Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » constructii
AMENAJAREA CURBELOR IN PLAN

AMENAJAREA CURBELOR IN PLAN


AMENAJAREA CURBELOR IN PLAN

Amenajarea curbelor in plan se poate face in functie de marimea razei si consta in: - racordarea aliniamentelor

supralargirea caii si a aplatformei

asigurarea vizibilitatii in curba

suprainaltarea profilului transversal si racordarea in spatiu.

Racordarea aliniamentelor se poate efectua in functie de conditiile locale, viteza de proiectare (Vp) si marimea razei R prin :arc de cerc de raza R tangent celor doua aliniamente pe care le racordeaza ;

arc de cerc de raza R racordat la cele doua aliniamente prin intermediul unui arc de clotoida simetric la intrarea si iesirea din curba ;

arce de clotoida complete, de aceiasi lungime, dispuse simetric in raport cu bisectoarea unghiului aliniamentelor ;

racordari speciale cu arce de clotoida.

In functie de valoarea razei minime calculate, a pantei maxime impuse a suprainaltarii caii (ps = 6%), a coeficientului de confort (k = 25) si a vitezei de proiectare (Vp = 50Km/h) se alege tipul de racordare a aliniamentelor.

a)     Calculul razei minime de racordare

Rmin =

b)     Calculul razei curente

Rc =

c)     Calculul razei recomandabile

Rr =

Daca Rmin ≤ R ≤ Rc se foloseste racordarea cu arce de clotoida intre care exista arc de cerc.

Daca Rc ≤ R ≤ Rr se folosesc racordari numai cu arce de clotoida;

Daca R ≥ Rr se foloseste racordare cu arc de cerc.

Astfel rezulta pentru Vred = 25 km/h, Vmed = 38 km/h si Vp= 50 km/h, urmatoarele raze:

Vred = 25 km/h

Vmed = 38 km/h

Vp = 50 km/h

Rmin

30 m

60 m

100 m

Rc

60 m

130 m

220 m

Rrec

130 m

300 m

520 m

In curbele cu raze mici, pentru a asigura confortul si siguranta circulatiei in conditiile vitezei de proiectare date se executa racordari cu arce de curba progresive. Curba progresiva asigura aparitia treptata a fortei centrifuge la trecerea vehiculului de pe aliniament pe arcul de cerc de raza R si are proprietatea ca raza de curbura (sau curbura) are valoare variabila de la (adica 0) in punctul de tangenta cu aliniamentul la valoarea R (respectiv 1/R) in punctul de tangenta cu arcul de cerc.

Fig. 6 - Necesitatea introducerii curbelor progresive

Lungimea minima necesara curbei progresive se determina pe baza urmatoarelor criterii:

 • Criteriul empiric: autovehiculele trebuie sa parcurga arcul de curba progresiva in minimum 2 secunde.

L = 0.556 x Vp

in care: L = lungimea arcului de curba progresiva,in m;

Vp = viteza de proiectare, in Km/h.

 • Criteriul variatiei acceleratiei normale: arcul de curba progresiva parcurs de autovehicule cu viteza constanta trebuie sa asigure aparitia treptata, progresiva a acceleratiei normale (deci a fortei centrifuge) proportional cu timpul.

L =

in care: R = raza curbei arc de cerc,in m;

j = coeficient de variatie a acceleratiei normale = 0.5 m3/s.

 • Criteriul de confort optic : pentru a asigura trecerea lina de pe aliniament pe arcul de cerc printr-o curba perceptibila care sa elimine efectul de frantura la arcul de cerc si pentru a se inscrie armonios in formele de relief este necesar ca arcul de curba progresiva sa realizeze o schimbare de directie mai mare de 3:

L =

 • Criteriul lungimii rampei de suprainaltare : pentru a asigura trecerea de la sectiunea de acoperis, cu doua pante transversale, din aliniament de la inceputul arcului de clotoida, la sectiunea cu panta unica suprainaltata de pe arcul de cerc de la sfarsitul arcului de clotoida.

L =

in care: B = Latimea caii,in m;

ps = panta suprainaltarii maxime in curba de raza R, in %;

ir = declivitatea marginii exterioare a caii pe rampa suprainaltarii fata de declivitatea in axa drumului, in %;

ir = 1.5% pentru Vp ≤ 60Km/h

ir = 1% pentru Vp ≥ 80Km/h

Din cele patru criterii, se alege lungimea L a arcului de clotoida cel mai mare (Lnec).

Pentru razele R1 = 100, R2 = R4 = 60m si R3 = 30m si pe baza celor 4 criterii rezulta :

 

L = lungime de calcul pentru

Criteriul:

R=30

R=60m

R=100m

Crit. empiric

L=13.9 m

L=21.13 m

L=27.8 m

Crit. variatiei acceleratiei normale

L=21.70 m

L=38.10 m

L=500 m

Crit. de confort optic

L=18.97 m

L=26.83 m

L=34.64 m

Crit. lungimii rampei de suprainaltare

L=28.00 m

L=28.00 m

L=28.00 m

Concluzie : R = 30m rezulta Lnec = 28.00m

R = 60m rezulta Lnec = 38.10m

R = 100m rezulta Lnec = 500m

Calculul racordarii cu arce de clotoida intre aliniamente si virajul arc de cerc pentru raza R=100m (varful V1)

se cunosc : Vp = 50 Km/h

U1 = 114g50c58cc

R = = 100m

Lnec = 500m

pentru raportul valoarea variabilei ajutatoare "t" din Anexa II - Drumuri moderne - Racordari cu clotoida - ing. Ion Racanel - Editura Tehnica Bucuresti 1987, t = 0.510

elementele principale ale clotoidei de baza corespunzatoare punctului final al clotoidei pentru t=0.510 conform Anexa I - Drumuri moderne - Racordari cu clotoida - ing. Ion Racanel - Editura Tehnica Bucuresti 1987 :

= 0.0156 = 5g51c63cc

= 16g55c85cc

= 88g95c78cc s1 = 0.7212

x1 = 0.7164  x1' = 0.3598

y1 = 0.0622  n1 = 0.7329

r1 = 0.7191

modulul clotoidei reale : A = m

elementele clotoidei reale corespunzatoare punctului final H rezulta inmultind elementele clotoidei de baza cu modulul A = 7124 m

= 1.13 m s0 = L =500 m

x0 = 51.67 m x0' = 25.95 m

y0 = 4.49 m n0 = 586 m

r0 = 51.86 m = 100 m

se verifica daca pentru racordarea celor doua aliniamente se folosesc doua arce de clotoida cap la cap sau doua arce de clotoida la extremitatile unui arc de cerc

U1' = U1 + = 114.5058 + 2 x 16.5585 = 147.6228g

= 200g - U1' = 200g - 147.6228g = 53772g

> max (18m; = =13.89m)

=> clotoida - arc de cerc - clotoida

originea arcului de clotoida (Oi respectiv Oe) se gaseste fata de varful V1 la distanta :

pozitia punctelor de tangenta (Ti si Te) ale arcului de cerc de raza R' = R+Δ cu aliniamentele, fata de varful V1 este :

TRASAREA ARCULUI DE CLOTOIDA

 • Punctul c

sc = sH - =s0 -

sc1 = => sc1 = 0.5869

Din Anexa I - Drumuri moderne - Racordari cu clotoida - ing. Ion Racanel - Editura Tehnica Bucuresti 1987  se va lua valoarea imediat superioara, se iau toate datele, se inmultesc cu modulul clotoida elementele clotoidei reale pe care le trecem in tabel.

 • Punctul b

sb = sc - =

sb1 = => sb1 = 0.4172

 • Punctul a

sa = sb - =

sa1 = => sa1 = 0.1838

Trasare arc de clotoida pentru curba 1

Coordonate polare

Coordonate carteziene

Lungime arc

Raza

g

Punctul

A

t

r1

r (m)

f

x1

x (m)

y1

y (m)

s1

s (m)

r

r (m)

(g, c, cc)

(g, c, cc)

H

c

b

a

Oi

Virajul arc de cerc, cuprins intre punctele H si H' este caracterizat de urmatoarele elemente principale:

U1' = U1 + = 114.5058 + 2 x 16.5585 = 147.6228g

= 200g - U1' = 200g - 147.6228g = 53772g

= 200g - U1 = 200g - 114.5058g = 85.4942g

Marimea tangentei, masurata pe tangenta comuna clotoidei si virajului arc de cerc in punctul H, rezulta :

Marimea bisectoarei fata de varful V1' este :

Marimea bisectoarei fata de varful V1 este :

Lungimea arcului de cerc HH' este :

Trasarea arcului de cerc in raport cu aliniamentele initiale se va face cu relatiile :

x' = x0 + (x cos- y sin

y' = y0 + (x sin+ y cos

in care : x', y' = coordonatele fata de sistemul de axe cu originea in originea arcului

de clotoida (Oi, Oe) ;

x0, y0 = coordonatele fata de acelasi sistem corespunzatoare punctului H ;

x, y = coordonatele punctelor de pe arcul de cerc fata de sistemul de axe

cu originea in punctul H, respectiv H' ;

= variabila independenta a clotoidei corespunzatoare punctului final.

Numarul de puncte intermediare : m = =>

n = m + 1 = 5 + 1 = 6 arce egale avand unghiul la centru 4g36c47cc

Coordonatele punctelor de trasare pentru curba arc de cerc sunt calculate in tabelul de mai jos : 

Trasare arc de cerc pentru curba 1

Punctul

f

R

r = 2 R sinf'

x = r cosf'

y = r sinf'

x'

y'

c

(g, c, cc)

(m)

(m)

(m

(m)

(m)

(m)

(m)

H

d


e

f

g

h

B

Pe baza datelor din tabelele de mai sus se va realiza detaliul de trasare pentru racordarea prin arc de clotoida a aliniamentului cu virajul arc de cerc prezentat in fig. 7.

Fig. 7 - Detaliu de trasare pentru racordarea prin arc de clotoida a

aliniamentului cu virajul arc de cerc pentru curba 1

Calculul racordarii cu arce de clotoida intre aliniamente si virajul arc de cerc pentru raza R=60m (varful V2)

se cunosc : Vp = 38 Km/h

U2 = 133g69c29cc

R = = 60m

Lnec = 38.10m

pentru raportul valoarea variabilei ajutatoare "t" din Anexa II - Drumuri moderne - Racordari cu clotoida - ing. Ion Racanel - Editura Tehnica Bucuresti 1987, t = 0.565

elementele principale ale clotoidei de baza corespunzatoare punctului final al clotoidei pentru t=0.565 conform Anexa I - Drumuri moderne - Racordari cu clotoida - ing. Ion Racanel - Editura Tehnica Bucuresti 1987 :

= 0.0212 = 6g76c83cc

= 20g32c25cc

= 86g44c58cc s1 = 0.7990

x1 = 0.7909  x1' = 0.3982

y1 = 0.0844  n1 = 0.8188

r1 = 0.7954

modulul clotoidei reale : A = m

elementele clotoidei reale corespunzatoare punctului final H rezulta inmultind elementele clotoidei de baza cu modulul A = 47.942 m

= 1.02 m s0 = L =38.30 m

x0 = 37.92 m x0' = 19.09 m

y0 = 4.05 m n0 = 39.25 m

r0 = 38.13 m = 60 m

se verifica daca pentru racordarea celor doua aliniamente se folosesc doua arce de clotoida cap la cap sau doua arce de clotoida la extremitatile unui arc de cerc

U2' = U2 + = 133.6929 + 2 x 20.3225 = 174.3379g

U2' = -174.3379 = 25.6621g

> max (18m; = =10.56m)

=> clotoida - arc de cerc - clotoida

originea arcului de clotoida (Oi respectiv Oe) se gaseste fata de varful V2 la distanta :

pozitia punctelor de tangenta (Ti si Te) ale arcului de cerc de raza R' = R+Δ cu aliniamentele, fata de varful V2 este :

TRASAREA ARCULUI DE CLOTOIDA

 • Punctul d

sd = sH - =s0 -

sd1 = => sd1 = 0.6788

Din Anexa I - Drumuri moderne - Racordari cu clotoida - ing. Ion Racanel - Editura Tehnica Bucuresti 1987  se va lua valoarea imediat superioara, se iau toate datele, se inmultesc cu modulul clotoida elementele clotoidei reale pe care le trecem in tabel.

 • Punctul c

sc = sd - =

sc1 = => sc1 = 0.5374

 • Punctul b

sb = sc - =

sb1 = => sb1 = 0.3536

 • Punctul a

sa = sb - =

sa1 = => sa1 = 0.0707

Trasare arc de clotoida pentru curba 2

Coordonate polare

Coordonate carteziene

Lungime arc

Raza

g

Punctul

A

t

r1

r (m)

f

x1

x (m)

y1

y (m)

s1

s (m)

r

r (m)

(g, c, cc)

(g, c, cc)

H

d

c

b

a

Oi

Virajul arc de cerc, cuprins intre punctele H si H' este caracterizat de urmatoarele elemente principale:

U2' = U2 + = 133.6929 + 2 x 20.3225 = 174.3379g

U2' = -174.3379 = 25.6621g

- U2 = - 133.6929 = 66.3071g

Marimea tangentei, masurata pe tangenta comuna clotoidei si virajului arc de cerc in punctul H, rezulta :

Marimea bisectoarei fata de varful V2' este :

Marimea bisectoarei fata de varful V2 este :

Lungimea arcului de cerc HH' este :

Trasarea arcului de cerc in raport cu aliniamentele initiale se va face cu relatiile :

x' = x0 + (x cos- y sin

y' = y0 + (x sin+ y cos

in care : x', y' = coordonatele fata de sistemul de axe cu originea in originea arcului

de clotoida (Oi, Oe) ;

x0, y0 = coordonatele fata de acelasi sistem corespunzatoare punctului H ;

x, y = coordonatele punctelor de pe arcul de cerc fata de sistemul de axe

cu originea in punctul H, respectiv H' ;

= variabila independenta a clotoidei corespunzatoare punctului final.

Numarul de puncte intermediare : m = => n = m + 1 = 2 + 1 = 3 arce egale avand unghiul la centru 4g27c70cc

Coordonatele punctelor de trasare pentru curba arc de cerc sunt calculate in tabelul de mai jos :

Trasare arc de cerc pentru curba 2

Punctul

f

R

r = 2 R sinf'

x = r cosf'

y = r sinf'

x'

y'

c

(g, c, cc)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

H

e

f

B

Pe baza datelor din tabelele de mai sus se va realiza detaliul de trasare pentru racordarea prin arc de clotoida a aliniamentului cu virajul arc de cerc prezentat in fig. 8.

Fig. 8 - Detaliu de trasare pentru racordarea prin arc de clotoida a

aliniamentului cu virajul arc de cerc pentru curba 2

Calculul racordarii cu arce de clotoida intre aliniamente si virajul arc de cerc pentru raza R=30m (varful V3)

se cunosc : Vp = 25 Km/h

U3 = 6g00c42cc

R = = 30m

Lnec = 28.00m

pentru raportul valoarea variabilei ajutatoare "t" din Anexa II - Drumuri moderne - Racordari cu clotoida - ing. Ion Racanel - Editura Tehnica Bucuresti 1987, t = 0.685

elementele principale ale clotoidei de baza corespunzatoare punctului final al clotoidei pentru t=0.685 conform Anexa I - Drumuri moderne - Racordari cu clotoida - ing. Ion Racanel - Editura Tehnica Bucuresti 1987 :

= 0.0376 = 9g93c96cc

= 29g87c18cc

= 80g06c68cc s1 = 0.9687

x1 = 0.9476 x1' = 0.4808

y1 = 0.1492 n1 = 1.0232

r1 = 0.9593

modulul clotoidei reale : A =

elementele clotoidei reale corespunzatoare punctului final H rezulta inmultind elementele clotoidei de baza cu modulul A = 29.061

= 1.09 m s0 = L = 28.15 m

x0 = 27.54 m x0' = 13.97 m

y0 = 4.34 m n0 = 29.74 m

r0 = 27.88 m = 30 m

se verifica daca pentru racordarea celor doua aliniamente se folosesc doua arce de clotoida cap la cap sau doua arce de clotoida la extremitatile unui arc de cerc

U3' = - U3 = 2 x 29.8718 - 6.0042 = 53.7394g

U3' = - 53.7394 = 146.2606g

> max (18m; = = 6.94m)

=> clotoida - arc de cerc - clotoida

originea arcului de clotoida (Oi respectiv Oe) se gaseste fata de varful V3 la distanta:

pozitia punctelor de tangenta (Ti si Te) ale arcului de cerc de raza R' = R+Δ cu aliniamentele, fata de varful V3 este :

TRASAREA ARCULUI DE CLOTOIDA

 • Punctul e

se = sH - =s0 -

se1 = => se1 = 0.8697

Din Anexa I - Drumuri moderne - Racordari cu clotoida - ing. Ion Racanel - Editura Tehnica Bucuresti 1987  se va lua valoarea imediat superioara, se iau toate datele, se inmultesc cu modulul clotoida elementele clotoidei reale pe care le trecem in tabel.

 • Punctul d

sd = se - =

sd1 = => sd1 = 0.7566

 • Punctul c

sc = sd - =

sc1 = => sc1 = 0.6293

 • Punctul b

sb = sc - =

sb1 = => sb1 = 0.4738

 • Punctul a

sa = sb - =

sa1 = => sa1 = 0.2687

Trasare arc de clotoida pentru curba 3

Coordonate polare

Coordonate carteziene

Lungime arc

Raza

g

Punctul

A

t

r1

r (m)

f

x1

x (m)

y1

y (m)

s1

s (m)

r

r (m)

(g, c, cc)

(g, c, cc)

H

e

d

c

b

a

Oi

Virajul arc de cerc, cuprins intre punctele H si H' este caracterizat de urmatoarele elemente principale:

U3' = - U3 = 2 x 29.8718 - 6.0042 = 53.7394g

U3' = - 53.7394 = 146.2606g

- U3 = - 6.0042 = 193.9958g

Marimea tangentei, masurata pe tangenta comuna clotoidei si virajului arc de cerc in punctul H, rezulta :

Marimea bisectoarei fata de varful V3' este :

Lungimea arcului de cerc HH' este :

> max (18m; = = 6.94m)

=> clotoida - arc de cerc - clotoida

Trasarea arcului de cerc in raport cu aliniamentele initiale se va face cu relatiile :

x' = x0 + (x cos- y sin

y' = y0 + (x sin+ y cos

in care : x', y' = coordonatele fata de sistemul de axe cu originea in originea arcului

de clotoida (Oi, Oe) ;

x0, y0 = coordonatele fata de acelasi sistem corespunzatoare punctului H ;

x, y = coordonatele punctelor de pe arcul de cerc fata de sistemul de axe

cu originea in punctul H, respectiv H' ;

= variabila independenta a clotoidei corespunzatoare punctului final.

Numarul de puncte intermediare : m = => n = m + 1 = 12 + 1 = 13 arce egale avand unghiul la centru = 5g62c54cc

Coordonatele punctelor de trasare pentru curba arc de cerc sunt calculate in tabelul de mai jos:

Trasare arc de cerc pentru curba 3

Punctul

f

R

r = 2 R sinf'

x = r cosf'

y = r sinf'

x'

y'

c

(g, c, cc)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

H

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

B

Pe baza datelor din tabelele de mai sus se va realiza detaliul de trasare pentru racordarea prin arc de clotoida a aliniamentului cu virajul arc de cerc prezentat in fig. 9.

Fig. 9 - Detaliu de trasare pentru racordarea prin arc de clotoida a

aliniamentului cu virajul arc de cerc pentru curba 3

Calculul racordarii cu arce de clotoida intre aliniamente pentru raza R=60m (varful V4)

se cunosc : Vp = 38 Km/h

U4 = 153g79c62cc

R = = 60m

Lnec = 38.10m

pentru raportul valoarea variabilei ajutatoare "t" din Anexa II - Drumuri moderne - Racordari cu clotoida - ing. Ion Racanel - Editura Tehnica Bucuresti 1987, t = 0.565

elementele principale ale clotoidei de baza corespunzatoare punctului final al clotoidei pentru t=0.565 conform Anexa I - Drumuri moderne - Racordari cu clotoida - ing. Ion Racanel - Editura Tehnica Bucuresti 1987 :

= 0.0212 = 6g76c83cc

= 20g32c25cc

= 86g44c58cc s1 = 0.7990

x1 = 0.7909  x1' = 0.3982

y1 = 0.0844  n1 = 0.8188

r1 = 0.7954

modulul clotoidei reale : A =

elementele clotoidei reale corespunzatoare punctului final H rezulta inmultind elementele clotoidei de baza cu modulul A = 47.942

= 1.02 m s0 = L =38.30 m

x0 = 37.92 m x0' = 19.09 m

y0 = 4.05 m n0 = 39.25 m

r0 = 38.13 m = 60 m

se verifica daca pentru racordarea celor doua aliniamente se folosesc doua arce de clotoida cap la cap sau doua arce de clotoida la extremitatile unui arc de cerc

U4' = U4 + = 153.7962 + 2 x 20.3225 = 194.4412g

- U4' = - 194.4412 = 5.5588g

< max (18m; = = 10.56m)

=> clotoida - clotoida

pentru valoarea variabilei independente elementele principale ale clotoidei de baza din Anexa I - Drumuri moderne - Racordari cu clotoida - ing. Ion Racanel - Editura Tehnica Bucuresti 1987, care se determina prin interpolare liniara.

t

f

r1

x1

x1'

x1''

y1

r

s1

n1

elementele principale ale clotoidei de baza corespunzatoare punctului final al clotoidei pentru t=0.6024 conform Anexa I - Drumuri moderne - Racordari cu clotoida - ing. Ion Racanel - Editura Tehnica Bucuresti 1987 :

= 0.0257 = 7g69c21cc

= 23g10c20cc

= 84g59c01cc s1 = 0.8519

x1 = 0.8410  x1' = 0.4240

y1 = 0.1021  n1 = 0.8795

r1 = 0.8470

modulul clotoidei reale : A =

elementele clotoidei reale corespunzatoare punctului final H rezulta inmultind elementele clotoidei de baza cu modulul A = 51.116

= 1.31 m s0 = L =43.55 m

x0 = 499 m x0' = 21.67 m

y0 = 5.22 m n0 = 44.95 m

r0 = 43.30 m = 60 m

originea arcului de clotoida (Oi respectiv Oe) se gaseste fata de varful V4 la distanta:

TRASAREA ARCULUI DE CLOTOIDA

 • Punctul d

sd = sH - =s0 -

sd1 = => sd1 = 0.7354

Din Anexa I - Drumuri moderne - Racordari cu clotoida - ing. Ion Racanel - Editura Tehnica Bucuresti 1987  se va lua valoarea imediat superioara, se iau toate datele, se inmultesc cu modulul clotoida elementele clotoidei reale pe care le trecem in tabel.

 • Punctul c

sc = sd - =

sc1 = => sc1 = 0.6010

 • Punctul b

sb = sc - =

sb1 = => sb1 = 0.4384

 • Punctul a

sa = sb - =

sa1 = => sa1 = 0.2121

Trasare arc de clotoida pentru curba 4

Coordonate polare

Coordonate carteziene

Lungime arc

Raza

g

Punctul

A

t

r1

r (m)

f

x1

x (m)

y1

y (m)

s1

s (m)

r

r (m)

(g, c, cc)

(g, c, cc)

H

d

c

b

a

Oi

Pe baza datelor din tabelul de mai sus se va realiza detaliul de trasare pentru racordarea prin arce de clotoida a aliniamentelor, prezentata in fig. 9.

Fig. 9 - Detaliu de trasare pentru racordarea prin arce de clotoida a

aliniamentelor pentru curba 4

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.