Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » cadastru topografie
Definitie, caracteristici, rol, scop, importanta, legatura cu alte discipline

Definitie, caracteristici, rol, scop, importanta, legatura cu alte discipline


DEFINITIE, CARACTERISTICI, ROL, SCOP, IMPORTANTA, LEGATURA CU ALTE DISCIPLINE

Defmitie:

Cadastrul general este un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor corpurilor de propietate, indiferent de destinatie si propietar, de pe intregul teritoriu al tarii.Caracteristici Cadastrul general are caracter:

obiectiv exprima o realitate obiectiva, independenta de vointa omului, indiferent de functia sociala sau tehnica a acestuia ;

unitar se executa dupa norme si instructiuni unice;

* istoric reflecta legiile societatii (formele de propietate caracteristice unei oranduirii);

dinamic: exprima realitatea naturala in continua schimbare (impune necesitatea unei intretineri permanente);

* general satisface cerinte pentru diferite sectoare econoniice;

* obligatoriu: se executa pe intregul teritoriul tarii, pentru toti propietarii de bunuri mobile, persoane fizice si juridice.

Rol: Cadastrul trebuie sa furnizeze date reale cu privire la:

* determinarea intinderii, configuratiei si pozitiei corpurilor de propietate, a destinatiei si folosintei lor;

* identificarea propietarilor de bunuri imobile si inscrierea lor in registrele cadastrale;

stabilirea categoriei de terenuri dupa insusirile calitative;

* inventarierea suprafetelor mecanizabile si nemecanizabile, a pantelor terenurilor;

* bonitarea solurilor dupa gradul de fertilitate in functie de categoriile de folosinta agricole;

* inventarierea terenurilor degradate care necesita lucrari de imbunatatiri funciare, a celor care pot fi scoase din circuitul agricol, a terenurilor amenajate si ameliorate.

Scopul executarii lucrarilor de cadastru- sa puna la dispozitia celor interesati, in orice moment, date reale si complete pentru:

* determinarea stadiului si evolutiei fondului funciar pe judete si pe tara;

* stabilirea impozitului funciar;

* cunoasterea fondului imobiliar- edilitar si starea acestuia;

* intocmirea studiilor si proiectelor pentru sistematizarea teritoriului si localitatilor;

* obtinerea de date pentru intretinerea strazilor, drumurilor, cailor ferate, etc;

* alegerea amplasamentelor obiectivelor industriale si social-culturale;

* folosirea, amenajarea si regularizarea cursurilor de apa;

* amenajarea si exploatarea rationala a padurilor;

* protectia mediului;

solutionarea litigiilor cu privire la terenuri dintre propietari;

* realizarea bazei de date cadastrale necesare intocmirii SIT-urilor.

Importanta cadastrului general

Cadastrul s-a dovedit a fi de-a lungul timpului un ansamblu de activitati tehnico- organizatorice menite sa deserveasca administratia, pe propietarii bunurilor imobile in problemele drepturilor reale de propietate, iar din alt punct de vedere, cadastral a constituit o institutie progresista care a contribuit la dovedirea si garantarea propietatii.

Lucrarile de cadastru sunt importante pentru realizarea sistemelor informationale ale teritoriului, capabile sa furnizeze rapid date reale administratiei publice locale si centrale, precum si altor sectoare interesate.

Legatura cadastrului cu alte discipline

Activitatea de cadastru a evoluat foarte mult in ultimele decenii, din punct de vedere al continutului si complexitatii, pe masura punerii de acord cu cerintele mereu crescande ale societatii in ansamblu si cu perfectionarea mijloacelor tehnice si a metodelor de lucru propii, sau a celor apartinand altor domenii pe care se sprijina sau cu care colaboreaza. Prin participarea mai multor domenii la realizarea cadastrului general, se poate afirma ca i se confera un caracter indisciplinar.

Lucrarile tehnice ale cadastrului ( masuratori, prelucrarea datelor,intocmirea documentatiei cadastrale - hard, planuri, registre cadastrale) se bazeaza pe discipline fundamental ca: geodezia, topografia, fotogrametria, cartografia.

Pentru latura economica a cadastrului sunt necesare cunostinte din domenii complementare: pedologie, geobotanica, geomorfologie. Stiintele agricole ajuta la incadrarea terenurilor in categorii si subcategorii de folosinta.

Dreptul funciar si alte ramuri juridice sunt necesare la stabilirea in mod legal a posesoriilor si a propietatii, la data introducerii cadastrului general.

Pentru rezolvarea anumitor etape de lucrari, cadastrul general poate intra in legatura cu domenii auxiliare: sistematizarea teritoriului si localitatilor, urbanism, organizarea teritoriului agricol, protectia mediului,etc..

Pentru automatizarea lucrarilor de cadastru ( prelucrarea automata volumului mare de date din masuratori, crearea bazelor de date si intocmirea automata a registrelor si planurilor cadastrale) este nevoie de cunostinte de informatica, programare, etc.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.