Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » constructii
RECICLAREA "IN SITU" A IMBRACAMINTILOR DIN BETON DE CIMENT

RECICLAREA "IN SITU" A IMBRACAMINTILOR DIN BETON DE CIMENT


Procedura de Lucru

RECICLAREA "IN SITU"

A IMBRACAMINTILOR DIN BETON DE CIMENT

Cod: P-27

Editia: 1

Standard de referinta: ISO 9001:2000Data intrarii in vigoare: 31.07.2003

Nr. Exemplar:

EVIDENTA REVIZIILOR

Nr. Revizie

Pagini

Data

l.s

1.SCOP SI DOMENIU

1.1.Procedura are ca scop executia si receptia straturilor rutiere reciclate "in situ", provenite din imbracaminti degradate din beton de ciment.

1.2.Prevederile prezentei proceduri se aplica la drumuri de clasa tehnica II-IV, iar pentru drumurile de clasa tehnica I stratul se utilizeaza ca strat de fundatie.

2.DOCUMENTE DE REFERINTA

2.1.Proiectul de executie cu detaliile de executie;

2.2.Caietele de sarcini ale lucrarii;

2.3.STAS 4032 /1 -2001 Lucrari de drumuri. Terminologie;

2.4.Normativ CD 177-76. Instructiuni tehnice departamentale pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide si nerigide;

2.5.Agrement Tehnic 005-07/099-2004 "PROCEDEUL DE RECICLARE LA RECE"

3.RESPONSABILITATI

Seful de santier

Are responsabilitatea asigurarii masurilor organizatorice si tehnologice pentru respectarea prevederilor prezentei proceduri.

Are responsabilitatea asigurarii prin laboratorul propriu sau in colaborare cu un laborator autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor respectand normele in vigoare.

Are responsabilitatea efectuarii, la cererea dirigintelui/consultantului sau a beneficiarului a verificarilor suplimentare fata de prevederile prezentei proceduri.

Are responsabilitatea pastrarii evidentei zilnice a conditiilor de executie a stratului reciclat.

3.2.Responsabilul tehnic cu executia, atestat M.L.P.A.T.

Are obligatia de a respecta prevederile prezentei proceduri si a documentatiei tehnice de executie, de intocmirea documentelor care atesta calitatea lucrarilor aferente atributiilor sale de serviciu.

Raspunde pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator proiectelor de executie.

Responsabilul CQ

Are obligatia de a verifica prin sondaj:

-calitatea lucrarii executate de formatia de lucru;

-respectarea frecventei incercarilor de laborator, prevazute de caietul de sarcini si de

prezenta procedura.

Seful de laborator care executa probele

Raspunde de prelevarea probelor pentru incercari si verificari, intocmirea corecta a inregistrarilor si la frecventa stabilita a determinarilor.

Raspunde de intocmirea evidentelor care sunt in sarcina laboratorului si tinerea acestora la zi.

Seful echipei de reciclare

Raspunde de aplicarea corecta a prezentei proceduri si a documentatiei tehnice de executie, de intocmirea documentelor care atesta calitatea lucrarilor aferente atributiilor sale de serviciu si a evidentei acestora.

3.6.Operatorul reciclatorului

Operatorul reciclatorului raspunde de :

dozarea componentilor amestecului in conformitate cu dozajele stabilite;

malaxarea corespunzatoare a amestecului;

utilizarea si intretinerea corespunzatoare a utilajului incredintat;

respectarea geometriei drumului stabilita prin proiect;

respectarea granulometriei materialului frezat conform caietului de sarcini.

Mecanicii echipei de reciclare

Raspund de buna functionare a utilajelor destinate reciclarii stratului existent, de folosirea acestora si de realizarea parametrilor proiectati, precum si de intretinerea si repararea lor corespunzatoare.

4.DESCRIEREA ACTIVITATILOR

Lucrari pregatitoare

La reciclarea "in situ" a unei imbracaminti degradate se va trece numai dupa efectuarea urmatoarelor operatii :

-instruirea personalului implicat in procesul de productie al reciclarii;

-verificarea si reglarea utilajelor si dispozitivelor necesare realizarii stratului rutier reciclat

Materiale utilizate in reciclarea "in situ" a straturilor rutiere degradate

Materialul frezat

Provine din straturile din beton de ciment degradat;

Functie de viteza de inaintare a frezei se poate modifica granulometria materialului frezat astfel incat aceasta sa se gaseasca in intervalul granulometric impus in tabelul 1.

Tabelul 1

Nr. Crt.

Dimensiunea sitei/ciurului

Trecere (ochiuri rotunde)

Trecere (ochiuri patrate)

31.5 mm

25 mm


16 mm

8 mm

4 mm

1 mm

0.63 mm

0.2 mm

0.1 mm

Cimentul

4.2.2.1.La reciclarea betoanelor rutiere se vor utiliza unul din urmatoarele tipuri de cimenturi care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate, conform prevederilor standardelor respective : ciment II A-S 32.5 (STAS 1500-96), ciment SR II/A-S 32.5 (SR 3011-96), ciment H II/A-S 32.5 (SR 3011-96) si ciment CD 40 (STAS 10092-72).

4.2.2.2.Alte cimenturi vor putea fi utilizate numai cu acordul beneficiarului/consultantului.

4.2.2.3.In cursul executiei, cind apare necesara schimbarea sortimentului de ciment depozitat in silozuri, acestea se vor goli complet si curata si se vor marca corespunzator noului sortiment de ciment ce urmeaza a se depozita.

Materialul de aport

4.2.3.1.Materialul de aport va fi functie de dozajele stabilite, dupa realizarea testelor pe materialul existent frezat. Materialul de aport trebuie sa indeplineasca normativele in vigoare (SR 662/2001 si SR 667/2000).

Apa

4.2.4.1.Apa utilizata la reciclarea «in situ» a straturilor degradate poate sa provina din reteaua publica sau alta sursa, dar in acest caz trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa fie limpede si sa nu contina suspensii organice sau anorganice (mal, argila etc.);

sa nu aiba gust si miros pronuntat;

sa corespunda caracteristicilor chimice din tabelul nr.2.

Indiferent de sursa, se va face verificarea apei de catre un laborator de specialitate la inceperea lucrarilor.

4.2.4.2.In timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti, materii organice, uleiuri, argila, etc.

Tabelul 2

Caracteristici

Conditii de admisibilitate

Metode de verificare

Continut total de saruri (reziduu uscat la 105+5 0C), mg /dm3,max

STAS 6325 - 81

Concentratia ionilor de hidrogen (pH)

STAS 3638 - 76

Sulfati, (), mg /dm3,max

STAS 3069 - 75

Substante organice, mgKMnO4 / dm3,max

STAS 3002 - 78

Cloruri, Cl mg/dm3,max

STAS 3049 - 77

Azotati, (NO3) mg /dm3,max

Magneziu, gr.Mg / dm3,max

STAS 6674 - 77

Liantul de aport (bitum si ciment)

4.2.5.1.Dozajele se stabilesc pe baza datelor furnizate de analizele de laborator, prin probe extrase din stratul rutier ce urmeaza a fi reciclat, functie de adancimea de frezare si de tipul de reciclare aplicat. Cimentul se utilizeaza ca suspensie in apa ( 0.5%-5.0% ciment din totalul materialului frezat si a celui de aport, recomandabil 1%-3%)

-Liantul utilizat va indeplini conditiile date de:

-SR 388/95, SR 1500/96 pentru cimenturi;

Aprovizionarea si depozitarea

Materialele necesare procesului tehnologic se vor aproviziona din timp pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestor materiale. Aprovizionarea materialelor la reciclator se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca acestea sunt corespunzatoare.

Furnizorul de materiale trebuie sa detina "Certificat de conformitate" pentru procesul tehnologic de obtinerea a lor, iar o data cu livrarea materialelor, laboratorul autorizat sa emita certificate de calitate pentru fiecare lot.

In timpul transportului de la furnizor la santier si in timpul depozitarii, materialele trebuie ferite de impurificari.

.Depozitarea agregatelor se va face astfel incat sa nu existe posibilitati de contaminare cu alte materiale, aprovizionarea fiind in functie de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor.

Este indicat ca santierul sa fie aprovizionat de la o singura fabrica pentru un tip de material utilizat. In cazul utilizarii unui tip de material care provine din cadrul mai multor surse este necesar a se obtine aprobare de la beneficiar.

Conditiile tehnice de receptie, livrare si control al materialelor trebuie sa corespunda cu prevederile standardelor respective.

In timpul transportului de la fabrica la santier (sau la un depozit intermediar), a manipularii sau depozitarii, cimentul va fi ferit de umezeala si de impurificari cu corpuri straine.

Depozitarea cimentului se va face in celule tip siloz atat pentru depozite de rezerva cat si pentru cele de consum, corespunzatoare din punct de vedere al protectiei impotriva conditiilor meteorologice.

Fiecare transport de material va fi depozitat separat pentru a se asigura recunoasterea si controlul acestuia.

Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 45 de zile de la data expedierii de catre producator.

Materialele despre care se considera ca s-au alterat (ca au suferit modificari fizice sau chimice care vor afecta in mod negativ compactarea stratului rutier reciclat) se vor evacua, fiind interzis a fi utilizat la prepararea amestecului.

Laboratorul va tine evidenta calitatii materialelor astfel:

intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;

intr-un registru (registru rapoarte incercari) se vor stringe buletinele de analiza cu rezultatele determinarilor efectuate de laborator.

4.4.Controlul calitatii materialelor inainte de utilizare

Materialele propuse de antreprenor sunt supuse incercarilor preliminare de informare si incercarilor pentru stabilirea dozajului definitiv. Incercarile preliminare de informare sunt executate pe esantioane de materiale provenind din fiecare sursa data de antreprenor. Natura si frecventa incercarilor sunt in functie de tipul materialului, conform standardelor in vigoare.

Rezultatul lor va trebui sa fie conform specificatiilor tehnice in vigoare, eventual completat prin dispozitii ale caietului de sarcini.

Incercarile pentru dozaj sunt stabilite pentru fiecare material in parte conform standardelor si a dispozitiilor caietului de sarcini.

Materialele care nu corespund conditiilor impuse vor fi depozitate in afara santierului, intocmindu-se "Nota de refuz la receptia calitativa a materialelor".

Prepararea amestecului stratului rutier reciclat "in situ"

Stabilirea compozitiei optime a amestecului stratului rutier reciclat

Compozitia optima este definita de proportiile in volum a materialului rezultat din frezarea stratului rutier degradat, a materialelor de aport si a suspensiei de ciment

4.5.1.2.Studiul compozitiei amestecului se va face de catre un laborator de specialitate prin efectuarea unor incercari preliminare, avand ca scop de a determina:

curba de granulozitate a materialului rezultat din frezarea imbracamintii degradate ;

dozajul de ciment;

continutul de apa de referinta (daca este cazul);

densitatea in stare uscata de referinta (> 1950 kg/mc) si umiditatea optima de compactare.

Din studiul preliminar trebuie sa rezulte variatiile admisibile ale compozitiei, care sa permita adaptarea ei, in conditiile santierului, pastrand caracteristicile amestecului preparat in ceea ce priveste lucrabilitatea, omogenitatea si caracteristicile cerute.

Corectia retetei amestecului se va face:

la intrarea in functie a reciclatorului;

la schimbul unuia sau mai multor materiale utilizate;

ori de cite ori se apreciaza ca este necesara reexaminarea compozitiei utilizate.

Experimentarea prepararii amestecului

4.5.2.1.Inainte de inceperea lucrarilor antreprenorul este obligat sa faca aceasta experimentare pentru a verifica - folosind mijloacele santierului - daca dozajul amestecului stabilit in laborator permite atingerea caracteristicilor cerute prin caietul de sarcini. Incercarile trebuie repetate pana la obtinerea rezultatelor satisfacatoare.

4.5.2.2.Probele pentru verificari se vor recolta din amestecul preparat in timpul experimentarii in vederea verificarii obtinerii caracteristicilor cerute. Tronsonul experimental va avea minim 100m.

Prepararea propriu-zisa a amestecului

4.5.3.1.Este interzisa prepararea amestecului in malaxor daca acesta nu asigura respectarea

abaterilor prevazute in caietul de sarcini sau daca dispozitivele de dozare cu care este echipat

reciclatorul sunt defecte.

Antreprenorul raspunde permanent de buna functionare a mijloacelor de dozare, si le verifica

ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe saptamana.

4.5.3.2.Cantitatea de apa necesara amestecului se va corecta in functie de umiditatea naturala a agregatelor, astfel incat la punerea in opera sa fie asigurata umiditatea optima de compactare stabilita in laborator.

4.5.3.3.Amestecarea materialelor componente se va face in malaxorul reciclatorului de preparare pana la omogenizarea amestecului.

Executia straturilor rutiere reciclate executate "in situ"

Tehnologia de reciclare a betonului de ciment cuprinde urmatoarele faze:

-curatarea imbracamintii existente cu peria mecanica sau cu jet de aer;

-frezarea imbracamintii de beton (frezarea se realizeaza cu freze de beton);

-adaugarea materialelor de aport (daca este cazul);

-malaxarea materialului reciclat impreuna cu liantul ;

-asternerea si precompactarea materialului reciclat;

-compactarea finala a stratului reciclat.

4.6.1.Frezarea si malaxarea

4.6.1.1.Frezarea se realizeaza cu ajutorul frezelor de beton (in functie de viteza de inaintare a acestora se obtine atingerea intervalului granulometric impus).

4.6.1.2.Suspensia de ciment se pulverizeaza in amestecul frezat si se malaxeaza obtinindu-se un amestec omogen.

4.6.2.Asternerea si compactarea

4.6.2.1. Materialul amestecat in malaxor este repartizat uniform de un snec, pe toata latimea de lucru.

4.6.2.2. Asternerea si nivelarea amestecului trebuie sa fie realizata pentru a raspunde urmatoarelor obiective:

-respectarea tolerantelor de nivelment admisibile;

asigurarea grosimii prevazuta in proiect in oricare punct al acestuia;

-obtinerea unei suprafete corespunzatoare.

4.6.2.3.Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta dirigintelui/consultantului, efectuind controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de catre un laborator de specialitate.

4.6.2.4.In cazurile In care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, se va realiza o noua incercare dupa modificarea parametrilor de compactare.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

-tipul si numarul compactoarelor utilizate ;

-conditii de compactare (verificarea eficacitatii utilajului propus si a intensitatii de compactare).

4.6.2.5.Intensitatea de compactare pentru un utilaj este raportul Q/S unde "Q" este volumul pus in opera intr-o anumita unitate de timp (ora, zi, schimb) exprimate in m3 si "S" este suprafata calcata la compactare in intervalul de timp dat, exprimata in m2.

4.6.2.6.Raportul Q/S este determinat experimental si se va respecta cu strictete pe tot parcursul executiei, in care scop este indicat ca utilajul de compactare sa fie dotat cu un dispozitiv care sa inregistreze datele pentru estimarea lui "S". Compactarea se executa de la margine spre axa drumului prin treceri succesive. Viteza de deplasare a compactorului trebuie sa fie constanta, fara miscari bruste care produc valurirea suprafetei.

4.6.2.7.Compactarea se va executa astfel incit numarul trecerilor sa fie egal in fiecare punct al suprafetei.

4.6.3.Experimentarea stratului rutier reciclat

4.6.3.1.Inainte de inceperea lucrarilor se efectueaza experimentarea punerii in opera a amestecului. Experimentarea se va face pe un troson de proba de cel putin 100 ml si pe intreaga latime a drumului. Ea are drept scop de a verifica pe santier, in conditii de executie curenta realizarea caracteristicilor calitative ale amestecului pus in opera in conformitate cu prezentul caiet de sarcini, reglarea utilajelor si dispozitivelor de punere in opera, stabilirea parametrilor compactarii (grosimea de asternere a amestecului, conditiile de compactare si intensitatea de compactare necesara).Tronsonul de proba va face parte din lucrarea propriu-zisa.

4.6.3.2.Partea din tronsonul executat, considerata ca fiind cea mai bine realizata va servi ca sector de referinta pentru restul lucrarilor.

4.7.Dotari necesare (utilaje si instalatii)

4.7.1.Esalonul de reciclare a straturilor rutiere trebuie sa aiba urmatoarele dotari :

-mixer Wirtgen WM 1000 (statie mobila suspensie apa/ciment );

-reciclator WR 4200 (dotat cu o grinda finisoare VŐGELE );

-cisterna de apa;

-silozuri cu ciment marcate corespunzator, avind capacitatea corelata cu capacitatea de

productie a -statiei sau posibilitatea de alimentare a WR 1000 de la autocimentruck-

uri fara a afecta lantul tehnologic;

-laboratorul dotat si amenajat corespunzator ;

-compresor de aer sau perie macanica ;

-semnalizare rutiera ;

-compactoare conform atelierului de compactare stabilit prin sectorul experimental.

4.7.2.Antreprenorul va prezenta beneficiarului lista utilajelor si a reglajelor necesare de efectuat, acesta controlind in special:

-functionarea eficace a diverselor dispozitive de obturare (deschidere-inchidere) ;

-uzura paletilor malaxoarelor;

-componenta trenului de utilaje;

-uzura si starea snecurilor si a grinzii finisoare etc.

Toate aceste verificari se vor face inaintea inceperii lucrului cu reciclatorul.

Daca se constata defectiuni la dozatoarele de liant se va sista prepararea amestecului pina la

remedierea lor.

5.CONTROLUL CALITATII

5.1.Controlul calitatii amestecului preparat

5.1.1.Controlul calitatii amestecului preparat si a meterialelor utilizate la realizarea acestuia se va face conform caietului de sarcini si a normativelor in vigoare.

5.1.2.Laboratorul executantului va tine urmatoarele evidente privind calitatea amestecului:

-compozitia amestecului preparat;

-granulometria materialului frezat;

-caracteristicile de compactare (densitatea maxima in stare uscata a materialului frezat trebuie

sa fie mai mare sau egala cu 1950 kg/mc);

Controlul calitatii lucrarilor de asternere a amestecului

Verificarile care se afectueaza la terminarea compactarii stratului reciclat sunt mentionate in

tabelul nr. 3

Tabelul nr.3

Nr. crt.

Actiunea, procedeul de verificare sau caracteristici ce se verifica

Metode de determi-nare conf.STAS

Frecventa minima

Tolerante

admisibile

Cine

efectueaza verificarea

Docu-mentul

intocmit

Cod document

Unde se pastreaza

Verificarea  gradului de compactare

Inlocuire de volum

1/1000mp

96% PM

Laboratorul

Buletin  de incercari

Conf. MQL

Laborator Serv. A.C.Q.

Verificarea granulometriei materialului frezat

Zilnic

Tabel 1

Laboratorul

Buletin  de incercari

Conf. MQL

Laborator Serv. A.C.Q.

Verificarea elementelor geometrice

Tabel 3

Echipa topo

Buletin de masura-tori

Laborator Serv. A.C.Q.

Se vor extrage carote la 28 (7) zile pe care se vor executa extractii si se va verifica rezistenta la 28 zile (>1,5 N/mmp).

Precizia de cintarire si dozare a cimentului si apei de trebuie sa fie 5%.

Antreprenorul va efectua si alte incercari daca beneficiarul/consultantul cere acest lucru.,

Elemente geometrice

Verificarile denivelarilor se efetueaza cu ajutorul latei de 3m lungime astfel:

-in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie, in dreptul profilelor aratate in proiect, iar denivelarile nu pot fi mai mari de 15 mm.

-in profil transversal, masuratorile se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect, iar denivelarile nu pot fi mai mari de 10 mm.

Grosimile stratului reciclat la rece, "in situ", sunt cele din proiect. Abaterile la grosime sunt de ± 3.0 cm. Verificarea grosimii stratului se face prin masuratori directe la fiecare 200m. Grosimea stratului este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector prezentat la receptie.

Latimile stratului RR sunt cele prevazute in proiect. Abaterile limita in latime pot fi de 5cm si +15cm. Verificarea latimilor se face in dreptul profilelor transversale.

Abaterea limita a pantei transversale este de ±0.4% fata de panta transversala a imbracamintii

prevazuta in proiect.

6.RECEPTIA LUCRARII

Lucrarile executate pentru reciclarea "in situ" a imbracamintilor degradate vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de executie) unei receptii preliminare si unei receptii finale.

6.1.Receptia pe faze de executie

6.1.1.In cadrul receptiei pe faze (de lucrari ascunse) se va verifica daca partea de lucrari ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de prezentul caiet de sarcini.

6.1.2.In urma verificarilor se incheie procesul verbal de receptie pe faze, in care se confrma posibilitatea trecerii executiei la faze imediat urmatoare.

6.1.3.Receptia pe faze se efectueaza de catre beneficiar/consultant si antreprenor, documentul ce se incheie ca urmare a receptiei trebuind sa poarte ambele semnaturi.

6.1.4.Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cit si a comisiei de receptie la terminarea lucrarilor sau finala.

Receptia la terminarea lucrarilor

La terminarea lucrarilor de reciclare « in situ » a imbracamintii de beton sau a unei parti din aceasta se va proceda la efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor verificandu-se daca sunt respectate conditiile din prezentul caiet de sarcini si din normativele si standardele in vigoare.

6.3.Receptia finala

Receptia finala va evea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare, precum si prevederilor din caietul de sarcini. La receptia finala se va consemna modul in care lucrarile s-au comportat si daca au fost intretinute corespunzator.

7.INREGISTRARI

7.1.Se vor inregistra in documentele tipizate determinarile efectuate asupra

-liantului ;

-materialului frezat;

-compozitiei amestecului preparat;

-caracteristicilor de compactare;

-elementele geometrice ale noului strat ;

-caracteristicilor amestecului preparat.

Procese verbale de receptie a lucrarilor care devin ascunse.

Procese verbale de receptie pe faza determinanta.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.