Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » electronica electricitate
CAIET DE SARCINI PENTRU INSTALATII ELECTRICE

CAIET DE SARCINI PENTRU INSTALATII ELECTRICE


CAIET DE SARCINI PENTRU INSTALATII ELECTRICE

DATE GENERALE

Denumirea obiectului de investitii pentru care s-a elaborat caietul de sarcini: "IMOBIL BIROURI 2S+P+13E+Eth. Str.Fabr, de Glucoza nr.5. sector 2, Bucuresti"Faza de proiectare: Proiect tehnic

Obiectul caietului de sarcini: Caietul de sarcini pentru partea de instalatii electrice dezvolta in scris anumite elemente tehnice mentionate in plansele de instalatii electrice aferente obiectului de investitie din cuprinsul lucrarii si prezinta informatii, precizari si prescriptii complementare desenelor.

Instalatiile electrice, se compun din :

- instalatia electrica de iluminat;

- instalatia electrica de forta;

- instalatia de paratrasnet;

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din caietul de sarcini al instalatiei.

Conditiile tehnice constructive si functionale pe care trebuie sa le indeplineasca echipamentele si tablourile electrice, uzinate separat , sunt cuprinse in caietele de sarcini ale acestora. Caietele de sarcini ale echipamentelor si tablourilor electrice fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

2. CONDITII DE MEDIU SI DE UTILIZARE

Instalatiile electrice trebuie sa corespunda la conditiile de mediu si la conditiile de utilizare specificate (conf. SR HD 384.3 S2:2004)

2.1. Conditii de mediu:

2.1.1. Temperatura aerului ambiant:

- instalatii interioare: AA5 ( +50 C +400 C)

2.1.2. Umiditatea aerului: AB4 (max. 95% la o temperatura de maxim +400 C)

2.1.3. Altitudine: AC1( max. 2000m deasupra nivelului marii).

2.1.4. Prezenta apei:

- instalatii interioare: AD1 ( neglijabila )

2.1.5. Prezenta corpurilor straine:

- instalatii interioare: AE2 (corpuri straine mici incombustibile)

2.1.6. Prezenta substantelor corozive sau poluante

- instalatii interioare: AF1 ( neglijabila

2.1.7. Socuri mecanice:

- instalatii interioare: AG1 ( usoare)

2.1.8. Vibratii: AH2( medii ).

2.1.9. Prezenta florei sau a mucegaiului: AK1 ( neglijabila)

2.1.10. Prezenta faunei: AL2 ( riscanta, datorata insectelor, pasarilor sau animalelor mici)

2.1.11. Influente electromagnetice, electrostatice sau ionizante:

- armonici: - AM-1-2 (nivel mediu)

- variatia amplitudinii tensiunii: AM-3-2 (nivel mediu)

- tensiune dezechilibrata: AM-4 (nivel mediu)

- variatia frecventei fundamentale: AM-5 (nivel mediu)

2.1.12. Radiatii solare:

- instalatii interioare: AN1 ( scazute)

2.1.13. Efecte seismice: AP3 (severitate medie)

2.1.14. Nivel keraunic: AQ3 (expunere directa)

2.1.15. Miscari de aer:

- instalatii interioare: AR1 ( scazute)

2.2. Conditii de utilizare:

2.2.1. Competenta persoanelor: BA5 (calificate), BA1(obisnuite)

2.2.2. Contactele persoanelor cu potentialul pamantului : BC3 (frecvente).

2.2.3. Conditii de evacuare in caz de incendiu: BD1 (normale)

2.2.4. Natura materialelor prelucrate sau depozitate :BE1a(riscuri neglijabile).

2.2.5. Constructia cladirilor

2.2.5.1. incombustibile : CA1 (necombustibile)

2.2.5.2. structura cladirilor : CB1 ( riscuri neglijabile)

2.2.6. Instalatiile electrice trebuie sa corespunda la conditiile de alimentare specificate mai jos:

2.2.6.1 Tensiunea retelei de alimentare : 3x400/230 (-10%..+10%)

2.2.6.2. Frecventa retelei de alimentare : 50 Hz 1% pentru alimentarea din reteaua publica si 50 Hz 2% pentru alimentarea din grup Diesel propriu.

2.2.6.3. Puterea instalata : 5849 kW.

2.2.6.4. Puterea maxima simultan in functiune : 4158 kW.

2.2.6.5. Valoarea curentului de scurtcircuit prezumat in punctul de racord a instalatiei: 75 kA.

3. DESENE DE REFERINTA

A se vedea borderoul general.

4. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

Se mentioneaza mai jos standardele si normativele specifice care obligatoriu trebuie respectate la executie, verificarea, punerea in functiune si exploatarea instalatiilor electrice.

4.1. Standarde

- STAS 234 - Bransament electric. Prescriptii generale de proiectare si de executie.

- STAS 2612 - Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise.

- SR EN 60947-1:2005- Aparataj de joasa tensiune.Partea 1: Reguli generale.

- SR 6646/1 - Iluminatul artificial. Conditii tehnice pentru iluminatul interior si din incintele ansamblurilor de cladiri.

- SR 6646/2 - Iluminatul artificial. Conditii tehnice pentru iluminatul interior din incintele ansamblurilor de cladiri si spatiilor de lucru.

- IEC -DB-Graphical symbols for diagrams. 

- SR HD 384.1 S2:2004- Instalatiile electrice in constructii. Partea 1 - Domeniul de aplicare,obiect si principii fundamentale.

- SR HD 60364-4-41: 2007 Instalatiile electrice in constructii. Partea 4 - Masuri de protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 41: Protectia impotriva socurilor electrice.

- SR HD 384.4.43 S2:2004- Instalatiile electrice in constructii. Partea 4 - Protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 43: Protectia impotriva supracurentilor.

- SR HD 60364-5-51:2006- Instalatiile electrice in constructii. Partea 5-51: Alegerea si montarea echipamentelor electrice. Reguli generale.

- SR HD 384.5.52 S1:2004/A1:2004- Instalatiile electrice in constructii. Partea 5 - Alegerea si montarea echipamentelor electrice. Capitolul 52: Sisteme de pozare.

4.2. Prescriptii, normative, instructiuni

- NP-I7- Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.c.

- I20- Normativ pentru proiectarea si executarea protectiei impotriva trasnetului la constructii

- PE 003- Nomenclatorul de verificari, incercari si probe, privind montajul, punera in functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice.

- PE 102- Normativ pentru proiectarea instalatiilor de conexiuni si distributie cu tensiuni pana la 1000 V.c.a. in unitatile enrgetice

- NTE-007-08 - Normativ privind proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.

-TEL-R-002-2007-00 (Tranelectrica) - Norma tehnica interna.Incercarile si masuratorile la echipamentele electrice din cadrul RET.(PE 116/94)

- PE 118- Regulament general de manevre in instalatiile electrice (completat cu instructiunile IP-24 A,B.C).

- IP20A - Idem. Statii si tablouri 1 KV.

- IP24A - Idem. instalatii de masura, comanda control, semnalizare, protectie si automatizare.

- C56 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.

- Legea securitatii si sanatatii in munca 319/2006,MO nr.646/26.07.2006

- P 118 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor

- Ord. MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor

- Legea nr. 608/2001 republicata M.Of. nr.313 / 6 aprilie 2006 privind evaluarea conformitatii produselor

5. MATERIALE, APARATE SI ECHIPAMENTE

5.1. Tablouri si echipamente electrice de joasa tensiune

5.1.1. Prescriptii generale

5.1.1.1. Echipamentele si tablourile electrice se comanda pentru executie la furnizori specializati si autorizati in constructia acestora.

Conditiile tehnice constructive si functionale pe care trebuie sa le indeplineasca acestea, uzinate separat , sunt cuprinse in caietele de sarcini respective (a se vedea pct. 1.8).

5.1.1.2. Comanda pentru echipamentele si tablourile electrice unicate formate din dulapuri sau cutii metalice cu usa, echipate conform proiectului, va fi insotita de 'documentatia de uzinare' ce se intocmeste de elaboratorul proiectului de detalii de executie.

5.1.1.3. Tablourile electrice din dulapuri sau cutii metalice echipate vor avea gradul de protectie, conform SR EN 60529+A1:1995, corespunzator mediului in care se amplaseaza.

5.1.1.4. Tablourile electrice in ansamblu si elementele componente trebuie sa corespunda conditiilor normale de functionare si la scurtcircuit (a se vedea pct. 1.10).

5.1.1.5. Receptia la furnizor a echipamentelor si tablourilor electrice unicat se face in prezenta delegatului autorizat al antreprenorului si beneficiarului urmarindu-se corectitudinea respectarii proiectului. Aceste echipamente vor fi insotite de certificatul de calitate.

5.1.1.6. Se va urmari in mod expres eticheta de identificare (inscrierea denumirii echipamentului si a obiectului unde este instalat si eticheta de produs a fabricantului).

5.1.1.7. Pentru transportul si depozitarea la furnizor a echipamentelor si tablourilor electrice se vor respecta indicatiile furnizorului.

5.1.1.8. Organele de comanda cu butoane cu apasare trebuie sa fie conforme cu codul culorilor din tabelul 2.

Culorile de semnalizare luminoasa si semnificatia lor referitoare la starea masinii industriale vor corespunde codului culorilor din tabelul 3.

