Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
Caracteristicile autoritatilor administratiei publice locale

Caracteristicile autoritatilor administratiei publice locale


Caracteristicile  autoritatilor administratiei publice locale

Analiza dispozitiilor constitutionale privind administratia publica locala, a prevederilor legii administratiei publice locale, cat si cele ale legii alegerilor locale, pune in evidenta principalele caracteristici ale autoritatilor administratiei publice locale, astfel:

a)     autoritatile autonome care exercita functii administrative pe un teritoriu delimitat, potrivit impartirii administrativ-teritoriale a statului, sunt consiliile comunale, orasenesti, municipale si judetene si primarii comunelor, oraselor si municipiilor,[1]b)     autoritatile administratiei publice locale sunt organizate identic pe teritoriul in unitati administrativ-teritoriale (comuna, oras, judet); exceptia o constituie autoritatile administrative autonome organizate in subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor[2]

c)     consiliile locale si primarii realizeaza autonomia locala in comune si orase;[3] in relatiile dintre autoritatile administratiei publice de la nivelul comunelor si oraselor si cele de la nivelul judetului, nu exista raporturi de subordonare;

d)     consiliile locale comunale, orasenesti si municipale au initiativa si hotarasc respectarea legii, in probleme de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice;

e)     consiliul judetean este autoritatea administratiei publice pentru coordonarea activitati consiliilor comunale si orasenesti in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean; cat priveste presedintele consiliului judetean, acesta este o autoritate administrativa, cu caracter executiv, creata de lege[5] si aleasa de catre administrati.

f)      autoritatile administratiei publice locale sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat de catre cetatenii care au domiciliul in unitatea administrativ-teritoriala respectiva,[6] in acest sens:

consiliile comunale, orasenesti (municipale) si judetene se aleg pe circumscripti electorale, prin vot exprimat pe baza scrutinului de lista;[7]

primarii comunelor si oraselor (municipiilor) se aleg prin vot exprimat pe baza scrutinului uninominal;[8]

g)     consiliile locale comunale, orasenesti, municipale si consiliile judetene sunt autoritati deliberative colegiale, pluripersonale, avand caracterul de adunari administrative, iar primarii comunelor,  oraselor si municipiilor, autoritati executive, unipersonale; in exercitarea atributiilor lor, autoritatile administratiei publice locale adopta si emit acte administrative (hotarari, dispozitii),

h)     numarul membrilor (consilierilor) consiliilor comunale, orasenesti, municipale si judetene se stabileste in functie de populatia comunei, orasului, municipiului sau judetului raportati de Institutul National de Statistica, la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie care precede alegerile;[10]

i)      calitatea de consilier (local sau judetean) si de primar se face, de regula, pe lista partidului sau a formatiunii politice (ori al aliantelor politice) care il propune pe lista; cei alesi isi pastreaza si calitatea de membru al partidului sau formatiunii ce 1-a propus.Cu alte cuvinte, raspunderea politica a titularilor acestor autoritati nu este numai de natura electorala,intrucat,retragerea increderii politice duce automat si la incetarea calitatii de consilier ori de primar,chear daca ei sunt alesii ai colectivitatilor locale,,se afla in serviciul colectivitatii locale si sunt responsabili in fata acesteia" [11]Constitutia Romaniei,republicata,art 121,alin(2) si art 122 si alin(1) art 21 din legea nr.215/2001

Constitutia Romaniei,republicata ,art 121,alin(3);art 18 si alin(5) din legea nr.215/2001

Constitutia Romaniei,republicata, art 121,alin(1) si art4,si art 6 ,alin (2) din legea nr.215/2001

Legea nr.215/2001 ,art 38 alin(1)

Constitutia Romaniei,republicata , art 121,alin(1) din si art 22, art 113-119 din legea nr.215/2001

Constitutia Romaniei,republicata art 121,alin(1)si art 122,alin(2)din si art 1,alin (3)si(4) din legea nr.67/2004

Legea nr.67/2004, art 1,alin (3)

Legea nr.67/2004, art 1,alin (4)

Legea nr215/2001, art 21,alin (1) si art 101,alin(2)

Legea nr 215/2001, art 29 si art 102

Legea nr393/2004 privind Statutul alesilor locali publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I din 7 octombrie 2004,modificata prin legea nr 249/2006 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I,nr 554/27.VI.2006, art 3 ;I art 9,alin(2),lit h) din

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.