Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » cadastru topografie
Transmiterea la sol a coordonatelor punctelor cladirilor inalte

Transmiterea la sol a coordonatelor punctelor cladirilor inalte


Transmiterea la sol a coordonatelor punctelor cladirilor inalte

Punctul este stationabil pe cladire;

Punctul este inaccesibil, nestationabil.

1. Punct stationabil

prin masuratori liniare se face transmiterea coordonatelor la sol;



punctele de triangulatie in orase sunt cu  si pilastru pe cladiri;

transmiterea coordonatelor punctelor de pe cladire la punctele din drumuire se realizeaza prin doua tiunghiuri, prin masurarea a doua baze si a tuturor unghiurilor. Unghiurile se masoara spre alte puncte de referinta.

Transmiterea coordonatelor se face parcurgand urmatoarele etape:

a)     Se calculeaza din coordonatele T1T2 si T3T4;

b)     Se calculeaza laturile T1P in functie de baza masurata.

AP/sin = T1P sin α1 rezulta T1P = AP (sinα1/sin γ1), analog

T1P = BP(sinα2sin γ2),

Daca se incadreaza in tolerante se calculeaza media.

c)     se calculeaza orientarile T1P

T1P T1T2

T1P T1T3

medT1P - se calculeaza ca medie simpla, daca vizele sunt egale, si ca medie ponderata, daca vizele nu sunt egale.

d)     Se calculeaza coordonatele punctului P.

Xp = XT1 + T1Pcos θT1P

Xp = YT1 + T1Psin θT1P

Evaluarea preciziei punctului transmis la sol

es ep/s1) S ctg ctg ctg 1] s (e

eb = μb + λb

s T1P

unde:

es - eroare patratica;

ep - eroare medie patratica a lungimii bazelor;

eβ - eroare medie patratica a masurii unghiurilor

λ - coeficientul influentei erorilor sistematice;

μ - coeficientul influentei erorilor intamplatoare;

lim - nepotrivirea maxima obtinuta prin masurarea celor doua baze;

Eroarea medie patratica es

lim admisibila a erorii

lim ( 2) = 2,8 eq;

es = 0,7 eq;

2.Punctul neaccesibil

Se masoara : unghiurile β2,ζ2; distanta b1 si b2

Etape:

a)     Date cunoscute: coordonatele punctelor T1, T2, T3;, unghiurile β2,ζ2; dist b1 si b2 daca se incadreaza in toleranta.

b)     Se calculeaza T1P, T1P = b1sin 1/sin = b2sin 2/sin

T1P mediu

Se calculeaza orientarea si laturile T1T2 si T2T3

T1T2 = arctg YT2 - YT1/ XT2 - XT1;

T1T2

T2T3

d)Calcularea orientarii laturii T1P

sin δ1 = T1P sin ζ1/T1T2;

sin δ2 = T2P sin ζ2/T1T3;

T1P T1T2 -

T1P T1T3 -

daca se incadreaza in toleranta T1P mediu

Eroarea preciziei , eroarea medie patratica este: e es e /ρ)s;

e e = 15,4; e = 12; eb/b = 1/50 000;

es - eroarea medie patratica a valorii distributive a lungimii laturii T1P;

e eroarea medie patratica a valorii distributive a pozitiei punctului;

Suprafete, parcelari.

Determinarea suprafetelor

In practica finalizarea unor se face prin stabilirea suprafetelor respective. Va rezulta suprafata utila sau suprafata de constructie. Pentru determinarea suprafetelor se disting urmatoarele metode: numerice, grafice, mecanice.

Depinde de cunoasterea coordonatelorpunctelor de contur, forma suprafetei si existenta unei reprezentari grafice. Metodele grafice sunt cele mai precise, dar necesita coordonatele punctelor ce determina acel contur. Metoda grafica si cea mecanica permit determinarea suprafetelor cand se cunoaste conturul si necesita reprezentare grafica. In general marimea suprafetei este dependenta de modul in care s-a facut ridicarea in plan.

Metoda numerica

a)     bazate pe figuri de arie cunoscuta;

se aplica in terenuri orizontale, se descompun in figuri simple, se masoara inaltimea acestora; la metodele grafice se lucreaza cu panglica si echerul;

se face in functie de aparatura avuta;

b)     metoda analitica

presupune cunoasterea coordonatelor punctelor de contur:

S = S + S S S

S = ΣXI (Yi + 1- Yi -1)

S = ΣYI (Xi - 1- Xi +1)

precizia acestei determinari depinde de precizia cu care au fost determinate coordonatele punctelor de contur;

conturul se face prin planimetrare.

Metoda numerica

se foloseste la suprafata cu contur neregulat.

1:500/ 25m

1cm

n1xs1 + n2xs2, unde:

n1 - reprezinta numar de patrate intregi;

n2 - reprezinta numar de patrate ce rezulta din aproximarea suprafetelor.

Metode mecanice

Parcelerea suprafetelor

prin parcelare se intelege impartirea unei suprafete in mai multe laturi impuse;

presupune existenta unui plan de situatie;

rezolvarea problemei de parcelare presupune indeplinirea unor conditii.

Conditii fixate de proprietar.

Conditii legate de principiile de parcelare.

a)     accesul la drum de acces,

b)     accesul la utilitati,

c)     latimea minima a drumului,

d)     utilizarea limitelor naturale la trasarea limitelor parcelelor,

Se cunosc multe metode de parcelare, in functie de modul in care trebuie rezolvata problema.





Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.