5.1.1.9. Organele de actionare cu butoane cu lampa trebuie sa fie colorate conform codul culorilor din tabelele 2 si 3. In caz de dificultati la asigurarea unei culori corespunzatoare se va folosi ALBUL.

5.1.1.10 . Aparatele care necesita un acces pentru intretinere sau reglaj trebuie sa fie situate intre 0.4m si 2m deasupra planseului de serviciu.

5.1.1.11. Nici un echipament nu trebuie sa fie montat pe usile si capacele de acces normal demontabile, cu exceptia aparatelor de comanda si de masura indicatoare.

5.1.1.12. Carcasele aparatajului de comanda trebuie sa ofere un grad de protectie corespunzator conditiilor de mediu (a se vedea SR EN 60529+A1:1995), dar va fi minim IP 22.

5.1.1.13. Aparatele de oprire de urgenta trebuie sa fie cu blocare automata si trebuie sa fie cu manevrare pozitiva (sau directa) a deschiderii si va fi un buton cu apasare tip ciuperca

5.1.1.14. Organele de comanda ale opririi de urgenta trebuie sa fie de culoare ROSIE.

5.1.1.15. Circuitul de oprire de urgenta nu trebuie sa poata fi restabilit atat cat aparatul de urgenta nu a fost rearmt manual.

5.1.1.16. Separatorul de alimentare poate fi direct utilizat pentru efectuarea unei opriri de urgenta daca este usor accesibil pentru operator.

5.1.2. Manipulare / Transport

5.1.2.1. Intrerupatoarele vor fi manipulate cu grija de catre un personal competent pentru a se evita deteriorarea echipamentului .

Se va evita tararea tablourilor . Transportarea se va face cu un trailer .Pentru evitarea deteriorarilor , tablourile vor fi prinse cu franghii .

Pentru ridicarea tablourilor ambalate se vor folosi sisteme de ridicare "ochi de papusa", altfel se va evita orice deteriorare a garniturilor, bucselor , echipamentului de masura si protectie.

5.1.2.2. Transport si depozitare: Echipamentul electric trebuie protejat conform categoriei influentelor externe precizate la pct. 2.

5.1.2.3. Depozitarea echipamentelor pana la montarea lor in instalatie se face prin grija beneficiarului in spatii adecvate, fara agenti corozivi.

5.1.3. Marcarea echipamentelor si aparatelor

5.1.3.1. Toate carcasele care contin echipament electric se vor marca cu simbolul grafic corespunzator. Acest semn de avertizare poate fi omis in urmatoarele cazuri:

- carcasa este echipata cu un dispozitiv de intrerupere a alimentarii

- aparat simplu cu propria sa carcasa

- interfata operator-masina sau post de comanda

5.1.3.2. Marcarea echipamentului de comanda trebuie sa fie lizibila si durabila si trebuie sa contina urmatoarele date:

- numele sau marca de fabrica a producatorului

- marca de certificare daca este prescrisa

- numarul de serie daca este aplicabil

- tensiunea nominala, numarul de faze si frecventa (in curent alternativ) si curentul de sarcina (pentru fiecare alimentare daca exista mai mult de una)

- puterea de rupere la scurtcircuit a dispozitivului de protectie impotriva suprecurentilor al masinii, atunci cand acesta este furnizat ca parte a echipamentului.

- numarul (numerele) schemei electrice sau numarul de indice ce corespunde desenelor electrice.

5.1.3.3. Toate componentele echipamentului electric se vor eticheta conform indicatiilor din proiect.

Marcarea aparatelor in conformitate cu simbolurile acestora din documentatia de uzinare se va face prin pantografiere, metalografiere sau inscriptionare cu tus negru pe suportul de montaj.

5.1.4. Documentatia tehnica pentru echipamente si tablouri electrice

5.1.4.1. Toate informatiile necesare pentru instalarea, utilizarea si intretinerea echipamentelor si tablourilor electrice trebuie sa fie furnizate sub forma de desene, scheme, diagrame, tabele si instructiuni.

5.1.4.2. Documentatia tehnica trebuie sa contina minimum urmatoarele informatii:

- conditiile de functionare normala a echipamentului electric, fiind incluse si conditiile privind alimentarea electrica si, daca este nevoie, conditiile de mediu;

- manipulare, transport si depozitare;

- folosirea neadecvata a echipamentului.

5.1.4.3. Este recomandat ca aceasta documentatie sa contina informatii privind sarcina, curentul de pornire si varfurile de tensiune permise. Aceste informatii pot fie continute in schema (ele) sistemului sau circuitelor.

Se recomanda ca documentatia tehnica sa mai contina:

- o descriere clara si completa a echipamentului;

- schema (ele) circuitelor electrice ale masinii si ale echipamentului electric asociat;

- nomenclatorul si, in special, lista pieselor de schimb

5.2. Aparate locale. Conditii de instalare

5.2.1. Conditii generale

5.2.1.1. Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza numai aparate si materiale certficate . Fiecare aparat trebuie sa fie prevazut cu o placuta indicatoare care sa cuprinda datele sale tehnice.

5.2.1.2. Aparatele electrice individuale care se instaleaza in teren, conform proiectului (intrerupatoare, prize, corpuri de iluminat etc.) vor fi insotite de certificat de calitate si dupa caz de garantie.

5.2.1.3. Se vor verifica la fiecare aparat, tensiunea nominala si ceilalti parametri prevazuti in mod expres in proiect si in mod special gradul de protectie conform SR EN 60529+A1:1995.

5.2.1.4. In spatiile de productie (tehnologice) pot fi amplasate instalatii electrice numai de tip "inchis" sau "capsulat".

5.2.1.5. Amplasarea si montarea aparatelor trebuie sa se faca in asa fel incat ele sa nu stanjeneasca circulatia pe coridoare, pasarele, accese.

5.2.1.6. Amplasarea si montarea aparatelor si tablourilor electrice locale trebuie sa se faca in asa fel incat intretinerea, verificarea, localizarea defectelor si efectuarea reparatiilor sa se poata realiza cu usurinta.

5.2.1.7. Se va evita montarea aparatelor electrice in locuri in care exista posibilitatea deteriorarii lor in exploatare, ca urmare a loviturilor mecanice sau actiunii agentilor corozivi.

5.2.2. Aparate pentru instalatia electrica de forta

5.2.2.1. Aparatele de conectare montate local vor fi de tip capsulat, cu grad de protectie corespunzator mediului in care este prevazuta instalarea lor.

5.2.2.2. Se recomanda ca intrerupatoarele sa se monteze astfel incat contactele lor mobile sa nu fie sub tensiune atunci cand aparatele sunt deschise si sa nu poata fi inchise sau deschise sub efectul vibratiilor, la lovirea aparatelor sau datorita greutatii proprii a partilor mobile.

5.2.2.3. Aparatele de conectare trebuie sa intrerupa simultan toate conductele de faza ale circuitului pe care il servesc.

5.2.2.4.

5.2.2.5. Aparatele electrice fixe vor fi montate astfel incat butoanele de comanda sa fie usor accesibile in exploatare.

5.2.2.6. Aparatele electrice fixe si mobile se vor monta si utiliza respectand prevederile NP-I7-02.


5.2.3. Aparate pentru instalatia de iluminat

5.2.3.1. Aparatele de conectare folosite pentru circuitele electrice ale corpurilor fluorescente, vor avea curent nominal de minimum 10 A.

5.2.3.2 . Aparatele si tuburile folosie in instalatiile de joasa tensiune vor fi izolate pentru 250 V.

5.2.3.3. Corpurile de iluminat vor fi furnizate cu garniturile de etansare a cablurilor ori de cate ori va fi nevoie .

5.3. Materiale pentru circuite electrice

5.3.1. Conditii generale

5.3.1.1. Materialele circuitelor electrice sunt materialele prin care se realizeaza functiuni de izolare, legatura electrica si mecanica (necuprinse in tablourile electrice), ca de exemplu:

- conductoare, bare, cabluri

- izolatoare

- cleme

- alte materiale de montaj.

5.3.1.2. La alegerea materialelor se va tine seama de destinatia constructiei si de conditiile lor de utilizare si montare.

5.3.1.3. Materialele si produsele folosite de executant trebuie sa fie insotite de certificate de calitate.

5.3.1.4. Se vor utiliza ca materialele de protectie, de izolare sau pentru suporti, materiale incombustibile sau greu combustibile. Incadrarea acestora in aceste categorii se stabileste pe baza prescriptiilor specifice in vigoare (NP-I7 - 02).

5.3.1.5. Se vor utiliza cu prioritate tuburi din materiale plastice si cabluri cu manta din materiale plastice.

5.3.1.6. Utilizarea altor materiale in afara celor specificate in proiectul de detalii de executie se va putea face numai cu avizul expres al proiectantului.

5.3.2. Cabluri electrice

5.3.2.1. Se interzice utilizarea cablurilor fara intarziere la propagarea flacarii in interiorul cladirilor, in canale, tunele, puturi, poduri (NP-I7 - 02). Utilizarea acestui tip de cablu pozat in pamant sau in apa, se admite, cu luarea masurilor corespunzatoare, in cazul in care traseul de cabluri se continua in interiorul unei cladiri. Cablurile vor avea determinata comportarea la foc in conditiile prevazute de SR EN 60332-1-2:2005 si SR EN 60332-1-3:2005.

