Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » electronica electricitate
Tranzistoare bipolare

Tranzistoare bipolare


TRANZISTOARE BIPOLARE


Tranzistorul bipolar sau tranzistorul bipolar cu jonctiuni (acronimul TB sau TBJ) este unul dintre cele mai utilizate dispozitive semiconductoare ín electronica, atät ca element discret de circuit, cät si ca element al unui circuit integrat. Numele de tranzistor a fost obtinut prin contractia a doua cuvinte din limba engleza, transfer resistor, care pun ín evidenta functia de amplificare a semnalelor, realizata de dispozitiv, echivalenta cu un transfer de rezistenta. Denumirea bipolar provine din ínsasi functionarea dispozitivului, bazata pe deplasarea simultana a doua tipuri de purtatori: electroni si goluri. Tranzistorul bipolar, dispozitiv cu purtatori minoritari, poate juca rolul de sursa comandata de curent sau de comutator.

Fig. 1. Structurile schematizate si simbolurile grafice pentru cele doua tipuri de TB: a. TB de tip NPN; b. TB de tip PNP

Tranzistorul bipolar este un tripol, constituit din trei straturi semiconductoare cu dopare alternanta NPN sau PNP, care determina doua jonctiuni PN. Prin urmare, doua configuratii sunt posibile: tranzistoare bipolare NPN si tranzistoare bipolare PNP.  Concentratia de impuritati difera ín cele trei regiuni. Íntre cele doua straturi extreme de acelasi tip, se disting emitorul (E) puternic dopat si colectorul (C) cu o dopare mai slaba, dar cu o largime mai mare. Stratul median, numit baza (B), este foarte íngust, pentru a asigura cuplajul dintre doua jonctiuni, si mai putin dopat decät emitorul. Electrozii metalici externi (terminalele TB), sudati la contacte ohmice aferente celor trei straturi, poarta numele regiunilor tranzistorului: emitor, baza si colector. Structurile schematizate si simbolurile grafice ale celor doua tipuri de tranzistoare bipolare sunt date ín fig. 1. Ín simbolul grafic al tranzistorului bipolar, sageata din emitor desemneaza jonctiunea de comanda a tranzistorului si este orientata ín sensul curentului direct al acesteia. Tranzistoarele bipolare de putere mica au o structura unicelulara, cu electrozi coplanari. Tranzistoarele bipolare de putere mare au structura multicelulara, cu dispunerea colectorului si a emitorului pe fetele opuse ale substratului semiconductor.

Tranzistorul bipolar poate fi privit ca un nod de circuit. Referitor la sensurile curentilor, se face urmatoarea precizare:

- se considera pozitive, atunci cänd curentii intra ín dispozitiv: (fig. 2.a);

- sensurile normale ale curentilor corespund regimului activ normal, care reprezinta un regim particular de functionare al tranzistorului bipolar (fig. 2b).

Consideränd sensurile normale ale curentilor, rezulta ecuatia

(1)De asemenea, consideränd ochiul de circuit care contine electrozii tranzistorului, se obtine o ecuatie de forma

(2)


Ecuatiile (1) si (2) sunt valabile pentru ambele tipuri de tranzistoare bipolare.

Fig. 2. Sensuri pozitive si sensuri normale ale curentilor TB: a. sensuri pozitive; b. sensuri normale

Cele doua jonctiuni, care apar ín structura unui tranzistor bipolar, primesc numele celor doua regiuni íntre care asigura tranzitia. Prin urmare, structura tranzistorului bipolar contine jonctiunea baza-emitor, notata si denumita jonctiune de comanda, si jonctiunea baza-colector, notata . Structurile tranzistoarelor bipolare pot fi reprezentate schematic prin cele doua jonctiuni ín serie si opozitie, cuplate prin regiunea comuna a bazei, folosind simbolul grafic al diodei (fig. 3). Daca se tine seama de profilul doparii din cele trei regiuni


ale tranzistorului, jonctiunea de comanda poate fi modelata ca o jonctiune abrupta, iar ca model al jonctiunii baza-colector, poate fi folosita jonctiunea liniar gradata.

Fig. Reprezentarea schematica a jonctiunilor TB: a. TB de tip NPN; b. TB de tip PNP

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.