Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » matematica
Teza cu subiect unic la matematica Clasa a VII-a

Teza cu subiect unic la matematica Clasa a VII-a


Varianta 3

Teza cu subiect unic la matematica

Clasa a VII-a, semestrul I, anul scolar

SUBIECTUL I (50 de puncte) - Pe foaia de teza se trec numai rezultatele.

4p  1 a) Scris sub forma de fractie zecimala numarul este

4p  b) Scris sub forma de fractie rationala numarul 1,(6) este.

4p  c) Rezultatul calculului 6- este egal cu.

4p  2. a) Calculandobtinem..

4p  b) Solutia ecuatiei 3(x+2)=15 este..

4p  c) Calculand 20% din x se obtine 80. Atunci x este..

6p  3.a) Desenati un triunghi dreptunghic

4p b) Daca linia mijlocie intrun triunghi echilateral este egala cu 4 cm atunci perimetrul sau este egal cucm

4p c) Daca un romb are diagonalele egale cu 10 cm si 14 cm atunci aria sa este egala cu .cm

4. Fie dreptunghiul ABCD cu BC=6 cm si AC=12 cm

4p a) .

4p b) .

4p c) Lungimea diagonalei este egala cucm

SUBIECTUL II (40 de puncte) - Pe foaia de teza se trec rezolvarile complete.5p  1. a) Sa se rezolve in multimea numerelor rationale ecuatia 2(x-1)-4(3x-1)+5x=7-3x

5p b)Media aritmetica a doua numere este 30 iar diferenta lor este 26. Aflati cele doua numere.

2. Fie A= si B =

5p  a) Sa se calculeze numarul 3 cu doua zecimale exacte si sa se afle elementele multimii A

5p  b) Sa se calculeze:

3. Fie triunghiul ABC cu =90 =60 si BC=12cm

5p  a) Realizati desenul

5p b) Daca M este mijlocul segmentului si MNAB, N calculati lungimea segmentului

5p  c) Calculati perimetrul triunghiului ACM

5p  d) Daca AB=6 calculati aria triunghiului ABM

*Toate subiectele sunt obligatorii.

* Timpul efectiv de lucru este de doua ore.

* Se acorda 10 puncte din oficiu.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.