Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » informatica
MICROSOFT WORD

MICROSOFT WORD


MICROSOFT WORD

1. Notiuni generale

Microsoft Word este un editor de text performant care permite crearea de documente text si grafice , lucrul cu diferite fonturi (stiluri , dimensiuni) , inserarea de obiecte (text , imagini , diagrame , tabele , sunete) , paginare in mod interactiv (gen ziar , carte , brosura) , preluare de meniuri si secvente de programe din alte aplicatii , adaugarea de antete si subsoluri de pagina.

Pornirea programului Microsoft Word se face executandu-se dublu CLIC pe pictograma corespunzatoare sau prin alegerea optiunii PROGRAMS si apoi a optiunii Microsoft Word din butonul START.

Ecranul procesorului de text Microsoft Word este compus din urmatoarele:

bara de titlu (situata la partea superioara a ecranului)butoanele de minimizare/maximizare/inchidere (situate la extremitatea din dreapta a barei de titlu)

bara de meniuri (situata sub bara de titlu)

bara de instrumente (situata sub bara de maniuri)

fereastra de document (ocupa cea mai mare parte a ecranului; situata sub bara de instrumente)

barele de derulare orizontala si verticala (situate in partea de jos si respectiv in stanga ferestrei de document)

bara de stare (situata la baza ecranului)

2.Modul de lucru

La deschiderea editorului de text Microsoft Word este afisat un document gol in care se poate introduce text in pozitia cursorului (are forma literei "I"de tipar - de la INSERT).

Pentru pozitionarea cursorului in cadrul unei linii noi se utilizeaza tasta SPACE pentru inaintare sau tasta BACKSPACE pentru revenirea intr-o pozitie anterioara (sau cu ajutorul butoanelor de formatare a paragrafului cand se doreste inaintarea sau revenirea intr-o pozitie tipica - inceput de linie , centrul liniei , sfarsit de linie).

Pozitionarea cursorului intr-un document deja creat se realizeaza prin indicarea cu mouse-ul a noii pozitii si executarea unui CLIC stanga (in acel loc se poate introduce - insera text).

Editorul Microsoft Word  permite utilizarea facilitatilor oferite de tastele (combinatiile de taste) ajutatoare si de control ale tastaturii.

Ex.: HOME - permite saltul la inceputul liniei

PgUp - permite saltul cu un ecran in sus in cadrul ferestrei de lucru

Selectarea unui cuvant se face prin pozitionarea cursorului la inceputul/sfarsitul cuvantului , executarea de CLIC cu butonul din stanga , mentinerea apasata a acestui buton urmata de deplasarea cursorului pana la sfarsitul/inceputul cuvantului si eliberarea butonului apasat (sau prin pozitionarea cursorului la inceputul/sfarsitul/in interiorul cuvantului si executarea de dublu CLIC).

Selectarea rapida a unui rand de text se face prin pozitionarea sagetii mouse-ului in fata randului si executarea de CLIC cu butomnul din stanga.

Selectarea rapida a unei propozitii se face prin pozitionarea sagetii mouse-ului la inceputul propozitiei si executarea de dublu CLIC cu butonul din stanga (sau prin pozitionarea cursorului oriunde in propozitie si executarea de triplu CLIC cu butonul din stanga).

Selectarea unei portiuni de text se face prin pozitionarea cursorului la inceputul/sfarsitul portiunii de text si executarea de CLIC cu butonul din stanga urmata de deplasarea cursorului la sfarsitul/inceputul portiunii de text , apasare tastei SCHIFT si executarea de CLIC cu butonul din stanga al mouse-ului.

Selectarea rapida a intregului document se face prin pozitionarea sagetii mouse-ului in partea din stanga a textului si executarea de triplu CLIC cu butonul din stanga al mouse-ului.

Deselectarea rapida se realizeaza prin pozitionarea sagetii cursorului in zona selectata anterior si executarea de CLIC cu butonul din stanga al mouse-ului.

Parasirea unei ferestre (meniu) se realizeaza prin apasarea tastei ESC.

Alegerea unui meniu , comanda , optiune sau pictograma respecta regula generala de lucru cu mouse-ul din cadrul programelor care ruleaza sub Windows.

Comenzile din meniu care sunt urmate de trei puncte determina aparitia , dupa apelare , a unei ferestre de dialog.

Dupa introducerea unui text apasarea tastei ENTER permite inceperea unui alt paragraf.

3. Bara de instrumente STANDARD

Bara de instrumente STANDARD contine urmatoarele butoane:

NEW - permite crearea unui document nou

OPEN - permite deschiderea unui document existent

SAVE - permite salvarea documentului curent

PRINT - permite tiparirea documentului curent

PRINT PREVIEW - permite vizualizarea documentului care urmeaza sa fie tiparit

SPELLING AND GRAMMAR - permite verificare ortografiei

CUT - muta obiectul selectat in CLIPBOARD

COPY - copiaza obiectul selectat in CLIPBOARD

PASTE - transfera obiectul retinut in CLIPBOARD la locul indicat

FORMAT PAINTER - copiaza formatarea obiectului selectat

UNDO - anuleaza operatia anterior executata

REDO permite anularea operatiei realizata cvu comanda UNDO

INSERT HYPERLINK - permite inserarea sau editarea legaturilor tip HYPERLINK

WEB TOOLBAR - permite afisarea barei cu instrumente penrtu lucrul in reteaua INTERNET

INSERT TABLE - permite inserarea unui tabel

INSERT MICROSOFT EXCEL WORKSHEET - permite inserarea unei foi de calcul

COLUMNS - permite modificarea formatarii unei coloane de tabel

DRAWING - permite afisarea barei cu instrumente de desen

SHOW/HIDE - permite afisarea/ascunderea semnelor speciale care nu se tiparesc

ZOOM CONTROL - permite marirea/micsorarea pe ecran a documentului

OFFICE ASISTANT - permite sfisarea ajutorului si sfaturilor pentru usurarea muncii

4. Bara de instrumente FORMATTING

Bara de instrumente FORMATTING contine urmatoarele butoane:

STYLE - permite alegerea unui stil de scris

FONT - permite alegerea formatului corpului de litera

FONT SIZE - permite alegerea marimii corpului de litera

BOLD - permite scrierea ingrosata

ITALIC - permite scrierea cu caractere inclinate

UNDERLINE - permite scrierea cu caractere subliniat

ALIGN LEFT - permite alinierea paragrafului la stinga paginii

CENTER - permite alinierea paragrafului la centrul paginii

ALIGN RIGHT - permite alinierea paragrafului la dreapta paginii

JUSTIFY - permite alinierea paragrafului la stanga si la dreapta paginii

NUMBERING - permite crearea listelor numerotate

BULLETS - permite crearea listelor care incep cu BULLETS

DECREASE INDENT - permite revenirea in pozitia anterioara identarii

INCREASE INDENT - permite identarea paragrafului

OUTSIDE BORDERS - permite editarea marginilor (tabele , grafice etc.)

HIGHLIGHT - permite alegerea culorii pentru fond

FONT COLOR - permite alegerea culorii pentru corpul literei

5. Prezentarea meniurilor si a comenzilor principale

Meniul FILE contine urmatoarele comenzi care permit prelucrarea fisierelor:

NEW - permite crearea unui fisier document nou


OPEN - permite deschiderea unui document , care a fost anterior creat , in vederea modificarii

CLOSE - permite inchiderea documentului curent

SAVE - permite salvarea documentului care a fost anterior modificat

SAVE AS - permite salvarea unui document nou creat; se pot impune restrictii la deschiderea si modificarea ulterioara a fisierului prin intermediul unor parole alese cu ajutorul butonului OPTIONS din fereastra care se deschide

PAGE SETUP - permite alegerea tipului si marimii paginii de lucru (pentru document sau pentru o parte din acesta) , alegerea asezarii in pagina a textului (margini , antet , subsol) , etc.

PRINT PREVIEW - vizualizeaza documentul asa cum va fi tiparit

PRINT - permite tiparirea documentului (sau a unei parti din document) la imprimanta

EXIT - permite inchiderea sesiunii de lucru cu Microsoft Word

Meniul EDIT contine urmatoarele comenzi care permit prelucrarea documentelor:

UNDO - permite anularea ultimei comenzi

REDO - permite refacerea ultimei comenzi anulate

CUT - permite decuparea unui obiect

COPY - permite copierea unui obiect

PASTE - permite lipirea obiectului , care a fost anterior decupat sau copiat , in pozitia cursorului

CLEAR - sterge un obiect selectat

SELECT ALL - selecteaza intreg documentul

FIND - permite localizarea unui sir care face parte din document

REPLACE - permite localizarea si inlocuirea unui sir din document cu alt sir specificat

GO TO - permite saltul la pagina , paragraful sau sectiunea dorita

Meniul VIEW contine urmatoarele comenzi care permit modificarea modului in care este afisata pagina in timpul redactarii:

NORMAL - reprezinta modul normal de afisare (deasupra zonei de editare este reprezentata o rigla pe care sunt marcate optiunile de formatare ale paragrafului)

PAGE LAYOUT - permite vizualizarea documentului asa cu va fi tiparit (deasupra si in stanga zonei de editare sunt reprezentate rigle marcate cu optiunile de formatare ale paragrafului)

OUTLINE - permite afisarea unei bare cu optiuni pentru marcarea titlurilor si a subtitlurilor , vizualizarea filtrata a documentului

MASTER DOCUMENT - se foloseste pentru documente lungi oferind posibilitatea includerii in document a altor documente

TOOLBARS - permite activarea sau dezactivarea barelor de instrumente

RULER - permite activarea sau dezactivarea riglelor verticala si orizontala

HEADER AND FOOTER - permite activarea zonelor pentru introducerea antetului sau subsolului

FOOTNOTES - permite pozitionarea cursorului in zona subsolului paginii curente

COMMENTS - permite deschiderea ferestrei care contine adnotari

FULL SCREEN - permite afisarea documentului pe tot ecranul

ZOOM - permite alegerea scarii de afisare a documentului

Meniul INSERT contine urmatoarele comenzi care permit inserarea obiectelor in document:

BREAK - stabileste pozitia sfarsitului de pagina , de coloana sau sectiune

PAGE NUMBERS - permite inserarea numarului de pagina

DATE AND TIME - permite inserarea datei si a timpului

AUTOTEXT - permite marcarea intrarilor pentru autotext sau insereaza in document unele secvente (imagini , grafice , texte frecvent utilizate)

FIELD - permite inserarea unui camp care poate fi prelucrat ca un camp dintr-o baza de date (Ex: timpul total de editare al documentului care sa se actualizeze automat , celulele unui tabel asupra carora se aplica formule de calcul)

SYMBOL - permite inserararea unui caracter special (pentru gasirea mai usoara a textului)

COMMENT - permite inserarea unei adnotari

FOOTNOTE - permite inserarea unei note de subsol

CAPTION - permite inserarea unei legende (pentru un grafic , tabel etc)

CROSS REFERENCE - permite inserarea de referiri la anumite pasaje din document (capitole , note de subsol , tabele)

INDEX AND TABLES- permite inserarea de indexi

PICTURE - permite inserarea unei imagini

FILE - permite inserarea unui fisier

OBJECT - permite inserarea unui obiect creat cu o aplicatie Windows

Meniul FORMAT contine urmatoarele comenzi care permit modificarea formei documentului:

FONT - stabileste tipul , marimea , stilul , culoarea , pozitia si densitatea fontului ales pentru scriere

PARAGRAPH - permite formatarea paragrafului

BULLETS AND NUMBERING - permite numerotarea sau marcarea paragrafelor pentru construirea listelor

BORDERS AND SHADING - permite folosirea de chenare , hasuri si bare peste care se poate scrie

COLUMNS - permite ordonarea textului pe coloane

TABS - permite stabilirea pasului de tabelare pentru realizarea alinierilor simple

DROP CAP - permite redimensionare primei litere din paragraf prin introducerea intr-o caseta de text

CHANGE CASE - permite dimensionarea caracterelor functie de pozitia lor in text

AUTOFORMAT - permite formatarea automata a documentului

STYLE GALLERY - permite modificarea stilului de redactare al documentului functie de sablonul ales

STYLE - permite modificarea stilului paragrafului

Meniul TOOLS contine urmatoarele comenzi care permit corectarea documentului , lucrul cu etichete , stabilirea parametrilor de lucru ai editorului:

SPELLING - verifica si corecteaza ortografic documentul

GRAMMAR - verifica si corecteaza din punct gramatical documentul

LANGUAGE - stabileste limba care va fi utilizata de corectorul ortografic , gramatical si de sinonime

THESAURUS - prmite utilizarea dictionarului de sinonime

HYPHENATION - permite impartirea in silabe

WORD COUNT - permite contorizarea cuvintelor din document

AUTOCORECT - permite corectarea ortografica a documentului in mod automat

PROTECT DOCUMENT - permite protejarea documentului la modificarea formatului sau continutului

MAIL MERGE - permite fuzionarea datelor selectate de utilizator dintr-o baza de date si document

ENVELOPES AND LABELS - permite lucrul cu plicuri si etichete

MACRO - permite lucrul cu macrocomenzi

CUSTOMIZE - permite personalizarea interfetei editorului de text

OPTIONS - permite stabilirea optiunilor de lucru cu editorul de text

Meniul TABLE contine urmatoarele comenzi care permit lucrul cu tabele:

DRAW TABLE - permite desenarea unui tabel linie cu linie

INSERT TABLE - permite inserarea unui tabel in document

DELETE CELLS - permite stergerea celulelor dintr-un tabel

MERGE CELLS - permite fuzionarea unor celule din tabel

SPLIT CELLS - permite impartirea in doua a unei celule

SELECT ROW - permite selectarea unei linii din tabel

SELECT COLUMN - permite selectarea unei coloane din tabel

SELECT TABLE - permite selectarea intregului tabel

TABLE AUTOFORMAT - permite alegerea formatului unui tabel cu ajutorul sabloanelor

CELL HIGHT AND WIDTH - permite dimensionarea manuala a celulelor

HEADINGS - activeaza/dezactiveaza atributele capului de tabel (permite sa apara automat la inceputul unei pagini noi

CONVERT TEXT TO TABLE - permite conversia unui text intr-un tabel (si invers)

SORT TEXT - permite sortarea unui text dupa anumite criterii

FORMULA - permite realizarea calculelor cu ajutorul formulelor utilizand datele din tabel

SPLIT TABLE - permite impartirea tabelului

GRIDLINES - face vizibile sau nu liniile tabelului

Meniul WINDOWS contine urmatoarele comenzi care permit manipularea ferestrelor:

NEW WINDOWS - permite deschiderea unei ferestre noi care are acelasi continut cu fereastra anterioara

ARRANGE ALL - permite aranjarea pe ecran a ferestrelor deschise

SPLIT - permite impartirea ferestrei active in doua

Meniul HELP contine comenzi care indica uilizatorului modul de realizare a unei operatii.

6. Intrebari - Microsoft Word

Ce este programul Microsoft Word

Din ce este compus ecranul procesorului de text Microsoft Word

Cum se realizeaza selectarea unui cuvant , unei propozitii , zone de text sau a documentului

Ce se realizeaza prin intermediul meniului ..............

Ce se realizeaza prin intermediul comenzii ..............

PRACTICA - 1. Modificati formatul paginii pe care va fi tiparit documentul

2. Vizualizati documentul inainte de tiparire

3. Inlocuiti textul ..... cu textul .....

4. Activati/dezactivati bara de instrumente ...

5. Activati/dezactivati riglele

6. Numerotati paginile documentului

7. Schimbati fontul documentului

8. Creati o lista

9. Impartiti documentul in silabe

10. Creati un tabel cu ...linii si .. coloane (utilizati comanda MERGE)

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.