5.3.2.2. Nivelul de izolatie al cablurilor este caracterizat de valorile tensiunilor nominale ale acestora (Uo si U) si de valorile rigiditatii dielectrice (conform normativului NTE-007-08/85). In cazul instalatiilor de joasa tensiune, cablurile vor avea tensiunile nominale Uo = 0.6 kV si U = 1 kV.

Rigiditatea dielectrica a cablurilor caracterizeaza nivelul de izolatie la supratensiuni si are valorile indicate in standardele si normele interne de produs, in functie de tensiune cea mai ridicata a retelei (vezi pct. 6.2.20).

Rigiditatea dielectrica a cablurilor de comanda - control supuse influentei instalatiilor de energie se verifica la supratensiunile induse prin cuplaj de la aceste instalatii, conform STAS 832 - 79.

5.3.2.3. Cablurile de forta folosite la 400 V vor fi de 1000 V (500V pentru cablurile de comanda) , vor avea conductor de cupru, izolatie din PVC , manta din PVC , armatura cu banda de otel si manta exterioara din PVC.

Se vor folosi cabluri nearmate ori de cate ori este specificat in jurnalul de cabluri .

5.3.3. Alte materiale

5.3.3.1. Conductele instalatiilor de legare la pamant sau la conductorul de protectie(PE) se prevad conform NP-I7-02. Centurile interioare din cladiri vor fi din banda de otel zincat.

5.3.3.2. Constructiile metalice suport al materialelor electrice si alte accesorii de montaj din otel sau tabla se vopsesc pentru protectie si dupa caz anticoroziv.

6. EXECUTIA INSTALATIILOR ELECTRICE

6.1. Prevederi generale

6.1.1. Antreprenorul este obligat sa execute lucrarile conform proiectului, conditiilor contractuale si prescriptiilor tehnice in vigoare.

6.1.2. Locul pe care urmeaza sa se execute lucrarile de instalatii electrice trebuie pus la dispozitia executantului in vederea desfasurarii normale si in siguranta a lucrarilor prevazute.

6.1.3. In timpul executiei, orice modificari sau completari ale proiectului se fac numai cu respectarea dispozitiilor legale si cu acordul scris al proiectantului.

6.1.4. Cand executantul constata necesitatea unor lucrari neprevazute in proiect, neconcordanta intre proiect si situatia de pe teren, nerespectarea prescriptiilor tehnice, lipsa unor detalii care impiedica continuarea pana la consultarea planificata a proiectantului, precum si alte deficiente ale proiectului, este obligat sa ceara proiectantului indicatiile de urmat.

6.1.5. Echipamentul electric trebuie sa fie instalat si folosit conform instructiunilor furnizorului .

Realizarea instalatiei se va face conform schemelor, specificatiilor si planurilor de amplasare din proiect cu respectarea stricta a caracteristicilor nominale si de serviciu ale aparatelor si a indicatiilor de montaj.

6.1.6. Echipamentele si aparatele trebuie sa fie de uz industrial si sa corespunda standardelor si normelor tehnice de produs. Toate aparatele montate in instalatie vor core­spunde specificatiilor tehnice din proiect.

6.1.7. Echipamentul electric trebuie sa asigure protectia persoanelor contra socurilor electrice datorate:

- contactelor directe

- contactelor indirecte

6.1.7.1. Protectia impotriva contactelor directe se realizeaza astfel:

- protectia cu ajutorul carcaselor

- protectia prin izolarea partilor active

- protectia impotriva tensiunilor reziduale

- protectia prin eliminarea posibilitatii de atingere sau protectia prin obstacole

6.1.7.2. Protectia impotriva contactelor indirecte se realizeaza prin:

- masuri pentru a impiedeca aparitia tensiunii periculoase de contact

- intreruperea automata a alimentarii

6.1.7.3. Circuitul de protectie cuprinde:

- borna(le)

- partile structurale conductoare ale echipamentului electric

- conductoarele de protectie ale echipamentului, inclusiv contactele glisante care fac parte din circuit

Sectiunea conductoarelor de protectie trebuie sa fie determinata in conformitate cu prescriptiile din normativul NP-I7, art.4.1.48.

Continuitatea circuitului de protectie trebuie asigurata pentru toate masele echipamentului electric, inclusiv pentru cele montate pe capace, usi, placi de inchidere. Daca un element este retras ( de exemplu pentru reparatii), circuitul de protectie pentru elementele ramase nu trebuie sa fie intrerupt.

6.1.8. Echipamentele electrice vor fi prevazute cu o borna de legare la pamant langa care se marcheaza vizibil simbolul de legare la pamant vopsit pe o suprafata circulara cu diametrul de 20 mm., vopsita in culoare alba.

In jurul bornelor de legare la pamant se vor asigura suprafete de contact electric cositorite, cu diametrul de 20 mm.

6.1.9. Se va evita amplasarea elementelor instalatiilor electrice (tuburi, conducte, etc.) in structura de rezistenta a constructiilor. Se excepteaza situatiile prevazute in proiect, unde s-au luat masurile corespunzatoare de inglobare a instalatiilor electrice.

Se interzice spargerea de santuri, goluri etc. in elementele de beton , daca nu este prevazut in proiect, in vederea amplasarii instalatiilor electrice, afectand structura de rezistenta a constructiei.

6.1.10. Se va evita amplasarea instalatiilor electrice (conducte, cabluri, tuburi etc.) pe trasee comune cu acelea ale conductelor altor instalatii. Exceptiile se rezolva conform prevederilor normativului NP-I7-02 si a normativului NTE-007-08.

6.1.11. In toate cazurile in care se utilizeaza cabluri trebuie respectate prevederile din normativul NTE-007-08, precum si indicatiile fabricii constructoare de cabluri. Distantele minime intre cabluri si cabluri si alte instalatii si constructii, atat la instalarea in interiorul constructiilor cat si in exterior sunt prevazute in normativul NTE-007-08 si respectarea lor este obligatorie.

6.1.12. Se interzice montarea directa pe elemente de constructie din materiale combustibile a conductelor, cablurilor, tuburilor din PVC, aparatelor si echipamentelor electrice. Exceptiile se rezolva conform prevederilor normativului NP-I7-02.

6.1.13. Traversarea elementelor de constructie incombustibile cu elemente ale instalatiei electrice se va face conform prevederilor normativului NP-I7-02.

6.1.14. Se interzice montarea dispozitivelor de protectie electrica (sigurante fuzibile etc.) pe conductele instalatiilor de protectie (pamant, nul de protectie).

6.1.15. Conductele cablurilor electrice vor fi marcate (prin culoarea izolatiei, tub varnis colorat montat la capete etc.) in scopul asigurarii unei usoare identificari in caz de verificari si reparatii cat pentru evitarea pericolelor de accidente prin electrocutare.

6.1.16. Marcarea conductelor se va face cu urmatoarele culori:

- verde / galben, pentru conductele de protectie;

- albastru deschis; pentru conductele neutre;

- culori diferite de cele de mai sus si diferite intre ele, pentru conductele de faza recomandandu-se sa se foloseasca pentru marcarea fazelor: negru, albastru inchis si maro, conf. NP-I7-02 art.5.1.42.

6.1.17. In intreaga instalatie electrica din cadrul unei cladiri se va mentine aceeasi culoare de marcare pentru fiecare conducta de faza.

6.1.18. Imbinarile intre caile de curent precum si intre acestea si bornele aparatelor se vor face prin metode care sa asigure posibilitatea de trecere a curentului electric, corespunzator sectiunii curente, rezistentei mecanice necesare si pastrarii in timp a calitatii mecanice si electrice a contactului.

6.1.19. Dupa montarea tabloului toate cutiile de comutatie, starterele , barele colectoare vor fi curatate si se va verifica daca partile lor componente sunt bine stranse . Se vor monta toate piesele care au fost livrate separat . Toate conexiunile la bare vor fi stranse cu o cheie dinamometrica .

6.1.20. Se va verifica daca conexiunile corespund planurilor si daca sunt bine stranse .

6.1.21. Toate starterele , intrerupatoarele si contactele trebuie curatate . Contactele cu pastila de argint nu vor fi niciodata curatate cu glaspapir . Se va verifica daca toate partile componente sunt usor de manevrat .

6.1.22. Toate decuparile vor fi complet acoperite pentru a evita patrunderea particolelor straine in interiorul tabloului . Garniturile de etansare nefolosie ale cablurilor vor fi sigilate corespunzator .

6.2. Instalarea tablourilor si aparatelor electrice

6.2.1. Tablourile de distributie trebuie montate perfect vertical si fixate bine, pentru a nu fi supuse vibratiilor sau deplasarilor ce pot surveni in caz de scurcircuit pe bare sau cutremur.

6.2.2. Inaltimea minima fata de pardoseala a laturilor de jos ale tablourilor trebuie sa fie astfel stabilita incat sa permita realizarea razei de curbura a cablului cu diametrul cel mai mare, iar inaltimea maxima fata de pardoseala (sau teren, la amplasarea in exterior), a laturii de sus a tabloului sa fie de cel mult 2.2 m.

6.2.3. In incaperile de productie (tehnologice) distanta intre marginea tablourilor de distributie si conductele de apa, abur, aer comprimat, gaze sau lichide inflamabile etc., trebuie sa fie de cel putin 1.25 m.

