Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » electronica electricitate
Sistem de celule de medie tensiune 20kV-50Hz

Sistem de celule de medie tensiune 20kV-50Hz


Sistem de celule de medie tensiune 20kV-50Hz

Sunt prevazute urmatoarele celule de 20kV in statia Linia de Centura:

Statia Linia de Centura

- celula alimentare substatie aval - 2buc.(1,18);

- celula fider FDEB - 2buc.(2,19);

- celula grup transformare-redresare - 2buc.(5,16);

- celula transformator statie - 2 buc.(8,13);

- celula de masura - 2buc.(9,12);

- celula de cupla - 2buc.(10,11)1.1. Caracteristici generale ale celulei de medie tensiune:

Celula prefabricata metalica de interior, complet echipata (circuite primare si circuite secundare), cu intreruptor debrosabil;

Mediu de izolatie: aer;

Mediu de stingere: vid (vacuum) 

Standarde specifice - obligatorii pentru celula de medie in ansamblu si pentru aparatajul din componenta:

o      SR CEI 60694+A1+A2:1996 - Specificatii generale comune ale echipamentelor de inalta tensiune;

o      CEI 60298, SR EN 60298:2003 - Celule prefabricate metalice de curent alternativ pentru tensiuni intre 1kV si 52kV;

o      CEI 60255, SR EN 60255:1995-2003 - Relee electrice;

o      CEI 62271-100, SR EN 62271:2003 - Intreruptoare de inalta tensiune si curent alternativ;

o      CEI 62271-102, SR EN 62271:2003 - Separatoare (inclusiv de legare la pamant) de inalta tensiune si curent alternativ;

o      CEI 60044-1, SR EN 60044:2002 - Transformatoare de curent;

o      CEI 60044-2, SR EN 60044:2002 - Transformatoare de tensiune;

Grad de protectie:

- compartiment circuite primare: IP 3X;

- compartiment circuite secundare: IP 4X;

Altitudinea: <1000m;

Conditii climatice - principalii factori meteo prevazuti in normativul PE101//95 - Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformare cu tensiuni peste 1kV

Factor meteo

UM

Valoare

Temperatura maxima

oC

+40

Temperatura medie maxima

oC

+35

Rata maxima de variatie

oC/ora

10

Temperatura minima

oC

+5

Umiditatea relativa a aerului

%

80 la 35 oC

Gradul de poluare - conform PE109/92 - "Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor", care imparte zonele geografice in patru categorii, gradul de poluare pentru locul de amplasare a celulelor de 20kV este I - Slab, atmosfera fiind neutra, lipsita de gaze toxice, vapori corosivi sau pulberi metalice in suspensie.

Tensiunea/Frecventa nominala a instalatiei: 20kV-50Hz;

Tensiunea cea mai ridicata pentru echipament:24kV;

Nivelul de izolatie:

Tensiunea de tinere nominala la impuls de trasnet (valoare de varf): 125kV;

Tensiunea de tinere nominala la frecventa industriala 1minut (valoare eficace): 50kV;

Curentul nominal al barelor de medie tensiune: 1250A;

Curentul nominal in serviciu continuu (curentul maxim de durata al circuitului): 630A;

Curentul de scurtcircuit trifazat pentru t=1sec. : 25kA;

Valoarea de varf a curentului de scurtcircuit: 63kA;

Capacitatea de rupere nominala pentru cabluri in gol: 50A;

Factorul primului pol (retea de medie tensiune cu neutrul izolat): 1,5;

Celulele trebuie sa fie prevazute cu sisteme de semnalizare vizuala a pozitiei inchis/deschis a intrerupatorului si a functionarii protectiilor si semnalizarilor ce se vor transmite la distanta. Comanda intrerupatorului se va face atat de la fata celulei cat si de la distanta prin telemecanica, de la calculatorul operatorului din statie (PC-EE) sau de la calculatorul din dispeceratul energetic central.

Carcasa metalica a celulelor se va realiza din materiale corespunzatoare, protejate impotriva coroziunii, rezistente la solicitari normale si tranzitorii la care este supusa in timpul exploatarii. Celulele vor fi prevazute cu paravane electroizolante la brose, cu blocaje mecanice si electrice. Blocajele prevazute vor trebui sa reziste la eforturile de smulgere din contactele-brosa, datorate efectelor electrodinamice ale curentului de scurtcircuit.

Celulele vor fi prevazute cu bara generala de punere la pamant. Carcasele celulelor vor fi prevazute cu trape de esapare pentru eliminarea suprapresiunilor si a gazelor rezultate in cazul aparitiei arcului electric deschis, astfel incat dirijarea acestora sa nu pericliteze securitatea personalului aflat pe culoarul de deservire.

Celulele vor fi compartimentate prin pereti despartitori (panouri de protectie) care sa impiedice extinderea defectelor. Materialele folosite vor fi neinflamabile iar materialele izolante vor fi cu autostingerea flacarii.

Toate celulele vor fi executate cu accese numai prin fata, ele montandu-se "la perete", fara culoar de acces prin spatele lor. Constructia celulei va permite accesul la compartimentul de cabluri precum si la bornele primare si secundare ale transformatoarelor de masura.

Celulele vor fi prevazute cu rezistente de incalzire si cu ventilatie corespunzatoare pentru a evita formarea de condens in interiorul acestora si vor fi protejate impotriva coroziunii. De asemenea, celulele vor fi prevazute cu iluminat in compartimentul de circuite secundare.

Toate locurile unde este necesara ungerea in cursul exploatarii vor fi accesibile. Toate legaturile si contactele vor avea sectiunea corespunzatoare pentru asigurarea trecerii curentului electric, atat in regim normal cat si de avarie. Legaturile la aparate vor fi cositorite.

Toate celulele vor fi etichetate atat pe fata cat si pe spate, cu numarul si destinatia circuitului primar aferent. Toate bornele de legare la pamant a echipamentelor se vor marca vizibil si se vor vopsi corespunzator.

1. Caracteristici ale aparatajului primar al celulei de medie tensiune

Odata instalat si functionand in conditiile de mediu date, aparatajul celulei de medie   trebuie sa realizeze performantele specificate, asigurand totodata protectia personalului in conditii normale si de defect si permitand maximum de operativitate in exploatare.

Toate echipamentele componente ale celulei vor functiona fara vibratii nedorite si cu nivel de zgomot conform normativelor in vigoare. Toate aparatele si conexiunile vor fi astfel realizate incat sa evite riscul unui incendiu si a oricarei alte avarii cauzate de un incendiu.

Pentru fiecare aparat, furnizorul trebuie sa asigure respectarea anumitor cerinte si criterii specifice, conform standardelor specifice fiecarui tip.

Intreruptorul

tip debrosabil, cu vid ca mediu de stingere si aer ca mediu de izolatie.

- cerinte privind fenomenul de comutatie

Intreruptoarele vor realiza deconectarea sarcinilor capacitive fara reamorsarea arcului electric (restrike-free). Intreruptoarele vor fi astfel proiectate incat deconectarea sarcinilor mici inductive se va realiza fara producerea unor supratensiuni importante. Se vor prevedea masuri pentru reducerea vitezei initiale de crestere a tensiunii tranzitorii de restabilire in cazul unui defect in linie.

- caracteristici constructive

Intreruptoarele vor fi de constructie robusta si usor de intretinut. In timpul intreruperii curentului de scurtcircuit nici o parte componenta a intreruptorului sau a echipamentului de fixare nu trebuie sa sufere deformari remanente. Ansamblul intreruptor - echipament de fixare trebuie sa asigure o buna stabilitate la solicitarile impuse de miscarile seismice.

Proiectarea dispozitivelor de dirijare si control a arcului electric si partile componente va fi de natura sa reduca fenomenul de eroziune ce apare in timpul functionarii intreruptorului si a stingerii arcului electric. In componenta intreruptorului nu vor intra elemente susceptibile de a se deteriora sau de a produce compusi chimici nedoriti in contact cu produsii de arc electric sau cu alte substante ce pot apare in timpul functionarii. Se vor lua masuri pentru reducerea prezentei umezelii si a compusilor rezultati din reactiile datorate arcului electric.

Garniturile fixe si cele mobile vor fi astfel proiectate incat sa impiedice pierderea vidului precum si patrunderea umezelii pe toata durata de viata a intreruptorului.

- mecanismul de actionare - trebuie sa fie cu motor sau dispozitiv electric, cu acumulare de energie in resort, cu posibilitatea actionarii manuale in cazul absentei tensiunii operative.

Intreruptorul va fi echipat cu 1(un) mecanism cu motor actionat cu resort. Componentele in miscare ale mecanismului vor fi realizate din materiale rezistente la uzura si coroziune. Suruburile, piulitele si alte elemente vor fi de natura sa reduca la minim socurile mecanice din timpul functionarii si sa impiedice actionarea nedorita din cauza vibratiilor, seismelor sau a altor cauze.

Partile importante ale mecanismului de actionare vor fi usor accesibile pentru inspectie si intretinere. Mecanismul de actionare va fi prevazut cu 2 bobine de declansare independente, alimentate pe cai separate.

Cele 2 circuite independente de declansare vor fi supravegheate atat in pozitia inchis cat si in pozitia deschis a intrerupatorului. Orice deranjament in circuitele de declansare va fi semnalizat.

Mecanismul de actionare va fi astfel proiectat incat in cazul defectarii motorului de armare a resortului, cand intrerupatorul se afla in pozitia inchis, sa fie posibil ciclul de manevra Deschis-Inchis-Deschis. Functionarea continua a motorului de armare a resortului peste timpul stabilit de incarcare va fi interpretata ca o defectiune si va fi semnalizata.

Intreruptoarele vor putea fi comandate atat local (de pe panoul frontal al celulei) cat si de la distanta (din camera de comanda). Intreruptoarele vor fi prevazute cu un dispozitiv de indicare a pozitiei deschis/inchis, vizibil fara a fi nevoie de deschiderea usii celulei. Intreruptoarele vor fi prevazute cu posibilitatea actionarii manuale in cazul caderii alimentarii cu energie electrica a circuitelor de comanda.

