Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice


Acasa » legislatie » administratie
Proiect - stampile si vize ce se aplica in pasapoarte

Proiect - stampile si vize ce se aplica in pasapoarte
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR  NESECRET

SCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA Exemplar nr.

A PERSONALULUI P.F. CONSTANTA  Nr……………

PREGATIRE SPECIFICA CONSTANTA

TEMA
STAMPILE SI VIZE CE SE APLICA

IN PASAPOARTE

PLANUL TEMEI

I. CONSIDERATII GENERALE

II. TIPURI DE STAMPILE SI VIZE. MASURI DE SIGURANTA

Stampilele care se aplica in pasapoarte;

Continutul vizelor;

Mentiunile la viza;

Categorii de vize acordate cetatenilor romani;

Masuri de siguranta la noul model de viza romana cu autocolant.

III.     VIZA SCHENGEN, CONTINUT, ELEMENTE DE SIGURANTA

Notiuni introductive;

Categorii de vize;

Prelungirea valabilitatii vizei Schengen;

Continutul unei vize Schengen;

Semnificatiile partii informatizate;

Masuri de siguranta;

Viza tip Schengen cu fotografie integrata model 2003.

I.          CONSIDERATII GENERALE

In conformitate cu uzantele internationale si cu legile speciale emise de fiecare stat in parte, pe langa necesitatea unui pasaport valabil si recunoscut mai sunt necesare si alte conditii. Una dintre acestea este si aceea de a obtine pe documentul pentru trecerea frontierei a unei vize, daca nu au fost incheiate acorduri, conventii sau intelegeri de desfiintare a vizelor.

Un loc important in ansamblul instrumentelor care formeaza cadrul juridic international al relatiilor externe ale Romaniei il ocupa acordurile, conventiile si intelegerile din domeniul consular, marea majoritate reglementand aspecte referitoare la vize si pasapoarte.

Incheierea acestor acorduri si intelegeri intre state apare ca o necesitate obiectiva, dat fiind faptul ca pasaportul in sine nu asigura satisfacerea deplina a libertatilor de circulatie a persoanei.

Ca si in celelalte domenii de interes international, si acordurile incheiate intre state in materie de vize, presupun principiul reciprocitatii in acordarea facilitatilor si tratamentul la frontiera al persoanelor.

In vederea obtinerii vizelor, solicitantii platesc o taxa de viza, cu exceptia cazurilor in care sunt incheiate acorduri de desfiintare a acestora.

Viza reprezinta autorizatia inscrisa in pasaportul unei persoane , eliberata de autoritatile competente ale unui stat, de a intra sau a ramane pe teritoriul acestui stat, sau de a-l parasi.

Conform Dictionarului explicativ al Limbii Romane, prin viza se intelege mentiunea speciala facuta de o autoritate pe un act oficial, pentru a-i da valabilitate.

Pornind de la aceasta explicatie, putem defini viza ca fiind mentiunea speciala facuta de o autoritate competenta a statului roman pe un document de trecere a frontierei, prin care se atesta faptul ca titularului documentului respectiv i se da acordul de principiu ca intr-un interval de timp determinat, sa intre si sa iasa din Romania in functie de scopul care a stat la baza solicitarii acestei vize.

De aici rezulta faptul ca, pentru a putea intra in Romania, titularul unui document de trecere a frontierei prevazut cu viza romana trebuie sa indeplineasca toate celelalte conditii prevazute de legea romana (mijloace de intretinere, rezervare hoteliera, cazare, masa, invitatie oficializata de la o persoana fizica sau juridica, etc.).

Viza da dreptul titularului de a intra pe teritoriul Romaniei, numai in situatii in care, in momentul prezentarii acestuia in punctul de trecere a frontierei, se constata de catre organele PFR ca nu exista vreunul dintre motivele de nepermitere a intrarii in Romania.

Romania, ca tara care a aderat la Comunitatea Europeana, iar ulterior va face parte din Spatiul Schengen, a incheiat o serie de Acorduri si Conventii de desfiintare a vizelor pentru toate categoriile de documente sau numai pentru unele, aspect care va inlesni circulatia cetatenilor romani si straini peste frontiera.

In situatia in care exista un Acord sau Conventie de desfiintare a vizelor pentru cetatenii unui stat, in documentele de trecere a frontierei ale acestora se aplica stampila de intrare in tara.

II.       TIPURI DE STAMPILE SI VIZE. MASURI DE SIGURANTA

a) Stampilele care se aplica in pasapoarte

Stampilele care se aplica in pasapoarte sunt:

-stampila de intrare;

-stampila de iesire.