6.2.4. Se interzice traversarea incaperilor de productie electrica (conf. Normativ PE 102 - 86) cu conducte cu fluide incombustibile calde sau reci. Fac exceptie conductele ce deservesc instalatiile de incalzire sau de ventilatie ale incaperilor respective, cu conditia folosirii de tevi imbinate prin sudura, fara flanse, ventile etc. precum si a canalelor de ventilare din cutii sudate, fara flanse, clapete etc.

6.2.5. Nu se admit denivelari ale pardoselilor si praguri de-a lungul coridoarelor de deservire a tablourilor electrice.

6.2.6. Se vor lua masuri pentru evitarea patrunderii animalelor mici in incaperile tablourilor si instalatiilor electrice.

6.3. Conditii generale de montare a cablurilor

6.3.1. Reteaua de cabluri va include cablurile de forta , iluminat si comanda care se vor poza subteran , pe poduri de cabluri sau in teava , conform planurilor si jurnalului de cabluri.

Traseele de cabluri date in planul de retele vor fi verificate in teren pentru a se evita suprapunerea cu diverse constructii , surse de caldura , canalizari , tevi , conducte de aer conditionat etc . mici modificari putand fi facute in functie de situatia din teren , fara costuri suplimentare .

Toate traseele de cabluri vor fi masurate cu atentie si cablurile vor fi taiate la lungimea necesara pentru a fi legate la bornele echipamentelor . Fiecarui traseu de cablu i se va verifica valoarea izolatiei . Inainte de scoaterea cablului de pe tambur , acestuia i se va masura si inregistra rezistenta.

Capetele temporare de cabluri trebuie protejate impotriva murdariei si umezelei pentru a preveni deteriorarea izolatiei . In acest scop , capetele tuturor cablurilor vor fi izolate cu banda de PVC sau cauciuc.

6.3.2. Cablurile vor fi montate astfel incat in timpul montarii si exploatarii sa nu fie supuse la solicitari mecanice. Se vor lua masurile prevazute in normativul NP-I7-02, se vor respecta distantele prescrise in normativul NTE-007-08-95 la instalarea cablurilor in aer.

6.3.3. Pozarea cablurilor se va face numai dupa ce toate constructiile metalice aferente au fost montate, vopsite si legate la pamant. Se interzic suduri dupa instalarea cablurilor.

Toate piesele metalice care intra in componenta constructiei metalice vor fi protejate contra coroziunii prin vopsire sau acoperire electrochimica.

6.3.4. Cablurile de energie se vor marca cu etichete de identificare la capete si la trecerile dintr-o constructie de cabluri in alta; cele pozate in pamant se vor marca si pe traseu din 10 in 10 metri.

Cablurile de comanda, control, masura etc. se vor marca cu eticheta de identificare la capete, la intersectii si la trecerea dintr-o constructie in alta.

Cablurile montate pe paturi de cablu se vor marca cu etichete de identificare numai la capete.

6.3.5. Legarea la pamant pentru protectie a cablurilor si constructiilor metalice de mentinere a cablurilor se va face conform prevederilor normativului NP-I7-02.

6.3.6. Pentru prevenirea incendiilor ce pot fi provocate de cablurile electrice se vor respecta prevederile din normativul NP-I7-02 si NTE-007-08 corelat cu actiunile prevazute in proiectul de detalii de executie.

6.3.7. In cazul montarii aparente a cablurilor nearmate cu manta din material plastic fara invelis de protectie in locuri cu pericol de deteriorare mecanica, pe portiunea expusa, cablul va fi protejat in tuburi metalice. In locurile accesibile persoanelor neautorizate protectia se va realiza pana la inaltimea de 2 m de la pardoseala.

La iesirea din canalele de cabluri , pe traseul catre motor , camera de comanda, tablourile electrice , cablurile vor fi protejate in teava contra loviturilor mecanice , pana la minimum 2m deasupra pamantului sau conform indicatiilor din planuri . Pentru prevenirea deteriorarii cablurilor, capetele acestora vor fi trase cu grija prin tevi . In acest scop se vor folosi lubrifianti corespunzatori . La intrarea in conducte , cablurile vor fi curbate cu o raza care sa nu fie mai mica decat raza minima de curbura specificata de fabricantul cablurilor .

6.3.8. Cablurile supraterane vor fi pozate pe estacade , pereti , tavan , constructii si vor fi paralele sau in unghi drept cu peretii sau coloanele . In cazul in care cablurile sunt instalate pe trasee aflate sub directa influenta a razelor solare , acestea vor fi protejate in mantale contra intemperiilor .

La traversarea drumurilor si in alte zone unde cablurile patrund in mansoanele conductelor va fi prevazut pat de nisip , astfel incat cablurile sa nu joace si sa fie deteriorate de capetele conductelor .

6.3.9. Intr-un tub de protectie se va monta numai un singur cablu de energie. Se admite montarea mai multor cabluri de semnalizare, control etc. in acelasi tub.

6.3.10. Distanta de la suprafata pamantului pana la fata de sus a tubului de protectie a cablului va fi de cel putin 0.7 m, iar in cazul asezarii sub trotuar, de cel putin 0.5 m. La iesirea din canalele de cabluri , capetele cablurilor vor fi rasucite si prevazute cu teava protectoare sau manta .

6.3.11. Se interzice montarea cablurilor in canale si tuneluri in care sunt instalate conducte de gaze, lichide inflamabile sau conducte termice. Intersectile inevitabile se trateaza conform NP NP-I7-02.

6.3.12. Cablurile in pamant vor fi pozate in sant pe un strat de pamant cernut (granulatie maxima 2 mm) sau nisip (conform proiectului), cu grosime totala de la fundul santului pana la stratul avertizor si de protectie din placi speciale, benzi cu inscriptie avertizoare, caramizi (conform proiectului), de cel putin 20 cm. Umplutura se va realiza cu pamantul rezultat din sapatura, din care s-au indepartat corpurile ce ar putea produce deteriorarea cablurilor.

6.3.13. Adancimea de pozare a cablurilor, masurata de la nivelul solului, va fi de cel putin 0.7 m. In teren pietros, la intersectia cu alte constructii subterane si la intrarea in cladiri, se admite o adancime de 0.5 m.

Cablurile pozate in pamant in straturi suprapuse se vor dispune de sus in jos in ordine crescanda a tensiunilor, iar distanta dintre caramizile (sau placile avertizoare) care protejeaza diversele straturi, va fi de cel putin 20 cm.

6.3.14. Intre cablurile de tensiuni diferite, precum si intre cablurile de curent alternativ si cele de curent continuu, se vor face separatii executate din caramizi sau alte materiale echivalente, sau se va asigura distanta minima prescrisa prin distantiere (din mase plastice si cauciuc) in conditiile din normativul NP-I7-02.

6.3.15. Mansoanele cablurilor se vor proteja cu placi avertizoare, placi de beton sau caramizi. Toate mansoanele si cutiile terminale vor fi marcate cu etichete de identificare.

6.3.16. La pozarea cablurilor in pamant se vor respecta distantele minime fata de alte cabluri electrice sau diverse retele, constructii sau obiecte, prevazute in normativul NTE-007-08.

6.3.17. Desfasurarea cablurilor de pe tamburi si pozarea lor se va face numai in conditiile in care temperatura mediului ambiant este superioara limitelor minime indicate in standardele si normativele interne de fabricatie a cablurilor. In cazul in care este necesara desfasurarea si pozarea cablurilor la temperaturi mai scazute decat cele indicate de fabricile furnizoare, cablurile trebuie sa fie incalzite ( conf. NTE-007-08).

6.3.18. Sectiunile conductoarelor de faza, neutre si de protectie se determina in conformitate cu valorile rezultate din calculele de incalzire, cadere de tensiune si verificarea conditiei de rezistenta mecanica.

6.3.19. Inaintea excitarii se va masura rezistenta de izolatie a fiecarui circuit intre faze si intre faze si pamant . Se va masura rezistenta de izolatie a circuitelor de cabluri ingropate direct in pamant inainte de astuparea santurilor . Se va repeta masuratoarea dupa umplere .

Cablurile vor fi instalate in pozitie finala cu toate conexiunile directe facute .Bornele nu se vor conecta astfel incat motoarele, intrerupatoarele , transformatoarele sa nu fie supuse tensiunii de incercare .

Rigiditatea dielectrica a izolatiei trebuie sa fie suficienta pentru a suporta tensiunea de incercare de minim 2000 V c.a. timp de 5 min. pentru cablurile supuse la tensiuni mai mari de 50 V c.a. sau 120 V c.c.

6.3.20. Caderea de tensiune intre originea alimentarii si sarcina nu trebuie sa depaseasca 4% din tensiunea nominala in conditii normale de functionare.

6.4. Conditii de alimentare si montare a corpurilor de iluminat

6.4.1. Se interzice montarea directa a corpurilor de iluminat incandescente pe materiale combustibile.

6.4.2 Corpurile de iluminat vor fi fixate ferm de structuri . Carligele de prindere etc vor fi prinse in cleme sau sudate de constructiile metalice existente. In cazul structurilor din beton , corpurile de iluminat vor fi ancorate.

6.4.3. Iluminatul pe balustrade si platforme nu va fi la mai mult de 2.5m deasupra platformelor pentru a se putea face aprinderea fara a folosi o scara .

6.4.4. Dispozitivele de suspendare a corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri etc.) se vor alege astfel incat sa suporte, fara a suferi deformari, o greutate egala cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat ce urmeaza a fi fixat, dar cel putin 10 kg.

6.4.5 Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare.

6.4.6. Intrerupatoarele si comutatoarele aflate in spatiile interioare se vor monta la o inaltime de 1,50 m in ax de la nivelul pardoselii finite.

Prizele si fisele vor fi montate cu pastarea continuitatii , astfel incat contactele fiselor sa nu fie puse sub tensiune atunci cand nu sunt introduse in prize .

6.4.7. Corpurile de iluminat din cadrul cladirii vor fi conectate la tablourile de distributie prin cabluri cu conductoare de cupru .

6.4.8. Pe fiecare circuit monofazat nu vor fi mai mult de 3 KW pentru a evita supraincarcarea acstuia .

6.4.9. Corpurile de iluminat de orice tip se vor alimenta intre faza si neutru.

6.4.10. Corpurile de iluminat se vor lega la circuitul de alimentare prin cleme de legatura, cu conditia respectarii prevederilor normativului NP-I7-02. La contactul exterior (partea filetata) al duliei lampii se va lega conducta de nul a circuitului, iar la borna de interior a duliei, conducta de faza trecuta prin intrerupator.

6.4.11. Corpurile de iluminat la care este prevazuta prin proiect racordarea la instalatia de protectie se vor racorda la conductorul de protectie (PE) din tabloul de alimentare, PE-ul fiind racordat la instalatia de legare la pamant.

6.4.12. Corpurile de iluminat fluorescent se vor monta cu dipozitive pentru imbunatatirea factorului de putere (condensatoare).

6.4.13. Dupa montarea tuturor lampilor si intrerupatoarelor aferente tuturor circuitelor vor fi masurate nivelele minime si maxime de iluminare in incaperi .

6.5. Legarea la pamant si protectia impotriva loviturilor de trasnet

6.5.1. Legarea la pamant

Alimentarea , instalarea , verificarea si certificarea instalatiei de legare la pamant va fi in concordanta cu standardele romanesti in vigoare si cu normele internationale - EN, IEC.ISO.

6.5.2. Reteaua de legare la pamant

6.5.2.1. Instalatia de legare la pamant se va realiza in concordanta cu planurile de legare la pamant , specificatiile si desenele anexate acestei documentatii . Instalatia de legare la pamant trebuie sa se supuna in totalitate exigentelor impuse de autoritatile legale ale Romaniei .

6.5.2.2. Impedanta buclei de defect in orice punct al instalatiei electrice va avea o valoare care va asigura functionarea satisfacatoare a dispozitivului de protectie .

6.5.2.3. Conductorul principal de legare la pamant va fi pozat la o adancime de 0.8m (adancime minima de inghet ) fata de cota ±0.00m , in exterior . Conductoarele de legare la pamant fie vor fi ingropate direct in pamant , fie vor fi pozate in canale de cabluri daca este posibil . In canalele de cabluri acestea vor fi pozate pe estacade de cabluri daca este posibil sau, in absenta estacadelor vor fi prinse in cleme pe peretii canalelor de cabluri .

6.5.2.4. In spatiile de productie , conductorul de legare la pamant va fi pozat pe estacadele de cabluri de fiecare data cand acest lucru este specificat in planurile cu traseele de cabluri . Conductorul de legare la pamant trebuie fixat corespunzator in cleme si legat electric la estacada de cabluri la anumite intervale.

6.5.2.5. Conexiunile si racordurile la priza principala de legare la pamant vor fi realizate astfel incat sa fie asigurate in permanenta conexiuni electrice sigure . Toate racordurile subterane vor fi sudate si protejate corespunzator cu doua straturi de bitum . Toate legaturile supraterane se vor face cu sisteme de racordare dispuse la distante corespunzatoare .

6.5.2.6. In cazul in care conductoarele de legare la pamant intersecteaza subteran retele de conducte , conductoarele respective vor fi pozate la 0.3 m sub acestea .

6.5.2.7. Trecerea prin pereti a conductoarelor de legare la pamant se va face prin tevi .

6.5.2.8. Tevile de protectie metalice ale cablurilor vor fi fixate corect in cleme si legate la pamant.

6.5.2.9. Armaturile cablurilor vor fi legate la pamant la ambele capete .

6.5.3. Priza de legare la pamant

6.5.3.1. Priza de legare la pamant va fi amplasata conform planului de paratrasnet si legare la pamant, in concordanta cu standardele romanesti. Amplasarea exacta a electrozilor de legare la pamant se marcheaza corespunzator .

6.5.3.2. Este preferabil ca priza de legare la pamant sa fie ingropata la o adancime la care pamantul este umed in permanenta . Electrozii vor fi amplasati de preferinta in pamant moale .

6.5.3.3. Rezistenta totala a prizei de legare la pamant va fi verificata cu un ohmetru standard . Daca este necesar se vor monta in paralel un numar corespunzator de electrozi pentru micsorarea rezistentei prizei de legare la pamant.

6.5.3.4. Distanta dintre doua prize de pamant paralele nu va fi mai mica de 20 m (daca nu se poate respecta aceasta distanta, cele doua prize se vor interconecta) si distanta de la cladiri si alte constructii nu va fi mai mica de 1.5 m .

6.5.3.5. Amplasarea corecta si numarul de electrozi necesari vor fi conform planurilor de legare la pamant , in functie de natura solului si rezistivitatea acestuia , pentru a obtine rezistenta de legare la pamant dorita .

6.5.3.6. La amplasarea electrozilor de legare la pamant se vor evita drumurile , fundatia cladirilor , stalpilor etc.

6.5.3.7. Prizele de legare la pamant individuale vor fi prevazute cu mijloace de deconectare pentru a li se putea verifica periodic rezistenta de legare la pamant.

6.5.3.8. Rezistenta de legare la pamant masurata si data masuratorii vor fi trecute intr-un registru special .

6.5.4. Conexiunile

6.5.4.1. Tot echipamentul electric se va lega la pamant prin conectarea lui la o bara (centura) principala de legare la pamant . Numarul punctelor de conexiune va fi specificat In planul de legare la pamant , in concordanta cu standardele romanesti .

Centura de legare la pamant va fi conectata prin intermediul unor legaturi la mai multi electrozi de legare la pamant .

6.5.4.2. Reteaua de legare la pamant formata va fi o bucla inchisa , cu electrozi de legare la pamant conectati la aceasta retea .

6.5.4.3. Armatura cablurilor va fi legata la pamant prin intermediul presetupelor de etansare a cablurilor .

6.5.4.4. Se vor lega la pamant urmatoarele :

- nulurile transformatoarelor

- rezistentele de legare la pamant a neutrului

- carcasele transformatoarelor

- instalatia de paratrasnet

- carcasele metalice ale tablourilor si bara de legare la pamant a acestora

- motoarele si placa lor de fixare

- presetupele de etansare a cablurilor

- corpurile de iluminat si accesoriile

-toate partile metalice active ale echimanentului electric precum echipamentul de conectare , tablourile electrice de forta si iluminat , constructiile metalice pentru cabluri , aparatajul local de comanda , armaturile metalice ale cablurilor , tevile metalice de protectie carcasele metalice ale intrerupatoarelor , motoarelor , estacadele de cabluri , conductele , tevile cutiile de borne etc.

- gardurile si portile inchiderilor in interiorul carora se gasesc echipamente electrice

- toate structurile metalice ale instalatiei tehnologice, sinele etc inclusiv legaturile dintre partile componente

- conductoarele armate

- podurile de cabluri

- stalpii de iluminat

- instalatia de paratrasnet

- rezervoarele si recipientele continand substante inflamabile

- partile mobile ale agitatoarelor , pompelor etc

Va fi prevazuta continuitatea conductorului de protectie pentru flanse .

6.5.4.5. Dimensiunea conductoarelor de legatura va fi cea indicata in planul general de legare la pamant .

6.5.4.6. Legarea la pamant va fi facuta corespunzator .

6.5.4.7. Armatura cablurilor se va conecta direct la conductorul principal de legare la pamant si nu prin intermediul constructiei metalice de sustinere .

6.5.4.8. Vopseaua si smaltul vor fi indepartate de pe suprafata de contact inainte de efectuarea legaturii la pamant .

6.5.4.9. Corpurile de iluminat vor fi legate la conductorul de protectie (PE) printr-un fir suplimentar special cu care este prevazut cablul de iluminat .

7. INSPECTII, VERIFICARI, PROBE

7.1. Prevederi cu caracter general

7.1.1. In vederea receptiei si darii in exploatare a instalatiilor electrice , executantul trebuie sa intocmeasca si sa predea clientului documentatia tehnica respectiva , procesul verbal de lucrari ascunse pentru elementele ingropate si pentru continuitatea electrica a armaturilor din constructiile de beton armat, buletinele de verificare si procesul verbal de receptie .

Incercarile in instalatiile electrice se fac conform normativului TEL-R-002-2007-00.

7.1.2. Verificarile, incercarile si probele premergatoare darii in exploatare se fac dupa cum urmeaza:

- la inceput, in timpul si la terminarea montajului se fac, dupa caz, probe mecanice si electrice, inclusiv rodajul individual si al subansamblurilor; aceste probe intra in volumul lucrarilor de constructii - montaj;

- in timpul perioadelor de punere in functiune si de exploatare de proba se face rodajul in ansamblu si probele tehnologice;

- la inceputul perioadei de exploatare continua (dupa trecerea instalatiilor in exploatare planificata) se verifica principalii indicatori tehnico-economici la nivelul proiectului, prin probe de garantie.

7.1.3. Inainte de inceperea fiecarei probe se vor verifica cu minutiozitate conditiile tehnice si organizatorice in care urmeaza sa se desfasoare proba, astfel incat sa fie exclusa posibilitatea defectarii si avariei instalatiilor sau a accidentarii personalului de deservire.

7.1.4. Pentru toate instalatiile electrice , inainte de receptia si punerea in functiune , se efectueaza inspectii vizuale, teste si verificari .

In timpul inspectiei, testelor si verificarilor trebuie luate toate masurile pentru evitarea pericolelor de accidentare si evitarea defectarii echipamentului instalat .

In caz de dubii sau de rezultate contradictorii, se poate decide refacerea probelor neconludente sau completarea volumului de probe cu alte masuratori, solicitandu-se pentru aceasta si concursul furnizorului sau altor unitati specializate.

7.1.5. Buletinele de incercari si masuratori trebuie sa fie clar formulate si cu precizari asupra tipului de aparate de masura folosite. Se recomanda ca masuratorile periodice sa fie repetate in aceleasi conditii si cu aceleasi tipuri de aparate. Buletinele vor contine toate informatiile necesare pentru reproductibilitatea probelor in conditii tehnice si climatice necesare.

Pentru acele masuratori care prevad comparatii cu valori initiale, de referinta, prin valori initiale se inteleg urmatoarele:

- valorile de fabrica confirmate prin buletine sau prin alt act oficial care se refera in mod expres la aparatul si instalatia electrica respsctiva

- in lipsa valorilor de fabrica valorile obtinute la punerea in functiune se considera valori de referinta

7.1.6. Aparatele construite pentru o anumita tensiune, dar care functioneaza in instalatii cu tensiuni nominale mai mici, vor fi incercate corespunzator tensiunii nominale a instalatiei in care functioneaza.

7.1.7. In ceea ce priveste probele de izolatie in general, avand in vedere si faptul ca fabricantul este obligat sa efectuieze aceste probe, beneficiarul investitiei se va ingriji sa obtina buletinele din fabrica.

7.1.8. Verificari, incercari si probe in perioada de la inceputul, din timpul si dupa terminarea montajului

7.1.8.1. Scopul acestor operatii este de a se constata calitatea montajului si de a se lua masurile necesare inlaturarii eventualelor diferente, precum si de a se stabili, in conformitate cu nomenclatorul de probe; totodata se dovedeste ca lucrarile de montaj sunt terminate si corect executate, putandu-se trece astfel la receptia provizorie a instalatiilor.

7.1.8.2.. Probele se fac de catre societatea de constructii - montaj, se verifica, se incearca si se probeaza materialele si echipamentele care vor fi folosite la executarea instalatiei si anume:

- pe baza certificatelor de calitate emise de organele competente ale furnizorului sau prin verificari si probe in laboratoare de specialitate, conform normelor in vigoare sau uzantelor si intelegerilor intervenite intre cumparator si furnizor, pentru toate materialele principale;

- conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garantie emise de organele de control ale furnizorului sau, in cazuri speciale, prin verificari si probe la furnizor in prezenta delegatului cumparatorului, pentru echipamentele principale ale echipamentului energetic.

7.1.8.3. Materialele si echipamentele care nu corespund calitativ prevederilor contractelor sau normelor legale vor fi respinse si nu se vor introduce in lucrarile respective.

7.1.8.4. In timpul si la terminarea lucrarilor de constructii - montaj se vor face verificarile, incercarile si probele corectitudinii si calitatii executiei in conformitate cu normele tehnice in vigoare pentru categoria de instalatie respectiva.

7.1.8.5. Clientul va asigura, cand este necesar, personalul calificat propriu necesar efectuarii probelor.

7.1.8.6. Coordonarea si raspunderea executarii acestor probe revin integral, dupa caz, executantului sau furnizorului.

7.1.9. Verificari, incercari si probe in perioada de punere in functiune si exploatare de proba

7.1.9.1. Scopul acestor operatii este de a verifica si regla functionarea in ansamblu a instalatiei in vederea atingerii regimului normal de lucru proiectat, pentru a se trece cu rezultate bune la proba tehnologica complexa de 72 de ore, precum si pentru a se putea executa lucrarile de completare a montajului nerealizate in faza anterioara deoarece cereau ca instalatia sa fie in functiune.

7.1.9.2. Trecerea la perioada de punere in functiune si exploatare de proba a intregii instalatii sau a partilor functionale ale acesteia se face pe baza concluziilor comisiei de receptie si de punere in functiune. Impreuna cu executantul, furnizorul si beneficiarul. Comisia stabileste schema si nominalizarea exacta a probelor si intocmeste programul desfasurarii lor. Executarea probelor se face de catre beneficiar cu asistenta tehnica a proiectantului, executantului si furnizorului si in conformitate cu prevederile din proiect, contracte sau acte normative.

7.1.9.3. Responsabilitatea manevrelor si aplicarii normelor de protectia muncii revine personalului de exploatare, care va lua masurile necesare (delimitarea si ingradirea spatiilor periculoase, interzicerea accesului personalului neautorizat in aceste spatii, afisarea placilor avertizoare, accesul la lucru prin dispozitie scrisa, asigurarea respectarii normelor de protectia muncii specifice locului de munca etc.).

7.1.9.4. Verificarea intrerupatorului inaintea expedierii

Inaintea expedierii se verifica daca :

- separatoarele , intrerupatoarele , motorul starterelor sunt bine fixate de tablou

-anclansarea si declansarea intrerupatorului de mai multe ori prin actionare manuala . Se va verifica motorul de incarcare pentru buna cuplare/decuplare a acestuia

- se verifica schema de semnalizare pentru alimentarea in c.c. si c.a.

Se mai fac urmatoarele verificari conform celor specificate mai jos :

- verificarea rezistentei de izolatie a principalei bare colectoare , comanda starterelor , cablurilor se va face cu un megaohmetru de 500V

- se va verifica buna functionare a motorului fiecarui starter . Se vor face toate testele operationale de verificare a interblocarii , schema de alarmare (prin simularea conditiilor )

- releul termic de suprasarcina se va vrifica la diferite reglaje. Se va nota timpul de declansare la parcurgerea elementelor termic ede curent ( trei elemente pot fi conectate in serie ).Valorile vor fi comparate cu datele tehnice furnizate de producator .

- se va verifica buna functionare e releelor de protectie

- se va verifica daca parametrii nominali ai sigurantelor de pe diferite iesiri sunt corespunzatori.

7.1.9.5. Statiile electrice vor fi supuse probei finale de 72 de ore, iar celelalte instalatii electrice, conform normelor respective sau prevederilor proiectantului. Pentru aceasta instalatiile vor trebui sa fie complete; daca lipsesc totusi unele parti care pot fi inlocuite prin provizorat, iar punerea in functiune este imperioasa, se pot face probele finale si darea in functiune pe timp limitat, la propunerea comisiei de receptie si punere in functiune, insusita de proiectant, aprobata de Filiala de Retele Electrice Judeteana.

7.1.9.6. In urma efectuarii probei finale se incheie procesul-verbal de punere in functiune, semnat de membrii comisiei. Cu punerea in functiune poate incepe activitatea de exploatare.

7.1.10. Verificari, incercari si probe in perioada de garantie

7.1.10.1. Probele de garantie se fac obisnuit la un interval de 2-3 luni de la trecerea instalatiilor in exploatare, in vederea verificarii parametrilor si performantelor din proiect. Se executa de catre organizatia de exploatare, singura sau cu ajutorul altor intreprinderi de specialitate si in prezenta delegatiilor executantului si furnizorilor de echipamente (dupa caz).

7.1.10.2. Daca rezultatele probelor arata ca instalatia nu realizeaza parametrii garantati, clientul are dreptul sa ceara remedierea defectelor, daune de la furnizor sau chiar respingerea furniturii.

7.1.10.3. Daca probele de garantie se termina cu succes, se efectueaza receptia contractuala a echipamentelor si instalatiilor, incheindu-se un proces-verbal, prin care se confirma ca furnizorii si executantii si-au indeplinit cantitativ si calitativ obligatiile asumate; in cazul ca raman sau apar unele deficiente nerezolvate in perioada de garantie, se vor prevedea in proces-verbal modul si termenul de rezolvare, precum si sarcinile ce revin furnizorului, executantului si clientului in acest scop.

Daca la sfarsitul perioadei de garantie nu exista litigii, se inchide de catre client cu delegatii furnizorului si ai executantului un proces-verbal de receptie definitiva, in care se trec rezultatele probelor de garantie si se confirma ca deficientele consemnate in procesul-verbal de receptie provizorie, de receptie contractuala sau in cursul perioadei de garantie au fost remediate.

7.2. Inspectii initiale

Inspectia initiala precede efectuarea testelelor si a verificarilor . Aceasta inspectie se efectueaza fara punerea sub tensiune a instalatiilor electrice .

Scopul inspectiei initiale este pentru a constata urmatoarele :

- tipul de protectie ales si conditiile de instalare sunt corespunzatoare

- echipamentul electric corespunde normelor de siguranta impuse de standardele in vigoare (se examineaza certificatele de insotire livrate de catre furnizorii echipamentelor electrice) ;

- executia instalatiilor electrice in acord cu standardele in vigoare ;

- existenta unor defecte vizibile ce pot slabi siguranta in exploatare ;

Inspectia initiala cuprinde urmatoarele :

7.2.1. Verificarea protectiei impotriva atingerilor directe si indirecte

7.2.1.1. Verificarea protectiei prin izolarea partilor active

- partile active trebuie sa fie acoperite complet cu o izolatie care sa nu poata fi inlaturata decat prin distrugere;

- izolatia trebuie sa fie capabila sa suporte in mod durabil solicitarea la care poate fi supusa la influentele mecanice , chimice , electrice si termice ( vopselele , lacurile , emailurile si produsele similare , in general , nu sunt considerate ca ar constitui o izolatie suficienta pentru protectia impotriva atingerilor directe );

7.2.1.2. Verificarea protectiei prin carcase:

- carcasele trebuie sa fie fixate sigur si sa fie de o robustete si de o durabilitate suficienta pentru a mentine gradul de protectie cerut , cu o separare suficienta a partlor active in conditiile cunoscute de functionare normala ;

-deschiderea carcaselor sau desfacerea partilor din carcasa nu trebuie sa fie posibila decat fie cu ajutorul unei chei , fie dupa scoaterea de sub tensiune a partilor active protejate de aceste carcase , tensiunea neputand fi restabilita decat dupa punerea la loc a bornelor sau a carcaselor ;

- carcasele izolante trebuie sa fie capabile sa suporte solicitarile mecanice , electrice sau termice care se pot produce ;

-carcasele izolante nu trebuie traversate de parti conductoare care pot sa transmita un potential ;

-carcasele nu trebuie sa contina suruburi din material izolant care , inlocuite cu suruburi metalice pot compromite izolatia asigurata de carcasa ;

- atunci cand carcasa izolanta trebuie traversata de legaturi metalice (de exemplu organe de comanda ale aparatelor incorporate ) , acestea trebuie sa fie astfel dispuse incat sa nu fie compromisa protectia impotriva socurilor electrice ;

7.2.1.3. Verificarea protectiei prin amplasare la distante inaccesibile (amplasarea la distante inaccesibile are ca scop numai impiedicarea atingerii accidentale a partilor active);

7.2.1.4. Verificarea prezentei dispozitivelor de curent diferential rezidual (destinate ca masura ce completeaza masurile de protectie impotriva atingerilor directe prezentate mai sus).

7.2.2. Verificarea tablourilor electrice (se va vedea 'Caiet de sarcini pentru tablouri electrice')

Dupa transportul, depozitarea si instalarea tablourilor, inainte de trecerea la racordarea instalatiilor, se procedeaza la completarea si verificarea prealabila a acestora, dupa cum urmeaza:

7.2.2.1. Verificarea vizuala a integritatii constructiei metalice a tabloului, a aspectului sudurilor.

7.2.2.2. Montarea aparatelor de masura, care au fost transportate separat in ladite, de la furnizorul tabloului. In prealabil se va verifica la fiecare aparat existenta sigiliului.

7.2.2.3. Verificarea existentei si integritatii marcajelor si etichetelor tabloului, circuitelor, aparatelor, conform proiectului.

7.2.2.4. Verificarea legaturilor electrice interioare. Verificarea se face la tensiune nepericuloasa, de cel mult 24 V, tabloul nefiind cuplat la retea. Se va verifica si strangerea legaturilor, fixarea aparatelor, rigiditatea barelor.

7.2.2.5. Verificarea legaturilor de protectie prin legarea la pamant (sub 0.1 ohmi) a aparatelor, precum si intre bara generala de legare la pamant si centura de legare la pamant.

7.2.2.6. Verificarea rezistentei de izolatie intre circuite si masa se va face conform PE 116-94.

7.2.3. Verificarea conformitatii echipamentelor electrice cu documentatia tehnica

7.2.3.1. Verificarile dimensionale se fac cu instrumente adecvate, cotele libere trebuind sa   se inscrie in tolerantele admise in SR EN 22768-1:1995 , SR EN 22768-2:1995 si STAS 11111‑86 pentru executie semimijlocie.

7.2.3.2. Verificarea calitatii echipamentelor, aparatelor si materialelor se face pe baza certificatelor de calitate emise de intreprinderea furnizoare si trebuie sa corespunda standardelor in vigoare si specificatiilor din proiect. Verificarea se va face vizual constatandu‑se:

‑ integritatea echipamentelor si aparatelor, lipsa deteriorarilor mecanice , existenta sigiliului metrologiei de stat si a certificatelor de probe si garantie ale furnizorului;

- existenta pieselor auxiliare necesare;

- corespondenta intre caracteristicile tehnice marcate pe echipamente si aparate si cele din proiect;

‑ corespondenta inscriptionarilor cu simbolurile si textele de etichete din proiect .

- identificarea circuitelor, sigurantelor , intrerupatoarelor , aparatelor de masura si control, etc..

7.2.3.3. Verificarea marcarii simbolului grafic 'TENSIUNE PERICULOASA'.

7.2.3.4. Verificarea acoperirilor de protectie prin vopsire se face conform SR EN 13523-0:2002 si a normelor ICPE.

7.2.3.5. Verificarea respectarii distantelor minime de conturnare, de izolare in aer si de separare se face prin masuratori .

7.2.3.6. Verificarea executarii conexiunilor si a cablajelor consta in:

-Verificarea sectiunii, amplasarii si a marcarii cablurilor ( vizual ) si corespondenta acestora cu proiectul.

-Verificarea strangerii corecte a capetelor conductoarelor la borne si cleme se face tragand cu mana fiecare conductor. Capetele conductoarelor multifilare trebuies sa fie protejate conform indicatiilor producatorului de aparate.

7.2.3.7. Verificarea functinarii mecanice a tuturor organelor de comanda, blocajelor, inchiderilor etc.

7.2.3.8. Verificarea accesibilitatii pentru operatiile de intretinere a instalatiilor electrice

7.2.3.9. Pentru instalatiile electrice trebuie sa se respecte programul definit in

tabelul 1

TABELUL 1

PLAN DE VERIFICARE DETALIATA

PENTRU INSTALATII ELECTRICE

Se verifica in instalatie daca:

A. APARATURA

1. Identificarea circuitelor aparaturii este  corecta

2. Identificarea circuitelor aparaturii este disponibila

3. Carcasa , geamurile vizoarelor si garniturile si/sau materialele de etansare a geamurilor de sticla pe metal sunt corespunzatoare

4. Nu exista modifari neautorizate

5. Suruburile , intrarile de cabluri (directe sau indirecte) si elementele de obturare sunt de un tip corespunzator si sunt complete si stranse :

- verificare fizica

6.Caracteristicile nominale , tipul si pozitia lampilor sunt corecte.

7.Conexiunile electrice sunt stranse 

8.Ventilatoarele motoarelor sunt suficient de distantate fata de carcase si/sau aparatori

B. INSTALATII

1. Tipul cablului este corespunzator

2. Nu exista stricaciuni evidente la cabluri

3. Etansarea coloanelor, tuburilor, tevilor si/sau  conductelor este satisfacatoare

4. Integritatea sistemului de conducte si interfata cu sistemul asociat este mentinuta

5. Conductoarele de legare la pamant , inclusiv toate legaturile suplimentare ce asigura legaturile echipotentiale pentru legare la pamant, sunt satisfacatoare (conexiunile sunt stranse si conductoarele au sectiuni corespunzatoare)

- verificare fizica

6.Impedanta buclei de defect (in sisteme TN)  este satisfacatoare

7.Rezistenta de izolatie este satisfacatoare

8.Dispozitivele automate de protectie electrica functioneaza in limitele permise

9.Conditiile speciale de folosire (daca sunt aplicabile) sunt respectate

C. MEDIU AMBIANT

1. Echipamentul este protejat adecvat la coroziune, intemperii, vibratii si alti factori daunatori

2. Nu exista o acumulare anormala de praf sau  murdarie

3. Izolatia electrica este curata si uscata

7.3. Teste si verificari

Urmatoarele teste si verificari trebuie sa fie efectuate si este preferabil sa fie realizate in urmatoarea secventa :

- verificarea continuitatii conductoarelor de protectie si a legaturilor principale de echipotentialitate;

- verificarea rezistentei de izolatie a instalatiei electrice ;

- verificarea protectiei prin separarea circuitelor;

- rezistenta pardoselii si a peretilor;

- deconectrea automata a alimentarii;

- verificarea polaritatii;

- verificarea electrica in sarcina;

- verificari functionale;

- efecte termice;

- caderi de tensiune.

7.3.1. Continuitatea circuitului de protectie

Aceasta poate fi verificata prin masurarea rezistentei conform PE 116/94, echipamentul fiind instalat si in totalitate cablat.

Verificarea consta in masurarea rezistentei R intre oricare parte conductiva expusa (masa) si cel mai apropiat conductor principal de legare de echipotentialitate.

Verificarea executiei corecte a bornelor si legaturilor de protectie, cositorirea si marcarea semnelor de legare la pamant se face prin examinare vizuala.

7.3.2. Incercarea rezistentei de izolatie (a se vedea TEL-R-002-2007-00).

Rezistentei de izolatie masurata la 500 V c.c., intre conductoarele circuitului de putere si circuitul de protectie echipotential nu trebuie sa fie mai mica de 1 MW

Aparatele cu tensiunea de incercare mai mica decat tensiunea la care se incearca se vor deconecta pe timpul incercarii

Rezistenta de izolatie a instalatiei electrice trebuie sa fie masurata astfel :

a) intre conductoarele active luate pe rand doua cate doua ; practic , aceasta masuratoare se realizeaza in timpul executiei instalatiilor electrice , inainte de conectarea alimentarii .

b) intre fiecare conductor activ si pamant ; in timpul acestei masuratori , faza si neutrul conductoarelor pot fi conectate impreuna .

Valoarea minima a rezistentei de izolatie trebuie sa corespunda valorilor din tabelul nr.2

Rezistenta de izolatie , masurata cu valorile tensiunii de test indicate in tabelul nr.2,

este satisfacatoare daca , avand alimentarile deconectate, fiecare circuit are rezistenta de izolatie cel mult egala sau apropiata valorilor din tabel .

Masuratorile trebuie efectuate cu curent direct . Aparatele de testare trebuie sa fie capabile sa furnizeze alimentarea cu o tensiune de test specificata in tabelul nr.2, la incarcarea de 1mA .

Cand circuitele includ dispozitive electronice se executa numai masurarea rezistentei de izolatie intre faze si neutru - conectate impreuna si pamant .

Aceasta precautie este necesara pentru ca executarea testului fara o conexiune intre partile conductoare poate cauza distrugerea dispozitivelor electronice

TABELUL 2

Tensiunea nominala a circuitului

(V)

Tensiunea de incercare in c.c.

(V)

Rezistenta de izolatie

(M W )

Tensiune foarte joasa de securitate, atunci cand circuitul este alimentat de la un transformator de separare

250

Pana la 500 V inclusiv

Peste 500 V

7.3.3. Verificarea protectiei realizate prin separarea electrica

Separarea partilor active de acele ale altor circuite si de pamant, in concordanta cu clauza 413.5 din SR HD 384 4.41.S2:2004, vor fi verificate prin masurarea rezistentei de izolatie. Valoarea rezistentei de izolatie obtinuta va fi in concordanta cu tabelul 1 (vezi pct. 5.3.2 de mai sus), cu dispozitivele, pe cat posibil, conectate.

7.3.4. Rezistenta pardoselii si a peretilor

Atuci cand este necesara completarea cu cerintele clauzei 413.3 din SR HD 384 4.41.S2:2004 (protectia in locuri sau amplasamente neconductoare), cel putin trei masuratori vor fi facute in astfel de amplasamente, una dintre aceste masuratori fiind aproximativ la 1m de orice parte conductiva exterioara accesibila in acest amplasament.

Seria de masuratori de mai sus va fi repetata pentru fiecare suprafata relevanta a amplasamentului.

Rezistenta este masurata la 500 Vc.c. (1000 V c.c. pentru instalatii cu tensiunea nominala mai mare de 500 V). Rezistenta este masurata intre electrodul de test si un conductor de protectie a instalatiei.

7.3.5. Verificarea protectiei realizate prin intreruperea automata a alimentarii.

Intreruperea automata a alimentarii este prevazuta pentru cazul in care exista riscul unui efect patofiziologic periculos asupra unei persoane , in caz de defect avand in vedere valoarea si durata tensiunii de atingere .

Aceasta masura de protectie necesita coordonarea intre schemele de legare la pamant si caracteristicile conductoarelor de protectie si a dispozitivelor de protectie .

Un dispozitiv de protectie trebuie sa intrerupa automat alimentarea circuitului sau a echipamentului protejat impotriva atingerilor indirecte , astfel incat , ca urmare a unui defect intre o parte activa si o masa a circuitului sau a echipamentului , sa nu se poata mentine o tensiune de atingere prezumata mai mare de 50 V valoare efectiva in curent alternativ .

Masele trebuie sa fie conectate la conductoare de protectie in conditiile specificate pentru fiecare schema de legare la pamant .

Masele simultan accesibile trebuie sa fie conectate la acelasi sistem de legare la pamant individual , in grupe sau ansambluri .

Verificarea eficacitatii masurilor de protectie contra atingerilor indirecte prin intreruperea automata a alimentarii pentru sistemul de distributie TN se realizeaza prin:

c.1)-masurarea impedantei buclei de defect , ca o alternativa , pentru conformitate, aceasta se poare verifica prin masurarea rezistentei conductoarelor de protectie;

c.2)-verificarea caracteristicilor dispozitivului de protectie asociat; aceasta verificare se realizeaza astfel :

- prin verificarea continuitatii conductoarelor de protectie ;

- prin inspectie vizuala a curentului de reglaj pentru disjunctoare ;

- prin test pentru dispozitivele de curent rezidual;

7.3.6. Verificarea polaritatii;

Atuci cand regulile interzic instalarea unui dispozitiv de intrerupere monopolar pe conductorul neutru,un test de polaritate trebuie sa fie facut pentru a verifica daca astfel de dispozitiv este conectat numai pe faza.

7.3.7. Incercari functionale

7.3.7.1. Se vor incerca functiile echipamentului electric, in special acelea referitoare la securitate si protectie

Se va face verificarea functionarii tuturor circuitelor de masura, semnalizare si blocare.

7.3.7.2. Functionarea echipamentelor trebuie sa fie corecta, in succesiunea normala a operatiilor si sa corespunda schemelor de functionare din proiect.

7.3.7.3. Functionarea echipamentelor in sarcina nominala continua nu trebuie sa conduca la incalzirea aparatelor peste temperatura nominala la care trebuie sa functioneze aceste aparate.

7.3.7.4. Temperatura tabloului echipat nu trebuie sa depaseasca la functionarea in sarcina, limitele admise pentru aparatele aflate in interiorul acestuia,

7.3.7.5. Verificarea protectiei la scurtcircuit se face vizual constatandu‑se existenta ei si concordanta dintre valoarea de reglaj inscrisa in documentatia de uzinare si valoarea reglata.

7.3.7.6. Verificarea protectiei la suprasarcina se face vizual constatandu‑se existenta ei si concordanta dintre valoarea de reglaj din documentatia de uzinare si valoarea reglata.

7.3.7.7. Verificarea opririi sigure si rapide a echipamentului se face tinand cont de diversele situatii de functionare ale acestuia, prin actionarea manuala a intrerupatorului general si a butoanelor de comanda cu care a fost dotat echipamentul.

7.3.8. Toate verificarile de mai sus, precum si altele pe care constructorul le considera necesare, vor fi consemnate in procese verbale si vor fi sintetizate intr‑un certificat de calitate. Toate aceste documente vor fi puse la dispozitia comisiei de receptie si apoi inaintate beneficiarului.

8. RECEPTIA LUCRARILOR

8.1. Dupa terminarea de catre executant a lucrarilor de constructii - montaj, inclusiv a incercarilor, verificarilor si probelor aferente perioadei de executie si a rodajului individual si in subansambluri, se face receptia provizorie a lucrarilor. In acest scop, clientul va urmari si convoca din timp comisia de receptie si punere in functiune. In ordinul de numire a acestei comisii se vor preciza sarcinile pe care le are in legatura cu punerea in functiune. Sarcina tehnica de baza a acestei comisii este de a stabili daca instalatia poate trece la perioada urmatoare de punere in functiune si exploatare de proba, in conditii de securitate deplina atat pentru instalatia respectiva cat si pentru cele la care se racordeaza.

8.2. La receptia provizorie, executantii si furnizorii vor trebui sa probeze prin documente tehnice legale calitatea corespunzatoare a bazei introduse in lucrari si executia corecta a tuturor lucrarilor ascunse precum si rezultatele probelor prevazute a se executa inaintea, in timpul si la terminarea lucrarilor.

8.3. Daca instalatiile au fost admise la receptia preliminara si lucrarile de constructii - montaj sunt terminate, se va incheia un act unic de receptie cu constructorul si cu executantul montajului, precizandu-se obligatiile si raspunderile fiecaruia.

8.4. Prin receptionarea provizorie a lucrarilor de constructii - montaj, executantii raman numai cu obligatia eventualelor completari si remedieri, stabilite prin procesul-verbal de receptie provizorie sau ivite ulterior, ca urmare a unor vicii ascunse, respectiv cu raspunderea realizarii probelor de garantie.

8.5. Receptia provizorie si luarea in primire de catre beneficiar a constructiilor si instalatiilor electroenergetice se poate face si pe parti ale lor, daca pot functiona separat.

8.6. Instalatiile electrice se dau in exploatare numai dupa ce s-au executat lucrarile principale de organizare si exploatare, si anume:

- incadrarea cu personal tehnic corespunzator, instruit asupra atributiilor ce-i revin si dotat cu echipamentul si aparatura necesara exploatarii;

- intocmirea si distribuirea sau afisarea instructiunilor de exploatare la locul de munca unde complexitatea operatiilor de executat o pretind;

- asigurarea documentatiei tehnice a instalatiilor (desenele utilajelor, schemele electrice de principiu si de montaj, jurnalele de cabluri), care sa contina realitatea executiei;

- asigurarea unui stoc de rezerva minimal de aparataj, corespunzator specificului si importantei instalatiilor respective.

PREVEDERI FINALE

Nu este admisa nici o abatere de la prevederile prezentului caiet de sarcini fara acordul proiectantului.

Intocmit,

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.