Circuitele de comanda ale intreruptoarelor vor fi prevazute cu blocaje care sa impiedice posibilitatea de a actiona intreruptorul simultan local si de la distanta. Acestea vor fi independente pentru fiecare bobina de declansare. Toate blocajele privind anclansarea si declansarea intreruptorului trebuie semnalizate la distanta.

Toate intreruptoarele vor fi livrate in montaj functional cu dispozitivul de actionare, inclusiv:

structura de sustinere-fixare;

materiale de fixare (suruburi de prindere, etc.);

bornele terminale de medie tensiune si clemele asociate necesare conectarii aparatului in circuit;

clema de racordare la instalatia de legare la pamant;

piese de rezerva pentru 5 ani de functionare dupa perioada de garantie.

Timpul de actionare

timp de inchidere <80ms;

timp de deschidere <65ms.

Alte cerinte electro-mecanice

Intrerupatoarele vor trebui sa asigure urmatoarele :

50 de intreruperi ale curentului de scurtcircuit fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta electrica) ;

10000 de intreruperi ale curentului nominal fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta mecanica);

30000 de intreruperi ale curentului nominal fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta electrica);

indiferent de care ar fi ordinea in care apar.

Caracteristici constructive

Compartimentul intrerupatorului va cuprinde :

o parte fixa, formata din prize de brosare fixate pe sasiul celulei, panouri metalice care sa permita accesul la prizele fixe in cazul intrerupatorul este scos din celula, o fisa de cuplare a circuitelor secundare, eventuale panouri demontabile pentru accesul la bornele secundare ale transformatoarelor, panou demontabil pentru accesul la barele generale, semnalizari atat mecanice cat si electrice care sa indice pozitia intrerupatorului. Celulele vor avea practicate in usa deschideri pentru actionarea echipamentului de comutatie, introducerea cheii de blocaj si a manivelei pentru miscarea partii debrosabile intre pozitiile de serviciu (brosat) si debrosat, toate acestea constituind o asigurare ca manevrele se fac cu usa inchisa.

o parte mobila, formata dintr-un carucior pe care este montat intrerupatorul, echipata cu fisele de brosare, atat pentru circuitul primar cat si pentru circuitele secundare, pe partea din fata a intrerupatorului, cu acces direct al personalului de exploatare si pe care sunt prevazute si elementele de comanda si semnalizare ale intrerupatorului. Structura ce asigura deplasarea partii mobile trebuie sa permita ca personalul operativ sa introduca/scoata echipamentul de comutatie cu usurinta si in conditii de securitate absoluta.

In lipsa tensiunii operative, trebuie sa fie permise manevre mecanice de inchidere/deschidere a intreruptorului. Pentru accesul in celula pe timpul instalarii, punerii in functiune sau pentru lucrari de intretinere/reparatii sunt necesare dispozitive corespunzatoare pentru deplasarea partii debrosabile.

Sistemul de interblocare

Celulele trebuie sa asigure in orice situatie blocarea impotriva erorilor de manevra si a posibilitatii atingerii partilor aflate sub tensiune de catre personalul de exploatare.

Echipamentul trebuie sa ofere un grad de securitate maxim personalului de exploatare, desrvire si interventie, atat in conditii normale de functionare cat si in conditii de defect sau avarie. Trebuie sa fie imposibil ca, accidental (fara a utiliza scule), sa se atinga partile aflate sub tensiune ale echipamentelor si sa se realizeze manevre care sa duca la defecte prin arc electric.

Daca din cauze externe apar totusi defecte primare prin arc, echipamentul trebuie sa asigure protectia completa impotriva ranirii personalului aflat in zona celulei. Toate interblocajele care previn manevrele gresite trebuie sa fie construite in asa fel incat sa nu poata fi scoase din functiune cu usurinta.

Trebuie realizate urmatoarele functii de interblocaj pentru asigurarea completa a securitatii muncii :

partea debrosabila poate fi deplasata din pozitia debrosat in pozitie de serviciu numai daca usa este inchisa, conectorul de joasa tensiune este introdus in priza iar bariera protectoare este scoasa ;

intrerupatorul poate fi actionat (anclansat/declansat) numai cand partea debrosabila este cu certitudine in pozitia debrosat sau in pozitia de serviciu (brosat) ;

partea debrosabila poate fi deplasata din pozitia debrosat in pozitia de serviciu (brosat) si invers numai daca intrerupatorul este deconectat si usa inchisa ;

usa nu se poate deschide cand partea debrosabila este in pozitia de serviciu sau intr-o pozitie intermediara ;

bariera de protectie se poate indeparta numai cand partea debrosabila este cu certitudine in pozitia debrosat ;

bariera protectoare poate fi indepartata numai daca usa compartimentului de medie tensiune este inchisa ;

usa compartimentului de medie tensiune se poate deschide numai daca partea debrosabila este cu certitudine in pozitia deconectat iar bariera protectoare indepartata.

Barele colectoare un singur sistem de bare cu posibilitatea sectionarii prin cupla longitudinala, mediu de izolatie aer.

Barele colectoare vor fi incluse in compartimentul special al fiecarei celule si vor constitui un flux de distributie etans care sa permita realizarea continuitatii intre celule.

Barele colectoare vor fi din cupru, neizolate, montate pe treceri izolante. Acestea si suportii lor vor fi adecvate din punct de vedere al pozitionarii si izolarii, astfel incat sa asigure stabilitatea termica si dinamica la curentii de scurtcircuit indicati anterior.

Separatoare

Celulele de 20kV cu intreruptor vor fi echipate si cu separator de punere la pamant a cablurilor de intrare sau de plecare.

Sistemul de actionare : manual, de pe usa celulei ;

Sistemul de indicare a prezentei tensiunii pe cabluri : indicatoare optice cu becuri cu luminescenta.

Transformatoarele de curent

- sunt de tip izolatie cu rasina, utilizate pentru circuitele de masura si de protectie (circuite secundare);

a) Curentul secundar nominal  5A

b) Numarul de infasurari secundare 2 infasurari pe faza

infasurare 1 (masura)

infasurare 2 (protectie)

a)     Clasa de precizie

infasurare 1 (masura) : 0,5

infasurare 2 (protectie) : 10d

b)     Puterea nominala

infasurare 1 (masura) : 15VA

infasurare 2 (protectie) : 30VA

Caracteristicile tehnice ale transformatoarelor de curent trebuie sa fie adecvate functiilor specifice sistemului de protectie si masura din celule. Transformatoarele de curent trebuie sa aiba prevazute conexiunile secundare cu posibilitatea de scurtcircuitare.Placuta cu caracteristicile nominale ale transformatoarelor de curent si bornele conexiunilor trebuie sa fie vizibile si accesibile dupa instalarea cablurilor.

Transformatoarele de tensiune

- sunt de tip izolatie cu rasina, utilizate pentru circuitele de masura si de protectie (circuite secundare);

a)     Numarul de unitati componente si schema lor de conexiuni

Solutie : trei transformatoare monopolare prevazute fiecare cu cate o infasurare de baza si una auxiliara si sigurante fuzibile de medie tensiune (sigurantele pot fi incluse in transformatoarele de tensiune.

Circuitele secundare vor fi prevazute cu o legatura de protectie la pamant pentru securitatea personalului si cu sigurante fuzibile pentru protectia transformatorului de tensiune in cazul unui scurcircuit.

b)     Tensiunea secundara nominala

pentru infasurarea de baza (infasurare 1 - masura) :

100V - transformatoare bipolare

100/V - transformatoare monopolare

pentru infasurarea auxiliara (infasurarea 2 - protectie) : 100/3 V

c)     Clasa de precizie

pentru infasurarea de baza (infasurare 1 - masura) : 0,5

pentru infasurarea auxiliara (infasurarea 2 - protectie) : 1

d)     Puterea secundara nominala

pentru infasurarea de baza (infasurare 1 - masura) : 50 VA

pentru infasurarea auxiliara (infasurarea 2 - protectie) : 120 VA

Neutrele conexiunilor in stea ale transformatoarelor de tensiune se vor lega obligatoriu la pamant pentru protectia personalului care lucreaza, citeste, verifica aparatele de masurare, protectiile si automatizarile alimentate de acestea.

De asemenea, se va lega oblogatoriu la pamant si una din bornele infasurarilor in triunghi deschis.

1.3. Caracteristici ale aparatajului secundar al celulei de medie tensiune

Functiile de protectie/comanda/control la 20kV se vor realiza cu un releu inteligent, intr-un element (modul) unic pe celula care va oferi urmatoarele facilitati :

autosupraveghere ;

reglare locala a protectiei ;

memorie afisabila si intersanjabila ;

compatibilitate cu alte automate programabile, similare, uzuale ;

acces la principalele elemente de masura ;

afisajul tuturor marimilor de masura si a valorilor de reglaj ;

inregistrarea unui numar de evenimente cu posibilitati de stergere a acestora din memorie;

autodiagnosticare ;

memorie volatila ;

cod confidential de acces pentru modificarea parametrilor ;

posibilitati de realizare a unor automatizari ;

posibilitati de preluare si transmitere date ;

softul sa permita identificarea declansarilor exterioare (selectie si afisare).

Culegerea informatiilor de la celule se va realiza prin intermediul unui dispozitiv cu iesire pe retea seriala industriala RS485 standandardizata international.

Furnizorul va asigura conexiunile dintre echipamentul primar al celulelor si elementele circuitelor secundare din celule, precum si cele dintre celulele livrate. De asemenea va exista posibilitatea racordarii ulterioare a altor celule in cazul extinderii instalatiei.

Functii asigurate

protectie ;

automatizare;

masura;

control (comanda, semnalizare, supraveghere, interblocare);

comunicatii;

indicatii mentenanta intrerupator;

Conditii mecanice

Echipamentele aferente circuitelor secundare ale celulei de medie tensiune trebuie executate astfel incat sa reziste conditiilor de vibratii, socuri, seisme, conform SR CEI 60255:1995-2003, clasa 1.