La intrarea in tara, in documentele de trecere a frontierei se aplica stampila de intrare. Daca documentul contine viza de intrare in Romania, stampila de intrare se aplica pe cat posibil in asa fel incat sa acopere marginea vizei, fara a afecta lizibilitatea datelor inscrise pe ea sau elementele de siguranta vizibile ale vizei autocolant. Daca trebuie aplicate mai multe stampile (ex. viza cu calatorii multiple), acest lucru trebuie facut pe pagina din fata celei pe care a fost lipita viza. Daca aceasta pagina nu este utilizabila, stampila va fi aplicata pe pagina imediat urmatoare.

Stampila de iesire se aplica langa stampila de intrare.

Stampilele si vizele (sub forma de stampila) au elemente de siguranta proprii fiecarui P.T.F..

In Spatiul Schengen, pentru atestarea intrarii si iesirii se folosesc stampile cu forme distincte (rectangulare pentru intrare, rectangulare si cu colturile rotunjite pentru iesire). Aceste stampile contin litera/literele de identificare ale statului, denumirea postului de frontiera, data, numarul curent, precum si pictograma care indica specificul frontierei (terestre, maritime sau aeriene) pe la care se intra.

b) Continutul vizelor

In general, vizele trebuie sa cuprinda urmatoarele date:

- numele si prenumele;

- numarul de viza;

- tipul vizei;

- valabilitatea vizei;

- numar de intrari;

- perioada de sedere;

- data eliberarii;

- stampila organului emitent;

- semnatura organului emitent;

- numarul pasaportului;

- observatii.

Unele state, pentru scopuri bine determinate, au inclus in viza si alte date:

- permisiunea de a presta sau nu o activitate lucrativa;

- numele si prenumele titularului pasaportului care beneficiaza de viza;

- permisiunea de a se stabili definitiv in tara.

c) Mentiunile la viza

Mentiunile la vizele romane se fac pentru a evidentia:

- lipsa insotitorilor (singur);

- lipsa titularului (fara titular);

- copii (insotit de „n” copii);

- vaucher - servicii turistice platite - w;

- armamentul si munitia;

- stampila cu litera „C” - pentru elementele infractoare din randul cetatenilor straini, cercetati in stare de libertate. Cand problemele au fost clarificate, iar cetateanul strain poate parasi tara, langa stampila cu litera „C” se aplica o alta cu litera „L”;

- langa viza se aplica stampila de intrare cu indicativul „S” peste care se aplica stampila de anulat, la persoanele indezirabile pentru Romania sau date in consemn, pentru a nu li se permite intrarea.

d)    Categorii de vize acordate cetatenilor straini

In functie de scopurile pentru care se acorda , vizele acordate cetatenilor straini pot fi:

a) viza de tranzit aeroportuar – simbol A – este obligatorie pentru cetatenii statelor cuprinse in lista care se intocmeste de catre M.A.E. in acord cu reglementarile Uniunii Europene cu privire la masurile pentru tranzitul pe aeroporturi. Acelasi regim se aplica si strainilor care, fara a fi cetateni ai acestor state, sunt in posesia unui document de trecere a frontierei de stat eliberat de autoritatile statelor respective;

b) viza de tranzit – simbol B – este viza care permite unui strain sa tranziteze teritoriul Romaniei, poate fi eliberata pentru unul sau doua tranzituri, fara ca durata fiecarui tranzit sa depaseasca 5 zile;

c) viza de scurta sedere, care permite strainului sa intre pe teritoriul Romaniei in vederea unei sederi neintrerupte sau a mai multor sederi a caror durata totala sa nu depaseasca 90 de zile in decurs de 6 luni de la data primei intrari. Acest tip de viza poate fi eliberat cu una sau mai multe calatorii. In cazul strainilor care calatoresc in mod frecvent in Romania, pentru relatii de afaceri-cooperare, la solicitarea autoritatilor administrative centrale sau a societatilor comerciale cu mare capacitate economico-financiara, viza de scurta sedere cu intrari multiple se poate acorda si pe o perioada de 1 an si, de asemenea, durata sederii nu poate depasi 90 de zile in decurs de 6 luni.

Dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei conferit strainului prin viza de scurta sedere, nu poate fi prelungit.

d) viza de lunga sedere, poate fi in functie de activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare in Romania strainul caruia i-a fost acordata, pentru:

*desfasurarea de activitati economice – simbol D / AE – strainilor care urmeaza sa desfasoare activitati economice in mod independent sau in cadrul unor asociatii familiale;

*desfasurarea de activitati profesionale – simbol D / AP – strainilor care au dreptul de a exercita in mod individual profesii pe teritoriul Romaniei in baza unor legi speciale;

*desfasurarea de activitati comerciale - simbol D /AC – strainilor actionari sau asociati ai unor societati comerciale, cu atributii de conducere si administrare a acestora, precum si altor investitori straini;

*angajare in munca – simbol D / AM – strainilor care urmeaza sa intre in Romania in vederea incadrarii in munca. Viza acordata in acest scop se va elibera si sportivilor care urmeaza sa evolueze in cadrul unor cluburi sau echipe din Romania, in baza unui contract individual de munca;

*studii – simbol D / SD – strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru a urma cursuri in invatamantul preuniversitar, universitar sau post universitar, dupa caz, ori pentru obtinerea unor titluri stiintifice in cadrul institutiilor de stat sau particulare acreditate, potrivit legii;

*reintregirea familiei – simbol D / VF – strainilor care urmeaza sa intre in Romania in scopul redobandirii unitatii familiale;

*intrarea in Romania a strainilor casatoriti cu cetateni romani – simbol D / CR ;

*activitati religioase sau umanitare – simbol D / RU – strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru a desfasura activitati in domeniul cultelor recunoscute sau in scop umanitar;

*alte scopuri – simbol D /AS – strainilor transferati temporar de catre companiile straine, lucratorilor stagiari sau sezonieri, strainilor care urmeaza tratament medical de lunga durata, strainilor a caror prezenta pe teritoriul Romaniei este necesara din interese de siguranta nationala si celor care desfasoara alte activitati care nu contravin legilor romane.

Viza de lunga sedere se acorda strainilor, la cerere, pe o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii. Acest tip de viza permite strainilor intrati pe teritoriul Romaniei sa solicite prelungirea dreptului de sedere temporara si sa obtina un permis de sedere.

e) viza diplomatica si viza de serviciu – simbol DS – permit intrarea in Romania, pentru o sedere, de regula, de lunga durata, strainilor titulari ai unui pasaport diplomatic, respectiv de serviciu, care urmeaza sa indeplineasca o functie oficiala ca membri ai unei reprezentante diplomatice sau ai unui oficiu consular al statului de apartenenta in Romania. Aceste tipuri de vize se elibereaza titularilor de pasapoarte diplomatice, respectiv de serviciu sau asimilate acestora, la solicitarea M.A.E. al statului trimitator sau a unei reprezentante diplomatice ori consulare a acestuia, precum si membrilor de familie, impreuna cu care titularul locuieste, si sunt valabile pe perioada misiunii sau in conformitate cu intelegerile bilaterale la care Romania este parte;

f)viza colectiva, poate fi acordata in scop de tranzit – simbol CL / B sau in scop turistic – simbol CL / TU .

Viza colectiva este o viza de tranzit sau de scurta sedere acordata in scop turistic si pentru o perioada care sa nu depaseasca 30 de zile, eliberata unui grup de straini (minimum 5 si maximum 50 de persoane), constituit anterior solicitarii, cu conditia ca membrii acestuia sa intre, sa ramana si sa paraseasca teritoriul Romaniei in grup. Conducatorul grupului trebuie sa dispuna de un pasaport individual si, dupa caz, de o viza individuala.

In cazul unor grupuri organizate de elevi care sunt cetateni ai unor state pentru care exista obligativitatea vizei si sunt rezidenti intr-un stat membru al Uniunii Europene, care calatoresc in Romania, in cadrul unor excursii scolare sau se afla in tranzit, se poate permite intrarea fara viza, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- grupul sa fie insotit de un cadru didactic din partea scolii care organizeaza excursia;

- sa existe o lista oficiala a participantilor dupa care acestia sa poata fi identificati;

- participantii sa fie in posesia unor documente valabile de trecere a frontierei de stat.

Vizele pot fi sub forma de stampila sau sub forma de imprimat cu substanta autoadeziva. In pasaport, vizele se aplica in ordine cronologica, incepand cu prima dintre filele destinate acestui scop. Este importanta aplicarea vizelor in ordine cronologica deoarece acest lucru ne permite sa urmarim mai usor traseul parcurs de posesorul documentului de calatorie, tarile si ordinea in care a calatorit prin acestea.

