusa de un presedinte ales de BF, avind urmatoarele atributii

a.Comisia de Apel judeca apelurile introduse de membrii federatiei impotriva hotaririlor pronuntate de catre Colegiile si Comisiile FRCF.

b.Poate hotara in aplicarea sau ridicarea oricarei sanctiuni prevazute in statutul si regulamentele FRCF, cu exceptia excluderii din activitatea sportiva.

c.Comisia de Apel inainteaza spre aprobarea BF, deciziile sale.

PERSONALUL SALARIAT AL FRCF.

Statul de functii al FRCF este aprobat de catre Biroul Federal si cuprinde urmatoarele functii

1.Secretar general norma 1

2.Instructor sportiv norma 1

3.Contabil norma 1/2.

Personalul salariat al FRCF este angajat in conditiile legii.

La propunerea Biroului Federal , MTS poate suplimenta sau reduce statul de functii al FRCF.

Atributiile principale ale salariatilor FRCF sunt stipulate in statutul FRCF si in fisa posturilor.

Eliberarea din functie, precum si ocuparea posturilor vacante se face in conditiile legii si cerintelor FRCF, presedintele emitind un ordin de incadrare in cazul unui post vacant.Ocuparea posturilor vacante se vor face conform art.80 din statutul FRCF.

SPORTIVII.

Sportivii sunt persoane de ambe sexe, cu varsta de peste 14 ani, indiferent de apartenenta politica si religioasa, care practica sistematic un program de antrenament sub indrumarea unor cadre de specialitate.a.Pentru a lua parte la reuniunile oficiale ale FRCF, un sportiv trebuie sa fie membru al unui club sportiv afiliat la FRCF, sa posede Carnet de legitimare eliberat de FRCF, cu viza anuala si medicala la zi si sa fi implinit varsta de 14 ani.

b.La competitiile oficiale sportivii vor prezenta la cantarul oficial Carnetul de legitimare cu vizele la zi, in plus juniorii vor prezenta actul de identitate pentru stabilirea varstei de junior.

c.Sportivii legitimati la un club, nu pot participa la concursuri pentru un alt club sportiv, dar pot participa cu statut de sportiv cu dubla legitimare conform prevederilor art. 10 din Regulamentul de Competitii al FRCF.

d.Legitimarea sportivilor se face la FRCF pe baza urmatoarelor acte Cerere de legitimare cu avizul favorabil al clubului la care se legitimeaza, 2 fotografii 3 4, avizul medicului ca este apt pentru practicarea culturismului sau fitness-ului. Viza medicala este valabila 6 luni de la data emiterii ei.

e.Viza anuala pe Carnetul de legitimare al sportivului, se va aplica a inceputul anului calendaristic de catre FRCF, in urma achitarii taxei stabilite.

f.Drepturile si indatoririle sportivilor sunt prevazute in Regulamentul de Competitii, Clasificari si Arbitraj al FRCF.

g.Sportivii recunosc, aproba si respecta Codul Etic al FRCF.

ANTRENORII SI INSTRUCTORII

a.Antrenorii si instructorii de culturism si fitness vor actiona si vor avea drepturile si obligatiile prevazute in Statutul Antrenorilor elaborat de MTS.

b.Carnetul de antrenor sau instructor sportiv se obtine in urma unor cursuri de calificare organizate de catre Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, Directia de Tineret si Sport a Municipiului Bucuresti si FRCF.

c.Avansarea in categorie a antrenorilor se face in conformitate cu instructiunile cu privire la organizarea si desfasurarea examenelor de avansare a antrenorilor elaborate de catre Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor.

d.Antrenorii si instructorii de culturism si fitness, recunosc, aproba si respecta prevederile Codului Etic al FRCF.

e.Antrenorii si instructorii de culturism si fitness isi desfasoara activitatea sub autoritatea Colegiului Central al Antrenorilor.