Conditii electrice , variante de alimentare a circuitelor auxiliare

Alimentarea auxiliara in curent continuu

Tensiune nominala: 220Vc.c.;-20%+15%;

Unda de tensiune 10%Un;

Intreruperi admisibile ale alimentarii in curent continuu  50ms;

Alimentarea auxiliara in curent alternativ:

Tensiune nominala: 400/230Vc.a.;-2

Frecventa

Frecventa nominala: 50Hz;

Conditii de izolatie

Tensiuni de incercare izolatie (50Hz, 1 min) :

Intre borne si carcasa: 2kV;

Intre contacte deschise: 1kV;

Tensiunea de incercare la impuls de trasnet (1.2/50μs): 5kV varf.

Conditii de compatibilitate electromagnetica pentru componentele echipamentului

Test la perturbatii de inalta frecventa

(1MHz-clasa III) :

Mod comun: 5kV;

Mod diferential: 1kV;

Test la descarcari (impulsuri) electrostatice (clasa III) : 8kV varf;

Test la perturbatii in camp electromagnetic(clasa III) : 10V/m;

Test la perturbatii tranzitorii rapide (clasa III) :  2kV.

Circuite de protectie, semnalizare, masura si control

Functiile releelor de protectie sunt prezentate in specificatiilor tehnice cuprinse in tabelele de date pentru fiecare tip de celula (prezentate in capitolele urmatoare). Furnizorul va introduce in documentatia tehnica proiectarea circuitelor secundare de protectie, masura, control si semnalizare aferente celulelor.

Releele numerice vor contine o interfata seriala pentru transmiterea datelor specifice semnalizarilor, alarmelor, schimbarilor de stare, rapoartelor de defect, inregistrarilor perturbatiilor si a marimilor masurate sistemului de supraveghere prin intermediul unui echipament cu iesire pe retea seriala RS485 standardizata international.

Pe panoul frontal al releelor trebuie sa fie afisate valorile prescrise, marimile masurate si semnalizarile de defect in cazul producerii acestora. Releele vor fi instalate in compartimentul de joasa tensiune al celulei.

Toate functiunile releelor trebuie sa fie accesibile testarii in timp ce celula este in functiune, pe timpul testarii fiind posibila numai blocarea circuitului de declansare al releului testat. Toate releele de protectie a caror functionare conduce la declansarea intrerupatorului vor avea placute numaratoare care vor putea fi anulate (resetate) numai manual si local, stegulete avertizoare si vor genera o informatie pe afisajul panoului frontal.

Furnizorul va asigura in documentatia tehnica toate caracteristicile si instructiunile de reglare necesare unei coordonari si parametrizari corespunzatoare. Executantul lucrarii va avea avizul furnizorului de energie electrica pentru reglajul protectiilor (asigurarea coordonarii protectiilor).

Aparatele de masura vor fi cu montaj incastrat in panoul de comanda aferent schemei. Contoarele vor fi de tip digital. Montajul contoarelor pentru decontare catre furnizorul de energie electrica se va realiza intr-un panou separat de celulele de 20kV.

Toate aparatura necesara contorizarii energiei pentru decontarea catre furnizor (transformatoare de curent, contoare, accesorii, etc.) trebuie sa fie verificata metrologic (Biroul roman de metrologie legala, etc.). Antreprenorul general va furniza buletinele de verificare metrologica pentru aparatajul enumerat anterior.

Pentru celulele de fideri si de plecare spre transformatoare (de tractiune si de servicii auxiliare statie) se va crea posibilitatea inregistrarii, afisarii si transmiterii la distanta a puterii si energiei electrice active si reactive, prin contoare individuale, montate in celule, sau prin includerea acestor functiuni in automatul programabil al fiecarei celule in parte.

Depasirile valorilor standard (abateri de tensiune) vor fi semnalizate la distanta prin sistemul de telemecanica.

Toate circuitele de comanda/control vor fi in conformitate cu standardele enuntate anterior si vor fi avizate de cumparator.

Automatizari si protectii globale

In afara protectiilor uzuale aferente specificului fiecarei celule, schema de distributie va avea urmatoarele automatizari si protectii impuse de schema electrica:

AUTOMATIZARI la celulele de 20kV-50Hz

AAR - Anclansarea automata a rezervei

Se prevede o schema AAR care actioneaza la disparitia tensiunii pe una din sectiile de bare si consta in alimentarea din cealalta sectie.

Schema AAR va fi blocata in cazul declansarii celulelor prin PIDB, Arc deschis, DRRI, Deconectare incendiu si dupa o functionare proprie (autoblocare).

Poate fi deblocata local sau de la distanta.

Blocaj impotriva buclarii surselor

Asigura imposibilitatea suprapunerii (punerii in paralel) a doua surse de energie electrica diferite.

PROTECTII la celulele de 20kV - 50Hz

Nr.crt.

Cod

ANSI

Cod

IEC

Simbol

Denumire protectie si descriere

Celula de dotare

Efectul act.

protectiei

0

1

2

3

4

5

6

1

27

U<

PLT

Protectie lipsa tensiune 20kV-50Hz

prin supravegherea valorii tensiunii nominale Un=20kV prin intermediul unui trafo, de masura de tensiune de 20000/100V;

valoarea posibila de actionare a protectiei (reglabila):

Up=(0,31) Un=(600020000)V,

Ur=(30100)V/pe partea de joasa tensiune de 100V

valoarea posibila a timpului de operare a protectiei (reglabila):

top=(010) sec.

1,2,3,18, 19,20

(intrare,

transfer)

Comanda declansare intreruptor propriu si semnalizare

9,12

(masura)

semnalizare

2

49

θ>

PCSST

Protectie de curent de suprasarcina termica

prin supravegherea curentului trifazic absorbit (la celulele de intrare) sau debitat (la celulele de plecare) prin intermediul a 3 senzori si a 3 trafo de masura de curent;

valoarea admisibila a curentului supravegheat (reglabila):

Ir = (110000) A;

valoarea admisibila nominala a temperaturii bimetalului:

Tnom = (50400)0C

valoare reglaj bimetal:

Tr = (0,51,2)Tnom;

valoare timp de operare a protectiei (intarziere preselectata):

top = (110000) sec (reglabila);

valoare timp de actionare a senzorilor cu bimetal (in functie de valoarea curentului de suprasarcina termica)

tact=(1020000) sec.

2,5,8,13, 16,19

(intrare, plecare)

Comanda declansare intreruptor propriu si semnalizare

3

50

I>>

PMCI

Protectiae maximala de curent instantanee

prin supravegherea valorii curentului trifazat absorbit sau debitat, prin intermediul a 3 senzori si a 3 trafo de masura de curent;

valoarea curentului posibil de actionare a protectiei (reglabila):

Ir = (0,140) In;

valoarea posibila a timpului de operare (reglabila):

tnom = (0,0530) sec

2,5,8,10, 13,16,19

(intrare, plecare, cupla cu intrerupt.)

Comanda declansare intreruptor propriu si semnalizare

4

51

I>

PMCT

Protectie nominala de curent temporizata

prin supravegherea valorii curentului trifazat absorbit sau debitat, prin intermediul a 3 senzori si a 3 trafo de masura de current si temporizarea operarii;

valoarea curentului de actionare a protectiei:

Ir = (0,0540) In A; (reglabila)

valoarea timpului de operare a protectiei:

top = (0,05300) sec (reglabila)

2,5,8,10, 13,16,19

(intrare, plecare, cupla cu intrerupt.)

Comanda declansare intreruptor propriu si semnalizare

5

51N

I0>

PMCHT

Protectie nominala de curent homopolar temporizata

prin supravegherea valorii curentului homopolar aparut datorita dezechilibrului sistemului trifazat de curenti, produs de punerea partiala sau totala la pamant a uneia sau mai multor faze, prin intermediul unui senzor, unui transformator de curent de tip tor-inel si a temporizarii operarii;

valoarea curentului de actionare a protectiei:

Ir = (0,0540) Ion ; (reglabila)

valoarea timpului de operare a protectiei:

top = (0,08100) sec (reglabila)

2,5,8,10, 13,16,19

(intrare, plecare, cupla cu intrerupt.)

Comanda declansare intreruptor propriu si semnalizare

6

51BF

(BF)

DRRI

"initiere"

Protectia la defect circuit intrerupator (declansare a rezervei la refuz al intrerupatorului)

in cazul in care intrerupatoarele circuitelor de plecare nu declanseaza (refuza comanda de deconectare primita, indiferent de cauza), se realizeaza deconectarea intreruptoarelor circuitelor de alimentare ale sectiei de bare respective (celulele de intrare, de transfer si de cupla), cu temporizare;

valoarea timpului de actionare a protectiei:

tact = (0,051) sec (reglabila)

5,8,13,16

(plecare)

Comanda declansare intreruptoare celule de alimentare a sectiei de bare

7

50BF

(63)

DRRI

"destinatie

Protectia la defect circuit intreruptor (declansare a rezervei la refuz al intreruptorului)

in cazul in care intrerupatoarele circuitelor de plecare nu declanseaza (refuza comanda de deconectare primita, indiferent de cauza), se realizeaza deconectarea intreruptoarelor circuitelor de alimentare ale sectiei de bare respective (celulele de intrare, de transfer si de cupla), instantaneu;

valoarea timpului de operare a protectiei:

top* = 0,05 sec

(transfer, intrare, cupla cu intrerup., cupla fara intreruptor*)

Comanda declansare intreruptor propriu si semnalizare

*-pentru celula 11, doar semnalizare

8

67

I-->>

PMCDc

Protectie maximala de curent directionala, de constatare

prin supravegherea curentului trifazat debitat pe linia (cablul in bucla din tunel) de transfer intre doua celule cuplate din substatii vecine, prin intermediul a 3 senzori si a 3 trafo de masura de curent; actioneaza la defectele interne in cablurile de transfer;

valoare curent posibil supravegheat (reglabila):

Ir = (0,0540) In;

valoarea posibila timp de operare (reglabila):

top = (0,08300) sec

1,3,18,20

(transfer)

Semnalizare constatare la celula de transfer pereche, din statia vecina

9

67N

Protectie de curent homopolar, directionala

protectie de curent homopolar de tip directional realizata prin supravegherea valorii curentului homopolar aparut prin intermediul unui transformator de curent de tip tor - inel, capabila sa asigure selectivitatea interventiei prin determinarea directiei curentilor homopolari.

valoarea curentului de actionare a protectiei:

Ir = (0,0540) Ion ; (reglabila)

valoarea timpului de operare a protectiei:

top = (0,08100) sec (reglabila)

1,3,18,20

(transfer)

10

67*

I-->

PMCDr

Protectie maximala de curent directionala, de raspuns (de discordanta)

prin supravegherea curentului trifazat debitat pe linia (cablul in bucla din tunel) de transfer intre doua celule cuplate din substatii vecine, prin intermediul a 3 senzori si a 3 trafo de masura de curent; neconstatarea aparitiei curentului maxim preselectat ("67") in propria celula, dupa receptia semnalizarii de constatare a protectiei "67" de la celula pereche;

valoare curent posibil supravegheat (reglabila):

Ir = (0,0540) In; (reglabila)

valoarea posibila timp de operare (reglabila):

t*op = (0,23300) sec

t*op ≥ (35)xtop (67)

1,3,18,20

(transfer)

Semnalizare de raspuns (de discordanta) la celula de transfer pereche din statia vecina prin fir pilot care va comanda deconectare intreruptor propriu

11

87B

Id>

PIDB

"lenta"

Protectie incompleta diferentiala de bare "lenta" (reglaj de curent mai redus si timp mai lung)

prin supravegherea curentului trifazat debitat de toate posibilele surse (celule) ce alimenteaza bara respectiva de 20kV, prin intermediul a cate 3 trafo de masura de curent legate in stea, in fiecare din celulele respective (de intrare, de transfer, de cupla) conectate in paralel intre ele si legate la intrarea alocata a AP din celula de cupla, a 3 senzori de valoare de prag relativ mai redusa (ex: Ir=400A) si a unei temporizari relative mai ridicate (ex: top=0,8sec);

PIDB actioneaza numai la sucurtcircuite pe barele de 20kV.

Aceasta simte si scurcircuitele de pe liniile de plecare, dar protectiile maximale de curent de pe acestea sunt mai rapide (prin reglaje), actioneaza si apoi dau semnal de blocare a PIDB;

valoare curent posibil supravegheat (reglabila):

Ir = (0,0540) In;

valoarea posibila timp de operare (reglabila):

top = (0,05300) sec

10,11

(cupla), prin supravegh., curent de la celulele de intrare, de transfer, de cupla ale semibarei respective

Comanda declansare intrerupt. celule de intrare, de transfer si de cupla de pe semibara de 20 kV si semnalizare

12

87B*

Id>>

PIDB

"rapida"

Protectie incompleta diferentiala de bare "rapida" (reglaj de curent mai ridicat si timp mai scurt de operare)

realizeaza aceeasi functie ca si PIDB "lenta" (pct. 10), dar pentru un reglaj de curent maximal mai ridicat (ex:Ir=1500A) si o temporizare mai redusa (ex: top=0,15sec);

valoare curent posibil supravegheat (reglabila):

Ir = (0,0540) In;

valoarea posibila timp de operare (reglabila):

top = (0,0530) sec

10,11

(cupla), prin supravegh., curent de la celulele de intrare, de transfer, de cupla ale semibarei respective

Comanda declansare intrerupt. celule de intrare, de transfer si de cupla de pe semibara de 20 kV si semnalizare

13

PAD

Protectie la arc deschis

asigura protectia impotriva posibilelor explozii prin suprapresiune ce poate apare in interiorul celulelor de 20kV in cazul aparitiei unui arc electric deschis ce ar arde sau topi materialele apropiate;

se realizeaza prin senzori de presiune amplasati in fiecare compartiment al celulelor (superior-de bare, mijlociu de intrerupator, inferior-de cabluri), cu exceptia celulelor de masura;

senzorii sunt dotati fiecare cu cate un contact ce se inchide (cu blocare) la depistarea unei suprapresiuni in zona sa de lucru si comanda, decontectarea selectiva a sursei de alimentare cu 20kV a zonei respective, din SET proprie sau vecina (prin cablu pilot) printr-o schema logica prestabilita;

revenirea se face prin apasarea butonului de reset al senzorului ce a actionat

1,2,3,5,8

9,10,11,1213,16,18, 19,20

(intrare, transfer, plecare, cupla)

Comanda declansare alimentare cu 20kVca a zonei depistate cu arc deschis

Protectiile PIDB, PMC, PIH, DRRI, AAR se autoblocheaza. Deblocarea se face local si de la distanta, dupa remedierea defectelor.
Unitatea de protectie si control bazata pe microprocesoare (automat programabil AP)

Unitatea va fi controlata prin intermediul unui panou propriu de comanda. Programarea si testarea software va fi asigurata de catre furnizor. Furnizorul va asigura, de asemenea, corectarea setarii functiilor de protectie si sursele independente de alimentare auxiliara cu energie electrica, pentru partea electronica a AP-ului, pentru intrarile de semnalizare si pentru iesirile de comanda ale AP.

Panoul frontal al unitatii va reprezenta interfata cu utilizatorul. Aceasta va trebui sa cuprinda urmatoarele componente :

Butoanele de comanda ;

Tasta selectare inapoi ;

Tasta selectare inainte ;

Tasta confirmare ;

Buton de selectie control ;

Control local de deschidere ;

Control local de inchidere ;

Tasta selectare Local/Distanta ;

Tasta selectare Setare protectie ;

Led semnalizare autodiagnosticare ;

Led semnalizare alarma ;

Led semnalizare setare (programare) ;

Afisaj grafic pe cristale lichide tip LCD ;

Port serial.

Inscriptionarile de pe panoul frontal vor fi in engleza si in romana. Textul afisat pe ecranul LCD trebuie sa poata fi setat in limbile de circulatie inernationala si in limba romana.

Unitatea trebuie sa fie prevazuta cu o fisa din material plastic care trebuie sa inchida slotul portului serial pentru a peveni patrunderea prafului.

O parte a afisajului LCD trebuie sa permita prezentarea schemei sinoptice monofilare (circuite primare) a celulei monitorizate. Schema va prezenta starea elementelor de comutatie in timp real, in concordanta cu starea intrarilor digitale conectate.

Unitatea va trebui sa monitorizeze ambele stari deschis/inchis ale fiecarui element de comutatie si va prezenta starile de functionare normala sau eroare prin intermediul schemei sinoptice. Softul AP va permite identificarea declansarilor exterioare (selectie si afisare).

Programarea (setarea) unitatii va trebui sa permita prezentarea pe ecranul LCD a masuratorilor efectuate de echipament. Masuratorile primare vor fi disponibile in forma digitala si analogica iar masuratorile secundare in forma digitala.

Unitatea trebuie sa masoare marimile din urmatorul tabel :

Marime masurata

Simbol

Unitate de masura

Marimi primare (digital si analogic)

Curenti de faza

I1,I2,I3

A

Valoarea medie a curentului calculata pe un interval de la 1 la 30 de minute si valoarea maxima relevanta

I1m,I2m,I3m

A

Curent homopolar

I0

A

Tensiuni faza-pamant

U1n,U2n,U3n

kV

Tensiuni faza-faza

U12,U23,U31

kV

Tensiune reziduala

Uo

kV

Marimi secundare (digital)

Frecventa

f

Hz

Putere activa

P

kW

Putere reactiva

Q

kVAr

Factor de putere

cosj

Energie activa

Ea

MWh

Energie reactiva

Er

MVArh

Ore de functionare

h

Suma curentilor intrerupti

kA

Adresa de comunicatie

Interfata unitatii va contine leduri de semnalizare pentru autodiagnosticare, starea interblocarilor, stare alarma, stare setare (programare)/functionare.

Unitatea trebuie sa permita resetarea alarmei.

Unitatea va trebui sa inregistreze automat in memoria proprie ultimele 30 de actionari ale protectiei (evenimente) car vor putea fi afisate local. Mesajele referitoare la aceste evenimente vor include functia de protectie, faza de defectiune, momentul defectiunii si valoarea de declansare.

Evenimentele vor putea fi inregistrate chiar daca sursa de putere auxiliara este inchisa si pot fi sterse (memoria resetata) prin intermediul unei functii specifice.

In cadrul functiilor de programare a protectiilor vor trebui introduse si urmatoarele trei optiuni, utilizate dupa setarea parametrilor specifici protectiei:

Iesire cu Salvare : noii parametrii vor fi inregistrati in memorie si vor deveni imediat activi (optiunea normala de inregistrare) ;

Iesire fara Salvare : noii parametrii setati vor deveni activi, dar nu vor fi inregistrati in memorie, astfel incat de indata ce sursa de putere auxiliara va fi dezactivata, noile date vor fi pierdute (optiune speciala utilizata pe perioada testarii) ;

Anularea modificarilor intervenite prin introducerea de noi date in setarea parametrilor.

Dupa efectuarea setarilor, unitatea software va trebui sa prelucreze noile date in cateva milisecunde .

Unitatea va trebui sa contina functii de resetare pentru :

data ;

valorile energiei active si reactive ;

valoarea medie calculata a curentului si valoarea maxima inregistrata a curentului ;

numarul ciclurilor de operare si suma intreruperilor curentului datorate actionarii intreruptoarelor ;

toate actionarile protectiilor (evenimente).

Configuratia software a unitatii va trebui sa contina functia de activare a modului de testare. Softul va trebui sa poata fi programat astfel incat sa duca la activarea/dezactivarea interblocarilor pentru elementele unitatii.

Echipament portabil de testare pentru releele de protectie

Echipamentul de testare va permite verificarea tuturor tipurilor de protectii oferite de furnizor.

Se solicita o trusa portabila moderna, de tip numeric, programabila de catre utilizator, livrata impreuna cu setul de programe (soft-ul) care sa permita scurtarea timpului de testare prin automatizarea testarii, precum si simularea defectelor din sistemul electric pe baza inregistrarilor de avarie (osciloperturbografiere).

Trusa va contine tot echipamentul necesar realizarii testelor de injectie, verificarii preciziei si a caracteristicilor de actionare ale echipamentelor numerice sau statice.

Setul de testare trebuie sa permita simularea scurtcircuitelor faza-pamant, faza-faza si trifazate permitand, de asemenea, incercari dinamice si statice in domenii largi de curent, tensiune si impedanta.

Valorile masurate nu trebuie sa fie influentate semnificativ de caracteriticile tensiunii retelei de alimentare (perturbatii, armonici, etc.) sau de conditiile mediului inconjurator. Este preferabil ca toate aparatele de masura necesare sa faca parte din trusa, in caz contrar acestea vor fi livrate separat (exemplu: laptop-notebook, PC - storage data).

Trusa de testare trebuie sa includa toate accesoriile necesare, cum ar fi fise-conectoare de testare, cabluri de alimentare si de conexiuni, cabluri de comunicatie, transformatoare auxiliare (de exemplu: de injectie), cutii de transport, manuale de utilizare si soft.

1.4. Specificatii tehnice complementare pentru celulele de 20kV

Sistemul de alimentare cu energie electrica la 20kV va fi echipat cu urmatoarele tipuri de celule :

- celula de transfer pentru alimentare substatie aval - 2buc.(1,18);

- celula de intrare pentru alimentare primara fider FDEB - 2buc.(2,19);

- celula de plecare pentru alimentare grup transformare-redresare - 2buc.(5,16);

- celula de plecare pentru alimentare transformator statie - 2 buc.(8,13);

- celula de masura - 2buc.(9,12);

- celula de cupla - 2buc.(10-cu intreruptor, 11-fara intreruptor)

Volumul de informatii de control pentru celulele de 20kV-50Hz este cuprins in prezentul caiet de sarcini.


I. Celula fider de transfer alimentare substatie aval - 1,18

Sistemul de bare

Simplu

Mediu de izolatie

Aer

Mediu de stingere

Vid

Caracteristici tehnice principale

tensiune nominala si nivel de izolatie

tensiunea de incercare la frecventa industriala

tensiunea de incercare la impuls de trasnet 1,2/50ms

curent nominal intreruptor/bare

curentul de scurtcircuit trifazat pentru t=1sec (stabilitate termica)

curentul de scurtcircuit de varf (stabilitate electrodinamica)

frecventa nominala

24kV

50kV

125kV

630A/1250A

25kA

63kAmax

50Hz

Echipare circuite primare

Intreruptor debrosabil, cu stingerea arcului in vid (1buc)

Mecanism de actionare - cu motor actionat cu resort

Timpul de actionare

timp de inchidere <80ms;

timp de deschidere <65ms.

Cerinte electro-mecanice

50 de intreruperi ale curentului de scurtcircuit fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta electrica);

10000 de intreruperi ale curentului nominal fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta mecanica);

30000 de intreruperi ale curentului nominal fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta electrica).

Transformator de masura (reductor) de tensiune (1 buc.) - bifazat

Tensiunea secundara nominala

infasurarea de baza (infasurare 1 - masura)

infasurarea auxiliara (infasurarea 2 - protectie)

Clasa de precizie

infasurarea de baza (infasurare 1 - masura)

infasurarea auxiliara (infasurarea 2 - protectie)

Puterea secundara nominala

infasurarea de baza (infasurare 1 - masura)

infasurarea auxiliara (infasurarea 2 - protectie)

100V

100/3 V

50VA

120VA

Transformator de masura (reductor) de curent (3 buc.)

Curentul nominal

Clasa de precizie

- infasurare 1 (masura)

- infasurare 2 (protectie)

Puterea nominala

infasurare 1 (masura)

infasurare 2 (protectie)

2x300/5/5A

10d

15VA

30VA

Compartiment cabluri dimensionat pentru 9 cabluri monopolare.

Compartiment circuite secundare echipat cu AP dotat cu :

Circuite blocare

- manevra cu caruciorul cand intreruptorul este conectat (inchis)

Circuite de protectie - conform lista protectii

protectie diferentiala incompleta a barelor PIDB

blocare AAR in caz de avarie

declansare de la AAR

declansare prin DRRI

declansare de la cutia de incendiu

declansare surse la cupla inchisa (evitare buclare surse)

declansare de la arc deschis AD

interblocaj cu celula de linie de intrare fider FDEB

anclansare cupla la lipsa tensiune pe sectia de bare din care face parte celula

interblocaj cu celulele de linie de intare fider FDEB si transfer de la cealalta sectie de bare la cupla inchisa

Circuite de comanda - actionare intreruptor, locala si de la distanta

Circuite de semnalizare local si/sau la distanta

pozitie inchis/deschis intreruptor

carucior brosat/debrosat

"functionare" pentru fiecare tip de protectie

prezenta/lipsa tensiune 20kV pe cablurile de alimentare

confirmare impuls comanda de la distanta pentru inchidere/deschidere

Circuite de masura

curent

putere activa si reactiva

energie activa si reactiva

factor de putere

Modul de comunicatie: pe retea industriala seriala RS485 standardizata international - neproprietara

II. Celula de intrare fider FDEB - 2,19

Sistemul de bare

Simplu

Mediu de izolatie

Aer

Mediu de stingere

Vid

Caracteristici tehnice principale

tensiune nominala si nivel de izolatie

tensiunea de incercare la frecventa industriala

tensiunea de incercare la impuls de trasnet 1,2/50ms

curent nominal intreruptor/bare

curentul de scurtcircuit trifazat pentru t=1sec (stabilitate termica)

curentul de scurtcircuit de varf (stabilitate electrodinamica)

frecventa nominala

24kV

50kV

125kV

630A/1250A

25kA

63kAmax

50Hz

Echipare circuite primare

Intreruptor debrosabil, cu stingerea arcului in vid (1buc)

Mecanism de actionare - cu motor actionat cu resort

Timpul de actionare

- timp de inchidere <80ms;

- timp de deschidere <65ms.

Cerinte electro-mecanice

- 50 de intreruperi ale curentului de scurtcircuit fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta electrica) ;

- 10000 de intreruperi ale curentului nominal fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta mecanica);

- 30000 de intreruperi ale curentului nominal fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta electrica).

Transformator de masura (reductor) de tensiune (1 buc.) - bifazat

Tensiunea secundara nominala

infasurarea de baza (infasurare 1 - masura)

infasurarea auxiliara (infasurarea 2 - protectie)

Clasa de precizie

infasurarea de baza (infasurare 1 - masura)

infasurarea auxiliara (infasurarea 2 - protectie)

Puterea secundara nominala

infasurarea de baza (infasurare 1 - masura)

infasurarea auxiliara (infasurarea 2 - protectie)

100V

100/3 V

50VA

120VA

Transformator de masura (reductor) de curent (3 buc.)

Curentul nominal

Clasa de precizie

- infasurare 1 (masura)

- infasurare 2 (protectie)

Puterea nominala

infasurare 1 (masura)

infasurare 2 (protectie)

2x300/5/5A

10d

15VA

30VA

Compartiment cabluri dimensionat pentru 9 cabluri monopolare.

Compartiment circuite secundare echipat cu AP dotat cu :

Circuite blocare

- manevra cu caruciorul cand intreruptorul este conectat (inchis)

Circuite de protectie - conform lista protectii

protectie diferentiala incompleta a barelor PIDB

blocare AAR in caz de avarie

declansare de la AAR

declansare prin DRRI

declansare de la cutia de incendiu

declansare surse la cupla inchisa (evitare buclare surse)

declansare de la arc deschis AD

interblocaj cu celula de linie transfer

anclansare cupla la lipsa tensiune pe sectia de bare din care face parte celula

interblocaj cu celulele de linie fider si transfer de la cealalta sectie de bare la cupla inchisa

Circuite de comanda - actionare intreruptor, locala si de la distanta

Circuite de semnalizare local si/sau la distanta

pozitie inchis/deschis intreruptor

carucior brosat/debrosat

"functionare" pentru fiecare tip de protectie

prezenta/lipsa tensiune 20kV pe cablurile de alimentare

confirmare impuls comanda de la distanta pentru inchidere/deschidere

Circuite de masura

curent

putere activa si reactiva

energie activa si reactiva

factor de putere

Modul de comunicatie: pe retea industriala seriala RS485 standardizata international - neproprietara

III. Celula de fider de transfer alimentare substatie amonte - 3,20

Sistemul de bare

Simplu

Mediu de izolatie

Aer

Mediu de stingere

Vid

Caracteristici tehnice principale

tensiune nominala si nivel de izolatie

tensiunea de incercare la frecventa industriala

tensiunea de incercare la impuls de trasnet 1,2/50ms

curent nominal intreruptor/bare

curentul de scurtcircuit trifazat pentru t=1sec (stabilitate termica)

curentul de scurtcircuit de varf (stabilitate electrodinamica)

frecventa nominala

24kV

50kV

125kV

630A/1250A

25kA

63kAmax

50Hz

Echipare circuite primare

Intreruptor debrosabil, cu stingerea arcului in vid (1buc)

Mecanism de actionare - cu motor actionat cu resort

Timpul de actionare

- timp de inchidere <80ms;

- timp de deschidere <65ms.

Cerinte electro-mecanice

-50 de intreruperi ale curentului de scurtcircuit fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta electrica) ;

-10000 de intreruperi ale curentului nominal fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta mecanica);

-30000 de intreruperi ale curentului nominal fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta electrica).

Transformator de masura (reductor) de tensiune (1 buc.) - bifazat

Tensiunea secundara nominala

infasurarea de baza (infasurare 1 - masura)

infasurarea auxiliara (infasurarea 2 - protectie)

Clasa de precizie

infasurarea de baza (infasurare 1 - masura)

infasurarea auxiliara (infasurarea 2 - protectie)

Puterea secundara nominala

infasurarea de baza (infasurare 1 - masura)

infasurarea auxiliara (infasurarea 2 - protectie)

100V

100/3 V

50VA

120VA

Transformator de masura (reductor) de curent (3 buc.)

Curentul nominal

Clasa de precizie

- infasurare 1 (masura)

- infasurare 2 (protectie)

Puterea nominala

infasurare 1 (masura)

infasurare 2 (protectie)

2x300/5/5A

10d

15VA

30VA

Compartiment cabluri dimensionat pentru 9 cabluri monopolare.

Compartiment circuite secundare echipat cu AP dotat cu :

Circuite blocare

- manevra cu caruciorul cand intreruptorul este conectat (inchis)

Circuite de protectie - conform lista protectii

protectie diferentiala incompleta a barelor PIDB

blocare AAR in caz de avarie

declansare de la AAR

declansare prin DRRI

declansare de la cutia de incendiu - locala si din SET adiacent

declansare surse la cupla inchisa

declansare de la arc deschis AD

interblocaj cu celula de linie fider FDEB

anclansare cupla la lipsa tensiune pe sectia de bare din care face parte celula

interblocaj cu celulele de linie fider FDEB si transfer de la cealalta sectie de bare la cupla inchisa

Circuite de comanda - actionare intreruptor, locala si de la distanta

Circuite de semnalizare local si/sau la distanta

pozitie inchis/deschis intreruptor

carucior brosat/debrosat

"functionare" pentru fiecare tip de protectie

prezenta/lipsa tensiune 20kV pe cablurile de alimentare

confirmare impuls comanda de la distanta pentru inchidere/deschidere

Circuite de masura

curent

putere activa si reactiva

energie activa si reactiva

factor de putere

Modul de comunicatie: pe retea industriala seriala RS485 standardizata international - neproprietara

IV. Celula de plecare grup transformare-redresare - 5,16

Sistemul de bare

Simplu

Mediu de izolatie

Aer

Mediu de stingere

Vid

Caracteristici tehnice principale

tensiune nominala si nivel de izolatie

tensiunea de incercare la frecventa industriala

tensiunea de incercare la impuls de trasnet 1,2/50ms

curent nominal intreruptor/bare

curentul de scurtcircuit trifazat pentru t=1sec (stabilitate termica)

curentul de scurtcircuit de varf (stabilitate electrodinamica)

frecventa nominala

24kV

50kV

125kV

630A/1250A

25kA

63kAmax

50Hz

Echipare circuite primare

Intreruptor debrosabil, cu stingerea arcului in vid (1buc)

Mecanism de actionare - cu motor actionat cu resort

Timpul de actionare

- timp de inchidere <80ms;

- timp de deschidere <65ms.

Cerinte electro-mecanice

-50 de intreruperi ale curentului de scurtcircuit fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta electrica) ;

-10000 de intreruperi ale curentului nominal fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta mecanica);

-30000 de intreruperi ale curentului nominal fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta electrica).

Transformator de masura (reductor) de curent (3 buc.)

Curentul nominal

Clasa de precizie

- infasurare 1 (masura)

- infasurare 2 (protectie)

Puterea nominala

infasurare 1 (masura)

infasurare 2 (protectie)

2x100/5/5A

10d

15VA

30VA

Compartiment cabluri dimensionat pentru 9 cabluri monopolare.

Compartiment circuite secundare echipat cu AP dotat cu:

Circuite blocare

- manevra cu caruciorul cand intreruptorul este conectat (inchis)

- blocare separator transformator la intreruptor inchis

- declansare intreruptor la actionare separator transformator

Circuite de protectie- conform lista protectii

protectie maximala de curent temporizata

protectie maximala de curent instantanee

protectie homopolara

protectie la suprasarcina

declansare supratemperatura trasnformator si/sau redresor

declansare electrosecuritate 825Vc.c. - DEPEC, etc.

declansare contact pasager separator +(-) sosire redresor tractiune

declansare de la cutia de incendiu

declansare de la arc deschis AD

Circuite de comanda - actionare intreruptor, locala si de la distanta

Circuite de semnalizare local si/sau la distanta

pozitie inchis/deschis intreruptor

carucior brosat/debrosat

"functionare" pentru fiecare tip de protectie

prezenta/lipsa tensiune 20kV pe cablurile de alimentare

confirmare impuls comanda de la distanta pentru inchidere/deschidere

Circuite de masura

curent

putere activa si reactiva

energie activa si reactiva

factor de putere

Modul de comunicatie: pe retea industriala seriala RS485 standardizata international - neproprietara

V. Celula de plecare pentru transformator statie - 8,13

Sistemul de bare

Simplu

Mediu de izolatie

Aer

Mediu de stingere

Vid

Caracteristici tehnice principale

tensiune nominala si nivel de izolatie

tensiunea de incercare la frecventa industriala

tensiunea de incercare la impuls de trasnet 1,2/50ms

curent nominal intreruptor/bare

curentul de scurtcircuit trifazat pentru t=1sec (stabilitate termica)

curentul de scurtcircuit de varf (stabilitate electrodinamica)

frecventa nominala

24kV

50kV

125kV

630A/1250A

25kA

63kAmax

50Hz

Echipare circuite primare

Intreruptor debrosabil, cu stingerea arcului in vid (1buc)

Mecanism de actionare - cu motor actionat cu resort

Timpul de actionare

- timp de inchidere <80ms;

- timp de deschidere <65ms.

Cerinte electro-mecanice

-50 de intreruperi ale curentului de scurtcircuit fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta electrica) ;

-10000 de intreruperi ale curentului nominal fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta mecanica);

-30000 de intreruperi ale curentului nominal fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta electrica).

Transformator de masura (reductor) de curent (3 buc.)

Curentul nominal

Clasa de precizie

- infasurare 1 (masura)

- infasurare 2 (protectie)

Puterea nominala

infasurare 1 (masura)

infasurare 2 (protectie)

2x50/5/5A

10d

15VA

30VA

Compartiment cabluri dimensionat pentru 9 cabluri monopolare.

Compartiment circuite secundare echipat cu AP dotat cu:

Circuite blocare

- manevra cu caruciorul cand intreruptorul este conectat (inchis)

- blocare separator transformator la intreruptor inchis

- declansare intreruptor la actionare separator transformator

Circuite de protectie- conform lista protectii

protectie maximala de curent temporizata

protectie maximala de curent instantanee

protectie homopolara

declansare de la cutia de incendiu

declansare de la arc deschis AD

Circuite de comanda - actionare intreruptor, locala si de la distanta

Circuite de semnalizare local si/sau la distanta

pozitie inchis/deschis intreruptor

carucior brosat/debrosat

"functionare" pentru fiecare tip de protectie

prezenta/lipsa tensiune 20kV pe cablurile de alimentare

confirmare impuls comanda de la distanta pentru inchidere/deschidere

Circuite de masura

curent

putere activa si reactiva

energie activa si reactiva

factor de putere

Modul de comunicatie: pe retea industriala seriala RS485 standardizata international - neproprietara

VI. Celula de masura - 9,12

Sistemul de bare

Simplu

Mediu de izolatie

Aer

Caracteristici tehnice principale

tensiune nominala si nivel de izolatie

tensiunea de incercare la frecventa industriala

tensiunea de incercare la impuls de trasnet 1,2/50ms

curent nominal intreruptor/bare

curentul de scurtcircuit trifazat pentru t=1sec (stabilitate termica)

curentul de scurtcircuit de varf (stabilitate electrodinamica)

frecventa nominala

24kV

50kV

125kV

630A/1250A

25kA

63kAmax

50Hz

Echipare circuite primare

Transformator de masura (reductor) de tensiune (3 buc.)

Tensiunea secundara nominala

infasurarea de baza (infasurare 1 - masura)

infasurarea auxiliara (infasurarea 2 - protectie)

Clasa de precizie

infasurarea de baza (infasurare 1 - masura)

infasurarea auxiliara (infasurarea 2 - protectie)

Puterea secundara nominala

infasurarea de baza (infasurare 1 - masura)

infasurarea auxiliara (infasurarea 2 - protectie)

100 / 3

100/3 V

50VA

120VA

Compartiment circuite secundare echipat cu AP dotat cu:

Circuite de protectie - conform lista protectii

protectie tensiune minima, temporizata 3,2sec

protectie la arc deschis AD

Circuite de semnalizare local si/sau la distanta

"functionare" pentru fiecare tip de protectie

semnalizare fisa conectare carucior introdus

semnalizare lipsa tensiune de comanda

semnalizare ardere siguranta celula de masura

semnalizare punere la pamant bara de 20kV

semnalizare lipsa tensiune pe bara de 20kV

Circuite de masura (local si separat pentru FDEB)

- tensiune 20kV

Modul de comunicatie: pe retea industriala seriala RS485 standardizata international - neproprietara

VII. Celula de cupla - 10 (cu intreruptor)

Sistemul de bare

Simplu

Mediu de izolatie

Aer

Mediu de stingere

Vid

Caracteristici tehnice principale

tensiune nominala si nivel de izolatie

tensiunea de incercare la frecventa industriala

tensiunea de incercare la impuls de trasnet 1,2/50ms

curent nominal intreruptor/bare

curentul de scurtcircuit trifazat pentru t=1sec (stabilitate termica)

curentul de scurtcircuit de varf (stabilitate electrodinamica)

frecventa nominala

24kV

50kV

125kV

630A/1250A

25kA

63kAmax

50Hz

Echipare circuite primare

Intreruptor debrosabil, cu stingerea arcului in vid (1buc)

Mecanism de actionare - cu motor actionat cu resort

Timpul de actionare

- timp de inchidere <80ms;

- timp de deschidere <65ms.

Cerinte electro-mecanice

-50 de intreruperi ale curentului de scurtcircuit fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta electrica) ;

-10000 de intreruperi ale curentului nominal fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta mecanica);

-30000 de intreruperi ale curentului nominal fara a se folosi piese de rezerva si fara revizie (anduranta electrica).

Transformator de masura (reductor) de curent

Curentul nominal

Clasa de precizie

- infasurare 1 (masura)

- infasurare 2 (protectie)

Puterea nominala

infasurare 1 (masura)

infasurare 2 (protectie)

2x300/5/5A

10d

15VA

30VA

Compartiment cabluri dimensionat pentru 9 cabluri monopolare.

Compartiment circuite secundare echipat cu AP dotat cu :

Circuite blocare

- manevra cu caruciorul cand intreruptorul este conectat (inchis)

Circuite de protectie - conform lista protectii

protectie diferentiala incompleta a barelor PIDB

blocare AAR in caz de avarie

declansare de la AAR

declansare prin DRRI

declansare de la cutia de incendiu

declansare surse la cupla inchisa

declansare de la arc deschis AD

anclansare cupla la lipsa tensiune pe o sectie de bare

Circuite de comanda - actionare intreruptor, locala si de la distanta

Circuite de semnalizare local si/sau la distanta

pozitie inchis/deschis intreruptor

carucior brosat/debrosat

"functionare" pentru fiecare tip de protectie

prezenta/lipsa tensiune 20kV pe cablurile de alimentare

confirmare impuls comanda de la distanta pentru inchidere/deschidere

Circuite de masura

curent

Modul de comunicatie: pe retea industriala seriala RS485 standardizata international - neproprietara

VIII. Celula de cupla - 11 (fara intreruptor)

Sistemul de bare

Simplu

Mediu de izolatie

Aer

Mediu de stingere

Vid

Caracteristici tehnice principale

tensiune nominala si nivel de izolatie

tensiunea de incercare la frecventa industriala

tensiunea de incercare la impuls de trasnet 1,2/50ms

curent nominal intreruptor/bare

curentul de scurtcircuit trifazat pentru t=1sec (stabilitate termica)

curentul de scurtcircuit de varf (stabilitate electrodinamica)

frecventa nominala

24kV

50kV

125kV

630A/1250A

25kA

63kAmax

50Hz

Echipare circuite primare

Carucior debrosabil cu sigurante fuzibile (1buc)

Transformator de masura (reductor) de curent

Curentul nominal

Clasa de precizie

- infasurare 1 (masura)

- infasurare 2 (protectie)

Puterea nominala

infasurare 1 (masura)

infasurare 2 (protectie)

2x300/5/5A

10d

15VA

30VA

Compartiment cabluri dimensionat pentru 9 cabluri monopolare.

Compartiment circuite secundare echipat cu AP dotat cu :

Circuite blocare

- manevra cu caruciorul cand intreruptorul celulei 10 este conectat (inchis)

Circuite de protectie - conform lista protectii

- anclansare cupla la lipsa tensiune pe o sectie de bare

Circuite de comanda

Circuite de semnalizare local si/sau la distanta

carucior brosat/debrosat

"functionare" pentru fiecare tip de protectie

prezenta/lipsa tensiune 20kV pe cablurile de alimentare

Circuite de masura

curent

putere activa si reactiva

energie activa si reactiva

factor de putere

Modul de comunicatie: pe retea industriala seriala RS485 standardizata international - neproprietara

1.5. Volumul de informatii aferent celulelor de MT

Nr.

crt

DENUMIRE INFORMATIE

C - ZI

SEMNALIZ.

MASURI

Cel.

Tm.

Cel.

Tm.

Cel.

Tm.

0

1

2

3

4

5

6

7

Celule tip sosire (intrare fider) de alimentare de la SFDEEB ( 2 si 19 )

1

Intrerupator I / D (inchis / deschis);

X

X

X

X

-

-

2

Separator de punere la pamant I / D;

man

-

X

X

-

-

3

Brosa caruciorului intrerupatorului I / D;

man

-

X

X

-

-

4

Protectie de tensiune minima 20kV - "27 / U< / PLT" - protectie de lipsa tensiune

(cu declansare intrerupator la aparitie Umin. si semnalizare la revenire Unom.);

-

-

X

X

-

-

5

Protectie de curent de suprsarcina termica de linie ( fider) de sosire (intrare) - "49 / Θ> / PCSST" (cu declansare intrerupator);

-

-

X

X

-

-

6

Protectie maximala de curent instantanee -"50 /I>>/ PMCI" (cu declansare intrerupator);

-

-

X

X

-

-

7

Protectie maximala de curent temporizata - "51 / I>/ PMCT" (cu declansare intrerupator);

-

-

X

X

-

-

8

Protectie maximala de curent temporizata homopolara - "51N / Io> / PMCHT" (cu declansare intrerupator) ;

-

-

X

X

-

-

9

Protectie de declansare a rezervei-celula de intrare, de transfer, de cupla-,la refuz de declansare al intrerupatorului de plecare) -"50BF (63) / - / DRRI destinatie", instantanee (cu declansare intrerupator);

-

-

X

X

-

-

10

Protectie incompleta diferentiala de bare - "87B / Id> si Id>> / PIDB lenta si rapida" (protectie maximala de curent pe semibara de 20 kV cu doua trepte, sesizata in celula de cupla si transmisa in celula de intrare pentru declansare intrerupator de intrare);

-

-

X

X

-

-

11

Protectie la arc deschis "PAD" "- initiata local, sau receptionata de la alta celula (cu declansare intrerupator);

-

-

X

X

-

-

12

Dezarmat dispozitivul de actionare cu resort;

-

-

X

X

-

-

13

Lipsa tensiune de alimentare de comanda (LTAC) 220Vca din DSA;

-

-

X

X

-

-

14

Actionare buton de "deconectare PSI" din camera respectiva de 20 kV;

-

-

X

X

-

-

15

Selector de alegere a regimului de comanda a intrerupatorului, cu 3 pozitii: "LOCAL* - BLOCAT* - TELEMECANICA";

man

-

Viz.

X*

-

-

16

Lipsa tensiune de comanda (LTC) pe distributia de 220Vca sau 3X100Vca;

-

-

X

X

-

-

17

Prezenta tensiune trifazica de 20kVca pe cablurile fiderului de intrare;

-

-

Bec

Lmn

-

-

-

18

Deconectare locala voita a intrerupatorului (de exemplu: prin actionarea simultana a 2 butoane mecanice);

man mec

-

Viz. mec

X

-

-

19

Automat programabil (AP) setat - operational;

-

-

X

X

-

-

20

Confirmare comanda inchidere / deschidere intrerupator;

-

-

-

X

-

-

21

Masura tensiune trifazica de intrare pe fiderul de 20 kVca de la SFDEEB;

-

-

-

-

X

X

22

Masura curent trifazic de intrare pe fiderul de 20 kVca de la SFDEEB;

-

-

-

-

X

X

23

Masura factor de putere, cos , de intrare, pe fiderul de 20 kVca de la SFDEEB;

-

-

-

-

X

X

24

Masura putere activa (kW) de intrare, absorbita pe fiderul de 20 kVca de la SFDEEB;

-

-

-

-

X

X

25

Masura putere reactiva (kVAr) de intrare, absorbita pe fiderul de 20 kVca de la SFDEEB;

-

-

-

-

X

X

26

Masura energie activa (kWh) de intrare, absorbita pe fiderul de 20 kVca de la SFDEEB;

-

-

-

-

X

X

27

Masura energie reactiva (kVArh) de intrare, absorbita pe fiderul de 20 kVca de la SFDEEB;

-

-

-

-

X

X

28

Masura curent trifazic de intrare pe fiderul de 20 kVca, pentru panoul cu contoare de decontare energie absorbita de la SFDEEB;

-

-

-

-

X

-

Celule tip transfer de energie prin bucle in tunel ( 1, 3, 18, 20 )

1

Intrerupator I / D (inchis / deschis);

X

X

X

X

-

-

2

Separator de punere la pamant I / D;

man

-

X

X

-

-

3

Brosa caruciorului intrerupatorului I / D;

man

-

X

X

-

-

4

Protectie de tensiune minima 20kV - "27 / U< / PLT" - protectie de lipsa tensiune

(cu declansare intrerupator la aparitie Umin. si semnalizare la revenire Unom.);

-

-

X

X

-

-

5

Protectie de declansare a rezervei-celula de intrare, de transfer, de cupla-,la refuz de declansare al intrerupatorului de plecare) -"50BF (63) / - / DRRI destinatie", instantanee (cu declansare intrerupator);

-

-

X

X

-

-

6

Protectie maximala de curent directionala (de linie de transfer) - "67 / I >> si, respectiv, I > / PMCD de constatare si, respectiv, de raspuns (de discordanta)", (cu declansare intrerupator pentru PMCD cu discordanta intre cele doua celule de transfer pereche);

-

-

X

X

-

-

7

Protectie maximala de curent directionala homopolara (de linie de transfer) - "67N / Io >> si, respectiv, Io > / PMCDH de constatare si, respectiv, de raspuns (de discordanta)", (cu declansare intrerupator pentru PMCDH cu discordanta intre cele doua celule de transfer pereche);

-

-

X

X

-

-

8

Protectie incompleta diferentiala de bare - "87B / Id> si Id>> / PIDB lenta si rapida" (protectie maximala de curent pe semibara de 20kV cu doua trepte, sesizata in celula de cupla si transmisa in celula de transfer pentru declansare intrerupator de transfer);

-

-

X

X

-

-

9

Protectie la arc deschis "PAD"- initiata local, sau receptionata de la alta celula (cu declansare intrerupator);

-

-

X

X

-

-

11

Dezarmat dispozitivul de actionare cu resort;

-

-

X

X

-

-

12

Lipsa tensiune de alimentare de comanda (LTAC) 220Vca din DSA;

-

-

X

X

-

-

13

Actionare buton de "deconectare PSI" din camera de 20 kV a celulei pereche (din statia vecina);

-

-

X

X

-

-

14

Selector de alegere a regimului de comanda a intrerupatorului, cu 3 pozitii: "LOCAL* - BLOCAT* - TELEMECANICA";

man

-

X

X*

-

-

15

Lipsa tensiune de comanda (LTC) pe distributia de 220Vca sau 3X100Vca;

-

-

X

X

-

-

16

Prezenta tensiune trifazica de 20kVca pe cablurile fiderului de intrare;

-

-

Bec

lum

-

-

-

17

Deconectare locala voita a intrerupatorului (de exemplu: prin actionarea simultana a 2 butoane mecanice);

man mec

-

vizual, mec

X

-

-

18

Automat programabil (AP) setat - operational;

-

-

X

X

-

-

19

Confirmare comanda inchidere / deschidere intrerupator;

-

-

-

X

-

-

20

Masura tensiune trifazica de intrare pe linia de transfer de 20 kVca;

-

-

-

-

X

X

21

Masura curent trifazic de intrare pe linia de transfer de 20 kVca;

-

-

-

-

X

X

Celule tip de plecare (de alimentare) grup trafo-redresor si trafo statie ( 5, 8 si 13, 16 )

1

Intrerupator I / D (inchis / deschis);

X

X

X

X

-

-

2

Separator de punere la pamant I / D;

man

-

X

X

-

-

3

Brosa caruciorului intrerupatorului I / D;

man

-

X

X

-

-

4

Protectie de curent de suprsarcina termica de linie ( fider) de plecare (alimentare) - "49 / Θ> / PCSST" (cu declansare intrerupator);

-

-

X

X

-

-

5

Protectie maximala de curent instantanee -"50 /I>>/ PMCI" (cu declansare intrerupator);

-

-

X

X

-

-

6

Protectie maximala de curent temporizata - "51 / I>/ PMCT" (cu declansare intrerupator);

-

-

X

X

-

-

7

Protectie maximala de curent temporizata homopolara - "51N / Io> / PMCHT" (cu declansare intrerupator) ;

-

-

X

X

-

-

8

Protectie la defect circuit de declansare intrerupator de plecare (refuz comanda de declansare intrerupator de plecare, la avarie) - "51BF (BF) / - / DRRI initiere", cu temporizare;

-

-

X

X

-

-

9

Protectie la arc deschis "PAD"- initiata local, sau receptionata de la alta celula (cu declansare intrerupator);;

-

-

X

X

-

-

11

Dezarmat dispozitivul de actionare cu resort;

-

-

X

X

-

-

12

Lipsa tensiune de alimentare de comanda (LTAC) 220Vca din DSA;

-

-

X

X

-

-

13

Actionare buton de "deconectare PSI" din camera de grup trafo-redresor sau de trafo statie;

-

-

X

X

-

-

14

Selector de alegere a regimului de comanda a intrerupatorului, cu 3 pozitii: "LOCAL* - BLOCAT* - TELEMECANICA";

man

-

X

X*

-

-

15

Lipsa tensiune de comanda (LTC) pe distributia de 220Vca sau 3X100Vca;

-

-

X

X

-

-

16

Prezenta tensiune trifazica de 20kVca pe cablurile fiderului de intrare;

-

-

Bec

lum

-

-

-

17

Deconectare locala voita a intrerupatorului (de exemplu: prin actionarea simultana a 2 butoane mecanice);

man mec

-

vizual, mec

X

-

-

18

Alarma supratemperatura trafo (treapta I-a, de semnalizare);

-

-

X

X

-

-

19

Protectie supratemperatura trafo (treapta a II-a, de declansare intrerupator);

-

-

X

X

-

-

20

Alarma supratemperatura redresor (treapta I-a, de semnalizare), numai pentru celula 5,16;

-

-

X

X

-

-

21

Protectie supratemperatura redresor (treapta a II-a, de declansare intrerupator), numai pentru celula 5,16;

-

-

X

X

-

-

22

Protectie ardere sigurante diode redresor (cu declansare intrerupator), numai pentru celula 5,16;

-

-

X

X

-

-

23

Protectie ardere sigurante circuite de supratensiune 825Vcc redresor (cu declansare intrerupator), numai pentru celula 5,16;

-

-

X

X

-

-

24

Deconectare de la celulele de 825Vcc (cu declansare intrerupator), (numai pentru celula 5,16);

-

-

X

X

-

-

25

Deconectare de la DEPEC (cu declansare intrerupator), (numai pentru celula 5,16);

-

-

X

X

-

-

26

Deconectare de la actionare separatoare de 825Vcc, sau separatoare de 20kVca (cu declansare intrerupator);

-

-

X

X

-

-

27

Automat programabil (AP) setat - operational;

-

-

X

X

-

-

28

Confirmare comanda inchidere / deschidere intrerupator;

-

-

-

X

-

-

29

Masura tensiune trifazica de 20 kVca pe bare;

-

-

-

-

X

X

30

Masura curent trifazic pe fiderul de 20 kVca de plecare;

-

-

-

-

X

X

31

Masura factor de putere, cos , pe fiderul de 20 kVca de plecare;

-

-

-

-

X

X

32

Masura putere activa (kW) debitata pe fiderul de 20 kVca de plecare;

-

-

-

-

X

X

33

Masura putere reactiva (kVAr) debitata pe fiderul de 20 kVca de plecare;

-

-

-

-

X

X

34

Masura energie activa (kWh) debitata pe fiderul de 20 kVca de plecare;

-

-

-

-

X

X

35

Masura energie reactiva (kVArh) debitata pe pe fiderul de 20 kVca de plecare;

-

-

-

-

X

X

Celule tip de masura ( 9, 12)

1

Brosa caruciorului celulei (cu sigurante si trafo de masura de tensiune);

man

-

X

X

-

-

2

Protectie de tensiune minima 20kV - "27 / U< / PLT" - protectie de lipsa tensiune

(semnalizare la aparitie Umin. si disparitie semnalizare la revenire Unom.);

-

-

X

X

-

-

3

Prezenta / lipsa* tensiune de 20kVca pe bare;

-

-

X

X*

-

-

4

Lipsa tensiune de alimentare de comanda (LTAC) 220Vca din DSA;

-

-

X

X

-

-

5

Siguranta 3X100Vca deconectata;

-

-

X

X

-

-

6

Automat programabil (AP) setat - operational;

-

-

X

X

-

-

7

Masura tensiune trifazica de 20 kVca pe bare;

-

-

-

-

X

X

8

Masura tensiune trifazica pe barele de 20 kVca, pentru panoul cu contoare de decontare energie absorbita de la SFDEEB;

-

-

X

-

X

-

Celule tip de cupla cu intrerupator ( 10)

1

Intrerupator I / D (inchis / deschis);

X

X

X

X

-

-

2

Separator de punere la pamant I / D;

man

-

X

X

-

-

3

Brosa caruciorului intrerupatorului I / D;

man

-

X

X

-

-

4

Protectie maximala de curent instantanee -"50 /I>>/ PMCI" (cu declansare intrerupator);

-

-

X

X

-

-

5

Protectie maximala de curent temporizata - "51 / I>/ PMCT" (cu declansare intrerupator);

-

-

X

X

-

-

6

Protectie maximala de curent temporizata homopolara - "51N / Io> / PMCHT" (cu declansare intrerupator) ;

-

-

X

X

-

-

7

Protectie de declansare a rezervei-celula de intrare, de transfer, de cupla-,la refuz de declansare al intrerupatorului de plecare) -"50BF (63) / - / DRRI destinatie", instantanee (cu declansare intrerupator);

-

-

X

X

-

-

8

Protectie incompleta diferentiala de bare - "87B / Id> si Id>> / PIDB lenta si rapida" (protectie maximala de curent pe semibara de 20 kV cu doua trepte, sesizata in celula de cupla, si transmisa si in celula de intrare si de transfer pentru declansarea intrerupatoarelor de intrare, de transfer si de cupla);

-

-

X

X

-

-

9

Protectie la arc deschis "PAD"- initiata local, sau receptionata de la alta celula (cu declansare intrerupator);;

-

-

X

X

-

-

11

Dezarmat dispozitivul de actionare cu resort;

-

-

X

X

-

-

12

Lipsa tensiune de alimentare de comanda (LTAC) 220Vca din DSA;

-

-

X

X

-

-

13

Actionare buton de "deconectare PSI" din camera de 20 kV a celulei pereche (din statia vecina);

-

-

X

X

-

-

14

Selector de alegere a regimului de comanda a intrerupatorului, cu 3 pozitii: "LOCAL* - BLOCAT* - TELEMECANICA";

man

-

Vis.

X*

-

-

15

Lipsa tensiune de comanda (LTC) pe distributia de 220Vca sau 3X100Vca;

-

-

X

X

-

-

16

Prezenta tensiune trifazica de 20kVca pe cablurile fiderului de intrare;

-

-

Bec

lum

-

-

-

17

Deconectare locala voita a intrerupatorului (de exemplu: prin actionarea simultana a 2 butoane mecanice);

man mec

-

vizual, mec

X

-

-

18

Automat programabil (AP) setat - operational;

-

-

X

X

-

-

19

Confirmare comanda inchidere / deschidere intrerupator;

-

-

-

X

-

-

20

Masura curent trifazic de intrare pe linia de transfer de 20 kVca;

-

-

-

-

X

X

Celule tip de cupla fara intrerupator  (carucior doar cu bare) ( 11 )

1

Separator de punere la pamant I / D;

man

-

X

X

-

-

2

Brosa caruciorului celulei I / D;

man

-

X

X

-

-

3

Protectie de declansare a rezervei-celula de intrare, de transfer, de cupla-,la refuz de declansare al intrerupatorului de plecare) -"50BF (63) / - / DRRI destinatie", instantanee (doar semnalizare);

-

-

X

X

-

-

4

Protectie incompleta diferentiala de bare - "87B / Id> si Id>> / PIDB lenta si rapida" (protectie maximala de curent pe semibara de 20 kV cu doua trepte, sesizata in celula de cupla, si transmisa in celula de intrare si de transfer de pe propria semibara, precum si la cupla de pe cealalta semibara de 20kVca, pentru declansarea intrerupa-toarelor respective de intrare, de transfer si de cupla adiacenta);

-

-

X

X

-

-

5

Lipsa tensiune de alimentare de comanda (LTAC) 220Vca din DSA;

-

-

X

X

-

-

6

Automat programabil (AP) setat - operational;

-

-

X

X

-

-

7

Prezenta tensiune trifazica de 20kVca pe barele din cealalta camera de 20kVca

-

-

Bec

lum

-

-

-

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.