Acordarea vizelor in cazuri speciale. In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 194/2002, amendata prin Legea nr. 482/2004, PFR poate acorda in punctele de trecere a frontierei de stat, cu titlu de exceptie, vize de scurta sedere si de tranzit, numai in urmatoarele situatii:

- in caz de urgenta, determinata de dezastre, calamitati naturale sau accidente;

- in caz de deces sau imbolnaviri grave ale rudelor apropiate, dovedite cu documente corespunzatoare;

- in cazul echipajelor si pasagerilor navelor sau aeronavelor, aflate in situatii deosebite, care sunt nevoite sa acosteze ori sa aterizeze ca urmare a unor defectiuni, intemperii sau pericol de atac terorist;

in cazul functionarilor care apartin unor organizatii internationale si au fost delegati sa indeplineasca misiuni oficiale in Romania intr-un interval de timp scurt;

in cazul marinarilor straini care solicita tranzitul pentru a se imbarca, reimbarca sau pentru a parasi o nava in scopul repatrierii la incetarea contractului de munca, precum si in cazul schimburilor de echipaje.

In cazul marinarilor straini aflati intr-una din aceste situatii, viza romana se acorda, la cererea Agentiei de Navlosire sau a Agentiei de Navigatie a statului in care nava este inmatriculata, dupa efectuarea verificarilor cu privire la:- corectitudinea datelor puse la dispozitie, privind existenta navei pe care urmeaza sa se produca schimbarea intr-un port romanesc, si necesitatea acordarii vizei;

indeplinirea celorlalte conditii pentru intrarea in Romania de catre marinarul care face subiectul cererii de viza;

- itinerarul si mijloacele de deplasare intre punctele de trecere a frontierei de stat, inclusiv existenta biletului de calatorie in baza caruia marinarul strain urmeaza sa paraseasca tara.

Dupa efectuarea acestor verificari, daca datele puse la dispozitie de agentie sunt corecte si sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru ca marinarul sa poata intra in tara, seful punctului de trecere a frontierei de stat va inainta pe cale ierarhica cererea la IGPF, in vederea aprobarii.

Vizele acordate cu titlu de exceptie de catre organele PFR, in punctele de trecere a frontierei de stat, se pot acorda pentru perioade care sa nu depaseasca:

- 15 zile, in cazul vizei de scurta sedere;

- 5 zile, in cazul vizei de tranzit.

Daca organele PFR, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat, constata existenta situatiilor expres prevazute de lege pentru dispunerea masurii de anulare sau de revocare a unei vize acordate de o misiune diplomatica sau oficiu consular al Romaniei din strainatate, solicita motivat acest lucru DGACO din cadrul MAE

Situatiile care pot determina dispunerea masurii de anulare a unei vize acordate sunt:

- se constata ca la data solicitarii vizei, strainii nu indeplineau conditiile prevazute de legislatia specifica in vigoare;

- strainii au obtinut viza de intrare pe baza unor documente sau informatii false;

- strainii au introdus sau au incercat sa introduca ilegal in Romania alti straini ori au inlesnit transportul sau cazarea acestora;

- strainii au incalcat reglementarile vamale sau cele privind frontiera de stat.

Situatiile care pot determina dispunerea masurii de revocare a unei vize acordate sunt:

- strainii nu mai indeplinesc conditiile cerute la acordarea vizei;

- nu se respecta scopul pentru care a fost acordata viza de intrare;

- dupa acordarea vizei strainii au fost declarati indezirabili.

Punerea in executie a masurii anularii sau revocarii vizei in tara se face de catre organele politiei de frontiera.

La controlul pentru trecerea frontierei de stat organele PFR limiteaza perioada de valabilitate a vizei in situatia in care constata ca strainul nu poseda mijloacele de intretinere pentru intreaga perioada de valabilitate a acesteia. Limitarea vizei se materializeaza prin inscrierea pe viza a perioadei pentru care strainul are mijloace de intretinere, potrivit legii.

e)     Masuri de siguranta la noul model de viza romana

sub forma de autocolant

Modul de tratare a masurilor de siguranta precum si cercetarea din punct de vedere al valabilitatii este identic cu cel al pasapoartelor.

Incepand cu data de 01.09.2004, Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei, prin Directia Generala Afaceri Consulare, a introdus un nou model de viza, sub forma de autocolant, cu urmatoarele elemente de siguranta :

1. desen tip guilloche;

2. holograma – element optic variabil;

3. element heliogravat, in tipar intaglio, care are ca imagine latenta literele “ROU”;

4. desen tip guilloche, in tipar intaglio;

5. spatiu rezervat completarii datelor de catre organul emitent;

6. numarul de viza format din 8 (opt) cifre care reactioneaza fluorescent;

7. spatiu pentru fotografia integrata;

8. spatiu rezervat datelor din banda de citire optica;

9. imagine multiplex;

10. tiparire intaglio in doua culori;

11. microtext tiparit intaglio;

12. linie de microtext;

13. elemente fluorescente – fibre si plansete – evidentiate in U.V.;

14. imprimare vizibila numai in U.V.;

15. tiparire antiscanare;

16. cerneala sensibila la un solvent;

17. cerneala transparenta la raze infrarosii;

18. tiparire iris;

19. fotografia integrata este scanata pe un fond de linii sinusoidale, care in zona de mijloc sunt punctate;

20. microtexte “ROMANIA”, “VIZA”, “VIZA ROMANIA”.

In afara celor descrise mai sus, in suportul de hartie apar in vizibil (lumina alba) fibre in nuanta de albastru si rosu, numai fibrele albastre avand fluorescenta in lumina cu raze ultraviolete.

Pe acelasi suport de hartie, numai in lumina cu raze ultraviolete, apar si plansete in nuanta de galben-verzui.

3.VIZA SCHENGEN. CONTINUT, ELEMENTE DE SIGURANTA

a)    Notiuni introductive

Viza Schengen reprezinta o forma a permisului de sedere care permite o sedere limitata in timp, conforma cu scopul calatoriei. Se acorda de reprezentantele diplomatice din strainatate partenere si numai in cazuri exceptionale la frontiera, de catre unitatile politiei de frontiera.

Principalele reglementari in materie de vize sunt cuprinse in capitolul 3 al APAS, art. 9- 18. Potivit art.9 alin. (1) APAS „Partile Contractante se angajeaza sa adopte o politica comuna in ceea ce priveste circulatia persoanelor si, in special, cu privire la regimul vizelor. In acest scop isi acorda asistenta reciproca. Partile Contractante se angajeaza sa urmareasca, de comun acord, armonizarea politicilor in materie de vize“.

De asemenea, in aplicarea dispozitiilor art 10 APAS, a fost instituita o viza uniforma, valabila pe teritoriul tuturor Partilor Contractante, viza care poate fi eliberata pentru o sedere de cel mult trei luni. Titularul unei vize uniforme care a intrat in conditii legale pe teritoriul uneia dintre Partile Contractante, poate circula liber pe teritoriile tuturor Partilor Contractante pe durata valabilitatii vizei, daca indeplineste conditiile de intrare . Exceptie face situatia in care Partea Contractanta care a emis viza restrange dreptul de circulatie al titularului vizei la unul sau mai multe state ale spatiului Schengen. Din cauza desfiintarii controalelor la frontierele interne, acordarea vizelor limitate teritorial se va reduce la cazuri de exceptie, din ratiuni de securitate interna vizand toate statele semnatare ale Acordului.

Vizele de sedere emise pentru o perioada mai mare de trei luni sunt vize nationale eliberate de catre una dintre Partile Contractante conform propriei sale legislatii. Titularul unei vize nationale are dreptul sa tranziteze teritoriile celorlalte Parti Contractante pentru a ajunge pe teritoriul Partii

Contractante care a eliberat viza, in afara de cazul in care acesta nu indeplineste conditiile de intrare prevazute de art 5, alin. (1), lit. a), d) si e) sau figureaza pe lista nationala a persoanelor semnalate ca inadmisibile a Partii Contractante al carui teritoriu doreste sa-l tranziteze (art 18 APAS).

b)    Categorii de vize

In conformitate cu dispozitiile art.10 si 18 APAS, ale partii I.2. si ale anexei 12 din „Instructiunea Consulara Comuna”, exista doua categorii de vize:

- viza uniforma Schengen;

- viza nationala Schengen.

In cele ce urmeaza vom face precizari legate de cele doua categorii de vize.

Viza uniforma Schengen

Se poate prezenta sub urmatoarele forme:

- Viza de tranzit aeroportuar (tip „A”)

- Viza de tranzit non-aeroportuar (terta tara spre terta tara) (tip „B”)

- Viza de sedere de foarte scurta durata (max. 30 de zile) (tip „C1”)

- Viza de sedere de scurta durata (max. 90 de zile) (tip „C2“, „C3“ si „C4”).

a)Viza de tip „A“ – se acorda cetatenilor statelor non Schengen pentru tranzitul aeroportuar spre un stat din afara spatiului Schengen.

