Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » cadastru topografie
Lucrari de cadastru general pe baza documentatiei cartografice existente

Lucrari de cadastru general pe baza documentatiei cartografice existente


LUCRARI DE CADASTRU GENERAL PE BAZA DOCUMENTATIEI CARTOGRAFICE EXISTENTE

- SPECIFICATII TEHNICE

OBIECTUL LICITATIEI

Introducerea cadastrului general, conform legii nr. 7/ 1996, presupune evidenta tehnica, economica si juridica, cu scopul de a se realiza identificarea, inregistrarea si reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor corpurilor de proprietate.Sistemul de cadastru si publicitate imobiliara are la baza identificarea proprietatilor si a proprietarilor/posesorilor acestora. Pentru identificarea spatiala este importanta amplasarea corpurilor de proprietate pe un suport grafic simplificat, numit in continuare plan cadastral index.

Scopul urmarit prin executarea lucrarilor de cadastru general prin utilizarea documentatiei cartografice existente este de a urgenta introducere a cadastrului general intr-o unitate administrativ teritoriala si obtinerea planului cadastral index si a bazei de date a cadastrului general.

Planul index cadastral contine reprezentarea grafica a limitelor corpurilor de proprietate, a constructiilor permanente, a elementelor de infrastructura (cai ferate, drumuri, ape, canale si ele­mentele de toponimie aferente) precum si a identificatorilor cadastrali georeferentiati. Scopul imple­mentarii planului index cadastral, realizat pe baza documentatiei cadastrale existente, este de a furniza solutii de cost eficiente bazate pe utilizarea cat mai larga a datelor cadastrale existente.

In Romania conceptul de plan cadastral index este destinat realizarii lucrarilor de cadastru general prin solutii suficient de flexibile fata de cerintele pietei de inregistrare a datelor cadastrale. Datorita faptului ca in Romania inregistrarea proprietatii nu este obligatorie in toate cazurile, procesul de inscriere in cartea funciara nedefinitiva este sporadic prin natura sa; cu alte cuvinte inscrierea in cartea funciara nedefinitiva este strans corelata cu piata imobiliara, dinamica depinzand de frecventa tranzactiilor cu imobile. Piata imobiliara nu este dezvoltata omogen pe intreg teritoriul Romaniei. Aceasta este mai dezvoltata in zonele urbane si in mod particular in Bucuresti, in zonele rurale fiind destul de limitata. Cadrul legal al proiectului este dat de Legea 7/1996, care autorizeaza ONCGC pentru definirea elementelor hartii cadastrale. Scopul primar al proiectului este sa creeze, cu resurse limitate, o harta cadastrala la nivel national care sa satisfaca in acelasi timp si cerintele utilizatorilor.

Surse care pot furniza date de intrare pentru realizarea planului index cadastral si a bazei de date a cadastrului general sunt:

Legea 18/1991 prin care terenurile au fost restituite proprietarilor initiali si mostenitorilor acestora. In acest proces au fost intocmite si eliberate numeroase titluri de proprietate si planuri parcelare.

H.G. 834/1991 prin care toate firmele de stat sunt obligate sa-si intocmeasca documentatii cadastrale prin care sa obtina certificatul de proprietare asupra terenurilor.

In marile orase, la birourile de cadastru urban pot fi gasite importante cantitati de date cadastrale de baza chiar si in format digital. De asemenea, hartile topografice cu categorii de folosinta si planurile si registrele cadastrale realizate inainte de anul 1990 pot furniza informatii relevante pentru identificarea limitelor cadastrale actuale, in special in zonele care nu au fost cooperativizate.

Conceptul de plan cadastral index isi propune sa utilizeze la maximum informatia cadastrala existenta cu scopul de a micsora munca de teren ca sursa primara de date a planului cadastral. Corpurile de proprietate inregistrate in cadastru pe baza surselor de date mai sus mentionate nu au un statut legal. Pentru obtinerea statutului legal proprietarii trebuie sa-si inregistreze proprietatile pe baza normelor emise de ONCGC si Ministerul de Justitie.

Cadastrul trebuie sa respecte impartirea teritorial administrativa care consta in trei niveluri: statul, judetul si teritoriul administrativ. Suprafetele amplasate in interiorul localitatilor sunt cunoscute ca suprafete intravilane. Oficiile cadastrale judetene opereaza cu sectoare cadastrale, care sunt alcatuite din unul sau mai multe corpuri de proprietate delimitate de elemente de infrastructura liniare permanente (drumuri, ape, cai ferate, canale, diguri, etc.).

Suportul pentru documentatiile specifice cadastrului este constituit de documentatia cartografica existenta (planuri cadastrale si topografice la scara 1:500 - 1:5000 - format raster), ceea ce practic reduce in mare masura operatiile efectuate pe teren.

Planul index permite:

actualizarea rapida a situatiei cadastrale existente;

utilizarea diferitelor tipuri de documentatii specifice cadastrului (planuri topografice, planuri cadastrale, planuri parcelare rezultate din aplicarea Legii 18/1991 , documentatii rezultate in urma aplicarii H.G. 834/1991, documentatii pentru delimitarea si amplasarea corpului de proprietate, documentatii rezultate in urma efectuarii cadastrelor de specialitate);

integrarea planului cadastral index cu registrele cadastrale;

posibilitatea legaturii cu alte baze de date georeferentiate;

lucrul cu corpuri de proprietate, atat cu caracter definitiv (inscrise in Cartea Funciara) cat si nedefinitiv;

Planul cadastral index, odata realizat, permite amplasarea tuturor documentatiilor cadastrale care vor fi intocmite ulterior, astfel ca in timp, in functie de dinamica si volumul tranzactiilor poate acoperi in intregime o unitate administrativ teritoriala.

Anexa 2 contine detalii privind conceptul de plan cadastral index, precum si o schema explicativa.

Date generale privind obiectivul

Datele generale prezentate Anexa 1 vor fi puse la dispozitia executantilor, in conditiile legii, de catre OJCGC.

Executantul va solicita, in scris, de la OJCGC si ONCGC aceste informatii, urmand sa le primeasca intr-un termen de doua saptamani de la solicitare, pe baza unui proces verbal de predare-primire.

CONTINUT SI CONDITII TEHNICE

Etapele principale pentru executia lucrarilor sunt:

studiul documentelor cartografice si textuale preluate de la O.J.C.G.C.

recunoasterea terenului

proiectul lucrarii

scanarea si georeferentierea documentatiei cartografice existente

stabilirea limitelor teritoriului administrativ

stabilirea limitei intravilanului/ intravilanelor

stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale

masuratori pe teren pentru actualizare si completarea documentatiei cartografice existente

identificarea pe teren a elementelor planului cadastral index

culegerea atributelor textuale pentru corpurile de proprietate si proprietarilor/posesorilor in intravilan si pentru parcele in extravilan

realizarea bazei de date grafice la nivelul teritoriului administrativ BDG

realizarea bazei de date textuale la nivelul teritoriului administrativ BDT

realizarea arhivei de date digitale

redactarea documentatiei finale

CAMPANIA PUBLICITARA

Din experienta anterioara s-a constatat ca s-ar putea economisi un timp considerabil daca proprietarii de terenuri ar fi fost informati in prealabil despre activitatile de inregistrare. De asemeni proprietarii de terenuri au afisat un interes scazut pentru verificarea documentatiei cadastrale in termenul prevazut de Legea 7/1996, ca urmare a inregistrarilor sistematice pentru un teritoriu administrativ.

Este necesara derularea unei campanii publicitare locale, in doua etape, pentru a se stimula interesul proprietarilor si pentru a ajuta executantul atunci cand echipele de teren ii viziteaza pe proprietari pentru a culege date referitoare la proprietate, cum ar fi numele proprietarului, datele de identificare ale persoanei si detaliile despre documentele juridice. Executantul trebuie sa fie incurajat sa faca o campanie publicitara a proiectului cat mai eficienta pentru ca o campanie bine condusa va simplifica fluxurile de lucru si va micsora semnificativ costurile.

Prima etapa a campaniei publicitare trebuie condusa astfel incat sa aiba legatura cu lansarea proiectului si cu fluxurile de lucru ale fiecarui executant. Scopul campaniei este ca proprietarii sa fie anuntati despre procesele de inregistrare si sa li se ceara sa coopereze pentru colectarea informatiei referitoare la proprietate. Campania trebuie sa se desfasoare cu cel putin 14 zile inainte de inceperea colectarii de informatii intr-o anumita zona.

Cea de-a doua etapa a campaniei publicitare trebuie sa se desfasoare dupa ce lucrarile de cadastru au fost terminate. In conformitate cu prevederile Legii 7/1996, proprietarii de terenuri au la dispozitie o perioada de 60 zile pentru verificarea documentatiilor cadastrale, inainte ca informatiile sa fie transmise la birourile de carte funciara (BCF) pentru a fi intabulate. Scopul este de a se mari interesul asupra ceea ce trebuie intreprins in perioada de 60 de zile si ca cetatenii sa fie informati cum si unde sa adreseze cererile sau reclamatiile referitoare la rezultatele masuratorile de cadastru.

Participantii la licitatie trebuie sa includa in oferta si o propunere pentru campania publicitara. Aceasta trebuie sa se realizeze in doua etape.

Pentru prima etapa a campaniei publicitare, executantul va folosi pliante, afise si reclame care vor apare in presa locala. Executantul are responsabilitatea sa tipareasca si sa distribuie materialele, si sa comande reclamele din presa locala in concordanta cu fluxul sau de lucru. Planul campaniei publicitare trebuie sa fie prezentat in oferta. Modelele materialelor care se vor tipari vor fi stabilite de catre ONCGC.

Pentru cea de a doua etapa propunerea de campanie publicitara trebuie sa acopere minimum:

1. Planul campaniei publicitare

Identificarea mijloacelor media ( ziare, radio, TV, autoritatile locale, etc.) atunci cand executantul considera ca sunt necesare si alte mijloace decat cele stabilite in prima etapa.

Un plan de publicitate, care va include si publicitatea activitatilor de teren.

2. Stabilirea unei retele de informare

Stabilirea unor puncte locale de contact unde se va raspunde la intrebari si se va oferi asistenta proprietarilor. Se poate folosi de exemplu Primaria locala.

Organizarea unor intalniri generale de informare la nivel de autoritati locale.

Planificarea intalnirilor si stabilirea programului de lucru al punctelor de contact.

3. Prezentarea informatiilor cadastrale

Organizarea prezentarii documentelor de cadastru la Primarie

Predarea copiilor tiparite ale documentatiilor de cadastru (planuri si formulare de inregistrare), acordarea de asistenta proprietarilor, inclusiv inregistrarea si primirea reclamatiilor.

Predarea cererilor sau a obiectiunilor catre OJCGC.

Oferirea de asistenta OJCGC-ului la solutionarea reclamatiilor. Executantii trebuie sa precizeze in propunerea lor metodele si mijloacele prin care vor sprijini oficiile locale de cadastru sa ia in consideratie si sa rezolve contestatiile si reclamatiile.

RECUNOASTEREA TERENULUI

In cadrul acestei operatii se vor efectua:

Identificarea punctelor retelei geodezice de stat existente in zona;

Se va prelua de la OJCGC inventarul de coordonate si descrierile topografice (daca acestea exista) corespunzatoare teritoriului administrativ respectiv si se va face identificarea pe teren a punctelor existente pentru care se va intocmi descrierea topografica a punctului (care va contine si fotografia acestuia). Formularul tip este prezentat in Anexa 3.

Stabilirea zonelor in care au aparut modificari majore fata de documentatia cartografica existenta (topografica si cadastrala)

Culegerea de informatii necesare definitivarii proiectului lucrarii.

Documentatia care se va preda este constituita din formulare cu descrierea topografica a punctelor geodezice.

PROIECTUL LUCRARII

Proiectul lucrarii va prezenta abordarea din punct de vedere tehnic a lucrarii propusa de catre executant.

Vor trebui atinse urmatoarele puncte de interes:

prezentarea clara a obiectivelor propuse

evaluarea a materialelor primite de la OJCGC

stabilirea unui management de productie puternic

asigurarea cu personal calificat si resurse tehnice

modalitatile de control si asigurare permanenta a calitatii

asigurarea unui riguros management financiar

Ca parte a ofertei se va elabora un plan de productie pentru intreaga lucrare, identificandu-se toate etapele de productie.

Aceasta va contine un plan de alocare a resurselor ca si documentatiile de instalare si configurare a liniei de productie.

Executantul va redacta si prezenta un plan detaliat in cadrul unui Raport Preliminar (Inception Report) care va fi avizat de catre beneficiar.

SCANAREA SI GEOREFERENTIEREA PLANURILOR CADASTRALE SI TOPOGRAFICE

Aceasta operatie este necesara pentru crearea stratului de identificare necesar realizarii pla­nului index cadastral, identificarea limitelor teritoriului administrativ si a limitelor intravilanelor.

Se vor scana planurile cadastrale sau topografice in sistemul national de coordonate, scara 1/500 - 1/5000, puse la dispozitie de beneficiar.

Scanarea se va face dupa cum urmeaza:

Georeferentierea se va face pe 4 puncte - colturile caroiajului in STEREO 70.

Parametrii de scanare sunt mentionati in Anexa 6.

STABILIREA LIMITELOR TERITORIULUI ADMINISTRATIV

Scopul acestei operatii este de a definitiva si oficializa limitele unitatilor administrativ teritoriale.

In cazul in care s-au efectuat lucrarile de delimitare cadastrala bazate pe Legea 7/1996, limitele teritoriului administrativ vor fi introduse direct in baza de date grafice prin coordonatele punctelor.

In cazul in care nu exista lucrari de delimitare cadastrala, operatiile necesare vor include:

Identificarea limitelor teritoriului administrativ pe documentatia topografica si cadastrala existenta;

Rezolvarea litigiilor de hotar de catre Comisia de Delimitare prin studiul hartilor si documentelor legale existente si informarea beneficiarului despre varianta aprobata. In caz ca litigiul nu poate fi solutionat de catre Comisie, executantul va vectoriza ambele variante puse la dispozitie de catre Comisie.

Vectorizarea limitelor de pe planurile topografice si cadastrale scara 1:5000, si numai daca este cazul, scara 1:10000,georeferentiate pe minim patru puncte (strat Admin din BDG);

Intocmirea unui inventar de coordonate cu punctele de contur astfel rezultate, numerotate de la 101 la n pe teritoriul administrativ respectiv si determinarea analitica a suprafetei teritoriului administrativ;

Intocmirea schitei hotarului si a unui proces verbal de vecinatati (Anexa 13 NT ONCGC). Procesul verbal va fi semnat de membrii Comisiei de Delimitare, constituita conform NT ONCGC.

Documentatia care se va preda va cuprinde :

Proces verbal de vecinatati (Anexa 13 - NT - ONCGC), insotit de planul cu limitele teritoriului administrativ si inventarul de coordonate - (Anexa 15 - NT - ONCGC);

Limitele teritoriului administrativ si denumirea acestuia, punctele de coordonate cunoscute de pe limita, suprafata si vecinii vor fi evidentiate si pe planul index cadastral de ansamblu;

STABILIREA LIMITEI INTRAVILANULUI

Scopul acestei operatii este de a definitiva si oficializa limitele intravilanelor unei unitati administrativ teritoriale.

In cazul in care s-au efectuat lucrarile de delimitare cadastrala bazate pe Legea 7/1996, limitele intravilanului vor fi introduse direct in baza de date grafice prin coordonatele punctelor.

In cazul in care nu exista lucrari de delimitare cadastrala pentru intravilan, operatiile necesare vor include:

Identificarea limitelor intravilanului pe documentatia topografica si cadastrala existenta sau a Planurilor de Urbanism General avizate de catre OJCGC;

Vectorizarea limitelor de pe planurile georeferentiate pe minimum patru puncte (strat Intrav din BDG);

Intocmirea unui inventar de coordonate cu punctele de contur astfel rezultate, numerotate de la 1001 la n pentru fiecare intravilan si determinarea analitica a suprafetei acestuia.

Documentatia care se va preda va cuprinde:

Planul teritoriului administrativ cu limitele intravilanului (lor);

Inventarul de coordonate - (Anexa 15 - NT - ONCGC);

Limitele intravilanului / intravilanelor si denumirea acestora vor fi evidentiate si pe planul index cadastral de ansamblu;

STABILIREA LIMITELOR SECTOARELOR CADASTRALE

Scopul acestei operatii este de a facilita localizarea corpurilor de proprietate pe planul index cadastral si o gestionare mai eficienta a informatiilor grafice.

Sectorul cadastral reprezinta o diviziune tehnica cadastrala a teritoriului administrativ, delimitata prin detalii liniare (cai de comunicatii, ape, diguri, etc.) care nu sufera modificari curente si care cuprind mai multe bunuri imobile alipite.

In cadrul acestei operatii se vor efectua:

Stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale.

Numerotarea sectoarelor cadastrale;

Vectorizarea limitelor sectoarelor cadastrale

Stabilirea sectoarelor cadastrale si numerotarea acestora se va face cu acordul OJCGC.

Elementele de infrastructura care definesc sectoarele cadastrale vor fi grupate in sectorul cadastral "0". Pot fi intalnite urmatoarele situatii:

a. Exista mai multe elemente de infrastructura (drum, cale ferata, rau) cu trasee relativ paralele, separate prin benzi inguste de teren (figura 1).

b. Pot apare, in special in intravilan, sectoare cadastrale de dimensiuni prea mici (figura 2).

Solutie (pentru ambele cazuri): Este permisa includerea elementelor de infrastructura in sectoare cadastrale diferite de "0".

Un acelasi element de infrastructura, inclus in mai multe sectoare cadastrale (inclusiv in sectorul "0"), primeste cate un index in fiecare sector in care apare.

Toate elementele de infrastructura, indiferent daca sunt sau nu incluse in sectoare cadastrale diferite de "0", sunt figurate si in stratul INFRAS.

Figura 1.

Figura 2.

In caz ca limitele sectoarelor cadastrale sunt adiacente limitei unitatii teritorial administrati­ve, pentru cazurile speciale care pot fi intalnite, solutiile sunt indicate in continuare:

Cazul a. Limita administrativa nu are corespondent intr-un element de infrastructura (de exemplu, limita administrativa este cumpana apelor).

Solutie: Limita sectoarelor cadastrale din ambele teritorii administrative coincide cu limita administrativa, asa cum a fost vectorizata de pe hartile 1:10000.

Cazul b. Limita administrativa corespunde unui element de infrastructura care trebuie sa se afle in intregime in interiorul unui teritoriu administrativ (drum, cale ferata), dar traseul limitei, vectorizat de pe hartile 1:10000 difera de limitele elementului de infrastructura, vectorizate de pe planul existent (figura 1).

Solutie: Limitele elementului de infrastructura sunt limite ale sectoarelor cadastrale din cele doua teritorii administrative.

Elementul de infrastructura apartine sectorului "0" din teritoriul administrativ in care se afla cea mai mare parte a sa.

Figura 3.

Cazul c. Limita administrativa este axul unui element de infrastructura (axul sau talvegul unui rau), dar traseul limitei, vectorizat de pe hartile 1:10000 difera de axul respectiv, vectorizat de pe planul existent (figura 3).

Solutie: Limitele elementului de infrastructura (malurile) sunt limite ale sectoarelor cadastrale din cele doua teritorii administrative.

Elementul de infrastructura, divizat de ax, apartine sectoarelor "0" din ambele teritorii administrative (cele doua sectoare "0" din teritoriile administrative adiacente au ca limita comuna axul raului).

Figura 4.

In cazurile in care se intersecteaza diferite elemente de infrastructura trebuie respectate regulile de prioritate prevazute in Normele Tehnice pentru Introducerea Cadastrului General elaborate de ONCGC.

Figura 5.

Interpretari posibile:

a. In zona de intersectie, terenul care apartine elementului prioritar este continuu (figura 5.a),

b. Axul elementului prioritar divide terenul celuilalt element (figura 5.b),

c. Terenul aferent intersectiei este considerat corp de proprietate (parcela) separat si este atribuit elementului prioritar (figura 5.c).

Solutie:

Se va adopta rezolvarea c de mai sus.

Pentru intravilan limitele sectoarelor cadastrale vor coincide cu limitele cvartalelor, nefiind obligatoriu constranse pe limita intravilanului (limita intravilanului, in principiu, nu va fi folosita ca limita de sector cadastral deoarece variaza in timp);

Pentru intravilan limitele sectoarelor cadastrale vor coincide cu limitele cvartalelor, nefiind obligatoriu constranse pe limita intravilanului (limita intravilanului, in principiu, nu va fi folosita ca limita de sector cadastral deoarece variaza in timp);

Planul index cadastral de ansamblu va contine limitele, suprafata si numerele sectoarelor cadastrale.

MASURATORI PENTRU COMPLETAREA DOCUMENTATIEI CARTOGRAFICE EXISTENTE

In zonele in care au aparut modificari majore fata de documentatia cartografica existenta (cadastrala si topografica), stabilite in faza de recunoastere a terenului, se vor efectua masuratori pentru completare si actualizare. Se vor avea in vedere detaliile topografice liniare (cai de comunicatii, ape, diguri, canale, etc.).

Se vor efectua urmatoarele lucrari:

1. Ridicari topografice simple

Pozitiile punctelor topografice ale detaliilor, se vor determina prin ridicari topografice simple (de exemplu metoda coordonatelor rectangulare, metoda aliniamentului sau metoda intersectiei liniare, etc.). Se vor intocmi schite ale detaliilor topografice ridicate. Preciziile care trebuie asigurate pentru pozitia planimetrica relativa a punctelor topografice sunt de 10 cm in intravilan si in extravilan 20 cm in zonele de ses, 30 cm in zonele colinare si 50 cm in zonele de munte.

In situatiile cand nu este posibila utilizarea acestei modalitati de actualizare (inexistenta punctelor de detaliu comune pe teren si pe planuri care sa asigure determinarea pozitiei punctelor noi prin ridicare topografica simpla cu precizia solicitata sau detalii topografice liniare cu o lungime mai mare de 3 km ex.: drumuri, canale, s.a.) se vor efectua ridicari topografice in sistemul de coordonate al retelei geodezice de stat.

2. Ridicari topografice in sistemul de coordonate al retelei geodezice de stat

a. Reteaua de ridicare

Retelele de ridicare indesesc reteaua de sprijin prin intersectii, drumuiri, sau puncte determinate prin metoda GPS, avand scopul de a asigura numarul de puncte necesare ridicarii topografice a punctelor de detaliu. Punctele retelei de ridicare se aleg in asa fel incat sa asigure determinarea punctelor care definesc corpurile de proprietate. Materializarea punctelor se face conform NT-ONCGC (in intravilan, in zonele asfaltate sau betonate, materializarea se poate face si cu picheti metalici cu diametrul de 25 mm, batuti la nivelul solului). Conform acestor norme trebuie asigurata o densitate de cel putin 1 punct/kmp in zonele de ses, 1 punct/ 2kmp in zonele colinare si 1 punct /5kmp in zone de munte. Din fiecare punct trebuie asigurate vizibilitati spre cel putin doua puncte din reteaua de indesire sau de ridicare.

Indiferent de instrumentele si metodele utilizate la efectuarea masuratorilor , reteaua de ridicare se compenseaza ca o retea constransa pe puncte din reteaua de sprijin de indesire. Abaterile standard de determinare a punctelor nu trebuie sa depaseasca 10cm in intravilan si 25 cm in extravilan.

b. Ridicarea punctelor de detaliu

Masuratorile topografice de detaliu se executa prin metoda radierii, metoda coordonatelor rectangulare, metoda aliniamentului sau metoda intersectiei liniare. Indiferent de metoda utilizata trebuie asigurate preciziile de determinare prevazute in NT - ONCGC.

Pentru determinarea punctelor de pe conturul sectoarelor cadastrale si al corpurilor de proprietate, preciziile, fata de punctele retelei de ridicare, care trebuie urmarite sunt:

in intravilan 10 cm;

in extravilan 20 cm in zonele de ses, 30 cm in zonele colinare si 50 cm in zonele de munte.

Documentatia care se va preda va fi alcatuita din:

Memoriu tehnic cu descrierea procedeelor de executare a lucrarii si a prelucrarii datelor.

Schitele retelelor de ridicare;

Schitele detaliilor topografice corespunzatoare masuratorile topografice simple efectuate pe teren;

Fisiere ASCII, pe suport magnetic continand masuratorile efectuate , structurate conform Capitolului 7 - Specificatii tehnice;

Inventar de coordonate pe suport magnetic - fisier ASCII (conform NT-ONCGC Anexa 15), pentru punctele a caror pozitie a fost determinata in sistemul de coordonate Stereografic 1970.

IDENTIFICAREA PE TEREN A ELEMENTELOR PLANULUI INDEX CADASTRAL

Vectorizarea corecta a limitelor corpurilor de proprietate de pe imaginile raster (rezultate prin scanare documentatiei cartografice existente) necesita o identificare pe teren a acestora.

Obiectul identificarii pe teren il fac elementele necesare construirii planului index cadastral:

limitele corpurilor de proprietate;

elementele de infrastructura: cai ferate, drumuri, ape, canale - se vor identifica elementele de toponimie aferente;

In cazul utilizarii ca documentatie cartografica existenta a imaginilor raster realizate pe baza ortofotoplanurilor, se va efectua mai intai conturarea obiectelor pe copiile ortofotoplanurilor, obtinandu-se o schita de identificare. Se vor identifica in primul rand elementele vizibile pe ortofotoplanuri.

Pentru elementele ce sunt neclare pentru vectorizare, pe teren se vor efectua schite ajutatoare.

Punctele topografice ale detaliilor neclare sau nereprezentate pe plan, se vor determina conform celor specificate la paragraful 2.8. Se vor intocmi schite ale detaliilor topografice ridicate in mod clasic.

Singurele cladiri pentru care se vor introduce date in bazele de date vor fi cele care provin din documentatiile de amplasament si delimitare a corpului de proprietate precum si din documentatiile aferente HG 834.

Documentatia care se va preda va fi alcatuita din:

Schitele detaliilor topografice corespunzatoare masuratorilor topografice simple efectuate pe teren;

Schita si informatia din Fisa datelor cadastrale primare corespunzatoare se vor lega printr-un cod stabilit de contractor.

CULEGEREA ATRIBUTELOR CORPURILOR DE PROPRIETATE

Pentru corpurile de proprietate pentru care nu se dispune de una din urmatoarele surse de informatii: documentatii de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, titluri de proprietate eliberate conform Legii 18/1991, documentatii executate conform HG 834/91 si avizate tehnic, datele de identificare ale proprietarului si cele referitoare la actele de proprietate se vor culege pe teren, conform cap. 9.2 din Normele Tehnice pentru Introducerea Cadastrului General elaborate de catre ONCGC (NT- ONCGC) si se vor completa fisele datelor cadastrale primare - Anexa 4 a specificatiilor tehnice.

Informatiile textuale cu privire la proprietari se vor colecta pe teren pentru toate proprietatile din intravilan.

Documentatia care se va preda va include fisele datelor cadastrale primare.

REALIZAREA BAZEI DE DATE GRAFICE LA NIVELUL TERITORIULUI ADMINISTRATIV (BDG)

Crearea suportului digital al planului cadastral index

Suportul digital al planului cadastral index se va realiza pe baza documentatiei cartografice existente dupa cum urmeaza:

Vectorizarea documentatiei cadastrale existente

Se vor extrage prin vectorizare de pe documentatia cartografica pusa la dispozitie de benefi­ciar urmatoarele elemente:

Limitele corpurilor de proprietate;

Elementele de infrastructura: cai ferate, drumuri, ape, canale - se vor inscrie elementele de toponimie aferente (strat Infras);

Se va efectua completarea planului digital cu elementele rezultate in urma masuratorilor de actualizare.

Limitele corpurilor de proprietate vor fi vectorizate numai de pe planuri la scari mai mari de 1/5000 (exclusiv).

Conversia in format digital a documentatiilor de amplasament si delimitare a corpului de proprietate

Pentru documentatiile de amplasament si delimitare a corpului de proprietate intocmite pentru atribuirea numerelor cadastrale provizorii, avizate de ONCGC, executate in sistemul de proiectie Stereografic 1970, se vor utiliza coordonatele punctelor de contur.

In cazul in care punctele de contur au coordonate intr-un sistem de referinta local, ales arbitrar, se va efectua o pozitionare relativa pe baza unor elemente comune cu suportul pus la dispozitie de beneficiar.

In cazul in care documentatiile de cadastru sporadic (PAD plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate) nu se pot amplasa sau au erori mari, imaginile scanate vor ramane in arhiva digitala, situatiile fiind evidentiate in memoriul tehnic.

Mai jos sunt prezentate diferitele situatii care pot fi intalnite cand se amplaseaza PAD-uri adiacente ca si solutiile care trebuie adoptate:

a. Diferentele pe limita comuna a corpurilor de proprietate provenite din documentatii adiacente se incadreaza in toleranta de 1 m. (figura 6.a).

b. Intre corpurile de proprietate provenite din documentatii adiacente raman terenuri de mici dimensiuni, neacoperite de nici una dintre documentatiile respective (figura 6.b).

c. Corpurile de proprietate provenite din documentatii adiacente se suprapun, generand terenuri de mici dimensiuni comune ambelor documentatii (figura 6.c).

Figura 6.

Solutii:

Pentru situatia a. se integreaza in bazele de date ambele documentatii, limita comuna retinuta in BDG (stratul IMOBIL) reprezentand o mediere a celor doua limite suprapuse.

Pentru situatia b. se integreaza in bazele de date ambele documentatii, terenul ramas intre corpurile de proprietate adiacente neprimind index.

Pentru situatia c. se integreaza in bazele de date una dintre documentatii (apreciata de executant ca cea mai corecta), cealalta documentatie fiind abandonata.

Conturul constructiilor permanente se va vectoriza de pe imaginea raster a planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate si se va integra in corpul de proprietate corespunzator din planul index cadastral.

Cladirile omise din documentatiile de amplasament si delimitare a corpului de proprietate nu vor fi incluse in bazele de date, chiar daca ele apar in documentatia HG-834.

Documentatiile de amplasament si delimitare a corpului de proprietate care nu se suprapun cu planul parcelar aferent aplicarii Legii 18/1991 vor fi mentionate in memoriul tehnic. Acestea nu vor fii introduse in baza de date. Solutia se va stabili de comun acord cu beneficiarul lucrarii. Ele se vor scana totusi si se vor introduce in directorul arhiva pentru fiecare teritoriu administrativ.

Conversia in format digital a planurilor parcelare rezultate in urma aplicarii Legii nr.18/1991

Se va identifica pe imaginea raster obtinuta prin scanarea documentatiei cartografice existente, amplasamentul planului parcelar si se va determina prin vectorizare suprafata tarlalei.

Pentru pozitionarea generala se va folosi planul cadastral de ansamblu 1/10000 preluat de la OJCGC cu pozitionarea si numerotarea tuturor planurilor parcelare predate. Pentru pozitionare cat mai precisa se vor alege 2 puncte comune planului parcelar si planului existent. Aceste puncte trebuie alese in asa fel incat sa asigure o cat mai buna corespondenta intre realitatea din teren si forma geometrica a planului parcelar. Este recomandabil ca aceste doua puncte sa fie la o distanta cat mai mare unul fata de celalalt si sa fie definitorii pentru forma geometrica a planului parcelar.

In cazul in care planul parcelar poate fi amplasat pe planurile existente si actualizate se vor vectoriza limitele parcelelor si se vor utiliza si elementele de infrastructura actualizate; fiecare parcela va primi cate un identificator cadastral.

In cazul unor diferente mari intre suprafata digitizata si cea din planul parcelar sau diferente mari intre forma geometrica a planului parcelar si cea rezultata din planul existent se vor amplasa identificatorii cadastrali in tarlaua respectiva fara a se delimita parcelele.

In cazul titlurilor de proprietate ale caror parcele nu se regasesc in planurile parcelare predate de catre beneficiar, informatia textuala va fi introdusa in baza de date textuale, iar in baza de date grafice se vor amplasa identificatorii cadastrali pe cat posibil in sectorul cadastral corespunzator.

Ca regula generala, drumurile de exploatare "importante" nu se vor vectoriza de pe planurile existente fara masuratori efectuate pe teren care sa le defineasca sau sa le verifice.

Se definesc ca drumuri de exploatare "importante" drumurile ce delimiteaza tarlalele sau delimiteaza planurile parcelare.

Pentru o mai buna amplasare sau o mai buna incadrare in planul existent, planurile parcelare pot fi divizate de catre contractor.

In cazul planurilor parcelare ce se suprapun pe anumite anumite zone contractorul va prezenta spre rezolvare situatia Oficiului Judetean de Cadastru.

In memoriul tehnic va fi prezentat un tabel (prezentat mai jos), cu fiecare plan parcelar si cele doua suprafete: suprafata vectorizata si suprafata din titlul de proprietate. Vor fi inscrise si diferentele dintre cele doua suprafete.

Planul parcelar se va regasi, cu ajutorul identificatorului cadastral, in arhiva digitala, obtinuta prin scanarea planurilor parcelare.

No

Codul planului parcelar

Supraf. vectorizata m.p.

Supraf. din Legea 18 m.p.

Diferente

m.p.

Diferente

T47

Pentru planurile parcelare pentru care nu au fost inca eliberate titluri de proprietate se vor face urmatorii pasi:

Pentru fiecare parcela va fi alocat un identificator cadastral iar limitele parcelelor vor fi integrate in baza de date grafica.

O inregistrare de tip parcela va fi adaugata in baza de date textuala.

In baza de date textuale va fi setat si Flagul pentru legea 18 (Parcel_l18_flag).

Campul cu numele fisierului care contine titlul de proprietate scanat va ramane gol si practic va ajuta la identificarea parcelelor ce nu au titlul de proprietate eliberat.

Daca exista informatii despre proprietari, acestea vor fi introduse in baza de date textuala.

Pentru planurile parcelare pentru care nu au fost inca eliberate titluri de proprietate se vor face urmatorii pasi:

Pentru fiecare parcela va fi alocat un identificator cadastral iar limitele parcelelor vor fi integrate in baza de date grafica.

O inregistrare de tip parcela va fi adaugata in baza de date textuala.

In baza de date textuale va fi setat si Flagul pentru legea 18 (Parcel_l18_flag).

Campul cu numele fisierului care contine titlul de proprietate scanat va ramane gol si practic va ajuta la identificarea parcelelor ce nu au titlul de proprietate eliberat.

Daca exista informatii despre proprietari, acestea vor fi introduse in baza de date textuala.

Conversia in format digital a documentatiilor intocmite conform H.G. 834/91

Se va introduce conturul incintei din inventarul de coordonate si se va verifica suprafata rezultata cu suprafata din titlu (rezultatul va fi consemnat in memoriul tehnic sub forma de tabel, vezi cap 3.1.3.).

Conturul constructiilor permanente conform NT-ONCGC se va introduce din inventarul de coordonate (daca exista) sau se va vectoriza de pe imaginea raster a planului de situatie si se va integra in corpul de proprietate corespunzator din planul index cadastral.

Daca planurile sunt in format digital, se vor prelua din ele elementele necesare planului index cadastral.

Conversia in format digital a materialului cartografic de pe suport analogic se va face cu o precizie corespunzatoare unei erori grafice de +/- 0,2mm.

Amplasarea identificatorilor cadastrali

Identificatorii cadastrali sunt definiti ca puncte cu atribut in Coverage-ul Index. Atributul punctului este un cod numeric unic de identificare care face legatura cu baza de date textuala.

Toate corpurile de proprietate, inclusiv elementele de infrastructura (drumuri, cai ferate.) vor primi un identificator cadastral al carui atribut va fi un numar natural (de la 1 la n) unic pe intreg teritoriul administrativ.

Amplasarea identificatorilor cadastrali se va face obligatoriu in interiorul corpurilor de proprietate si pe cat posibil in centrul de greutate al acestora.

Se vor atribui identificatori cadastrali si pentru elementele de infrastructura, iar acestea se vor amplasa, pe cat posibil, in centrul de greutate al limitelor ce definesc elementul de infrastructura respectiv.

Modul de atribuire a identificatorilor cadastrali pentru corpurile de proprietate care reprezinta elemente de infrastructura se face conform paragrafului 10.2.3 din NT ONCGC.

Identificatorii cadastrali nu reprezinta numerele cadastrale provizorii atribuite de OJCGC, acestea regasindu-se in baza de date textuale.

La amplasarea identificatorilor cadastrali pot fi intalnite urmatoarele situatii particulare:

a. Elemente de infrastructura (drumuri, cai ferate etc.) inglobate in interiorul corpurilor de proprietate delimitate conform documentatiilor de CF, planuri parcelare, documentatii HG-834, fara a fi evidentiate ca parcele distincte.

Solutie: Terenurile respective vor fi eliminate din bazele de date, chiar daca prin aceasta nu se mai asigura continuitatea elementului de infrastructura respectiv.

b. Corpuri de proprietate delimitate conform planurilor parcelare sau documentatiilor HG-834, pentru care s-au intocmit ulterior documentatii de CF pentru o parte din suprafata (detasare, fara atribuire de numar cadastral la terenul ramas).

Solutie: Partile ramase neacoperite de documentatii de CF primesc indecsi care fac trimitere la inregistrarea din BDT aferenta documentului initial (plan de parcelare sau documentatie HG-834). Daca pentru documentatia respectiva vor fi necesari mai multi indecsi, inregistrarea din BDT se va multiplica de numarul corespunzator de ori, pentru a asigura unicitatea identificatorilor indecsilor, pastrand toate datele initiale, inclusiv suprafata.

Numerotarea constructiilor

Numerotarea constructiilor se va face in mod automat, prin construirea topologiei de poligon, pentru legatura cu baza de date textuale.

Straturile bazei de date grafice

Baza de date grafice se va realiza in format coverage ARC-INFO Workstation pentru WINDOWS - NT.

Straturile bazei de date grafice, atributele si topologia acestora sunt definite in tabelul urmator:

Straturi

Nume strat

Topologie

Sursa

Atribute

Strat de fundal

Raster

Planuri scanate georeferentiate

Limitele teritoriului administrativ

Admin

[cod sirsup]

Poligon

Limita administrativa a teritoriului administrativ din planurile cadastrale sc. 1:10.000 si/ sau lista de coordonate ale punctelor de contur(conf. Legii 7/1996).

Cod numeric unic de identificare care face legatura cu baza de date textuala, tabelul admin, campul admin_id (1,n)

Sectoare cadastrale

Sect

[cod sirsup]

Poligon

OJCGC

Numarul sectorului cadastral

Limita intravilanului la 1 ian 1990 sau data PUG (PUD), incluzand si intravilanele izolate

Intrav

[cod sirsup]

Poligon

Planuri cadastrale/

Topografice sc. 1/500-1/2000

sau PUG(PUD)

Cod numeric unic de identificare (1,n) care face legatura cu baza de date textuale, tabelul locality, campul locality_id

Infrastructura

Infras
[cod sirsup]

Linie

Planuri topografice sau cadastrale si masuratori

Limitele corpurilor de proprietate

Imobil
[cod sirsup]

Linie

Planuri topografice sau cadastrale si masuratori

Constructii

Const
[cod sirsup]

Poligon

Planuri topografice sau cadastrale si masuratori

Cod numeric unic de identificare care face legatura cu baza de date textuale, tabelul build, campul build_id (1,n)

Centrul de greutate aproximativ al corpului de proprietate

Index
[cod sirsup]

Punct

Introdus manual, prin digitizare

Cod numeric unic de identificare (1,n), care face legatura cu baza de date textuale, tabelul property, campul property_id

Puncte geodezice

Pctgeo
[cod sirsup]

Punct

Inventar de coordonate

Cod punct si denumire punct

Toponimie

Text
[cod sirsup]

Punct

Planuri topografice sau cadastrale si alte surse

Denumire element de toponimie

Nota:

Pe stratul pctgeo

Codificarea punctelor retelei geodezice de stat va fi efectuata la OJCGC astfel: la codul judetului(SIRSUP) extras din registrul permanent al unitatilor administrativ teritoriale publicat de Comisia Nationala pentru Statistica (pus la dispozitie in baza de date textuala initiala), se va adauga codul care indica tipul punctului (pentru puncte vechi din reteaua geodezica de stat - 1, iar pentru puncte noi - 2) si numarul curent al punctului (exemplu: cod judet - 06, punct nou - 2, numarul punctului 025 - 3 cifre ). Denumirea punctului va fi 062025. Pentru punctele vechi se va pastra si vechea denumire, care va fi specificata si in descrierea topografica a punctului).

Documentatia care se va preda va fi alcatuita din :

Planul index cadastral de ansamblu care va contine:

Denumirea teritoriului administrativ;

Sistemul de proiectie: Stereografic 1970;

Scara planului;

Data intocmirii si executantul;

Directia nord;

Limitele teritoriului administrativ, punctele de coordonate cunoscute de pe limita, suprafata si vecinii;

Limitele intravilanului / intravilanelor si denumirea;

Limitele, suprafata si numerele sectoarelor cadastrale;

Elemente de infrastrucura;

Elemente de toponimie;

Numele teritoriilor administrative vecine;

Punctele retelei geodezice de sprijin;

Planul de ansamblu se va tipari in culori la scara 1:10000

Planul index cadastral care se va tipari pe sectoare cadastrale;

Planurile sectoarelor cadastrale vor contine:

Denumirea teritoriului administrativ;

Sistemul de proiectie: Stereografic 1970;

Scara planului;

Data intocmirii si executantul;

Versiunea planului;

Directia nord;

Limitele, suprafata si numerele sectoarelor cadastrale;

Elemente de infrastrucura;

Elemente de toponimie;

Limitele corpurilor de proprietate;

Identificatorii cadastrali;

Punctele retelei geodezice de sprijin;

Se vor livra copii tiparite alb/negru ale fiecarui sector cadastral, continand toate informatiile grafice de la cap. 3.4, inclusiv datele raster, pe foi de plan cu un format adecvat dimensiunilor sectorului cadastral(A4, A3,A2,A1,A0 ), la scara 1/2000, sau la o alta scara (1/500-1/1000), aleasa in asa fel incat sa permita reprezentarea cat mai clara a tuturor corpurilor de proprietate si a identificatorului cadastral.

REALIZAREA BAZEI DE DATE TEXTUALE (BDT)

Pentru realizarea bazei de date textuale vor fi folosite informatiile extrase din documentatiile de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, titlurile de proprietate eliberate conform Legii 18/1991, documentatiile executate conform HG 834/91 si avizate tehnic precum si cele culese pe teren si inscrise in fisa datelor cadastrale primare.

Baza de date textuale

Atributele care se vor atasa entitatilor grafice se vor incarca intr-o baza de date Access97. Fisierul cu structura bazei de date este atasat caietului de sarcini si contine inclusiv relatiile definite intre tabele.

Datele se stocheaza la nivelul teritoriului administrativ.

Structura bazei de date textuale este prezentata in Anexa 5.

REALIZAREA ARHIVEI DE DATE DIGITALE

Dintre produsele cartografice existente vor fi scanate pentru arhiva digitala urmatoarele:

1. Documentatii de amplasament si delimitare a corpului de proprietate avizate de OJCGC

Se vor scana fisa corpului de proprietate si planul de amplasament si delimitare;

2. Documentatiile HG 834/91

Se vor scana planurile de situatie si certificatul de atestare a dreptului de proprietate;

3. Documentatiile de la Legea 18/1991

Se vor scana planurile parcelare si titlurile de proprietate;

4. Planurile cadastrale si topografice scara 1/500-1/5000

Se vor scana si georeferentia planurile cadastrale si topografice puse la dispozitie de OJCGC;

5. Planurile de Urbanism General (PUG) sau Planurile de Urbanism de Detaliu (PUD)

Se vor scana si georeferentia PUG (PUD) avizate de OJCGC;

Scanarea si denumirea fisierelor se va face conform Anexei . 6.

PARAMETRII DE SCANARE SI STRUCTURA DE DIRECTOARE FOLOSITA LA PREDAREA DATELOR

Parametrii de scanare

Parametrii de scanare difera in functie de documentul scanat. Acestia sunt prezentati, pentru fiecare categorie de documente, in Anexa 6.

Georeferntierea se va face pe 4 puncte - colturile caroiajului in STEREO 70.

Pentru fiecare plan georeferentiat se va intocmi o fisa cu denumirea plansei si eroarea medie patratica a fiecarui colt de caroiaj rezultata in urma operatiei de georeferentiere; fisele vor fi anexate in memoriul tehnic.

Toate fisierele de mai sus vor fi continute in directorul ARHIVA

Structura de directoare folosita la predarea datelor

Toate fisierele rezultate in urma operatiunilor de conversie se vor livra pe CD in doua copii, organizate in urmatoarea structura de directoare:

CD label: Numele unitatii teritorial administrative

Director: ta[Cod SIRSUP]

BDG

Director: admin[CodSIRSUP]: contine fisierele cu datele cartografice ce descriu limita unitatii teritorial administrative;

Director: intrav[CodSIRSUP]: contine fisierele cu datele cartografice ce descriu limitele intravilanelor;

Director: imobil[Cod SIRSUP]: contine fisierele cu datele cartografice ce descriu limitele corpurilor de proprietate;

Director: index[Cod SIRSUP]: contine fisierele cu datele cartografice ce descriu centrele de greutate aproximative ale corpurilor de proprietate;

Director: const[Cod SIRSUP]: contine fisierele cu datele cartografice ce descriu limitele constructiilor;

Director: infras[Cod SIRSUP]: contine fisierele cu datele cartografice ce descriu elementele de infrastructura;

Director: pctgeo[Cod SIRSUP]: va contine inventarul de coordonate al punctelor geodezice si vor fi introduse de OJCGC

Director: Text[Cod SIRSUP]: contine elementele de toponimie (nume de strazi, rauri, vecini)

Director:raster[Cod SIRSUP]: contine datele raster georeferentiate

Director: sect[Cod SIRSUP]: contine sectoarele cadastrale

BDT

ta[Cod SIRSUP].mdb: fisierul bazei de date ACCESS ce contine atributele textuale ale elementelor grafice,

ARHIVA

Fisierele *.tif

unde:

ta unitate administrativ teritoriala

[Cod SIRSUP] codul numeric al unitatii teritorial administrative

REDACTAREA DOCUMENTATIEI FINALE

Documentatia finala se va preda in doua exemplare (atat pe suport magnetic CD cat si pe hartie) si va cuprinde :

Memoriu tehnic;

Proces verbal de vecinatati (Anexa 13 - NT - ONCGC), insotit de planul cu limitele teritoriului administrativ si inventar de coordonate - conform NT - ONCGC;

Fisierele bazei de date grafice si textuale, in formatul si organizarea corespunzatoare specificatiilor tehnice ale caietului de sarcini (cap 6);

Fisierele arhivei digitale (cap 6);

Schitele retelelor de ridicare;

Fisiere ASCII, pe suport magnetic continand masuratorile efectuate;

in cazul masuratorilor clasice:

fisiere ASCII, pe suport magnetic continand masuratorile efectuate; fisierele vor avea specificate (la header) firma care a efectuat masuratorile, tipul si performantele tehnice ale instrumentului utilizat, iar masuratorile vor fi prezentate in formatul de mai jos:

Punct de statie

(max. 8 caract.)

Puncte vizate

(max. 8 caract.)

Distante

Directii orizontale

Unghiuri zenitale

Cod

(daca este cazul)

in cazul determinarilor GPS :

schema continand planificarea sesiunilor de masuratori; schema cu dispunerea punctelor; fisiere, pe suport magnetic, in format RINEX, continand masuratorile efectuate, prelucrarea bazelor masurate, coordonatele punctelor in sistem geocentric, coeficientii de transformare si rezultatele transcalculului;

Inventar de coordonate pe suport magnetic - fisier ASCII (conform NT-ONCGC anexa 15).

Planul index cadastral de ansamblu (cu pozitiile sectoarelor cadastrale);

Planul index cadastral de ansamblu va contine:

 • Titlul
 • Subtitluri: Teritoriul, judetul, suprafata
 • Scara
 • Pe planuri trebuie sa fie o legenda ( dreapta )
 • Directia Nord conform atlasului de semne conventionale
 • Date informative: sigla(4cmx2cm), date privind executia (4cmx2cm). Se modifica data executiei cu data intocmirii.
 • Teritoriile vecine si judetul din care face parte in cazul in care unul din vecini este din alt judet. Daca toti vecinii sunt din acelasi judet se scriu numai numele teritoriilor administrative.
 • Limita de judet, teritoriu administrativ
 • Limita de sector
 • Limita de intravilan
 • Punctele geodezice, denumirea si codul lor
 • Denumirea si numarul localitatii
 • Numarul sectorului cadastral
 • Toponimie: ape sau vai, drumuri clasificate, cai ferate, canale.
 • Infrastructura asa cum se extrage din baza de date.
 • Caroiaj 5mmx5mm coordonate cu dimensiunea de 2 mm.

Format

 • Planul de ansamblu se va tipari la scara 1:10000

Tiparire

 • Planul va fi tiparit color
 • Numarul sectorului cadastral cu inaltimea de 5 mm negru in cerc R 5 mm cu negru pe fond galben fara contur.
 • Numarul localitatii (daca este cazul) in patratel cu latura de 10 mm cu verde pe fond galben.
 • Grosimi linii

Cadru plansa 1mm

Limitele de judet 1mm cu rosu si verde pentru variante

Limita teritoriu administrativ 1 mm cu rosu si verde pentru variante

Limita sector 1.2 cu galben

Limita intravilan 1 cu magenta

 • Texte

Denumire

Inaltime

(mm)

Stil (M,Mm,m)

Inclinare (V, I)

Culoare

Judet

Majuscula

Vertical

Negru

Teritoriu administrativ

Majuscula

Vertical

Negru

Localitati

Maj. si minuscula

Vertical

Negru

Rauri

Maj. si minuscula

Italic

Albastru

Puncte geodezice

Maj. si minuscula

Italic

Negru

Titlu

Majuscule

Vertical

Negru

Subtitluri, Sect. cad.

Maj. si minuscula

Vertical

Negru

Scara, Suprafata

Maj. si minuscula

Vertical

Negru

Legenda

Maj. si minuscula

Italic+Vertical

Negru

Date informative

Maj. si minuscula

Vertical

Negru

Drumuri - cu negru

Apele - albastru

Caile ferate cu semn conventional

 • Punctele de triangulatie
 • se vor face conform atlasului de semne conventionale pentru o scara apropiata;
 • codul punctului va scris sub denumirea punctului
 • inaltimea scrisului va fi 1/2 din inaltimea scrisului denumirii intravilanului
 • Limitele sectoarelor cadastrale
 • Denumirile vecinilor vor fi scrise inclinat
 • Intravilanele vor fi hasurate cu linii de diferite inclinatii pentru intravilane vecine comune

Planul index cadastral - se va tipari pe sectoare cadastrale;

Planurile sectoarelor cadastrale vor contine

 • Titlul
 • Subtitluri: Teritoriul, judetul, sectorul, suprafata sectorului
 • Scara
 • Pe planuri trebuie sa fie o legenda ( dreapta )
 • Directia Nord conform atlasului de semne conventionale
 • Caroiaj, coordonate
 • Date informative
 • Teritoriile vecine si judetul din care face parte in cazul in care e diferit, sectoarele vecine
 • Limita de judet, teritoriu administrativ conform Atlas
 • Limita de sector
 • Limita de intravilan
 • Denumirea si numarul intravilanului
 • Toponimie: ape sau vai, drumuri clasificate, cai ferate, canale.
 • Legenda
 • Infrastructura
 • Limite corpuri de proprietate
 • Indecsii cadastrali
 • Constructii
 • Denumirea strazilor
 • Schita cu dispunerea sectoarelor (si racordarea planselor)
 • Numarul plansei daca sunt mai multe

Format

 • Planul index cadastral,  se va tipari pe un format A3-A0 la scara corespunzatoare (rotunjita la 100) astfel incat sa se distinga clar indecsii si limitele de proprietate.
 • Pentru planurile ce contin intravilane, numitorul scarii sa nu depaseasca 2000.

Tiparire

 • Tiparirea se va face alb negru
 • Grosimi linii

Cadru plansa 1mm

Limitele de judet 1mm cu rosu si verde pentru variante

Limita teritoriu administrativ 1 mm cu rosu si verde pentru variante

Limita sector 1.2 cu galben

Limita intravilan 1 cu magenta

 • Texte

Denumire

inaltime(mm)

Stil  (M,Mm,m)

Inclinare (V, I)

Culoare

Judet

Majuscula

Vertical

Negru

Teritoriu administrativ

Majuscula

Vertical

Negru

Localitati

Maj. si minuscula

Vertical

Negru

Rauri

Maj. si minuscula

Italic

Albastru

Puncte geodezice

Maj. si minuscula

Italic

Negru

Titlu

Majuscule

Vertical

Negru

Subtitluri, Sect. cad.

Maj. si minuscula

Vertical

Negru

Scara, Suprafata

Maj. si minuscula

Vertical

Negru

Legenda

Maj. si minuscula

Italic+Vertical

Negru

Date informative

Maj. si minuscula

Vertical

Negru

 • Corpurile de proprietate cu PAD (inreg sporadice) se vor evidentia printr-un cerc in jurul indexului .
 • Limitele corpurilor de proprietate se vor desena cu 0.2mm
 • Crucile caroiajului cu 0.2mm
 • In titlul plansei se va trece mai intai teritoriul administrativ si apoi judetul
 • Nu se va trece plansa. Daca exista mai multe planse pentru acelasi sector cadastral se va arata dispunerea planselor chiar pe schema de dispunere a sectoarelor cadastrale.
 • Trebuie identificatori cadastrali pe detaliile liniare.( drumuri, ape, etc.)
 • Pentru teritoriile administrative din alt judet se trece la vecin sub denumirea comunei respective si denumirea judetului .
 • Pe plan trebuie sa apara legenda.
 • Vecinii se scriu orientati pe directia hotarului.
 • Coordonatele se vor scrie deasupra liniei.
 • In Schema de Dispunere a sectoarelor cadastrale se va folosi un singur tip de linie.

RECEPTIA LUCRARII

In concordanta cu cerintele de licitatie si contractare pentru fiecare lot, verificarea si controlul serviciilor se va face dupa cum urmeaza:

Comisia numita de beneficiar (ONCGC), va efectua controlul si receptia conform Normelor Tehnice pentru Introducerea Cadastrului General si Regulamentului pentru receptia lucrarilor de geodezie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, elaborate de ONCGC.

Comisia de receptie va fi formata din specialisti de la ONCGC, IGFCC si OJCGC local si va fi numita prin ordin al presedintelui O.N.C.G.C.

Componenta comisiei de receptie, adresa si persoana de contact vor fi anuntate de catre ONCGC castigatorului licitatiei inainte de semnarea contractului.

Pentru fiecare unitate administrativ teritoriala si pentru fiecare etapa a lucrarii, conform cerintelor din Sectiunea VI (Schedule of Requirements), trebuie efectuata o receptie.

Receptia pentru fiecare teritoriu administrativ va fi efectuata numai dupa receptia interna (executata conform Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate, elaborat de ONCGC), facuta de persoane fizice autorizate (altele decat cele care au efectuat lucrarea), la sediul executantului sau in alt loc anuntat si acceptat in prealabil.

In timpul executarii lucrarilor reprezentantii Comisiei vor verifica daca sunt indeplinite cerintele tehnice precum si respectarea termenelor de livrare si vor indruma executantul in limitele stabilite in Specificatiile Tehnice.

Comisia de receptie trebuie sa prezinte concluziile in 20 de zile de la data primirii documentatiei .

Scopul receptiei este de a confirma indeplinirea specificatiilor tehnice mentionate in contract.

Verificarea se va face pentru 5% din volumul total de lucrari executate. Pentru baza de date textuala BDT se va verifica daca:

Datele referitoare la proprietari sunt 95% corecte (nume, prenume, initiala, adresa);

Transferul de date despre proprietari si titluri de proprietate (fisa datelor cadastrale primare, titluri de proprietate, etc.) din format analogic in format digital sunt 100% corecte;

Datele cu privire la corpul de proprietate sa fie corecte (identificator cadastral, suprafata);

Datele de identificare a titlurilor de proprietate sa fie 100% corecte.

La fiecare predare a bazei de date grafice, inclusiv atributele textuale corespunzatoare, executantul va pune la dispozitia comisiei documentatia care sa evidentieze faptul ca datele sunt structurate consistent; Conform sectiunii 3 a documentelor de licitatie (I.T.B. 13.3(d)) a documentelor de licitatie, executantul va trebui sa prezinte, inainte de prima predare, metodologia dupa care se va face controlul calitatii. ONCGC va evalua si va aproba specificatiile pentru controlul calitatii propuse de executant.

Pentru baza de date grafica BDG se va verifica:

Limitele corpurilor de proprietate au fost reprezentate corect pe plan;

Topologia de linie pentru elementele cadastrale si de infrastructura este 100 % corecta. Elementele de tip linie se vor lega numai la elemente de acelasi tip. Legarea se va face numai cu capetele de linie. Erorile de tip 'dangle' nu vor fi acceptate.

Poligoanele trebuie inchise. Pe stratul IMOBIL va fi verificata topologia de poligon. Numarul poligoanelor de pe stratul IMOBIL + numarul poligoanelor de pe stratul INFRAS trebuie sa fie egal cu numarul punctelor de pe stratul INDEX;

Identificatorii cadastrali trebuie pozitionati in interiorul corpurilor de proprietate;

Fiecarui corp de proprietate trebuie sa-i fie atribuit un identificator cadastral unic;

Fiecarui identificator cadastral trebuie sa-i corespunda o singura inregistrare in Tabelul PROPERTY al bazei de date textuale;

Tabelul PROPERTY al bazei de date textuale nu trebuie sa contina inregistrari ce nu au corespondent un identificator cadastral in baza de date grafice.

Se vor verifica referintele incrucisate intre tabelele celor doua baze de date (BDG si BDT).

Numarul poligoanelor rezultate pe stratul IMOBIL trebuie sa fie egal cu numarul inregistrarilor din tabelul PROPERTY;

Numarul poligoanelor rezultate pe stratul INTRAV trebuie sa fie egal cu numarul inregistrarilor din tabelul LOCALITY;

Dupa fiecare lot livrat se va incheia un proces verbal de receptie. Inainte de prima predare, executantul va efectua o predare TEST pentru echivalentul unei foi de plan, aceasta fiind verificata de ONCGC/OJCGC. Rezultatele vor fi comunicate in

termen de cinci zile lucratoare.

Anexa 1 Date generale privind obiectivul

Datele generale din tabelul alaturat vor fi puse la dispozitia executantilor, in conditiile legii, de catre OJCGC.

Denumirea teritoriului administrativ

Amplasarea teritoriului administrativ

Suprafata estimata a teritoriului administrativ (ha)

Denumire intravilan/intravilane

Suprafata estimata a fiecarui intravilanului (ha)

Suprafata estimata a extravilanului (ha)

Documentatia existenta:

Documentatii de amplasament si delimitare a corpului de proprietate (numar)

Legea 18/1991

Plan cadastral de ansamblu cu identificarea amplasarii planurilor parcelare

Numar planuri parcelare

Numar titluri de proprietate

Documentatii executate conform HG 834/91 si avizate tehnic (numar)

Se vor introduce numai documentatiile care au eliberat Certificatul de atestare a dreptului de proprietate.

Documentatii rezultate in urma cadastrelor de specialitate (tip cadastru, format date si suprafata, descriere)

Planuri scanate (scara, numar, format fisier)

daca exista la OJCGC

Ortofotoplanuri (scara, suprafete, format fisier)

Limita de hotar corespunzatoare teritoriului administrativ (daca au fost efectuate lucrari de acest gen conform legii 7/1996)

Date privind punctele retelelor geodezice din zona

Inventar de coordonate pentru: puncte din reteaua geodezica de stat, puncte rezultate din operatii de delimitare a teritoriilor administrative, s.a.,

Descrieri topografice ale punctelor

Informatii privind starea punctelor

Planuri cadastrale sau topografice  in sistemul national de coordonate, scara 1/500 - 1/5000-format analogic

PUG (PUD) in sistemul national de coordonate, avizat

Se va specifica daca exista lucrari de delimitare conform Legii 7/1996 sau PUG (PUD)

Nota : O data cu caietul de sarcini va fi pus la dispozitia executantului si un plan de ansamblu al teritoriului administrativ care va contine hasurate zonele pentru care se vor efectua masuratori de actualizare (se vor preciza suprafete si procent orientativ de actualizare).

Anexa 2 Planul index cadastral

Rolul primar al Oficiilor de Cadastru este de a identifica, in mod univoc, amplasarea pe un suport grafic a corpurilor de proprietate si de a le atribui un identificator unic. Acest deziderat se realizeaza in conditii de cost eficiente prin utilizarea planului index cadastral.

Acesta faciliteaza integrarea informatiei cadastrale la nivel diferit de detaliu si de precizie spatiala.

Identificarea spatiala a corpurilor de proprietate

Una din activitatile esentiale ale cadastrului este de a furniza identificatori unici pentru proprietatile de teren. Atunci cand terenul este vandut, ipotecat sau este implicata o terta parte, este necesara nu numai dovedirea dreptului de proprietate ci si de a furniza o documentatie asupra localizarii proprietatii. In mod conceptual, inregistrarea sporadica vine in intampinarea cerintei de piata a identificarii proprietatii.

Pentru a servi piata este esential pentru cadastru sa fie in stare sa furnizeze identificatori corecti si actualizati pentru toate proprietatile.

Actualizarea instantanee a situatiei cadastrale curente

Pentru a asigura functionalitatea planului index cadastral, trebuie efectuata o actualizare permanenta. Aceasta trebuie sa reflecte orice modificare a situatiei cadastrale care are influenta asupra identificatorilor cadastrali sau asupra geometriei limitelor corpurilor de proprietate.

Solutii de cost eficiente

Piata imobiliara nu este dezvoltata in mod omogen in Romania. Piata este mai dezvoltata in zonele urbane, in timp ce vanzarea de terenuri in zonele rurale este foarte redusa. De aceea piata cererii de date cadastrale este mai pronuntata in zonele urbane.

Costul de productie al planului index cadastral trebuie, de asemenea, sa fie in concordanta cu valoarea terenului care este subiectul inregistrarii. In zonele rurale, costurile pentru stabilirea limitelor proprietatilor pot uneori sa depaseasca valoarea terenului in sine. In asemenea cazuri masuratorile de teren trebuie inlocuite, pe cat posibil, cu metode mai rapide si mai putin costisitoare.

Privind problema de recuperare a costurilor, harta cadastrala trebuie sa sustina:

Date cu nivel de detaliere diferite;

Integrarea de date din surse diferite.

Sprijin pentru inregistrarea sporadica si sistematica

Structura planului index cadastral trebuie sa fie in concordanta cu principiul de abordare " Ganduri mari-inceputuri mici". Scopul final este de a crea cadastrul general, dar procesul incepe cu inregistrarea sporadica si continua cu inregistrarea sistematica. Din aceste considerente este necesar ca planului index cadastral sa incorporeze inca de la inceput atat inregistrari sporadice cat si sistematice.

Integrarea hartii cadastrale index cu registrele cadastrale

Implementarea finala a sistemului cadastral trebuie sa integreze planul index cadastral cu registrele cadastrale. Integrarea inseamna ca planul index cadastral va fi o interfata pentru cautarea in baza de date cadastrale si invers.

Posibilitatea legaturii cu alte baze de date georeferentiate

Structura implementarii sistemului cadastral trebuie sa fie deschisa pentru a permite legatura si schimbul de date cu alte baze de date publice, ca de exemplu cartea funciara.

Avantajele conceptului de plan cadastral index:

Incurajarea utilizarii informatiilor si datelor existente, atunci cand sunt disponibile si aplicabile.

Permite structurarea informatiilor pe diferite niveluri de detaliere si precizie ceea ce permite ONCGC si OJCGC sa ofere servicii cadastrale cu un cost redus.

Planul cadastral index se va imbunatati in mod continuu pe masura ce procesele de inregistrare sporadica si sistematica vor evolua. Planul cadastral index poate fi dezvoltat si perfectionat in concordanta cu dezvoltarea pietei, in beneficiul recuperarii costurilor.

Propunerea tinteste la integrarea planului cadastral index in procesul de avizari cadastrale, ceea ce asigura o permanenta actualizare a acestuia.

Planul cadastral index permite actualizarea permanenta a cadastrului general.

Cadastrul general realizat pe baza conceptului de plan index faciliteaza accesul la informatia cadastrala cu implicatii pozitive asupra dezvoltarii pietei imobiliare.

Exemplu de plan cadastral index.


 

Legatura intre baza de date grafice BDG si baza de date textuale BDT, se realizeaza prin intermediul identificatorilor cadastrali, unici pe teritoriu administrativ (numerotati de la 1 la n).


Elementele planului index cadastral

In figura de mai jos este prezentat un exemplu de plan index cadastral

I

Plan cadastral index cu fundal raster din harta scanata (1/500)

Anexa 3 Descrierea topografica a punctului

Descrierea topografica a punctului geodezic

OJCGC:

Localitatea:

Tip punct:

Cod punct:

Ordin

Numar vechi

Denumire

Vechi/ Nou

Semnalizare

Materializare

Marca subterana

Stare

Inscriptii marca

Coordonate (Stereo70)

Cota (Marea Neagra)

X

Y

Z

Trapez (1:25 000)

Executant

Lucrare

An

Data inspectarii punctului

Proprietarul locului

Adresa proprietarului

Schita amplasarii punctului

Inaltime semnal

Acces la punct

Fotografia punctului

Anexa 4 Fisa datelor cadastrale primare

Nr. Crt.

Numele, prenumele tatalui, prenumele proprietarului

(Denumirea persoanei juridice)

Cod numeric personal/cod SIRUES, cetatenia

Adresa

Suprafete din acte

Situatia juridica

Obs.

Corp de proprietate

Proprietar

mp

a terenului

a constructiei

Numele strazii, nr. postal, etaj, ap., cod postal

Numele strazii, nr. postal, etaj, ap., cod postal

bun imobil

teren

con

struc

tie

Denumire act de proprietate anul si data eliberarii

Mod de detinere

excl./indiv.

-parti

Denumire act de proprietate anul si data eliberarii

Mod de detinere

excl./indiv

In cazul proprietatilor in indiviziune va fi specificata cota indiviza

In cazul corpurilor de proprietate (de ex. blocuri) cu parti comune (casa liftului, spalatorie, scari, s.a.), acestea vor fi specificate clar in rubrica mentiuni.

ANEXA 5 STRUCTURA BAZEI DE DATE TEXTUALE

Tabele si legaturi in baza de date textuale

Urmatoarele tabele sunt definite in structura bazei de date:

Numele tabelului

Descriere

Address

Tabelul de adrese ale proprietarilor. Adresele de domiciliu atat ale proprietarilor persoane juridice cat si fizice se regasesc in acest tabel.

Admin

Tabelul contine unitatile administrativ teritoriale

Ap

Tabel cu informatii privind apartamentele (sau alte unitati de constructie care pot fi legate de schimbul de drepturi de proprietate).

Bdest

Tabelul in care sunt definite destinatiile constructiilor conform NT-ONCGC.

Bownership

Tabelul ce contine legaturile intre constructii si proprietari

Build

Tabelul ce contine constructiile permanente

County

Tabelul ce contine judetele

Csector

Tabelul cu sectoarele cadastrale

Ldest

Tabelul cu destinatiile terenului

Locality

Tabelul cu localitatile

Lownership

Tabelul ce contine legaturile intre terenuri si proprietari

Luse

Tabelul ce contine categoriile de folosinta, asa cum sunt specificate in NT-ONCGC

Owner

Tabelul cu proprietarii

Parcel

Tabelul cu parcele

Property

Tabelul ce contine corpurile de proprietate (bunuri imobile) asa cum sunt definite in NT-ONCGC

Ptype

Tabelul cu tipurile de proprietate, asa cum sunt specificate in NT-ONCGC.

Titluri_L18

Tabelul cu datele colectate din titlurile de proprietate emise in baza Legii 18/1991

Trup

Tabelul cu intravilanele (inclusiv cele izolate ).

Campurile fiecarui tabel sunt enumerate si descrise in cele ce urmeaza:

Nume tabel

Campuri

Descriere

Address

address_id

Cod de identificare al adresei

address_st

Numele strazii

address_no

Numar postal

address_ext

Alte elemente din adresa cum ar fi: blocul, scara, etc. In cazul persoanelor straine se va completa cu localitatea si tara de domiciliu.

address_postal_code

Codul postal 

Address_locality_id

Referinta la tabelul de localitati

Admin

Admin_id

Codul SIRSUP al teritoriului administrativ

Admin_name

Numele teritoriului administrativ

Admin_county_id

Referinta la tabelul cu judete

Ap

Identificator al apartamentului sau al anexei (garaj, depozit, etc.) din interiorul sau exteriorul cladirii

Ap_build_id

Referinta la tabelul constructiilor

Ap_cno

Numarul cadastral al apartamentului asa cum este precizat in documentatia de cadastru sporadic

Ap_etno

Precizarea scarii (intrarii)

Ap_fno

Etajul

Ap_apno

Numarul apartamentului

Ap_description

Descrierea apartamentului, asa cum trebuie inregistrata in cartea funciara

Ap_larea

Suprafata apartamentului, asa cum apare in acte

Ap_marea

Suprafata masurata a apartamentului

Ap_flag

Codul apartamentului : / anexei

0-apartment, 1-anexa (depozit, garaj etc.)

Ap_cpi

Procent din cota comuna de teren corespunzatoare apartamentului

Ap_csi

Suprafata cotei indivize aferente apartamentului

Ap_terflag

Codul terenului corespunzator apartamentului: 0 - in proprietate, 1 - in folosinta

Ap_bdest_id

Destinatia apartamentului (cladire, referinta la tabelul bdest ).

Ap_fname

Numele fisierului scanat care contine documentatia de cadastru sporadic.

Bdest

Bdest_id

Identificator unic al destinatiei cladirilor

Bdest_code

Codul destinatiei cladirilor

Bdest_desc

Descriere destinatie cladire

Bownership

Bownership_owner_id

Referinta la tabelul cu proprietari

Bownership_build_id

Referinta la tabelul cu cladiri

Bownership_ap_id

Referinta la tabelul cu apartamente (unitati)

Bownership_ptype_id

Referinta la tabelul cu tipuri de proprietati (ptype))

Build

Build_id

Cod unic de identificare al unei cladiri

Build_property_id

Referinta la tabelul cu corpuri de proprietati

Build_value

Valoarea constructiei

Build_name

Denumirea constructiei

Build_cno

Numarul cadastral provizoriu asa cum e precizat in inregistrarea sporadica de cadastru

Build_flats

Cod pentru cladirile cu mai multe apartamente (unitati; 0 o singura unitate, 1 mai multe unitati).

Build_blno

Codul blocului care va fi inregistrat, daca cladirea este bloc cu apartamente

Build_com

Descrierea partilor cladirii aflate in folosinta comuna.

County

County_id

Identificator unic judet

County_name

Nume judet

Csector

Csector_id

Identificator unic al sectorului cadastral

Csector_name

Numele (toponimia) sectorului cadastral

Csector_admin_id

Referinta la tabelul cu teritorii administrative

Ldest

Ldest_id

Identificator unic al destinatiei terenului

 

Ldesc_code

Cod unic a destinatiei terenului (definit in NT-ONCGC)

 

ldest_desc

Descrierea destinatiei terenului

 

Locality

Locality_id

Codul SIRUTA al unei localitati

Locality_name

Numele unei localitati

Locality_admin_id

Referinta la tabelul cu teritorii administrative

Locality_code

Cod numeric folosit la generarea numarului cadastral (specificat in NT-ONCGC)

Locality_postal_code

Codul postal al localitatii

Lownership

Lownership_owner_id

Referinta la tabelul cu proprietari

Lownership_property_id

Referinta la tabelul cu proprietati

Lownership_ptype_id

Referinta la tabelul cu tipuri de proprietati

Luse

luse_id

Identificator unic categorie de folosinta

luse_code

Codul categoriei de folosinta

luse_desc

Descriere categorie de folosinta

Owner

Owner_id

Cod unic pentru identificarea proprietarului (persoana fizica)

Owner_firstname

Numele proprietarului, persoana fizica

Owner_lastname

Numele de familie al proprietarului, persoana fizica sau firma, etc.

Owner_initial

Initiala numelui proprietarului, persoana fizica

Owner_nextension

Extensia numelui proprietarului, persoana fizica

Owner_plastname

Numele anterior al proprietarului, persoana fizica

Owner_cnp

Codul numeric personal al proprietarului, persoana fizica

Owner_sirues

Codul SIRUES ap persoanei juridice

Owner_idc

Seria si numarul buletinului de identitate al proprietarului

Owner_iddate

Data eliberarii BI

Owner_address_id

Referinta la tabelul cu adrese

Owner_cit

Codul numeric al cetateniei (0 - Romana, 1 - Straina)

Owner_type

Cod numeric ce precizeaza felul proprietarului (0 - persoana fizica, 1, - persoana juridica)

Owner_title

Codul numeric al titlului de proprietate emis sub Legea 18/1991. De asemeni referinta la tabelul titluri_Law18 table, nr_titlu field.

Parcel

Parcel_id

Identificatorul parcelei in interiorul corpului de proprietate.

parcel_property_id

Referinta la tabelul cu proprietati.

Parcel_cno

Numarul cadastral provizoriu al parcelei daca a fost inregistrata conform regulamentelor referitoare la inregistrari sporadice.

Parcel_larea

Suprafata parcelei inscrisa in acte.

Parcel_marea

Aria masurata a parcelei.

Parcel_ldest_id

Referinta la tabelul cu destinatia terenului

Parcel_luse_id

Referinta la tabelul cu categoriile de folosinta a terenului.

Parcel_l18_flag

Codul sursa Legea 18/1991 (cand parcela provine de la L18/1991 cu titlul de proprietate si/sau de la proiecte de parcelare fara titlu de proprietate Legea 18/1991;( 0 daca nu face parte din Legea 18, 1 daca face parte ).

Parcel_dno

Numarul titlului de proprietate de la Legea 18/1991 din care provine. Acesta este NUL daca sursa parcelei nu este titlul de proprietate de la Legea 18/1991 sau daca proiectul de parcelare care contine parcela nu este sustinut de titluri de proprietate.

Parcel_tno

Identificatorul unitatii cadastrale "tarla" care contine parcela, asa cum se precizeaza in titlul de proprietate de la Legea 18/1991.Daca sursa parcelei nu este un titlu de proprietate de la Legea 18/1991 acesta este NUL.

Parcel_pno

Numarul cadastral al parcelei, asa cum e precizat in titlul de proprietate de la Legea 18/1991. Daca sursa parcelei nu este un titlul de proprietate de la Legea 18/1991, atunci este NUL.

Property

Property_id

Identificator unic al unui corp de proprietate (imobil). Inclusiv legatura cu baza de date grafice.

Property_desc

Descrierea amplasamentului proprietatii in cazul in care nu se gaseste in intravilan

Property_cno

Numarul cadastral provizoriu al corpului de proprietate atribuit de OJCGC

Property_ie

Cod intravilan/ extravilan al corpului de proprietate (0=Ev / 1=Iv)

Property_larea

Aria corpului de proprietate din actul juridic

Property_marea

Aria masurata  a corpului de proprietate

Property_value

Valoarea terenului

Property_st

Numele strazii unde se gaseste proprietatea in cazul intravilanului

Property_no

Numarul postal al proprietatii atunci cand acesta se gaseste in intravilan.

Property_locality_id

Referinta la tabelul cu localitati (locality)

Property_csector_id

Referinta la tabelul cu sectoare cadastrale. (csector)

Property_fileno

Numarul dosarului inregistrat in oficiul judetean de cadastru.

Property_filedate

Data la care a fost inregistrat dosarul in oficiul judetean de cadastru.

Property_lbono

Numarul cartii funciare unde se gaseste inregistrat terenul.

Property_lbotype

Codul numeric pentru tipul cartii funciare (0 - nedefinitiva, 1 - definitiva).

Property_buildflag

Cod numeric ce indica daca pe  proprietatea respectiva se afla constructii permanente (0=NU, 1=DA)

Property_pdf

Numele fisierului scanat care contine extrase din diverse tipuri de documentatii cadastrale, ca baza pentru inregistrare.

Property_pad

Numele fisierului scanat care contine extrase din inregistrarea cadastrala folosite pentru inregistrarea sporadica.

Ptype

ptype_id

Cod numeric de identificare a tipului de proprietate

Ptype_code

Codul tipului de proprietate (asa cum este specificat in NT-ONCGC)

ptype_desc

Descrierea tipului de proprietate (asa

cum este specificat in NT-ONCGC)

Titluri_L18

Nr_titlu

Identificator pentru titlul de proprietate de la legea 18/1991, asa cum e mentionat in titlu.

Data_titlu

Data emiterii titlului de proprietate Legea18/1991, asa cum e precizat in titlu.

Aria_reconst

Suprafata de teren pe care proprietarul este indreptatit sa o primeasca ca restituire a drepturilor de proprietate, asa cum e mentionata in titlul de proprietate de la Legea 18/1991.

Aria_const

Suprafata de teren la care proprietarul este indreptatit, la constituirea dreptului de proprietate, asa cum e mentionata in titlul de proprietate de la Legea 19/1991.

Pdf_titlu

Numele fisierului scanat care contine imaginea celor 2 pagini din titlul de proprietate de la Legea 18/1991.

Trup

Trup_id

Identificatorul zonelor de intravilan, inclusiv a celor izolate.

Locality_id

Codul SIRUTA al localitatii inclusiv referinta la tabelul cu localitati, locality_id field.

Observatie:

Campuri ingrosate, scrise inclinat: ex. ptype_id: reprezinta cheia primara a unui tabel;

Campuri ingrosate, scrise drept: ex. ptype_code: reprezinta un camp in tabel ce trebuie completat.

Tabel: address

Coloane

Nume

Tip

Marime

address_id

Number (Long)

address_st

Text

address_no

Text

address_ext

Text

address_postal_code

Text

address_locality_id

Number (Long)

Legaturi intre tabele

locality

address

locality_id

address_locality_id

Attributes: Enforced

RelationshipType: One-To-Many

address

owner

address_id

owner_address_id

Attributes: Enforced, Cascade Updates, Cascade Deletes

Attributes: One-To-Many

Table: admin

Coloane

Nume

Tip

Marime

admin_id

Number (Long)

admin_name

Text

admin_county_id

Number (Double)

Legaturi intre tabele

County

admin

county_id

admin_county_id

admin

locality

admin_id

locality_admin_id

Attributes: Enforced

Attributes: One-To-Many

Admin

csector

admin_id

csector_admin_id

Attributes: Enforced

Attributes: One-To-Many

Tabel: ap

Coloane

Nume

Tip

Marime

ap_id

Number (Integer)

ap_build_id

Number (Long)

ap_cno

Text

ap_etno

Text

ap_fno

Number (Integer)

ap_apno

Number (Integer)

ap_description

Text

ap_larea

Number (Single)

ap_marea

Number (Single)

ap_flag

Number (Byte)

ap_cpi

Number (Single)

ap_csi

Number (Single)

ap_terflag

Number (Byte)

ap_bdest_id

Number (Byte)

ap_fname

Text

Legaturi intre tabele

build

ap

build_id

ap_build_id

Attributes: Enforced, Cascade Updates, Cascade Deletes

Default View: One-To-Many

Bdest

ap

Bdest_id

ap_bdest_id

Attributes: Enforced

Attributes: One-To-Many

ap

bownership

ap_id

bownership_ap_id

ap_build_id

bownership_build_id

Attributes: Enforced, Cascade Updates, Cascade Deletes

Attributes: One-To-Many

Tabel: bdest

Coloane

Nume

Tip

Marime

bdest_id

Number (Byte)

bdest_code

Text

bdest_desc

Text

Legaturi intre tabele

Bdest

ap

bdest_id

ap_bdest_id

Attributes: Enforced

OrderByOn: One-To-Many

Tabel: bownership

Coloane

Nume

Tip

Marime

Bownership_owner_id

Number (Long)

Bownership_build_id

Number (Long)

Bownership_ap_id

Number (Integer)

Bownership_ptype_id

Number (Byte)

Legaturi intre tabele

Ptype

bownership

ptype_id

bownership_ptype_id

Attributes: Enforced

OrderByOn: One-To-Many

owner

bownership

owner_id

bownership_owner_id

Attributes: Enforced, Cascade Updates, Cascade Deletes

Attributes: One-To-Many

ap

Bownership

ap_id

bownership_ap_id

ap_build_id

bownership_build_id

Attributes: Enforced, Cascade Updates, Cascade Deletes

Attributes: One-To-Many

Tabel: build

Coloane

Nume

Tip

Marime

build_id

Number (Long)

build_property_id

Number (Long)

build_value

Number (Long)

build_name

Text

build_cno

Text

build_flats

Number (Byte)

build_blno

Text

build_com

Memo

build_no

Text

Legaturi intre tabele

build

ap

build_id

ap_build_id

Attributes: Enforced, Cascade Updates, Cascade Deletes

Default View: One-To-Many

property

Build

property_id

build_property_id

Attributes: Enforced, Cascade Updates, Cascade Deletes

Attributes: One-To-Many

Tabel: county

Coloane

Nume

Tip

Marime

county_id

Number (Double)

county_name

Text

Legaturi intre tabele

County

admin

county_id

admin_county_id

Attributes: Enforced

OrderByOn: One-To-Many

Tabel: csector

Coloane

Nume

Tip

Marime

Csector_id

Number (Integer)

Csector_name

Text

Csector_admin_id

Number (Long)

Legaturi intre tabele

Csector

property

csector_id

property_csector_id

Attributes: Enforced

Default View: One-To-Many

Admin

csector

admin_id

csector_admin_id

Attributes: Enforced

Attributes: One-To-Many

Tabel: ldest

Coloane

Nume

Tip

Marime

Ldest_id

Number (Byte)

Ldest_code

Text

Ldest_desc

Text

Legaturi intre tabele

ldest

parcel

ldest_id

parcel_ldest_id

Attributes: Enforced

RelationshipType: One-To-Many

Tabel: locality

Coloane

Nume

Tip

Marime

Locality_id

Number (Long)

Locality_name

Text

Locality_admin_id

Number (Long)

Locality_code

Number (Byte)

Locality_postal_code

Text

Legaturi intre tabele

locality

property

locality_id

Property_locality_id

Attributes: Enforced

RelationshipType: One-To-Many

Locality

address

locality_id

Address_locality_id

Attributes: Enforced

Attributes: One-To-Many

locality

trup

locality_id

Locality_id

Attributes: Enforced

Attributes: One-To-Many

Admin

locality

admin_id

Locality_admin_id

Attributes: Enforced

Attributes: One-To-Many

Tabel: lownership

Coloane

Nume

Tip

Marime

Lownership_owner_id

Number (Long)

Lownership_property_id

Number (Long)

Lownership_ptype_id

Number (Byte)

Legaturi intre tabele

Property

lownership

property_id

lownership_property_id

Attributes: Enforced, Cascade Updates, Cascade Deletes

RelationshipType: One-To-Many

Ptype

lownership

ptype_id

lownership_ptype_id

Attributes: Enforced

Attributes: One-To-Many

owner

lownership

owner_id

lownership_owner_id

Attributes: Enforced, Cascade Updates, Cascade Deletes

Attributes: One-To-Many

Tabel: luse

Coloane

Nume

Tip

Marime

luse_id

Number (Byte)

luse_code

Text

luse_desc

Text

Legaturi intre tabele

Luse

parcel

luse_id

parcel_luse_id

Attributes: Enforced

OrderByOn: One-To-Many

Tabel: owner

Coloane

Nume

Tip

Marime

Owner_id

Number (Long)

Owner_firstname

Text

Owner_lastname

Text

Owner_initial

Text

Owner_nextension

Text

Owner_plastname

Text

Owner_cnp

Number (Double)

Owner_sirues

Text

Owner_idc

Text

Owner_iddate

Date/Time

Owner_address_id

Number (Long)

Owner_cit

Number (Byte)

Owner_type

Number (Byte)

Owner_title

Number (Long)

Legaturi intre tabele

titluri_L18

owner

nr_titlu

Owner_title

Attributes: Not Enforced

Default View: One-To-Many

Address

owner

address_id

owner_address_id

Attributes: Enforced, Cascade Updates, Cascade Deletes

Attributes: One-To-Many

Owner

lownership

Owner_id

lownership_owner_id

Attributes: Enforced, Cascade Updates, Cascade Deletes

Attributes: One-To-Many

Owner

bownership

Owner_id

bownership_owner_id

Attributes: Enforced, Cascade Updates, Cascade Deletes

Attributes: One-To-Many

Tabel: parcel

Coloane

Nume

Tip

Marime

Parcel_id

Number (Byte)

Parcel_property_id

Number (Long)

Parcel_cno

Text

Parcel_larea

Number (Long)

Parcel_marea

Number (Long)

Parcel_ldest_id

Number (Byte)

Parcel_luse_id

Number (Byte)

Parcel_l18_flag

Number (Byte)

Parcel_dno

Number (Long)

Parcel_tno

Text

Parcel_pno

Text

Legaturi intre tabele

property

parcel

property_id

parcel_property_id

Attributes: Enforced, Cascade Updates, Cascade Deletes

Default View: One-To-Many

Luse

parcel

luse_id

parcel_luse_id

Attributes: Enforced

Attributes: One-To-Many

Titluri_L18

parcel

nr_titlu

Parcel_dno

Attributes: Not Enforced

Attributes: One-To-Many

Ldest

Parcel

ldest_id

parcel_ldest_id

Attributes: Enforced

Attributes: One-To-Many

Tabel: property

Coloane

Nume

Tip

Marime

Property_id

Number (Long)

Property_desc

Text

Property_cno

Text

Property_ie

Number (Byte)

Property_larea

Number (Long)

Property_marea

Number (Long)

Property_value

Number (Long)

Property_st

Text

Property_no

Text

Property_locality_id

Number (Long)

Property_csector_id

Number (Integer)

Property_fileno

Number (Long)

Property_filedate

Date/Time

Property_lbono

Number (Long)

Property_lbotype

Number (Byte)

Property_buildflag

Number (Byte)

Property_pdf

Text

Property_pad

Number (Byte)

Legaturi intre tabele

property

Parcel

property_id

Parcel_property_id

Attributes: Enforced, Cascade Updates, Cascade Deletes

Default View: One-To-Many

locality

Property

locality_id

Property_locality_id

Attributes: Enforced

Attributes: One-To-Many

property

lownership

property_id

lownership_property_id

Attributes: Enforced, Cascade Updates, Cascade Deletes

Attributes: One-To-Many

csector

property

csector_id

Property_csector_id

Attributes: Enforced

Attributes: One-To-Many

Property

build

property_id

build_property_id

Attributes: Enforced, Cascade Updates, Cascade Deletes

Attributes: One-To-Many

Tabel: ptype

Coloane

Nume

Tip

Marime

Ptype_id

Number (Byte)

Ptype_code

Text

Ptype_desc

Text

Legaturi intre tabele

ptype

lownership

ptype_id

lownership_ptype_id

Attributes: Enforced

OrderByOn: One-To-Many

ptype

bownership

ptype_id

bownership_ptype_id

Attributes: Enforced

Attributes: One-To-Many

Tabel: titluri_L18

Coloane

Nume

Tip

Marime

nr_titlu

Number (Long)

Data_titlu

Date/Time

Aria_reconst

Number (Single)

Aria_constit

Number (Single)

pdf_titlu

Text

Legaturi intre tabele

titluri_L18

owner

nr_titlu

Owner_title

Attributes: Not Enforced

Default View: One-To-Many

titluri_L18

parcel

nr_titlu

Parcel_dno

Attributes: Not Enforced

Attributes: One-To-Many

Tabel: trup

Coloane

Nume

Tip

Marime

Trup_id

Number (Byte)

Locality_id

Number (Long)

Legaturi intre tabele

locality

trup

locality_id

locality_id

Attributes: Enforced

OrderByOn: One-To-Many

ANEXA 6 PARAMETRII DE SCANARE

Conversia in format digital a documentatiilor de amplasament si delimitare a corpului de proprietate

Format fisier

pdf

Continut fisier

Fisier multipagina unde prima pagina este Fisa corpului de proprietate Landscape

Pagina a doua este planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate

Denumire fisier

F-nrc-nri.pdf

exemplu

F-1014_1_2-308.pdf

culoarea de scanare

Alb negru

rezolutia de scanare

300 dpi

nota

nrc

Numarul cadastral unde toate caracterele invalide precum '/',  '' etc. se vor inlocui cu '_' (underscore)

nri

Numarul de inregistrare al fisierului

Documentatii intocmite conform H.G. 834/91

Informatii textuale

Format fisier

Pdf

Continut fisier

Fisier multipagina unde:

Prima pagina este actul - 'Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate Asupra Terenului'

Pagina a doua, . pagina m este inventarul de coordonate daca acesta nu este prezent pe planul scara 1:500 al documentatiei HG 834

Paginile m+1, .n - 'procesele verbale de vecinatate'

Denumire fisier

H-NNNNN.pdf

exemplu

H-00032.pdf

culoarea de scanare

Alb negru

rezolutia de scanare

300 dpi

nota

NNNNN

Index de la1 la n, stabilit de catre beneficiar anual si pe judet pentru acest tip de documente

Documentatii intocmite conform H.G. 834/91

Informatii grafice

Format fisier

Fisier tif georeferentiat

Continut fisier

Plan la csara1/500

Denumire fisier

S-NNNNN.tif si S-NNNNN.tfw

exemplu

S-00032.tif si S-00032.tfw

culoarea de scanare

alb negru

rezolutia de scanare

400 dpi

nota

NNNNN

index de la1 la n, stabilit de catre beneficiar anual si pe judet pentru acest tip de documente

Documentatii rezultate in urma aplicarii Legii nr.18/1991

Titluri de proprietate in baza Legii nr.18/1991

Format fisier

Pdf

Continut fisier

Fisier multipagina unde prima pagina este Titlul de proprietate - obtinut in baza Legii18/1991

Denumire fisier

T-nrtp.pdf

exemplu

T-108231.pdf

culoarea de scanare

256 tonuri de gri

rezolutia de scanare

200 dpi

nota

nrtp

Numarul titlului de proprietate (sus stanga)

Pentru doua numere identice in acelasi teritoriu administrativ, (pana cand OJCGC va rezolva aceasta eroare), la numele fisierului se vor adauga doua caractere in ordinea: '_B'

Documentatii rezultate in urma aplicarii Legii nr.18/1991

Planuri parcelare

Format fisier

Fisier tif georeferentiat

Continut fisier

Planuri parcelare

Nume fisier

P-CodSIRSUP-N.tif si P-CodSIRSUP-N.tfw

exemplu

P-65379-35.tif si P-65379-35.tfw

Culoarea de scanare

Alb-negru

Rezolutia de scanare

400 dpi

Nota

N

Numarul planului parcelar

Planuri cadastrale si topografice

Format fisier

Fisier tif georeferentiat

Continut fisier

Planuri scanate

Nume fisier

map_name.tif

Exemplu

scale 1/10000

Aninoasa.tif

Scara 1/5000

L-35-124-D-d-4-IV.tif

L-35-124-D-d-4-IV.tfw

Scara 1/2000

(in caz ca planul nu are denumire standard)

L-35-124-D-d-4-IV-2.tif

Aninoasa-C01.tif (C -cadastral, T topographic)

Viforita_de_sus-T12.tif (12 este numele foii de plan din localitatea Viforita_de_sus)

Culoarea de scanare

alb negru

Rezolutia de scanare

400 dpi

Planuri de urbanism general (PUG) or planuri urbanistice de detaliu (PUD)

Format fisier

Fisier tif georeferentiat

Continut fisier

Planuri scanate

Nume fisier

G-ANINOASA.tif,

Culoarea de scanare

Alb negru sau color (3bits)

Rezolutia de scanare

300,400 dpi functie de calitatea planului

nota

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.