Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » cadastru topografie
Aspectele cadastrului, Functiile cadastrului, Clasificarea cadastrului

Aspectele cadastrului, Functiile cadastrului, Clasificarea cadastrului


Aspectele cadastrului

Pentru cunoasterea completa si sistematica a imobilelor, cadastrul general realizeaza evidenta acestora dupa urmatoarele aspecte:

1.Aspectul cantitativ se realizeaza prin functia tehnica a cadastrului, raspunde la intrebarea: unde si cat de mare este?

2.Aspectul calitativ: este realizat de functia (partea) economica a cadastrului, raspunde la intrebarea: ce fel este? (ce valoare are?)

3.Aspectul juridic: se refera la dreptul de proprietate asupra terenurilor si constructiilor, raspunde la intrebarea: al cui este?

Functiile cadastrului

Celor trei aspecte dupa care cadastrul trebuie sa studieze si sa inventarieze imobilele le corespund, din punct de vedere al realizarii practice trei functii:

1. Functia tehnica;

2. Functia economica;

3. Functia juridica.

Functia tehnica a cadastrului are ca obiect urmatoarele lucrari:

- stabilirea si marcarea in teren prin borne cadastrale a hotarelor teritoriilor administrative;

identificarea si marcarea prin borne a perimetrelor construibile

- identificarea limitelor proprietatilor dintr-un teritoriu administrativ;

efectuarea masuratorilor pe teren si prelucrarea datelor cadastrale;

intocmirea (sau reambularea) planurilor cadastrale;

- numerotarea cadastrala;

calculul ariei suprafetelor pe intreg teritoriul administrativ,

- intocmirea registrelor cadastrale si a situatiilor de sinteza;

intretinerea cadastrului (planuri, registre, fise, situatii de sinteza)

Documentele cadastrului intocmite in cadrul functiei tehnice:

dosarul lucrarilor de delimitare;

planurile si hartile cadastrale;

registrele si fisele cadastrale,.

Functia economica a cadastrului.

Functia economica a cadastrului consta in realizarea urmatoarelor lucrari:

incadrarea terenurilor agricole in clase de calitate;

evidenta terenurilor agricole in functie de stadiul degradarii

- evidenta terenurilor amenajate prin lucrari de imbunatatiri funciare

evidenta terenurilor care necesita lucrari de imbunatatiri funciare si tipul acestoraevidenta cladirilor dupa materialul de constructie, dotare cu instalatii, confort, grad de uzura etc.

Functia juridica a cadastrului.

Functia juridica a cadastrului trebuie sa asigure:

- identificarea corecta a proprietarilor de terenuri si constructii,

- inscrierea acestora in documentele cadastrului general

- inscrierea in cartile funciare, pe baza actelor si faptelor juridice a proprietarilor si a drepturilor reale asupra terenurilor si constructiilor in scopul evidentei juridice,

- asigurarea publicitatii imobiliare.

Clasificarea cadastrului

Clasificarea cadastrului dupa obiectul de studiu

Dupa obiectul de studiu exista:

cadastrul general are ca obiect de studiu imobilele de pe intreg teritoriul tarii (vezi definitia din cursul 2) este sistem de evidenta

cadastrele de specialitate au ca obiect de studiu terenurile si constructiile care au o destinatie economica bine stabilita, functie de interesele generale ale statului si de nevoile specifice ale anumitor ramuri ale economiei nationale, ministerele, departamentele sau alte organisme centrale, care administreaza sau detin terenuri si constructii, isi pot organiza evidentele cadastrale specifice, cu obligatia de a folosi ca date de baza cu privire la suprafete, categorii de folosinta si proprietari, numai cele stabilite in documentele cadastrului general.  Sunt subsiteme de evidenta

Exemple de cadastre de specialitate:

w      Cadastrul agricol

w      Cadastrul forestier

w      Cadastrul apelor

w      Cadastrul imobiliar- edilitar

w      Cadastrul cailor ferate

w      Cadastrul drumurilor etc.

Clasificarea cadastrului dupa datele pe care le furnizeaza in documentatia finala:

Cadastrul analitic prezinta toate datele cantitaive, calitative si juridice privind imobilele, care permit cunoasterea amanuntita a acestora.

Cadastrul sintetic realizeaza centralizarea si prezentarea datelor cadastrale de ansamblu pe unitati teritoriale, prin harti cadastrale de ansamblu si registre de sinteza.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.