Spre exemplu: un cetatean iranian zboara de la Teheran la Frankfurt de unde tot pe calea aerului urmeaza sa ajunga la Sofia. Statele ai caror cetateni au nevoie de astfel de vize sunt prevazute in APAS.

b) Viza de tip „B“ – se acorda cetatenilor statelor non Schengen pentru tranzit de alt tip decat cel aeroportuar (feroviar, rutier , fluvial, maritim) spre un stat din afara spatiului Schengen. Se acorda pentru o durata redusa de timp, calculata astfel incat sa asigure deplasarea normala spre destinatia specificata , neputandu-se depasi 5 zile. Beneficiarul nu se poate abate de la itinerarul firesc si nu poate deturna scopul pentru care a solicitat si obtinut viza.

Spre exemplu : un cetatean rus zboara de la Moscova la München, dupa care calatoreste cu trenul spre Bulgaria.

c) Viza de tip „C“ este viza de sedere scurta, fiind denumita si viza turistica. Aceasta viza ii da detinatorului dreptul de a efectua calatoria de intrare in spatiul Schengen pentru o sedere neintrerupta sau pentru diferite sederi succesive, in cursul unei durate de valabilitate de pana la o jumatate de an, de un an, de doi sau mai multi ani, cu o durata de folosire - calculata de la data primei intrari (daca este indicata), respectiv de la data inceperii valabilitatii vizei – de maximum trei luni pe semestru. Viza Schengen de categoria C se clasifica in urmatoarele categorii:

- Categoria „C1”:

Da dreptul la o sedere de foarte scurta durata si poate fi acordata pentru intrari unice, duble sau multiple pe teritoriul statelor parte la Acord, in limita duratei de valabilitate, cu o sedere de pana la 30 de zile (durata de folosire) in cursul unei perioade de pana la un semestru (durata de valabilitate).

- Categoria „C2”

Da dreptul la intrari unice, duble sau multiple, pentru o sedere de 31 pana la 90 de zile (durata de folosire) in cursul unei perioade de pana la un semestru (durata de valabilitate).

- Categoria „C3”

Da dreptul la intrari multiple, pentru o sedere de pana la 90 de zile pe semestru (durata de folosire) in cursul unei perioade de un an (durata de valabilitate).

- Categoria „C4”

Da dreptul la intrari multiple, pentru o sedere de pana la 90 de zile pe semestru (durata de folosire) in cursul unei perioade de un an sau de doi pana la cinci ani (durata de valabilitate).

De vize Schengen de tip „A“,“B“ sau „C“ au nevioe doar cetatenii statelor non Schengen cu care nu exista acorduri de desfiintare a vizelor si care state sunt prevazute in anexele APAS in categoria statelor zise „negative“.

Spre exemplu un cetatean maghiar nu are nevoie de o astfel de viza , in timp ce, deocamdata, un cetatean roman are nevoie de viza.

Viza nationala Schengen

Este asemanatoare ca forma cu viza uniforma Schengen, purtand insa sigla statului emitent. Viza nationala este considerata ca fiind o viza de tip „D“ .

d) Viza de tip „D“ se elibereaza in cazul in care se acorda o sedere mai mare de 3 luni, in mod frecvent pentru studii sau munci sezoniere. Viza nu acorda un drept de munca in acel stat, pentru obtinerea acesteia fiind necesara prezentarea la Biroul de straini, care va anula viza si va acorda un titlu de sedere cu drept de munca. Desi este o viza nationala, forma si continutul este comun statelor Schengen si se aseamana foarte mult cu vizele uniforme Schengen.

Vizele eliberate de statele membre ale spatiului Schengen se prezinta sub forma etichetelor de viza autocolante care se aplica pe fila de pasaport.

c) Prelungirea valabilitatii vizei Schengen

a) Prelungirea in cazul sederilor de pana la 90 de zile (tip C)

Daca durata de sedere de 90 de zile pe semestru nu a fost epuizata, viza Schengen poate fi prelungita, de mai multe ori, pana la trei luni pe semestru. O viza de categoria C1 poate fi prelungita, dincolo de 30 de zile, ca viza de categoria C2.

Imediat langa eticheta Schengen se lipeste o noua eticheta pentru viza, care are inscriptia eticheta pentru prelungire.

Pot prelungi viza Schengen Autoritatile pentru straini, ambasadele si organele abilitate ale politiei de frontiera.

Nu este permisa modificarea valabilitatii teritoriale.

De regula, nu este permis a se modifica scopul sederii.

b) Prelungirea pentru sederi de peste 90 de zile pe semestru

In principiu, o viza Schengen pentru sederi de scurta durata (tip C) nu poate fi prelungita dupa expirarea a maximum 90 de zile pe semestru.

Exceptii: De exemplu, tratament medical de urgenta, evenimente neasteptate, ingrijoratoare, intamplate rudelor apropiate. In asemenea cazuri, viza Schengen poate fi prelungita, ca viza nationala (tip D), cu pana la 6 luni de la data intrarii sau a valabilitatii.

De retinut:- Viza Schengen prelungita ca viza nationala este valabila numai in statul care acorda prelungirea.

Vize colective

Se pot acorda urmatoarele tipuri de vize colective:

- Viza pentru tranzitul in aeroport (tip „A”), respectiv pentru calatoria de tranzit (tip „B”), pentru 5 pana la 50 de persoane.

- Viza pentru sederea de foarte scurta durata (categoria „C1”), pentru 5 pana la 50 de persoane.

Viza exceptionala la frontiera externa

Asa cum s-a aratat inainte, vizele sunt acordate, in mod obisnuit, de catre reprezentantele diplomatice din strainatate ale statelor Schengen. In mod exceptional, in general pentru motive de ordin umanitar, organele politiei de frontiera pot acorda viza la frontiera externa, pentru o calatorie de intrare, de urmatoarele tipuri:

- Viza de tranzit in aeroport (tip „A”), respectiv de tranzit non-aeroportuar (tip ”B”), inclusiv ca viza colectiva.

- Viza pentru sederea de foarte scurta durata (categoria „C1”), inclusiv ca viza colectiva.

Deosebim aici urmatoarele categorii de vize:

Categoria „A/B”  5 – 50 persoane

Categoria „C1”  5 – 50 persoane cu una sau doua intrari

Categoria „C1”  5 – 50 persoane cu intrari multiple

d) Continutul unei vize Schengen

Viza Schengen are urmatorul continut:

- denumirea „VIZA“ in limba statului emitent

- seria si numarul vizei ; seria este prescurtarea denumirii statului emitent

- valabilitatea - valabila pentru toate statele Schengen sau numai pentru anumite state

- termenul de valabilitate (de la ..pana la.)

- numarul de intrari in spatiul Schengen (una, doua, M=multiple)- durata calatoriei

- capitala statului unde este situata ambasada care a eliberat viza

- data emiterii vizei

- seria si numarul de pasaport

- tipul vizei (A,B,C sau D)

- mentiuni speciale (ex. persoana are drept de munca)

- numele functionarului care a eliberat viza

- ambasada sau organul care a emis viza

In continuare in zona inferioara a etichetei este situata pe doua randuri partea informatizata, scrisa aproape in toate cazurile cu o masina cu caractere speciale.

e) Semnificatiile partii informatizate

Semnificatiile partii informatizate sunt urmatoarele:

a) Randul 1

- „V“ - viza

- tipul vizei (A;B;C sau D)

- prescurtarea denumirii statului emitent

- doua separatii: <<

- nume

- doua separatii <<

- prenume

- separatii pana la capat

b) Randul 2: 

- seria si numarul vizei;

- prima cifra de control calculata astfel:

Seria si

Numarul

Vizei

D

5

7

6

Suma

Impartit

la 10

Cifra

de

control

Viza nr.

5

7

6

Multiplicator

7

3

7

3

Inmultire

- prescurtarea denumirii statului unde se afla reprezentanta diplomatica a organului emitent, conform listei de prescurtari;

- un grup de 6 cifre reprezentand anul, luna si ziua de nastere a titularului vizei si pasaportului;

- a doua cifra de control calculata astfel:

Data nasterii

7

6

Suma

Impartit

la 10

Cifra de

control

Multiplicator

7

3Inmultire

77

7,7

- o litera reprezentand sexul titularului vizei: M sau F;

- un grup de sase cifre reprezentand anul, luna si ziua la care valabilitatea vizei expira;

- a treia cifra de control, calculata astfel:

Expirarea

Valabilitatii

9

8

Suma

Impartirea

la 10

Cifra

De

control

Multiplicator

7

3

Inmultire

- separatie;

- numarul de intrari in spatiu permis de viza;

- un grup de 2 cifre reprezentand durata in zile a sederii in spatiu acordata prin viza;

- un grup de patru cifre reprezentand luna si ziua de la care incepe termenul de valabilitate al vizei.

Cunoasterea de catre functionarii politiei de frontiera a semnificatiilor cifrelor si literelor partii informatizate si mai ales a modului de calcul a celor trei cifre de control, se dovedeste utila in procesul de identificare a falsurilor totale sau partiale asupra vizelor Schengen.

f) Masuri de siguranta

Dimensiuni: 74 mm/ 105 mm

Modul de prezentare: colant tip ICAO

Modul de tiparire

a) Tiparire offset

-banda de citire optica are un desen de fond compus din mai multe linii frante si ondulate, care din extremitatile laterale pornesc catre interior in doua culori, maro si verde;

-catre partea din mijloc liniile maro isi modifica culoarea in galben, iar cele verzi in violet;

-sub chinegrama deosebim un desen de fond sub forma de guilloche si o floare de lotus din doua culori (maro si verde);

-in coltul din dreapta sus apare un alt desen tip guilloche format din aceleasi culori.

b)Tiparire intaglio

-desenul tip guilloche peste care s-a tiparit cuvantul „VIZA” in limba statului care o elibereaza;

-portiunea dintre prima si ultima litera a cuvantului „VIZA” este prezentata sub forma unui element optic variabil (isi schimba culoarea prin modificarea unghiului de vizualizare);

-rubricile ce sunt completate de organul emitent si microtextul format din initialele „EUR” (in aceasta zona fondul isi modifica treptat culoarea din verde in violet si invers);

-sub desenul tip guilloche care cuprinde cuvantul „VIZA” apare microtextul compus din initialele „EUR” in forma unei linii ondulate;

-deasupra aceluiasi desen deosebim microtextul format din initialele „EUR” care isi schimba culoarea din verde in albastru;

c) Fibre

-in procesul de fabricatie al hartiei au fost introduse fibre vizibile la lumina naturala in nuante de albastru si rosu care nu reactioneaza la lumina U.V.

Chinegrama

-este optic variabila;

-in partea superioara apare insemnul (initiala) statului care a eliberat-o;

-in mijloc apare globul pamantesc care, prin modificarea unghiului de vedere, se transforma in doua litere „E”;

-12 stelute care-si modifica marimea prin schimbarea unghiului de vizualizare.

Numarul de viza

-pozitionat in coltul dreapta sus;

-este tiparit in negru;

-numarul este precedat de initiala statului care a eliberat viza;

-este compus din 8 cifre;

-la U.V. reactioneaza in nuanta de verde.

Reactia la raze U.V.

-fibre care nu sunt vizibile in lumina naturala reactioneaza in nuante de bleu si rosu;

-plansete de culoare galbena;

-de 4 ori initialele „EUR” (in marimi diferite) in nuanta de galben;

-in jurul initialelor „EUR”, cu cea mai mare dimensiune apare un desen tip guilloche de culoare galbena.

Modelele de vize Schengen aflate in uz: 1994, 2002 si 2003.

g) Viza tip Schengen cu fotografie integrata model 2003

Masuri de siguranta:

- fotografie integrata;

- chinegrama;

- element optic variabil;

- seria (simbolul statului) si numarul vizei (8 cifre) – reactioneaza in galben fluorescent la expunerea in lumina cu raze ultraviolete;

- imprimare iris (curcubeu) si fibre vizibile cu ochiul liber (in lumina UV reactioneaza in culorile rosu si albastru);

- microtext situat deasupra benzii citibila optic si sub seria si numarul vizei;

- desen tip guilloche tiparit intaglio;

- imagine latenta;

- inscrisul “VISUM” tiparit intaglio cu cerneala optic variabila;

BIBLIORAFIE:

- O.U.G. nr.104/2001 aprobata si modificata prin Legea 81/2002, privind organizarea si functionarea P.F.R.;

- O.U.G. nr.105/2001 aprobata si modificata prin Legea 243/2002 privind frontiera de stat ;

- O.G.nr.65/97 privind regimul pasapoartelor in Romania, modificata prin Legea 216/98;

- Metodologiile de lucru existente in P.T.F.;

- COLECTIV DE AUTORI - Teoria si practica aplicata a Politiei de Frontiera, vol.I, Ed. M.A.I. Bucuresti 2001;

- COLECTIV DE AUTORI - Teoria si Tactica Politiei de Frontiera, vol.II, Ed. M.A.I. Bucuresti 2001;

- CONSTANTIN PAVELIUC - Masuri de siguranta la pasapoarte si bancnote, Ed. M.A.I., 2003;

- Manualul comun Schengen – Aplicatia nationala
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
PROCEDURA IN MATERIE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV Natura normelor procedurale aplicabile
EXCEPTIILE DE LA CONTROLUL DE LEGALITATE EXERCITAT DE INSTANTELE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Conditiile de valabilitate ale actelor administrative
Marketingul intern si interactiv in administratia publica
CLASIFICAREA AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE
Organizatii internationale
ACTIVITATEA AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE
Aplicatia pentru Emitere Acte Declarative - Manual

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu