Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » constructii
Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism


Certificatul de urbanism

1. Notiune

Certificatul de urbanism este actul emis de presedintii Consiliilor Judetene, primarul general al Municipiului Bucuresti sau primarii, dupa caz, la cererea persoanelor fizice sau juridice, in vederea obtinerii ulterioare a autorizatiei de executare a lucrarilor de construire si a instalatiilor eferente acestora, precum si in vederea desfiintarii constructiilor.

Certificatul de urbanism este actul prin care administratia publica indica solicitantului regulile de ocupare a solului asupra unui teren dat si care poate avea, in unele cazuri, ca efecte suplimentare, conservarea acestor reguli pentru un anumit timp, impiedicand astfel ca eventualele modificari sa fie opuse destinatarului certificatuluiDar, pe langa cazurile aratate mai sus, dupa cum s-a remarcat si in literatura de specialitate1, prin unele reglementari recente se prevad si alte

cazuri care nu au nicio legatura cu executarea sau desfiintarea unor constructii, pentru care se cere totusi certificatul de urbanism.

Astfel, potrivit art. 29 alin. 2 din Legea nr. 350/2001 se prevede ca:

" Eliberarea certificatului de urbanism este obligatorie pentru adjudecarea prin licitatie a lucrarilor de proiectare si de executie a lucrarilor publice si

pentru legalizarea actelor de instrainare, partajate sau comasare a bunurilor imobile. În cazul vanzarii sau cumpararii de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informatii privind consecintele urbanistice ale operatiunii juridice, solicitarea certificatului de urbanism fiind in acest caz facultativa"

A se vedea G. Dobrican, Pot fi Înstrainate imobilele in lipsa certificatului de urbanism?, in Dreptul nr. 10/2002, pp. 52-55.

Acest act de informare este cel care asigura aplicarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism si care constituie elemente de fundamentare obligatorii pentru elaborarea certificatelor de urbanism.

Potrivit art. 6 din Legea nr. 50/1991 coroborat cu art. 29 din Legea nr. 350/2001, certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administratiei publice judetene sau locale, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate, potrivit legii, fac cunoscute solicitantului anumite elemente privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si

constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii. Deci, acest certificat de urbanism cuprinde urmatoarele elemente:

a)     regimul juridic al imobilului: dreptul de proprietate asupra imobilului si servitutile de utilitate publica care greveaza asupra acestuia, situarea terenului in intravilan sau in extravilan, daca exista zone protejate prevazute in documentatiile de urbanism, zone in care actioneaza dreptul de preemptiune asupra imobilului, interdictii definitive sau temporare de construire sau daca acesta este inscris in lista cuprinzand monumentele istorice din Romania precum si altele prevazute de lege;

b)     regimul economic al imobilului: folosinta actuala, destinatii admise sau neadmise, stabilite in baza prevederilor urbanistice aplicabile, in zona, reglementari fiscale specifice localitatii sau zonei;

c)     regimul tehnic al imobilului: procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, dimensiunile maxime sau minime ale parcelelor, echiparea cu utilitati (apa, canalizare, energie electrica, energie termica etc.), alinierea terenurilor si a constructiilor fata de strazi si distantele constructiilor fata de proprietatile vecine, inaltimea constructiilor si caracteristicilor volumetrice ale acestora, sistematizarea circulatiei, accese pietonale si auto, parcaje necesare, infatisarea constructiei (expresivitatea arhitecturala, echilibrul compozitional, finisajele etc.) - daca aceasta este prevazuta in regulamentele aprobate.

Asadar, certificatul de urbanism indica, in functie de dispozitiile de urbanism si de limitarile administrative ale dreptului de proprietate, precum si de starea echipamentelor publice existente ori prevazute, daca terenul este construibil ori daca este posibil de realizat o operatiune determinata. Dupa caz, acesta ar putea fi deci pozitiv sau negativ.

Acordul unic

- Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) este constituita in cadrul structurilor de specialitate si este abilitata sa emita acordul unic, cu valoare de aviz.

- Acordul unic insumeaza prevederile avizelor si acordurilor privind unitatile urbane, precum si cele privind securitatea la incendiu, protectia civila, protectia mediului si sanatatea oamenilor, obtinute de acestea pe plan local.

- Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) este alcatuita din:

. specialisti provenind din structura proprie a aparatului administratiei publice locale;

. reprezentantii delegati ai tuturor societatilor care administreaza si/sau furnizeaza utilitatile urbane (avizatori);

. reprezentantii imputerniciti ai serviciilor deconcentrate ale administratiei publice centrale in domeniile securitatii la incendiu si protectiei civile vor fi numiti de inspectorii - sefi ai Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta, iar in domeniile protectiei mediului si al protectiei sanatatii populatiei vor fi numiti de prefect, cu acordul ministerelor de resort.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.