ARBITRII

a.Arbitrul este persoana oficiala a FRCF, calificata sa oficieze concursurile de culturism si fitness.

b.Arbitrul aplica Regulamentul de Competitii, Clasificari si Arbitraj al FRCF in timpul competitiilor si judeca in conformitate cu acesta.

c.Clasificarea arbitrilor este urmatoarea

- Arbitru international

- Arbitru national categoria I-a

- Arbitru national categoria II-a

- Arbitru national categoria III-a

d.Promovarea arbitrilor de la o categorie inferioara la una superioara se face de catre Colegiul Central al Arbitrilor in urma unui examen al candidatului.

e.Arbitrii isi desfasoara activitatea sub autoritatea Colegiului Central al Arbitrilor.

f.Arbitrii de culturism si fitness, recunosc, aproba si respecta prevederile Codului Etic al FRCF.

COMPETITIILE

a.Competitia de culturism si fitness constituie un act educational, un mijloc eficient de popularizare a acestui sport.

b.Activitatea competitionala a FRCF se desfasoara sub stricta respectare a Regulamentului de Competitii, Clasificari si Arbitraj pentru Culturism si Fitness al FRCF, aprobat de Adnarea Generala a FRCF.

c.Competitiile de culturism si fitness pot fi locale, zonale, nationale si internationale.

d.Participarea la competitii se face pe baza unei invitatii scrise oficiala adresata de catre organizatori potentialilor participanti, in care sunt trecute toate detaliile legate de evenimentul sportiv respectiv.

e.Competitiile internationale organizate pe teritoriul Romaniei se desfasoara numai cu aprobarea MTS.

f.Participarea la competitiile internationale organizate de catre IFBB se face numai pe baza invitatiei oficiale cu respectarea intocmai a prevederilor cuprinse in invitatie date de sosire-plecare, numar de sportivi participanti, numar de delegati oficiali, numar de arbitrii, numar de extradelegati, taxe de participare

g.Participarea loturilor reprezentative la competitiile internationale se face cu cheltuieli provenind din alocatia bugetara acordata de MTS si din venituri extrabugetare.

h.Autoritatea privind organizarea competitiilor interne si a intocmirii actelor necesare participarii la competitiile internationale revine Comisiei Centrale de Competitii, Clasificari, si Transferari.

AUTORITATEA DISCIPLINARA

a.Autoritatea disciplinara a FRCF revine Comisiei de Disciplina, Toleranta si Fairplay, cu respectarea stricta a prevederilor Capitolelor XIII si XVI din Statutul FRCF aprobat de Adunarea Generala a FRCF, membrii comisiei recunoscand, aproband si respectand Codul Etic al FRCF

DISPOZITII FINALE.

Activitatea Federatiei Romane de Culturism si Fitness se desfasoara sub autoritatea Ministerului Tineretului si Sportului, in conformitate cu prevederile Legii 69 2000 a Educatiei Fizice si Sportului si legislatiei Statului Roman, cu Statutul Federatiei Romane de Culturism si Fitness si cu prezentul Regulament de Organizare si Functionare a Federatiei Romane de Culturism si Fitness.


Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea lui Gavilescu
Caracterizarea personajelor negative din basmul

Tehnica si mecanica

Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice.
Actionare macara
Reprezentarea si cotarea filetelor

Economie

Criza financiara forteaza grupurile din industria siderurgica sa-si reduca productia si sa amane investitii
Metode de evaluare bazate pe venituri (metode de evaluare financiare)
Indicatori Macroeconomici

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnuluiPregatirea unei echipe de fotbal inainte de competitie
Lectia de antrenament - baschet - in invatamantul superior
Competitia sportiva- mijloc complex de stimulare si verificare a activitatii studentilor
Managementul organizatiilor si activitatiilor in educatie fizica si sport - amenajarea bazelor sportive
Sistenta psihologica in sportul de performanta
Sistemul nervos central si efortul fizic
Programarea si planificarea pregatirii in baschet
Dezvoltarea jucatorului de fotbalTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu