Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » marketing
Distributia si promovarea produsului agroturistic

Distributia si promovarea produsului agroturistic


DISTRIBUTIA SI PROMOVAREA PRODUSULUI AGROTURISTIC

Colectivitatile rurale sunt in majoritatea cazurilor, de mici dimensiuni, dispun de capacitate financiara redusa, motiv pentru care sunt nevoite sa caute parteneri atat pentru finantarea echipamentelor, cat si pentru promovarea si comercializarea produselor turistice . Totodata pietele turistice prin sistemul evolutiv al economiei de piata isi maresc aria, isi diversifica produsele agroturistice etc., motiv pentru care aceste piete trebuie sa se integreze intr-o imagine de marca spatiala. De aici, rezida existenta intermediarilor in distributia si vanzarea produsului agroturistic care se incadreaza intr-o multitudine de retele specifice. Astfel, pot fi delimitate retele profesionale, teritoriale, bancare, de consumatori etc. Principalii agenti economici in filierele de agroturism sunt denumiti 'touroperatori' (TO). Acestia se intereseaza de produsele turistice forfetare, tinand seama de toate componentele cererii: locuinte, servicii, loisir (respectiv petrecerea timpului liber a celor ce vin in spatiul rural), elemente de animatie sau de compunere a programelor specifice (manifestari cu caracter de eveniment, vizite la ferme), circuite culturale etc. TO cauta acele produse turistice din spatiul rural (agroturistice), ce se incadreaza in anumite norme de calitate, certificate si care fac parte dintr-un sistem de rezervare informatizata. La acesti TO vanzarea poate fi directa sau indirecta.Prin actiunea de informatizare, TO desfasoara activitati privind difuzarea de informatii turistice, editarea de documente, montarea (materializarea) operatiilor de promovare si comercializare a produselor turistice. Cheltuielile de promovare, rezervare informatizata etc., rezultate din prestatiile TO sunt recuperate prin preturile de vanzare ale producatorului sau intermediarului.

De mentionat faptul ca actiunile de promovare de produse turistice de catre TO sunt conditionate de urmatoarele: calitatea produselor, volumul ofertei, unicitatea partenerului (cu activitati comerciale sau agroturistice), marja comerciala necesara acoperirii cheltuielilor de comercializare si obtinerii unei plus-valori pentru toti partenerii din circuit etc.


Complexitatea activitatilor de agroturism are o mare varietate si valoare diversificata de resurse turistice, motiv pentru care promovarea acestor activitati trebuie sa fie prezenta la toate nivelurile[2]:

- La nivelul gospodariilor populatiei rurale, problemele privind concretizarea activitatilor promotionale sunt limitate de posibilitatile financiare. In situatia in care se dispune de posibilitati financiare, se pot prezenta materiale publicitare privind situatia gospodariei, conditiile de cazare si transport, informatii despre bucataria familiei, mestesuguri etc. Pentru situatia in care gospodaria nu dispune de resurse financiare suficiente pentru intocmirea unui astfel de material, datele informative se vor limita la intocmirea unei fise, care insotita de o prezentare grafica va fi inclusa intr-un material mai amplu la nivel teritorial (zona, judet etc.).

- La nivel de sat, zona turistica, promovarea se poate face prin intermediul unui material publicitar scris (ghid turistic), casete video etc. Acest material trebuie sa inventarieze totalitatea gospodariilor care sunt amenajate pentru agroturism, fiind incluse informatii referitoare la ansamblul teritoriului, elemente inedite ce pot fi intalnite etc.

- La nivel regional, se va avea in vedere elaborarea unui material mai amplu care sa surprinda mai multe elemente caracteristice ansamblului respectiv (de exemplu Tara Oasului).

- La nivel national, se poate concepe un ghid, un indrumar agroturistic ce poate orienta asupra unei arii cu un anumit potential turistic. Informatiile oferite vor fi de ordin general, urmand ca amanuntele sa fie oferite de agentiile teritoriale specializate (ghidul respectiv va cuprinde lista acelor agentii, adresele si numerele de telefon etc.).

De mentionat ca informatiile agroturistice trebuie sa contina, in mod obligatoriu, urmatoarele:

- prezentarea cat mai amanuntita a gospodariei agroturistice (numar de camere, amenajari etc.);

- prezentarea modului cum se poate ajunge in satul, zona respectiva (distanta fata de cele mai apropiate orase, mijlocul de transport etc);

- prezentarea celor mai interesante elemente ale programului agroturistic.

Exista insa si modalitati specifice de promovare a agroturismului prin organizarea unor expozitii cu imagini din gospodarii, publicitatea facuta cu prilejul unor targuri, sarbatori legale, manifestari prilejuite de anumite obiceiuri (agricole indeosebi), precum si organizarea unor anumite mese pe anumite trasee turistice, cu mancaruri traditionale sau degustari de vinuri, fructe etc. Cu prilejul tuturor acestor situatii pot fi distribuite materiale publicitare reprezentand zona si posibilitatile de practicare a agroturismului.

De precizat insa ca independenta administrativa nu coincide intotdeauna cu entitatile turistice ceea ce conduce la grupari intercomunale necesare pentru constituirea coerentelor spatiale turistice.

In distributia si promovarea produsului agroturistic un rol important revine identificarii relatiilor parteneriale, considerate o forma caracteristica a legaturilor intre nivelul local si cel central (se pot enumera: natura acordului de parteneriat, partile implicate in decizie, dimensiunile obiectivelor turistice incluse in acordul de parteneriat, nivelul de decizie la care sunt stabilite obiectivele parteneriale, nivelul la care se afla partenerii si starea lor financiara etc.). Motivele de ordin administrativ, juridic, economic dar mai ales din punct de vedere practic, in integritatea formelor de parteneriat in retelele de agroturism, rezida tocmai din asocierea intereselor si regruparea mijloacelor necesare pentru activitatile integrate in retelele de promovare si distributie agroturistica. Relatiile parteneriale se pot stabili si in vederea promovarii dezvoltarii agroturistice intre institutiile publice si cele private la diferite niveluri, pe plan local, national si international. In acest sens insasi legislatia va trebui sa aiba in vedere atat usurarea accesului partilor interesate la diferite resurse (financiare, materiale, umane, informationale), cat si la modalitatile lor de alocare. Pot fi exemplificate urmatoarele forme institutionale ca rezultat al cooperarilor in agroturism: asociatii profesionale (sate turistice de exemplu), gospodarii agricole familiale, alti agenti economici si grupuri de interese.

Dar in promovare si distributie este necesara si cunoasterea specificitatii structurilor parteneriale agroturistice. In implementare este necesar a se tine seama de urmatoarele:

- diversificarea activitatilor ce au loc in spatiul rural, cu referire la agroturism, in scopul sporirii gradului de stabilitate sociala in localitatile rurale;

- cunoasterea complexitatii legaturilor intre agroturism si sectoarele din amonte cu scopul diminuarii costului tranzitiei in spatiul rural;

- integrarea dimensiunilor ecologice ale habitatului rural in activitatile de turism rural.

Prin organizarea si functionarea parteneriatului in retelele de promovare si distributie agroturistica si apoi de implementare in spatiul rural, este necesara cunoasterea a o serie de conditii specifice actualei etape de tranzitie din tara noastra si anume:

fixarea clara a obiectivelor de agroturism la nivel de zona, bazin turistic sau localitate rurala;

- crearea unei situatii avantajoase pentru toti partenerii din cadrul retelei de distributie in arealul teritoriului respectiv;

- responsabilitatea participarii partilor implicate in activitatile de agroturism.

Propunerea de a se introduce in practica 'Cartea pensiunii turistice' reprezinta un mijloc important in programele retelelor de distributie agroturistica. Prin aceasta se presupune instituirea unui sistem de colaborare intre mai multe institutii si organisme interesate; respectiv proprietarii pensiunilor turistice, primariile locale, institutele de cercetare, Centrele de consultanta etc. Existenta Cartii pensiunii turistice este astfel utila pentru toti agentii economici din reteaua de promovare si distributie agroturistica, mai ales in cunoasterea si analizarea unor date reale si operative.O analiza a circuitelor de informatii in vanzarea si distributia produselor turistice duce la stabilirea politicii de produs, intrucat aceasta are repercursiuni asupra: capacitatii de a anticipa, a investitiilor alocate in animatie si confort, creatiei si inovatiei, diversificarea distributiei, raspunsului asteptarilor clientilor etc. (fig.1 ).

Prelucrat dupa Mitrache, St. s.a., - Agroturism si turism rural, Ed. FAX PRESS, Bucuresti, 1996.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.