Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » referate » informatica
ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL EXISTENT

ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL EXISTENT
ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL EXISTENT

Analiza structurii functionale

Diagrama de relatii
Descrierea fluxurilor de date:

1) Administrator - Furnizori

- administratorul asociatiei primeste la fiecare inceput de luna facturile de la 

furnizori pentru luna precedenta (SC. SECOM pentru furnizarea apei reci; RA SLI TERMO pentru caldura si apa calda menajera, SC FLORA SERCOM pentru serviciul de colectare a gunoiului menajer; SC ELECTRICA SRL pentru furnizarea energiei electrice)

- pe baza facturilor, administratorii calculeaza cheltuielile fiecarui apartament astfel:

* apa rece si apa calda menajera se calculeaza la m3, in functie de consumul inregistrat de apometrele din apartamente;

* caldura se calculeaza la m2 la suprafata utila, suprafata mentionata in contractele de vanzare-cumparare a fiecarui apartament;

* consumul de energie electrica pe propritatea comuna indiviza cat si serviciul de colectare a gunoiului menajer se calculeaza la numarul de persoane ce locuiesc in fiecare apartament.

- administratorul, in urma calculelor intocmeste listele lunare de plata;

- in cazul in care locatarii nu isi platesc cheltuielile curente in termen de 30 de zile pot fi penalizati conform legislatiei in vigoare cu 0,02% pe zi, sau Adunarea Generala poate stabili o cota mai mare sau mai mica.Adiministratorul sesiseaza comitetul executiv in vederea somarii restantierilor si aplica procedura de recuperare a restantelor, cu penalizarile aferente;

- in urma incasarilor de la locatari, administratorul achita datoriile fata de furnizori.

Administrator - Servicii

- pentru asigurarea serviciilor de intretinere si reparatii, administratorul

angajaza instalator (sau firma specializata daca este necesar) si femeie de servici,

cu aprobarea presedintelui asociatiei. Salariile acestora sunt fixate de Adunarea Generala;

- calculul acestor cheltuieli se realizeaza de catre administrator, se stabilesc cotele aferente fiecarui apartament prin impartirea pe scari la numarul de apartamente, in baza facturii primite de la societatea care face lucrarea respectiv in baza statului de salarii.

Administrator - Adunarea Generala

- Adunarea Generala, prin votul majoritar, adopta bugetul de venituri si cheltuieli,la inceperea anului fiscal, ce va fi anul calendaristic.Comitetul executiv va pregati si va prezenta proprietarilor in adunarea generala un buget anual, suficient pentru a acoperi cheltuielile de intretinere si functionare a proprietatii comune;

- in sarcina administratorului cade efectuarea platilor si incasarilor in cursul exercitiului financiar.

Administrator - Comisia de cenzori

- Comisia de cenzori urmareste si asigura respectarea legalitatii in administrarea fondurilor financiare ale asociatiei de propriatari.De asemenea, verifica executia bugetara si valideaza documentele si angajamentele de plata contabilizate de administrator.

Acte normative ce reglementeaza activitatea analizata

Modul de infiintare si de functionare a asociatiilor de proprietari este reglementat de urmatoarele acte normative:

Legea locuintei 114/1996, republicata cu modificarile si completarile ulterioare: Ordonanta de Guvern din 15.09.2001 si Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 139/N din 11.11.1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.338 bis din 2.12.1997.

Hotararea de Guvern nr. 400/2 aprilie 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 311 din 8 mai 2003.

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002 privind organizarea contabilitatii in partida dubla sau in partida simpla, prin optiune, potrivit hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari.

1.5. Analiza activitatilor si subactivitatilor

Activitatea ce face obiectul studiului si, respectiv impartirea pe subactivitati, pana la nivel de operatie sunt prezentate in schema de mai jos:


Descrierea activitatilor si subactivitatilor:

Activitatea de evidenta a cheltuielilor poate fi impartita in subactivitati astfel:

subactivitatea de evidentiere a cheltuielilor totale;

repartizarea cheltuielilor totale;

incasarea sumelor de la locatari;

Conform schemei anterioare, aceste subactivitati pot fi la randul lor impartite pana la nivel de operatie.

O prima etapa in evidentierea cheltuielilor totale, practic punctul de plecare in analiza activitatilor si subactivitatilor, o constitue primirea facturilor de la furnizorii permanenti ai asociattiei: SC. SECOM pentru furnizarea apei reci; RA SLI TERMO pentru caldura si apa calda menajera, SC FLORA SERCOM pentru serviciul de colectare a gunoiului menajer; SC ELECTRICA SRL pentru furnizarea energiei electrice.

Acestor cheltuieli li se adauga cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, grupate astfel:

cheltuieli cu salariile (salariul presedintelui de asociatie, al administratorului, salariul instalatorului, cel al femeii de servici si al altui personal angajat de administrator la decizia presedintelui).Aceste cheltuieli sunt preluate din statele de salariu, state intocmite pe baza contractelor individuale de munca.

fondul de rulment.Este stabilit anual in Adunarea Generala si aprobat de Comitetul Executiv.

alte cheltuieli ocazionale: se incadreaza cheltuielile ocazionate de diverse reparatii pe care le suporta asociatia si implicit locatarii.

Dupa evidentierea cheltuielilor totale ar urma etapa repartizarii cheltuielilor cheltuielilor.Aceasta repartizare se face in functie de criteriul alocarii, (modul de recuperare) al cheltuielilor, astfel:
cheltuieli cu apa rece si apa calda se calculeaza separat, pe fiecare apartament, in functie de consumurile inregistrate de apometrele proprii. Aceste cheltuieli se calculeaza la m3 de apa rece/calda consumat.

cheltuieli cu caldura se calculeaza pe fiecare apartament in functie de suprafata locuibila. Aceasta suprafata este luata din contractele de vanzare/inchiriere ale apartamentelor.Cheltuielile cu caldura se calculeaza la m2 suprafata locuibila.

cheltuieli cu energia electrica aferenta suprafetei comune indivize, colectarea gunoiului menajer, si cheltuieli comune (salarii, reparatii, fond de rulment, intretinere, etc). Toate aceste cheltuieli se raporteaza la numarul de persoane ce locuiesc in fiecare apartament.

Odata repartizate fiecarui apartament in parte, urmeaza subactivitatea de incasare a sumelor datorate de locatari asociatiei, respectiv plata asociatiei (in urma incasarii), in numerar a datoriilor catre furnizorii de servicii.

1.6. Analiza documentelor

1.6.1. Inventarul documentelor

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 75

INVENTARUL DOCUMENTELOR

privind activitatea de evidenta a cheltuielilor la Asociatia de Proprietari nr. 75

Nr crt

Cod document

Denumire document

Format

Cod clasificare

Observatii

Factura fiscala

A4

Ordin de compensare

A4

Centralizator apometre

A4

Fisa de cont pentru operatii diverse

A4

Lista de plata

A4

Registru de casa

A4

Chitanta de incasare

˝ A5

Chitanta de plata

˝ A5

Stat de salarii

A4

Chitanta pentru incasare de impozite,taxe si contributii

˝ A5

FISA DE ANALIZA A DOCUMENTELOR

Cod document

Denumire document

Nr exemplar

Diviziune precedenta

Diviziune de analiza

Diviziune urmatoare

Tipizat

Regim special

Frecventa

Mod de actiune

Mod de receptie/ transmisie

Factura fiscala

Furnizor

Administrator

Administrator

DA

DA

Lunar

Manual

Manual

Ordin de compensare

Furnizor

SC TERMO

Administrator

Administrator

DA

DA

Lunar

Partial informatizat

Manual

Centralizator apometre

Administrator

Administrator

DA

NU

Lunar

Manual

Manual

Fisa de cont pentru operatii diverse

Administrator

Administrator

DA

NU

Periodic

Manual

Manual

Lista de plata

Administrator

Afisare la panoul asociatiei

DA

NU

Lunar

Manual

Manual

Registru de casa

Administrator

Ramane la registru

DA

DA

Zilnic

Manual

Manual

Administrator

Dosar luna respectiva

DA

DA

Zilnic

Manual

Manual

Chitanta de incasare

Administrator

Locatar

DA

DA

Periodic

Manual

Manual

Administrator

Administrator

DA

DA

Periodic

Manual

Manual

Chitanta de plata

Furnizor

Administrator

Administrator

DA

DA

Lunar

Manual

Manual

Stat de salarii

Administrator

Directia Muncii

DA

DA

Lunar

Informatizat

Manual

Administrator

Administrator

DA

DA

Lunar

Informatizat

Manual

Chitanta pentru incasare de impozite,taxe si contributii

Trezoreria Mun.Dr.Tr.Severin

Administrator

Administrator

DA

DA

Lunar

Informatizat

Manual

Trezoreria Mun.Dr.Tr.Severin

Administrator

Directia Muncii

DA

DA

Lunar

Informatizat

Manual

1.6.3. Evaluarea documentelor

Cod document: 001

Denumire: FACTURA FISCALA

Nr. exemplare: 1

Descriere document: Formular cu regim special de inseriere si numerotare. Facturile fiscale sunt primite de la furnizori, reflectand datoria asociatiei fata de acestia pentru consumurile realizate de locatari sau pentru serviciile prestate.Este un document de intrare, servind la calculule, pentru a evidentia cheltuielile fiecarui apartament.Facturile fiscale se indosariaza in dosarul lunii respective,alaturi de chitantele aferente din momentul achitarii datoriei fata de furnizori.

Nr. total de campuri: 42

Nr. campuri utilizate:41

Nr. campuri neutilizate:1


Denumire camp

Tip (lungime)

Valoare predefinita

Formula de calcul

Restrictii

Mod de completare

Denumire furnizor

X(30)

Informatizat

Numar de inmatriculare la Registrul Comertului

X(12)

informatizat

Cod Unic de Inregistrare (C.U.I.)

<=8

Informatizat

Atribut fiscal

X(1)

R

Informatizat

Sediul

X(50)

Informatizat

Judetul

X(15)

Informatizat

Contul

X(30)

Informatizat

Banca

X(30)

Informatizat

Capital social

Informatizat

Telefon

Informatizat

Serie factura

X(6)

Informatizat

Numar factura

Informatizat

Data

D

Informatizat/Manual

Numar aviz de insotire a marfii

manual

Cumparator

X(30)

Asociatia de Proprietari nr. 75

Informatizat/Manual

Numar de inmatriculare la

Registrul Comertului

X(12)

INCH 28/R/2000

Informatizat/Manual

Cod fiscal (C.U.I.)

Informatizat/Manual

Sediul

X(50)

Topolnitei, nr. 5, Dr.Tr.Severin

Informatizat/Manual

Judetul

X(15)

Mehedinti

Informatizat/Manual

Contul

X(25)

Informatizat/Manual

Banca

X(30)

Informatizat/Manual

Cota T.V.A.

Informatizat/Manual

Nr. Crt.

Informatizat/Manual

Denumirea produselor sau a serviciilor

X(50)

Informatizat/Manual

U.M.

X(5)

Informatizat/Manual

Cantitate

Informatizat/Manual

Pret unitar (fara TVA -lei-)

Informatizat/Manual

Valoare -lei-

Cantitate * Pret unitar

Informatizat/Manual

Valoare T.V.A. -lei-

Valoare * 19%

Informatizat/Manual

Semnatura si stampila furnizorului

X(10)

Manual

Date privind expeditia: numele delegatului

X(20)

Manual

B.I/C.I. seria

X(2)

Manual

Nr.

Manual

C.N.P.

Manual

Mijlocul de transport

X(15)

Manual

Nr.

X(10)

Manual

Expedierea s-a efectuat in fata noastra la data de

D

Manual

Ora

X(5)

Manual

Total valoare

Manual

Total valoare T.V.A.

Manual

Total de plata

Total valoare + Total valoare T.V.A.

Manual

Semnatura de primire

X(10)

Manual

Analist:_____________

Cod document: 002

Denumire: ORDIN DE COMPENSARE

Nr. exemplare: 1

Descriere document: Este un document cu regim special, ce vine de la SC TERMO, furnizorul caldurii si a apei calde menajere, in vederea reducerii de la aceste cheltuieli pentru acei locatari ce locuiesc in imobilele asociatiei si in acelasi timp sunt angajati la SC TERMO. Aceste cheltuieli sunt retinute din statele de plata, direct de furnizor, in urma unui acord cu angajatul, conform cadrului legislativ in vigoare.


Nr. total de campuri: 12

Nr. campuri utilizate: 12

Nr. campuri neutilizate: 0

Denumire camp

Tip (lungime)

Valoare predefinita

Formula de calcul

Restrictii

Mod de completare

AGENTUL ECONOMIC INITIATOR Semnatura si stampila

X(10)

RAAN

TERMO

SRT

Manual

AGENTUL ECONOMIC DESTINATAR Semnatura si stampila

X(10)

Asociatia

de Proprietari nr. 75

Manual

Seria

X(6)

Informatizat

Nr.

Informatizat

Data

D

Manual

Numarul facturii

Manual

Data emiterii facturii

D

Manual

Valoarea facturata

Manual

Valoarea compensata

Manual

Total compensare

Manual

Inspector de compensare destinatar

X(10)

Manual

Inspector de compensare destinatar

X(10)

Manual

Analist:_______________

Cod document: 003

Denumire:CENTRALIZATOR APOMETRE

Nr. exemplare:1

Descriere document: Centralizatorul de apomentre este un document formal utilizat de asociatie pentru evidenta consumurilor detaliate ale apei rece si calda si completat din datele aduse de locatari (pe diferite notite) cu privire la citirea apometrelor.

Nr. total de campuri: 21

Nr. campuri utilizate: 21

Nr. campuri neutilizate: 0

Denumire camp

Tip (lungime)

Valoare predefinita

Formula de calcul

Restrictii

Mod de completare

Unitatea

X(30)

Asociatia de Proprietari nr. 75

Informatizat

Adresa

X(50)

Str. Topolnitei, nr. 5, bl.2 sc.1

Informatizat

Bloc

Informatizat

Scara

Informatizat

Nr. apartament

<=2

Manual

Numele si prenumele

X(20)

Manual

Data citirii

D

Manual

Apa rece/index vechi/buc.

Manual

Apa rece/index vechi/baie

Manual

Apa rece/index vechi/w.c.

Manual

Apa rece/index nou/buc.

Manual

Apa rece/index nou/baie

Manual

Apa rece/index nou/w.c.

Manual

Cons. total

(Index nou buc-Index vechi buc)+(Index nou baie-Index vechi baie)+(Index nou w.c.-Index vechi w.c.)

Manual

Apa calda/index vechi/buc.

Manual

Apa calda/index vechi/baie

Manual

Apa calda/index vechi/w.c.

Manual

Apa calda/index nou/buc.

Manual

Apa calda/index nou/baie

Manual

Apa calda/index nou/w.c.

Manual

Cons. total

(Index nou buc-Index vechi buc)+(Index nou baie-Index vechi baie)+(Index nou w.c.-Index vechi w.c.)

Manual

Analist:_______________

Cod document: 004

Denumire: FISA DE CONT PENTRU OPERATII DIVERSE

Nr. exemplare: 1

Descriere document: Se deschide pentru fiecare locatar in parte si reflecta, in urma unor operatii de calcul, datoria pe care o are locatarul respectiv fata de asociatie. Sumele datorate

de locatar se trec in credit, iar incasarile de la acestia in debit, avand evidenta pe timp lung a cheltuielilor fiecarui apartament.

Nr. total de campuri: 14

Nr. campuri utilizate: 9

Nr. campuri neutilizate: 5

Denumire camp

Tip (lungime)

Valoare predefinita

Formula de calcul

Restrictii

Mod de completare

Unitatea

X(30)

Asociatia de Proprietari nr. 75

Manual

Nume si prenume

X(20)

Manual

Pagina

X(3)

Manual

Data

D

Manual

Explicatii

X(20)

Manual

Debit

Manual

Credit

Manual

Sold

Manual

De reportat

Manual

Analist:______________

Cod document: 005

Denumire: LISTA DE PLATA

Nr. exemplare: 1

Descriere document: Documentul este utilizat formal de asociatie pentru evidentiearea detaliata a cheltuielilor fiecarui locatar. Documentul este avizat de comisia de cenzori si semnat de administratorul si presedintele asociatiei. Este utilizat pentru afisarea la avizierul asociatiei a cheltuielilor locatarilor.

Nr. total de campuri: 24

Nr. campuri utilizate: 24

Nr. campuri neutilizate: 0

Denumire camp

Tip (lungime)

Valoare predefinita

Formula de calcul

Restrictii

Mod de completare

Unitatea

X(30)

Asociatia de Proprietari nr. 75

Manual

Bloc

Manual

Scara

Manual

Luna

<=12

Manual

An

Manual

Nr. apartament

Manual

Nume si prenume

X(20)

Manual

Nr. camere

Manual

Nr. persoane

Manual

Suma aferenta suprafetei locuibile (caldura)

Manual

Cheltuieli apa rece.

Manual

Cheltuieli apa calda.

Manual

Cheltuieli gunoi

Manual

Cheltuieli comune

(salarii)

Manual

Cheltuieli energie electrica

Manual

Cheltuieli reparatii

Manual

Fond rulment

Manual

Total cheltuieli curente

Manual

Restante

Manual

Total general de plata

Manual

Total

Manual

Presedinte

X(20)

Manual

Avizat Comisie de cenzori

X(20)

Manual

Administrator

X(20)

Manual

Analist:_______________

Cod document: 006

Denumire: REGISTRU DE CASA

Nr. exemplare: 2

Descriere document: Este un document folosit la inregistrarea operativa a incasarilor si platilor in numerar, efectuate de asociatie, pe baza actelor justificative. Pe baza lui se stabileste la sfarsitul zilei a soldului de casa. Se completeaza zilnic, in ordinea efectuarii operatiilor fara a lasa spatii libere. Este un document cu regim special, intocmit in 2 exemplare: primul ramane la registru in timp ce exemplarul doi este indosariat in dosarul lunii respective.


Nr. total de campuri: 15

Nr. campuri utilizate: 13

Nr. campuri neutilizate: 2

Denumire camp

Tip (lungime)

Valoare predefinita

Formula de calcul

Restrictii

Mod de completare

Unitatea

X(30)

Asociatia de Proprietari nr. 75

Manual

Data/ziua

<=31

Manual

Data/ luna

<=12

Manual

Data/ an

Manual

Nr. Crt.

Manual

Nr. act casa

Manual

Explicatii

X(30)

Manual

Incasari

Manual

Plati

Manual

Report/Sold ziua precedenta

Manual

De reportat pagina/Total

Manual

Casier

X(20)

Manual

Compartiment financiar contabil

X(20)

Manual

Analist:_______________

Cod document: 007

Denumire: CHITANTA DE INCASARE

Nr. exemplare: 2

Descriere document: Chitantierul este un doucument cu regim special, tipizat la Bucuresti pentru fiecare asociatie, pe baza de comanda.Se taie chitanta fiecarui locatar in momentul achitarii datoriei fata de asociatie, iar operatia este inregistrata si in registrul de casa.Primul exemplar, originalul merge la locatar, copia ramane in chitantier.

Nr. total de campuri: 15

Nr. campuri utilizate: 14

Nr. campuri neutilizate: 1

Denumire camp

Tip (lungime)

Valoare predefinita

Formula de calcul

Restrictii

Mod de completare

Unitatea

X(30)

Asociatia de Proprietari nr. 75

Informatizat

Nr.ord.Reg.Com./an

X(15)

INCH.28/R/2000

Informatizat

C.U.I.

Informatizat

Sediul

X(50)

Drobeta Turnu-Severin,Str. Topolnitei, nr. 5, bl.2 sc.1

Informatizat

Judetul

X(15)

Mehedinti

Informatizat

Serie chitanta incasare

X(6)

Informatizat

Nr. chitanta incasare

Informatizat

Data

D

Manual

Am primit de la

X(20)

Manual

Adresa

X(50)

Manual

Suma de (in cifre)

Manual

Adica (in litere)

X(30)

Manual

Reprezentand

X(30)

Manual

Casier

X(20)

Manual

Analist:_______________

Cod document: 008

Denumire: CHITANTA DE PLATA

Nr. exemplare: 1


Descriere document: Chitanta e plata este primita de la fiecare furnizor in momentul decontarii datoriei asociatiei fata de acestia si se indosariaza impreuna cu facturile la dosarul lunii respective. Operatia de plata este inregistrata in registrul de casa.

Nr. total de campuri: 22

Nr. campuri utilizate: 22

Nr. campuri neutilizate: 0

Denumire camp

Tip (lungime)

Valoare predefinita

Formula de calcul

Restrictii

Mod de completare

Unitatea

X(30)

Informatizat

Nr.ord.Reg.Com./an

X(15)

Informatizat

C.U.I.

Informatizat

Atribut fiscal

X(1)

R

Informatizat

Capital social

Informatizat

Sediul

X(50)

Informatizat

Judetul

X(15)

Informatizat

Cod IBAN

X(30)

Informatizat

Banca

X(30)

Informatizat

Cod IBAN

X(30)

Informatizat

Banca

X(30)

Trezoreria Dr.Tr.-Severin

Informatizat

Telefon

Informatizat

Fax

Informatizat

Serie chitanta de plata

X(6)

Informatizat

Nr. chitanta de plata

Informatizat

Data

D

Manual

Am primit de la

X(20)

Asociatia de Proprietari nr. 75

Manual

Adresa

X(50)

Drobeta Turnu-Severin,Str. Topolnitei, nr. 5, bl.2 sc.1

Manual

Suma de (in cifre)

Manual

Adica (in litere)

X(30)

Manual

Reprezentand

X(30)

Manual

Casier

X(20)

Manual

Analist:_______________

Cod document: 009

Denumire: STAT DE SALARII

Nr. exemplare:2

Descriere document: Document utilizat pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiei privind protectia sociala si altor datorii. Din el sunt preluate cheltuielile cu salariile, cheltuieli suportate tot de locatari.

Nr. total de campuri: 25

Nr. campuri utilizate: 25

Nr. campuri neutilizate: 0

Denumire camp

Tip (lungime)

Valoare predefinita

Formula de calcul

Restrictii

Mod de completare

Unitatea

X(30)

Asociatia de Proprietari nr. 75

Manual

Luna

<=12

Manual

Anul

Manual

Nr.Crt

Manual

Numele si prenumele

X(20)

Manual

Salariul de baza

Manual

Alte drepturi salariale

Manual

Venit brut

Salariu baza+Alte drepturi

Manual

Contributie pensie suplimentara

Venit brut*5%

Manual

Contributie protectie sociala a somerilor

Salariu baza*1%

Manual

Contributie pentru asigurarile sociale de sanatate

Manual

Cheltuieli profesionale

Manual

Venit net

Venit brut-(Contributie pensie suplimentara+Contributie protectie sociala a somerilor+Contributie pentru asigurarile sociale+Cheltuieli profesionale)

Manual

Deducerea personala de baza

Manual

Deducere suplimentara

Manual

Venit baza de calcul

Venit net-(Deducerea personala de baza+Deducere suplimentara)

Manual

Impozit calculat si retinut

Manual

Salariul net

Venit baza de calcul-Impozit retinut si calculat+Deducere personala de baza+Deducere suplimentara+Cheltuieli profesionale

Manual

Avans

Manual

Alte retineri

Manual

Total de plata

Salariu net-Avans-Alte retineri

Manual

Semnatura

X(20)

Manual

Conducatorul unitatii

X(20)

Manual

Conducatorul compartimentului financiar contabil

X(20)

Manual

Intocmit

X(20)

Manual

Analist:_______________

Cod document: 010

Denumire: CHITANTA PENTRU INCASAREA DE IMPOZITE, TAXE SI CONTRIBUTII

Nr. exemplare: 2


Descriere document: Se primeste chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii de la Trezoreria Municipiului Dr.Turnu-Severin, in doua exemplare. Primul ramane la asociatie in dosarul lunii respective, iar exemplarul doi este dus Inspectoratul Teritorial de Munca.

Nr. total de campuri: 18

Nr. campuri utilizate: 18

Nr. campuri neutilizate: 0

Denumire camp

Tip (lungime)

Valoare predefinita

Formula de calcul

Restrictii

Mod de completare

Unitatea

X(30)

Ministerul Finantelor Publice Trezoreria Mun. Dr.Tr.-Severin

Informatizat

Serie chitanta impozite, taxe

X(6)

Informatizat

Nr. chitanta impozite, taxe

Informatizat

S-a primit de la

X(20)

Informatizat

Adresa

X(50)

Informatizat

Cod de identificare fiscala

Informatizat

Pentru

X(50)

Informatizat

Adresa

X(50)

Informatizat

Cod de identificare fiscala

Informatizat

Natura obligatiei de plata

X(30)

Informatizat

Simbol cont

X(30)

Informatizat

Numar de evidenta a platii

X(30)

Informatizat

Suma

Informatizat

Total (in cifre)

Informatizat

Total (in litere)

X(30)

Informatizat

Serviciu venituri

X(20)

Manual

Casier

X(20)

Manual

Data

D

Informatizat

Analist:_______________

1.7.Analiza circuitului informational

1.7.1. Prezentarea flow-chart-ului

Flow-chart-ul aferent activitatii analizate este prezentat in pagina alaturata.

Descrierea flow-chart-ului

De la locatari se primesc citirile apometrelor (atat pentru apa rece, cat si pentru apa calda) prin intermediul unor biletele, notite proprii locatarilor.Pe baza acestora, administratorul intocmeste centralizatorul de apometre.Acesta se completeaza cu numele si prenumele locatarilor, data la care s-au prezentat locatarii la asociatie (data citirii), indecsii de contorizare a apometrelor, detaliati pe apa rece si apa calda. Se calculeaza consumul total de apa rece si apa calda.Centralizatorul de apometre se semneaza de administrator si locatari, iar biletelele conventionale se "distrug".

In acelasi timp sunt primite facturile de la furnizori, cat si ordinele de compensare de la RAAN TERMO SRT, furnizorul apei calde si energiei termice (caldura). Mentionam ca aceste ordine de compensare sunt doar pentru persoanele angajate la TERMO, iar datoriile acestora sunt retinute conform legislatiei in vigoare ( pe baza unei intelegeri cu locatarul respectiv), direct de furnizor.

Pe baza datelor din centralizatorul de apometre, factura si ordin de compensare se intocmesc fisele de cont pentru operatii diverse, pentru fiecare locatar in parte. Se completeaza cu numele si prenumele locatarului, suma datorata de acesta (se trece pe credit), cu incasarile de la locatar (se trec pe debit) si se calculeaza restantele pe care le mai datoreaza locatarul (sold final creditor).Centralizatorul apometrelor, facturile de la furnizori cat si ordinele de compensare se indosariaza, in dosarul lunii, dupa completarea fiselor de cont pentru operatii diverse.

Pe baza fiselor de cont si a statului de salarii (necesare pentru preluarea cheltuielilor de plata) indosariate la contabilitate se completeaza lista de plata. Documentul mentionat anterior contine cheltuielile detaliate ale locatarilor cat si sumele totale de plata pe care le datoreaza asociatii.Statele de salarii se intocmesc lunar in 2 exemplare, unul se indosariaza la dosarul lunii, iar exemplarul 2 merge la Directia Muncii.Lista de plata este semnata de administrator, presedinte si avizata de comisia de cenzori. Documentul este afisat la avizierul asociatiei.Statul de salarii este semnat de toti angajatii.Tot in baza sumelor trecute in fisele de cont pentru operatii diverse se incaseaza sumele de la locatari, generandu-se chitanta de inacasare. Este intocmita in 2 exemplare si este semnata de administrator si locatar.Un exemplar,originalul, ramane la locatar, iar copia ramane in dosarul lunii respective.

Dupa incasarea sumelor de la locatari, asociatiile achita furnizorii, cat si sumele catre trezorerie, reprezentand contributiile angajatilor la asigurarile sociale, asigurarile sociale de sanatate si fondul de somaj, cat si alte contributii si taxe. De la furnizori se vor primi chitante de plata, iar de la trezorerie chitante pentru incasarea de impozite, taxe si contributii. Pe baza acestor doua chitante, cat si pe baza chitantelor de incasare, zilnic se intocmeste registru de casa, in doua exemplare.Registru de casa se semneaza de administrator.Primul exemplar ramane la registru, iar exemplarul doi trece in dosarul din luna respectiva.Chitantele pe baza carora se intocmeste registru de casa, vor fi la randul lor indosariate.

1.8. Modelarea datelor

Entitatile:

Nr. crt.

Simbol

Denumire

Atribut(e) determinant(e)

LOCATARI

Date despre evidenta a locatarilor

Nume si prenume

DATEFIRM

Date identificare firma

CUI

FURNIZORI

Date de identificare a furnizorilor

Denumire furnizor

TARIFE

Lista preturilor

INDEXVECHI

Evidenta indecsilor vechi ai consumului de apa

Nume si prenume

INDEXNOU

Evidenta indecsilor vechi ai consumului de apa

Nume si prenume

INCASARI

Evidenta incasarilor de la asociati

Nume si prenume

PLATI

Evidenta platilor asociatiei catre furnizori

Denumire furnizor

FF

Factura fiscala

Serie factura, Numar factura

OC

Ordin de compensare

Serie ordin, Numar ordin

CAP

Centralizator apometre

FCOD

Fisa de cont pentru operatii diverse

Nume si prenume

LP

Lista de plata

Data

RC

Registru de casa

Data

CDI

Chitanta de incasare

Serie chitanta, Numar chitanta de incasare

CDP

Chitanta de plata

Serie chitanta, Numar chitanta de plata

SDS

Stat de salarii

Data

CITC

Chitanta pentru incasare de impozite,taxe si contributii

Serie chitanta, Numar chitanta impozite, taxe

Matricea dependentelor functionale(MDF):

DETERMINANTI

Nr. crt.

Denumire atribut

Denumire furnizor

Numar de inmatriculare la Registrul Comertului

Cod Unic de Inregistrare (C.U.I.)

Atribut fiscal

Sediul

Judetul

Contul

Banca

Capital social

Telefon

Serie factura

Numar factura

Data

Numar aviz de insotire a marfii

Cumparator

Cota T.V.A.

Nr. Crt.

Denumirea produselor sau a serviciilor

U.M.

Cantitate

Pret unitar (fara TVA -lei-)

Valoare -lei-

Valoare T.V.A. -lei-

Date privind expeditia: numele delegatului

B.I/C.I. seria

Nr.

C.N.P.

Mijlocul de transport

Nr. autoturism

Expedierea s-a efectuat in fata noastra la data de

Ora

Total valoare

Total valoare T.V.A.

Total de plata

Serie ordin de compensare

Nr. ordin de compensare

Valoarea facturata

Valoarea compensata

Total compensare

Unitatea

Adresa

Bloc

Scara

Nr. apartament

Numele si prenumele

Data citirii

Apa rece/index vechi/buc.

Apa rece/index vechi/baie

Apa rece/index vechi/w.c.

Apa rece/index nou/buc.

Apa rece/index nou/baie

Apa rece/index nou/w.c.

Cons. Total

Apa calda/index vechi/buc.

Apa calda/index vechi/baie

Apa calda/index vechi/w.c.

Apa calda/index nou/buc.

Apa calda/index nou/baie

Apa calda/index nou/w.c.

Pagina

Explicatii

Debit

Credit

Sold

Nr. camere

Nr. persoane

Suma aferenta suprafetei locuibile (caldura)

Cheltuieli apa rece. Cu apometre/Fara apometre

Cheltuieli apa calda. Cu apometre/Fara apometre

Cheltuieli gunoi

Cheltuieli comune

(salarii)

Cheltuieli energie electrica

Cheltuieli reparatii

Fond rulment

Total cheltuieli curente

Restante

Nr. act casa

Incasari

Plati

Report/Sold ziua precedenta

De reportat pagina/Total

Serie chitanta incasare

Nr. chitanta incasare

Am primit de la
Suma de (in cifre)

Adica (in litere)

Reprezentand

Serie chitanta de plata

Nr. chitanta de plata

Salariul de baza

Alte drepturi salariale

Venit brut

Contributie pensie suplimentara

Contributie protectie sociala a somerilor

Contributie pentru asigurarile sociale de sanatate

Cheltuieli profesionale

Venit net

Deducerea personala de baza

Deducere suplimentara

Venit baza de calcul

Impozit calculat si retinut

Salariul net

Avans

Alte retineri

Serie chitanta impozite, taxe

Nr. chitanta impozite, taxe

Pentru

Natura obligatiei de plata

Simbol cont

Numar de evidenta a platii

Continutul entitatilor:

Nr. crt.

Denumire atribut

Tip (lungime)

ENTITATI

LOCATARI

DATEFIRM

FURNIZORI

TARIFE

INDEXNOU

INDEXVECHI

INCASARI

PLATI

FF

OC

CAP

FCOD

LP

RC

CDI

CDP

SDS

CITC

Denumire furnizor

X(30)

Numar de inmatriculare la Registrul Comertului

X(12)

Cod Unic de Inregistrare (C.U.I.)

Atribut fiscal

X(1)

Sediul

X(50)

Judetul

X(15)

Contul

X(30)

Banca

X(30)

Capital social

Telefon

Serie factura

X(6)

Numar factura

Data

D

Numar aviz de insotire a marfii

Cumparator

X(30)

Cota T.V.A.

Nr. Crt.

Denumirea produselor sau a serviciilor

X(50)

U.M.

X(5)

Cantitate

Pret unitar (fara TVA -lei-)

Valoare -lei-

Valoare T.V.A. -lei-

Date privind expeditia: numele delegatului

X(20)

B.I/C.I. seria

X(2)

Nr.

C.N.P.

Mijlocul de transport

X(15)

Nr. autoturism

X(10)

Expedierea s-a efectuat in fata noastra la data de

D

Ora

X(5)

Total valoare

Total valoare T.V.A.

Total de plata

Serie ordin de compensare

X(6)

Nr. ordin de compensare

Valoarea facturata

Valoarea compensata

Total compensare

Unitatea

X(30)

Adresa

X(50)

Bloc

Scara

Nr. apartament

Numele si prenumele

X(20)

Data citirii

D

Apa rece/index vechi/buc.

Apa rece/index vechi/baie

Apa rece/index vechi/w.c.

Apa rece/index nou/buc.

Apa rece/index nou/baie

Apa rece/index nou/w.c.

Cons. Total

Apa calda/index vechi/buc.

Apa calda/index vechi/baie

Apa calda/index vechi/w.c.

Apa calda/index nou/buc.

Apa calda/index nou/baie

Apa calda/index nou/w.c.

Pagina

X(3)

Explicatii

X(20)

Debit

Credit

Sold

Nr. camere

Nr. persoane

Suma aferenta suprafetei locuibile (caldura)

Cheltuieli apa rece. Cu apometre/Fara apometre

Cheltuieli apa calda. Cu apometre/Fara apometre

Cheltuieli gunoi

Cheltuieli comune

(salarii)

Cheltuieli energie electrica

Cheltuieli reparatii

Fond rulment

Total cheltuieli curente

Restante

Nr. act casa

Incasari

Plati

Report/Sold ziua precedenta

De reportat pagina/Total

Serie chitanta incasare

X(6)

Nr. chitanta incasare

Am primit de la

X(20)

Suma de (in cifre)

Adica (in litere)

X(30)

Reprezentand

X(30)

Serie chitanta de plata

X(6)

Nr. chitanta de plata

Salariul de baza

Alte drepturi salariale

Venit brut

Contributie pensie suplimentara

Contributie protectie sociala a somerilor

Contributie pentru asigurarile sociale de sanatate

Cheltuieli profesionale

Venit net

Deducerea personala de baza

Deducere suplimentara

Venit baza de calcul

Impozit calculat si retinut

Salariul net

Avans

Alte retineri

Serie chitanta impozite, taxe

X(6)

Nr. chitanta impozite, taxe

Pentru

X(50)

Natura obligatiei de plata

X(30)

Simbol cont

X(30)

Numar de evidenta a platii

X(30)

Diagrama entitate-relatii:Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

ATESTAT INFORMATICA - CD-ROM-UL
SISTEMUL INFORMATIC , INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI ORGANIZATIILOR ECONOMICO-SOCIALE
VARIABILE
E-mail-ul ca instrument de marketing
Analiza de senzitivitate a unei probleme de programare liniara
Cum se utilizeaza programul "Unlimited Potential"
Implementarea tipului de date abstract sir
Date si informatiiTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu